COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti maj-sep 2017


1.
        AFTER austerity : welfare state transformation in Europe after the great recession / edited by Peter Taylor-Gooby, Benjamin Leruth, Heejung Chung. - New York : Oxford University Press, 2017. - XIV, 2929 str. ; 24 cm : graf. prikazi

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-879026-6
ISBN 978-0-19-879027-3 (broš.)
a) država blaginje b) socialna politika c) socialne reforme d) Evropa e) varčevanje f) globalna kriza g) zborniki

316.323.65(4)(082)
COBISS.SI-ID 4860773

2.
AHMETAJ, Jasmina
        Dekle z bonboni / Jasmina Ahmetaj, Marta Gregorčič ; [spremno besedilo Marta Gregorčič]. - Maribor : Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih ; Ljubljana : Založba /*cf., 2013 ([Maribor] : Darima). - 268 str. ; 20 cm

400 izv. - Moč pričevanja: srečanje s svetom, ki ga nismo poznali ne doživeli / Marta Gregorčič: str. 241-268

ISBN 978-961-257-052-1 (Založba /*cf.)
a) Romi - Slovenija - V leposlovju b) Romi

821.163.6-312.6
821.214.58(497.4)-312.6
COBISS.SI-ID 268461824

3.
AJKIČ, Jasmin
        Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II [Videoposnetek] : dokumentarni film / scenarij in režija Jasmin Ajkić ; direktor fotografije Aleš Jurkovič. - Kočevje : Ljudska univerza, [2012]. - 1 video DVD (ca 27 min) : barve, zvok ; 12 cm

Podnapisi v angl. - Posneto 2012. - Produkcija: B-projekt
a) Romi - Izobraževanje - Projekti - Slovenija - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) vzgoja c) vzgojnoizobraževalni proces d) medkulturni dialog e) projektno delo f) romski pomočnik g) DVD

376-054.57(497.4=214.58):791.229.2(086.82)
791.229.2(086.82):376-054.57(497.4=214.58)
COBISS.SI-ID 513578359

4.
        ALEKSANDRINKE / [avtorji besedil] Mirela Nanut ... [et al.] ; [zbrala, uredila Darja Skrt ; fotografije arhiv Goriškega muzeja]. - Nova Gorica : Goriški muzej Kromberk, 2014 ([Šempeter pri Gorici] : A-media). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Berila / Goriški muzej ; zv. 11)

Ilustr. na zadnji notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija pri dveh prispevkih. - Iz vsebine: Slovenske izseljenke v Egiptu : analiza stanja povratnic : diplomska naloga / Mirela Nanut. Prispevki k poznavanju gospodarskih razmer na Goriškem v 19. in v začetku 20. stoletja / Branko Marušič

ISBN 978-961-6201-50-6
a) Slovenske izseljenke - Egipt b) Aleksandrinke c) Goriška - Ekonomska zgodovina - 19.st.-1914 d) Slovenke e) ženske f) emigracija g) zgodovinski pregledi

314.151.3-054.72-055.2(620=163.6)(091)
338(450.367+497.473)"18/1914"
COBISS.SI-ID 276872448

5.
BACQUE, James
        Druge izgube : [preiskava o smrti približno milijona nemških vojaških ujetnikov v ameriških in francoskih taboriščih po drugi svetovni vojni] / James Bacque ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2007 ([Ljubljana] : Schwarz). - 303 str., [8] str. pril. ; 20 cm

Prevod dela: Other losses. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Predgovor / Ernest Fisher ml.: str. 13-15. - Bibliografija: str. 299-301

ISBN 978-961-6627-04-7
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni ujetniki b) Nemci c) ujetniška taborišča d) nemški vojaki

355.257.72(430)"1945"
94(430)"1945"
COBISS.SI-ID 235776512

6.
BARKLEY, Russell A., 1949-
        Your defiant child : 8 steps to better behavior / Russell A. Barkley, Christine M. Benton. - 2nd ed. - New York ; London : Guilford Press, 2013. - XII, 257 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 242-244. - Kazalo

ISBN 978-1-4625-1043-6
ISBN 978-1-4625-1007-8 (broš.)
a) otroci b) motnje vedenja c) vzgojne metode

159.92:376
COBISS.SI-ID 4854885

7.
BEAUMONT, Helen
        Losing Clive to younger onset dementia : [one family's story] / Helen Beaumont ; forward by Robin Jacoby. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, 2009. - 144 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-84310-480-3 (broš.)
ISBN 978-1-84642-862-3 (el. knjiga)
a) Dementia - Patients - Biography b) presenilna demenca c) duševno zdravje d) življenje z demenco e) biografije

616.892
COBISS.SI-ID 4824165

8.
BEERS, Barry
        Šole učenja : praktični priročnik za učitelje in ravnatelje / Barry Beers ; [prevedla Urška Zupanec]. - Ljubljana : Državni izpitni center, 2007 ([Ljubljana] : Present). - 150 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Learning-driven schools: a practical guide for teachers and principals. - Bibliografija: str. 148-150

ISBN 978-961-6322-74-4 (broš.)
a) Pouk - Priročniki b) pouk c) poučevanje d) učenje e) poučevanje za učenje f) učenci g) učni razgovori h) spopolnjevanje i) šola j) organizacija k) učitelji l) ravnatelji m) vzgoja in izobraževanje

371.3(035)
COBISS.SI-ID 236495616

9.
BERGLEZ, Vida
        V rejništvu ali Kako se kaže spoštovanje do rejencev in rejenk, rejnikov in rejnic in koliko se ceni delo slednjih / Vida Berglez. - Maribor : družina Berglez, 2005 ([Rače] : Pinus). - 187 str. ; 21 cm

ISBN 961-236-778-7
a) Rejništvo - Pravna ureditev - Slovenija b) socialno skrbstvo c) socialno delo d) skrbništvo

364.65-058.866(497.4)
349.2(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 54283009

10.
        BEYOND the pink curtain : everyday life of LGBT people in Eastern Europe / edited by Roman Kuhar and Judit Takács. - 1st ed. - Ljubljana : Mirovni inštitut = Peace Institute, 2007 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 389 str. : tabele ; 23 cm. - (Book series Politike symposion)

500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-45-9
a) Homoseksualnost - Evropa - Zborniki b) Homoseksualci - Družbeni položaj - Evropa - Zborniki c) Homoseksualci - Vsakdanje življenje - Evropa - Zborniki d) postkomunizem e) Srednja Evropa f) Vzhodna Evropa g) marginalne skupine

316.723-055.3(4)(082)
316.344.7-055.3(4)(082)
613.885-055.3(4)(082)
COBISS.SI-ID 234250752

11.
BREITINGER, Eric
        Vertraute Fremdheit : Adoptierte erzählen / Eric Breitinger. - Berlin : Ch. Links Verlag, 2011. - 208 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 201-204

ISBN 978-3-86153-642-0
a) posvojitve b) posvojenci c) identiteta d) drugačnost e) zgodbe f) iskanje bioloških staršev

159.9424-058.866
COBISS.SI-ID 4857701

12.
BRYDEN, Christine, 1949-
        Before I forget : how I survived being diagnosed with younger-onset dementia at 46 / Christine Bryden with Sarah Minns. - [Camberwell [etc.]] : Penguin Books : Viking, 2015. - 278 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-670-07874-5
a) demenca b) avtobiografije

616.892
COBISS.SI-ID 4821093

13.
BRYDEN, Christine, 1949-
        Who will I be when I die? / Christine Bryden ; forward by Elizabeth MacKinlay. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, 2012. - 172 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 172

ISBN 978-1-84905-312-9 (broš.)
ISBN 978-0-85700-645-5 (el. knjiga)
a) Bryden, Christine (1949-) - Mental health b) Dementia - Patients - Biography c) demenca d) duševno zdravje e) življenje z demenco f) Alzheimerjeva bolezen

616.892
COBISS.SI-ID 4821605

14.
CALLEGARO, Mario
        Web survey methodology / Mario Callegaro, Katja Lozar Manfreda & Vasja Vehovar. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015 (UK : CPI Group). - XX, 318 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 268-299. - Kazali

ISBN 978-0-85702-860-0 (trda vezava)
ISBN 0-85702-860-X (trda vezava)
ISBN 0-85702-861-8 (broš.)
ISBN 978-0-85702-861-7 (broš.)
a) Spletne ankete b) Web surveys c) Metodologija d) Methodology e) družbene vede f) raziskovalno delo g) ankete h) informacijska tehnologija i) Internet j) planiranje k) aplikacija l) ocene m) analiza n) social sciences o) research work p) questionnaires q) information technology r) Internet s) planning t) application u) evaluation v) analysis

159.9.07:004.738.5
303.62:004.738.5
CC-APA:
2260
COBISS.SI-ID 33367389

15.
CARLING, Christine.
        But then something happened : a story of everyday dementia / Chris Carling. - Cambridge : Golden Books, 2012. - 233 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-95730790--2
a) demenca b) Alzheimerjeva bolezen c) duševno zdravje d) svojci e) življenje z demenco f) biografije

616.892
COBISS.SI-ID 4824421

16.
        COUNTERING discrimination in social work / edited by Bogdan Lešnik. - Aldershot [etc.] : Ashgate, cop. 1998. - XVI, 185 str. ; 23 cm. - (International perspectives in social work)

Opombe z bibliografijo na koncu posameznih prispevkov

ISBN 1-85742-436-0
a) socialne službe b) diskriminacija c) socialno delo

364:316.64
COBISS.SI-ID 147813

17.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Prestopniško in odklonsko vedenje mladih : vzroki, pojavi, odzivanje / Gabi Čačinovič Vogrinčič. - Ljubljana : Bonex, 2000. - Str. 77-88 ; 24 cm

Čelni nasl. - Bibliografija: str.87-88. - Abstract: Social work with children and juveniles between assistance and coericion. - P. o.: Prestopniško in odklonsko vedenje mladih ; Bonex, 2000
a) mladostniki

343.915
COBISS.SI-ID 4835685

18.
        ČAS beži, a pušča sledi : 50 let centrov za socialno delo in 15 let Skupnosti centrov za socialno delo / [gradivo zbrala in uredila Darja Kuzmanič Korva ; slikovno gradivo Dajana Čok]. - Ljubljana : Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2012 (Ljubljana : Abo grafika). - 488 str. : ilustr. ; 25 cm

500 izv.

