COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti maj-okt. 2016


1.
        AGEING in contexts of migration / edited by Ute Karl and Sandra Torres. - London ; New York : Routledge, 2016. - XX, 203 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge advances in sociology ; 132)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73806-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-81760-6 ! (el. knjiga)
a) migracije b) starejši imigranti c) upokojitev d) globalizacija e) zborniki

331.556.44-053.9-054.72(082)
COBISS.SI-ID 4373093

2.
AMIN, Samir
        Evrocentrizem : kritika neke ideologije / Samir Amin ; [prevod Katja Kraigher ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - Ljubljana : Sophia, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - VI, 188 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 27)

Prevod dela: L'eurocentrisme. - O avtorju: str. II. - Aminov Evrocentrizem: revizija / Tomaž Mastnak: str. 179-185. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-09-2

339.97(4)
323.171(4)
COBISS.SI-ID 248774656

3.
        ANALYTICAL psychology in a changing world : the search for self, identity and community / edited by Lucy Huskinson and Murray Stein. - London ; New York : Routledge, 2015. - X, 233 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-72126-4
ISBN 978-0-415-72128-8 (broš.)
ISBN 978-1-315-75590-8 (el. knjiga)
a) analitična psihologija b) psihoanaliza c) jungovska psihologija d) identiteta e) skupnost f) zborniki

159.964(082)
COBISS.SI-ID 4551525

4.
        ASSESSING illicit drugs in wastewater : advances in wastewater-based drug epidemiology / editor Sara Castiglioni, [prepared by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Luxembourg : Office for Official Publication of the European Communities, 2016. - 82 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EMCDDA insights series ; No 22, ISSN 1606-1683)

Bibliografija: str. 79-82

ISBN 978-92-9168-856-2

doi: 10.2810/017397
a) Evropska unija b) European Union c) droge d) odpadne vode e) kanalizacijski sistemi f) sledi drog iz urina g) epidemiološki vidik

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 4558949

5.
BARBER, James G.
        Socialno delo na področju zasvojenosti / James G. Barber ; [prevod Roman Simec, Polona Mesec ; uvod Dušan Nolimal]. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 1997 ([Ljubljana] : Štrok)

ISBN 961-90500-1-0

364.442.2:613.83
COBISS.SI-ID 68908032

6.
BARNES, Colin, 1946-
        Exploring disability : a sociological introduction / Colin Barnes, Geof Mercer and Tom Shakespeare. - Cambridge ; Maldon : Polity Press, 2005. - VII, 280 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 228-260. - Kazalo

ISBN 0-7456-1477-9
ISBN 0-7456-1478-7 (broš.)
a) Sociology of disability b) People with disabilities - Government policy c) osebe z ovirami d) invalidi e) socialna politika

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 4588389

7.
BAUMAN, Zygmunt, 1925-
        Postmoderna etika / Zygmunt Bauman ; [prevod Urban Tarman]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. - 269 str. ; 24 cm

Prevod dela: Postmodern ethics. - Kazalo. - Bibliografija z opombami na dnu str.

ISBN 978-961-237-827-1 (brošura)
a) Etika - Postmodernizem b) etika c) morala d) postmoderna

17:141.78
FRASCATI:
5-410
COBISS.SI-ID 284584448

8.
BERKOVÁ, Alexandra, 1949-2008
        Temna ljubezen / Alexandra Berková ; prevedla [in spremno besedo napisala] Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2012. - 163 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 1)

Prevod dela: Temná láska. - 300 izv. - Pisanje kot soočenje / Tatjana Jamnik: str. 135-163. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-93382-1-6
a) Berková, Alexandra (1949-2008) - Literarne študije b) Patriarhat - V leposlovju c) Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju d) Postkomunizem - V leposlovju

821.162.3-311.2
821.162.3.09Berková A.
COBISS.SI-ID 263789568

9.
BERNSTEIN, Albert J.
        Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki te povsem izpijejo / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Chiara, 2014 ([Bled] : Belin grafika). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Emotional vampires. - Dodatek k nasl. na ov.: Kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 12. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-961-93646-1-1
a) Čustva - Medosebni odnosi - Priročniki b) čustvene zlorabe c) psihična energija d) čustveno nasilje e) psihopatologija f) psihološki nasveti

159.942(035)
COBISS.SI-ID 10669342

10.
BERNSTEIN, Albert J.
        Kdo je tu nor? : 101 predlog, kako preživeti norosti na delovnem mestu / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. - Ljubljana : Chiara, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 290 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Am I the only sane person working here?. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Jurij Clemenz: str. 281-283

ISBN 978-961-93915-7-0
a) Delovna mesta - Medosebni odnosi - Priročniki b) čustvene zlorabe c) psihična energija d) laži e) strategije preživetja

331.103.1:159.942(035)
COBISS.SI-ID 285421312

11.
BLOCH, Charlotte
        Passion and paranoia : emotions and the culture of emotion in academia / Charlotte Bloch. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2012. - VII, 155 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 144-149. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-4254-7
ISBN 978-1-4094-4255-4 (el. knjiga)
a) čustva b) visokošolski predavatelji c) medosebni odnosi d) akademska uveljavitev e) visoko šolstvo

159.94:378
COBISS.SI-ID 4550757

12.
BRAKE, Mike
        The sociology of youth culture and youth subcultures : sex and drugs and rock'n'roll? / Mike Brake. - Abingdon : Routledge, 2013. - VIII, 204 str. ; 23 cm. - (Routledge revivals)

Bibliografija: str. 179-199

ISBN 978-0-415-82834-5
ISBN 978-0-415-82835-2 (broš.)
ISBN 978-0-203-52148-9 (el. knjiga)
a) Great Britain b) United States c) sociology d) youth e) youth culture f) youth subcultures g) history h) 20th century i) subculture j) Velika Britanija k) Združene države l) sociologija m) mladi n) mladinska kultura o) mladinska subkultura p) zgodovina q) 20. stoletje r) subkultura

316.723
316.346.3-053.6
316.37-053.6
159.922.8
COBISS.SI-ID 2048207891

13.
BRANDON, David
        Praktični priročnik za osebje v službah za ljudi s posebnimi potrebami / David in Althea Brandon ; [prevod Dušica Grgič, Vito Flaker]. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo : Pedagoška fakulteta, 1992 ([Ljubljana] : J. Štrok). - 43 f. ; 29 cm

Prevod dela: Staff practice handbook : a guide to practice in services for services for people with learning difficulties. - 1.000 izv. - Bibliografija ob vsakem poglavju
a) socialno delo b) osebe z motnjami v razvoju c) priročniki

364.465
COBISS.SI-ID 31084032

14.
BRANDON, Marian
        Social work with children / Marian Brandon, Gillian Schofield, Liz Trinder ; with Nigel Stone. - Basingstoke ; London : Macmillan, cop. 1998. - VIII, 222 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 203-215. - Kazali

ISBN 0-333-65857-4
a) socialno delo b) otroci c) otroško varstvo d) pravice otrok e) otroško skrbstvo

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 135013

15.
BURCAR, Lilijana
        Restavracija kapitalizma : repatriarhalizacija družbe / Lilijana Burcar. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - [X], 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Knjigi na pot / Cvetka Hedžet Tóth: str. 345-352. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 315-343. - Summary: Restoration of capitalism = repatriarchalization of society. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-90-0
a) Kapitalizem - Ženske b) Ženske - Družbeni položaj c) kapitalistična družba d) patriarhat

316.323.6:305-055.2
305-055.2
316.346.2-055.2
COBISS.SI-ID 282940160

16.
BURNHAM, David Michael
        The social worker speaks : a history of social workers through the twentieth century / David Burnham. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2012. - X, 213 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 191-205. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-3638-6
ISBN 978-1-4094-3639-3 (el. knjiga)
a) socialno delo b) zgodovina socialnega dela c) Velika Britanija

36(292.422)
COBISS.SI-ID 4554085

17.
CERGOL Paradiž, Ana
        Evgenika na Slovenskem / Ana Cergol Paradiž. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Znosna in neznosna privlačnost evgenike / Marta Verginella: str. 267-274. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 245-265. - Summary: Eugenics on the Slovenian-speaking territory. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-89-4
a) Evgenika - Zgodovina - Slovenija

314.113:94(497.4)
613.94(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 281294848

18.
        CO-creating processes of help : collaboration with families in the community / edited by Nina Mešl and Tadeja Kodele. - Ljubljana : Faculty of Social Work, 2016 ([Ljubljana] : Boex Dtp). - 165 str. : graf. prikazi ; 21 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu posameznik prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-6569-58-3
a) social work with families b) community

364-787.24(082)
COBISS.SI-ID 88157953

19.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Socialno delo z družino / Gabi Čačinovič Vogrinčič. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2006 (Ljubljana : Boex). - 159 str. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 146-149. - Kazali

ISBN 961-6569-07-4
ISBN 978-961-6569-07-1
a) Socialno delo - Družina b) socialno varstvo c) socialno delo d) učbeniki FSD

364:316.356.2
COBISS.SI-ID 230294272

20.
DAVID, Miriam E.
        Feminism, gender and universities : politics, passion and pedagogies / Miraim E. David. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - XV, 221 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 197-212. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-3711-2
ISBN 978-1-4724-3712-9 (ebk-pdf)
ISBN 978-1-4724-3713-6 (ebk-ePub)
a) ženske b) visokošolske predavateljice c) spolne vloge d) feminizem e) univerze f) akademsko okolje g) visoko šolstvo

378:305
COBISS.SI-ID 4551013

21.
        DELO s povzročitelji nasilja : strokovne smernice in predstavitev dela / [avtorice in avtorji Klavdija Aničić ... [et al.] ; urednica Tjaša Hrovat]. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015. - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 171-175

ISBN 978-961-91732-4-4
a) nasilje b) povzročitelji nasilja c) vrste pomoči d) programi za preprečevanje in zmanjševanje nasilja e) strokovne smernice

364.632-056.49
COBISS.SI-ID 282563328

22.
DENEMARKOVÁ, Radka
        Prispevek k zgodovini radosti / Radka Denemarková ; prevedla Tatjana Jamnik. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2015. - 342 str. ; 20 cm. - (Zbirka Eho ; 10)

Prevod dela: Příspěvek k dějinám radosti. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-93732-5-5 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Moški - Smrt - Praga - V leposlovju b) Policisti - Češka - V leposlovju c) Ženske - Družbeni položaj - V leposlovju d) Posilstvo - Raziskovanje - V leposlovju e) Človeško telo - Spomin - V leposlovju f) Feminizem - V leposlovju g) Dobro in zlo - V leposlovju h) Odnosi med spoloma - V leposlovju

