COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Knjižne novosti avg.-dec. 2009


1.
        ACTIVITY, incomes and social welfare : a comparison across four new EU member states / Manuela Sofia Stǎnculescu, Tine Stanovnik (eds.). - Farnham (UK) ; Burlington (USA) : Ashgate, cop. 2009. - 283 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Public policy and social welfare / Europeran Centre Vienna ; vol. 33)

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-0-7546-7777-2
a) Slovenija b) Madžarska c) Bolgarija d) Romunija e) demografija f) prebivalstvo g) staranje h) upokojitev i) pokojnine j) pokojninsko zavarovanje k) brezposelnost l) mladina m) izobraževanje n) mednarodne primerjave o) Slovenia p) Hungary q) Bulgaria r) Rumania s) demography t) population u) ageing v) retirement w) pensions x) old-age pension insurance y) unemployment z) youth {) training |) international comparisons

314
COBISS.SI-ID 18455782

2.
        ADMINISTRATION of social security / editor, T. Whitaker. - Geneva : The International Labour Office, 1998. - V, 181 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Social security ; 2)

Bibliografija: str. 177-179
ISBN 92-2-110735-3 ISBN 978-92-2-110735-4
a) Social security b) socialna varnost c) administracija

364.2
COBISS.SI-ID 3214949

3.
ALBRECHT, Bernardette
        Corporate identity in der Sozialen Arbeit / Bernardette Albrecht. - Magdeburg : Hochschule Magdeburg-Stendal (FG) : Verlag der Erich-Weinert-Buchhandlung, 2002. - 118 str. ; 22 cm. - (Magdeburger Reiche ; Bd. 9)

Bibliografija: str. 99-102
ISBN 3-933999-08-1
a) socialno delo b) identiteta

36
COBISS.SI-ID 3215973

4.
ALISEDA, Atocha
        Abductive reasoning : logical investigations into discovery and explanation / by Atocha Aliseda. - Dordrecht : Springer, cop. 2006. - XVI, 225 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Synthese library ; 330)

Bibliografija: str. [203]-217. - Kazali
ISBN 1-4020-3906-9 ISBN 978-1-4020-3906-5
a) Abduction (Logic) b) Reasoning c) Artificial intelligence d) teorija vednosti e) evalvacija f) zdrav razum g) izpeljava razumevanja h) odkritja

303
COBISS.SI-ID 3236453

5.
ALSTON, Margaret
        Research for social workers : an introduction to methods / Margaret Alston and Wendy Bowles. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2003. - ix, 334 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 316-325. - Kazali
ISBN 0-415-30722-8 ISBN 0-415-30723-6 (broš.)
a) Social service - Research - Methodology b) raziskovanje c) socialno delo d) metode e) kvalitativno raziskovanje f) kvantitativno raziskovanje

303:36
COBISS.SI-ID 803941

6.
        AMID social contradictions : towards a history of social work in Europe / Gisela Hauss, Dagmar Schulte (eds.). - Opladen ; Blommfield Hills : Barbara Budrich Publishers, 2009. - 263 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-3-86649-150-2
a) socialno delo b) zgodovina socialnega dela c) profesionalizacija d) vzhodna Evropa e) varstvo matere in otroka f) socialna politika

36
COBISS.SI-ID 3128165

7.
ANDERSON, Tammy L., 1963-
        Rave culture : the alteration and decline of a Philadelphia music scene / Tammy L. Anderson. - Philadelphia : Temple University Press, cop. 2009. - VIII, 231 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [213]-226. - Kazalo
ISBN 978-1-59213-933-0 (platno: alk. papir) ISBN 978-1-59213-934-7 (broš.)
a) Youth - Social life and customs b) Youth - Religious life c) Rave culture d) Religion and culture e) mladostniki f) socialno življenje g) 21. stoletje h) rave kultura

316.723=111
COBISS.SI-ID 13423926

8.
        APPLYING the Roper-Logan-Tierney model in practice / editor Karen Holland ... [et al.]. - 2nd ed. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone Elsevier, 2008. - XIII, 514 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-443-10405-3
a) zdravstvena nega b) zdravstvo c) modeli d) bolniki e) učbeniki

616-083(075.8)
COBISS.SI-ID 512911735

9.
        ASSESSMENT for learning : putting it into practice / Paul Black ... [et al.]. - Reprinted. - Berkshire : Open University Press, 2004. - VI, 135 str. : tabele ; 23 cm

Bibliografija: str. 126-130. - Kazalo
ISBN 0-335-21297-2
a) učenje b) izobraževanje c) odnos učitelj-študent d) menedžment

37
COBISS.SI-ID 4469844

10.
        AWKWARD situations in counselling [Videoposnetek] / University of Leicester, Department of Adult Education and Counselling Services ; situations devised by Michael Jacobs, Jenny Strang, Moira Walker ; produced by Moira Walker, Michael Jacobs; directed and edited by Doug Crisp. - Leicester : University of Leicester, Audio Visual Services, [200-?]. - 1 video DVD (17 min.) ; 12 cm + 1 list s programom

DVD. - VT 1002-NTSC. - Podnaslov na ovoju: Alternative responses to some difficult remarks
a) Counseling b) svetovanje c) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 3245925

11.
BADIOU, Alain, 1937-
        Theory of the subject / Alain Badiou ; translated, and with an introduction, by Bruno Bosteels. - London ; New York : Continuum, cop. 2009. - XLIV, 367 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 333-358. - Kazalo. - Vsebina: The place of the subjective ; The subject under the signifiers of the exception ; Lack and destruction ; A materialist reversal of materialism ; Subjectivization and subjective process ; Topics of ethics
ISBN 978-0-8264-9673-7 (vezano)
a) Ontology b) Subjectivity c) Truth d) filozofija e) politična filozofija f) subjekt g) ontologija h) marksizem

1:32
32:1
COBISS.SI-ID 2878811

12.
BALIBAR, Étienne
        Mi, državljani Evrope? : meje, država, ljudstvo / Étienne Balibar ; prevod Katarina Rotar. - Ljubljana : Sophia, 2007. - VI, 247 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2007, 6)

Prevod dela: Nous, citoyens d'Europe?. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-6294-87-4
a) Človekove pravice - Evropa b) demokracija c) nacionalizem d) državljanstvo e) država

342.71(4)
321.7(4)
COBISS.SI-ID 235389440

13.
BALLOU, Mary B., 1949-
        Feminist counseling and cultural therapy [Videoposnetek] : two demonstrations / Mary Ballau and Martin J. LaRoche. - [Framingham] : Microtraining Associates, 2008. - 1 video DVD (76 min.) ; 12 cm + CD-ROM

DVD-R. - Spremljajoči CD-ROM vsebuje predstavitev v PowerPointu ter literaturo in vire
a) Feminist therapy b) Cultural psychiatry c) Psychotherapy d) Counseling e) svetovanje f) psihoterapija g) feministične terapije

615.851
COBISS.SI-ID 3248997

14.
BARANY, Zoltan D.
        The East European gypsies : regime change, marginality, and ethnopolitics / Zoltan Barany. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2002. - XI, 408 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 363-388. - Kazalo
ISBN 0-521-80410-8 ISBN 0-521-00910-3 (broš.)
a) Romanies - Europe, Eastern - History b) Romi - Vzhodna Evropa - Slovenija - Jugoslavija - Zgodovina c) Romi d) etnične manjšine e) vzhodna Evropa f) migracije g) migracijska politika

314.15
COBISS.SI-ID 8002637

15.
BENEDICT, Ruth, 1887-1948
        Vzorci kulture / Ruth Benedict ; [prevod Maja Viher]. - Maribor : Aristej, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 212 str. ; 23 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 9)

Prevod dela: Patterns of culture
ISBN 978-961-220-068-8
a) kulturna antropologija - kultura

572.026:008
39:008
COBISS.SI-ID 61911041

16.
BERLOGAR, Janko
        Osebni in družbeni vidiki komuniciranja v javni upravi : študijsko gradivo : izbrana poglavja / Janko Berlogar. - Ljubljana : Visoka upravna šola, 2001 ([Ljubljana : Kurir]). - 164 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 161-164
a) Javna uprava - Komuniciranje - Učbeniki za visoke šole b) poslovno komuniciranje c) medosebne komunikacije d) poslovna etika

316.772.4:35(075.8)
65.012.45(075.8)
COBISS.SI-ID 114001152

17.
BERRY, Darcy Bruce
        Slovnica kratko & pregledno. Angleščina : [slovnične preglednice] / Darcy Bruce Berry in Alexander T. Bergs ; [prevod Andrea Švab ; priredba izvirnika Petra Bizjak]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus, 2006 ([Ljubljana] : Schwarz). - 102 str. ; 21 cm

Podnasl. na ov. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 961-209-525-6
a) Angleščina - Slovnica

811.111'36
COBISS.SI-ID 225532672

18.
        BEYOND multiculturalism : views from anthropology / edited by Giuliana B. Prato. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - XI, 224 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Urban anthropology)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7173-2 ISBN 978-0-7546-8866-2 (ebook)
a) Urban anthropology - Case studies b) Multiculturalism - Case studies c) Ethnic groups - Case studies d) antropologija e) migracije f) integracija g) asimilacija h) etnične manjšine i) mestne četrti

314.15
COBISS.SI-ID 3232613

19.
BEZENŠEK-Lalič, Olga
        Odzivanje socialnih delavk in delavcev na nasilje v družini / Olga Bezenšek Lalić. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2009. - 198 str. ; 21 cm

Prevod dela: Reakcije socijalnih radnica na nasilje u obitelji
ISBN 978-961-91471-3-9

364:343.615
COBISS.SI-ID 243446528

20.
BLUESTEIN, Jane
        Creating emotionally safe schools : a guide for educators and parents / Jane Bluestein. - Deerfield Beach, Fla. : Health Communications, cop. 2001. - xvii, 496 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 454-470. - Kazalo
ISBN 1-55874-814-8
a) Schools - United States - Safety measures b) School environment - United States - Psychological aspects c) šolstvo d) šolski red e) disciplina f) kazni

371.5
COBISS.SI-ID 665303

21.
BLUESTEIN, Jane
        The win-win classroom : a fresh and positive look at classroom management. Facilitator's guide / Jane Bluestein. - Thousand Oaks : Corwin Press, cop. 2009. - XII, 72 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-4129-6503-9 ISBN 978-1-4129-6503-3
a) Classroom management - Handbooks, manuals, etc b) pedagogika c) vodenje razreda

371
COBISS.SI-ID 3220325

22.
        BODY talk : the material and discursive regulation of sexuality, madness and reproduction / edited by Jane M. Ussher. - London ; New York : Routledge, 1997. - XII, 254 str. ; 24 cm

Bibliografija ob posamezni prispevkih. - Kazalo
ISBN 0-415-15363-8 ISBN 0-415-15364-6 (broš.)
a) psihologija b) telesnost c) telo d) ženske e) žensko telo f) socialna psihologija

159.9
COBISS.SI-ID 273495

23.
BRANDEN, Nathaniel
        The six pillars of self-esteem / Nathaniel Branden. - Bantam trade pbk. ed. - New York : Bantam, 1995, cop. 1994. - XVII, 341 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. [319]-325. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Self-esteem: basic principles ; Internal sources of self-esteem ; External influences: self and others ; Critique of other definitions of self-esteem ; A sentence-completion exercise for building self-esteem
ISBN 0-553-37439-7 ISBN 978-0-553-37439-1
a) Self-esteem b) samospoštovanje c) samorealizacija d) medosebni odnosi

159.923.2
COBISS.SI-ID 3199333

24.
BRAYE, Suzy, 1950-
        Practising social work law / Suzy Braye, Michael Preston-Shoot. - 3rd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XXXVII, 328 str. ; 22 cm. - (Practical social work)

Bibliografija: str. 294-315. - Kazali
ISBN 978-0-230-54318-8 (broš.) ISBN 0-230-54318-9 (broš.)
a) Social workers - Legal status, laws, etc - Great Britain b) socialno delo c) pravo d) socialna pravičnost

364:34
COBISS.SI-ID 3236197

25.
        BREZ spopada : kultur, spolov, generacij / uredila Veronika Tašner ; sourednice Irena Lesar ... [et al.]. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - VII, 397 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija ter povzetki v slov in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-253-038-9
a) Medkulturno sporazumevanje - Zborniki

316.7(082)
COBISS.SI-ID 246963200

26.
BROWN, Kristine
        Academic encounters : life in society : reading, study skills, writing : intermediate to high intermediate / Kristine Brown & Susan Hood. - 4th printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XIX, 248 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Academic encounters)

Kazalo
ISBN 0-521-66616-3 (broš.)
a) English language - Textbooks for foreign speakers b) Angleščina - Učbeniki c) angleščina d) jezikovni pouk e) tuji jeziki f) učbeniki g) vaje

811.111(075)
COBISS.SI-ID 512176768

27.
CASTELLS, Manuel
        Communication power / Manuel Castells. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XVII, 571 str. : ilustr. ; 25 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. [489]-547
ISBN 978-0-19-956704-1 ISBN 0-19-956704-2
a) Mass media - Social aspects b) Communication - Social aspects c) Globalization d) globalni svet e) informacijska družba f) internet g) medijska politika h) družbena gibanja

316.324
COBISS.SI-ID 3271781

28.
CERTEAU, Michel de
        The practice of everyday life / Michel de Certeau ; translated by Steven Rendall. - Berkeley ; Los Angeles ; London : University of California Press, 2007. - XXIV, 229 str. ; 23 cm

Prevod dela: Arts de faire
ISBN 978-0-520-23699-8 (broš.) ISBN 0-520-23699-8 (broš.)
a) sociologija kulture b) vsakdanje življenje c) psihoanaliza d) diskurz e) filozofija kulture f) kulturna antropologija g) socialna zgodovina h) kulturne študije

316.7:1
COBISS.SI-ID 512320896

29.
        CHALLENGES in human rights : a social work perspective / edited by Elisabeth Reichert. - New York : Columbia University Press, cop. 2007. - XIV, 286 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-231-13720-1 ISBN 978-0-231-13721-8 (broš.)
a) Social service b) Human rights c) Cultural relativism d) človekove pravice e) socialno delo f) pravice otrok g) socialna pravičnost

342.7
COBISS.SI-ID 3266149

30.
        COLLABORATIVE therapy : relationships and conversations that make a difference / edited by Harlene Anderson and Diane Gehart. - New York ; London : Routledge, cop. 2007. - XXIV, 443 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0610/2006009558.html Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0654/2006009558-d.html. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 0-415-95326-X ISBN 978-0-415-95326-9 ISBN 0-415-95327-8 (broš.) ISBN 978-0-415-95327-6 (broš.)
a) Psychotherapy b) Psychotherapy c) psihiatrija d) medosebni odnosi e) dialog f) razgovori g) supervizija

615.851
COBISS.SI-ID 2632293

31.
COLLINS, Lynn
        Blindspots : your psychological speedbumps / Lynn Collins & Barbara McDuffie. - [Philadelphia] : Xlibris, 2005. - 176 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 1-4134-7838-7 ISBN 978-1-4134-7838-9 ISBN 1-4134-7837-9 (broš.) ISBN 978-1-4134-7837-2 (broš.)
a) Behavior b) Behavior assessment c) Behavior modification d) Behavior therapy e) Developmental psychology f) psihološke ovire g) miselni vzorci h) vedenjski vzorci i) čustvene ovire

159.9
COBISS.SI-ID 3198821

32.
COLLINSON, David L.
        Managing to discriminate / David L. Collinson, David Knights and Margaret Collinson. - London ; New York : Routledge, 1990. - IX, 261 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 239-251. - Kazali
ISBN 0-415-01816-1 ISBN 978-0-415-01816-6 ISBN 0-415-01817-X (broš.) ISBN 978-0-415-01817-3 (broš.)
a) Sex discrimination in employment - Great Britain b) Employees - Recruiting - Great Britain c) zaposlovanje d) spolna diskriminacija e) zaposlovalna politika

