5. kongres socialnega dela - Ljubljana 2013

Št. prijavljenih prispevkov, 116.

5ksdwebprg

 

 

 

 

   Sreda  -  Četrtek  -  Petek

Sreda, 25. september 2013
5ksd črta
8.30 – 9.30   Registracija

9.30 – 12.30
Dvorana Plečnik
Otvoritev 5. kongresa socialnega dela

09.30 – 10.15   
Pozdravni nagovori
Udeležence kongresa bodo pozdravili in nagovorili: ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti dr. Jože Trontelj, predsednica Društva socialnih delavk in delavcev Slovenije Simona Ratajc, dekanja Fakultete za socialno delo dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič.

10.15 – 11.15   
Plenarno predavanje
Gabi Čačinovič Vogrinčič:
Koncept pomoči v znanosti socialnega dela: soustvarjanje procesa.

11.15 – 11.30    Odmor

11.30 – 12.30   
Plenarno predavanje        
Vito Flaker:
Socialno delo – ostati človek v nečloveških razmerah.
 

12.30 – 14.00    Kosilo
 

Tema: Ustvarjanje skupnosti

14.00 – 15.30
Dvorana Fabiani
Etika akcije v skupnostnem socialnem delu
Moderatorka: Simona Ratajc

Andreja Vrbančič, Sandra Zemljak:
Socialno delo in državljanske pravice.

Jelka Zorn:
Državljanstvo v gibanju.

Dragan Petrovec:
Socialno delo in država kaznovalne blaginje.

Srečo Dragoš:
Socialni pomen disolucije religijskih stališč.

Katja Strle:
Pomen skupnostnega vrtnarjenja.
 

14.00 – 15.30
Dvorana Vurnik
Etika akcije v skupnostnem socialnem delu
Moderatorka: Petra Videmšek

Delavnica
Sonja Žugič, Francka Premzel:
Moč žrtve nasilja v družini z vidika kazenskega postopka.
Moč – nemoč žrtve v kazenskem postopku.

Delavnica
Darja Zaviršek, Gašper Krstulović, Ana Marija Sobočan:
Mednarodna sporočila uporabnikov o odnosu socialnih delavk in delavcev do uporabnic in uporabnikov iz treh držav: Irske, Španije in Slovenije.
 

14.00 – 15.30
Dvorana Šubic
Avtonomnost in organizacija skupnosti
Moderatorka: Marjana Kamnik

Delavnica
Marjana Kamnik:
Novejši koncept na področju institucionalnega varstva starejših. Vmesne strukture.

Delavnica
Jožica Šemnički:
Paliativna oskrba stanovalca v domu starejših občanov Gornja Radgona.
 

14.00 – 15.30
Dvorana Plečnik
Avtonomnost in organizacija skupnosti
Moderatorka: Vera Grebenc

Suzana Oreški, Tanja Velkov, Zlata Dragan, Manuela Božić, Mateja Konec, Mirko Boškin:
Obravnava v skupnosti: primer svetovalno-informativnih pisarn na področju duševnega zdravja. Predlog za oblikovanje standardov in normativov v nevladnih organizacijah.

Nika Cigoj Kuzma:
Poti do izboljšanja socialnega položaja ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Tamara Narat, Anja Jesenovec:
Identificirane težave, ki se na področju skrbništva pojavljajo v praksi.

Vesna Mejak:
Izkušnja s stigmo pri materah, odvisnih od prepovedanih drog.

Petra Rezar:
Diskriminacija oseb z gluho slepoto.


15.30 – 16.00    Odmor za kavo


Tema: Ustvarjanje skupnosti

16.00 – 17.30   
Dvorana Fabiani
Solidarnost in pripadnost skupnosti
Moderatorka: Amra Šabić

Lea Lebar, Tamara Narat, Mateja Nagode:
Rezultati spremljanja izvajanja evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012.

Vesna Leskošek, Mali Jana, Rihter Liljana:
Ugotavljanje potreb starih ljudi v Mestni občini Ljubljana.

Mateja Zabukovec, Maja Rant, Mojca Slana:
Starosti prijazna mesta in občine.