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 282918400

23.
        DISABILITY studies today / edited by Colin Barnes, Mike Oliver and Len Barton. - Cambridge ; Oxford ; Maldon : Polity Press, 2002. - VIII, 280 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-7456-2656-4
ISBN 0-7456-2657-2 (broš.)
a) osebe z ovirami b) invalidi c) študije hendikepa d) zborniki

364.65-056.26(082)
COBISS.SI-ID 4588645

24.
DOLENC, Danilo
        Ata, mama, dedi, babi --- : gospodinjstva in družine v Sloveniji / [avtor Danilo Dolenc]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2016. - 44 str. : ilustr., graf. prikazi ; 22 cm

Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija: str. 44

ISBN 978-961-239-347-2
a) Slovenija - Prebivalstvo - Statistični podatki b) družina c) gospodinjstva d) stanovanja e) popis prebivalstva f) 2015 g) demografska statistika

314(497.4)
COBISS.SI-ID 284639744

25.
DOLIŃSKI, Dariusz
        Techniques of social influence : the psychology of gaining compliance / Dariusz Dolinski. - London ; New York : Routledge, 2016. - VIII, 187 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 169-184. - Kazalo

ISBN 978-1-138-81517-9
ISBN 978-1-138-81519-3 (broš.)
ISBN 978-1-315-74687-6 (el. knjiga)
a) Socialna psihologija b) socialni vpliv c) tehnike vplivanja d) prepričevanje e) psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 4551781

26.
DOUGLAS, Mary, 1921-2007
        How institutions think / Mary Douglas. - Oxon ; New York : Routledge, 2011. - XI, 146 str. ; 22 cm. - (Routledge Revivals)

Bibliografija: str. 129-139. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67952-7
ISBN 978-0-415-68478-1 (broš.)
a) institucije b) organizacijsko vedenje c) psihološki vidik

316.334
COBISS.SI-ID 4209765

27.
        DRAMATHERAPY with children, young people, and schools : enabling creativity, sociability, communication and learning / edited by Lauraine Leigh ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXV, 276 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-0-415-67076-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-67077-7 (broš.)
a) psychodrama b) psychotherapy c) adolescent d) psihodrama e) psihoterapija f) mladostnik g) umetnostna terapija h) dramska terapija

615.851
COBISS.SI-ID 9484105

28.
DRUŠTVO Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi (Ljubljana)
        Boj proti trgovanju z ljudmi v Sloveniji - pregled področja od 2001 do danes : 15 let Društva Ključ - centra za boj proti trgovini z ljudmi / avtorici Katjuša Popović, Polona Kovač. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2016 ([Ljubljana] : Tipografija). - 111 str. : ilustr. ; 23 cm

500 izv. - Bibliografija: str. 106-111. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93337-3-0
a) Trgovina z ljudmi - Slovenija - 2001- b) kazniva dejanja c) človekove pravice d) kršenje

343.43(497.4)
COBISS.SI-ID 284563200

29.
        DRUŽINE s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti / uredili Tadeja Kodele in Nina Mešl. - 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016 ([Ljubljana] : Boex Dtp). - 177 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/spletne_izdaje/. - 400 izv. - O avtorjih: str. 6-10. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-961-6569-57-6
a) Družine - Socialno varstvo - Zborniki b) socialno delo z družino c) družina d) skupnost e) delovni odnos f) izvirni delovni projekt pomoči g) procesi pomoči h) intervencija i) pogovor

364-787.24(082)
COBISS.SI-ID 88157697

30.
DRYDEN, Windy
        Dealing with clients' emotional problems in life coaching : a rational-emotive and cognitive behaviour therapy (RECBT) approach / Windy Dryden. - London ; New York : Routledge, 2011. - XI, 219 str. ; 21 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 213-214. - Kazalo

ISBN 978-0-415-58684-9
ISBN 0-415-58684-4
ISBN 978-0-415-58685-6 (broš.)
ISBN 0-415-58685-2 (broš.)
a) Personal coaching b) Rational emotive behavior therapy c) vedenjska terapija d) čustvene motnje e) osebni coaching f) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 3552869

31.
EAGLETON, Terry
        Smisel življenja : zelo kratek uvod / Terry Eagleton ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2009. - 128 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 8)

Prevod dela: The meaning of life

ISBN 978-961-260-016-7
a) Filozofija kulture

130.2
COBISS.SI-ID 245623552

32.
        EMOTIONS, imagination, and moral reasoning / edited by Robyn Langdon & Catriona Mackenzie. - New York ; London : Psychology Press, 2012. - XIII, 366 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Macquarie monographs in cognitive science, ISSN 0264-3294)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-84872-900-1
a) kognitivna teorija b) čustva c) domišljija d) etika in morala e) kognitivna psihologija f) psihopatologija g) zborniki

159.9:17(082)
COBISS.SI-ID 4552293

33.
        EU drug markets report : in-depth analysis / [prepared by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [and] Europol. - Luxembourg : Office for Official Publications Office, 2016. - 188 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2373/TD0216072ENN.PDF. - Bibliografija: str. 167-181

ISBN 978-92-9168-842-5

doi: 10.2810/870615
a) Evropska unija b) European Union c) Zasvojenost z mamili d) Drug addiction e) Javno zdravje f) Public health g) Tveganje za zdravje h) Health risk i) Socialni problem j) Social problem k) Analiza informacij l) Information analysis m) droge n) trgovina z drogami

613.8:061.1EU
COBISS.SI-ID 4536421

34.
        EU drug markets report : strategic overview / [prepared by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [and] Europol. - Luxembourg : Office for Official Publications Office, 2016. - 32 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2373/TD0216072ENN.PDF

ISBN 978-92-9168-855-5

doi: 10.2810/47514
a) Evropska unija b) European Union c) Zasvojenost z mamili d) Drug addiction e) droge f) trgovina z drogami

613.8:061.1EU
COBISS.SI-ID 4559461

35.
The EUROPEAN School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
        ESPAD report 2015 : results from the European school survey project on alcohol and drugs / ESPAD group. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-99

ISBN 978-92-9168-918-7
ISBN 978-92-9168-919-4 (PDF)
ISBN 978-92-9168-917-0 (EPUB)
ISBN 978-92-9168-920-0 (HTML)
a) Evropska unija b) European Union c) 2015 d) droge e) alkohol f) dijaki g) poročila

613.8:061.1EU
COBISS.SI-ID 4622437

36.
FALK, Gerhard
        Stigma : how we treat outsiders / Gerhard Falk. - New York : Prometheus, 2001. - 376 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 341-361. - Kazalo

ISBN 1-57392-880-1
a) Socialna psihologija b) Social psychology c) stigmatizacija d) diskriminacija e) Združene države Amerike

316.647.82
COBISS.SI-ID 4587877

37.
        FAMILY storytelling : negotiating identities, teaching lessons and making meaning / edited by Jody Koenig Kellas. - London ; New York : Routledge, 2013. - VI, 139 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-50772-1
a) družina b) pripovedovanje zgodb c) družinski odnosi d) komunikacija e) zborniki

392.3(082)
COBISS.SI-ID 4554597

38.
        FAMILY support and family caregiving across disabilities / edited by George H. S. Singer, David E. Biegel and Patricia Conway. - London ; New York : Routledge, 2012. - VI, 208 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-68268-8
ISBN 978-1-138-00898-4 (broš.)
a) družina b) družinski oskrbovalci c) svojci d) osebe z ovirami e) resno bolni f) pomoč svojcem g) zborniki

364-4(082)
COBISS.SI-ID 4554341

39.
FELDMAN, Allen
        Archives of the insensible : of war, photopolitics, and dead memory / Allen Feldman. - Chicago ; London : University of Chicago Press, 2015. - VII, 420 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-226-27716-5
ISBN 978-0-226-27733-2 (broš.)
ISBN 978-0-226-27747-9 (el. knjiga)
a) vojna b) vojne doktrine c) pravična vojna d) etični vidik

355.01:17
COBISS.SI-ID 4538213

40.
FLAKER, Vito
        Mladinske delovne akcije med krizo in perspektivo : (MDA v SR Sloveniji v letu 1984) / Vito Flaker in Zoran Pavlović. - Ljubljana : Republiška konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije, Center za mladinsko prostovoljno delo, 1985. - 250 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str.201-204

329.78:331.578.2
331.578.2-053.6
COBISS.SI-ID 5236281

41.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo biopolitike : kurz na Collège de France : 1978-1979 / Michel Foucault ; [prevedel Aljoša Kravanja ; spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 336 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Naissance de la biopolitique. - 400 izv. - Nevarna misel Michela Foucaulta / Zdravko Kobe: str. 305-336. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-260-088-4
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Filozofija politike c) biopolitika d) neoliberalizem e) sodobna filozofija f) etika

32:1
1Foucault M.
COBISS.SI-ID 282105856

42.
        FREIWILLIGE Tätigkeit und Selbsthilfe aus der Sicht beruflicher Sozialarbeit : Vorträge und Aufsätze / Ruth Brack, Judith Giovannelli-Blocher, Rudolf Steiner. - Bern ; Stuttagrt : P. Haupt, 1986. - 140 str. ; 23 cm. - (Soziale Arbeit ; Bd. 5)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij in str. 137-140

ISBN 3-258-03616-0
a) socialno delo b) socialne razmere c) samopomoč d) prostovoljno delo e) Švica

36(494)
COBISS.SI-ID 4558181

43.
GALEANO, Eduardo, 1940-2015
        Narobe : [šola narobe sveta] / Eduardo Galeano ; iz španščine prevedla Gašper Kralj in Tina Malič ; [spremna beseda Gašper Kralj ; ilustracije José Guadalupe Posada]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2011 (tiskano v Sloveniji). - 300 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Patas arriba. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 600 izv. - Spremna beseda / Gašper Kralj: str. 269-279. - Bibliografija pri večini poglavij. - Kazalo

ISBN 978-961-274-043-6
a) Družbeni problemi b) Svetovna zgodovina - 20.st. c) Dežele v razvoju - Družbene razmere d) socialna zgodovina e) ekonomska zgodovina f) svetovna politika

308(100)
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 259354368

44.
GARTEN, Jeffrey E., 1946-
        From silk to silicon : the story of globalization through ten extraordinary lives / Jeffrey E. Garten. - New York : Harper, 2016. - XVI, 444 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 391-421. - Kazalo

ISBN 978-0-06-240997-3
a) globalizacija b) mednarodna trgovina c) mednarodni ekonomski odnosi d) zgodovinski vidik