ISBN 978-961-90682-3-6
a) Socialno delo - Javne službe - Zgodovina - Slovenija - Zborniki b) centri za socialno delo c) zgodovinski vidik d) medijska reprezentacija e) socialno varstvo

364:35.076(091)(082)
COBISS.SI-ID 264034816

19.
DEBELJAK, Peter
        Demokratičnost odprte metode koordinacije / Peter Debeljak. - 1. izd. - Ljubljana : Vega, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 293 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

300 izv. - Predgovor / Milan Zver: str. [X-XI]. - Foreword / Ivo Belet: str. [XII-XIII]. - O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 248-291. - Abstract

ISBN 978-961-6991-03-2
a) Evropska unija - Demokracija b) Javna politika c) Public policy d) odprta metoda demokracije e) deliberativna demokracija f) mednarodni odnosi g) Lizbonska strategija h) družbena gibanja

351:061.1EU
316.45.058.2
061.1EU
COBISS.SI-ID 286589696

20.
        DELINQUENT and daviant behaviour of juveniles : causes, forms and responses / edited by Alenka Šelih. - Ljubljana : Bonex Založba, 2000. - 18 str. ; 24 cm

a) juvenile delinquency b) deviant behaviour c) mladoletniška delinkvenca d) deviantno vedenje

343.915
COBISS.SI-ID 4934729

21.
        DINAMIKA podjetniškega potenciala : GEM Slovenija 2016 / avtorji Miroslav Rebernik ... [et al.]. - Maribor : Univerzitetna založba Univerze, 2017 ([Kranj] : Žnidarič). - 194 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Slovenski podjetniški observatorij, ISSN 1854-8040)

Dostopno tudi na: http://www.epf.um.si/fileadmin/user_upload/GEM_2016__web.pdf. - Na str. za nasl. str. tudi nasl. v angl.: Dynamics of entrepreneurial potential. - O avtorjih: str. 191-193. - 250 izv. - Bibliografija: str. 165-172. - Izvleček ; Abstract. - Uvodni povzetek ; Executive summary

ISBN 978-961-286-024-0
a) podjetništvo b) gospodarski razvoj c) podjetniški ekosistem d) podjetniški potencial e) globalni podjetniški monitor

334.7(497.4)"2016"
COBISS.SI-ID 91360001

22.
        DISLEKSIJA - vodnik za samostojno učenje študentov in dijakov / Marija Kavkler ... [et al.] ; [uredila Milena Košak Babuder ; fotografije Ksenija Pfeifer]. - Ljubljana : Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010 ([Ljubljana] : Povše). - 112 str. : ilustr. ; 30 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 110

ISBN 978-961-91532-8-4
a) Disleksija b) Študenti - Učne težave - Pomoč - Priročniki c) Učenje - Priročniki d) simptomi e) učne metode f) samostojno učenje g) izobraževalna tehnologija h) nasveti

376-057.875(035)
616.89-008.434.5(035)
COBISS.SI-ID 252383488

23.
DNEVI podiplomskih študentov Slovenije (1 ; 2000 ; Ljubljana)
        Raziskovalno delo podiplomskih študentov v Sloveniji. Družboslovje in humanistika / 1. dnevi podiplomskih študentov Slovenije, oktober 2000 ; uredila Branko Lobnikar, Jurij Žurej. - Ljubljana : Društvo mladih raziskovalcev Slovenije, 2000 (Ljubljana : Bori). - VIII, 514 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

300 izv.

ISBN 961-90669-2-8

378.046.4:001.891(497.4)
COBISS.SI-ID 109326080

24.
DNEVI slovenskih psihologov (5 ; 2004 ; Bled)
        Inteligentnost, ustvarjalnost, nadarjenost : zbornik razprav / 5. dnevi slovenskih psihologov, Bled, 16. in 17. april 2004 ; uredili Mojca Vizjak Pavšič, Marijan Salobir, Marko Jeraj. - Ljubljana : Društvo psihologov Slovenije ; Velenje : Gorenje, 2005 (Gorenje). - 176 str. ; 21 cm

ISBN 961-6066-02-1 (Društvo psihologov Slovenije)
a) Inteligentnost - Psihologija - Zborniki

159.954(082)
COBISS.SI-ID 222784256

25.
DONAGHY, Ian
        Dear dementia : the laughter and the tears / Ian Donaghy. - London : Hawker Publications, 2015. - [102] str. ; 14 x 15 cm : ilustr.

ISBN 978-1-874790-86-0
a) demenca b) duševno zdravje c) delo z dementnimi osebami d) komunikacija e) čustva

616.892
COBISS.SI-ID 4825189

26.
        DRUŽBENA skrb za vzgojo, izobraževanje in socialno varstvo oseb s posebnimi potrebami - deset let kasneje : zbornik referatov = Društvena skrb za odgoj, obrazovanje i socijalnu sigurnost osoba s posebnim potrebama - deset godina kasnije : zbornik referata = Gesellschaftliche sorge für Erziehung, Ausbildung und soziale Sicherheit von Personen mit besonderen Bedürfnissen - Zehn Jahre später : Sammelband der Referate = L'impegno sociale - tutela sociale per l'educazione, l'instruzione e la previdenza sociale delle persone disabili - dieci anni più tardi : raccolta dei referati = Társadalmi gondoskodás a kölönleges bánásmódra szoruló személyek neveléséről, oktatásáról és szociális biztonságáról - tíz evvel később : a beszàmolòk füzete, 18 - 20. X. 2000, Portorž, Slovenija / [uredila Karl Destovnik, Jan Ulaga]. - Ljubljana : Društvo defektologov Slovenije, 2000 (Ljubljana : Nova Orbita). - 736 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Prispevki v slov., hrv., nem., it. ali madž. in angl. - Na vrhu nasl. str.: Alpe-Adria = Alpen Adria = Alpe Jadran. - 500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 109-5047-68-2 !
a) vzgoja in izobraževanje b) defektologija c) socialno varstvo d) zborovanja

376.2/.4(063)(082)
COBISS.SI-ID 109504768

27.
ĐURIĆ, Rajko
        Rečnik romskih simbola / Rajko Đurić, Dragoljub Acković ; [fotografije Aleksandar Vulović]. - Beograd : Muzej romske kulture : Rrominterpress, 2010 (Beograd : Paral). - 145 str. : ilustr. ; 21 cm

Bibliografija: str. 144-145

ISBN 978-86-83647-15-6 (RP)
a) Romi b) romska kultura c) romski jezik d) simboli

572(=214.58)(031)
COBISS.SI-ID 177144076

28.
        EFFECTIVE ways of working with children and their families / edited by Malcolm Hill. - London ; Philadelphia, Pa. : Jessica Kingsley Publishers, 1999. - 304 str. ; 24 cm. - (Research highlights in social work ; 35)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 1-85302-619-0 (pb : alk. paper)
a) Social work with children - Great Britain b) Family social work - Great Britain c) Child welfare - Great Britain d) Family services - Great Britain e) Family services - Great Britain f) Family social work - Great Britain g) Children - Services for - Great Britain h) Social work with children - Great Britain i) otroci j) družine k) socialno delo z družino l) otroško skrbstvo m) družinska terapija

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 328293

29.
ENSACT Conference (2011 ; Brussels)
        Social action in Europe : sustainable social development and economic challenges : conference book / ENSACT Conference, Brussels, 10-13 April 2011. - Brussels : s.n., 2011. - 299 str. ; 23 cm

a) socialno delo b) kongresi c) izobraževanje za socialno delo

36
COBISS.SI-ID 3623269

30.
ENT, Dorine W. van der
        Nasilje nad ženskami - odgovornost policije : za kvalitetnejše delo policije v primerih nasilja nad ženskami / D. W. van der Ent, Th. D. Evers, K. Komduur ; [prevajalci Dora Meden, Lorena Božac-Deležan, Rado Abutovič]. - Ljubljana : Ženska svetovalnica, 2001 ([Ljubljana] : Tiskarna RTV Slovenije). - XXI, 113 str. ; 22 cm

Prevod dela: Violence against women - police responsibility. - Bibliografija: str. 111-113

ISBN 961-6403-90-7

343.62-055.2
351.74
COBISS.SI-ID 115254272

31.
        EPISTEMOLOGY II. - Ljubljana : ISH - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, [1999] ([Begunje] : Cicero). - 118 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Topos ; letn. 1, št. 1-2)

300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Povzetki v angl.
a) Spoznavna teorija - Zborniki b) humanistične vede c) epistemologija

165(082)
COBISS.SI-ID 108160000

32.
ERATH, Peter
        Sozialarbeitswissenschaft : eine Einführung / Peter Erath. - Stuttgart : Kohlhammer, 2006. - 261 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 249-261

ISBN 978-3-17-019478-6
a) socialno delo b) teorije socialnega dela c) metode socialnega dela d) tehnike v socialnem delu

36
COBISS.SI-ID 4864101

33.
ERŽEN, Saša, 1973-
        Rozagroza in Plavalava / Saša Eržen, Maruša Ivančič, Kobrowsky ; ilustrirala Urška Kozak ; [spremna beseda Damjan Zorc]. - 2. izd. - Ljubljana : Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2017

ISBN 978-961-6471-42-8
a) Bratje in sestre - V otroškem leposlovju b) Enakost spolov - V otroškem leposlovju

821.163.6-93-32
087.5
COBISS.SI-ID 290875648

34.
EU Monitoring and Advocacy Program
        Rights of people with intellectual disabilities. Access to education and employment : Slovenia : monitoring report = Pravice oseb z intelektualnimi ovirami. Dostopnost izobraževanja in zaposlovanja : Slovenija : poročilo / EU Monitoring and Advocacy Program ; [oblikovanje osnutkov poročil] Slavka Kukova ... [et al.]. - Budapest ; New York : Open Society Institute, 2005. - 107, 114 str. ; 24 cm

Besedilu v slov. sledi besedilo v angl. - Bibliografija: str. 106-107 in 113-114
a) Človekove pravice b) Human rights c) Invalidnost d) Disability e) Invalidi f) Disabled persons g) Izobraževanje h) Education i) Zaposlovanje j) Employment k) Slovenija l) Slovenia m) Poročila n) Reports o) invalidnost p) hendikep q) intelektualne ovire r) izobraževanje s) zaposlovanje t) osebe z motnjo v duševnem razvoju

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 2353509

35.
        EVALVACIJA socialnovarstvene storitve "Pomoč družini za dom" in programov psihosocialne pomoči družini v centrih za socialno delo / [gradivo pripravili Boris Sunko ... [et al.] ; gradivo zbral Boris Sunko ; uredila Darja Kuzmanič Korva]. - Ljubljana : Skupnost CSD Slovenije, 2001 (Ljubljana : Forma 1). - 198 str. : graf. prikazi, preglednice ; 23 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 197-198

