Preprečevanje nasilja nad LGBTI+ mladimi: prepoznavanje, odzivi in ustvarjanje varnih prostorov

Prijavnica:

Prijava ni več možna. Vsa mesta so že zasedena. Razpisani bodo novi termini.

Termini: 15. april 2021

Izvajalke in izvajalci: Mojca Urek, Anže Jurček, Andrej Poglajen

Trajanje: 8 ur (4,5 ure + naloga); 0,5 KT

Opis:

Različne študije kažejo, da se nasilje nad LGBTI+ mladimi ljudmi v Sloveniji povečuje. Pogosto so žrtve različnih vrst nasilja v domačem okolju, v šolah se lahko dogaja medvrstniško nasilje, odrasli se lahko vedejo neprimerno, neustrezen odnos pa je pogosto zaznati tudi v službah, ki so sicer namenjene pomoči in podpori mladim ljudem. Pogosta izkušnja LGBTI+ mladostnika so občutki nerazumljenosti, ki se prepletajo s potrebami  po sprejetosti in varnosti. Nasilje nad LGBTI+ mladimi in zavračanje v domačem okolju lahko povzročita brezdomstvo. Eden od pokazateljev, ali je organizacija občutljiva za LGBTI+ mlade in jih vključuje, je že način, kako zaposleni dojemajo spol in kako občutljivi so pri rabi jezika. Potreba LGBTI+ mladih ljudi je seveda, da bi se svetovalne službe odzivale strokovno in brez predsodkov, da bi se lahko počutili varne in da bi lahko bili, kar so.

Namen seminarja je predstaviti najpogostejše težave in potrebe LGBTI+ otrok in mladih ter predstaviti dobre primere iz prakse. Seminar je zastavljen interaktivno. Poudarek bo na razpravi o konkretnih primerih iz prakse udeležencev in udeleženk, v zadnjem delu pa bodo predstavljeni konkretni ukrepi, s katerimi lahko v praksi ustvarimo za LGBTI+ mlade ljudi varne prostore in se bolje odzovemo na nasilje v različnih okoljih njihovega življenjskega sveta.

Seminar je namenjen vsem, ki se v praksi srečujete in delate z otroki in mladimi, naj bo to v izobraževalnih okoljih, mladinskih centrih in organizacijah, centrih za socialno delo, domovih in stanovanjskih skupinah za mlade, kriznih centrih ali nevladnih organizacijah.

Teme seminarja

  • LGBTI+ terminologija in nasilje na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza
  • Heteronormativnost in cisnormativnost
  • Oblike diskriminacij in nasilja, ki ga doživljajo LGBTI+ otroci in mladi, in kako jih obravnavati v različnih strokovnih okoljih
  • Vzpostavljanje varnih in vključujočih prostorov
  • Primeri dobrih praks

Program

09.00–9.20 Predstavitev projekta, izvajalke in izvajalcev, udeleženk in udeležencev ter vsebine seminarja

09.20–10.20 Raziskovanje pričakovanj, predpostavk in prepričanj (diskusija s primeri iz prakse)

10.20–10.30 Odmor

10.30–11.45 Predstavitve terminologije, temeljnih konceptov in obsega ter oblik nasilja na podlagi spola, spolne usmerjenosti, spolne identitete in spolnega izraza (predavanje z delavnico)

11.45–12.00 Odmor

12.00–13.20 Vzpostavljanje varnih prostorov in razprava, kako konkretno izboljšati prakso (predavanje z delavnico)

13.20–13.30 Sklepni del

Preostanek seminarja se izvede kot samostojno delo v obliki naloge, ki jo udeleženke in udeleženci izdelajo doma. Nanjo prejmejo povratno informacijo izvajalcev.

Oblika izvedbe

Spletna izvedba (prek aplikacije Zoom) in kot samostojno delo

Kotizacija:

Udeležba je brezplačna. Seminar bo izveden v sklopu dejavnosti evropskega projekta Različnost in otroštvo, zato bodo stroške izvedbe v celoti pokrili izvajalci. Udeleženci in udeleženke prejmejo tudi študijsko gradivo.