005.44
COBISS.SI-ID 4538469

45.
GATRELL, Peter
        The making of the modern refugee / Peter Gatrell. - Oxford (UK) ; New York : Oxford University Press, 2015. - XVI, 312 str. : zvd. ; 23 cm

Nadaljnje branje: str. 297-299 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-0-19-874447-4 (broš.)
ISBN 978-0-19-967416-9 (trda vezava)
a) Migracije - Zgodovina - 20. st. b) migranti c) begunci d) selitve

314.15"19"
COBISS.SI-ID 20540981

46.
GITHENS, Marianne
        Contested voices : women immigrants in today's world / Marianne Githens. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XI, 173 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 159-166. - Kazalo

ISBN 978-0-312-24041-7 (broš.)
a) ženske b) migracije c) kulturna asimilacija d) begunci

305-054.7
COBISS.SI-ID 4426085

47.
        GLEDALIŠČE zatiranih : opis teorij in metod skozi perspektivo socialnega dela / Darja Caserman ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2014. - [88] str. ; 30 cm

Bibliografija: str. [75-78]
a) socialno delo b) gledališče c) krepitev moči d) socialno kulturno delo e) priročniki

364.4:792(035)
COBISS.SI-ID 4538725

48.
GOELITZ, Ann
        From trauma to healing : a social workers' guide to working with survivors / Ann Goelitz and Abigail Stewart-Kahn. - New York ; London : Routledge, 2013. - XVII, 284 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 256-276. - Kazalo

ISBN 978-0-415-87416-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-87417-5 (broš.)
ISBN 978-0-203-85436-5 (el. knjiga)
a) socialno delo b) travme c) posttravmatska stresna motnja d) pomoč žrtvam

364.4-058.6
COBISS.SI-ID 4551269

49.
GOFFMAN, Erving
        The Goffman reader / edited with introductory essays by Charles Lemert and Ann Branaman. - Reprinted. - Malden ; Oxford : Blackwell, 1998. - LXXXII, 285 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 263-271. - Kazalo

ISBN 1-55786-893-X (hardcover)
ISBN 1-55786-894-8 (pbk)
a) Goffman Erving b) sociologija c) družbena konstrukcija d) identiteta e) spol f) javnost g) samopodoba h) vsakdanje življenje i) družbena interakcija

316.277 Goffman
COBISS.SI-ID 17514845

50.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        Asylums : essays on the social situation of mental patients and other inmates / Erving Goffman. - New York [etc.] : Anchor Books : Doubleday, 1990. - 386 str. ; 21 cm

ISBN 0-385-00016-2
a) totalne ustanove b) socialnovarstveni zavodi c) psihiatrične bolnišnice d) duševno zdravje e) osebe s težavami v duševnem zdravju

364.65-056.34
COBISS.SI-ID 4586341

51.
GOFFMAN, Erving, 1922-1982
        The presentation of self in everyday life / Ervin Goffman. - New York : Doubleday Anchor Books, 1959. - XII, 259 str. ; 18 cm. - (Anchor Books)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
a) vsakdanje življenje b) vedenje c) vedenjske norme d) značaj e) everyday life f) behavior g) behavioral norm h) character

316.7
COBISS.SI-ID 18051165

52.
        HANDBOOK of counseling and psychotherapy in an international context / edited by Roy Moodley, Uwe P. Gielen & Rosa Wu. - New York ; Abingdon : Routledge, 2013. - XXVI, 435 str. ; 26 cm

Bibliografija: str. 426-427. - Kazalo

ISBN 978-0-415-87252-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-87253-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-86490-6 (el. knjiga)
a) psihoterapija - svetovanje - medkulturne študije - priročniki b) Psychotherapy - Cross-cultural studies c) psihoterapija d) svetovanje

615.851(035)
COBISS.SI-ID 4128357

53.
        HANDBOOK of service user involvement in mental health research / edited by Jan Wallcraft, Beate Schrank and Michaela Amering. - Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. - XXIV, 256 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-470-99795-6
a) duševno zdravje b) vključevanje uporabnikov c) družboslovno raziskovanje d) priročniki

616.89:303(035)
COBISS.SI-ID 4597861

54.
        HANDBOOK of temperament / edited by Marcel Zentner, Rebecca L. Shiner. - New York ; London : The Guilford Press, cop. 2012. - XVII, 750 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavja. - Kazali

Vsebina:
Pt. I: Foundations of temperament: 1. Advances in temperament : history, concepts, and measures. 2. Models of child temperament. 3. Models of adult temperament
Pt. II: Basic temperament traits: 4. The biography of behavioral inhibition. 5. Activity as a temperament trait. 6. Positive emotionality. 7. Anger and irritability. 8. Effortful control. 9. Empathy, prosocial behavior, and other aspects of kindness
Pt. III: Measures of temperament: 10. Asking questions about temperament : self- and other-report measures. 11. Behavioral assessment of temperament. 12. Psychobiological measures of temperament in childhood
Pt. IV: Biological perspectives: 13. Temperament in animals. 14. Temperament and evolution. 15. Prenatal factors in temperament : the role of prenatal stress and substance use exposure. 16. Quantitative and molecular genetic studies of temperament. 17. Neurobiology and neurochemistry of temperament in children. 18. Neurobiology and neurochemistry of temperament in adults
Pt. V: Temperament in context: 19. Integrating temperament and attachment : the differential susceptibility paradigm. 20. Temperament and parenting in developmental perspective. 21. Temperament and peer relationships. 22. Culture and temperament. 23. Gender differences in temperament. 24. Temperament and the development of personality : traits, adaptations, and narratives
Pt. VI: Clinical perspectives: 25. Temperament and risk : resilient and vulnerable responses to adversity. 26. Temperament and internalizing disorders. 27. Temperament, externalizing disorders, and attention-deficit/hyperactivity disorder. 28. Temperament and physical health over the lifespan
Pt. VII: Applied perspectives: 29. Temperament-based intervention : reconceptualized from a response-to-intervention framework. 30. Temperament in the classroom. 31. Temperament in psychotherapy : reflections on clinical practice with the trait of sensitivity
Pt. VIII: Integration and outlook: 32. Fifty years of progress in temperament research : a synthesis of major themes

ISBN 978-1-4625-0648-4 (trda vez.)
ISBN 1-4625-0648-8 (trda vez.)
ISBN 978-1-4625-2499-0 (broš.)
a) Temperament b) Temperament - Handbooks, manuals, etc c) temperament d) osebnostne lastnosti e) osebnost f) zborniki g) temperament h) personality traits i) personality j) readers

159.923.4(082)
CC-APA:
3100
COBISS.SI-ID 50959458

55.
        HEPATITIS C among drug users in Europe : epidemiology, treatment and prevention / [prepared by] EMCDDA project group. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2016. - 97 str. : ilustr. ; 30 cm. - (EMCDDA insights series ; 23, ISSN 1606-1683)

Dostopno tudi na: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2953/TDXD16002ENN_final_web.pdf. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-92-9168-929-3

doi: 10.2810/74158
a) droge b) hepatitis C c) Evropa

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 3701989

56.
HERPEN, Marcel H. van
        Putin's wars : the rise of Russia's new imperialism / Marcel H. van Herpen. - 2nd ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2015. - XX, 317 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 289-296 in na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-5357-5
ISBN 978-1-4422-5358-2 (broš.)
ISBN 978-1-4422-5359-9 (el. knjiga)
a) Putin, Vladimir Vladimirovič (1952-) b) Velesile c) Nacionalizem d) Mednarodni odnosi e) Rusija (Federacija) f) ruski imperializem g) vojne h) vojni zločini i) Čečenija

341.31(470+571)
COBISS.SI-ID 4570725

57.
        HIJAB immunity, not limitation. - Teheran : Center for Mosques' Affairs, Women Section, 1995. - 34 str. ; 20 cm : ilustr.

a) ženske b) pravice žensk c) zaposlovanje žensk d) hidžab e) Iran

305:28-4
COBISS.SI-ID 4570981

58.
HILL, Karen
        Helping you helps me : a guide book for self-help groups / Karen Hill. - Ottawa : Canadian Council on Social Development, 1984. - [80] str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 0-88810-336-0
a) samopomoč b) skupine za samopomoč c) priročniki

364-42
COBISS.SI-ID 4557413

59.
        HRASTOVŠKI anali za leto 1987 / uredila Vito Flaker in Mojca Urek. - Ljubljana : Republiška konferenca ZSMS, Center za mladinsko prostovoljno delo, 1988 ([Ljubljana] : Bori). - 153 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv. - Predgovor / Mojca Urek in Vito Flaker: str.4-6. - Spremna beseda / Vito Flaker in Mojca Urek: str.139-151. - Tabor v Hrastovcu: motnja ali vzpodbuda/ Vito Flaker: str. 45-75. - Dodatek: Erving Goffman: "Azili"/ povzel Vito Flaker: str. 73-93
a) Hrastovec b) Zavod za duševno in živčno bolne "Hrastovec-Trate" c) zbornik d) psihiatrični zavodi e) učbeniki FSD f) psihiatrija

364.65-056.37(497.12 Hrastovec)
COBISS.SI-ID 6801920

60.
HRVATIN, Asja
        Socialno delo v avtonomnih prostorih : vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči / Asja Hrvatin. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016. - 163 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 160-163

ISBN 978-961-6569-61-3
a) socialno delo b) samoorganizirano socialno delo c) radikalizacija vsakdanjega življenja d) avtonomni prostori e) oblast f) kontramoč g) socialna reprodukcija

36
COBISS.SI-ID 88608513

61.
        INSIDE residential care : the realities of hospital versus community settings / by Geoff Shepherd ... [et al.]. - London : The Sainsbury Centre for Mental Health, 1995. - [I], 74 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 53-55

ISBN 1-870480-21-X (broš.)
a) People with mental disabilities - Care - Great Britain b) Psychiatric hospital care c) duševno zdravje d) osebe s težavami v duševnem zdravju e) psihiatrične bolnišnice f) deinstitucionalizacija g) dolgotrajna oskrba h) stanovanjske skupnosti i) institucionalno varstvo

616.89
COBISS.SI-ID 4542565

62.
        INVALIDI in staranje : zbornik predavanj, (posvet, 3. december 1999) / [uredili Cveto Uršič, Anton Zupan, Marjan Kroflič]. - 1. izd. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo : Zveza delovnih invalidov Slovenije, 1999 (Ljubljana : Bori). - 149 str. : graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-6060-24-4 (Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo)
a) Invalidi - Staranje - Posvetovanja b) Disabled persons - Congresses c) Aging - Congresses d) Invalidi - Kongresi e) Staranje - Kongresi f) človekove pravice g) socialno varstvo h) družbena integracija i) kvaliteta življenja j) zborniki

