Kolofon

Revija SOCIALNO DELO
ISSN 0352-7956

Izdajatelj
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Vse pravice pridržane

Glavna urednica
Vera Grebenc

Uredniški odbor
Srečo Dragoš
Martina Kerec
Nina Mešl
Tamara Rape Žiberna
Irena Šumi
Mojca Urek
Darja Zaviršek

Odgovorni urednik
Borut Petrović Jesenovec

Uredniški svet

Gordana Berc

Lena Dominelli

Shirley Gabel Gaetano

Subhangi Herath

Duška Knežević Hočevar

Roman Kuhar

Chu-Li Julie Liu

Rea Maglajlić

Jana Mali

Theano Kallinikaki

Dragan Petrovec

Paula Pinto

Francka Premzl

Shula Ramon

Liljana Rihter

Alessandro Siccora

Lea Šugman Bohinc

Mirjana Ule

In memoriam
Jo Campling 

Naslov uredništva
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 2809240, faks 2809270 

www.fsd.uni-lj.si/sd

Cenik