Objavljena razpisa za podporo internacionalizaciji visokega šolstva


Spoštovani,

obveščamo vas, da sta  na spletni strani  Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije objavljena dva razpisa v podporo internacionalizaciji visokega šolstva:

1. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (257. JR)
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-projektnih-gostovanj-na-slovenskih-visokosolskih-zavodih-257-javni-razpis/
Predmet javnega razpisa je financiranje pedagoškega in/ ali raziskovalnega sodelovanja slovenskih strokovnjakov z doktoratom znanosti, ki že dlje časa delujejo v tujini, na slovenskih visokošolskih zavodih (v nadaljevanju: gostujoči strokovnjak), za en do dvanajstmesečno pedagoško in/ ali raziskovalno sodelovanje v Republiki Sloveniji.
Pedagoško in /ali raziskovalno sodelovanje se mora pričeti v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.

2. Javni razpis za financiranje študijskega oziroma znanstvenega obiska študentov v tujini (256. JR)
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/financiranje-studijskega-oziroma-znanstvenega-obiska-studentov-v-tujini-256-jr/
Predmet javnega razpisa je štipendiranje študijskih oziroma znanstvenih obiskov dodiplomskih, magistrskih ali doktorskih študentov, vpisanih na visokošolskih zavode v Republiki Sloveniji, pri slovenskih profesorjih, ki delujejo na akreditiranih ustanovah v tujini.  
Sredstva so namenjena štipendiranju vsaj 3 do največ 10 tedenskega študijskega ali znanstvenega obiska študentov v tujini v obdobju od 1. 1. 2018 do vključno 31. 12. 2018.
več novic