Blaž Rojko, Marjan Rus:
Vpliv petja v zboru na kakovost življenja pevcev.


16.00 – 17.30
Dvorana Vurnik
Solidarnost in pripadnost skupnosti
Moderatorka: Tadeja Kodele

Delavnica
Peter Topić:
Zasvojenost z internetnim seksom. Razumevanje fenomena zasvojenosti.

Klara Škvarč Kirn:
Pomen treninga socialnih spretnosti pri urejanju posameznikov, odvisnih od alkohola.


16.00 – 17.30
Dvorana Šubic
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Mojca Urek

Okrogla miza:
Socialno delo v zdravstveni dejavnosti.
Sodelujejo: Irena Eržen, Jolanda Stevanovič, Vera Grebenc, Brigita Žajdela, Simona Muhič, Simona Svetina Apat, Sabina Klemenčič, Mojca Urek, Jana Mali.


16.00 – 17.30
Dvorana Plečnik
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Suzana Oreški

Okrogla miza:
Pluralnost obravnav v skupnosti na področju duševnega zdravja. Razlike in podobnosti.
Sodelujejo: Suzana Oreški, Katjuša Nadižar Habjan, Nadja Čobal,  Mojca Dernovšek, Klavdija Širaj Mažgon, Udovič Nataša, Žajdela Brigita, Vesna Švab.


17.30 – 17.45    Odmor
 

Tema: Socialno delo, socialna država in strategije preživetja.

17.45 – 19.15
Dvorana Fabiani
Socialno delo kot gibalo sprememb
Moderatorka: Nina Mešl

Bojan Kuljanac:
Univerza pod zvezdami. Odprta in alternativa oblika izobraževanja.

Delavnica
Ana Jagrič:
Hipnoza v socialnem delu. Prepoznavanje in uporaba vsakdanjega transa.


17.45 – 19.15
Dvorana Vurnik
Solidarnost in pripadnost skupnosti
Moderatorka: Vera Grebenc

Sekcija:
Raziskovanje nasilja nad ženskami v Sloveniji.

Mojca Urek:
Nasilje nad ženskami v Sloveniji. Nacionalna raziskava o pojavnosti nasilja in odzivnosti na nasilje v zasebni sferi in partnerskih odnosih.

Vesna Leskošek:
Zdravje žensk, ki doživljajo nasilje.

Petra Videmšek, Lili Vučenovič:
Koncept intersekcionalnosti na področju nasilja in duševnega zdravja.

Robert Miklavčič:
Delo z ljudmi, ki povzročajo nasilje. Minimalni strokovni standardi programov dela s povzročitelji nasilja.


17.45 – 19.15
Dvorana Šubic
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Vesna Špilič Hrovat

Nataša Zlodej, Ana Delimar, Diana Jeleč Kaker, Leonida Marinko:
Štirje temelji paliativne oskrbe z aktivno participacijo socialnega dela.

Ana Delimar:
Razlike v dojemanju in ocenjevanju kriznih življenjskih situacij in potreb pacienta.

Marina Mrak:
Izkušnja raka v družini skozi prizmo odpornosti.

Petra Može:
Obravnava tuje državljanke od sprejema v bolnišnico do namestitve v dom starejših občanov. Predstavitev primera.


17.45 – 19.15
Dvorana Plečnik
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Marjana Kamnik

Sekcija:
Oskrba starejših v skupnosti v Sloveniji.

Valentina Hlebec,  Maša Filipovič Hrast:
Tipologija oskrbe starejših v skupnosti v Sloveniji.

Mateja Nagode, Lea Lebar, Nadja Kovač:
Pomoč na domu v mreži javne službe in zunaj nje.

Matic Kavčič:
Oskrba starejših v skupnosti. Študija primera mesta Ljubljana.

Jana Mali:
Vloga domov za stare pri oskrbi starejših v skupnosti.

Duška Knežević Hočevar, Majda Černič Istenič:
Oskrba starejših v ruralnem okolju. Študiji primerov.
Četrtek, 26. september 2013   
5ksd črta


9.00 – 10.00 
Dvorana Fabiani

Plenarno predavanje
Jože Mencinger: Kdaj se bo končala zdajšnja kriza?