364.65-056.26(063)(082)
612.67-056.26(063)(082)
COBISS.SI-ID 104743936

63.
        IZBOLJŠEVANJE kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju : od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education : from theory to practice, from practice to theory / uredili, edited by Katarina Aškerc ... [et al.] ; [prevajanje Babylon]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2016 (Radovljica : Tiskarna). - 247 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. ali angl. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-49-5
a) Visoko šolstvo - Kvaliteta - Zborniki b) Visoko šolstvo c) Higher education d) Visokošolski študij in poučevanje e) Study and teaching f) Kakovost g) Quality h) visokošolski študij i) didaktika j) pouk k) učenje

378.147(082)
COBISS.SI-ID 285282816

64.
JASPERS, Karl, 1883-1969
        Vprašanje krivde / Karl Jaspers ; prevedla Martina Soldo ; spremna beseda Cvetka Hedžet Tóth. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2012 (Vnanje Gorice : Polica Dubova). - 121 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Uvid ; 2)

Prevod dela: Die Schuldfrage. - 300 izv. - Samoosmislitev krivde / Cvetka Hedžet Tóth: str. 105-121. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-92946-8-0
a) Jaspers, Karl (1883-1969) b) Krivda - Etični vidik c) krivda d) etika e) eksistencializem f) nemška filozofija g) guilt h) ethics i) existentialism j) German philosophy

17.024.1
1Jaspers K.
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 260812800

65.
JAYNE, Mark, 1970-
        Childhood, family, alcohol / Mark Jayne and Gill Valentine. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2016. - X, 98 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 81-90. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-1223-2
ISBN 978-1-4724-1225-6 (el. knjiga)
ISBN 978-1-4724-1224-9 (el. knjiga pdf)
a) otroštvo b) starši c) družina d) pitje alkohola e) alkoholizem f) otroci

613.81
COBISS.SI-ID 4553829

66.
KONGRES socialnega dela (6 ; 2016 ; Moravske Toplice)
        Konstruktivno socialno delo kot gibalo soustvarjalnega dialoga : zbornik povzetkov / 6. kongres socialnega dela, 12.-14. oktober 2016, Moravske Toplice ; [uredil Borut Petrović Jesenovec]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2016. - 130 str. ; 21 cm

Povzetki v slov. ali angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6569-62-0
a) socialno delo b) kongresi c) povzetki

364-78(082)
COBISS.SI-ID 88683009

67.
KRESAL, Barbara, 1969-
        Social security law in Slovenia / Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Grega Strban. - 3rd ed. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2016. - 260 str. : avtorj. sl. ; 24 cm

Selected bibliography: str. 249-253. - Kazalo

ISBN 978-90-411-6862-7

349.3(497.4)
COBISS.SI-ID 14931281

68.
KUHAR, Metka, 1978-
        V imenu lepote : družbena konstrukcija telesne samopodobe / Metka Kuhar. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Center za socialno psihologijo, 2004 ([Ljubljana] : Littera picta). - 158 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

O avtorici na zavihku ov. - Bibliografija: str. 143-154. - Kazalo

ISBN 961-235-153-8
a) Človeško telo - Družbeni vidik b) telo c) lepota d) družbena vloga e) ideali f) estetika g) potrošniška družba h) samopodoba i) socialna psihologija

316.7:572.5
316.6
COBISS.SI-ID 129144576

69.
        KULTURNE kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev / [avtorice in avtor Martina Bofulin ... [et al.] ; urednica Uršula Lipovec Čebron ; ilustracije Igor Godnjov, Ingrid Pozvek]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 (Kranj : Žnidarič). - 252 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (DVD-ROM)

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf. - Potiskana prednja notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6911-96-2
a) Zdravstveni delavci - Kulturne kompetence - Priročniki b) Zdravstvena oskrba - Kvaliteta - Priročniki c) poklicne kompetence d) kultura e) zdravje f) bolezni g) zdravstvena obravnava h) družbeni vidik i) ekonomski vidik j) medosebne komunikacije

614.253:316.7(035)
COBISS.SI-ID 285274112

70.
KUSTEC, Klavdija
        Izrazno-ustvarjalni mediji v socialnem delu in sorodnih poklicih pomoči : doktorska disertacija / Klavdija Kustec. - Ljubljana : [K. Kustec], 2016. - XXV, 330 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_KUSTEC. - Mentorica Lea Šugman Bohinc. - Bibliografija: f. 225-240. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) izrazno-ustvarjalni mediji b) socialno delo c) izvirni delovni projekt pomoči d) delovni odnos e) poklici pomoči f) kibernetika g) spiralni sodelovalni model raziskovanja h) disertacije

364.4:7.071
COBISS.SI-ID 4555365

71.
LAZZARATO, Maurizio
        Signs and machines : capitalism and the production of subjectivity / Maurizio Lazzarato ; translated by Joshua David Jordan. - Los Angeles, CA : Semiotext(e), [2014] . - 279 str. ; 23 cm. - (Semiotext(e) foreign agents series)

Bibliografija: 251-279

ISBN 978-1-58435-130-6 (broš.)
a) Capitalism - Philosophy b) Subjectivity c) kapitalizem d) filozofija e) politika

330.1:316
COBISS.SI-ID 57104226

72.
LEŠNIK, Bogdan
        Subjekt v analizi / Bogdan Lešnik. - Ljubljana : ISH Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 1997 ([Ljubljana] : Dan). - 205 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis. Apes ; 5)

Spremna beseda: Skripta iz poslušanja, lekcije pisanja / Rastko Močnik: str. 175-197. - Kazalo. - Bibliografija: str. 165-189

ISBN 961-6192-11-6
a) Psihoterapija - Teorija b) Psihoanaliza c) teoretska psihoanaliza d) subjekt e) psihoterapija f) teorija g) filozofska antropologija h) filozofija jezika i) psihoanaliza

159.964.2
615.851:159.9.01
141.319.8
COBISS.SI-ID 66745856

73.
MALI, Jana
        Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti / nosilka projekta Jana Mali, sodelavke in sodelavci Andrej Košir ... [et al.]. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2015. - 170 str. : ilustr. ; 30 cm

Naročnik Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. - Seznam izbrane literature: str. 7-13. - Izvleček ; Abstract
a) demenca b) oskrba oseb z demenco c) socialno delo d) interdisciplinarno povezovanje e) interdisciplinarno povezovanje f) terensko delo g) tehnološke rešitve h) raziskave FSD

616.89:364.4
COBISS.SI-ID 4579941

74.
        MANAGEMENT : nova znanja za uspeh / Stane Možina ... [et al.]. - Radovljica : Didakta, 2002 (Ljubljana : Mladinska knjiga). - 872 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo. - Povzetki na začetku poglavij

ISBN 961-6363-76-X
a) Management - Učbeniki b) organizacija c) upravljanje d) vodenje e) management f) planiranje

65.012.4(075)
COBISS.SI-ID 117141760

75.
MARKS, Deborah
        Disability : controversial debates and psychosocial perspectives / Deborah Marks. - London ; New York : Routledge, cop. 1999. - XIV, 217 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 193-209. - Kazalo

ISBN 0-415-16202-5 (hbk)
ISBN 0-415-16203-3 (pbk)
a) handicap b) handicapped c) prizadetost d) prizadeti e) sociologija prizadetosti

376.4
COBISS.SI-ID 4672585

76.
        MASTERS of narrative and collaborative therapies : the voices of Andersen, Anderson, and White / edited by Tapio Malinen, Scot J. Cooper, Frank N. Thomas. - New York ; London : Routledge, 2011, cop. 2012. - XXIII, 188 str. ; 24 cm

Bibliografija:str. 179-182. - Kazalo

ISBN 978-0-7890-3824-1
ISBN 978-0-7890-3825-8 (broš.)
a) psihoterapija b) narativna terapija c) duševno zdravje d) svetovanje e) dialog

615.851
COBISS.SI-ID 4550245

77.
MATKO, Katja
        Poročilo o usklajenosti nacionalnih standardov, zakonodaje in javnih politik s Konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini / Katja Matko. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2015 ([Ljubljana] : Print Point). - 63, 67 str. : ilustr. ; 30 cm

100. izv. - Bibliografija: str. 56-63, str. 58-67. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Monitoring report on compliance of national standards, legislation and public policies with The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence

ISBN 978-961-91471-7-7
a) Ženske - Nasilje - Preprečevanje b) Družina - Nasilje - Preprečevanje c) Nasilje - Mednarodne konvencije d) človekove pravice e) kazniva dejanja f) Slovenija g) Evropa h) zakonodaja

343.62(497.4:4)
COBISS.SI-ID 282775808

78.
        MAVRIČNE družine grejo v šolo : perspektive otrok, staršev in učiteljic / [uredili] Darja Zaviršek, Ana M. Sobočan. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2012 (Medvode : Pleško). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 129-136. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-42-2
a) Istospolna partnerska skupnost - Otroci - Slovenija - Zborniki b) Družina - Slovenija - Zborniki c) Istospolna partnerska skupnost - Otroci - Izobraževanje - Zborniki d) istospolna družina e) mednarodne raziskave f) homofobija g) nasilje h) šole

37.01:316.362.34(082)
316.362.34:37(082)
COBISS.SI-ID 259213312

79.
MEDNARODNA znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka (4 ; 2016 ; Maribor)
        Avtizem : zbornik prispevkov z recenzijo = Autism : proceeding book with peer review / 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka = 4th International Scientific Conference All About People: Society and Science for Integrated Care of People, Maribor, 11.-12. 3. 2016 ; [urednik Bojana Filej]. - Maribor : Alma Mater Europea - ECM, 2016. - 71 str. : ilustr. ; 25 cm

Besedilo v slov. ali srp. - Povzetek ; Abstract. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6966-15-3
a) Avtizem - Otroci - Posvetovanja

616.89-053.26(082)
COBISS.SI-ID 284828928

80.
MEDNARODNA znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka (2016 ; Maribor)
        Zbornik povzetkov = Book of abstracts / 4. mednarodna znanstvena konferenca Za človeka gre: družba in znanost v celostni skrbi za človeka, Maribor, 11.-12. marec 2016 = 4th International Scientific Conference All About People: Society and Science for Integrated Care of People, Maribor, 11th-12th March 2016 ; [urednik Bojana Filej]. - Maribor : Alma Mater Europaea - ECM, 2016. - 309 str. ; 25 cm

Besedila v angl., slov. in angl. ali hrv. in angl. - 300 izv.

