COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti jul.-avg. 2014


1.
ABEYSINGHE, Dilrukshi
        Kulturno kompetenten in v skupnost usmerjen pristop na področju duševnega zdravja v Šrilanki : izziv za socialno delo : doktorska disertacija = Towards a culturally competent, community-based approach in mental health in Sri Lanka : a challenge for social work : doctoral dissertation / Dilrukshi N. Abeysinghe. - Ljubljana : [D. N. Abeysinghe], 2013. - 347 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_ABEYSINGHE. - Mentorica Darja Zaviršek. - Bibliografija: f. 284-320. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) Socialno delo b) skupnostno socialno delo c) duševno zdravje d) skupnostna skrb e) Šrilanka f) kulturno kompetentna praksa socialnega dela g) radikalno socialno delo

36:613.86
COBISS.SI-ID 4029029

2.
        ARHEOLOGIJA pekla : onstranstvo na starem Bližnjem vzhodu in v antiki / [uredil Paolo Xella ; sodelavci G. Scandone Mathiae [!] ... [et al.] ; prevedla Tjaša Hrovat ; spremna beseda Božidar Slapšak]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005 (Ljubljana : Studio Print). - 231 str. ; 20 cm. - (Zbirka Varia / Studia humanitatis)

Prevod dela: Archeologia dell'inferno. - Arheologija pekla: imaginarne topografije in njihova vloga pri oblikovanju kulturnih poetik / Božidar Slapšak: str. 220-231. - Bibliografija: str. 214-219

ISBN 961-6262-75-0
a) Posmrtno življenje - Bližnji vzhod - Antika - Zborniki b) smrt c) onostranstvo d) doživljanje smrti e) religije f) primerjalno veroslovje

291.23(091)(082)
COBISS.SI-ID 224797696

3.
BALIBAR, Étienne
        Strah pred množicami : politika in filozofija pred Marxom in po njem / Étienne Balibar ; [prevod Katarina Rotar, Alenka Zupančič (Nasilje: idealnost in krutost) ; spremna beseda Slavoj Žižek]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2004 ([Ljubljana] : Litera Picta). - 508 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La crainte des masses. - Étienne Balibar in problem nasilja / Slavoj Žižek: str. 489-505. - Prve objave razprav: str. 487-488

ISBN 961-6262-65-3
a) Balibar, Étienne (1942-) b) Marx, Karl (1818-1883) c) Politične vede - Zgodovina d) Filozofija politike e) Marksizem f) Ideologija g) filozofija kulture

321.01:1
130.2:32
1 Balibar É.
COBISS.SI-ID 218087168

4.
BOUWKAMP, Roel
        Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela / Roel Bouwkamp in Sonja Bouwkamp v sodelovanju s Claro Bartelds ; urednica slovenske izdaje Mija M. Klemenčič Rozman ; prevod Stana Anželj. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Pedagoška fakulteta : Inštitut za družinsko terapijo, 2014 (Ljubljana : Bori). - 386 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Dicht bij huis. - O avtorjih: str. 373-374. - Bibliografija: str.353-372. - Kazalo

ISBN 978-961-237-650-5 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) Družina - Vedenjski vzorci - Priročniki b) družina c) otroci d) psihosocialna terapija e) družinska terapija f) psihoterapija g) navezanost h) interakcijski vzorci

316.622(035)
COBISS.SI-ID 274117376

5.
BURTON, Robert, 1577-1640
        Anatomija melanholije / Robert Burton ; [prevod Lidija Šumah, prevod [spremne besede] Neda Pagon ; spremna beseda Jean Starobinski]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Studio print). - 270 str. ; 20 cm

Prevod dela: The essential anatomy of melancholy. - Lekcija anatomije / Jean Starobinski: str. 255-270. - 600 izv. - Bibliografija v opombah

ISBN 978-961-6798-34-1
a) Melanholija - Anatomija

159.974.5:61
COBISS.SI-ID 264539648

6.
CAMPBELL, Angela
        Sister wives, surrogates and sex workers : outlaws by choice? / Angela Campbell. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2013. - XVII, 240 str. ; 25 cm. - (Gender in law, culture, and society)