9.00 – 10.00
Dvorana Ravnikar

International symposium - Plenary lecture
Darja Zaviršek: Disability in Eastern Europe:  Surviving violent structures of singular identities
   

10.00 – 10.15    Odmor


Tema: Socialno delo, socialna država in strategije preživetja.

10.15 – 11.45
Dvorana Fabiani
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Andreja Rafaelič

Okrogla miza:
Izkušnje z uvajanjem zakona o duševnem zdravju in predlogi za spremembe zakona.
Sodelujejo: Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Mojca Urek, Jana Mali, Vera Grebenc, Amra Šabić, Simona Ratajc, Tina Mijić.

Mojca Urek:
Zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja. Kritični pretres predlogov sprememb zakona o duševnem zdravju.

Tina Mijić:
Uporabniška perspektiva pri iskanju odgovorov na stiske na področju duševnega zdravja in pomen koordinirane obravnave v skupnosti.


10.15 – 11.45
Dvorana Vurnik
Avtonomnost in organizacija skupnosti
Moderator: Srečo Dragoš

Bojana Mesec:
Prihodnost izobraževanja za socialno delo.

Jelka Škerjanc, Nino Rode:
Pretvarjanje tihih znanj uporabnikov v znanje za ravnanje v socialnem delu.

Marko Mesec:
Sinergijske priložnosti na področju socialnega dela.

Sandra Šlibar, Neven Oblakovič:
Izkušnja življenja v zavodu.


10.15 – 11.45
Dvorana Šubic
Socialno delo in politika varčevanja
Moderatorka: Martina Trbanc

Simona Smolej, Renata Marčič, Polona Dremelj:
Spremembe v financiranju programov socialnega varstva.

Vid Žiberna:
Spletna aplikacija za izvajalce socialnovarstvenih programov s centralno bazo podatkov.

Tamara Rape Žiberna:
Uvajanje evalvacij v organizacije, ki izvajajo socialnovarstvene programe.
 

10.15 – 11.45
Dvorana Ravnikar
International Symposium Workshop
Moderatorka: Romana Zidar


Waltraud Grillitsch:
Reorganising social work. Chances and challenges of organisational cooperations.

Greet De Brauwere, Sven De Visscher, Griet Verschelden:
Reading between bricks and people. Using a social pedagogical perspective on urban renewal projects.

Bogdan Lešnik:
Humanitarian aid in global capitalism.

Jelka Škerjanc:
Social work after disasters and the TENTS guidelines for the psychosocial care.
 

10.15 – 11.45
Dvorana Martin Krpan
Posvet  o predlogu novega nacionalnega programa na področju psihoaktivnih snovi
Moderatorji: Vesna Kerstin Petrič, Jože Hren, Lidija Kristančič

Vesna Kerstin Petrič, Jože Hren, Lidija Kristančič:
Predstavitev predloga novega Nacionalnega programa na področju drog.

Darja Lavtar, Katja Rostohar:
Pojavnost in razširjenost uporabe prepovedanih drog v Sloveniji.

Andreja Drev:
Nove psihoaktivne snovi.

Vera Grebenc, Amra Šabić:
Ocena tveganj zaradi uporabe psihoaktivnih snovi pri mladini.


11.45 – 12.15    Odmor za kavo


Tema: Socialno delo, socialna država in strategije preživetja.

12.15 – 13.45
Dvorana Fabiani
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo

Skupščina socialnega dela: Aktivacija procesov dezinstitucionalizacije v Sloveniji.

Andreja Rafaelič, Vito Flaker, Mojca Urek, Jana Mali, Vera Grebenc, Amra Šabić, Simona Ratajc, Davor Domikuš in nosilci procesov dezinstitucionalizacije na terenu.


12.15 – 13.45
Dvorana Vurnik
Mikro- in makropolitične strategije preživetja
Moderatorka: Dominika Marolt-Maver

Okrogla miza:
Srečevanje praks socialnega dela v globalnem svetu. Delovanje mednarodne prostovoljske C.I.F. organizacije, ki povezuje socialne delavce in druge strokovne delavce.
Sodelujejo: Tatjana Prašnikar, Majda Knehtl, Dušan Kuhar, Dominika Marolt-Maver.