ISBN 978-961-6966-14-6
a) Znanost - Družbeni vidik - Posvetovanja b) Zdravstvo - Posvetovanja c) Medicina - Posvetovanja d) povzetki e) zborniki

001(082)
61(082)
COBISS.SI-ID 283893504

81.
MIHAJLOVIĆ Trbovc, Jovana
        Priročnik za uvajanje spolno občutljivega pristopa v raziskovanje in poučevanje / Jovana Mihajlović Trbovc in Ana Hofman ; [prevod Slobodan Vinulović]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 55 str. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1341. - Na vrhu ov. str.: Garcia, Gendering the Academy and Research: combating career instability and asymmetries. - "Projekt GARCIA - Enakost spolov v akademski in raziskovalni sferi: boj proti karierni nestabilnosti in asimetriji ..." --> str. 5. - 500 izv. - Bibliografija: str. 47-49

ISBN 978-961-254-909-1
a) Znanstveno raziskovanje - Enakost spolov b) Izobraževanje - Enakost spolov

342.726-055.1/.2
001.891:342.7
37.014:342.7
COBISS.SI-ID 284814592

82.
MILOŠEVIČ-Arnold, Vida
        Uvod v socialno delo / Vida Miloševič Arnold, Milko Poštrak. - Ljubljana : Študentska založba, 2003 ([Celje] : Grafika Fric). - 197 str. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

Bibliografija: str. 182-191

ISBN 961-6446-20-7
a) Socialno delo - Učbeniki za visoke šole b) socialno delo c) učbeniki FSD

364(075.8)
COBISS.SI-ID 123539456

83.
        MONARCHIES and nations : globalisation and identity in the Arab states of the Gulf / edited by Paul Dresch and James Piscatori. - London ; New York : I. B. Tauris, 2013. - VII, 311 str. ; 24 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 277-299. - Kazalo

ISBN 978-1-84885-866-4 (broš.)
a) globalizacija b) arabske države c) identiteta d) nacionalizem e) države Perzijskega zaliva f) zborniki

316.6(267.35)(082)
COBISS.SI-ID 4570469

84.
        NAČRTOVANJE raziskave : dodatek gradivu za vaje : (za interno uporabo) / uredila Tamara Rape Žiberna. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2016. - 103 str. ; 30 cm

a) metodologija raziskovanja b) načrti raziskav

303
COBISS.SI-ID 4596581

85.
        NASILJE nad otroki : strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje / [avtorice Klavdija Aničić ... [et al.] ; urednica Tjaša Hrovat]. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo, 2015. - 148 str. : tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 142-145

ISBN 978-961-91732-3-7
a) Otroci - Nasilje b) nasilje nad otroki c) družina d) zakonodaja e) človekove pravice f) kazniva dejanja g) preprečevanje h) socialna pomoč i) oblike pomoči

343.62-055.2
COBISS.SI-ID 282563072

86.
        NASTAJANJE dolgotrajne oskrbe : ljudje in procesi - eksperiment in sistem / Vito Flaker ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 372 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 341-347. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-36-1
a) dolgotrajna oskrba b) socialno delo c) neposredno financiranje d) individualno načrtovanje

364
COBISS.SI-ID 256136960

87.
NICOLSON, Paula
        Domestic violence and psychology : a critical perspective / Paula Nicolson. - London ; New York : Routledge, 2010. - VIII, 203 str. ; 24 cm. - (Women and psychology)

Bibliografija: str. 173-197. - Kazalo. - Vsebina: Pt. 1: The context: 1. Domestic violence : the material context; 2. What is domestic abuse?; 3. Psychology, feminism, and ideology : where do we go from here? ; Pt. 2: Discursive constructions of domestic violence and abuse: 4. The social construction of domestic abuse : myths, legends and formula stories; 5. Public perceptions and moral tales ; Pt. 3: (Re)turning to intra-psychic psychology: 6. Lived experience and the 'material-discursive-intrapsychic' self; 7. Domestic abuse across generations : intra-psychic dimensions; 8. 'Doing' domestic violence : dilemmas of care and blame

ISBN 978-0-415-38371-4 (vez.)
ISBN 978-0-415-38372-1 (broš.)
a) nasilje v družini b) storilci c) zloraba partnerja d) zloraba otrok e) socialni dejavniki f) čustva g) socialna opora h) domestic violence i) perpetrators j) partner abuse k) child abuse l) social issues m) emotions n) social support

316.36:364.632
CC-APA:
3230
COBISS.SI-ID 46813026

88.
OBRAN, Nina
        Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih / Nina Obran ; [spremna beseda Katja Zabukovec Kerin]. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo, 2014 ([Videm] : Kript). - 197 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.drustvo-dnk.si/images/stories/publikacije/2014-nasilje_nad_zenskami-pravni_prirocnik.pdf. - 4.000 izv. - Spremna beseda / Katja Zabukovec Kerin: str. [9-11]. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-91732-2-0
a) Ženske - Nasilje b) človekove pravice c) kazniva dejanja d) preprečevanje e) socialna pomoč

343.62-055.2
COBISS.SI-ID 276138496

89.
        ODGOVORI sodobnim izzivom odraščanja : zbornik ob 25-letnici delovanja TOM telefona / [uredniški odbor Albert Mrgole ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 283 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Bibliografija in povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6331-58-6
a) Zveza prijateljev mladine Slovenije. Telefon otrok in mladostnikov - Zborniki b) Mladina - Svetovanje po telefonu - Zborniki c) otroci d) mladostniki e) problemi f) življenjske stiske g) svetovalno delo h) klic v sili i) otroški telefon

364.62-053.2/.6(082)
364-785-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 281965056

90.
        OKVIR za prepoznavanje grozodejstev : priročnik za preprečevanje / [predgovor ob slovenski izdaji Karl Erjavec ; prevod Amerisa Kurbegović, Tea Mejak ; slikovno gradivo Martine Perret ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2016 (Ljubljana : DZS). - 35 str. : ilustr. ; 28 cm

Prevod dela: Framework of analysis for atrocity crimes. - Na nasl. str.: Organizacija združenih narodov, 2014. - Podatek o prevajalkah in lektorici (Majda Tome) pridobljeni v Sektorju za prevajanje Generalnega sekretariata Vlade Republike Slovenije. - 1.000 izv. - "Slovenski prevod ni uradni prevod OZN." --> kolofon

ISBN 978-961-6566-26-1
a) Kazniva dejanja - Preprečevanje - Priročniki b) Človekove pravice - Priročniki c) grozodejstva

343.3/.7(035)
COBISS.SI-ID 284526336

91.
        OSEBNO načrtovanje in izvajanje storitev / Vito Flaker ... [et al.] ; v sodelovanju s Ksenijo Balantič in Natašo Udovič. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Ljubljana : Pleško). - VII, 304 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-45-3
a) socialno delo b) individualni načrti c) storitve

36:005.51
COBISS.SI-ID 265968128

92.
PENHALE, Bridget
        Working with vulnerable adults / Bridget Penhale and Jonathan Parker. - London ; New York : Routledge, 2008. - X, 189 str. : ilustr. ; 25 cm. - (The social work skills series)

Bibliografija: str. [172]-182. - Kazalo

ISBN 0-415-30190-4
ISBN 978-0-415-30190-9
ISBN 0-415-30191-2 (broš.)
ISBN 978-0-415-30191-6 (broš.)
ISBN 978-0-203-49293-2 (ebook)
ISBN 0-203-49293-5 (ebook)
a) Social service - Great Britain b) Social work with people with disabilities - Great Britain c) Social work with people with social disabilities - Great Britain d) Social Work e) Adult f) marginalne skupine g) ranljive skupine h) duševne motnje i) demenca j) skupnostno delo k) iskalci azila l) uporabniki storitev

364.4
COBISS.SI-ID 3438949

93.
PERROT, Michelle
        Ženske ali Molčanja zgodovine / Michelle Perrot ; prevedla Taja Kramberger ; spremna beseda Taja Kramberger in Drago B. Rotar. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Zveza Modro-bela ptica, 2016. - 553 str. ; 22 cm. - (Zbirka Uvid ; 5)

Prevod dela: Les femmes ou Les silences de l'histoire. - 300 izv. - Dekodiranje molčanja in utišanih glasov zogodovine / Taja Kramberger, Drago Rotar: str. 509-535. - O avtorici: str. [554]. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Izbor temeljne bibliografije del Michelle Perrot o zgodovini žensk: str. 536-541. - Kazalo

ISBN 978-961-93732-6-2 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Perrot, Michelle (1928-) - Bibliografije b) Ženske - Socialna zgodovina - 19.st. - Bibliografije c) Ženske - Zgodovina - Francija - 19.st. d) družbeni položaj e) diskriminacija f) zgodovinska antropologija g) ženske študije

305-055.2(44)"18"
316.346.2-055.2(44)"18"
012Perrot M.
COBISS.SI-ID 283498752

94.
PRAPER, Peter
        Razvojna analitična psihoterapija / Peter Praper. - Ljubljana : Inštitut za klinično psihologijo, 1996 ([Ljubljana] : Planprint). - 333 str. : graf. prikazi ; 25 cm

Nasl. na prelim. str.: Teorija objektnih odnosov in psihoanalitična razvojna psihologija. - Bibliografija: str. 327-333

Vsebuje tudi poglavje:
Individualna psihoterapija oseb s psihozo / Ana Marija Žunter Nagy. - Str. 287-306. - Bibliografija: str. 307
a) Psihoterapija b) psihoterapija c) klinična psihologija d) razvojna analitična psihoterapija e) objektni odnosi f) ego g) nevroze h) psihoze i) psihopatologija j) duševne motnje k) razvojni deficiti l) psihodinamika m) supervizija n) visokošolski učbeniki o) psihoanaliza p) analitična psihoterapija q) razvojna psihologija r) priročniki

615.851(075.8)
159.964.2
COBISS.SI-ID 61538560

95.
PRAPROTNIK, Tadej
        Ideološki mehanizmi produkcije identitet : od identitete k identifikaciji / Tadej Praprotnik. - Ljubljana : ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični študij : ŠOU - Študentska založba, 1999 ([Ljubljana] : Cicero). - 174 str. ; 20 cm. - (Documenta / ISH, ISSN 1408-1199 ; 2) (Scripta)

Beležka o avtorju: str. [4]. - 300 izv. - Bibliografija: str. 159-166. - Kazalo ; Summary

ISBN 961-6192-18-3
a) Identiteta b) Ideologija c) družba d) teorija e) diskurz f) kulturna identiteta g) etnična identiteta h) narodna identiteta i) spolna identiteta j) sociologija kulture

316.75
COBISS.SI-ID 105339392

96.
        PRIROČNIK za delo z ženskami in otroki z izkušnjo nasilja : izdaja ob 25. obletnici delovanja Društva SOS telefon / [zbrale in uredile Špela Veselič, Dalida Horvat, Maja Plaz]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, 2016 ([Ljubljana] : PrintPoint). - 280 str. : ilustr. ; 22 cm

Besedilo v slov., spremno besedilo o Društu SOS telefon tudi v angl. - Potiskana notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v slov.