331.582
COBISS.SI-ID 3190885

33.
CONSTABLE, Robert T.
        Social work with families : content and process / Robert Constable, Daniel B. Lee. - Chicago : Lyceum Books, cop. 2004. - XVIII, 270 str. ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip044/2003011687.html. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-925065-77-3
a) Family social work b) socialno delo c) družina

36
COBISS.SI-ID 1789541

34.
        CONTEMPORARY Christianity and LGBT sexualities / edited by Stephen Hunt. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - XIII, 194 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [173]-190. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7624-9
a) Homosexuality - Religious aspects - Christianity b) Christian gays c) homoseksualnost d) katoliška cerkev e) transseksualnost f) religiozni vidik g) duhovnost

613.88
COBISS.SI-ID 3232869

35.
COOK, Nicholas, 1950-
        Glasba : zelo kratek uvod / Nicholas Cook ; [prevedla Ljubica Klančar]. - V Ljubljani : Krtina, 2009. - 154 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 10)

Prevod dela: Music
ISBN 978-961-260-021-1
a) Glasba

78
COBISS.SI-ID 247478528

36.
COOPER, Diana
        Svetloba angelov : pričevanja znamenite angelske zdravilke in terapevtke z angeli / Diana Cooper ; [prevod Andreja Ažber]. - Ljubljana : Cangura.com, 2008. - 161 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: For a little light on angels. - Prevajalka navedena v CIP-u
ISBN 978-961-92121-3-4
a) Angeli - Nadčutno doživljanje

133.2
COBISS.SI-ID 237928448

37.
COX, Kathy
        English for academic purposes : EAP now! : students' book / Kathy Cox, David Hill. - Frenchs Forest, NSW : Pearson Education Australia, 2004. - XI, 268 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 1-74091-073-7 (Student's book)
a) English language - Study and teaching - Foreign speakers b) angleščina c) učbeniki d) vaje

811.111(075)=111
COBISS.SI-ID 14591803

38.
CRITCHLEY, Simon, 1960-
        Infinitely demanding : ethics of commitment, politics of resistance / Simon Critchley. - London ; New York : Verso, 2008. - VIII, 168 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. [151]-164. - Kazalo
ISBN 978-1-84467-296-7
a) Filozofija - 21.st. b) Etika c) Anarhizem d) Political ethics e) Anarchism f) sodobna filozofija g) politična etika h) contemporary philosophy i) political ethics

17:32.01
COBISS.SI-ID 3272037

39.
        CRITICAL edge issues in social work and social policy : comparative research perspectives / edited by Shulamit Ramon and Darja Zaviršek. - Ljubljana : Faculty of Social Work, University of Ljubljana, 2009. - 239 str.

Bibliografija na koncu pos. prispevkov
ISBN 978-961-6569-27-9
a) raziskovanje v socialnem delu b) primerjalne raziskave c) zgodovina socialnega dela d) globalizacija e) duševno zdravje f) etični problemi g) doktorski študij socialnega dela

364(082)
COBISS.SI-ID 247096576

40.
DAVIDOVIČ Primožič, Biserka
        Zdravstveno varstvo ogroženih skupin prebivalstva / [vodja naloge Biserka Davidovič]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2005 (Ljubljana : Littera picta)

ISBN 961-6523-12-0
a) Zdravstveno varstvo - Slovenija b) Nevladne organizacije - Delovanje c) zdravje d) nevladne organizacije

364.444(497.4)
061.2:364.444(497.4)
COBISS.SI-ID 223169024

41.
DAY, Malcolm, 1953-
        Caring for the person with dementia : underpinning knowledge for frontline workers in adult social care / Malcolm Day. - Brighton : Pavilion, 2009. - IV, 111 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 101-102
ISBN 978-1-84196-255-9
a) demenca b) stari ljudje c) skrb za dementne osebe

364.65-053.9:616.892.3
COBISS.SI-ID 3268709

42.
DEAL, Terrence E.
        Shaping school culture : the heart of leadership / Terrence E. Deal, Kent D. Peterson. - San Francisco : Jossey-Bass Publishers, cop. 1999. - XVIII, 152 str. ; 24 cm. - (The Jossey-Bass education series)

Bibliografija: str. 143-146. - Kazalo
ISBN 0-7879-4342-8 ISBN 0-7879-6243-0 (broš.)
a) Educational leadership b) School environment c) Educational change d) Educational leadership - Case studies e) šolsko okolje f) šolska kultura g) vodenje

37.015
COBISS.SI-ID 14982754

43.
DEKLEVA, Bojan
        Ekstazi in plesne droge / avtor Bojan Dekleva s prispevki Mateja Sandeta. - Ljubljana : Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela : Pedagoška fakulteta, 1999 ([Kamnik] : Vovk). - 199 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 157-176. - Summary
ISBN 961-6334-00-X
a) Plesne droge - Uporaba - Slovenija - Raziskovalne naloge b) odvisnosti c) droge d) ekstazi e) uporabniki f) intervjuji

613.83(497.4)
COBISS.SI-ID 100169216

44.
DIKEN, Bülent
        Nihilism / Bülent Diken. - London ; New York : Routledge, 2009. - 187 str. ; 20 cm. - (Key ideas)

Bibliografija: str. [173]-182. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45217-5 ISBN 0-415-45217-1 ISBN 978-0-415-45218-2 (broš.) ISBN 0-415-45218-X (broš.)
a) Houellebecq, Michel - Criticism and interpretation b) Nihilism c) Social problems d) radikalni nihilizem e) eskapizem f) pasivni nihilizem g) hedonizem h) nasilje

165
COBISS.SI-ID 3271525

45.
DINHAM, Adam
        Faith, public policy and civil society : problems, policies, controversies / Adam Dinham. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XIV, 232 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 213-221. - Kazalo
ISBN 978-0-230-57330-7 ISBN 0-230-57330-4
a) Church charities - Government policy - Great Britain - United States - Canada b) Religion and politics - Great Britain c) dobrodelne dejavnosti d) cerkev e) religija f) politika g) cerkvena dobrodelnost

364:26(73)
COBISS.SI-ID 3273829

46.
DRGLIN, Zalka
        Zima v srcu : ko se materinstvu pridružita depresija in tesnoba, radost pa odide : kažipot skozi obporodne stiske / Zalka Drglin ; [fotografije Shutterstock]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja, 2009 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 135 str. : ilustr. ; 25 cm

Knjigi na pot / Vislava Globevnik Velikonja ... [et al.]: str. 134-135. - Bibliografija: str. 129-131
ISBN 978-961-6659-45-1
a) Poporodna doba - Duševne motnje - Priročniki b) Poporodna depresija - Zdravljenje - Priročniki c) poporodno obdobje d) poporodna psihoza e) materinstvo f) etiologija g) dejavniki tveganja h) preprečevanje i) nasveti j) medosebni odnosi k) antidepresivi l) osebna doživetja

618.6/.7:616.89-008.1(035)
COBISS.SI-ID 243456000

47.
EAGLETON, Terry
        Smisel življenja : zelo kratek uvod / Terry Eagleton ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2009. - 128 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 8)

Prevod dela: The meaning of life
ISBN 978-961-260-016-7
a) Filozofija kulture

130.2
COBISS.SI-ID 245623552

48.
ECKMANN, Monique
        Educare al confronto : antirazzismo : aspetti teorici e strumenti pratici / Monique Eckmann, Miryam Eser Davolio ; prefazione Georg Kreis ; presentazione Concetta Sirna. - Lugano [etc.] : Giampiero Casagrande editore, cop. 2009. - 220 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Libella)

Titolo originale: Pédagogie de l'antiracisme. - Bibliogr
ISBN 978-88-7795-178-6 (br.) ISBN 8-87795-178-8 (br.)
a) Antirassismus - Pädagogik - Lehrmittel b) Antirassismus - Unterricht - Lehrmittel c) antirasizem d) rasizem e) vzgoja in izobraževanje f) pedagogika

141.74:37
COBISS.SI-ID 3192677

49.
        ECONOMIC well-being of the elderly : a comparison across five European countries / Tine Stanovnik, Nada Stropnik, Christopher Prinz (Eds.). - Aldershot (UK) ; Brookfield (Ver.) : Ashgate ; Vienna : European Centre Vienna, cop. 2000. - 269 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Public policy and social welfare / edited by Bernd Marin / European Centre Vienna ; Vol. 25)

Bibliografija na koncu večine prispevkov. - Bibliografske opombe na koncu večine prispevkov in na koncu strani
ISBN 0-7546-1623-1
a) European Union - Program Phare b) European Commission. Action for Cooperation in the Field of Economics c) starost d) stari ljudje e) življenjski standard f) socialna varnost g) pokojnine h) dohodek i) prihodek j) stabilizacija k) ekonomika prehoda l) ekonomija blaginje m) tranzicija n) privatizacija o) prihodnost p) negotovost q) Madžarska r) trajnostni razvoj s) odgovornost t) Poljska u) Slovenija v) Avstrija w) Velika Britanija x) mednarodne primerjave

330.12/.13(4-014):336.5/.7(047.1)
336.55(4-014):369.5(047.1)
364.4.046.2-053.9:330.16
338.246.025.88(4):336.55(047.1)
COBISS.SI-ID 729742

50.
        EDUCATION for a change : transforming the way we teach our children / edited by Titus Alexander and John Potter. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 2005. - VII, 218 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-415-33484-5 (hbk) ISBN 0-415-33485-3 (pbk)
a) development of education - England b) educational reform c) school system d) razvoj vzgoje in izobraževanja - Anglija e) reforma vzgoje in izobraževanja f) šolski sistem

37.02
COBISS.SI-ID 5959753

51.
        EUROPEAN disability pension policies : 11 country trends 1970-2002 / Christopher Prinz, (Ed.) ; with an introduction by Bernd Marin. - Aldershot (UK) ; Brookfield (Ver.) [etc.] : Ashgate, cop. 2003. - 426 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Public policy and social welfare / European Centre Vienna ; Vol. 26)

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 0-7546-1972-9
a) People with disabilities - Government policy - Europe b) Insurance, Disability - Europe c) Insurance, Disability - History - Europe d) pokojnine e) socialno varstvo f) socialno zavarovanje g) dežele h) Evropa i) demografija j) Evropska unija k) družbeni računi l) prebivalstvo m) primerjave n) selekcija o) akumulacija p) fiskalna politika q) ekonomski razvoj r) javni izdatki s) modeli t) primeri u) case study v) socialna varnost w) regulacija x) raziskave

336.55(4):368.9
368.94(4):364(078.7)
COBISS.SI-ID 995982

52.
        ENSURING quality of life in Europe's cities and towns : tackling the environmental challenges driven by European and global change / [edited by] European Environment Agency. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2009. - 108 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EEA report, ISSN 1725-9177 ; no. 5, 2009)

Bibliografija: str. 104-108. - Summary
ISBN 978-92-9167-994-2
a) ekologija

COBISS.SI-ID 30169133

53.
        ENTREPRENEURSHIP in the name of society : reader's digest of a swedish research anthology / edited by malin Gawell, Bengt Johannisson, Mats Lundquist. - Stockholm : Knowledge Foundation, 2009. - 87 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-91-976914-5-1
a) socialno podjetništvo b) družbeni sektor

364.4
COBISS.SI-ID 3249765

54.
ERIĆ, Ljubomir
        Strah pred smrtjo / Ljubomir Erić. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2009 (Medvode : Pleško). - 234 str. ; 22 cm

Izv. stv. nasl.: Strah od smrti. - 1.000 izv. - Spremna beseda dr. Martine Tomori k izdaji v slovenskem jeziku: str. 223-225. - BSDOCID147632. - Bibliografija: str. 226-231. - Kazalo
ISBN 978-961-92488-3-6
a) Smrt - Psihologija

128:159.9
COBISS.SI-ID 244291328

55.
ERIKSEN, Thomas Hylland, 1962-
        Majhni kraji, velike teme / Thomas Hylland Eriksen ; [prevod Nives Sulič - Dular]. - Maribor : Aristej, 2009. - 411 str. ; 23 cm. - (Dialogi ; letn. 10)

Prevod dela: Small places, large issues. Izv. nasl.: Små steder store spørsmål
ISBN 978-961-220-071-8
a) antropologija - socialna antropologija

572.028
COBISS.SI-ID 63166209

56.
        ESTONIAN social welfare at the threshold of the millennium : collection of articles / edited by Taimi Tulva. - Tallinn : Tallinn University of educational sciences, 1999. - 134 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih člankov
ISBN 995-58-098-2
a) socialno skrbstvo b) socialno delo c) socialna politika d) Estonija

36
COBISS.SI-ID 3217253

57.
        ETHNOGRAPHIES revisited : constructing theory in the field / edited by Antony J. Puddephatt, William Shaffir and Steven W. Kleinknecht. - London ; New York : Routledge, 2009. - XIX, 356 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45220-5 (hbk) ISBN 978-0-415-45221-2 (pbk) ISBN 978-0-203-87650-3 (ebk)
a) ethnology b) social research c) methodology d) etnologija e) socialno raziskovanje f) metodologija

316.6
COBISS.SI-ID 8118601

58.
EUROPEAN Society of Criminology. Annual Conference (9 ; 2009 ; Ljubljana)
        Criminology and crime policy between human rights and effective crime control : book of abstracts / 9th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ljubljana, Slovenia, 9-12 September, 2009 ; [editors Gorazd Meško, Bernarda Tominc]. - [Cambridge] : The European Society of Criminology ; [Ljubljana] : The Slovenian Academy of Sciences and Arts : The Faculty of Law : The Faculty of Criminal Justice and Security : The Institute of Criminology at the Faculty of Law, 2009. - 389 str. ; 24 cm

800 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-6447-34-8 (The Faculty of Law)
a) kriminologija b) kriminalna politika c) človekove pravice d) nasilje e) korupcija f) zborniki g) posvetovanja

343.9:342.7(082)
COBISS.SI-ID 247121408

59.
        FACTS and figures on long-term care : Europe and North America / Manfred Huber,... [et.al.]. - Vienna : European Centre for Social Welfare Policy and Research, 2009. - 135 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 124-134
ISBN 978-3-902426-49-9
a) stari ljudje b) dolgotrajna oskrba c) pomoč na domu d) institucionalno varstvo

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 3268197

60.
FASTIE, Friesa
        Zeuginnen der Anklage : die Situation sexuell missbrauchter Mädchen und junger Frauen vor Gericht / Friesa Fastie. - 1. Aufl. - Berlin : Orlanda Frauenverlag, 1994. - 173 str. ; 19 cm

Bibliografija: str. 172-173
ISBN 3-929823-08-X ISBN 978-3-929823-08-0
a) spolne zlorabe b) mlade ženske c) sodne obravnave d) pričanje na sodišču

343.14-055.25
COBISS.SI-ID 3191397

61.
FERGUSON, Iain, 1954-
        Radical social work in practice : making a difference / Iain Ferguson and Rona Woodward. - Bristol : Policy Press, 2009. - 192 str. ; 25 cm. - (Social work in practice series)

Bibliografija: str. 165-183. - Kazalo
ISBN 978-1-86134-991-0 ISBN 1-86134-991-2
a) socialno delo b) neoliberalizem c) radikalno socialno delo

36
COBISS.SI-ID 3176293

62.
FESTIVAL za tretje življenjsko obdobje (9 ; 2009 ; Ljubljana)
        Vloga starejših v sodobni slovenski družbi : zbornik / 9. festival za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana ; [urednica Simona Bezjak]. - Ljubljana : Inštitut Hevreka!, 2009. - 143 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-92615-2-1
a) Stari ljudje - Družbeni položaj - Slovenija - Zborniki b) Stari ljudje - Družbena vloga - Slovenija - Zborniki c) stari ljudje

316.346.32-053.9(497.4)(082)
364.4-053.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 248743424

