Revija Socialno delo

2016: 55 let izhajanja

Revija socialno delo - naslovnica - kupček
Socialno delo je znanstvena periodična publikacija za naslovno področje.

Na leto izidejo tri številke. 

Smernice, kako pripraviti in predložiti prispevek za objavo, so na teh spletnih straneh. Sprejemamo članke v slovenskem in angleškem jeziku.

Povzetki člankov so vključeni v podatkovne baze International Bibliography of the Social Sciences, Linguistics & Language Behavior Abstracts, Mental Health Abstracts, Social Planning / Policy & Development Abstracts, Sociological Abstracts, Studies on Women Abstracts. Nahajajo se tudi v bazi EBSCO. 

Povezava do člankov v elektronski obliki