12.15 – 13.45
Dvorana Šubic
Socialno delo in politika varčevanja
Moderatorka: Liljana Rihter

Okrogla miza:
Razvoj socialnovarstvenih programov. Priložnosti in ovire.
Sodelujejo: Liljana Rihter, Barbara Tomc Kobal, Martina Trbanc, Marjeta Ferlan Istinič, Vid Žiberna, predstavniki izvajalcev programov.


12.15 – 13.45
Dvorana Ravnikar
International Symposium: Workshop
Moderator: Milko Poštrak

Federico Farini:
Sailing in troubled waters. Social works with young people in the cost cutting era.

Hubert Höllmüller:
When the system fails by intention. Private funding to support homeless youngsters.

Glory Mmasetjana Lekganyane:
Prevention of teenage pregnancies and support for teenage mothers in rural areas in Slovenia and Limpopo Province of South Africa.

Daniela Aschbacher:
Music as a creative approach to social work with children and youth.

Andraž Kapus:
Portrayal of disability in Slovenian daily newspapers.


12.15 – 13.45
Dvorana Martin Krpan
Posvet  o predlogu novega nacionalnega programa na področju psihoaktivnih snovi
Moderatorji: Vesna Kerstin Petrič, Jože Hren, Lidija Kristančič

Helena Koprivnikar:
Pojavnost in razširjenost tobaka v Sloveniji.

Peter Stefanoski:
Obravnava odvisnikov v socialnem varstvu.

Andrej Kastelic:
Zdravljenje odvisnikov od prepovednih drog

Janko Belin:
Pogledi na programe in politiko na področju psihoaktivnih snovi.


13.45 – 15.15    Kosilo


Tema: Socialno delo, socialna država in strategije preživetja.

15.15 – 16.45
Dvorana Fabiani
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Jana Mali

Okrogla miza:
Izobraževanje za dolgotrajno oskrbo.
Sodelujejo: Jana Mali, Vito Flaker, Mojca Urek, Andreja Rafaelič, Davor Domikuš, predstavniki visokošolskih izobraževalnih ustanov za področje zdravstva, predstavnik Ministrstva za zdravje, predstavnik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije.

Stane Marn, Mateja Nagode, Anita Jacović, Eva Zver:
Izdatki za dolgotrajno oskrbo za Slovenijo. Uporaba mednarodne definicije.


15.15 – 16.45
Dvorana Vurnik
Avtonomnost in organizacija skupnosti
Moderatorka: Bojana Mesec
   
Barbara Goričan, Darko Krajnc:
Medgeneracijski centri za bolj povezano skupnost.

Petra Cerinšek, Majda Hrovat:
Aktivna priprava na upokojitev. Predstavitev projekta Učinkovita komunikacijska platforma – osnova mreže prostovoljstva med zaposlenimi v podjetjih, javni upravi in nevladnih organizacijah.

Mihaela Voršič, Nataša Kolar:
Medgeneracijsko sodelovanje v želji po zmanjšanju funkcionalne nepismenosti. Tudi domovi za starejše lahko pripomoremo k razvoju lokalne skupnosti.

Eva Saksida, Marjetka Štepic, Mateja Švajger, Ana Klarić, Aida Budimlič, Ana Marija Cimperman, Pia Marija Volk, Snežana Grujić:
Prostovoljstvo kot dopolnilna dejavnost javnega zavoda, ki izvaja socialno oskrbo na domu.


15.15 – 16.45
Dvorana Šubic
Mikro- in makropolitične strategije preživetja
Moderatorka: Helena Kocjančič

Danica Hrovatič:
Bruto družbena sreča.

Vesna Lujinović:
Stiska kot pop art. Reprezentacija stisk otrok in njihovih družin v projektu Botrstvo v Sloveniji.

Toni Vrana:
Resničnostni šovi in (ne)odraslost sodobnega posameznika.

Milko Poštrak:
Konstruktivizem in socialna politika.


15.15 – 16.45
Dvorana Ravnikar
International Symposium
Session: Practice teaching and supervision in social work education
Moderatorka: Lea Šugman Bohinc

Marko Mesec:
Networking and synergy opportunities on the field of social work.