63.
FINK, Candida
        Bipolarna motnja za telebane : [razumite manično depresijo in odkrijte najnovejše oblike zdravljenja] / Candida Fink and Joseph Kraynak ; [prevod Darja Budja]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena : DAM, Društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi motnjami, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - XVIII, 340 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: Bipolar disorder for dummies. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - O avtorjih: str. III. - Knjigi na pot / Mojca Zvezdana Dernovšek: str. V. - O slovenski izdaji / prevajalka: str. V-VI. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-85-9 (Pasadena)
a) Bipolarna motnja razpoloženja - Zdravljenje - Priročniki b) Bolniki - Nasveti c) duševne bolezni d) simptomi e) diagnostika f) farmakoterapija g) samopomoč h) higiena i) otroci

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 247727872

64.
        FIVE stages of the counseling process. Stage five, Termination [[Videoposnetek]]. - New York : Insight Media, [200-?]. - 1 video DVD (ca 36 min.) ; 12 cm. - (Visual media for college & high school classrooms)

DVD
a) Counseling b) svetovanje

615.851
COBISS.SI-ID 3248741

65.
        FIVE stages of the counseling process. Stage four, Intervention [[Videoposnetek]]. - New York : Insight Media, [200-?]. - 1 video DVD (ca 43 min.) ; 12 cm. - (Visual media for college & high school classrooms)

DVD
a) Counseling b) svetovanje c) posredovanje

615.851
COBISS.SI-ID 3248485

66.
        FIVE stages of the counseling process. Stage one, Rapport/relationship building [[Videoposnetek]]. - New York : Insight Media, [200-?]. - 1 video DVD (47 min.) ; 12 cm. - (Visual media for college & high school classrooms)

DVD
a) Counseling b) Counselor and client c) Relations conseiller-client d) svetovanje e) vzpostavljanje delovnega odnosa

615.851
COBISS.SI-ID 3247717

67.
        FIVE stages of the counseling process. Stage three, Goal setting [[Videoposnetek]]. - New York : Insight Media, [200-?]. - 1 video DVD (ca 51 min.) ; 12 cm. - (Visual media for college & high school classrooms)

DVD
a) Counseling b) svetovanje c) postavljanje ciljev

615.851
COBISS.SI-ID 3248229

68.
        FIVE stages of the counseling process. Stage two, Assessment/problem definition [[Videoposnetek]]. - New York : Insight Media, [200-?]. - 1 video DVD (47 min.) ; 12 cm. - (Visual media for college & high school classrooms)

DVD
a) Counseling b) svetovanje c) ocenjevanje d) definiranje problema

615.851
COBISS.SI-ID 3247973

69.
        FLYING over or falling through the cracks? : young people in the risk society / edited by Blanka Tivadar, Polona Mrvar ; [translators Olga Vukovič ... et al.]. - Ljubljana : Office for Youth of the Republic of Slovenia, 2002 (Ljubljana : Mat format). - 405 str. : graf. prikazi ; 28 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 961-6101-10-2
a) Mladina - Socialna psihologija - Mednarodna posvetovanja b) mladina c) adolescenca d) izobraževanje e) družbeno okolje f) socialna interakcija g) psihosocialni razvoj h) osebnostni razvoj i) družba tveganja j) družbeni vpliv k) zborniki l) young people m) adolescence n) education o) social environment p) psychosocial development q) risk society r) social influence s) miscellanies

316.62-053.6(063)(082)
COBISS.SI-ID 118997760

70.
FOUCAULT, Michel
        Neustrašni govor / Michel Foucault ; [prevod Erna Strniša ; spremna beseda Bogdan Lešnik]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - V, 168 str. ; 21 cm. - (Zbirka Beseda / Sophia ; 10)

500 izv. - O avtorju: str. II. - Svobodni, da storimo, kar se od nas pričakuje / Bogdan Lešnik: str. 156-164. - Predavanja v okviru seminarja "Diskurz in resnica" leta 1983 na kalifornijski univerzi v Berkeleyju. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Foucaultove knjižne objave v slovenščini: str. 165. - Kazalo
ISBN 978-961-6768-07-8
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Euripides (485-406 pr.n.š.) c) Resnica - Antika d) Govorna kultura - Antika e) Govor - Aanaliza diskurza - Antika f) antična kultura g) filozofija kulture h) antična retorika i) starogrška dramatika j) retorične figure k) parrhesia l) svoboda govora

111.83(37/38):81'42
81'271(37/38)
1Foucault M.
821.14'02.09-2Euripides
COBISS.SI-ID 246169600

71.
FREUD, Sigmund
        Spisi o psihoanalitični tehniki / Sigmund Freud ; [prevedli Marija Javornik ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2005 ([Begunje na Gorenjskem] : Cicero). - 362 str. ; 20 cm. - (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo)

700 izv. - Bibliografija: str. 349-360
ISBN 961-6376-24-1
a) Psihoanaliza - Tehnike b) tehnični spisi c) psihoanalitična terapija

159.964.2
1 Freud S.
COBISS.SI-ID 221332736

72.
GEIGER, Manfred, 1948-
        Alleinstehende Frauen ohne Wohnung : soziale Hintergründe, Lebensmilieus, Bewältigungsstrategien, Hilfeangebote / Manfred Geiger, Erika Steinert. - Stuttgart : Verlag W. Kohlhammer, 1991. - 411 str. ; 21 cm. - (Schriftenreihe des Bundesministers für Frauen und Jugend ; Bd. 5)

Bibliografija: str. 405-411
ISBN 3-17-012064-6 ISBN 978-3-17-012064-8
a) Homeless women - Services for - Germany b) Single women - Services for - Germany c) Homeless women - Housing - Germany d) Single women - Housing - Germany e) samske ženske f) stanovanjski problem g) brezdomke

365-055.2
COBISS.SI-ID 3191653

73.
        GLOBALIZATION and third world women : exploitation, coping and resistance / edited by Ligaya Lindio-McGovern, Isidor Wallimann. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - XII, 214 str. ; 24 cm. - (Global connections)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7463-4 ISBN 0-7546-7463-0
a) Women - Developing countries - Social conditions b) Women - Economic conditions c) Globalization - Developing countries d) ženske študije e) študije spolov f) globalizacija g) dežele v razvoju

305
COBISS.SI-ID 3232101

74.
GOODY, Jack
        Evropska družina : zgodovinskoantropološki esej / Jack Goody ; [prevod Polona Mesec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2003 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 271 str. ; 20 cm. - (Modra zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: The European family
ISBN 961-6271-56-3
a) Družina - Zgodovina - Evropa

316.356.2(4)(091)
COBISS.SI-ID 126615040

75.
GOULD, Nick
        Mental health social work in context / Nick Gould. - London ; New York : Routledge, 2010. - X, 206 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Student social work)

Bibliografija: str. 183-198. - Kazalo
ISBN 978-0-415-45201-4 ISBN 0-415-45201-5 ISBN 978-0-415-45203-8 (broš.) ISBN 0-415-45203-1 (broš.)
a) Psychiatric social work b) duševno zdravje c) socialno delo d) skupnostna psihiatrija

616.89
COBISS.SI-ID 3273061

76.
GRAHAM, Philip Jeremy
        Susan Isaacs : a life freeing the minds of children / Philip Graham. - London : Karnac, cop. 2009. - XXIV, 352 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 333-344. - Kazalo
ISBN 978-1-85575-691-5 (broš.) ISBN 1-85575-691-9 (broš.)
a) Isaacs, Susan Sutherland Fairhurst (1885-1948) b) Child Psychiatry - history - Great Britain - Biography c) Educators - Great Britain - Biography d) Psychoanalysts - Great Britain - Biography e) biografije f) izobraževanje otrok g) pedagogika h) psihoanaliza

37
COBISS.SI-ID 3205989

77.
GRANTER, Edward
        Critical social theory and the end of work / Edward Granter. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - VII, 202 str. ; 25 cm. - (Rethinking classical sociology)

Bibliografija: str. [185]-198. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7697-3 ISBN 978-0-7546-9397-0 (ebook)
a) Automation - Social aspects b) Work - Social aspects c) Critical theory d) kritična teorija e) delo f) avtomatizacija g) prosti čas h) globalizacija i) sociologija dela

316.334.2
COBISS.SI-ID 3232357

78.
GRAY, Mel, 1951-
        Evidence-based social work : a critical stance / Mel Gray, Debbie Plath, Stephen A. Webb. - London ; New York : Routledge, 2009. - XIX, 216 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [190]-212. - Kazalo
ISBN 0-415-46822-1 ISBN 0-415-46823-X (broš.) ISBN 978-0-415-46822-0 ISBN 978-0-415-46823-7 (broš.)
a) Evidence-based social work b) Social service - Practice c) socialno delo d) socialne službe e) raziskovanje v socialnem delu

36:303
COBISS.SI-ID 3234149

79.
GREENE, Robert
        The art of seduction / Robert Greene. - New York : Penguin, 2003. - XXV, 467 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 455-456. - Kazalo
ISBN 0-14-200119-8 (broš.) ISBN 978-0-14-200119-6 (broš.)
a) Sexual excitement b) Sex instruction c) Seduction d) zapeljevanje e) splolno vedenje f) spolno vzburjenje

613.88
COBISS.SI-ID 3269221

80.
HADOT, Pierre
        Kaj je antična filozofija? / Pierre Hadot ; [prevod Suzana Koncut]. - 1. izd. - Ljubljana : Krtina, 2009. - 322 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Qu'est-ce que la philosophie antique?
ISBN 978-961-260-020-4
a) Antična filozofija

1(37)
COBISS.SI-ID 247500800

81.
HARALAMBOS, Michael
        Sociologija : teme in pogledi / Michael Haralambos, Martin Holborn ; [prevedli Matej Makarovič ... et al.]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2005 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 966 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Sociology. - Bibliografija: str. 922-944. - Kazalo
ISBN 86-341-1910-6
a) Sociologija

316
COBISS.SI-ID 223173632

82.
HEAL, G. M.
        When principles pay : corporate social responsibility and the bottom line / Geoffrey Heal. - New York : Columbia Business School, cop. 2008. - XIII, 271 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0803/2008002767.html. - Bibliografske opombe: str. 247-262. - Kazalo
ISBN 978-023-1144001 (cloth : alk. paper) ISBN 978-0-231-51293-0 (ebk)
a) Poslovanje b) Business c) Upravljanje d) Management e) Družbena odgovornost f) Social responsibility g) Poslovna etika h) Business ethics i) Družbena pravičnost j) Social justice k) Finančne ustanove l) Financial institutions m) Financial institutions n) Profit - Moral and ethical aspects o) Industrial management - Social aspects

005:174.4
COBISS.SI-ID 27814493

83.
HEALY, Karen
        Social work theories in context : creating frameworks for practice / Karen Healy. - Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2005. - XIV, 238 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 222-231. - Kazalo
ISBN 1-4039-1622-8 (13) ISBN 1-4039-1622-5 (10)
a) Social service b) Social service - Philosophy c) socialno delo d) teorije socialnega dela e) reševanje problemov f) krepitev moči

36
COBISS.SI-ID 2359909

84.
HEITLER, David
        Angleščina. Glagoli bliskovito / [David Heitler ; urednici Aleksandra Maček, Petra Bizjak]. - 2. izd., 3. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 1 zgibanka ([6] str.) ; 30 cm

ISBN 978-961-209-448-5
a) Angleščina - Glagol - Preglednice

811.111'367.625(035)
COBISS.SI-ID 237059584

85.
HERMAN, Luc
        Handbook of narrative analysis / written and translated by Luc Herman and Bart Vervaeck. - Lincoln ; London : University of Nebraska Press, cop. 2005. - 231 str. ; 23 cm. - (Frontiers of narrative)

Prevod dela: Vertelduivels: handboek verhaalanalyse. - Bibliografija: str. 209-220. - Kazalo
ISBN 0-8032-7349-5 (broš.) ISBN 978-0-8032-7349-8 (broš.) ISBN 0-8032-2413-3 ISBN 978-0-8032-2413-1
a) Narration (Rhetoric) b) Verteltheorie c) Narration d) narativna analiza e) analiza zgodbe f) strukturalizem g) interpretacija zgodbe

303
COBISS.SI-ID 3220581

86.
        The HISTORY of youth work in Europe : relevance for today's youth work policy / edited by Griet Verschelden ... [et al.]. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, cop. 2009. - 179 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-92-871-6608-1 ISBN 92-871-6608-0
a) delo z mladimi b) zgodovinski vidik

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3236965

87.
HOF, Marjolijn
        Mama številka nič / Marjolijn Hof ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 158 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prva zorenja)

Prevod dela: Moeder nummer nul. - 650 izv. - Knjigi ob rob / Nataša Banko: str. 152-154. - O avtorici: str. 155
ISBN 978-961-6630-95-5

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 248102400

88.
HOLMQVIST, Mikael, 1970-
        The disabling state of an active society / Mikael Holmqvist. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - VIII, 169 str. ; 24 cm. - (Welfare and society)

Bibliografija: str. [161]-164. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7832-8 ISBN 0-7546-7832-6 ISBN 978-0-7546-9645-2 (elektronska knjiga) ISBN 0-7546-9645-6
a) People with disabilities - Employment - Sweden b) Employment subsidies - Sweden c) zaposlovanje invalidov d) invalidnost e) nadomestila f) socialna vključenost

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 3231845

89.
IBN Haldun
        Mukadima : uvod v knjigo primerov / Ibn Haldun ; [prevod, spremna beseda Nina Svetlič]. - Ljubljana : Krtina, 2009. - 261 str. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

ISBN 978-961-260-022-8
a) Filozofija zgodovine

930.1
COBISS.SI-ID 248024832

90.
IFE, Jim, 1946-
        Human rights from below : achieving rights through community development / Jim Ife. - Port Melbourne : Cambridge University Press, 2010. - VIII, 255 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 242-250. - Kazalo
ISBN 978-0-521-71108-1 (broš.) ISBN 0-521-71108-8 (broš.)
a) Human rights b) Human rights - Social aspects c) Community development d) človekove pravice e) socialna pravičnost f) razvoj skupnosti

342.7
COBISS.SI-ID 3264613

91.
        INNOVATIVE employment initiatives / Bernd Marin, Danièle Meulders, Dennis J. Snower (eds.). - Aldershot [etc.] : Ashgate, cop. 2000. - 555 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Public policy and social welfare / European Centre Vienna ; vol. 24)

ISBN 0-7546-1336-4
a) delovno pravo b) zaposlovanje c) trg delovne sile

331.5
COBISS.SI-ID 3152209

92.
        INSTITUTIONAL responses to drug demand in Central Europe : an analysis of institutional developments in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovenia / Patrick Kenis, Flip Maas, Robert Sobiech (eds.). - Aldershot [etc.] : Ashgate, cop. 2001. - 407 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Public policy and social welfare / European Centre Vienna ; vol. 27)

Bibliografija pri vsakem prispevku
ISBN 0-7546-0982-0
a) drug addiction - Czech Republic - Hungary - Poland - Slovneia b) zasvojenost z drogami - Češka - Madžarska - Poljska - Slovenija c) droge d) preprečevanje e) nevladne organizacije f) vladne organizacije g) mednarodna primerjava

613.8
COBISS.SI-ID 4542537

93.
INŠTITUT za kriminologijo pri Pravni fakulteti (Ljubljana)
        Pregled raziskovalnega dela : 1954-2009 / pripravila in uredila Ivanka Sket. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2009. - 179 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-6503-12-9
a) Pravna fakulteta (Ljubljana). Inštitut za kriminologijo - Raziskovalno delo - 1954-2009 b) inštituti c) kriminologija d) raziskovalno delo e) raziskave

061.6(497.4Ljubljana):343.9
343.9(497.4)(066)
COBISS.SI-ID 247150336

94.
INTERNATIONAL Doctoral Studies in Social Work Inaugural Conference (2009 ; Ljubljana)
        Global crisis in/and social work : the ambiguities and challenges / INDOSOW Inaugural Conference, 4.-6. September 2009, Ljubljana ; [editors Darja Zaviršek and Tjaša Nabergoj]. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of social work, 2009. - 84 str. ; 25 cm