ISBN 978-961-91471-5-3
a) Ženske - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki b) Otroci - Nasilje - Preprečevanje - Priročniki c) Duševna stiska - Pomoč - Priročniki d) nasilje e) SOS telefon f) ženske g) otroci h) svetovanje i) družinsko pravo

364:343.62(035)
COBISS.SI-ID 285060864

97.
PSIHOGERIATRIČNO srečanje (6 ; 2009 ; Laško)
        V korak z demenco - poti in stranpoti / 6. psihogeriatrično srečanje, Laško, 23. in 24. april 2009 ; [urednika Aleš Kogoj, Mateja Strbad]. - Ljubljana : Spominčica - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2010 ([S.l. : s.n.]). - 143 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

Izvlečki v slov. in angl. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-90898-4-2
a) Duševne motnje - Stari ljudje - Posvetovanja b) Frontotemporalna demenca - Posvetovanja c) psihogeriatrija d) zborniki

616.89-053.9(082)
616.892.3(082)
COBISS.SI-ID 249364992

98.
        The PSYCHOLOGY of attitudes and attitude change / edited by Joseph P. Forgas, Joel Cooper, William D. Crano. - London ; New York : Psychology Press, cop. 2010. - XI, 302 str. ; 24 cm. - (The Sydney symposium of social psychology)

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-1-84872-908-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-138-98412-7 (broš.)
a) psihologija b) vedenje c) zborniki d) simpoziji

159.95
COBISS.SI-ID 2041687

99.
RANKIN, Lissa
        Ozdravimo strah : negovanje poguma kot zdravila za telo, um in dušo / Lissa Rankin ; prevedla Mojca Seliškar. - Ljubljana : Gnostica ; Brežice : distributor Primus, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 289 str. ; 24 cm

Prevod dela: The fear cure. - 800 izv. - Predgovor / Rachel Naomi Remen: str. 9-11. - O avtorici z njeno barvno fotogr. na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 276-282

ISBN 978-961-229-129-7
a) Samozdravljenje b) naravno zdravljenje c) duševna higiena d) pozitivno mišljenje e) strah f) pogum

615.85
COBISS.SI-ID 284443136

100.
RAPE, Tamara
        Načrtovanje raziskave : gradivo za vaje : (za interno uporabo) / Tamara Rape Žiberna, Liljana Rihter. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. - Prenovljena izd. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2016. - 42 f. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: f. 4
a) vrste raziskav b) kvantitativne raziskave c) vaje d) metodologija raziskovanja e) načrti raziskav

303
COBISS.SI-ID 4596837

101.
REBERNIK, Miroslav
        Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja : slovenski podjetniški observatorij 2014 / Miroslav Rebernik, Dijana Močnik, Barbara Bradač Hojnik. - Maribor : Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2015 ([Celje] : Koštomaj). - 90 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://www.epfip.uni-mb.si/scripts/download.php?file=/data/upload/SPO_2014_monografija(1).pdf. - 200 izv. - O avtorjih: str. 90. - Bibliografija: str. 61 in 85-88. - Povzetki ; Abstracts

ISBN 978-961-6802-34-5
a) Podjetništvo b) Entrepreneurship c) Razvoj d) Development e) Javna podjetja f) Public enterprises g) Poslovanje h) Business i) Varstvo okolja j) Environmental protection k) Slovenija

005.51:502/504(497.4)
334.7:502/504(497.4)"2013"
COBISS.SI-ID 81251073

102.
        REPRODUKTIVNA izbira / [uredila Vera Kozmik ; prevod Amidas]. - Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Urad za žensko politiko, 1998 ([Ljubljana] : Radio). - 32 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Za enake možnosti žensk in moških ; zv. 8)

Nasl. raztegnjen čez obe str. ov.

ISBN 961-90317-6-8
a) Humana reprodukcija - Etični vidik b) Načrtovanje družine c) Ženske - Človekove pravice

314.335/.336
342.726-055.2
396.2
COBISS.SI-ID 74833152

103.
ROTAR, Drago B.
        Pigmalionova pregreha / Braco Rotar. - 1. izd. - Ljubljana : Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije, 1987 (Ptuj : Ptujska tiskarna). - 160 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 39)

1.000 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 86-7347-008-0 !
a) ženske b) antična Grčija c) Evropa

930.85(38)
930.85(4)
305-055.2(38)
305-055.2(4)
COBISS.SI-ID 12983809

104.
RUTAR, Dušan
        Iz šolskih klopi : nadaljevanje in konec Anine zgodbe / Dušan Rutar. - Škofije : Za-misli, 2016 ([Ljubljana] : NTD). - 120 str. ; 21 cm

200 izv. - Zgodba o Ani je predstavljena v delih: Ne, oči, ne!, Materina roka, Duhovnikova sobica, Iz šolskih klopi

ISBN 978-961-93271-7-3
a) Otroci - Spolna zloraba - Spomini b) Psihične travme - Psihoterapija - V leposlovju c) zlorabe otrok d) šole e) žrtve spolne zlorabe v otroštvu f) samopodoba g) osebna doživetja h) filozofski vidik i) psihoanaliza

821.163.6-94
159.964.28(092)
COBISS.SI-ID 282715136

105.
        SEARCHING for a Rose Garden : challenging psychiatry, fostering mad studies / edited by Jasna Russo and Angela Sweeney. - Monmouth : PCCS Books, 2016. - 261 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-910919-23-1
a) Mental illness b) duševne motnje c) psihiatrija d) alternativno zdravljenje e) zborniki f) mental health g) psychiatry h) alternative treatment i) survivor research

616.89(082)
COBISS.SI-ID 4606053

106.
        SEM oseba z gluhoslepoto in potrebujem prevajalca za gluhoslepe / [besedilo priredila Petra Rezar ; ilustracije Gašper Rems]. - Ljubljana : Društvo gluhoslepih Slovenije Dlan, 2014 ([Ljubljana] : DTP). - 35 str. : ilustr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-92247-2-4
a) Gluhoslepi - Sporazumevanje b) Gluhoslepi - Pomoč c) Gluhi - Sporazumevanje d) prevajalci za gluhoslepe

364-22-056.262/.263
COBISS.SI-ID 275505408

107.
        SEXUAL violence against refugees : guidelines on prevention and response. - Geneva : UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees, 1995. - 99 str. ; 30 cm

a) begunci b) spolna zloraba c) posilstvo d) kazniva dejanja

325.2:343.541
343.541
COBISS.SI-ID 105903

108.
SHATBERASHVILI, Nino
        The poverty reduction program in Georgia : a social work perspective : doctoral dissertation / Nino Shatberashvili. - Ljubljana : [N. Shatberashvili], 2016. - 270 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_SHAT. - Mentorica Vesna Leskošek, somentorica Claudia Schneider. - Bibliografija: str. 198-215. - Kazalo. - Summary ; Povzetek. - Univ. of Ljubljana, Faculty od social work
a) revščina b) socialna politika c) socialno delo d) Gruzija e) disertacije

364.662(479.22)
COBISS.SI-ID 4549989

109.
SLOVENIJA. Ministrstvo za notranje zadeve
        Kako do mednarodne zaščite (azila) : informacije za osebe, ki iščejo mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji / [Priprava Direktorat za upravne notranje zadeve, Sektor za azil in nevladne organizacije s področja azila]. - Ljubljana : Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, 2008 ([Ljubljana] : Studio Grad). - 78 str. : ilustr. ; 21 cm

1000 izv.
a) Slovenija. Ministrstvo za notranje zadeve (Ljubljana) - Organizacija

316
COBISS.SI-ID 1559938

110.
SNOJ, Marko, 1959-
        Slovenski etimološki slovar / Marko Snoj. - 3. izd. - Ljubljana : Založba ZRC, 2016 (Begunje : Cicero). - 1051 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji, ISSN 2232-3759)

Dostopno tudi na: http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar. - 800 izv. - Bibliografija: str. 25-28. - Kazalo

ISBN 978-961-254-886-5
ISBN 978-961-254-825-4 (html)
a) Slovenščina - Etimologija - Slovarji b) etimološki slovarji c) Slovene language d) etymology e) dictionaries

811.163.6'374(0.034.2)
COBISS.SI-ID 284476160

111.
        The SOCIAL psychology of stigma / edited by Todd F. Heatherton ... [et al.]. - New York : Guilford Press, 2003, cop. 2000. - XIV, 450 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija. - Kazalo. - Vsebina: Stigma: introduction and overview / John F. Dovidio, Brenda Major, & Jennifer Crocker ; Why people stigmatize: toward a biocultural framework / Steven L. Neuberg, Dylan M. Smith, & Terrilee Asher ; Threat and the social construction of stigma / Charles Stangor & Christian S. Crandall ; Stigma and stereotypes / Monica Biernat & John F. Dovidio ; Ideology and lay theories of stigma: the justification of stigmatization / Christian S. Crandall ; Social stigma and the self: meanings, situations, and self-esteem / Jennifer Crocker & Diane M. Quinn ; The looking-glass self revisited: behavior choice and self-perception in the social token / Delia Cioffi ; The hidden costs of hidden stigma / Laura Smart & Daniel M. Wegner ; Coping with stigma and prejudice / Carol T. Miller & Brenda Major ; Awkward moments in interactions between nonstigmatized and stigmatized individuals / Michelle R. Hebl, Jennifer Tickle & Todd F. Heatherton ; Stigma, threat, and social interactions / Jim Blascovich ... [et al.] ; "Too young, too old": stigmatizing adolescents and elders / Leslie A. Zebrowitz & Joann M. Montepare ; Stigma and self-fulfilling prophecies / Lee Jussim ... [et al.] ; The social consequences of physical disability / Michelle R. Hebl & Robert E. Kleck

ISBN 1-57230-942-3 (broš.)
a) psihologija in druge vede - socialna psihologija - stigma - stereotipi b) stigmatizacija - psihološki vidik - socialni vidik c) Stigma (Social psychology) d) Stigmates (Psychologie sociale) e) Psychology, Social f) Stereotyping

316.6
COBISS.SI-ID 52869633

112.
        SOCIAL´NAJA politika sovremennoj Rossii : sociologičeskij analiz tendencij inkljuzii / pod redakciej D. V. Zajceva i V. N. Jarskoj. - Saratov : Saratovskij gosudarstvennij tehničeskij universitet, 2010. - 130 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Žurnala issledovanij social´noj politiki)