ISBN 961-90682-1-1
a) Družina - Socialno varstvo b) sociologija družine c) socialno delo d) socialne službe e) psihosocialna pomoč f) storitve g) evalvacija h) Slovenija i) študije

364:316.356.2(497.4)
COBISS.SI-ID 113710848

36.
        EVROPA, Slovenija in Romi : zbornik referatov na mednarodni konferenci v Ljubljani, 15. februarja 2002 / [urednika Vera Klopčič, Miroslav Polzer ; prevodi Nives Sulič ... et al.]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 2003 (Eurota). - 400 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6159-23-2
a) Romi - Družbeni položaj - Slovenija - Posvetovanja b) Romi - Družbeni položaj - Evropa - Posvetovanja c) zborniki

323.15(497.4=163.6)(063)(082)
397(4)(063)(082)
COBISS.SI-ID 128278016

37.
        EVROPSKI vratarji : migracijske in azilne politike v vzhodni Evropi / uredil Aldo Milohnić ; [prevodi iz nemščine Alenka Veler, prevod v angleščino Olga Vuković]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, cop. 2001 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 101 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

Ilustr. na notr. str. ov. - Opombe z bibliografijo pri posameznih prispevkih na dnu str. - Summary

ISBN 961-90932-4-0
a) Migracije - Vladna politika - Vzhodna Evropa - Zborniki b) Azil - Vzhodna Evropa - Zborniki c) imigranti d) begunci e) priseljenci

314.7(4-014)
341.43(4-014)
COBISS.SI-ID 116497408

38.
FAKULTETA za socialno delo (Ljubljana)
        Pregled raziskovalnega dela : 1969-2010 / [zbrala in uredila Lidija Kunič ; povzetke so prispevali Beata Akerman ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2011. - 289 str. ; 24 cm

Kazali

ISBN 978-961-6569-37-8
a) Fakulteta za socialno delo (Ljubljana) - Raziskovalno delo - 1969-2010 b) raziskave FSD c) socialno delo

001.891(497.4Ljubljana):364
378.6:364(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 256774656

39.
FAST, Julie A.
        Ljubiti nekoga z bipolarno motnjo : razumevanje in pomoč vašemu partnerju / Julie A. Fast, John D. Preston ; [prevod Maja Haclar Anžin]. - Ljubljana : Chiara, 2017. - 270 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Loving someone with bipolar disorder

ISBN 978-961-94116-3-6
a) Bipolarna motnja razpoloženja b) Osebe z duševnimi problemi - Medosebni odnosi c) osebe z težavami v duševnem zdravju d) duševno zdravje e) manično-depresivne bolezni f) samopomoč g) partnerski odnosi h) nasveti

616.895.1(035)
COBISS.SI-ID 290528512

40.
FLAKER, Vito
        Živeti s heroinom / Vito Flaker ; sodelavci Jani Belin ... [et al.]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2002 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 2 zv. : ilustr. ; 20 cm + 2 razglednici. - (Oranžna zbirka)

Vsebina:
1: Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji. - 271 str. - Kdo ali kaj je problem? / Tanja Rener: str. 5-8. - Bibliografija: str. 263-268
2: K zmanjševanju škode. - 298 str. - Bibliografija: str. 291-295

ISBN 961-6271-29-6 (zv. 1)
ISBN 961-6271-44-X (zv. 2)
a) Odvisnosti - Družbeni vidik b) Narkomanija - Zmanjševanje škode c) Heroin - Slovenija d) odvisniki e) družba f) stigmatizacija g) družbena vloga h) strategija i) raziskave j) intervjuji

613.83(497.4)
316:613.83
COBISS.SI-ID 118685952

41.
FREDERICKSON, Norah
        Special educational needs, inclusion and diversity / Norah Frederickson and Tony Cline. - 2. ed. - Maidenhead : Open University Press, cop. 2009. - XII, 652 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 543-620. - Kazalo

ISBN 0-33-5221467 (broš.)
ISBN 978-033-5221462 (broš.)
a) Special education - Great Britain b) Inclusive education - Great Britain c) izobraževanje d) integracija e) inkluzivno izobraževanje

376
COBISS.SI-ID 3860439

42.
GENOVA, Lisa
        Still Alice / Lisa Genova. - New York [etc.] : Pocket Books, 2014. - 337 + [100] str. ; 18 cm

ISBN 978-1-5011-0773-3
ISBN 978-1-4391-5703-9 (el. knjiga)
a) Alzheimerjeva bolezen - V leposlovju b) Demenca - V leposlovju c) ljubezenski romani d) bolezen v družini e) demenca f) leposlovje

821.111(73)-311.2=111
COBISS.SI-ID 4823397

43.
GILDER, Eric
        Mass media moments in the United Kingdom, the USSR and the USA / by Eric Gilder. - Sibiu : Universitǎţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2003. - 155 str. ; 21 cm

Bibliografija pri posameznem poglavju

ISBN 973-651-596-6
a) množični mediji b) Velika Britanija c) Sovjetska zveza d) Združene države Amerike e) zakonodaja f) medijski študiji

316.77
COBISS.SI-ID 1037453

44.
GLOBAČNIK, Bojana
        Zgodnja obravnava / Bojana Globačnik ; [ob izidu publikacije (spremna beseda) Alenka Šelih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 99 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

400 izv. - Ob izidu publikacije / Alenka Šelih: str. 5-6. - Beseda o avtorici: str. 99. - Bibliografija: str. 89-94. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0067-0
ISBN 978-961-03-0060-1 !
a) Otroci s posebnimi potrebami - Zgodnja obravnava b) zgodnja intervencija c) otroci s posebnimi potrebami d) intervencijski programi e) inkluzija f) predšolski otroci g) otroci z motnjami v razvoju h) specialna pedagogika i) early intervention j) children with special needs k) intervention programs l) inclusion

159.922.76
CC-APA:
2800
COBISS.SI-ID 264720896

45.
GOLE Ašanin, Sonja
        Otroci brez spremstva / [besedilo Sonja Gole Ašanin, Ylva Blomquis, Cecile Plunet ; fotografije Jure Slovša]. - Ljubljana : Urad za priseljevanje in begunce, 2003 ([Ljubljana] : Itagraf). - 8 str. : fotogr. ; 21 cm

Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. ov. - 5.000 izv.
a) Otroci - Begunci b) Otroci - Migracije c) mednarodni konflikti d) vojne e) zanemarjanje otrok f) mednarodne migracije g) ekonomske migracije h) pravice otrok

314.745.22-053.2
331.556.4-053.2
COBISS.SI-ID 122548992

46.
        GOSPODARSTVO za 1 % : Oxfamovo poročilo št. 210. Slovenska smer / Srečo Dragoš in Vesna Leskošek ; [prevod Oxfamovega poročila Barbara Skubic ; spremna beseda Srečo Dragoš in Vesna Leskošek]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2016 ([Maribor] : Darima). - 127 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: An economy for the 1 %. - 400 izv. - Bibliografija: str. 121-125 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-079-8
a) Gospodarstvo b) Ekonomska neenakost

316.323.6
330.342.14
COBISS.SI-ID 286796032

47.
GOSTEČNIK, Christian
        Poskusiva znova / Christian Gostečnik. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski inštitut, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - (Zbirka Krik po odnosu ; 5)

Bibliografija: str. 547-554

ISBN 961-6326-18-X (Brat Frančišek)
a) Zakonska zveza - Psihoanaliza b) Odnosi med spoloma - Psihoanaliza

159.964.2
COBISS.SI-ID 114102272

48.
GOSTEČNIK, Christian
        Srečal sem svojo družino / Christian Gostečnik ; [spremna beseda Silvin Krajnc]. - Ljubljana : Brat Frančišek : Frančiškanski družinski center, 1999 (Ljubljana : Littera picta). - (Zbirka Krik po odnosu ; 3)

ISBN 961-6326-01-5 (Brat Frančišek)
a) Družina - Psihoanaliza

159.964.2
COBISS.SI-ID 104418048

49.
GRADIŠNIK, Lidija, 1972-
        Kako se pogovoriti s starejšim pacientom? : priročnik o komunikaciji za zdravstveno osebje / priredila in dopolnila Lidija Gradišnik in Tomaž Velnar. - Maribor : Alma mater Europaea - ECM, 2017. - 71 str. ; 22 cm

Prirejeno po: Clinician's handbook

ISBN 978-961-6966-09-2
a) Zdravstveni delavci - Komuniciranje - Priročniki b) stari ljudje c) komunikacija d) zdravstvo

005.57:614.253(035)
COBISS.SI-ID 288945920

50.
GREBENC, Vera
        Ocena potreb in raziskovanje lokalnih vednosti kot izhodišče za delovanje v socialnem delu : doktorska disertacija / Vera Grebenc. - Ljubljana : [V. Grebenc], 2005. - 294 str. ; 30 cm

Bibliografija: str. 214-256. - Povzetek; Abstract. - Kazalo. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) potrebe b) država blaginje c) socialno varstvo d) človekove pravice e) nacionalni program socialnega varstva f) socialno delo g) etnografski zemljevid h) welfare state i) needs assessment j) social work k) human rights l) ethnographic map m) social security

36
COBISS.SI-ID 2486373

51.
        HANDBUCH Kinder und häusliche Gewalt / Barbara Kavemann, Ulrike Kreyssig (Hrsg.). - Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. - 475 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-531-14429-0
a) otroci b) nasilje v družini c) priročniki

343.62(035)
COBISS.SI-ID 4858981

52.
HEDŽET Tóth, Cvetka
        Hermenevtika metafizike : metafizika - materializem - etika - utopija / Cvetka Hedžet Tóth. - Ljubljana : Društvo 2000, 2008 (Borovnica : Grafika M). - 499 str. ; 22 cm

Opombe z bibliografijo pri vseh poglavjih

ISBN 978-961-6533-26-3
a) Metafizika - Filozofija kulture b) slovenska filozofija c) etika d) materializem e) utopija f) kultura g) protestantizem

11:130.2
COBISS.SI-ID 242595328

53.
HLADNIK, Miran
        Nova pisarija : strokovno pisanje na spletu / Miran Hladnik. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 (Ljubljana : Birografika Bori). - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 327-328 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-237-845-5
a) Strokovni sestavki - Učbeniki za visoke šole b) Spletna besedila - Učbeniki za visoke šole

001.8:378(075.8)
808.1:004.738.5(075.8)
COBISS.SI-ID 285920000

54.
        HOMOSEXUALITÄT in der Familie : Handbuch für familienbezogenes Fachpersonal / [Redaktion Ilka Borchardt, Heiko Reinhold]. - Köln : Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland, 2014. - 146 str. ; 22 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 133-143. - Kazalo

ISBN 978-3-00-044573-6
a) homoseksualnost b) družina c) priročniki

316.367.7(035)
COBISS.SI-ID 4864357

55.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Romani čhib = Romski jezik / Jožek Horvat-Muc ; [pri pripravi sodelovali Šarkezi Danijel ... et al.]. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije, 2008 (Murska Sobota : Klar). - 62 str. ; 23 cm

1.000 izv.