ISBN 978-961-6569-26-2
a) socialno delo b) globalna kriza c) socialna politika

364:338.124.4(063)
COBISS.SI-ID 246733824

95.
        KAKOVOST življenja : stanja in spremembe / uredila Srna Mandič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2000 (Ljubljana : Present). - 213 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede ; 40)

ISBN 961-235-036-1
a) Kvaliteta življenja - Slovenija - Zborniki

316.728(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 107507456

96.
KELLY, Albert Victor
        The curriculum : theory and practice / A.V. Kelly. - 6th ed. - Thousand Oaks : SAGE Publications, 2009. - XIII, 321 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 280-299. - Kazali
ISBN 978-1-84787-274-6 ISBN 1-84787-274-3 ISBN 978-1-84787-275-3 (broš.) ISBN 1-84787-275-1 (broš.)
a) Education - Curricula b) Curriculum planning c) kurikulum d) pedagogika e) predmetniki

37.016
COBISS.SI-ID 3211877

97.
KHAN, Irene
        The unheard truth : poverty and human rights / Irene Khan ; with David Petrasek ; foreword by Kofi Annan. - 1st ed. - New York ; London : W.W. Norton & Co., 2009. - XV, 250 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 232-241. - Kazalo
ISBN 978-0-393-33700-6 (broš.) ISBN 0-393-33700-6 (broš.)
a) Poverty b) Poor c) Human rights d) revščina e) človekove pravice f) diskriminacija g) globalna neenakost h) nasilje

364.662
COBISS.SI-ID 3266405

98.
        KIDS online : opportunities and risks for children / edited by Sonia Livingstone and Leslie Haddon. - Bristol ; Portland : Policy Press, cop. 2009. - XIX, 272 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 978-1-84742-438-9 (broš.) ISBN 1-84742-438-4 (broš.) ISBN 1-84742-439-2 ISBN 978-1-84742-439-6
a) Internet and children b) Internet and children - Risk assessment c) Internet - Safety measures d) otroci e) internet f) mediji g) informacijska pismenost h) raziskovanje

303
COBISS.SI-ID 3240293

99.
KLEVIŠAR, Metka
        Umetnost sobivanja / Metka Klevišar ; [spremna beseda Janez Mlakar]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 99 str. ; 21 cm

700 izv. - Spremna beseda / Janez Mlakar: str. 5-8. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-961-218-825-2
a) Klevišar, Metka (1944-) b) Starejši ljudje - Medosebni odnosi c) kvaliteta življenja

316.346.3-053.9
COBISS.SI-ID 245919744

100.
KNAPMAN, Jacky
        Making the most of supervision in health and social care : a self-development manual for supervisees / Jacky Knapman, Tony Morrison. - Brighton : Pavilion, 1998. - VI, 51 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 35
ISBN 1-900600-77-3 ISBN 978-1-900600-77-4
a) Social workers - Supervision of - Great Britain - Handbooks, manuals, etc b) Psychotherapists - Supervision of - Great Britain - Handbooks, manuals, etc c) Nurses - Supervision of - Great Britain - Handbooks, manuals, etc d) supervizija e) socialne delavke in delavci f) medicinske sestre g) psihoterapevti

331.108.641
COBISS.SI-ID 3259237

101.
KNAPP, Herschel
        Introduction to social work practice : a practical workbook / Herschel Knapp. - Thousand Oakes : SAGE, 2010. - XVII, 281 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 266-272. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5654-3 (broš.) ISBN 1-4129-5654-4 (broš.)
a) Medical social work b) socialno delo c) učbeniki

36
COBISS.SI-ID 3272805

102.
        KONTUREN der Sozialarbeit : Ein Beitrag zu Identität und Professionalisierung der Sozialarbeit : Ergebnisse eines Symposiums 75 Jahre Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien / (Hg.) Heinz Wilfing. - Wien : WUV-Universitätsverlag, 1995. - 168 str. ; 24 cm

ISBN 3-85114-172-5
a) socialna pomoč b) socialno delo c) Avstrija

364(426)
COBISS.SI-ID 1110315

103.
KRAJNČAN, Mitja
        Na pragu novega doma : oddaja otrok v vzgojni zavod / Mitja Krajnčan. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2006. - 200 str. : ilustr. ; 25 cm

250 izv. - Bibliografija: str. 179-189. - Kazalo. - Povzetek ; Summary
ISBN 86-7735-108-6 ISBN 978-86-7735-108-3 (13)

364.442.24
376.5.018.3
COBISS.SI-ID 229732864

104.
KRESAL, Barbara, 1969-
        Delovno pravo : učbenik / Barbara Kresal. - 2., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2009. - 189 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 177-181. - Kazalo
ISBN 978-961-6569-25-5
a) Delovno pravo - Učbeniki za visoke šole b) delovno pravo c) učbeniki

349.2(075.8)
COBISS.SI-ID 246553088

105.
LAIBLE, Beatta
        Demenz und Handlungsmöglichkeiten für die Soziale Arbeit: Angehörigenarbeit / Beatta Laible. - [München ; Ravensburg] : GRIN Verlag, 2009. - 17 f. ; 22 cm

Študijsko delo v okviru predmeta Soziale Altenarbeit na Fachhochschule Wiesbaden. - Bibliografija: str. 17
ISBN 978-3-640-34917-3
a) demenca b) socialno delo s starimi

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 3221093

106.
LEČIČ, Rada
        Osnove slovenskega jezika : slovnični priročnik / Rada Lečič ; [avtorji fotografij Janez Bogataj ... et al.]. - 1. natis. - Cerkno : Gaya, 2009 ([Medvode] : Littera Picta). - 124 str. : fotogr. ; 24 cm

1.500 izv. - Bibliografija: str. 121
ISBN 978-961-92674-0-0
a) Slovenščina - Slovnica - Priročniki

811.163.6'36(035)
COBISS.SI-ID 246204160

107.
LIVINGSTONE, Sonia M.
        Children and the internet : great expectations, challenging realities / Sonia Livingstone. - Cambridge ; Malden : Polity, cop. 2009. - X, 301 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 255-290
ISBN 978-0-7456-3194-3 (hbk) ISBN 978-0-7456-3195-0 (pbk)
a) mass media b) didactic use of computer c) sredstva množičnega obveščanja d) didaktična uporaba računalnika e) internet

004.7
COBISS.SI-ID 7923529

108.
LÖCKLE-Götz, Corinna
        Angleščina. Slovnica bliskovito / [Corinna Löckle-Götz, Sheila McBride ; urednica Petra Bizjak]. - 2. izd., 5. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 1 zgibanka ([6] str.) ; 30 cm

Avtorici navedeni v kolofonu. - Čelni nasl. - 3.000 izv.
ISBN 978-961-209-439-3
a) Angleščina - Slovnica - Preglednice

811.111'36(084.2)
COBISS.SI-ID 238911232

109.
LOOMANS, Diana, 1955-
        100 ways to build self-esteem and teach values / Diana Loomans with Julia Loomans. - Tiburon : H J Kramer ; Novato : New World Library, cop. 2003. - XX, 376 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 363-368
ISBN 1-932073-01-9 ISBN 978-1-932073-01-0
a) Self-esteem in children b) Self-esteem c) Parent and child d) samospoštovanje e) psihologija otroka f) inovativno učenje g) učenje vrednot

159.92
COBISS.SI-ID 3200613

110.
MACEY, David, 1949-
        The Penguin dictionary of critical theory / David Macey. - London : Penguin, 2001. - 496 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 409-490
ISBN 0-14-051369-8
a) Critical theory - Dictionaries b) kritične teorije c) slovarji

31
COBISS.SI-ID 485866

111.
        MAINSTREAMING ageing : indicators to monitor sustainable policies / Bernd Marin and Ashgar Zaidi (eds.). - Aldershot ; Burlington, VT : Ashgate, cop. 2007. - 850 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Public policy and social welfare ; v. 32)

Vsebina: Changing demographic contexts and policy challenges ; Income and wealth ; Quality of life ; Labour market and early retirement ; Sustainable social security ; Economic growth, financial and social sustainability ; Appendix : mainstreaming ageing : indicators to monitor implementation (MA:IMI)
ISBN 978-0-7546-7361-3 ISBN 0-754673-61-8
a) Aging b) Older people c) Aging - Social aspects d) Aging - Economic aspects e) Older people - Social conditions f) Older people - Economic conditions

COBISS.SI-ID 63965953

112.
MALI, Jana
        Študijsko gradivo za predmet Medgeneracijski odnosi v programu podiplomskega izobraževanja "Socialno delo v vojski" v okviru specialističnega študija "Management v socialnem delu" / Jana Mali. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2007. - 69 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 68-69
a) stari ljudje b) staranje c) medgeneracijski odnosi d) medgeneracijska solidarnost e) socialno delo s starimi f) demenca g) domovi za stare h) učbeniki FSD

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 2879333

113.
MANIFESTA (3 ; 2000 ; Ljubljana)
        Borderline syndrome : energies of defence / curated [[and] concept] by Francesco Bonami ... [et al.] ; [Manifesta 3 [also] European Biennial of Contemporary Art, Ljubljana, Slovenia, 23 June - 24 September 2000 ; edited by Igor Zabel]. - Ljubljana : Cankarjev dom, 2000 (Ljubljana : Studio Print). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o korporativnem avtorju naveden v kolofonu in na ov.
ISBN 961-6157-05-1
a) Likovna umetnost - Razstavni katalogi b) skupinske razstave c) mednarodne razstave d) evropska umetnost e) vizualna kultura f) vizualne komunikacije

73/76(4)"19"(064)
7:621.397(4)(064)
COBISS.SI-ID 107879424

114.
MARKHAM, Ursula, 1941-
        Women and guilt : how to set aside your feelings of guilt and lead a positive life / Ursula Markham. - London : Piatkus, cop. 1995. - X, 142 str. ; 22 cm

Kazalo
ISBN 0-7499-1442-4 (broš.) ISBN 978-0-7499-1442-4 (broš.)
a) Guilt b) Women - Psychology c) Self-esteem in women d) ženske e) krivda f) čustva

159.946
COBISS.SI-ID 3191141

115.
MARUŠIČ, Andrej, 1965-2008
        Javno duševno zdravje / Andrej Marušič, Sanja Temnik ; [predgovor Janek Musek]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Koper : Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, 2009 (Ljubljana : Pleško). - VIII, 110 str. : ilustr. ; 22 cm

Knjigi na pot / Janek Musek: str. 7-8. - Bibliografija: str. 103-[108]
ISBN 978-961-218-818-4
a) Javno zdravje b) Duševno zdravje c) Duševne motnje

614
616.89
COBISS.SI-ID 245057280

116.
MARX, Karl
        Komunistični manifest / Karl Marx, Friderich Engels ; spremni zapisi k novi slovenski izdaji Mladen Dolar ... [et al.] ; prevedel Božidar Debenjak, [prevod razdelka Pošast še straši Simon Hajdini]. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 143 str. ; 20 cm

Prevod dela: Manifest der Kommunistischen Partei. - 2.400 izv. - Pošast komunizma / Mladen Dolar: str. 7-13. - Razmisleki ob ponatisu Manifesta / Jože Mencinger: str. 14-23. - Vse, kar je čvrstega bo izpuhtelo v zrak --- / Rajko Muršič: str. 24-36. - Nekaj stvari, na katere najprej pomislim, ko nekdo omeni Komunistični manifest / Janez Ramoveš: str. 37-38. - Pošast še straši! / Slavoj Žižek ; prevedel Simon Hajdini: str. 39-63
ISBN 978-961-6767-37-8 (trda vezava) ISBN 978-961-9253-37-3 (broš.)
a) Komunizem b) komunistično gibanje c) delavsko gibanje d) komunistične partije e) politični programi

329.15(049.1)"1848"
COBISS.SI-ID 246695168

117.
MCKINLAY, Stuart
        Success. intermediate. student's book / [Stuart McKinlay, Bob Hastings]. - 7th impression. - Harlow (Essex) : Pearson Education Limited : Longman, 2009, cop. 2007. - 144 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 978-1-405-85193-0 (komplet) ISBN 978-0-582-85384-3 (knj.) ISBN 978-0-582-85557-1 (CD-ROM)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbenik b) angleščina c) jezikovni pouk d) učbeniki

811.111
COBISS.SI-ID 3239269

118.
MCLEOD, Julie, 1958-
        Researching social change : qualitative approaches / Julie McLeod and Rachel Thomson. - London : SAGE, 2009. - 189 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [170]-182. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2886-1 ISBN 978-1-4129-2887-8 (broš.)
a) Social change - Research b) družbene spremembe c) kvalitativna analiza d) družboslovno raziskovanje e) ustno izročilo

303
COBISS.SI-ID 3274597

119.
        MED otroštvom in odraslostjo : analiza položaja mladih v Sloveniji 2009 / [avtorji Urban Boljka ... et al.] ; urednika Tatjana Rakar, Urban Boljka. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino : Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009. - 127 str. : graf. prikazi ; 23 cm

ISBN 978-961-6101-48-6 (Ministrstvo za šolstvo in šport) ISBN 978-961-91472-1-4 (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo)
a) Mladina - Družbeni položaj - Slovenija - Zborniki

316.346.32-053.6(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 247845120

120.
        MENTORS, masters, and Mrs. MacGregor : stories of teachers making a difference / compiled by Jane Bluestein. - Deerfield Beach (Florida) : Health Communications, cop. 1995. - XXIX, 333 str. : ilustr. ; 22 cm

Nekateri zastopani avtorji: Carter, Jimmy; Barry, Dave; Lewis, Shari; Buscaglia, Leo; Siegel, Bernie; Brown, Les; Tutu, Desmond; Auel, Jean M.; Ginsberg, Allen; Allen, Steve; Ziglar, Zig. - Kazalo
ISBN 1-55874-337-5 (pbk) ISBN 1-55874-336-7 (hbk)
a) učitelji b) ZDA c) Združene države Amerike d) spomini

371.12(73)
820(73)-94(082.2)
COBISS.SI-ID 8858210

121.
MESEC, Blaž
        Načrtovanje raziskave : študijsko gradivo za interno uporabo / Blaž Mesec ; uredili Tamara Rape Žiberna, Liljana Rihter. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2009. - 287 str. ; 30 cm : ilustr.