Bibliografija: str. 197-232. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-3521-1
ISBN 978-1-4094-3522-8 (ebk-pdf)
ISBN 978-1-4724-3032-8 (ebk)
a) ženske b) prostitucija c) spolne vloge d) poligamija e) nadomestno materinstvo f) feminizem g) pravni vidik

343.5:305
COBISS.SI-ID 4183141

7.
CERTEAU, Michel de
        Iznajdba vsakdanjosti. 1, Umetnost delovanja / Michel de Certeau ; [prevedla Mojka Žbona ; uvodna študija Luce Giard]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2007 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 340 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: L'invention du quotidien. 1, Arts de faire. - 600 izv. - Zgodovina neke raziskave / Luce Giard: str. 5-33. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str. - Izbrana bibliografija Michela de Certeauja (1925-1986): str. 335

ISBN 978-961-6262-88-0
a) Družba - Filozofija kulture b) sociologija kulture

141.7:130.2
COBISS.SI-ID 237574400

8.
        CONTEMPORARY grandparenting : changing family relationships in global contexts / edited by Sara Arber and Virpi Timonen. - Bristol ; Chicago : The Policy Press, 2012. - XIII, 270 str. : tabele ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-968-1
ISBN 978-1-84742-967-4 (broš.)
a) stari starši b) vzgoja c) družina

316.362-055.3
COBISS.SI-ID 4203109

9.
DETIENNE, Marcel
        Iznajdba mitologije / Marcel Detienne ; [redakcijo prevoda Jožice Pirc opravila Neda Pagon ; spremna beseda Marko Marinčič ; strokovni in jezikovni pregled Barbara Šega Čeh]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - 233 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis ; letn. 2008)

Prevod dela: L'invention de la mythologie. - Detiennovo baje-slovje : iskanje zanke v pajkovi mreži / Marko Marinčič: str. 271-293. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str.

ISBN 978-961-6262-91-0
a) Detienne, Marcel (1935-) - Mitologija b) Mitologija c) Grški miti d) grška kultura e) grški mit f) mitska iluzija

398.33
2-264
255.2
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 240440832

10.
DOMITER Protner, Ksenija
        Zloraba otrok v družini : možnosti ukrepanja / Ksenija Domiter Protner. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014 ([Ljubljana] : Present). - 198 str. : graf. prik. ; 22 cm

400 izv. - O avtorici: str. 198. - Bibliografija: str. 177-197

ISBN 978-961-03-0242-1
a) Otroci - Trpinčenje b) Otroci - Zloraba c) družina d) nasilje e) osebnostna psihologija f) kazniva dejanja

343.62-053.2
COBISS.SI-ID 274022144

11.
FOUCAULT, Michel
        Besede in reči : arheologija humanističnih znanosti / Michel Foucault ; [prevod Samo Tomšič in Ana Žerjav ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia Humanitatis, 2010 ([Ljubljana] : Studio print). - 492 str. ; 20 cm

Prevod dela: Les mots et les choses. - 600 izv. - 600 izv. - Kaj drži skupaj besede in reči? / Mladen Dolar: str. 469-492. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-13-6
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Kultura c) Civilizacija d) francoska filozofija e) filozofija kulture f) izkustvo g) govorica

1Foucault M.
008:130.2
316.722
COBISS.SI-ID 253485312

12.
JAWORSKI, Katrina
        The gender of suicide : knowledge production, theory and suicidology / Katrina Jaworski. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - X, 197 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 159-192. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-4141-0
ISBN 978-1-4094-4142-7 (ebk-pdf)
ISBN 978-1-4724-0314-8 (ebk)
a) samomori b) spol c) sociološki vidik

394.8
COBISS.SI-ID 4182629

13.
        KAJ vem o novem družinskem zakoniku?. - V Ljubljani : Resor za socialo in zdravstvo Študentske organizacije Univerze, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 15, 17 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Nasl. v kolofonu: Kaj vem o družinskem zakoniku?. - 3.000 izv. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Istospolne družine v slovenski družbi. - Nasl. v kolofonu: Istospolno starševstvo v slovenski družbi