Cir. - Bibliografija: str. 115-119

ISBN 978-5-7433-2234-3
a) socialna politika b) inkluzija c) Rusija

304(470+571)
COBISS.SI-ID 4604005

113.
        SPOLNO nasilje : feministične raziskave za socialno delo : [zbornik] / Judith Lewis Herman ... [et al.] ; predgovor Darja Zaviršek ; [izbor besedil Darja Zaviršek in Mojca Urek ; prevedli Natalija Vrečer in Nina Kozinc]. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 1996 (Ljubljana : Paco). - VII, 245 str. ; 20 cm. - (Zbirka Ženske in duševno zdravje ; knj. 2)

1.000 izv. - Od nične ozaveščenosti do nične tolerance / Darja Zaviršek: str. I-VII. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 961-90257-0-9
a) Spolno nasilje - Zborniki b) Ženske - Spolno zlorabljanje - Zborniki c) ženske d) spolno zlorabljanje e) spolno nasilje f) socialno delo g) zborniki h) učbeniki FSD

176:343.541(082)
COBISS.SI-ID 53630208

114.
        SPREMEMBE očetovstva : moški med delom in starševstvom / uredila Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 182 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-84-8
a) Očetovstvo - Zborniki b) Očetje - Zaposlovanje - Zborniki c) moški d) starševstvo e) družina f) skrbstveno delo g) enakost spolov h) neenakost i) delo j) delitev dela k) trg dela l) delodajalci m) prekarno delo n) socialne pravice

316.356.2-055.52-055.1(082)
331.5:316.36(082)
COBISS.SI-ID 286426880

115.
STORCH, Maja
        Hrepenenje močne ženske po močnem moškem / Maja Storch ; prevedel Slavo Šerc. - 1. izd. - Vnanje Gorice : Kulturno-umetniško društvo Police Dubove ; Ljubljana : Družba Piano, 2010. - 173 str. ; 20 cm. - (Zbirka Uvid ; 1)

Prevod dela: Die Sehnsucht der starken Frau nach dem starken Mann. - 1.000 izv. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 170-173

ISBN 978-961-92946-3-5 (Kulturno-umetniško društvo Police Dubove)
a) Ženske - Samozavest b) Odnosi med spoloma

159.922.3-055.2
COBISS.SI-ID 253056000

116.
        STRASBOURG freedom drive = Romanje za svobodo / [uredila Elena Pečarič]. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2009. - 54 str. : ilustr. ; 20 cm

Ov. nasl.

ISBN 978-961-90447-5-9
a) Invalidi - Neodvisno življenje b) socialne pravice c) mednarodne konvencije d) pravni položaj

364.4-056.26
COBISS.SI-ID 248967680

117.
SWAIN, John, 1948-
        Controversial issues in a disabling society / John Swain, Sally French, Colin Cameron. - Maidenhead ; New York : The Open University, 2005. - IX, 198 str. ; 23 cm. - (Disability, human rights and society)

Bibliografija: str. 171-187. - Kazalo

ISBN 0-335-20905-X
ISBN 0-335-20904-1 (broš.)
a) osebe z ovirami b) diskriminacija c) invalidi d) socialno skrbstvo

364-056.26
COBISS.SI-ID 4588133

118.
ŠABIĆ, Amra
        Življenjski stil mladih v družbi tveganja : doktorska disertacija / Amra Šabić. - Ljubljana : [A. Šabić], 2016. - VI, 384 f. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_SABIC. - Mentorica Vesna Leskošek. - Bibliografija: f. 313-341. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) mladi b) tveganja c) družba tveganja d) disertacije

316.728-053.6
COBISS.SI-ID 4595557

119.
ŠUMIČ-Riha, Jelica
        Avtoriteta in argumentacija / Jelica Šumič-Riha. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1995 ([Begunje] : Cicero). - 164 str. ; 21 cm. - (Zbirka Analecta)

Bibliografija: str. 161-164 in na dnu str.
a) Argumentacija - Filozofija jezika b) Filozofija prava c) Retorika d) argumentacija e) filozofija jezika f) filozofija prava g) politična filozofija h) etika i) retorika j) diskurz k) argumentation l) philosophy of language m) philosophy of law n) political philosophy o) ethics p) rhetoric q) discourse

164.031:81
81:1
340.12:808.5
COBISS.SI-ID 16351069

120.
TANNER, Denise, 1960-
        Working with older people / Denise Tanner and John Harris. - London ; New York : Routledge/Community Care, cop. 2008. - XII, 270 str. : ilustr. ; 26 cm. - (The social work skills series)

Bibliografija: str. [242]-261. - Kazalo

ISBN 0-415-35421-8 (broš.)
ISBN 978-0-415-35421-9 (broš.)
ISBN 0-415-35420-X
ISBN 978-0-415-35420-2 (13)
ISBN 0-203-00090-0 (ebk.)
ISBN 978-0-203-00090-8 (ebk.)
a) Social work with older people b) Older people c) stari ljudje d) socialno delo s starimi

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 2878053

121.
TÖNNIES, Ferdinand
        Skupnost in družba : temeljni pojmi čiste sociologije / Ferdinand Tönnies ; [prevedel Marjan Sedmak ; predgovor k slovenski izdaji Marko Kerševan]. - Slovenska izd. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1999 ([Ljubljana] : Littera picta). - 346 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Javnost / Fakulteta za družbene vede)

Prevod dela: Gemeinschaft und Gesellschaft. - Predgovor k slovenski izdaji / Marko Kerševan: str. 15-19. - Bibliografija: str. 339-341. - Kazalo

ISBN 961-235-019-1
a) Družba b) Skupnost c) sociologija d) pravo

316.3
COBISS.SI-ID 103739648

122.
TROTTER, Chris
        Working with involuntary clients : a guide to practice / Chris Trotter. - 3rd ed. - London ; New York : Sage, 2015. - IX, 243 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 219-238. - Kazalo

ISBN 978-0-415-71564-5
ISBN 978-0-415-71565-2 (broš.)
ISBN 978-1-315-88058-7 (el. knjiga)
a) neprostovoljni uporabniki b) socialno delo c) reševanje problemov d) družina e) družinsko svetovanje f) delovni odnos

364.4
COBISS.SI-ID 4549477

123.
        U lavirintu socijalne zaštite : pouke istraživanja o deci na porodičnom i rezidencijalnom smeštaju / uredila Nevenka Žegarac. - Beograd : Fakultet političkih nauka, Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu, 2014. - 381 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-86-84031-72-5
a) otroci b) socialno varstvo c) socialno delo d) nastanitev otrok e) otroško varstvo f) družina g) institucionalno varstvo h) družboslovno raziskovanje

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 4554853

124.
VAH Jevšnik, Mojca
        Migration of healthcare workers to the UK and Norway : implications of global care chains for the welfare state regimes : doctoral dissertation = Migracije zdravstvenih delavcev v Veliko Britanijo in na Norveško : implikacije globalnih verig skrbi za sistema držav blaginje : doktorska disertacija / Mojca Vah Jevšnik. - Ljubljana : [M. Vah Jevšnik], 2016. - 248 str. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_VAH . - Mentorica Darja Zaviršek, somentorica Claudia Schneider. - Bibliografija: str. 202-227. - Kazalo. - Summary ; Povzetek. - Univ. of Ljubljana, Faculty od social work, International doctoral studies in social work (INDOSOW)
a) migracije b) zdravstveni delavci c) mednarodna rekrutacija d) marketizacija zdravstva e) upravljanje delovne sile f) strateško planiranje g) država blaginje h) mobilnost delovne sile i) disertacije

331.556.4:61-051
COBISS.SI-ID 4549221

125.
VAROUFAKIS, Yanis, 1961-
        And the weak suffer what they must? : Europe, austerity and the threat to global stability / Yanis Varoufakis. - London : The Bodley Head, 2016. - 318 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 258-261. - Kazalo

ISBN 978-1-847-92404-9 (trade pbk)
ISBN 978-1-847-92403-2 (trda vezava)
a) Ekonomska kriza - Evropa - 21.st. b) Evropa - Ekonomska politika - 21.st. c) finančna kriza d) mednarodne ekonomske integracije e) varčevalni ukrepi f) ZDA

338.124.2(4)
COBISS.SI-ID 33966685

126.
VAROUFAKIS, Yanis, 1961-
        Globalni minotaver : Amerika, Evropa in prihodnost svetovnega gospodarstva / Janis Varufakis ; [prevedli Seta Knop in Marjana Karer]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2016 ([Maribor] : Ma-tisk). - 286 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The global minotaur. - 2.500 izv. - O avtorju: str. 7 in na zadnji notr. str. ov. - Priporočeno branje: str. 271-272. - Izbrana bibliografija: str. 273-275 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-282-135-7

339.9
327
COBISS.SI-ID 283806720

127.
        VOLUNTARY agencies : challenges of organisation and management / edited by David Billis and Margaret Harris. - Houndmills, Basingstoke, Hamsh. ; London : Macmillan, 1996. - XII, 255 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 0-333-62951-5 (paperback)
ISBN 0-333-62950-7 (hardcover)
a) prostovoljne organizacije b) management c) neprofitne organizacije d) organizacije e) družbe f) Velika Britanija g) posvetovanje

960.547.7
COBISS.SI-ID 1049169

128.
        The WELFARE society : an aim for social development / Roar Sundby, Arno Heimgartner. - Wien : LIT Verlag, 2016. - 201 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Soziale Arbeit - Social Issues ; Band 20)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Abstract

ISBN 978-3-643-90718-9 (broš.)
a) družba blaginje b) lokalna soldiarnost c) lokalna skupnost d) inkluzija

304(082)
COBISS.SI-ID 4594277

129.
WENDELL, Susan
        The rejected body : feminist philosophical reflections on disability / Susan Wendell. - New York ; London : Routledge, 1996. - VIII, 206 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 197-206

ISBN 0-415-91046-3
ISBN 0-415-91047-1 (broš.)
a) ženske študije b) feminizem c) etika d) feministična etika e) telesnost f) zavračanje telesnosti g) hendikepiranost h) ženske

396
COBISS.SI-ID 252759

130.
WIPPERMANN, Wolfgang, 1945-
        Niemand ist ein Zigeuner : zur Ächtung eines europäischen Vorurteils / Wolfgang Wippermann. - Hamburg : Edition Körber-Stiftung, 2016. - 251 str. ; 21 cm

Bibliografija: 231-248. - Kazalo

ISBN 978-3-89684-167-4
a) Romi b) Sinti c) manjšine d) rasizem e) diskriminacija f) Evropa