Gradivo za predmet Metodologija v socialnem delu 1
a) družboslovno raziskovanje b) socialno delo c) metodologija raziskovanja d) učbeniki FSD

303
COBISS.SI-ID 3221349

122.
MIHURKO Poniž, Katja
        Evine hčere : konstruiranje ženskosti v slovenskem javnem diskurzu 1848-1902 / Katja Mihurko Poniž. - Nova Gorica : Univerza, 2009. - 192 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Humanistika)

Bibliografija: str. 178-187. - Kazali
ISBN 978-961-6311-56-4
a) Ženskost - Slovenija - 1848-1902

141.72(497.4)"1848/1902"
COBISS.SI-ID 246455552

123.
        MINORITY rights in Central and Eastern Europe / edited by Bernd Rechel. - London : Routledge, 2008. - 264 str. ; 24 cm. - (BASEES/Routledge series on Russian and East European studies)

Kazalo
ISBN 978-0-415-45185-7 ISBN 0-415-45185-X
a) Minorities - Government policy - Europe, Central b) Minorities - Government policy - Europe, Eastern c) Minorities - Civil rights - Europe, Central d) Minorities - Civil rights - Europe, Eastern e) Minorities - Legal status, laws, etc - Europe, Central f) Minorities - Legal status, laws, etc - Europe, Eastern g) etnične manjšine h) državljanske pravice i) Vzhodna Evropa

314.7
COBISS.SI-ID 3126885

124.
MISCHE, Ann
        Partisan publics : communication and contention across Brazilian youth activist networks / Ann Mische. - Princeton University Press, 2008. - New Jersey. - XXI, 432 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Princeton studies in cultural sociology)

Bibliografija: str. [391]-413. - Kazalo
ISBN 0-691-14104-5 ISBN 978-0-691-14104-6
a) Youth - Brazil - Political activity b) Student movements - Brazil c) Political participation d) Brazil - Politics and government - 1985-2002. e) študentska gibanja f) politični aktivizem g) socialne mreže h) politika i) družbena gibanja j) Brazilija

316
COBISS.SI-ID 3274085

125.
        MOBILIZACIJA i razvoj zajednica : akcijsko istraživanje u Hrvatskoj / uredile Marina Škrabalo, Nives Miošić-Lisjak, Jasmina Papa. - Zagreb : Map savjetovanja d.o.o., 2006. - 295 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-953-95532-0-2 ISBN 953-95532-0-2
a) skupnost b) skupnostno socialno delo c) prostovoljno delo d) akcijsko raziskovanje

364
COBISS.SI-ID 3206501

126.
MOČNIK, Rastko
        Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2006. - str. 159 : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija. - Kazalo
ISBN 961-6271-89-X
a) Globalizacija - Gospodarstvo - Svetovno - Sodobnost b) ekonomija c) globalizacija d) politika e) reforme

339.9
327
COBISS.SI-ID 226902784

127.
        MODERNISING social work : critical considerations / edited by John Harris and Vicky White. - Bristol : Policy Press, cop. 2009. - VI, 209 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 173-200. - Kazalo
ISBN 978-1-84742-006-0 ISBN 1-84742-006-0 ISBN 1-84742-005-2 (broš.) ISBN 978-1-84742-005-3 (broš.)
a) Social service - Standards b) Social work administration c) socialno delo d) modernizacija e) vodenje izvedbe f) javne službe g) evalvacije h) neoliberalizem i) partnerstvo

36
COBISS.SI-ID 3153509

128.
MOORE, Julie
        Common mistakes at IELTS advanced --- and how to avoid them / Julie Moore ; [illustrated by Julian Mosedale]. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - 64 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Cambridge learner corpus) (Cambridge books for Cambridge exams ---)

Answer key: str. 55-63
ISBN 978-0-521-69247-2 (paperback)
a) Angleščina - Jezikovni izpiti - Učbeniki b) IELTS (mednarodni izpit) - Priprava - Vaje c) angleščina d) mednarodni izpiti e) jezikovna pravila f) pogoste napake

811.111'24(075)(072)
COBISS.SI-ID 14798649

129.
MORRISON, Tony, 1953-
        Strength to strength : a facilitator's guide to preparing supervisees, students and trainees for supervision / Tony Morrison. - Brighton : Pavilion, 2008. - III, 254 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 249-251
Dosedanja vsebina:
Chapter 1; rational, purpose and structure of the guide
Chapter 2; context and considerations: before you start
Chapter 3; supervisee competences and learning objectives
Chaper 4; supervisee development tools and exercises
ISBN 1-84196-175-2 ISBN 978-1-84196-175-0
a) Social workers - Supervision of - Great Britain b) Team learning approach in education c) supervizija d) socialno delo e) priročniki

36
COBISS.SI-ID 3264357

130.
MOSSE, George Lachmann
        Nacionalizem in seksualnost : morala srednjih razredov in seksualne norme v moderni Evropi / George L. Mosse ; [prevedla Sonja Dular ; spremna beseda Bogdan Lešnik]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2005 ([Maribor] : Darima). - 305 str. : ilustr. ; 20 cm + razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Nationalism and sexuality. - Spodobnosti fašizma in fašizem spodobnosti / Bogdan Lešnik: str. 287-303
ISBN 961-6271-79-2
a) Seksualnost - Družbeni vidik - Evropa b) Nacionalizem - Evropa c) morala d) spolne norme

176(4)
172.15(4)
COBISS.SI-ID 222568704

131.
MOU, Bo, 1956-
        Substantive perspectivism : an essay on philosophical concern with truth / Bo Mou. - Springer, cop. 2009. - Dodrecht. - XII, 217 str. ; 25 cm. - (Synthese library ; 344)

Bibliografija: str. 205-210. - Kazalo
ISBN 978-90-481-2622-4 ISBN 90-481-2622-3
a) resnica b) analiza primera c) filozofija jezika d) metafizika

1
COBISS.SI-ID 3236709

132.
MOUZELIS, Nicos P.
        Modern and postmodern social theorizing : bridging the divide / Nicos P. Mouzelis. - Cambridge : Cambridge University Press, 2008. - XIII, 311 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 285-298. - Kazalo
ISBN 978-0-521-51585-6 ISBN 978-0-521-73153-9 (broš.)
a) Postmodernism - Social aspects b) Sociology - Methodology c) Sociology - Philosophy d) Social sciences - Philosophy e) postmodernizem f) sociologija g) filozofija h) družbene vede

316
COBISS.SI-ID 3277413

133.
NORWICH, Brahm
        Moderate learning difficulties and the future of inclusion / Brahm Norwich and Narcie Kelly. - London ; New York : RoutledgeFalmer, cop. 2005. - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0416/2004007126.html. - Bibliografija: str. 179-189. - Kazalo
ISBN 0-415-31974-9 (hbk) ISBN 0-415-31975-7 (pbk)
a) backward child b) social integration c) educational policy - England d) razvojno moten otrok e) socialna integracija f) politika vzgoje in izobraževanja - Anglija g) inkluzija

376
COBISS.SI-ID 6438729

134.
        NOVA zgodba v stari zgodbi življenja / [zbrala] Nina Žitek in Matjaž Tomažič ; [fotografije Matjaž Tomažič]. - Pivka : samozal., 2009 (Laško : C.vista). - 107 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv.
ISBN 978-961-245-803-4
a) Stari ljudje - Spomini b) stari ljudje c) življenjske zgodbe

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 247675648

135.
NOVAK, Barbara, pravnica
        Družinsko pravo / Barbara Novak. - Ljubljana : GV založba, 2006. - 1 zgibanka, ([6] str.) : ilustr. ; 65 x 30 cm zloženo na 23 x 30 cm. - (Pravni mozaik ; 4)

ISBN 86-7061-427-8
a) družinsko pravo b) Slovenija

347.61/.64
COBISS.SI-ID 227571200

136.
        NOVI paradoks in stanovanjske skupine v Sloveniji / uredniki Martina Tancek ... [et al.]. - Ljubljana : Novi Paradoks, Slovensko društvo za kakovost življenja, 2008. - 226 f. : ilustr. ; 30 cm

a) Slovenija b) duševno zdravje c) socialno varstvo d) socialnovarstvene storitve e) deinstitucionalizacija f) skupnostne službe g) Novi Paradoks h) društva

COBISS.SI-ID 11166797

137.
NUSSDORFER, Vlasta
        Razmišljanja o življenju / Vlasta Nussdorfer. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

Nekaj misli ob knjigi Razmišljanja o življenju / Tomaž Iskra: str. 7-8. - Energija, ki prevzame / Toni Tovornik: str. 9-12. - O avtorici / Vinko Vasle: str. 180-182. - 4.300 izv.
ISBN 978-961-01-1009-5
a) Vrednote - Eseji

17.022.1(081)
COBISS.SI-ID 246969344

138.
NZIRA, Viola
        Anti-oppressive practice in health and social care / Viola Nzira and Paul Williams. - Los Angeles : SAGE, 2009. - XI, 223 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. [203]-216. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2267-8 ISBN 1-4129-2267-4 ISBN 978-1-4129-2268-5 (broš.) ISBN 1-4129-2268-2 (broš.)
a) Prejudice b) Health Services c) Social Support d) Social work with minorities e) zdravstvo f) socialno skrbstvo g) opresija

364:614
COBISS.SI-ID 3277157

139.
OAKLEY, Robin
        Tackling racist and xenophobic violence in Europe : review and practical guidance / Robin Oakley. - Strasbourg : Concil of Europe Publishing, 1996. - 137 str. ; 22 cm

ISBN 92-871-3037-X
a) Rasizem - Xenofobija - Evropa b) rasizem c) ksenofobija d) policija e) zakonodaja f) vzgoja

321
COBISS.SI-ID 3190629

140.
        ODRAŠČANJE: z ali brez alkohola? : rezultati raziskave med slovenskimi osnovnošolci / Darja Boben-Bardutzky ... [et al.] ; [uredila Nataša Sorko]. - Ljubljana : Društvo Žarek upanja, 2009 (Vodice : Kubelj). - 80 str. : graf. prikazi, zvd. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 59-60
ISBN 978-961-269-091-5
a) Otroci - Alkoholne pijače - Raziskave - Slovenija b) Mladina - Alkoholne pijače - Raziskave - Slovenija

613.81-053.2/.6(497.4)
COBISS.SI-ID 246636032

141.
        ON violence : a reader / edited by Bruce B. Lawrence and Aisha Karim. - Durham : Duke University Press, cop. 2007. - X, 578 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 553-558. - Kazalo
ISBN 978-0-8223-3756-0 (cloth : alk. paper) ISBN 0-8223-3756-8 (cloth : alk. paper) ISBN 978-0-8223-3769-0 (broš. : alk. paper) ISBN 0-8223-3769-X (broš. : alk. paper)
a) Violence b) nasilje

179.7
COBISS.SI-ID 3089358

142.
OSREDKAR, Rezka
        Oblike nasilja nad ženskami uživalkami nedovoljenih drog in ugotavljanje psihosocialnih potreb žensk : rezultati raziskave / Rezka Osredkar. - Ljubljana : Stigma, 2008. - 25 str. ; 30 cm

a) ženske b) nasilje c) zlorabe drog

613.83
COBISS.SI-ID 3192421

143.
OSREDKAR, Rezka
        Učinkovitost svetovalnega dela v svetovalnih omrežjih : raziskovalno poročilo / samostojna raziskovalka Rezka Osredkar, vodja projekta Mojca Polak. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2006. - 96 str. ; 30 cm

EU projekt: Razvijanje in širjenje informacijsko komunikacijskih tehnologij podprtih lokalnih-regionalnih svetovalnih centrov in centrov za poklicno svetovanje. - Bibliografija: str. 95-96
a) svetovalno delo b) svetovalna omrežja c) poklicni svetovalci d) šolsko svetovalno delo

374
COBISS.SI-ID 3191909

144.
OSREDKAR, Rezka
        Uporabniška evalvacija društva za duševno zdravje v skupnosti - Altra : (stanovanjske skupine) / Rezka Osredkar. - Ljubljana : Društvo Altra, 2005. - 38 str. ; 30 cm

a) evalvacije b) duševno zdravje c) uporabniška perspektiva

364
COBISS.SI-ID 3192165

145.
        OTROKOVE pravice v Evropi / [urednica Liana Kalčina ; pri izboru besedil in pripravi zbornika so sodelovali Jadranka Vovk[!] Železnik ... [et al.] ; prevod Lidija Šega in Vesna Marn Borec]. - Ljubljana : Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope pri Narodni in univerzitetni knjižnici : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1999 ([Ljubljana] : Schwarz). - 407 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenija in Svet Evrope ; št. 10) (Informacije ZPMS ; 1999, 6)

Prevod dela: The rights of the child
ISBN 961-6285-09-2 (Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope)
a) Otroci - Človekove pravice - Evropa - Zborniki b) pravice otrok

342.726-053.2(4)(082)
COBISS.SI-ID 104400640

146.
OUCHI, William G.
        Making schools work : a revolutionary plan to get your children the education they need / William G. Ouchi. - Simon & Schuster, 2003. - XI, 284 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo
ISBN 978-1-4391-5045-0 ISBN 1-4391-5045-1
a) šolski programi b) šolsko okolje c) osnovno izobraževanje d) šolska uspešnost

37
COBISS.SI-ID 3199077

147.
PAVČNIK, Marijan
        Teorija prava : prispevek k razumevanju prava / Marijan Pavčnik. - 3. razširjena, sprem. in dop. izd. - Ljubljana : GV založba, 2007 (Ivančna Gorica : Impress). - 804 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 32)

600 izv. - Bibliografija: str. 727-736 in na koncu posameznih poglavij ter v opombah pod črto. - Kazali. - Zusammenfassung: Theorie des Rechts : Beitrag zum Verstehen des Rechts
ISBN 978-961-247-037-1
a) Pravo - Teorija b) filozofija prava c) teorija prava d) pravno pravilo e) pravno razmerje f) pravni akti g) pravni viri h) pravne praznine i) razlaga j) sistemizacija prava k) pravičnost l) narava prava m) sociologija prava n) pravno normiranje

340.1
COBISS.SI-ID 235905536

148.
PERKO, Andrej, 1953-
        Družina na križpotju : sodoben pristop k urejanju ljudi v stiski / Andrej Perko. - Ljubljana : Umco : Zavod Mitikas, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - 350 str. : portret J. Ruglja ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

1.000 izv. - Nagovor dr. Jožeta Ramovša ob odprtem grobu dr. Janeza Ruglja: str. 17-22. - Bibliografija: str. 340-348
ISBN 978-961-6445-87-0 (Umco)
a) Osebnost - Razvoj b) Družina c) Alkoholizem

613.81
316.356.2
COBISS.SI-ID 239945728

149.
PERT, Candace B.
        Molekule emocije : zašto se osjećate tako kako se osjećate / Candace B. Pert ; s engleskoga prevela Aleksandra Mihaljević-Barlović. - Zagreb : V.B.Z., 2006. - 346 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Mi ; 21)

Prevod dela: Molecules of emotion. - Bibliografija: str. 329-333. - Kazalo
ISBN 953-201-573-6
a) Čustva - Biokemija b) Psihologija - Čustva c) Fiziologija - Človek d) molekule e) psihosomatske bolezni f) hormoni

159.942:577.1
612.82:577.1
COBISS.SI-ID 12306482

150.
PINHARD, Inga
        Jane Addams: Pragmatismus und Sozialreform : pädagogische Theorie und Praxis der Progressive Era / Inga Pinhard. - Opladen : Budrich UniPress, 2009. - 238 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. [218]-237. - Universität, Frankfurt am Main, doktorska disertacija
ISBN 978-3-940755-24-7 (broš.) ISBN 3-940755-24-9 (broš.)
a) Addams, Jane b) socialno delo c) socialne reforme

364
COBISS.SI-ID 3268965

151.
POLAK, Paul
        Out of poverty : what works when traditional approaches fail / Paul Polak. - San Francisco : Berrett-Koehler, 2009. - XI, 232 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 213-217
ISBN 978-1-60509-276-8 (broš.) ISBN 1-60509-276-2 (broš.)
a) International Development Enterprises b) Poverty c) revščina d) socialna varnost e) socialno vprašanje

364
COBISS.SI-ID 3269477

152.
        The POLITICS of memory : truth, healing and social justice / edited by Ifi Amadiume and Abdullahi An-Nal'im. - London ; New York : Zed Books, 2000. - XII, 207 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 1-85649-842-5 ISBN 978-1-85649-842-5 ISBN 1-85649-843-3 (broš.) ISBN 978-1-85649-843-2 (broš.)
a) Human rights b) Reconciliation c) Social justice d) socialna pravičnost e) resnica f) vojna literatura g) človekove pravice

32:304
COBISS.SI-ID 3235941

153.
        PONOVNO rojstvo : strokovna brošura Društva Vita / [odgovorna urednica Veronika Trdan]. - Ljubljana : Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 168 str. ; 21 cm

200 izv. - Vsebuje tudi: Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
ISBN 978-961-92001-3-1
a) Glava - Poškodbe - Zborniki b) Možgani - Poškodbe - Posledice - Zborniki c) Dolgotrajna oskrba - Zakonodaja - Slovenija - Zborniki d) depresija (medicina) e) epilepsija f) spolno vedenje g) nespečnost h) družina i) socialna varnost

616.831-001(082)
COBISS.SI-ID 247020288

154.
PORTER, David
        Check your vocabulary for academic English / David Porter. - Oxford : Macmillan Education, 2008. - 78 str. ; 30 cm

Kazalo
ISBN 0-230-03364-4 ISBN 978-0-230-03364-1
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbeniki za visoke šole - Vaje za visoke šole b) English language - Textbooks for foreign speakers - Problems, exercises, etc c) Vocabulary - Problems, exercises, etc d) Academic language - Textbooks for foreign speakers - Problems, exercises, etc e) English language - Study and teaching (Higher) - Foreign speakers