ISBN 961-238-599-8
a) Romščina - Slovnica - Slovenija b) Slovarji - Romščina - Slovenščina c) romščina d) slovenščina e) slovarji

811.214.58'374=163.6
811.214.58'36
COBISS.SI-ID 6532915

56.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Romska skupnost v Sloveniji : zgodovina in kultura Romov / Jožek Horvat Muc. - Murska Sobota : Zveza Romov Slovenije = Romani Union, 2011 (Murska Sobota : Klar). - 187 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.zveza-romov.si/shared_files/uvrvi/romska_skupnost_v_sloveniji.pdf. - 2.000 izv. - Zakaj Romi nimajo lastne pisane zgodovine / Dragoljub Acković: str. 5-10. - Bibliografija: str. 163. - Iz vsebine: Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (ZRomS-1)

ISBN 978-961-93062-3-9 (Zveza Romov Slovenije)
ISBN 978-961-91749-8-2 (Romai Union)
a) Romi - Zgodovina - Slovenija b) Romi - Družbeni položaj - Slovenija c) Romi - Kulturno življenje - Slovenija d) Romska kultura - Slovenija

94(497.4=214.58)
323.15(497.4=214.58)
008(497.4=214.58)
COBISS.SI-ID 257466368

57.
        HOW to use social software in higher education : a handbook from the iCamp project / [editors Karolina Grodecka, Fridolin Wild, Barbara Kieslinger]. - [S. l.] : iCamp, 2008. - 130 str. : ilustr.

Dodatek k nasl. v impres. - Bibliografija pri vsakem prispevku

ISBN 978-83-60958-28-5
a) mednarodni projekti b) svetovni splet c) komunikacije d) socialne mreže e) objavljanje f) izmenjava g) mrežna orodja h) servisi

004.738.5:004.6
COBISS.SI-ID 22400039

58.
HOWARD, Alex
        Philosophy for counselling and psychotherapy : Pythagoras to postmodernism / Alex Howard. - Basingstoke : Macmillan, 2000. - XVI, 380 str. ; 22 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/fy031/00456081.html
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/bios/hol059/00456081.html
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/hol031/00456081.html. - Bibliografija. - Kazalo Machine generated contents note: 1 Pythagoras (c. 580-500 BC) ; 2 Heraclitus (c. 540-480 BC) ; 3 Sophoces (c. 496-406 BC) ; 4 Socrates (c. 470-399 B) and Plato (c. 427-347 BC) ; 5 Aristotle (384-322 BC) ; 6 Epicureanism ; 7 Stoicism ; 8 St Augustine (354-430 AD) ; 9 St Thomas Aquinas (1225-1274) ; 10 Niccolo Machiavelli (1462-1527) ; 11 Martin Luther (1483-1546) ; 12 Thomas Hobbes (1588-1679) ; 13 Rene Descartes (1596-1650) ; 14 Baruch de Spinoza (1632-1677) ; 15 John Locke (1632-1704) ; 16 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) ; 17 George Berkeley (1685-1753) ; 18 David Hume (1711-1776) ; 19 Jean Jacques Rousseau (1712-1778) ; 20 Immanuel Kant (1724-1804) ; 21 Jeremy Bentham (1748-1832) ; 22 Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ; 23 Arthur Schopenhauer (1788-1860) ; 24 John Stuart Mill (1806-1873) ; 25 Soren Aabye Kierkegaard (1813-1855) ; 26 Karl Marx (1818-1883) ; 27 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) ; 28 Sigmund Freud (1856-1939) ; 29 Carl Gustav Jung (1875-1961) ; 30 Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ; 31 Martin Heidegger (1889-1976) ; 32 Jean-Paul Sartre (1905-1980) ; 33 What next?

ISBN 0-333-92624-2 (hardcover)
ISBN 0-333-75098-5 (broš.)
a) Philosophical counseling b) Psychotherapie c) svetovanje d) psihoterapija e) filozofija

159.98
COBISS.SI-ID 39494242

59.
HOZJAN, Dejan
        Model razvijanja socialne kohezivnosti v vzgoji in izobraževanju : pristop k sistemskemu urejanju / Dejan Hozjan. - Vršac : Visoka vaspitačka škola "Mihailo Palov", 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 83 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Istraživačke studije ; 47)

300 izv. - Bibliografija: str. 73-75. - Povzetek ; Abstract. - Kazala

ISBN 978-86-7372-147-7
a) Vzgoja - Družbena kohezija - Slovenija b) Izobraževanje - Družbena kohezija - Slovenija c) socialna kohezivnost d) nadarjeni otroci e) otroci s posebnimi potrebami f) izobraževalni sistemi

37:316.454.4(497.4)
COBISS.SI-ID 270705415

60.
HRŽENJAK, Majda
        Nevidno delo / Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2007 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 135, 137 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

500 izv. - Bibliografija: str. 123-129. - Kazalo. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Invisible work / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-46-6
a) Delo - Ekonomski vidik b) plačano domače delo c) neplačano domače delo d) gospodinje

331.101
1:351.85(497.4)
COBISS.SI-ID 234362112

61.
HUGHES, Brendan
        Cannabis legislation in Europe : an overview / [Brendan Hughes] ; [issued by] European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction. - Luxembourg : Publication Office of the European Union, 2017. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4135/TD0217210ENN.pdf. - Ov. nasl. - Bibliografija: str. 28-30

ISBN 978-92-9497-107-4
ISBN 978-92-9497-106-7 (pdf)

doi: 10.2810/211279
a) droge b) konoplja c) zakonodaja d) Evropa

613.83:061.1EU
COBISS.SI-ID 4796005

62.
        INNOVATIONS in social work research : using methods creatively / edited by Louise Hardwick, Roger Smith and Aidan Worsley. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, 2016. - 375 str. ; 23 cm : graf. prikazi

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-84905-585-7
ISBN 978-1-78450-145-7 (el. knjiga)
a) socialno delo b) družboslovno raziskovanje c) metodologija raziskovanja d) inovacije e) socialne službe f) zborniki

36:303(082)
COBISS.SI-ID 4854373

63.
INTERNATIONAL Doctoral Studies in Social Work Inaugural Conference (2009 ; Ljubljana)
        Global crisis in/and social work : the ambiguities and challenges / INDOSOW Inaugural Conference, 4.-6. September 2009, Ljubljana ; [editors Darja Zaviršek and Tjaša Nabergoj]. - Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of social work, 2009. - 84 str. ; 25 cm

ISBN 978-961-6569-26-2
a) socialno delo b) globalna kriza c) socialna politika

364:338.124.4(063)
COBISS.SI-ID 246733824

64.
INTERNATIONAL Interdisciplinary Scientific Conference Society. Health. Welfare (4 ; 2012 ; Riga)
        4th International Interdisciplinary Scientific Conference "Society. Health. Welfare" : November 22-23, 2012 : [proceedings]. - Les Ulis Cedex : EDP sciences, 2014. - [420 str.] ; 26 cm : ilustr. - (SHS Web of Conferences ; vol. 10 - 2014)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-2-7598-1639-2
a) družba b) zdravje c) blaginja d) mednarodne konference

316.3(082)
COBISS.SI-ID 4823909

65.
INTERNATIONAL Scientific Conference on Nursing and Health Care Research (4 ; 2011 ; Ljubljana)
        Evidence-based health care - opportunities for linking health care professions, patient needs and knowledge : proceedings of lectures with peer review = Na dokazih podprta zdravstvena obravnava - priložnosti za povezovanje zdravstvenih strok, potreb pacientov in znanj : zbornik predavanj z recenzijo / 4th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research, Thursday, 9th and Friday, 10th of June 2011 = 4. mednarodna znanstvena konferenca s področja raziskovanja v zdravstveni negi in zdravstvu, četrtek 9. 6., in petek, 10. 6. 2011 ; [editors Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : College of Nursing = Visoka šola za zdravstveno nego, 2011 (Ljubljana : Salve). - 662 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. - 200 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. in/ali angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-92918-5-6
a) Zdravstvena nega - Mednarodna posvetovanja b) Babištvo - Mednarodna posvetovanja c) zdravstvo d) medicinske sestre e) babice f) poklicni stres g) zagotavljanje kvalitete h) zdravstvena vzgoja i) izobraževanje j) odvisnosti k) stari ljudje l) profesionalizacija m) zborniki

616-083(082)
618.2/.6-083(082)
COBISS.SI-ID 66971393

66.
        IZBOLJŠANJE položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi : izziv za manjšinsko pravo : zbornik referatov na znanstvenem srečanju v Murski Soboti, 11. - 12. aprila 1997 / [urednika Vera Klopčič in Miroslav Polzer ; tehnična urednica Nada Vilhar ; prevodi Bojana Weiss-Hatić, Vesna Kalčič ; prevodi povzetkov Meta Gostinčar Cerar ... [et al.] ; fotografije Dušan Frice]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja, 1999 (Novo mesto : Tiskarna Novo mesto). - 207 str. : ilustr. ; 30 cm

Publikacija je v slovenskem jeziku in ni prevod izvirnika. - Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Poti za izboljšanje položaja Romov v Srednji in Vzhodni Evropi. - 800 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov in/ali na dnu str. - Povzetek, summary in Zusammenfassung pri večini prispevkov

ISBN 961-6159-09-7
a) Cigani - Družbeni položaj - Slovenija - Posvetovanja b) Cigani - Družbeni položaj - Avstrija c) etnične skupine d) Romi e) pravni položaj f) Srednja Evropa g) Vzhodna Evropa h) pravno varstvo i) pravice manjšin j) zborniki

323.15(4-014/-015=214.58)(063)
342.724(4-014/-015=214.58)(063)
341.234(4-014/-015=214.58)(063)
COBISS.SI-ID 98880000

67.
JÄGER, Willigis
        Vsak val je morje : mistična duhovnost / Willigis Jäger ; [prevedel Janko Bohak]. - Petrovče : Društvo Znamenje, 2005 ([Duplek] : Z. Koletnik). - 131 str. ; 21 cm