378.091.8(497.4Ljubljana)(082)
061.2-057.875(497.4Ljubljana)(082)
COBISS.SI-ID 251117568

14.
        KAZALCI okolja v Sloveniji / [uredile Urška Kušar, Barbara Bernard Vukadin, Nataša Kovač]. - 1. izd., darilna izd. - Ljubljana : Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2014 (Ljubljana : Biografika Bori). - 96 str. : ilustr. ; 17X24 cm

Dostopno tudi na: http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Kazalci%20okolja%20v%20Sloveniji/KazalciokoljavSloveniji.pdf. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-6324-52-6
a) Okolje - Kvaliteta - Slovenija - Poročila b) Okoljski kazalci - Slovenija - Poročila c) okoljski kazalci d) zrak e) podnebne spremembe f) voda g) ekologija h) odpadki

502.175(497.4)
COBISS.SI-ID 274219008

15.
MAISEL, Richard Linn, 1957-
        Biting the hand that starves you : inspiring resistance to anorexia/bulimia / Richard Maisel, David Epston, Ali Borden. - New York ; London : W.W. Norton & Company, 2004. - XII, 314 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 299-304. - Kazalo

ISBN 978-0-393-70337-5 (trda vezava)
ISBN 0-393-70337-1
a) Eating disorders - Treatment b) motnje hranjenja c) zdravljenje d) anoreksija nervoza e) bulimija

616.89-008.441
COBISS.SI-ID 4203621

16.
        OSKRBA starejših v skupnosti : dejavnosti, akterji in predstave / Maša Filipovič Hrast ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2014. - 194 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 175-187. - Kazalo

ISBN 978-961-235-686-6
a) Starejši ljudje - Socialno skrbstvo - Zborniki b) stari ljudje c) socialno varstvo

364-053.88(082)
COBISS.SI-ID 273610496

17.
PASSERINI, Luisa, 1941-
        Ustna zgodovina, spol in utopija : izbrani spisi / Luisa Passerini ; [prevod Gašper Malej ; spremna beseda Marta Verginella]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2008 ([Ljubljana] : Studio print). - 342 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod del: Fascismo e ordine simbolico nella quotidianità ; Ferite della memoria ; Il genere e ancora una categoria utile per la storia orale? ; Il passato, la ricerca. - Subverzivnost ustne zgodovine / Marta Verginella: str. 321-341. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6262-98-9
a) Passerini, Luisa (1941-) b) Zgodovina c) fašizem d) ustno izročilo e) spol f) ideologija g) kulturna zgodovina h) zgodovinopisje

930.1
COBISS.SI-ID 244606976

18.
        PROSTITUTION, harm and gender inequality : theory, research and policy / edited by Maddy Coy. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2012. - XIII, 207 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-0545-0
ISBN 978-1-4094-0546-7 (ebk)
a) Ženske b) prostitucija c) spolna diskriminacija d) ženske e) vloge spolov f) spolna industrija

176.5:305
COBISS.SI-ID 4182885

19.
        RADICAL social work today : social work at the crossroads / edited by Michael Lavalette. - Bristol ; Portland : Policy Press, 2011. - 236 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 205-229. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-817-2 (broš.)
ISBN 978-1-84742-818-9
a) socialno delo b) globalizacija c) izobraževanje za socialno delo d) radikalno socialno delo

36
COBISS.SI-ID 3621989

20.
SMITH, Mark, profesor socialnega dela
        Rethinking residential child care : positive perspectives / Mark Smith. - Bristol : The Policy Press, 2011. - XIV, 209 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 177-197. - Kazalo

ISBN 978-1-86134-909-5 (trda vezava)
ISBN 978-1-86134-908-8 (broš.)
a) social service b) child care c) community home d) otroci in mladina e) institucionalno varstvo f) vzgojni zavodi g) socialno delo h) otroško skrbstvo