811.111'24(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 62487297

155.
PORTER, Jill
        Researching learning difficulties : a guide for practitioners / Jill Porter and Penny Lacey. - London ; Thousand Oaks ; New Delhi : SAGE, cop. 2005. - XV, 189 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 159-179. - Kazalo
ISBN 0-7619-4850-3 ISBN 0-7619-4851-1 (pbk)
a) learning difficulty b) educational research c) učne težave d) pedagoško raziskovanje

376.1-056.47
COBISS.SI-ID 5912649

156.
        POST-qualifying child care social work : developing reflective practice / edited by Gillian Ruch. - Los Angeles : SAGE, 2009. - VIII, 169 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [154]-164. - Kazalo
ISBN 1-4129-2825-7 ISBN 978-1-4129-2825-0 ISBN 1-4129-2826-5 (broš.) ISBN 978-1-4129-2826-7 (broš.)
a) Social work with children - Great Britain b) Child welfare - Great Britain c) otroci d) socialno delo e) delo z otroki f) varstvo otrok g) družina

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3080037

157.
PRAPROTNIK, Tadej
        Skupnost, identiteta in komunikacija v virtualnih skupnostih / Tadej Praprotnik ; [prevajalka povzetka Tadeja Habicht]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 170 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Documenta / ISH, ISSN 1408-1199)

Bibliografija: str. 149-159. - Summary. - Kazalo
ISBN 961-6192-23-X
a) Internet (računalniško omrežje) - Kulturni vidik - Disertacije b) Navidezna resničnost - Družbeni vidik - Disertacije c) jezik d) lingvistika e) komuniciranje f) diskurz g) identiteta h) informacijska družba i) navidezne skupnosti j) virtualne skupnosti GLEJ: navidezne skupnosti

316.77:004.738.5
COBISS.SI-ID 127258880

158.
        PRAVDNI postopek : zakon s komentarjem / [avtorji komentarja] Lojze Ude ... [et al.] ; redaktorja Lojze Ude, Aleš Galič. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije : GV založba, 2005-<2006> (v Ljubljani : MKT). - Zv. <1-2> ; 24 cm

Dosedanja vsebina:
Knj. 1: (1. do 150. člen). - 2005. - 598 str. - Bibliografija: str. 587-598
Knj. 2: (151. do 305. člen). - 2006. - 670 str. - Bibliografija: str. 653-670. - Nasl. na hrbtu knj.: ZPP
ISBN 86-7061-397-2 (zv. 1, GV založba) ISBN 961-204-364-7 (zv. 2, Uradni list)
a) Pravdni postopek - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) civilni pravdni postopek c) Slovenija d) pravo e) sodišča f) zakoni g) komentarji

347.9(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 222236672

159.
        PREBIVALSTVO Slovenije 2007 = Population of Slovenia 2007 / [avtorice Milena Ilić ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije?= Statistical Office of the Republic of Slovenia, 2009 (Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije). - 237 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm. - (Rezultati raziskovanj / Statistični urad Republike Slovenije = Results of surveys / Statistical Office of the Republic of Slovenia, ISSN 0352-0226 ; št. 832. 5, Prebivalstvo?= Population)

ISBN 978-961-239-185-0
a) Demografska statistika - Slovenija b) Slovenija - Prebivalstvo - Statistični podatki c) demografski razvoj

314(497.4)"2007"
COBISS.SI-ID 247881216

160.
        PRIVATIZATION in four European countries : comparative studies in government-third sector relationship / Ralph M. Kramer, Håkon Lorentzen, Willem B. Melief, Sergio Pasquinelli. - Armonk (New York) ; London : M. E. Sharpe, 1993. - XI, 220 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Comparative public policy analysis series)

Bibliografija: str.197-211. - Kazalo. - Summary and conclusion
ISBN 1-56324-132-3
a) Privatizacija - Evropa b) privatizacija c) Italija d) Nizozemska e) Norveška f) Velika Britanija g) primerjalna analiza h) neprofitne organizacije i) socialne službe j) mednarodni odnosi

338.246.025.88
COBISS.SI-ID 17784925

161.
        PROFESSIONALIZATION and participation in child and youth care : challenging understandings in theory and practice / edited by E.J. Knorth, P.M. Van den Bergh, F. Verheij. - Aldershot : Ashgate, cop. 2002. - XIV, 252 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija na koncu vsakaga prispevka
ISBN 0-7546-0891-3 (hbk) ISBN 0-7546-0892-1 (pbk)
a) social work b) child care c) youth welfare d) socialno delo e) otroško skrbstvo f) socialna podpora mladim g) socialno delo z otroki h) socialno delo z mladimi i) varstvo otrok j) profesionalizacija k) rejništvo l) nasilje v družini

37.018.3
COBISS.SI-ID 7817289

162.
PYLES, Loretta
        Progressive community organizing : a critical approach for a globalizing world / Loretta Pyles. - New York ; London : Routledge, 2009. - XIII, 191 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 175-184. - Kazalo
ISBN 978-0-415-95780-9 (broš.) ISBN 0-415-95780-X (broš.)
a) Community organization b) Social action c) skupnostno socialno delo d) organizacija skupnosti e) globalni svet

364.4
COBISS.SI-ID 3273317

163.
RAGIN, Charles C.
        Družboslovno raziskovanje : enotnost in raznolikost metode / Charles C. Ragin ; [prevod uredil Mitja Hafner Fink ; prevajalci Mitja Hafner Fink ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007. - 218 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Ost / Fakulteta za družbene vede ; 1)

Prevod dela: Constructing social research : the unity and diversity of method. - Str. 9: Predgovor k slovenski izdaji / Mitja Hafner Fink. - Bibliografija: str. 191-199. - Kazalo
ISBN 978-961-235-296-7
a) Družboslovno raziskovanje - Zbiranje podatkov - Izkušnje - Učbeniki za visoke šole b) Družboslovno raziskovanje - Kvalitativna metodologija - Vzročnost c) Družboslovna metodologija - Enotnost - Raznolikost d) Kvalitativno raziskovanje - Poizvedovalne metode - Matrične metode e) Primerjalna metoda f) družboslovje g) raziskovanje h) raziskovalne metode i) numerične metode j) metodologija k) meritve l) vzorci m) empirične raziskave n) ideje o) strategija p) kvalitativna analiza q) kvantitativna analiza r) metode s) primerjave t) spremembe u) uporabniki

303.4/.8(075.8):001.891
303.448(075.8):303.022
COBISS.SI-ID 235098112

164.
RANCIÈRE, Jacques
        Nevedni učitelj : pet lekcij o intelektualni emancipaciji / Jacques Rancière ; [prevedla Suzana Koncut]. - Ljubljana : Zavod En-knap, 2005 ([Ljubljana] : Studio Print). - 122 str. ; 21 cm. - (Zbirka Prehodi)

Prevod dela: Le maître ignorant. - Spremna beseda / Marina Gržinić: str. 7-16. - O avtorju na zavihku ov. - Bibliografija na dnu str.
ISBN 961-91511-1-9
a) Jacotot, Jean Joseph (1770-1840) b) Izobraževanje - Filozofija

37:1
COBISS.SI-ID 223864064

165.
REAMER, Frederic G.
        Social work values and ethics / Frederic G. Reamer. - 3rd ed. - New York : Columbia University Press, 2006. - XI, 240 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. [196]-207. - Kazalo
ISBN 978-0-231-13789-8 ISBN 978-0-231-13788-1 (broš.)
a) socialno delo - etika socialnega dela - vrednote b) socialno delo c) etika d) vrednote

36:17
COBISS.SI-ID 3265893

166.
        REFLEKSIJE o superviziji : međunarodna perspectiva / uredila Marina Adjuković. - Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socialnog rada : Društvo za psihološku pomoć, 2009. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka socialnog rada)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-953-270-040-4
a) supervizija b) socialno delo c) mednarodni vidik

36
COBISS.SI-ID 3237733

167.
        REGARDS sur l'avenir de la justice sociale : mélanges à l'occasion du 75e anniversaire de l'OIT / [éd. par] Bureau international du travail. - Genève : Bureau international du travail, cop. 1994. - 338 str. ; 24 cm

ISBN 92-2-208011-4 ISBN 978-92-2-208011-3
a) Organisation internationale du travail b) Organisation internationale du travail c) Droit du travail (droit international) d) e) social justice f) delovno pravo g) socialna pravičnost h) delo i) Mednarodna organizacija dela

349.2
COBISS.SI-ID 3213669

168.
REICHERT, Elisabeth
        Social work and human rights : a foundation for policy and practice / Elisabeth Reichert. - New York : Columbia University Press, cop. 2003. - XI, 295 str. ; 24 cm

Kazalo
ISBN 0-231-12308-6 ISBN 0-231-12309-4 (broš.)
a) Social service b) Human rights c) socialno delo d) človekove pravice e) ranljive skupine

36:342.7
COBISS.SI-ID 975461

169.
REPIČ, Tanja, 1979-
        Nemi kriki spolne zlorabe in novo upanje / Tanja Repič. - Celje : Društvo Mohorjeva družba : Celjska Mohorjeva družba, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 326 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 309-322. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract
ISBN 978-961-218-774-3
a) Spolna zloraba b) spolne zlorabe c) zgodovina d) samopodoba e) travma f) družina g) relacijska družinska terapija h) telo i) spolnost j) spolna nedotakljivost k) kazniva dejanja

343.541
COBISS.SI-ID 241233152

170.
        RESILIENCE and vulnerability : adaptation in the context of childhood adversities / edited by Suniya S. Luthar. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2008. - XXXI, 574 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo
ISBN 0-521-80701-8 ISBN 978-0-521-80701-2 ISBN 0-521-00161-7 (broš.) ISBN 978-0-521-00161-8 (broš.)
a) Resilience (Personality trait) in children b) Adaptability (Psychology) in children c) Adaptation, Psychological d) Child e) Family Relations f) Risk Factors g) otroci h) psihologija otrok i) moč okrevanja j) odpornost k) ranljivost l) prilagajanje m) psihopatologija

159.92
COBISS.SI-ID 3200357

171.
RICHARDSON, Will
        Blogs, wikis, podcasts, and other powerful web tools for classrooms / Will Richardson. - 2nd ed. - Thousand Oaks ; London ; New Delhi ; Singapore : Corwin Press, 2009. - XIII, 151 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 143-146. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-5971-1 ISBN 978-1-4129-5972-8 (broš.)
a) didactic use of computer b) multimedia system c) didaktična uporaba računalnika d) multimedijski sistem e) internet f) blogi

004.4
COBISS.SI-ID 3271013

172.
ROBINSON, Lena, 1957-
        Psychology for social workers : black perspectives on human development and behaviour / Lena Robinson. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2009. - 247 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. [196]-237. - Kazali
ISBN 978-0-415-36912-1 ISBN 0-415-36912-6 ISBN 978-0-415-36913-8 (broš.) ISBN 0-415-36913-4 (broš.)
a) Blacks - Services for - Great Britain b) socialno delo c) psihologija d) manjšine e) rasizem f) temnopolti

159.9:36
COBISS.SI-ID 3276901

173.
RÖHE, Klaus
        Nemščina. Pravopis bliskovito / [Klaus Röhe ; prevod Gaia Venician ; urednica Nina Vovčko]. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Rokus, 2007. - 1 zgibanka ([6] str.) ; 30 cm

Čelni nasl. - Avtor naveden v kolofonu. - Besedilo v slov. ali nem. jeziku
ISBN 978-961-209-611-3
a) Nemščina - Slovnica

811.112.2'36(084.2)
COBISS.SI-ID 234463744

174.
ROMBES, Nicholas
        A cultural dictionary of punk : 1974-1982 / Nicholas Rombes. - New York ; London : Continuum, 2009. - 320 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-8264-2779-3 (broš.) ISBN 0-8264-2779-0 (broš.)
a) Punk rock music - Social aspects b) Punk rock music - History and criticism c) punk

316.72
COBISS.SI-ID 3276645

175.
ROPER, Nancy
        The Roper-Logan-Tierney model of nursing : based on activities of living / Nancy Roper, Winifred W. Logan, Alison J. Tierney ; foreword by Ann Marriner Tomey. - Reprinted. - Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, cop. 2001. - XII, 203 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 0-443-06373-7 (broš.)
a) Nursing models b) Models, Nursing c) zdravstvena nega d) modeli zdravstvene nege

616-083
COBISS.SI-ID 1681003

176.
ROY, Arundhati
        Field notes on democracy : listening to grasshoppers / Arundhati Roy. - Chicago : Haymarket Books, 2009. - 253 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. [219]-244. - Kazalo
ISBN 978-1608460-24-3 ISBN 1608460-24-X
a) Democracy - India b) India - Politics and government - 1977- c) demokracija d) hindu nacionalizem e) Indija f) etnične manjšine g) revščina h) korupcija

32
COBISS.SI-ID 3261797

177.
SANABRIA, Kim, 1955-
        Academic listening encounters : life in society : listening, note taking, discussion : intermediate to high intermediate / Kim Sanabria. - 3rd printing. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XXIII, 160 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.). - (Academic encounters)

Kazalo
ISBN 0-521-75483-6 (broš.) ISBN 0-521-75486-0 (CD-ROM) ISBN 0-521-75485-2
a) English language - Textbooks for foreign speakers b) Listening - Problems, exercises, etc c) Social problems - Problems, exercises, etc d) Readers - Social conditions e) angleščina f) učbeniki g) vaje

811.111(075)
COBISS.SI-ID 512168832

178.
SIMON, Rita James
        In their own voices : transracial adoptees tell their stories / Rita J. Simon and Rhonda M. Roorda. - New York : Columbia University Press, 2000. - XIV, 392 str. ; 24 cm

Vsebina: Pt. I. Argument, rhetoric, and data for and against transracial adoption ; pt. II. Transracial adoptees tell their stories ; pt. III. In their own voices : summary and concluding remarks
ISBN 0-231-11828-7 ISBN 978-0-231-11828-6 ISBN 0-231-11829-5 (broš.) ISBN 978-0-231-11829-3 (broš.)
a) Interracial adoption - United States b) mednarodne posvojitve c) medrasne posvojitve d) posvojenci

347.633
COBISS.SI-ID 3266661

179.
SIMON, Rita James
        In their parents' voices : reflections on raising transracial adoptees / Rita J. Simon and Rhonda M. Roorda. - New York : Columbia University Press, cop. 2007. - XVI, 218 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-231-14136-9 ISBN 978-0-231-14137-6 (broš.)
a) Interracial adoption - United States b) Adoptive parents - United States c) medrasne posvojitve d) posvojitelji

347.633
COBISS.SI-ID 3265637

180.
SIMON, Rita James
        In their siblings' voices : white non-adopted siblings talk about their experiences being raised with black and biracial brothers and sisters / Rita J. Simon and Rhonda M. Roorda. - New York : Columbia University Press, 2009. - XII, 229 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-231-14850-4 (cloth : alk. paper) ISBN 978-0-231-14851-1 (broš.)
a) Interracial adoption - United States b) Child development - Cross-cultural studies c) Ethnicity in children d) medrasne posvojitve e) medkulturne študije f) etnične manjšine g) razvoj otroka

347.633
COBISS.SI-ID 3266917

181.
SKOTT-Myhre, Hans Arthur
        Youth and subculture as creative force : creating new spaces for radical youth work / Hans Arthur Skott-Myhre. - Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press, 2009. - XIV, 206 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. [187]-194. - Kazalo
ISBN 978-1-4426-0992-1 (broš.) ISBN 1-4426-0992-3 (broš.)
a) Youth b) Subculture c) Social work with youth d) Youth workers - Training of e) mladinske subkulture f) radikalno socialno delo g) socialno delo z mladino