316.022.4:141.74(=214.58)
COBISS.SI-ID 4557157

131.
        WOMEN and gender in postwar Europe : from Cold War to European Union / edited by Joanna Regulska and Bonnie G. Smith. - London ; New York : Routledge, 2012. - XI, 243 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69499-5
ISBN 0-415-69499-X (brezkislinski papir)
ISBN 978-0-415-69500-8 (broš.)
ISBN 0-415-69500-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-12623-3 (ebk)
ISBN 0-203-12623-8 (ebk)
a) Women - Europe - History - 20th century b) Feminism - Europe - History - 20th century c) Europe - Social conditions - 20th century. d) European Union countries - Social conditions e) ženske f) Evropa g) 20. stol. h) feminizem i) zgodovinski vidik

305
COBISS.SI-ID 3813733

132.
WOMEN´S Peace Coalition Annual Conference (2 ; 2007 ; Struga)
        "Through womenʼs solidarity to a just peace" : a report based on the Women´s Peace Coalition Second Annual Conference, August 31 - September 3, 2007, Struga, Macedonia / [compiled, edited, designed and photographs by Nicole Farnsworth]. - [Belgrade ; Prishtina] : Women´s Peace Coalition, [2007]. - 94 str. ; 23 cm : ilustr.

a) ženske b) solidarnost c) mirovna gibanja d) mednarodne konference

305:327.362
COBISS.SI-ID 4605285

133.
        WÖRTERBUCH soziale Arbeit : Deutsch - Englisch, Englisch - Deutsch / herausgegeben vom Deutschen Verein für öffentliche un private Fürsorge. - Frankfurt am Main : Deutscher Verein für öffentliche un private Fürsorge, 1988. - VII, 120 str. ; 17 cm

ISBN 3-17-006619-6
a) socialno delo b) strokovni slovarji c) nemško-angleški d) angleško-nemški

36(038)
COBISS.SI-ID 4558437

134.
        Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2014 / [avtorice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.] ; uvodne besede Ivan Eržen]. - Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015 (Kočevje : Kočevski tisk). - 80 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/publikacije/z-zdravjem-povezano-vedenje-v-solskem-obdobju-med-mladostniki-v-sloveniji-hbsc-2014. - HBSC je Health behaviour in school-aged children. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6911-64-1
a) Otroci - Zdravje - Slovenija - 2014 - Zborniki b) Mladina - Zdravje - Slovenija - 2014 - Zborniki c) mladostniki d) higiena e) življenjski stil f) prehrambne navade g) telesna aktivnost h) prosti čas i) družina j) šola k) droge l) poškodbe m) ustna higiena n) spolno vedenje o) raziskave p) zdravstvena statistika q) poročila

613.955(497.4)"2014"(047)
COBISS.SI-ID 280159232

135.
        ZALJUBLJENI moški : moške seksualne fantazije : zmaga ljubezni nad gnevom / [zbrala] Nancy Friday ; [prevedel Borut Cajnko ; uredil Simon Krek]. - 1. izd. - Ljubljana : Študentska organizacija Univerze, 1993 (Ljubljana : Paco). - XV, 268 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 86)

Prevod dela: Men in love. - Uvodna študija / Janez Krek: str. IX-XV. - 2.000 izv.

ISBN 86-7347-036-6
a) moški b) spolne fantazije

159.954.2:613.88-055.1(082)
613.88-055.1:159.954.2(082)
COBISS.SI-ID 36005120

136.
ZAVIRŠEK, Darja
        Inovativne metode v socialnem delu : opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje / Darja Zaviršek, Jelka Zorn, Petra Videmšek. - Ljubljana : Študentska založba, 2002 ([Celje] : Fric). - 316 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Knjižna zbirka Scripta)

Bibliografija: str. 307-315

ISBN 961-6356-74-7
a) Socialno delo b) socialno delo c) osebe s posebnimi potrebami d) asertivnost e) zagovorništvo f) opolnomočenje g) skupnostne službe h) etnografska metoda i) nacionalni program socialnega varstva do leta 2005 j) učbeniki FSD k) zakon o socialnem varstvu

364.04
COBISS.SI-ID 115937792

137.
ZAVOD za usposabljanje invalidne mladine (Kamnik)
        Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik : 1947-1997. - Kamnik : Zavod za usposabljanje invalidne mladine, 1997 ([s. l.] : Gaspari). - 31 str. : ilustr. ; 1997

500 izv. - Izdano ob 50. obletnici ZUIM
a) Zavod za usposabljanje invalidne mladine (Kamnik) - Zgodovina - 1947-1997

376.2(497.4 Kamnik)
COBISS.SI-ID 70462464

138.
        ZBORNIK Oikos in Drugo : o Loosu in Wittgensteinu / [Amendolagine ... [et al.] ; izbor in spremna študija Janko Zlodre ; prevedli Davorina Čebohin ... [et al.] ; uredila Miha Dešman in Mojca Dobnikar]. - 1. izd. - Ljubljana : Univerzitetna konferenca ZSMS : Knjižnica revolucionarne teorije, 1988 (Ptuj : Ptujska tiskarna). - 297 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 47)

Ov. in hrbtni nasl.: Oikos in drugo. - 1.000 izv. - Opombe z bibliografijo na koncu posameznih poglavij

ISBN 86-7347-016-1
a) Loos, Adolf (1870-1933) b) Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) c) avstrijska arhitektura d) avstrijska umetnost e) estetika f) teorija arhitekture g) avstrijska filozofija h) monografije

72(436):929 Loos A.
16 Wittgenstein L.:72.01
72.01:16 Wittgenstein L.
COBISS.SI-ID 6493696

139.
        ZDRAV manager - uspešno vodenje : preventiva kot pot k blaginji / [urednika Cvetka Dragoš Jančar, Boris Jančar ; avtorji prispevkov so Jerneja Ahčan ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2011 (Ljubljana : Knjigoveznica Vitez). - 354 str. : tabele, graf. prikazi, č-b fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

Urednika navedena na ov. - Avtorji prispevkov navedeni v kolofonu. - O avtorjih: str. 345-354. - Predgovor / Irena Keber: str. 11-13. - Bibliografija: str. 335-343

ISBN 978-961-247-203-0
a) Managerji - Zdravje - Priročniki b) Managerji - Preventivni zdravstveni pregledi - Priročniki c) zdravje pri delu d) preventiva e) dejavniki tveganja f) bolezni g) poklicni stres h) zdravo življenje i) zborniki

616-057.177(035)
COBISS.SI-ID 259355136

140.
        ZDRAVJE skozi umetnost : smernice za pogovore o izbranih zdravstvenih temah za pedagoške delavce / urednice Helena Jeriček Klanšček ... [et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2016 ([Ljubljana] : DZS Grafik). - 141 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_umetnost_feb.2016.pdf. - Na vrhu ov.: Nacionalni inštitut za javno zdravje. - 800 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6911-94-8
a) Promocija zdravja - Šole - Priročniki b) Učenci - Zdravstvena vzgoja - Priročniki c) Učenci - Zdravo življenje - Priročniki d) otroci in mladina e) mladostniki f) zdravje g) zdravstvena kultura h) odvisnost i) duševno zdravje j) motnje hranjenja

37.016:613.955(035)
613.955:37(035)
COBISS.SI-ID 284700672

141.
        ZDRAVSTVENI profil Mestne občine Ljubljana / [avtorji Vesna Leskošek ... [et al.] ; uvodne besede prispeval Zoran Janković ; fotografije Miha Fras ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2016 ([Divača] : Mljač). - 60 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljubljana - zdravo mesto = [Ljubljana] - healthy city)

600 izv. - Bibliografija: str. 56-58
a) Zdravstvene razmere - Ljubljana b) zdravstveno stanje c) prebivalstvo d) zdravstveno varstvo e) kvaliteta življenja f) okolje g) infrastruktura h) družbenoekonomske razmere

614(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 285557248

142.
        ZGODOVINA socialnega dela v Sloveniji : med družbenimi gibanji in političnimi sistemi / Darja Zaviršek, Vesna Leskošek, urednici. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2006. - 358 str. ; 23 cm. - (Zbirka Zgodovina socialnega dela)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 961-6569-06-6
ISBN 978-961-6569-06-4
a) Socialno delo - Slovenija b) socialno delo c) zgodovinski vidik

364(497.4)
COBISS.SI-ID 230293760

143.
        ZNAČILNOSTI starejšega prebivalstva v Sloveniji - prvi rezultati raziskave SHARE / urednik Boris Majcen. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Inštitut za ekonomska raziskovanja = Institute for Economic Research, 2015 ([Ljubljana] : Littera Picta - Tiskarna Pleško). - 299 str. : ilustr. ; 30 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u, podatek o natisu v kolofonu. - 500 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-6906-34-0
a) Starejši ljudje - Slovenija - Zborniki b) demografija c) ekonomske razmere d) socialne razmere e) zdravstvene razmere f) mednarodne raziskave g) stari ljudje

314-053.88(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 281388032

144.
ŽEGARAC, Nevenka
        Kada nam nedelja dolazi sredom : usluge za djecu sa smetnjama u razvoju i njihove porodice / Nevenka Žegarac, Tamara Džamonja Ignjatović, Marko Milanović. - Beograd : Fakultet političkih nauka, Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu, 2014. - 196 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 177-182

ISBN 978-86-84031-64-0
a) otroci z motnjami v razvoju b) socialnovarstvene storitve c) otroci s posebnimi potrebami d) družine e) socialna varnost

364.4
COBISS.SI-ID 4166245

145.
ŽEGARAC, Nevenka
        Od problema do prilika u vođenju slučaja : priručnik za praktičare / Nevenka Žegarac. - Beograd : Fakultet političkih nauka, Centar za istraživanja u socijalnoj politici i socijalnom radu, 2015. - 297 str. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 284-297

ISBN 978-86-84031-93-0
a) socialno delo b) centri za socialno delo c) vodenje primerov d) načrtovanje potreb e) sodelovanje uporabnikov f) ocena tveganja g) dokumentiranje dela h) planiranje i) priročniki

364(035)
COBISS.SI-ID 4555109

146.
ŽIDAN, Alojzija
        Metadidaktično poučevanje in učenje družboslovja / Alojzija Židan. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 1996 (Ljubljana : Tipo). - 134 str. ; 21 cm. - (Zbirka Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede ; 21)

ISBN 86-80227-65-X
a) družboslovje b) pedagogika c) didaktika d) politična kultura e) izobraževanje f) vrednote g) srednje izobraževanje h) znanje

37.02
303:37
COBISS.SI-ID 64661248