Prijava teme diplomskega dela - 1. STOPNJA (veljavnost 2 leti)


Študentke in študente univerzitetnega študijskega programa prve stopnje socialno delo obveščamo, da je bil dne 26. 3. 2018 na 8. seji Senata FSD sprejet sklep:

»Prijavljena tema diplomskega dela na univerzitetnem študijskem programu prve stopnje velja 2 leti«.

Elektronska prijava teme se šteje kot oddana, ko jo elektronsko potrdi mentor-ica.

Kolikor v roku dveh let od elektronske prijave teme ne boste diplomirali, boste morali ponovno oddati prijavo teme diplomskega dela.

Ta sklep velja tudi za vse tiste študentke in študente, ki ste temo diplomskega dela že oddali.

Vsem, ki ste prijavo teme oddali do 30. 9. 2016, se veljavnost teme izjemoma podaljša do 30. 9. 2018.

Vsi, ki ste prijavo teme diplomskega dela oddali od 1. 10. 2016 dalje ali jo v prihodnje še boste, pa velja, da veljavnost teme diplomskega dela traja dve leti.

Lep pozdrav                                     more news