364.65-053.2.6
COBISS.SI-ID 3220837

182.
SLOVENSKI kulturni center Korotan (Wien)
        Korotan : kulturne prireditve 1991-2008?= Kulturveranstaltungen 1991-2008 / [tekst] Anton Levstek ... [et al.] ; [fotografija Marjan Paternoster ... [et al.] ; prevodi v nemščino Darija Kapus]. - Celovec : Mohorjeva ; Klagenfurt : Hermagoras, 2008 (Celovec : Tiskarna Mohorjeve?= Klagenfurt : Hermagoras Druckerei). - 160 str. : ilustr. ; 33 cm

Slov. besedilo in nem. prevod. - Opombe z bibliografijo ob besedilu
ISBN 978-3-7086-0430-5
a) Slovenski kulturni center Korotan (Wien) - Kulturne prireditve - 1991-2008

061.2:008(436.1=163.6)"1991/2008"
379.822(436.1=163.6)"1991/2008"
COBISS.SI-ID 242162176

183.
SMITH, Laura L.
        Depresija za telebane / Laura L. Smith in Charles H. Elliott ; predgovor napisal Aaron T. Beck ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik, Ana Šorc]. - 1. izd. - Ljubljana : Pasadena, 2009 ([Ljubljana] : Itagraf). - XX, 363 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Depression for dummies. - O avtorjih: str. III. - Knjigi in zbirki na pot / Mojca Zvezdana Dernovšek: str. V. - Predgovor / Aaron T. Beck: str. XIX-XX. - Bibliografija: str. 341-344. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-74-3
a) Depresija - Vedenjsko kognitivna terapija - Priročniki

616.895.4(035)
159.955:615.851(035)
COBISS.SI-ID 247079424

184.
        SOCIAL care under state socialism (1945-1989) : ambitions, ambiguities, and mismanagement / Sabine Hering (ed.). - Opladen ; Farmington Hills : Barbara Budrich Publishers, 2009. - 268 str. ; 21 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov
ISBN 978-3-86649-168-7 ISBN 3-86649-168-9
a) Social service - Europe, Eastern - 20th century. b) Socialism - Europe, Eastern c) zgodovina socialnega dela d) državni socializem e) komunistične države f) izobraževanje za socialno delo

36
COBISS.SI-ID 3234405

185.
        SOCIAL health insurance / International Labour Office, [Social Security Department], International Social Security Association. - Geneva : ILO, 1999. - VI, 167 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Social security ; 5)

Bibliografija: str. 163-165
ISBN 92-2-110738-8
a) socialna varnost b) zdravstveno zavarovanje

349.3:369.22
COBISS.SI-ID 4121681

186.
        The SOCIAL movements reader : cases and concepts / edited by Jeff Goodwin and James M. Jasper. - 2nd ed. - Chichester ; Malden (MA) ; Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. - XIV, 458 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Blackwell readers in sociology ; 12)

Bibliografija: str. 441-443. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; When and why do social movements occur? ; Who joins or supports movements? ; Who remains in movements, and who drops out? ; What do movement participants think and feel? ; How are movements organized? ; What do movements do? ; How do institutions influence movements? ; Why do movements decline? ; What changes do movements bring about?
ISBN 978-1-4051-8764-0 (pbk : alk. paper)
a) Družbena gibanja b) Social movements c) Družbene spremembe d) Social change e) aktivizem f) activism

316.45
COBISS.SI-ID 28357213

187.
        SOCIAL work theories in action / edited by Mary Nash, Robyn Munford, and Kieran O'Donoghue ; foreword by Jim Ife. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2005. - 272 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 1-84310-249-8 (broš.) ISBN 978-1-84310-249-6 (broš.)
a) Social service - Australia b) Social service - New Zealand c) Social work with minorities - Australia d) socialno delo z družino e) teorije socialnega dela f) etnične manjšine g) socialne službe h) skupnostno delo

36
COBISS.SI-ID 3264101

188.
        SOCIAL workers' desk reference / Albert R. Roberts, editor-in-chief ; foreword by Julia M. Watkins. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XXXII, 1267 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali
ISBN 978-0-19-536937-3 ISBN 0-19-536937-8
a) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 3276389

189.
        SOCIALNA oskrba na domu v Mariboru : 15 let Pomoči na domu, 10 let Klica v sili, 5 let Centra za pomoč na domu Maribor : --- o času, vrtnicah, kamnih in drugih dragocenostih / [uredila Mirijana Majhenič]. - Maribor : Center za pomoč na domu, 2006 ([Maribor] : Z. Saje). - 74 str. : ilustr. ; 24 cm

Ov. nasl. - 300 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih
ISBN 961-238-629-3
a) Center za pomoč na domu (Maribor) - Zgodovina b) organizacija c) delovanje d) socialno skrbstvo

364.442.4(497.4 Maribor)(091)
COBISS.SI-ID 56787713

190.
        SOŽITJA v starosti : aktivnosti starejših in njihovih bližnjih v občini Medvode / [zasnovala in uredila Metka Pentek in Mirč Matek ; prevod predgovora Ljubica Klančar]. - Medvode : Center za socialno delo Ljubljana Šiška, Enota, 2001 ([Ljubljana] : Pleško). - 145 str. : ilustr. ; 20 cm

Besedilo v slov., predgovor v slov. in angl. - 700 izv.
ISBN 961-6353-07-1
a) Starejši ljudje - Družbena integracija - Medvode b) stari ljudje c) kvaliteta življenja d) zdravje e) prostovoljno delo f) zborniki

364.65-053.9(497.4 Medvode)
821.163.6-93-82
COBISS.SI-ID 111750144

191.
        SOŽITJA v starosti : aktivnosti starejših in njihovih bližnjih v občini Medvode / [zasnovali in uredili Metka Pentek in Eva Saksida]. - Medvode : Center za socialno delo Ljubljana Šiška, Enota, 2000 ([Ljubljana] : Collegium graphicum). - 175 str. : ilustr. ; 20 cm

700 izv. - Povzetek v slov. in angl.
ISBN 961-6353-07-1
a) Starejši ljudje - Družbena integracija - Medvode b) stari ljudje c) kvaliteta življenja d) pomoč e) prostovoljno delo f) zborniki

364.65-053.9(497.4 Medvode)
821.163.6-93-82
COBISS.SI-ID 106252288

192.
        SPREGOVORIMO o samomoru med mladimi / [avtorji poglavij Saška Roškar ... [et al.] ; urednice Alenka Tančič, Vita Poštuvan, Saška Roškar]. - Dopolnjena izd. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja RS, 2009 (Radovljica : Tiskarna in knjigoveznica). - 116 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih
ISBN 978-961-6659-54-3
a) Mladina - Samomori b) Samomori - Dejavniki tveganja c) Samomori - Preprečevanje d) suicidologija e) mladostniki f) samomorilno vedenje g) družbeno okolje h) pomoč i) Slovenija

616.89-008.441.44-053.6
COBISS.SI-ID 247025920

193.
SQUIRES, Judith
        Spol v politični teoriji / Judith Squires ; [prevod Mojca Dobnikar]. - Ljubljana : Krtina, 2009. - 351 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Gender in political theory
ISBN 978-961-260-018-1
a) Spol - Politični vidik b) Ženske - Družbena vloga c) politične vede d) feminizem

32:141.72
COBISS.SI-ID 245866752

194.
        STAREJŠI ljudje v družbi sprememb ; Valentina Hlebec (urednica). - Maribor : Aristej, 2009. - 279 str. ; 23 cm. - (Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 10)

Bibliografija na koncu pos. prispevkov. - Povzetki; Summaries
ISBN 978-961-220-069-5
a) staranje b) demografske spremembe c) institucionalno varstvo d) družinska oskrba e) pomoč na domu f) socialna omrežja g) sosedski odnosi

364.4-053.9(082)
COBISS.SI-ID 62901505

195.
STARK, Rodney
        Teorija religije / Rodney Stark, William Sims Bainbridge ; prevedla Barbara Simoniti ; [uredniški predgovor Aleš Črnič]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2007 ([Petrovče] : Marginalija). - 413 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Kult : zbirka za sodobna religijska, kulturna in družbena vprašanja / Fakulteta za družbene vede)

Prevod dela: A theory of religion. - 300 izv. - Uredniški predgovor / Aleš Črnič: str. 11-17. - O avtorjih na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 364-388. - Kazalo
ISBN 978-961-235-277-6
a) Religija - Teorija b) Sociologije religije

2-1
316.74:2
COBISS.SI-ID 233371136

196.
STIPEK, Deborah
        Motivated minds : raising children to love learning : [a practical guide to ensuring your child's success in school] / Deborah Stipek and Kathy Seal. - 1st ed. - New York : H. Holt and Company, cop. 2001. - XV, 230 str. ; 24 cm

Drugi podnasl. naveden na ov. - Bibliografija: str. 215-221
ISBN 0-8050-6395-1
a) motivation for studies b) parent role c) motivacija za učenje d) vloga staršev

159.953
COBISS.SI-ID 4734025

197.
STROHM, Kate
        Siblings : coming unstuck and putting back the pieces / Kate Strohm. - London : D. Fulton, 2004, cop. 2002. - XVI, 221 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 214-217. - Kazalo
ISBN 1-84312-232-4
a) backward child b) sibling c) interpersonal relations d) razvojno moten otrok e) bratje in sestre f) medosebni odnosi

159.922.7
COBISS.SI-ID 6147657

198.
SÜMER, Sevil
        European gender regimes and policies : comparative perspectives / Sevil Sümer. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2009. - 143 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [125]-140. - Kazalo. - Vsebina: Introduction ; Comparing gender regimes : a theoretical framework ; The Scandinavian gender regime : myth or real? ; Gender policies in the European Union ; Work-family reconciliation in practice ; Concluding discussion : towards a European gender regime?
ISBN 0-7546-7086-4 ISBN 978-0-7546-7086-5
a) Sex discrimination against women - Europe b) Equality - Europe c) Women's rights - Europe d) ženske e) spolna diskriminacija f) pravice žensk g) študije spolov h) zaposlovanje žensk

305
COBISS.SI-ID 3231589

199.
        SUPPORTING policies for social farming in Europe : progressing multifunctionality in responsive rural areas / Francesco Di Iacovo, Deirdre O'Connor editors. - Firenze : Arsia - Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel settore Agricolo-forestale, cop. 2009. - 221 str. : ilustr. ; 23 cm

SoFar project: Supporting EU agricultural policies. - Bibliografija: str. 216-221
ISBN 978-88-8295-107-8
a) kmetijska politika b) Evropa c) podeželje d) zaposlovanje e) socialno kmetijstvo f) kmetijstvo

63:304(4)
COBISS.SI-ID 6003065

200.
ŠTEPIC, Lilijana
        Ali je angleščina v 3. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 3. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 3. letnika štiriletnih šolskih programov / Lilijana Štepic. - 1. izd., 9. ponatis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2009 (Celje : Gracer). - 288 str. : ilustr. ; 25 cm

Podnasl. na ov.: Zbirka vaj za angleški jezik, razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi (slovnice in besedišča). - Bibliografija: str. 281. - Bibliografija avtorice: str. [288]
ISBN 978-961-90689-5-3
a) Angleščina - Vaje za srednje šole

811.111(075.3)(076)
COBISS.SI-ID 246767360

201.
ŠTEPIC, Lilijana
        Ali je angleščina v 4. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 4. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi 4. letnika štiriletnih šolskih programov / Lilijana Štepic. - 1. izd., 6. ponatis. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2007 (Murska Sobota : Klar). - 288 str. : ilustr. ; 25 cm

Podnasl. na ov.: Zbirka vaj za angleški jezik. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 282. - Knjige avtorice Lilijane Štepic: str. 288
ISBN 978-961-90689-6-0
a) Angleščina - Vaje za srednje šole

811.111(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 235047936

202.
ŠTEPIC, Lilijana
        Vaje iz angleških časov za 3. in 4. letnik srednje šole : zbirka vaj za pripravo na maturo in poklicno maturo / Lilijana Štepic. - 1. izd. - Zgornja Draga : Korekt plus, 2002 (Murska Sobota : Klar). - 124 str. ; 30 cm

ISBN 961-90689-7-1
a) Angleščina - Vaje za srednje šole

811.111(075.3)(076.1)
COBISS.SI-ID 117639168

203.
ŠUGMAN, Katja
        Dokazne prepovedi v kazenskem postopku : meje (samo)omejevanja države : za objavo prirejena doktorska disertacija / Katja G. Šugman. - 1. natis. - Ljubljana : Bonex, 2000 (Ljubljana : Bori). - 326 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 301-312. - Povzetek. - Kazalo
ISBN 961-6019-17-1
a) Dokazne prepovedi - Kazenski postopek b) kazensko procesno pravo c) dokazna sredstva

343.14
COBISS.SI-ID 108887296

204.
        TAX and benefit policies in the enlarged Europe : assessing the impact with microsimulation models / Orsolya Lelkes, Holly Sutherland (eds.). - Farnham (UK) ; Burlington (USA) : Ashgate, cop. 2009. - 214 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Public policy and social welfare / Europeran Centre Vienna ; vol. 35)

Bibliografija pri vseh prispevkih
ISBN 978-0-7546-7848-9
a) Evropska unija b) davčna politika

COBISS.SI-ID 18554854

205.
        TERENSKO delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela / Vida Miloševič Arnold ... [et al.] ; uredili Vida Miloševič Arnold, Špela Urh. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, Univ. v Ljubljani, 2009. - 158 str. ; 24 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

Bibliografija: str. 147-151
ISBN 978-961-6569-29-3
a) institucionalni prostor b) zasebni prostor c) javni prostor d) skupnost e) socialno delo

364.4:316.334.55/.56
COBISS.SI-ID 248363520

206.
        THEORIES and methods of social work : exploring different perspectives / edited by Vesna Leskošek. - Ljubljana : Faculty of Social Work, 2009. - 199 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu pos. prispevkov
ISBN 978-961-6569-28-6
a) Socialno delo - Raziskovanje - Zborniki b) Socialno delo - Zgodovina - Zborniki c) globalizacija d) duševno zdravje e) etični problemi f) izobraževanje g) socialno delo h) radikalno socialno delo i) demenca

364:001.8(082)
364(094)(082)
COBISS.SI-ID 248344320

207.
TISDALL, E. Kay M.
        Researching with children and young people : research design, methods and analysis / E. Kay M. Tisdall, John M. Davis and Michael Gallagher. - Los Angeles : SAGE, 2009. - X, 235 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 1-4129-2388-3 ISBN 978-1-4129-2388-0 ISBN 1-4129-2389-1 (broš.) ISBN 978-1-4129-2389-7 (broš.)
a) Children - Research - Methodology b) Youth - Research - Methodology c) otroci in mladina d) družboslovno raziskovanje e) raziskovalne metode f) otrokove pravice g) sodelovanje otrok

303-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3115621

208.
        TRANSFORMING disability welfare policies : towards work and equal opportunities / Bernd Marin, Christopher Prinz, Monika Queisser (eds.). - Aldershot : Ashgate, 2004. - 390 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Public policy and social welfare ; v. 29)

ISBN 0754642844
a) People with disabilities - Government policy - OECD countries b) People with disabilities - Employment - OECD countries

COBISS.SI-ID 585833

209.
        UČENCI s specifičnimi učnimi težavami : skriti primanjkljaji - skriti zakladi / Gavin Reid ... [et al.] ; [uredili Marija Kavkler, Milena Košak Babuder ; prevedli Mateja Hudoklin, Zrinka Petrovic]. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2007. - 190 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91532-4-6
a) Otroci - Učne težave - Zborniki b) Mladostniki - Učne težave - Zborniki c) učenci d) pouk e) specialna pedagogika

376.1(082)
COBISS.SI-ID 234811392

210.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analitični pristop k življenju v družbi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo
ISBN 978-961-235-378-5
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 247943680

211.
ULE, Mirjana
        Za vedno mladi? : socialna psihologija odraščanja / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2008. - 276 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Bibliografija: str. 262-272. - Kazalo
ISBN 978-961-235-356-8
a) Mladostniki - Odraščanje - Socialna psihologija