376:36
COBISS.SI-ID 4201829

21.
SOBOČAN, Ana Marija
        Etika v socialnem delu : doktorska disertacija / Ana Marija Sobočan. - Ljubljana : [A. M. Sobočan], 2013. - 505 f. : graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_SOBOCAN_ANA. - Mentorica Darja Zaviršek. - Bibliografija: f. 389-411. - Kazali. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) Socialno delo b) socialno delo c) etika d) odločanje e) praksa socialnega dela f) identiteta socialnega dela

36:17
COBISS.SI-ID 3987301

22.
        SOCIAL work in extremis : lessons for social work internationally / edited by Michael Lavalette and Vasilios Ioakimidis. - Bristol ; Portland : Policy Press, 2011. - V, 191 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 173-185. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-718-2 (trda vezava)
ISBN 1-84742-718-9 (trda vezava)
a) Social service b) Disaster relief c) Sozialarbeit d) Aufsatzsammlung e) mednarodno socialno delo f) izredne razmere g) naravne nesreče h) žrtve vojne i) begunci

364.4:614.8
COBISS.SI-ID 3849061

23.
        SOCIALNA Ljubljana / [zbrale in uredile Tilka Klančar, Tanja Hodnik, Alenka Žagar ; uvodne besede prispevala Zoran Janković, Tilka Klančar ; fotografije Miha Fras ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2014. - 58 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Ljubljana - zdravo mesto)

ISBN 978-961-6449-50-2
a) Mestna občina (Ljubljana) - Programi - Financiranje b) Socialno varstvo - Programi - Ljubljana c) zdravstvene razmere d) zdravstveno stanje e) prebivalstvo f) zdravstveno varstvo g) zdravstvena kultura h) zdravstvena statistika i) Ljubljana j) zborniki

352(497.4Ljubljana)(083.97)
36:336.531.2(497.4Ljubljana)(083.97)
COBISS.SI-ID 274076416

24.
TOUGH, Paul
        Zakaj nekaterim otrokom uspeva : srčnost, radovednost in skrita moč znanja / Paul Tough ; [prevedla Slavica Jesenovec Petrovič in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2014 (natisnjeno v EU). - 265 str. ; 20 cm

Prevod dela: How children succeed. - Broš. izd. meri 19 cm. - Tiskano po naročilu. - O avtorju: str. [266]

ISBN 978-961-00-2150-6 (trda vezava)
ISBN 978-961-00-2155-1 (broš.)
a) Otroci - Vzgoja b) Otroci - Osebnostni razvoj c) Otroci - Uspešnost

37.015.3
159.923.2-053.2
COBISS.SI-ID 272557312

25.
VAN Hooff, Jenny
        Modern couples? : continuity and change in heterosexual relationships / Jenny van Hooff. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2013. - VI, 170 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 155-165. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-3913-4
ISBN 978-1-4094-3914-1 (ebk-pdf)
ISBN 978-1-4094-8485-1 (ebk)
a) Interpersonal relations b) heteroseksualni pari c) medosebni odnosi d) intimnost

316.47
COBISS.SI-ID 4183397

26.
        VIOLENCE expressed : an anthropological approach / edited by Maria Six-Hohenbalken and Nerina Weiss. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2011. - XII, 251 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-7546-7884-7 (hbk.)
ISBN 0-7546-7884-9 (hbk.)
ISBN 978-0-7546-9753-4 (ebook)
a) Violence - Cross-cultural studies b) Violent crimes - Cross-cultural studies c) nasilje d) žrtve nasilja e) zamolčane zgodbe f) antropološki vidik

179.8:572
COBISS.SI-ID 3670629

27.
VISOKA šola za socialno delo
        [Podiplomski specialistični študij : podatki o študiju]. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 2000-. - <6> enot ; 30 cm

