Predstavitve tem doktorskih disertacij


Spoštovani,

v okviru podiplomskega doktorskega študija Fakulteta za socialno delo organizira predstavitev tem doktorskih disertacij:

1.       16. 2. 2018 ob 12. uri v predavalnici 6

Doktorandka Gordana Čižman bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

Konceptualizacija in konkretizacija načela koristi otroka v postopkih centrov za socialno delo na področju zaupanja otroka v vzgojo in varstvo

Conceptualization and concretization of a principle of child's best interest in the procedures of forming an opinion about custody in the centers of social work

pod mentorstvom izr. prof. dr. Vesne Leskošek,

pred Komisijo za spremljanje doktorske študentke:

 • predsednica: doc. dr. Nina Mešl
 • članica: doc. dr. Barbara Rajgelj (FDV)
 • zunanja članica:  doc. dr. Danijela Frangež (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru)

2.       21. 2. 2018 ob 16. 30 v predavalnici 6

Doktorandka Irena Koželj bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

Socialno delo v onkologiji

Social work in onkology

pod mentorstvom doc. dr. Lee šugman Bohinc,

pred Komisijo za spremljanje doktorske študentke:

 • predsednica: doc. dr. Bojana Mesec
 • članica:  izr. prof. dr. Jana Mali
 • zunanja članica: izr. prof. dr. Zalika Klemenc Ketiš (Medicinska fakulteta, Univerza v Mariboru)

3.       26. 2. 2018 ob 13. uri v predavalnici 5

Doktorandka Tatjana Knapp bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

IZKUŠNJE ŽENSK Z INTELEKTUALNIMI OVIRAMI V INSTITUCIJI s poudarkom na spolnosti, reprodukciji in kontracepciji

(EXPERIENCE OF WOMEN WITH INTELLECTUAL DISABILITY IN AN INSTITUTION with emphasis on sexuality, reproduction and contracepction)

pod mentorstvom prof. dr. Darje Zaviršek,

pred Komisijo za spremljanje doktorske študentke:

 • predsednica: izr. prof. dr. Jelka Zorn
 • članica: doc. dr. Irena Šumi,
 • zunanja članica: izr. prof. dr. Duška Knežević Hočevar (višja znanstvena sodelavka; ZRC SAZU)

       4.        7. 3. 2018 ob 13.30 v predavalnici 6

 

Doktorandka mag. Nataša Meolic bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

 

Participacija otroka v rejniškem sistemu

Participation of the child in the foster care system

 

pod mentorstvom doc. dr. Nine Mešl,

pred Komisijo za spremljanje doktorske študentke:

 • predsednica: doc. dr. Liljana Rihter
 • članica: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
 • zunanja članica: prof. dr. Vesna Rijavec (Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru)

5.      15. 3. 2018 ob 16. uri v predavalnici 6.

Doktorand Bojan Popović bo predstavil temo doktorske disertacije z naslovom:

UPORABA UKREPA PREPOVEDI PRIBLIŽEVANJA PRI NASILJU NAD ŽENSKAMI NA KOSOVU

THE USE OF RESTRAINING ORDER IN CASES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN KOSOVO

pod mentorstvom  izr. prof. dr. Vesne Leskošek

in somentorstvom assistant professor Vjollce Krasniqi (Oddelek za sociologijo, Univerza v Prištini)

pred Komisijo za spremljanje doktorskega študenta:

·         predsednica: izr. prof. dr. Mojca Urek

·         članica:  izr. prof. dr. Katja Filipčič (UL, PF)

·         zunanji član: doc. dr. Aleš Bučar Ručman (Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru)

 

     6.     19. 3. 2018 ob 13. uri v predavalnici 6

 Doktorandka mag. Andreja Grudnik Seljak bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

 Vloga socialnega dela pri vključevanju oseb s težavami v duševnem zdravju v domače okolje po zaključenem bolnišničnem zdravljenju

The Role of Social Work in the Integration of People with Mental Health Problems into the Domestic Environment after Completing Hospital Treatment

pod mentorstvom doc. dr. Vere Grebenc,

pred Komisijo za spremljanje doktorske študentke:

 • predsednica: izr. prof. dr. Mojca Urek
 • članica:  doc. dr. Liljana Rihter
 • zunanja članica: prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek (Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani)

      7.   26. 3. 2018 ob 14. 30  v predavalnici 5

Doktorandka Ines Kokalj bo predstavila temo doktorske disertacije z naslovom:

 

 Skupnostno socialno delo na področju avtizma

 Community social work in the field of autism

pod mentorstvom doc. dr. Vere Grebenc

pred Komisijo za spremljanje doktorske študentke:

 • predsednica: doc. dr. Lea Šugman Bohinc
 • članica:  prof. dr. Darja Zaviršek
 • zunanji član: prof. dr. sc. Nino Žganec (Pravna fakulteta, Univerza v Zagrebu)

Vljudno vabljeni doktorandi in doktorandke, profesorice in profesorji, mentorice in mentorji,

ter članice in člani komisij!več novic