Prevod dela: Die Welle ist das Meer. - Uvod v slovenski prevod / Janko Bohak: str. 7-16. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Spremna beseda Krištofa Quarcha na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija: str. 127-128

ISBN 961-90220-8-4
a) Jäger, Willigis (1926-) - Intervjuji b) Mistika - Duhovnost c) redovniki d) benediktinci e) religije f) zen budizem g) krščanstvo

291.1
COBISS.SI-ID 222169600

68.
JANKO Spreizer, Alenka
        Vedel sem, da sem Cigan - rodil sem se kot Rom : znanstveni rasizem v raziskovanju Romov / Alenka Janko Spreizer ; [prevajalka povzetka Manca Gašperšič]. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2002 (Ljubljana : I. Hafner). - 369 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Documenta)

Bibliografija: str. 330-349. - Abstract. - Kazalo

ISBN 961-6192-22-1
a) Romi - Socialna antropologija b) Romi - Slovenija c) Prekmurje d) etničnost e) etnična identiteta f) rasizem

397(497.4)
323.12(=214.58)(497.4)
COBISS.SI-ID 122249984

69.
JURANČIČ Šribar, Luna
        Delo na robu : izkušnje pri razvoju Posredovalnice rabljenih predmetov / Luna Jurančič Šribar in Monika Cerar. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 2011 ([Domžale] : Vovk). - 72 str. : ilustr. ; 21 cm

Potiskane notr. str. ov. - Bibliografija: str. 72

ISBN 978-961-92747-2-9
a) Socialno podjetništvo - Projekti - Slovenija b) Brezdomci - Zaposlovanje

331.5-058.51:364.614.8
330.342.146(497.4)
COBISS.SI-ID 258212608

70.
KARLIN, Vesna
        Obžalovanje : resnična zgodba o nasilju v družini / Vesna Karlin ; [spremna beseda Mojca Urek]. - 1. izd. - Rakek : T&D, 2011 (Ljubljana : Almarose). - 270 str. ; 20 cm

750 izv. - Anatomija krutosti in upora / Mojca Urek: str. 255-270

ISBN 978-961-93120-0-1
a) Družina - Nasilje - V leposlovju b) Družina - Nasilje - Slovenija

821.163.6-32
173
364.632(497.4)
COBISS.SI-ID 256976384

71.
KAVCIC, Voyko
        Umovadba za bistre možgane v poznih letih : [o možganih, demenca, Alzheimerjeva bolezen : skrb za možgane, vaje za krepitev možganov] / Vojko Kavčič ; [ilustracije in fotografije DepositPhotos, fotografije 1-5 (priloga) [z dovoljenjem] National Institute on Aging at NIH]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 272, [14] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - 800 izv. - Knjigi ob rob / Simon Brezovar: str. 261-263. - O avtorju: str. 272. - Bibliografija: str. 266-268. - Kazalo

ISBN 978-961-272-184-8
a) Možgani - Staranje - Priročniki b) Kognitivne sposobnosti - Staranje - Priročniki c) Umske sposobnosti - Krepitev - Vaje - Priročniki d) demenca e) Alzheimerjeva bolezen f) simptomi g) dejavniki tveganja h) preprečevanje

159.95(035)
612.82(035)
COBISS.SI-ID 279339264

72.
KAY, Jackie
        Rdeča prašna cesta / Jackie Kay ; prevedla Mateja Petan. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2017 (tiskano v Sloveniji). - 271 str. ; 22 cm

Prevod dela: Red dust road. - 500 izv.

ISBN 978-961-6994-23-1
a) Kay, Jackie (1961-) - Avtobiografija b) Posvojitev - V leposlovju c) Starši - V leposlovju d) Rasizem - Škotska - V leposlovju

821.111-312.6
COBISS.SI-ID 290017024

73.
KENNER, Robert
        Food inc. [Videoposnetek] = Hrana, d. d. / directed by Robert Kenner ; director of photography Richard Pearce ; music Mark Adler ; writers Robert Kenner, Elise Pearlstein, Kim Roberts. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2011, p 2008. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve in č-b, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm. - (V toku časa : dokumentarni filmi)

Govorjeno besedilo v angl., podnaslovljeno v slov. - Produkcija: Fortissimofilms itd.
a) Hrana - Proizvodnja - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) prehrambena industrija c) prehranske verige d) genetsko spremenjena hrana e) DVD

791.229.2:338.45:663/664
338.45:663/664:791.229.2
663/664:338.45:791.229.2
COBISS.SI-ID 1524354

74.
KIRST-Ashman, Karen Kay
        Understanding generalist practice / Karen K. Kirst-Ashman, Grafton H. Hull. - 2nd ed. - Chicago : Nelson-Hall Publishers, 1999. - XXIV, 653 str. + [74] pril. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: C1-C15. - Kazalo

ISBN 978-0-8304-1480-2
a) socialne službe b) socialno delo c) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 4830309

75.
KONGRES socialnega dela (4 ; 2010 ; Brdo pri Kranju)
        Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti : zbornik povzetkov / 4. kongres socialnega dela, 21.-23. aprila 2010, Brdo pri Kranju ; [uredila Vesna Leskošek in Borut Petrović Jesenovec]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2010. - 133 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-6569-31-6
a) Socialno delo - Posvetovanja b) povzetki c) zborniki

364(082)
COBISS.SI-ID 250705408

76.
KORNHAUSER, Pavle
        Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega kaznovanja = Youth without corporal punishment for our children / Pavle Kornhauser s sodelavci ; [prevod Tomaž Poličar ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2007

ISBN 978-961-6331-17-3
a) Otroci - Telesno kaznovanje - Preprečevanje - Zborniki

343.4-053.2(082)
COBISS.SI-ID 231998976

77.
KOSER, Khalid
        Mednarodne migracije : zelo kratek uvod / Khalid Koser ; prevedla Katarina Rotar. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 132 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka, ISSN 2536-2097 ; 27)

Prevod dela: International migration. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-260-102-7
a) Migracije

314.74:316
COBISS.SI-ID 290256384

78.
KOVAČ, Polona, 1984-
        Loverboy : mladinski roman / avtorica Polona Kovač ; [ilustracija Luka Čop]. - 1. natis. - Ljubljana : Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2014 ([Ljubljana] : Tipografija). - 120 str. ; 23 cm

2.000 izv. - Nekje vmes / Katjuša Popović: str. 5-6. - Spremna beseda / Mateja Štirn: str. 119-120

ISBN 978-961-93337-2-3
a) Trgovina z ljudmi - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 273841920

79.
        KULTURA in umetnost v izobraževanju - popotnica 21. stoletja : predstavitev različnih pogledov o umetnostni in kulturni vzgoji v izobraževanju / [avtorji prispevkov Staša Tome ... [et al.] ; uredili Nada Požar Matijašič in Nataša Bucik]. - Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2008 ([Ljubljana] : Pleško). - 159 str. : Graf. prikazi ; 25 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6086-56-1
a) Kultura - Vzgojno-izobraževalni proces - Zborniki b) Umetnostna vzgoja - Vzgojno-izobrževalni proces - Zborniki

371.2(082)
37.036(082)
COBISS.SI-ID 240146944

80.
KVATERNIK, Ines
        Politika drog : pogledi uporabnikov in uporabnic / Ines Kvaternik Jenko. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2006 (Ljubljana : Boex). - 201 str. ; 23 cm

300 izv. - O avtorici: str. [202]. - Bibliografija: str. 183-192. - Kazalo

ISBN 961-6569-04-X
ISBN 978-961-6569-04-0
a) Droge - Javna politika b) Narkomani - Pravice c) Droge - Uporabniki - Subkultura d) prepovedane droge e) odvisniki f) osebna doživetja g) zdravljenje h) metadon i) politika do drog

316.723-056.83
342.7-056.83
613.83
COBISS.SI-ID 229741312

81.
KYLE, David T.
        Štiri moči voditeljstva : navzočnost, namen, modrost, sočutje / David T. Kyle ; [prevod Peter Amalietti]. - Ljubljana : Amalietti & Amalietti, 2000 ([Ljubljana] : Atelje Pance). - XXXVI, 236 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Psihologija uspeha)

Prevod dela: The four powers of leadership. - Opombe: str. 205-230. - Bibliografija: str. 231-236

ISBN 961-6235-18-4
a) Vodenje - Psihologija - Priročniki b) Samozavedanje - Priročniki c) samospoznavanje d) osebnostni razvoj e) duhovnost f) življenjska modrost g) medosebni odnosi h) osebnostna psihologija

65.012.4:159.9(035)
COBISS.SI-ID 106172928

82.
LAMOVEC, Tanja
        Kako misliti drugačnost / Tanja Lamovec. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 1999 (Ljubljana : Optima). - 150 str. ; 23 cm

ISBN 961-90257-7-6
a) Psihiatrija - Družbeni vidik b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) shizofrenija e) duševni bolniki f) človekove pravice g) prisilna hospitalizacija h) zakonodaja i) psihiatrične bolnišnice j) družba k) skupine za samopomoč

616.89:316
COBISS.SI-ID 103870208

83.
LAMOVEC, Tanja
        Psihosocijalna pomoć u duševnoj krizi / Tanja Lamovec ; prijevod Slavica Pavlović. - Tuzla : Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji "Feniks", 2005 (Tuzla : PrintCom). - 256 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Prevod dela: Psihosocialna pomoč v duševni stiski. - Bibliografija: str. 247-251

ISBN 978-9958-9378-0-4
a) osebe s težavami v duševnem zdravju b) duševne bolezni c) duševne krize d) hospitalizacija e) psihiatrija f) psihosocialna pomoč g) samopomoč h) deinstitucionalizacija i) uporabniške organizacije

616.89-083.98
COBISS.SI-ID 4841573

84.
LAPAJNE, Ivan, 1934-
        Naprej : o svetu in Sloveniji - razmišljanja in iskanja / Ivan Lapajne. - Idrija : Bogataj, 2008 (Brezovica pri Ljubljani : Mond grafika). - 406 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju in knjigi / Janez Kavčič: str. 383-395. - Bibliografija: str. 403

ISBN 978-961-6035-40-8
a) Lapajne, Ivan (1934-) - Spomini b) Slovenija - Zgodovina - 1945- c) Slovenija - Ekonomski razvoj - 1945- d) Slovenija - Družbeni razvoj - 1945- e) politične razmere f) gospodarstvo g) 20.st. h) socializem i) kapitalizem