159.922.8:316.6
COBISS.SI-ID 243068160

212.
        USPOSABLJANJE oseb s poškodbo možganov za delo v kulturi : delavnice in terapije z umetnostjo / [glavna urednica Veronika Trdan]. - Ljubljana : Društvo Vita, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 71 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv.
ISBN 978-961-92001-2-4
a) Možgani - Poškodbe - Rehabilitacija b) poškodbe možganov

616.831-001
COBISS.SI-ID 246979584

213.
        UVAJANJE vzgojnih ukrepov dela v korist skupnosti in socialnih treningov / [avtorji Katja Filipčič ... et al.] ; urednica Katja Filipčič. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2006 ([Ig] : Fleks). - 200 str. : tabele ; 24 cm

150 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazali
ISBN 961-6503-06-5 ISBN 978-961-6503-06-8
a) Mladoletni delinkventi - Vzgojni ukrepi b) mladoletniški prestopniki c) vzgojni ukrepi d) delo v korist skupnosti e) socialni treningi f) socialne veščine

343.83-055.2(082)
COBISS.SI-ID 230273280

214.
VALOCCHI, Stephen M., 1956-
        Social movements and activism in the USA / Stephen Valocchi. - London ; New York : Routledge, 2010. - 194 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. [178]-188. - Kazalo
ISBN 978-0-415-46158-0 ISBN 0-415-46158-8 ISBN 978-0-415-46159-7 (broš.) ISBN 0-415-46159-6 (broš.)
a) Community activists - United States b) Social reformers - United States c) Social movements d) družbena gibanja e) politični aktivizem f) civilna družba

321
COBISS.SI-ID 3274853

215.
VAN Hook, Mary
        Social work practice with families : a resiliency-based approach / Mary Patricia Van Hook. - Chicago : Lyceum Books, cop. 2008. - XIX, 306 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 279-298. - Kazalo
ISBN 978-1-933478-16-6 ISBN 1-933478-16-0
a) Family social work b) socialno delo z družino c) družina d) odpornost e) pozitivni vedenjski vzorci

364.65-055.5/.7
COBISS.SI-ID 3197797

216.
VERTOT, Nelka
        Mladi v Sloveniji / [avtorica Petronela Vertot]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2009. - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/doc/pub/mladi2009-SLO.pdf . - Ov. nasl.
ISBN 978-961-239-190-4
a) Demografska statistika - Slovenija b) Slovenija - Mladina - Statistični podatki c) demografski razvoj

314-053.6(497.4)
COBISS.SI-ID 248211968

217.
        VIOLENCE in the EU examined : policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries / edited by Milica Antić Gaber. - 1st ed. - Ljubljana : Faculty of Arts, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 199 str. ; 24 cm

1.100 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo
ISBN 978-961-237-301-6
a) Nasilje - Evropa - Zborniki b) Nasilje - Ženske - Evropa - Zborniki c) Nasilje - Otroci - Evropa - Zborniki d) Nasilje - Mladostniki - Evropa - Zborniki e) nasilje nad ženskami f) nasilje nad otroki g) nasilje nad mladostniki h) Evropska unija i) Slovenija j) Madžarska k) Slovaška l) Češka m) Litva n) Latvija o) Estonija p) Ciper q) Malta r) Poljska

364.632:061.1EU(082)
COBISS.SI-ID 246712064

218.
        VREDNOTE za prihodnost / [uredili Vladimir Kavčič ... et al.]. - Ljubljana : ZZB za vrednote NOB Slovenije, 2009. - 147 str. ; 24 cm

a) Vrednote - Zborniki b) Vrednote - Slovenija - Zborniki c) vrednote d) NOB

316.752(082)
COBISS.SI-ID 246802432

219.
VUKASOVIĆ-Žontar, Maja
        Opisi delovnih mest in akt o sistemizaciji na CD-romu : najnovejši vzorci, modeli in pojasnila za delovna mesta v različnih dejavnostih / Maja Vukasović Žontar, Manca Sevšek, Štefka Korade Purg ; [urednica Maja Vukasović Žontar]. - Maribor : Forum Media, 2005- ; [Maribor] (Alda studio). - 2 zv. (loč. pag.) ; 24 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM) ; 12 cm

Urednica navedena v kolofonu. - Opis po: Posodobitev nov. 2007. - Se trikrat letno spreminja in dopolnjuje
ISBN 961-91375-4-X
a) delovna mesta b) modeli c) vzorci d) management človeških virov e) sistemizacija delovnih mest

331.103.1
COBISS.SI-ID 8908113

220.
        VZPOSTAVLJANJE delovnega odnosa in osebnega stika / Gabi Čačinovič Vogrinčič ... [et al.] ; [urednik Bogdan Lešnik]. - 3. natis. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2009. - 124 str. ; 24 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

ISBN 978-961-91026-9-5
a) Socialno delo - Delovni odnosi b) delovno okolje c) medosebne komunikacije d) medosebni odnosi

316.47:364
COBISS.SI-ID 247900160

221.
WACQUANT, Loïc
        Punishing the poor : the neoliberal government of social insecurity / Loïc Wacquant. - English language ed. - Durham : Duke University Press, 2009. - XXIII, 384 str. ; 24 cm. - (Politics, history, and culture)

Prevod dela: Punir les pauvres. - Bibliografija: str. [319]-365. - Kazalo
ISBN 978-0-8223-4404-9 ISBN 978-0-8223-4422-3 (broš.)
a) Imprisonment - Social aspects - United States b) Imprisonment - Social aspects - European Union countries c) United States - Social policy - 1993- d) neoliberalizem e) politika kaznovanja f) civilna družba g) socialna varnost h) zapori i) revni

308
COBISS.SI-ID 3274341

222.
WACQUANT, Loïc
        Zapori revščine / Loïc Wacquant ; [prevod Katarina Rotar ; spremna beseda Zoran Kanduč]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2008 ([Maribor] : Darima). - 185 str. ; 21 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka / Založba /*cf.)

Prevod dela: Les prisons de la misère. - 500 izv. - Tostran zaporov kapitalističnega totalitarizma : nasilje zoper nasilje znotraj revščine / Zoran Kanduč: str. 149-184. - Kazalo
ISBN 978-961-257-006-4
a) Kaznovanje - Družbeni vidik b) ideologija c) družbeno nadzorstvo d) kazenske sankcije e) kazenski zavodi f) zapori g) kapitalizem h) politika

343.8
343.97
316.75
COBISS.SI-ID 239123200

223.
WEBER, Renate, 1941-
        Nemščina. Nemški glagoli bliskovito / [Renate Weber]. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 (tiskano v Bolgariji). - 1 zgibanka ([6] str.) ; 31 cm

Avtorica navedena v kolofonu
ISBN 961-209-449-7
a) Nemščina - Glagol - Preglednice b) priročniki

811.112.2'367.625(035)
COBISS.SI-ID 217927936

224.
WEBER, Renate, 1941-
        Nemščina. Slovnica bliskovito / [Renate Weber ; prevod Urška Rajgel]. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : Rokus Klett, 2008. - 1 zgibanka ([6] str.) ; 30 cm

ISBN 978-961-209-438-6
a) Nemščina - Slovnica - Preglednice

811.112.2'36(084.2)
COBISS.SI-ID 237174784

225.
WEERMANN, Eva Maria
        Glagoli kratko & pregledno. Nemščina / Eva Maria Weermann ; [prevod Angela Žugič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Rokus, 2005 ([Ljubljana] : Schwarz). - 125 str. : preglednice ; 21 cm

2.000 izv. - Kazalo
ISBN 961-209-515-9
a) Nemščina - Glagol - Preglednice b) priročniki

811.112.2'367.625(035)
COBISS.SI-ID 221362688

226.
        WHEN their world falls apart : helping families and children manage the effects of disasters / Lawrence B. Rosenfeld ... [et al.]. - Washington, DC : NASW Press, cop. 2005. - XI, 488 str. ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-87101-358-4 (broš.) ISBN 978-0-87101-358-3 (broš.)
a) Disaster relief b) Disaster victims - Services for c) Family social work d) CD-ROMs e) naravne nesreče f) žrtve naravnih nesreč g) socialno delo z družino h) pomoč pri naravnih nesrečah i) tehnološke nesreče

614.8:36
COBISS.SI-ID 3198053

227.
WHITE, Lindsay
        Success. Intermediate. Workbook / Lindsay White, Rod Fricker. - 6th impression. - Harlow, Essex : Pearson : Longman, 2009, cop. 2007. - 120 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

ISBN 978-0-582-85559-5 (kpl.) ISBN 978-0-582-85559-5 (workbook) ISBN 978-0-582-85558-8 (CD-ROM)
a) Angleščina - Jezikovni pouk - Učbenik

811.111'24(075)
COBISS.SI-ID 164747

228.
WHITEHOUSE, Peter J.
        The myth of Alzheimer's : what you aren't being told about today's most dreaded diagnosis / Peter J. Whitehouse with Daniel George. - 1st St. Martin's Griffin ed. - New York : St. Martin's Griffin, cop. 2008. - XIX, 316 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 287-302. - Kazalo
ISBN 978-0-312-36817-3 (broš.) ISBN 0-312-36817-8 (broš.)
a) Alzheimer's disease b) Alzheimerjeva bolezen c) stari ljudje

616.894
COBISS.SI-ID 3254117

229.
WHYTE, Bill, 1949-
        Youth justice in practice : making a difference / Bill Whyte. - Bristol ; Portland : Policy Press, 2009. - 240 str. ; 25 cm. - (Social work in practice series)

Bibliografija: str. 207-231. - Kazalo
ISBN 978-1-86134-839-5 (broš.) ISBN 978-1-86134-840-1
a) otroci in mladina b) kriminaliteta c) zgodnje intervencije d) mladoletniško prestopništvo

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3272293

230.
WOODHEAD, Linda
        Krščanstvo : zelo kratek uvod / Linda Woodhead ; [prevedla Nina Slaček]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 171 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 9)

Prevod dela: Christianity. - 800 izv. - Bibliografija: str. 161. - Kazalo
ISBN 978-961-260-019-8
a) Krščanstvo

27
COBISS.SI-ID 246376192

231.
WOOLFOLK, Robert L.
        Treating somatization : a cognitive-behavioral approach / Robert L. Woolfolk, Lesley A. Allen. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2007. - XI, 226 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 191-218. - Kazalo. - Vsebina: Somatization: epidemiology, clinical characteristics, and treatment ; Affective cognitive-behavioral therapy for somatization: rationale and overview ; Assessment ; The context of therapy ; Behavioral interventions ; Working with cognitions and emotions ; Interpersonal methods ; Assorted clinical topics
ISBN 1-59385-350-5 (vez.) ISBN 978-1-59385-350-1 (vez.)
a) psihosomatske motnje b) somatoformne motnje c) vedenjsko kognitivna terapija d) psihoterapija e) psychosomatic disorders f) somatoform disorders g) behavioral cognitive therapy h) somatization disorder i) psychotherapy

159.9:616.89
CC-APA:
3290
COBISS.SI-ID 35824226

232.
        WORK with young people : theory and policy for practice / edited by Jason Wood and Jean Hine. - Los Angeles : SAGE, 2009. - XII, 290 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. [256]-285. - Kazalo
ISBN 978-1-4129-2884-7 ISBN 978-1-4129-2885-4 (broš.)
a) Youth - Services for b) Youth - Services for - Government policy c) mladi d) delo z mladimi

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 3271269

233.
        ZA manj negotovosti : aktivno državljanstvo, zdrav življenjski slog, varovanje okolja / urednik Slavko Gaber ; souredniki Mitja Sardoč, Janko Strel, Andrej Lukšič. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - VI, 337 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

500 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo
ISBN 978-961-253-039-6
a) Državljanjstvo - Zborniki b) Življenjski slog - Zborniki

342.71(082)
304.3(082)
COBISS.SI-ID 246964736

234.
        ZAGOVORNIK - glas otroka : zbornik prispevkov za izobraževanje zagovornikov / [uredniški odbor Martina Jenkole, Nataša Kuzmič, Lidija Hvastja Rupnik]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic, 2009. - 130 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-961-91394-6-2
a) Otroci - Človekove pravice - Zborniki b) pravice otrok c) zagovorništvo

342.726-053.2(082)
COBISS.SI-ID 248492800

235.
ZAIDI, M. Asghar
        Well-being of older people in ageing societies / Asghar Zaidi. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2008. - 318 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Public policy and social welfare ; v. 30)

Bibliografija: str. 309-314. - Kazalo
ISBN 978-0-7546-7596-9 (pbk)
a) staranje b) starost c) stari ljudje d) počutje starostnikov e) gerontologija f) socialna varnost g) mobilnost h) skrbstveni organi

316.346.32-053.9
COBISS.SI-ID 513019255

236.
ZASTROW, Charles
        Introduction to social work and social welfare / Charles Zastrow. - 5th ed. - Pacific Grove : Brooks/Cole Publishing Company, 1993. - XIV, 667 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
ISBN 0-534-17940-1 ISBN 978-0-534-17940-3
a) Social service - United States b) Social service - Vocational guidance - United States c) Public welfare - United States d) Social problems e) socialno delo f) socialni problemi g) socialne službe h) družbena blaginja

36
COBISS.SI-ID 3215717

237.
ZAVIRŠEK, Darja
        Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev : raziskovalno poročilo / nosilka raziskave Darja Zaviršek, sodelavke in sodelavci Barbara Kobal ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, Inštitut RS za socialno varstvo, 2009. - 183 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 178-183. - Povzetek v slov. in angl. jeziku
a) posvojitve b) socialno starševstvo c) psihosocialna pomoč d) socialno delo e) mednarodne posvojitve f) raziskave fsd

364-782.44
COBISS.SI-ID 3259749

238.
ZAVRŠNIK, Aleš
        Homo criminalis : upodobitve zločinskega subjekta v visokotehnološki družbi tveganja / Aleš Završnik. - 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2009

ISBN 978-961-6503-14-3
a) Kriminologija b) Subjekt - Filozofija prava c) kriminaliteta d) filozofija kulture e) sociologija kulture f) psihoanaliza

343.9
165.12:340.12
COBISS.SI-ID 248634112

239.
        ZBORNIK strokovnih prispevkov predstavljenih na mednarodni konferenci v Ljubljani, 10. december 2008 : ob 60. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic OZN in 15. obletnici sprejema Zakona o varuhu človekovih pravic / [urednika Jernej Rovšek in Liana Kalčina]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2009. - ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-91394-4-8
a) Človekove pravice - Zborniki b) mednarodne deklaracije

342.7(082)
COBISS.SI-ID 244689920

240.
ZHANG, Lijia, 1964-
        "Socialism is great!" : a worker's memoir of the new China / Lijia Zhang. - New York : Atlas & Co., cop. 2008. - 357 str., [12] str. pril. ; 19 cm : ilustr.

ISBN 978-0-9777-4337-7
a) Zhang, Lijia (1964-) - Spomini b) biografije c) socializem d) ženske

929Zhang
821.581-94
COBISS.SI-ID 39671906

241.
ZVEZA bibliotekarskih društev Slovenije. Strokovno posvetovanje (2009 ; Maribor)
        Knjižničarji in knjižnice : dodana vrednost okolju : zbornik referatov = Librarians and libraries : added value to the environment : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.-8. oktober 2009?= Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 6-8, 2009 ; [urednici Melita Ambrožič in Damjana Vovk]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije?= Slovenian Library Association, 2009. - 245 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-961-6683-08-1
a) Bibliotekarstvo - Posvetovanja b) knjižnice c) razvoj d) knjižničarji e) bibliotekarji f) organizacija knjižnic g) zborniki

02(082)
COBISS.SI-ID 247384576

242.
        ŽENE i politika mira : prilozi ženskoj kulturi odpora = Women and the politics of peace : contributions to a culture of women's resistance / Biljana Kašić. - Zagreb : Centar za ženske študije, 1997. - VI,304 str. ; 24 cm

Besedilo v hrvaškem in angleškem jeziku. - Opombe z bibliografijo ob tekstu
ISBN 953-97414-0-8
a) ženske b) mir c) politika d) Bosna e) feminizem f) vojna

396
COBISS.SI-ID 423821