Prijava teme magistrskega dela (2. stopnja)


Študentke in študente magistrskega študijskega programa druge stopnje obveščamo, da je bil dne 26. 3. 2018 na 8. seji Senata FSD sprejet sklep:

»Študentke in študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje morajo oddati prijavo teme magistrskega dela najmanj 3 mesece pred predvideno oddajo magistrskega dela.«

Elektronska prijava teme se šteje kot oddana, ko jo elektronsko potrdi mentor-ica.

Ta sklep prične veljati 1. 10. 2018 (s študijskim letom 2018/19).

 

Lep pozdravveč novic