94(497.4)"1945/..."
330.34(497.4)"1945/..."
323(497.4)"1945/..."
COBISS.SI-ID 238331392

85.
LESKOŠEK, Vesna
        Zavrnjena tradicija : ženske in ženskost v slovenski zgodovini od 1890 do 1940 / Vesna Leskošek. - Ljubljana : Založba /*cf., 2002 (Ljubljana : Collegium graphicum). - [282] str. : ilustr. ; 20 cm. - (Lila zbirka)

Bibliografija: str. 273-[282]

ISBN 961-6271-50-4
a) Ženske - Družbeni položaj - Slovenija - 1890-1940 b) ženske c) telo d) seksualnost e) feminizem

396(497.4)"1890/1940"
COBISS.SI-ID 120435456

86.
LEVINE, Jerome, 1934-
        Shizofrenija za telebane / Jerome Levine, Irene S. Levine ; [prevod Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 (Ljubljana : Itagraf). - XX, 346 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Schizophrenia for dummie. - O avtorjih: str. III-IV. - Strokovnjaki o Shizofreniji za telebane / Rok Tavčar, Gigliola Kovač: str. VI-VIII. - Beseda prevajalke / Emanuela Malačič Kladnik: str. VIII. - Knjigi na pot / Vesna Švab: str. IX-X. - Bibliografija: str. 327-330. - Kazalo

ISBN 978-961-6661-30-0
a) Shizofrenija - Diagnostika - Priročniki b) Shizofrenija - Zdravljenje - Priročniki

616.895.8(035)
COBISS.SI-ID 262322176

87.
LIÉGEOIS, Jean-Pierre
        Roma in Europe / Jean-Pierre Liégeois. - [3rd ed.]. - Strasbourg : Council of Europe, cop. 2007. - 307 str. : ilustr. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-92-871-6051-5
ISBN 92-871-6051-1
a) Romi b) Romanies c) Zgodovina d) History e) Družbeni položaj f) Social position g) Predsodki h) Prejudices i) Evropa j) Europe

323.15(=214.58)(4)
COBISS.SI-ID 30383709

88.
LINDQVIST, Sven, 1932-
        Iztrebite vse divjake : odiseja nekega moža v srce teme in izvori genocida v Evropi / Sven Lindqvist ; uvodni nagovor k slovenski izdaji Tomo Križnar ; iz angleščine prevedla Alenka Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 175 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevedeno po: Exterminate all the brutes; izv. nasl.: Utrota varenda jävel. - 1.000 izv. - Vsa Afrika gori / Tomo Križnar: str. 5-7. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6767-18-7
a) Rasizem - V leposlovju b) Rasizem - Afrika c) diskriminacija d) genocid

316.647.82(6)
821.113.6-311.2
341.485
COBISS.SI-ID 243454208

89.
LUKIĆ, Marija
        Nasilje u porodici : nova inkriminacija / Marija Lukić, Slađana Jovanović. - Beograd : Autonomni ženski centar, 2003. - 36 str. ; 26 cm

V okviru projekta: Za život bes straha
a) nasilje b) ženske c) družina d) človekove pravice e) kazensko pravo f) centri za socialno delo g) Srbija

179.8
COBISS.SI-ID 1167461

90.
        The MAKING of European women`s studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. Volume 2 / edited by Rosi Braidotti, Esther Vonk, Sonja van Wichelen. - Utrecht : ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women`s Studies in Europe : Utrecht University, 2000. - 232 str. ; 25 cm

Knjiga je bila izdana s pomočjo Socrates/Erasmus programa Evropske komisije. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 90-806128-1-2
a) ženske študije b) kurikulum c) žensko vprašanje

396.4
COBISS.SI-ID 140909

91.
        The MAKING of European women`s studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. Volume 4 / edited by Rosi Braidotti, Janny Nieboer, Sanne Hirs. - Utrecht : ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women`s Studies in Europe : Utrecht University, 2002. - 256 str. ; 25 cm

Knjiga je bila izdana s pomočjo Socrates/Erasmus programa Evropske komisije. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 90-806128-3-9
a) ženske študije b) kurikulum c) žensko vprašanje

396.4
COBISS.SI-ID 1000589

92.
        The MAKING of European women`s studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. Volume 5 / edited by Rosi Braidotti, Edyta Just, Marlise Mensink. - Utrecht : ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women`s Studies in Europe : Utrecht University, 2004. - 248 str. ; 25 cm

Knjiga je bila izdana s pomočjo Socrates/Erasmus programa Evropske komisije. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 90-806128-4-7
a) ženske študije b) kurikulum c) žensko vprašanje

396.4
COBISS.SI-ID 1000845

93.
        The MAKING of European women`s studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. Volume 6 / edited by Rosi Braidotti, Annabel van Baren. - Utrecht : ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women`s Studies in Europe : Utrecht University, 2005. - 252 str. ; 25 cm

Knjiga je bila izdana s pomočjo Socrates/Erasmus programa Evropske komisije. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 90-806128-5-5
a) ženske študije b) kurikulum c) žensko vprašanje d) zborniki

305(082)
COBISS.SI-ID 4859493

94.
        MARIHUANA : dejstva, ki bi jih morali poznati starši / urednica Milka Pance ; strokovna recenzija, Milan Krek, Eva Stergar. - [Ljubljana] : Ministrstvo za zdravje, Urad za droge, 2005 ([Spodnje Pirniče] : Premiere). - 30 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - V kolofonu: Povzeto po National institute on drug abuse (NIDA/USA). - 100.000 izv.
a) droge b) mamila c) odvisnosti d) odvisnost e) zasvojenost f) marihuana g) kanabis h) starši i) mladostniki j) preventiva

615.009
COBISS.SI-ID 1255554

95.
        MAVRIČNE družine grejo v šolo : perspektive otrok, staršev in učiteljic / [uredili] Darja Zaviršek, Ana M. Sobočan. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2012 (Medvode : Pleško). - 152 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Socialno vključevanje in pravičnost)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 129-136. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-42-2
a) Istospolna partnerska skupnost - Otroci - Slovenija - Zborniki b) Družina - Slovenija - Zborniki c) Istospolna partnerska skupnost - Otroci - Izobraževanje - Zborniki d) istospolna družina e) mednarodne raziskave f) homofobija g) nasilje h) šole

37.01:316.362.34(082)
316.362.34:37(082)
COBISS.SI-ID 259213312

96.
MCGRAW, Phillip C., 1950-
        Življenjske strategije. Kako se odločati, obnašati in živeti učinkovito / Phillip C. McGraw ; [prevedla Ingrid Bakše]. - Ljubljana : Orbis, 2002 ([Ljubljana : Euroadria]). - 237 str. ; 23 cm

Prevod dela: Life strategies

ISBN 961-6372-12-2
a) Uspešnost - Psihologija - Priročniki b) Poslovna psihologija - Priročniki c) psihologija uspeha d) poslovna uspešnost e) osebnostna psihologija f) načrtovanje življenja g) učinkovitost h) življenjski uspehi i) psihološki nasveti

159.947.34
COBISS.SI-ID 117423616

97.
        MED otroštvom in odraslostjo : analiza položaja mladih v Sloveniji 2009 / [avtorji Urban Boljka ... et al.] ; urednika Tatjana Rakar, Urban Boljka. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino : Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2009 ([Ljubljana] : Grafos). - 127 str. : graf. prikazi ; 23 cm

Dostopno tudi na: http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/PDF_verzija_Med-otrostvom-in-odraslostjo.pdf. - Povzetki in bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6101-48-6 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
ISBN 978-961-91472-1-4 (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo)
a) Mladina - Družbeni položaj - Slovenija - Zborniki

316.346.32-053.6(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 247845120

98.
MEDNARODNA strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki (1 ; 2015 ; Ljubljana)
        Alternativne metode poučevanja : zbornik / I. mednarodna strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki 2016 [!], [26. 11. 2015, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2015. - 326 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Navedba korporativnega avtorja v kolofonu: I. strokovna mednarodna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki, 26. 11. 2015, Ljubljana. - Prispevki v slov., dva v angl. - Kolofon in CIP na sprednji notr. str. ov. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali v slov. in angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93789-2-2
a) Pouk - Metodika - Mednarodna posvetovanja b) Didaktika - Mednarodna posvetovanja c) poučevanje d) osnovne šole e) srednje šole f) posvetovanja g) zborniki

37.091.3(082)
37.02(082)
COBISS.SI-ID 282072320

99.
MEDNARODNA strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki (2 ; 2016 ; Ljubljana)
        Individualizacija in diferenciacija pri pouku : zbornik / II. mednarodna strokovna konferenca učiteljev o didaktiki in metodiki 2016 [24. 11. 2016, Ljubljana ; urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2016. - 591 str. : ilustr. ; 24 cm

Korporativni avtor v kolofonu: II. strokovna mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Hrvaška) konferenca o didaktiki in metodiki, 24. 11. 2016, Ljubljana. - Prispevki v slov., en v hrv. in en v angl. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. ali hrv. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93789-5-3
a) Pouk - Metodika - Posvetovanja b) Didaktika - Posvetovanja c) učenci d) individualizacija e) učna diferenciacija

37.091.3(082)
37.02(082)
COBISS.SI-ID 287323648

100.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (10 ; 2017 ; Ljubljana)
        Igra in učenje predšolskega otroka : zbornik / X. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2017, [25. 1. 2017, Ljubljana] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2017. - 474 str. : ilustr. ; 24 cm

Korporativni avtor v kolofonu: X. strokovna mednarodna (Slovenija, Nizozemska, Italija, Finska) konferenca vzgojiteljev v vrtcih, 25. 1. 2017, Ljubljana. - Prispevki v slov., dva v angl. - 300 izv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija in povzetek v slov. ali angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-93789-6-0
a) Predšolska vzgoja - Posvetovanja b) Predšolski otroci - Igra - Posvetovanja c) otroški vrtci d) učenje e) vzgojitelji f) zborniki

