Obvestilo o skupnem doktorskem študiju Socialno delo (INDOSOW) 3.stopnja


´╗┐

V skladu s sklepom Senata Univerze v Ljubljani, akreditiranemu skupnemu doktorskemu študijskemu programu 3. stopnje Socialno delo-INDOSOW, ki ga s tujimi partnerji izvaja Fakulteta za socialno delo in ki se mu v študijskem letu 2015/16 izteče akreditacija (30. 9. 2016), Univerza v Ljubljani akreditacije ne bo podaljšala.

Obvestilo objavljamo v skladu z 9. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – ZViS-J (Uradni list RS, št. 85/14) - prehodne in končne določbe. Senat Univerze v Ljubljani je odločitev sprejel na 13. seji, 23. 12. 2014.več novic