Kristina Urbanc, Marijana Majdak:
The role and the context of practice teaching and supervision in social work education in Croatia.

Andrea Puhalić:
Developing the model of field practice at the Department of social work in Banja Luka. Comparison with the field practice models in social work at the other universities in Bosnia, surrounding countries and the State University of New Jersey, USA.


15.15 – 16.45
Dvorana Martin Krpan
Posvet  o predlogu novega nacionalnega programa na področju psihoaktivnih snovi
Moderatorji: Vesna Kerstin Petrič, Jože Hren, Lidija Kristančič

Špela Razpotnik:
Brezdomstvo – večrazsežnostni družbeni problem in pomen oblikovanja politike za njegovo odpravljanje.

Simona Stegne:
Obravnava odvisnikov v nevladni organizaciji.

Marjeta Ferlan Istinič, Darko Anželj, Vesna, Kerstin Petrič, Andraž Zgonc, Jože Hren:
Predstavitev nacionalnih politik, ki se vsebinsko dotikajo problematike psihoaktivnih snovi.

Razprava:
Povezovanje prakse, raziskovanja in politike.


16.45 – 17.15    Odmor za kavo


17.15 – 18.15
Dvorana Fabiani
Plenarno predavanje
Srečo Dragoš: Socialno državljanstvo in Penrose-Hellerjev paradoks


18.15 – 19.00
Dvorana Fabiani
Povzetek 1. in 2. dne kongresa
Moderatorji: Simona Ratajc, Srečo Dragoš, Helena Kocjančič, Jana Mali
Petek, 27. september 2013
5ksd črta

Tema: Socialno delo in izzivi državljanstva.

9.00 – 10.30
Dvorana Plečnik
Krepitev moči – od marginalnosti do polnopravnosti v skupnosti
Moderatorka: Danica Hrovatič

Margareta Cerk:
Doživljanje možnosti izbire med mladimi na prehodu v odraslost.

Milko Poštrak:
Socialno delo z mladimi kot odgovornimi državljani.

Iris Kravanja Šorli:
Vloga šolske svetovalne službe pri spodbujanju aktivne udeleženosti učencev v izvirnem delovnem projektu pomoči. Vključujoča šola.

Predstavitev plakata
Brigita Kuder, Petra Žnidarčič, Vesna Dolar, Irena Ceglar:
Krepitev moči v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna.


9.00 – 10.30   
Dvorana Fabiani
Socialno delo kot gibalo sprememb
Moderator: Bogdan Lešnik

Katja Bašič:
Čas za spremembe. Zaščita otrok.

Ksenija Domiter Protner:
Značilnosti izpostavljenosti slovenskih srednješolcev nasilju v družini.

Polonca Jakob Krejan:
Obvladovanje psihosocialnih tveganj. Stres na delovnem mestu.

Aleksandra Tabaj, Črtomir Bitenc:
Stres na delovnem mestu strokovnih delavcev v zaposlitveni rehabilitaciji.


9.00 – 10.30   
Dvorana Vurnik
Socialno delo za zagotavljanje enakosti med ljudmi
Moderator: Nino Rode

Tamara Narat:
Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za običajno družinsko življenje. Značilnosti prehodov iz posebnih oblik skrbi (rejništvo, zavodi) v odraslo življenje.

Gašper Krstulović:
Prehod oseb z oviro v intelektualnem razvoju v odraslost. Starševska perspektiva.

Metka Knez:
Asistenca s spremstvom za otroke s posebnimi potrebami.


9.00 – 10.30   
Dvorana Ravnikar
Krepitev moči – od marginalnosti do polnopravnosti v skupnosti
Moderatorka: Nina Mešl

Sekcija: Glas otroka v procesih podpore in pomoči.

Gabi Čačinovič Vogrinčič:
Spoštovanje otroštva v procesih podpore in pomoči v šoli.

Lea Šugman Bohinc:
Otrok v socialnem delu. Sinergetika spremembe v izvirnem delovnem projektu učenja in pomoči otroku.

Nina Mešl, Tadeja Kodele:
Slišati otrokov glas. Varovalni dejavnik pred naučeno nemočjo.