373.2.015.31(082)
COBISS.SI-ID 288347392

101.
MEDNARODNA znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe (5 ; 2012 ; Ljubljana)
        Zbornik predavanj z recenzijo = Proceedings of lectures with peer review / 5. mednarodna znanstvena konferenca Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje, raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe, 7. - 8. junij 2012 = 5th International Scientific Conference Quality Health Care Treatment in the Framework of Education, Research and Multiprofessional Collaboration - Towards the Health of Individuals and the Society, 7th - 8th June 2012, Ljubljana, Slovenia ; [editors Brigita Skela Savič ... et al.]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego = College of Nursing, 2012 (Ljubljana : Salve). - 476 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov. ali angl. - Nasl. na hrbtu: Kakovostna zdravstvena obravnava skozi izobraževanje in raziskovanje in multiprofesionalno povezovanje - prispevek k zdravju posameznika in družbe = Ensuring quality healthcare provision through education, research and a multi-professional approach - towards better health of individuals and society. - Navedba sestanka v angl. na ov.: 5th International Scientific Conference Ensuring Quality Healthcare Provision Through Education, Research, and a Multi-professional Approach - Towards Better Health of Individuals and Society. - 130 izv. - BSDOCID164553. - Bibliografija in povzetek v angl. in/ali slov. pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6888-01-1
a) Zdravstvena nega - Izobraževanje - Mednarodna posvetovanja b) Zdravstvena nega - Raziskivalno delo - Mednarodna posvetovanja c) Zdravstvena oskrba - Kvaliteta - Mednarodna posvetovanja d) medicinske sestre e) zdravstvo f) poklicna etika g) zdravje pri delu h) patronaža i) kazalniki kakovosti j) medosebne komunikacije k) poklicni stres l) zdravstveni tim m) medpoklicno sodelovanje n) zborniki

001.891:616-083(082)
37:616-083(082)
COBISS.SI-ID 69769473

102.
MEDNARODNI znanstveni posvet Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti (2006 ; Moravske Toplice)
        Prispevki za posvet / Mednarodni znanstveni posvet Upoštevanje drugačnosti - korak k šoli enakih možnosti, Moravske Toplice, 7.-8. april 2006 ; [zbrala in uredila Zdenko Medveš, Metod Resman]. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2006. - 219 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Za interno uporabo. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 961-91792-0-X
a) Otroci s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Posvetovanja b) Otroci s posebnimi potrebami - Enakopravnost - Posvetovanja c) individualizacija d) integracija e) vključevanje f) multikulturnost

376(063)(082)
COBISS.SI-ID 225960448

103.
MEŠL, Nina
        Teorije ravnanja in uspešnost procesov moči v socialnem delu z družinami : doktorska disertacija / Nina Mešl. - Ljubljana : [N. Mešl], 2007. - 2 zv. (XVIII, 580 f.) ; 30 cm

Bibliografija: f. 444-458. - Kazali. - Vsebina: 1.del: konceptualni del. - 327 f. ; 2.del: raziskovalni del. - [253] f. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) socialno delo z družino b) procesi pomoči c) družina d) teorije socialnega dela e) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 2809701

104.
        METAMORFOZE Agore Metelkove / uredil [in spremno besedo napisal] Marko Hren ; [izbor besedil Bratko Bibič, Marko Hren]. - Ljubljana : Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, 1999 ([Ljubljana] : Trošt). - 133 str. ; 28 cm

500 izv.

ISBN 961-6334-01-8
a) Mreža za Metelkovo (Ljubljana) - Zborniki b) Retina, zavod za podporo civilno-družbenih iniciativ (Ljubljana) - Zborniki c) Subkultura - Ljubljana - Zborniki d) Prostorsko urejanje - Ljubljana - Zborniki e) alternativna gibanja f) mladinska gibanja g) alternativna kultura h) kulturna politika

316.723(497.4Ljubljana)(082)
061.23:316.7(497.4Ljubljana)(082)
711:316.723(497.4Ljubljana)(082)
COBISS.SI-ID 106148864

105.
        MI in oni : nestrpnost na Slovenskem / [uredila Vesna Leskošek]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2005 ([Ljubljana] : Littera picta). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-6455-35-4
a) Nestrpnost - Slovenija - Zborniki

172.3(497.4)(082)
316.647.5(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 223380992

106.
MIHELJAK, Vlado
        Spoznavni temelji psihologije / Vlado Miheljak. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - (Knjižna zbirka Profesija)

ISBN 961-235-053-1

159.9.01
COBISS.SI-ID 111101696

107.
MIKOVIĆ, Milanka
        Socijalni rad i mentalno zdravlje / Milanka Miković. - Sarajevo : Fakultet političkih nauka, 2007. - 336 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 325-334

ISBN 978-9958-598-08-1
a) socialno delo b) duševno zdravje

36:613.86
COBISS.SI-ID 4863845

108.
MILOŠEVIČ-Arnold, Vida
        Supervizija v socialnem delu / Vida Miloševič Arnold. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2009. - 90 str. ; 30 cm

Ov. naslov. - Bibliografija: str. 88-90
a) supervizija b) socialno delo c) učbeniki FSD

364:159.913(075)
COBISS.SI-ID 4841829

109.
        MLADI zavrtijo telefon - katere težave povedo samo TOMu? : telefon otrok in mladostnikov : analiza klicev na TOM 1998 / [uredila Andreja Fras]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 1999 ([Ljubljana] : Tiskarna Ljubljana). - 37 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Informacije ZPMS ; 1999, 2)

Urednica navedena v CIP-u. - 1.000 izv. - Na nasl. str. tudi št. telefona: 080 1234

ISBN 961-90518-9-0
a) Zveza prijateljev mladine Slovenije. Telefon otrok in mladostnikov b) otroci c) mladina d) duševno stanje e) svetovanje f) duševno zdravje g) družbena omrežja

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 99124736

110.
MLODINOW, Leonard
        Pokončni misleci : potovanje človeštva od življenja na drevju do razumevanja vesolja / Leonard Mlodinow ; prevedel Sandi Kodrič. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2017. - 420 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: The upright thinkers. - Kazali

ISBN 978-961-6954-83-9
a) Znanost - Zgodovina b) naravoslovje

001(091)
5(091)
COBISS.SI-ID 290497024

111.
NACIONALNA konferenca Tempus-iSheds (2010 ; Ljubljana)
        Prepoznavanje in podpora študentom z disleksijo v visokošolskem izobraževanju : zbornik prispevkov / Nacionalna konferenca Tempus-iSheds, Ljubljana, 2. oktober 2010 ; [uredniški odbor Milena Košak Babuder ... [et al.] ; prevajanje prispevkov tujih avtorjev Lia Janželj, Maja Zovko Stele]. - Ljubljana : Društvo Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2010 ([Bevke] : Somaru). - 60 str. ; 30 cm

250 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka, povzetek pri večini prispevkov

ISBN 978-961-91532-9-1
a) Disleksija - Posvetovanja b) Študenti - Učne težave - Pomoč - Posvetovanja c) zborniki

376-057.875(082)
616.89-008.434.5(082)
COBISS.SI-ID 252619008

112.
        NAUČIMO se poslušati : prostovoljno delo starih in za stare / [uredila Maja Kersnik Bergant]. - Ljubljana : Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, 1999 ([Ljubljana] : Dalmatin). - 141 str. ; 21 cm

1.500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-90578-2-1
a) stari ljudje b) prostovoljno delo c) staranje d) pomočniki starejšim ljudem

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 103159552

113.
        NEGOTIATING social relations in Bosnia and Herzegovina : semiperipheral entanglements / edited by Stef Jansen, Čarna Brković and Vanja Čelebičić. - London ; New York : Routledge, 2017. - X, 226 str. ; 25 cm. - (Southeast European Studies)

Bibliografija: str. 203-220. - Kazalo

ISBN 978-1-472-45438-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-59769-0 (el. knjiga)
a) Bosna in Hercegovina b) družbeni odnosi c) socialne razmere d) vsakdanje življenje e) socialna politika f) zborniki

316.34(497.6)(082)
COBISS.SI-ID 4855141

114.
        NEW frontiers in mirror neurons research / edited by Pier Francesco Ferrari and Giacomo Rizzolatti. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XIII, 408 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968615-5
a) zrcalni nevroni b) kognitivna psihologija c) nevroznanost d) zborniki

612.822:159.95(082)
COBISS.SI-ID 4858725

115.
NIKOLIĆ-Ristanović, Vesna
        Međunarodni standardi o nasilju u porodici i njihova primena na Zapadnom Balkanu / Vesna Nikolić-Ristanović, Mirjana Dokmanović ; [prevod sa engleskog Biljana Simeunović-Patić, Mirjana Dokmanović]. - Beograd : Prometej, 2006. - 242 str. ; 24 cm

Prevod dela: International standards on domestic violence and their implementation in the Western Balkans. - Bibliografija: str. 151-152

ISBN 86-82363-68-2
a) družina b) nasilje c) mednarodni standardi

343:347.61/.64
COBISS.SI-ID 2821733

116.
NOTHOMB, Amélie
        S strahospoštovanjem : [roman] / Amélie Nothomb ; [prevedel Vilko Novak]. - Ljubljana : Vale-Novak, 2001 (Ljubljana : Hren). - 157 str. ; 20 cm

Prevod dela: Stupeur et tremblements. - Podnasl. naveden na str. 1

ISBN 961-6221-39-6

821.133.1(493)-31
COBISS.SI-ID 111189504

117.
NOVAK, Barbara, profesorica prava
        Družinsko pravo / Barbara Novak. - 2., spremenjena in dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 374 str. ; 24 cm

300 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Bibliografija: str. 321-331. - Kazalo

ISBN 978-961-204-612-5
a) Družinska razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Zakonska zveza - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) Socialno skrbstvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni d) družina e) otroci f) starši g) družinsko pravo h) preživljanje i) vzgoja

347.61/.64(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 290529792

118.
        OD čustvene inteligence do modrosti srca / [avtorji Bokan Renata ... et al.]. - Ljubljana : CDK, Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2004

ISBN 961-90072-3-9
a) Čustvena inteligentnost - Zborniki

159.942(082)
COBISS.SI-ID 215394816

119.
        OLDER people : issues and innovations in care / [edited by] Rhonda Nay, Sally Garratt, Deirdre Fetherstonhaugh. - 4th ed. - Sydney [etc.] : Elsevier, Churchill Livingstone, 2014. - XXIV, 519 str. : ilustr. ; 25 cm

Preceded by: Older people / [edited by] Rhonda Nay, Sally Garratt. 3rd ed. c2009. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-7295-4163-3
ISBN 0-7295-4163-0
a) Nursing Care - methods - Australia b) Aged - Australia c) Geriatric Nursing - methods - Australia d) Health Services for the Aged - Australia e) Older people - Care f) Older people - Care - Australia g) Geriatric nursing h) stari ljudje i) nega j) zdravstvene storitve k) Avstralija l) zborniki

613.9:364.65-053.9(94)(082)
COBISS.SI-ID 1024094678

120.
        OSEBNO načrtovanje in izvajanje storitev / Vito Flaker ... [et al.] ; v sodelovanju s Ksenijo Balantič in Natašo Udovič. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Ljubljana : Pleško). - VII, 304 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 291-296. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-45-3
a) socialno delo b) individualni načrti c) storitve

