OBVESTILO O OPRAVLJANJU IZPITOV V ZIMSKEM IZPITNEM OBDOBJU


 

V zimskem izpitnem obdobju bo opravljanje izpitov potekalo na daljavo. V primeru izboljšanja epidemiološke slike in sproščanja ukrepov bomo lahko izpite izvedli tudi neposredno, a boste o tem obveščeni naknadno.

 

Nosilec_ka predmeta vas bo o načinu izvedbe izpita obvestil_a za vsak predmet. S konkretnimi vprašanji za posamezen predmet se obrnite neposredno na nosilko oz. nosilca predmeta.

 

Zaradi ustrezne organizacije izpita prosimo študentke in študente, ki imajo odobren podaljšan čas pisanja oz. druge prilagoditve pri ocenjevanju znanja, da o tem obvestite nosilke oz. nosilce premetov že nekaj dni pred izpitom.

 

Nekaj splošnih navodil za izvedbo izpitov na daljavo:

 

1) Pisna preverjanja znanja na daljavo

 

Študenti boste s strani nosilk_cev pravočasno obveščeni, kako bo pisni izpit potekal, zlasti pa:

- v katero skupino ste uvrščeni in kdo bo izvajalec izpita;

- študenti se morate identificirati z osebnim dokumentom, ki ga pokažete preko kamere;

študenti morate zagotoviti ustrezen prostor za pisanje, kjer vas ne bodo motili drugi člani gospodinjstva;

- med pisanjem izpita ni dovoljena uporaba virtualnih ozadij (kar omogočajo nekatere videokonferenčne aplikacije), saj se tako ne vidi, kaj se dogaja okoli vas; če vas moti, da bi se npr. videla vaša soba, ustrezno namestite mizo;

- kaj še pripraviti pred začetkom izpita: računalnik s kamero in pametni telefon (poskrbite za polne baterije); internetno povezavo; ustrezna pisala; kalkulator; papir; ravnilo ipd., če to potrebujete za izvedbo izpita;

- kaj med izpitom ne bo dovoljeno: pogovarjanje po telefonu, pogovarjanje z drugimi osebami v prostoru, odhajanje izpred kamere, brskanje po spletu, uporaba katerekoli dodatne aplikacije na računalniku ali telefonu, uporaba slušalk, uporaba zapiskov, literature ipd.

- na računalniku/telefonu v času pisanja izpita zaprete/izključite vse ostale aplikacije, ki niso nujne za izvedbo izpita;

- večinoma bodo izpiti potekali preko Exam.net, v kombinaciji s povezavo preko Zooma;

- zvok in kamero na Zoomu imate vključeno ves čas opravljanja izpita;

- izpit se ne snema;

- izvajalec_ka izpita lahko izpit prekine ob vsakem sumu na goljufanje in o tem obvesti nosilca_ko. Nosilec_ka za študenta vpiše oceno «neocenjen»; ob zelo očitnih kršitvah ali prerekanju z izvajalcem_ko lahko sproži disciplinski postopek zoper študenta_ko;

-  po presoji izvajalca se pisni del zaradi zagotavljanja večje verodostojnosti dopolni še z ustnih delom.

 

·         Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov, ki se bodo zbirala, pred začetkom izvajanja izpita

 

Vaš IP naslov, spremljanje vašega obnašanja na računalniku med opravljanjem izpita (zgolj podatek o tem, ali boste in kolikokrat boste zapustili e-izpitno okolje), bomo na  UL Fakulteti za socialno delo,  hranili do trenutka, ko boste izpit oddali - če bo izpitno okolje zaznalo, da ste ga želeli zapustiti večkrat, kot je to dovoljeno, se bo podatek o tem hranil do izteka pritožbenega roka oz. do odločitve fakultete o vaši pritožbi. Zbiranje navedenih osebnih podatkov je nujno potrebno za normalno izvedbo izpitov med epidemijo Covid-19, ko izvajanje izpitov v predavalnici ni dovoljeno. Univerza v Ljubljani je kljub epidemiji v skladu z ZViS dolžna izvesti študijske programe (torej tudi izvedbo izpitov), zato je edina izvedljiva možnost izvedba e-izpita na daljavo - način izvedbe je tako potreben za izvedbo naloge v javnem interesu (točka (e) prvega odstavka člena 6 GDPR). Vaše osebne podatke bo obdeloval tudi ponudnik rešitve za izvajanje izpitov na daljavo, s katerim ima Univerza v Ljubljani sklenjeno pogodbo po členu 28 GDPR. Ponudnik se nahaja v ZDA in je vključen v Ščit zasebnosti (IP št. 0601-3/2017/2 z dne 20. 3. 2017). Kadarkoli lahko uveljavljate dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali omejitev obdelave (pod pogoji GDPR) in pravico do ugovora obdelavi. Svoje pravice lahko uveljavljate pisno na naslovu fakultete. Za pomoč pri uveljavljanju pravic se lahko obrnete na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (dpo@uni-lj.si). Če boste ocenili, da vaših pravic ustrezno ne izvršujemo, pa se lahko pritožite Informacijskemu pooblaščencu RS.