Ines Kvaternik, Tadeja Kodele:
Glas otrok pri načrtovanju in izvajanju preventivnih vsebin v šolskem okolju.

Ksenja Pravne Irena Čampa, Sonja Bobek Simončič, Mateja Hlebec, Ivana Leko:
Soustvarjanje podpore in pomoči v vrtcu. Pomoč otroku in njegovi družini.


10.30 – 11.00    Odmor za kavo
 

Tema: Socialno delo in izzivi državljanstva.

11.00 – 12.30
Dvorana Plečnik
Socialno delo za zagotavljanje enakosti med ljudmi
Moderatorka: Jelka Zorn

Liljana Rihter:
Zaposlovanje oseb s hendikepom – spregledana vloga socialnega dela.

Marino Kačič:
Celovita rehabilitacija kot proces okrevanja. Od tradicionalnega koncepta rehabilitacije h konceptu okrevanja.

Simona Gerenčer Pegan:
Nasilje nad osebami z gluhoslepoto.

Tatjana Dolinšek, Aleksandra Tabaj, Črtomir Bitenc:
Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela.
 

11.00 – 12.30
Dvorana Fabiani
Socialno delo kot gibalo sprememb
Moderator: Dragan Petrovec

Suzana Peteh Volf:
Predstavitev strokovnega in socialnega dela v zaporu.

Tatjana Kavšek:
Kakovostno preživljanje prostega časa v ZMZKZ Celje.

Sara Jerebic Starešinič:
Matere v zaporu.

Karin Pez:
Prekrškarji, pripadni skupnosti.

Albina Planinšič Florjančič:
Vključevanje obsojencev v življenje po prestani kazni.


11.00 – 12.30
Dvorana Vurnik
Reorganizacija (socialnega varstva, področja duševnega zdravja, dolgotrajne oskrbe) – med modernizacijo in človeškostjo
Moderatorka: Nina Mešl

Okrogla miza:
Kako odpreti prostor za več socialnega dela na centrih za socialno delo? Projekt reorganizacije centrov za socialno delo.
Sodelujejo: Nina Mešl, Gabi Čačinovič Vogrinčič, Milko Poštrak, Simona Ratajc, Perica Radonjić, Peter Stefanoski, Brane But, Janja Romih, Darja Kuzmanič Korva.


11.00 – 12.30
Dvorana Ravnikar
Socialno delo za zagotavljanje enakosti med ljudmi
Moderatorka: Tamara Rape Žiberna

Polona Dremelj, Simona Smolej, Tamara Narat:
Ali je nov sistem uveljavljanja pravic iz javnih sredstev za centre za socialno delo preprostejši?

Vladimir Pegan:
Nove socialne in ekonomske razmere vojnih invalidov in družinskih članov.

Barbara Kobal Tomc, Mateja Nagode, Nadja Kovač:
Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja. 

Nadja Kovač:
Spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji. Informacijska baza.


12.30 – 12.45    Odmor
 

Tema: Socialno delo in izzivi državljanstva.

12.45 – 13.30
Dvorana Plečnik
Socialno delo kot gibalo sprememb
Moderatorka: Andreja Rafaelič

Delavnica:
Lea Šugman Bohinc, Ana Jagrič:
Narativni dialoški pristopi k psihosocialni pomoči.


12.45 – 13.30
Dvorana Fabiani
Socialno delo kot gibalo sprememb
Moderatorka: Amra Šabić

Delavnica
Robert Jereb:
Videokonferenčni stiki z otroki.


12.45 – 13.30
Dvorana Vurnik
Socialno delo kot gibalo sprememb
Moderatorka: Romana Zidar

Delavnica:
Klavdija Kustec:
Doživljanje smisla starih skozi prizmo izraznoustvarjalnih pristopov.


12.45 – 13.30
Dvorana Ravnikar
Krepitev moči – od marginalnosti do polnopravnosti v skupnosti
Moderator: Milko Poštrak

Delavnica:
Sara Jerebic:
Pomoč otrokom v stiski. Integracija možganov prek izkustvenega učenja.


13.30 – 14.00
Dvorana Plečnik
Zaključek kongresa.