Vsebina: Podiplomski program specializacije "duševno zdravje v skupnosti". - 2000 ; Podiplomski program specializacije "socialno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij". - 2000 ; Podiplomski program specializacije "menedžment v socialnem delu". - 2000_ ; Podiplomski program specializacije "zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog". - 2000 ; Podiplomski program specializacije "socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami". - 2000 ; Informacija o podiplomskih specialističnih programih v študijskem letu 2002/2003. - 2002
a) informativno gradivo b) specialistični študij c) študijski programi d) učni načrti

37.091.2
COBISS.SI-ID 4197221

28.
VÖRÖS, Sebastjan
        Podobe neupodobljivega : (nevro)znanost, fenomenologija, mistika / Sebastjan Vörös. - Ljubljana : KUD Logos : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Begunje : Cicero). - 582 str. : ilustr. ; 24 cm

Delo na osnovi doktorske disertacije. - 200 izv. - Bibliografija: str. 555-569. - Povzetek ; Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-6519-75-5 (KUD Logos)
a) mistika b) mistična izkustva c) epistemologija d) filozofija duha e) filozofija znanosti f) filozofija religije g) nevroteologija h) udejanjena kognicija i) disertacije

141.33:165.194
165.62:616.8:2-12
2-1:165
COBISS.SI-ID 271035136

29.
VOVELLE, Michel
        Ideologije in mentalitete / Michel Vovelle ; [prevod Neda Pagon, Drago B. Rotar in Katarina Rotar ; spremna beseda Neda Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2004 (Ljubljana : Cicero). - 352 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Idéologies et mentalités. - Po francoski smeri v mentalitete / Neda Pagon: str. 323-338. - Michel Vovelle in novost nove zgodovine / Marko Kerševan: str. 339-348. - Bibliografija: str. 317-322

ISBN 961-6262-51-3
a) Ideologija - Zgodovina b) Mentalitete - Zgodovina c) socialna zgodovina d) kulturna zgodovina e) zgodovinopisje

316.75(091)
316.6(091)
930.85
COBISS.SI-ID 125472512

30.
WACHTEL, Nathan
        Pogled premaganih : perujski domorodci ob španski osvojitvi : 1530-1570 / Nathan Wachtel ; [prevod Vesna Velkovrh Bukilica ; spremna beseda Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2005 ([Begunje] : Cicero). - 481 str., [12] str. pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: La vision des vaincus. - Wachtelova zgodovinska antropologija, andinistika in urjenje pogleda premaganih / Jože Vogrinc: str. 449-476. - Bibliografija: str. 403-431. - Kratka bibliografija Nathana Wachtela / izbor Jože Vogrinc: str. 477. - Kazali

ISBN 961-6262-74-2
a) Indijanci - Zgodovina - Južna Amerika - 16.st. b) Inki - Zgodovina - 16.st. c) Peru - Zgodovina - 16.st. d) Španci e) osvajanja

94(85)"15"
COBISS.SI-ID 224207104

31.
WHITE, Michael Kingsley, 1948-2008
        Maps of narrative practice / Michael White. - New York ; London : W.W. Norton & Company, 2007. - X, 304 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 295-296. - Kazalo

ISBN 978-0-393-70516-4 (trda vezava)
ISBN 0-393-70516-1
a) psihoterapija b) terapevtski pogovori c) narativnost

615.851
COBISS.SI-ID 4203877

32.
WHITE, Michael Kingsley, 1948-2008
        Narrative means to therapeutic ends / Michael White, David Epston. - New York ; London : W.W. Norton & Company, 1990. - XVII, 229 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 218-221. - Kazalo

ISBN 978-0-393-70098-5 (trda vezava)
ISBN 0-393-70098-4
a) psihoterapija b) pisanje pisem c) narativnost

615.851
COBISS.SI-ID 4203365

33.
WHITE, Michael Kingsley, 1948-2008
        Narrative practice : continuing the conversations / Michael White. - New York ; London : W.W. Norton & Company, 2011. - XXXVIII, 202 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 183-190. - Kazalo

ISBN 978-0-393-70692-5 (trda vezava)
ISBN 0-393-70692-3
a) psihoterapija b) narativna terapija c) narativnost

615.851
COBISS.SI-ID 4204133