 

2) Ustna preverjanja znanja na daljavo

 

Kjer je to izvedbeno možno (npr. manjša skupina študentov pri predmetu), se izpite izvede ustno preko spletnega orodja. Izpit se ne snema. Pri tem naj bi ustni izpiti potekali posamično (en študent_ka naenkrat) ali izjemoma v manjši skupini (do 4 študentje_ke). Študent se mora predhodno identificirati (npr. preko kamere pokaže identifikacijski dokument). Izpraševalec bo preveril osnovne zahteve za veljavnost izpita, kot npr. da je študent_ka sam_a v prostoru, da nima slušalk v ušesih, da ves čas ustnega izpita gleda v kamero ipd. Od študenta_ke lahko tudi zahteva, da na papir kaj napiše/nariše  in to pokaže s pomočjo kamere. Tudi v primeru ustnega izpita mora biti na računalniku vključena le videokonferenčna aplikacija in izključene vse ostale aplikacije. Če med izvedbo izpita pride do tehničnih težav (prekinitve slike, zvoka), se lahko izpit prekine in se dogovori za drugi termin. Če bo učitelj_ica med izvedbo izpita sumil, da študent_ka bere iz nekega gradiva in to ni dovoljeno (zapiski, učbenik, splet), lahko izpit prekine in vpišete oceno «neocenjen».

 

Spremembe načina ocenjevanja:

Vse opredeljene oblike ocenjevanja v učnih načrtih se lahko izvajajo nadaljavo. V spodnji tabeli so objavljene spremembe.

Vrsta Studija

Letnik Izvajanja

Nacin Izvedbe

Naziv

Nosilka

Sprememba načina ocenjevanja

Drugo

1. stopnja Socialno delo

1. letnik

redni

Protidiskriminacijsko pravo

izr. prof. dr. Barbara Kresal

Pisni ali ustni izpit

 

1. stopnja Socialno delo

1. letnik

redni

Uvod v pravo za socialno delo

prof. dr. Barbara Novak

Ustni izpit

 

1. stopnja Socialno delo

2. letnik

redni

Delovno pravo

izr. prof. dr. Barbara Kresal

Pisni ali ustni izpit

 

1. stopnja Socialno delo

3. letnik

redni

Družinsko pravo

prof. dr. Barbara Novak

Ustni izpit

 

1. stopnja Socialno delo

3. letnik

redni

Dolgotrajne stiske - vrnitev odpisanih

izr. prof. dr. Mojca Urek

Ustni izpit

Ustni izpit 50% in 2 praktični nalogi (osebni načrt in analiza tveganja) 50%

1. stopnja Socialno delo

4. letnik

redni

Kakovost delovnega življenja

izr. prof. dr. Barbara Kresal

Pisni ali ustni izpit

 

2. stopnja Socialno delo z družino

1. letnik

izredni

Socialna varnost družine in družinsko varstvo njenih članov

izr. prof. dr. Barbara Kresal

Pisni ali ustni izpit

 

2. stopnja Socialno delo z družino

1. letnik

izredni

Socialna varnost družine in družinsko varstvo njenih članov

prof. dr. Barbara Novak

Ustni izpit

 

2. stopnja Socialno delo z družino

1. letnik

izredni

Teorije o družinah

prof. dr. Alenka Švab

Pisni izpit

pisni izpit 50%; sprotni kratki eseji 50%

2. stopnja Socialno delo

1. letnik

redni

Pedagogika in andragogika

prof. dr. Janko  Muršak

Pisni ali ustni izpit

 

 

 

Vsem želimo uspešno pripravo in veliko znanja ob opravljanju izpitov!

 

Vodstvo FSDveč novic