Kolofon

Revija SOCIALNO DELO
ISSN 0352-7956

Izdajatelj
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
Vse pravice pridržane

Glavna urednica
Vera Grebenc

Uredniški odbor
Lena Dominelli
Srečo Dragoš
Mojca Urek
Darja Zaviršek
Tamara Rape Žiberna

Odgovorni urednik
Borut Petrović Jesenovec

Uredniški svet
Gabi Čačinovič Vogrinčič
Bojan Dekleva
Vito Flaker
Andreja Kavar Vidmar
Zinka Kolarič
Anica Kos
Blaž Mesec
Zdravko Mlinar
Marija Ovsenik
Jože Ramovš
Tanja Rener
Bernard Stritih
Nada Stropnik

In memoriam
Jo Campling 

Naslov uredništva
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel. (01) 2809240, faks 2809270 

www.fsd.uni-lj.si/sd

Cenik