36:005.51
COBISS.SI-ID 265968128

121.
        OTROCI in mladina v prehodni družbi : analiza položaja v Sloveniji / [urednica Andreja Črnak-Meglič]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad Republike Slovenije za mladino ; Maribor : Aristej, 2005 (Maribor : MA-TISK). - 327 str. ; 23 cm. - (Zbirka Juventa)

ISBN 961-220-050-5

316.346.3-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 55374081

122.
        OTROKOVE pravice v Sloveniji : sedanje stanje in izzivi za prihodnost / [avtorji Tone Dolčič ... [et al.] ; urednici Alenka Šelih, Katja Filipčič]. - Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015 ([Ljubljana] : Mat-Format). - 207 str. : tabele ; 24 cm. - (Razprave / Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za zgodovinske in družbene vede = Dissertationes / Academia scientiarum et artium Slovenica, Classis I: Historia et sociologia, ISSN 0560-2955 ; 29)

Dostopno tudi na: http://www.sazu.si/uploads/files/57dfbe71e126b1a75cebe90f/420-206-0.pdf. - 300 izv. - Bibliografija pri vsakem prispevku. - Povzetki ; Abstracts. - Kazalo

ISBN 978-961-268-038-1
a) Otroci - Človekove pravice - Slovenija - Zborniki b) otroci c) otrokove pravice d) socialne pravice e) družinsko pravo f) kazenski postopek g) zdravstvo h) izobraževanje i) revščina j) begunci k) human rights l) children m) childrenʼs rights n) law

342.7-053.2(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 280308736

123.
PAJNIK, Mojca
        Prebežniki, kdo ste? / Mojca Pajnik, Petra Lesjak-Tušek, Marta Gregorčič. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2001 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - (Zbirka Politike)

ISBN 961-90932-2-4

347.176.2(497.4)
316.7
COBISS.SI-ID 115252736

124.
PAJNIK, Mojca, 1974-
        Immigrants, who are you? : research on immigrants in Slovenia / Mojca Pajnik, Petra Lesjak-Tušek, Marta Gregorčič ; [translation Olga Vuković]. - Ljubljana : Peace Institute, 2002 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 143 str. : fotogr. ; 23 cm. - (Edition Politike)

Prevod dela: Prebežniki, kdo ste?. - Ilustr. na notr. str. ov. - Bibliografija: str. 142-143

ISBN 961-90932-5-9
a) Begunci - Družbeni položaj - Slovenija b) človekove pravice c) pravni položaj d) družbena izključenost e) vladne politike f) mednarodne konvencije

314.745.22(497.4)
314.742(497.4)
342.72/.73(497.4)
COBISS.SI-ID 116497920

125.
PAUSCH, Randy
        Zadnje predavanje / Randy Pausch v sodelovanju z Jeffreyjem Zaslowom ; [prevedla Darja Divjak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2008 (Ljubljana : Euroadria). - 215 str. : ilustr. ; 21 cm

3.500 izv. - Prevod dela: The last lecture

ISBN 978-961-01-0657-9
a) Življenjska modrost

17.023.3
COBISS.SI-ID 240215296

126.
PAVČNIK, Marijan
        Argumentacija v pravu : od življenjskega primera do pravne odločitve / Marijan Pavčnik. - 3., spremenjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : GV založba, 2013 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 540 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 47)

400 izv. - Bibliografija: str. 479-520 in na koncu nekaterih poglavij. - Kazali. - Zusammenfassung

ISBN 978-961-247-262-7
a) Filozofija prava b) filozofija prava

340.12
COBISS.SI-ID 268983552

127.
PAVČNIK, Marijan
        Teorija prava : prispevek k razumevanju prava / Marijan Pavčnik. - 4., pregledana in dopolnjena izd., ponatis. - Ljubljana : GV založba, 2013 (Zagorje : Sinet). - 603 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Zbirka Pravna obzorja. Veliki format ; 3)

200 izv. - Bibliografija: str. 545-551 in na koncu poglavij. - Zusammenfassung: Theorie des Rechts. - Kazali

ISBN 978-961-247-193-4
a) Pravo - Teorija b) Teorija prava c) Theory of law d) Naravno pravo e) Natural law f) Teorija države g) Theory of the state h) teorija prava i) teorija države j) metodologija prava k) pravna pravila l) pravna razmerja m) pravni viri n) pravne praznine o) sistemizacija prava p) vrednote q) naravno pravo

340.1
COBISS.SI-ID 268644096

128.
PEČJAK, Vid
        Učenje, spomin, mišljenje / Vid Pečjak. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2001 (Ljubljana : Littera picta). - 102 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Profesija)

ISBN 961-235-054-X
a) Učenje b) Spomin c) Mišljenje

159.953
159.955
COBISS.SI-ID 111321344

129.
POGLAJEN, Črt
        Skozi oči prekariata : brez konsenza : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija / [intervjuji] Črt Poglajen ; [sodelavci pri intervjujih Manja Kovačič, Ana Marija Lednik, Anja Pucer ; fotografi Črt Poglajen ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2017 ([Ljubljana] : Collegiun Graphicum). - 416 str. : ilustr. ; 24 cm

400 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-283-939-0
a) Prekarno delo - Intervjuji b) zaposlovanje c) delovno pravo d) samozaposlovanje

331.102.12(047.53)
COBISS.SI-ID 290408960

130.
        POGLEDI : humanistika in družboslovje v prostoru in času / urednik Dušan Nečak ; [prevajalec povzetkov Dean DeVos]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 279 str. ; 23 cm

Bibliografija pri nekaterih, povzetek in abstract pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-237-345-0 (trda vezava)
ISBN 978-961-237-350-4 (broš.)
a) Filozofska fakulteta (Ljubljana) - Družboslovno raziskovanje b) humanistične študije

378.6:303(082)
FRASCATI:
6-000
COBISS.SI-ID 250015488

131.
POLOVINA, Nada
        Porodica u sistemskom okruženju / Nada Polovina. - Beograd : Institut za pedagoška istraživanja, 2011. - 305 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Biblioteka Pedagoška teorija i praksa ; 29)

Bibliografija: str. 291-305

ISBN 978-86-7447-100-5
a) družina b) šola c) sodelovanje s starši d) socialno varstvo e) zdravstveno varstvo

364.65-057.874
COBISS.SI-ID 4857445

132.
        POT k enakosti spolov. Smernice in dokumenti za izvajanje politike enakosti spolov. - [Ljubljana] : Urad Vlade RS za enake možnosti, 2007. - 1 mapa (8 snopičev) ; 25 cm

Bibliografija v enem snopiču. - Iz vsebine: Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja ; Zakon o enakih možnostih žensk in moških
a) Enakost spolov - Pravna ureditev - Slovenija b) odnosi med spoloma c) enakopravnost d) zakoni

342.722(497.4)
316.647.82(497.4)
COBISS.SI-ID 241375744

133.
POULIN, John
        Strengths-based generalist practice : a collaborative approach / John Poulin with contributors. - 3rd ed. - Belmont : Wadsworth, 2010. - XXVI, 643 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-495-11587-8
a) socialno delo b) praksa socialnega dela c) krepitev moči d) vzpostavljanje delovnega odnosa

36
COBISS.SI-ID 4859237

134.
        POZNI zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače / [urednik Rajmond Šavrin]. - Ljubljana : Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015 ([Ljubljana] : Para). - 148 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Predgovor / Rajmond Šavrin: str. 5. - Povzetki v angl. in slov. in bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-6060-95-0
a) Hrbtenjača - Okvare - Komplikacije - Zborniki b) Hrbtenjača - Okvare - Rehabilitacija - Zborniki c) degenerativne bolezni d) pooperacijske komplikacije e) sindrom caude equine f) telesna sestava g) spastičnost h) fizioterapija i) ortoze j) zaposlovanje k) obnovitvena rehabilitacija

616.832-009-06(082)
615.82/.84:616.832-009(082)
COBISS.SI-ID 277562368

135.
        PRAVNI položaj istospolnih partnerstev in starševstva v Sloveniji : sistemska analiza ureditve pravnega položaja istospolnih partnerstev in starševstva v slovenski zakonodaji / [urednica Barbara Rajgelj]. - Ljubljana : Zavod za kulturo raznolikosti Open, 2015. - 112 str. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/03/Pravni-polozaj-istospolnih-partnerstev-in-star%C5%A1evstva_feb_2015.pdf. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-281-760-2
a) Istospolna partnerska skupnost - Pravni položaj - Slovenija - Zborniki b) Družinsko pravo - Slovenija - Zborniki c) zakonodaja

347.61/.64(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 278400000

136.
        PREDSODKI in diskriminacije : izbrane socialno-psihološke študije / ur., [izbor in spremna študija] Mirjana Nastran Ule ; [prevod Jure Potokar in Tanja Velagič]. - Ljubljana : Znanstveno in publicistično središče, 1999 (Ljubljana : "Jože Moškrič"). - (Zbirka Alfa ; 1999, 1)

ISBN 961-6294-08-3
a) Socialna psihologija - Zborniki b) Predsodki - Zborniki c) Diskriminacija - Zborniki d) stigmatizacija e) stereotipi f) rasizem

316.647.8(082)
COBISS.SI-ID 98466304

137.
        PRIROČNIK za izobraževanje osebnih asistentov / [zbrali in uredili Sonja Čandek in Katarina Gorenc]. - 1. natis. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007 (Begunje : Cicero). - 94 str. : ilustr. ; 24 cm

Naslov v CIP zapisu: Na voljo sem ti!

ISBN 978-961-90447-4-2
a) Invalidi - Neodvisno življenje b) funkcionalno ovirani ljudje c) osebni asistenti in asistentke d) človekove pravice e) enakopravnost f) socialna pomoč g) kvaliteta življenja h) izobraževanje i) hendikep j) invalidi k) priročniki

364.4-056.26
COBISS.SI-ID 236680704

138.
        PSYCHOTHERAPIE der Borderline-Persönlichkeit : Manual zur Transference-Focused Psychotherapy (TFP) / herausgegeben von John F. Clarkin ... [et al.]. - Stuttgart ; New York : Schattauer, 2001. - XV, 344 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 3-7945-1956-6
a) psihoterapija - psihodinamična terapija b) psihiatrija - psihoze - mejne osebnosti

615.851:616.89
COBISS.SI-ID 46165761

139.
        PUBLICATION manual of the American Psychological Association. - 6th ed., 9th printing. - Washington : American Psychological Association, 2016, cop. 2010. - XVIII, 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija: str. 255-257. - Kazalo

ISBN 978-1-4338-0559-2 (trda vezava)
ISBN 1-4338-0559-6 (trda vezava)
ISBN 978-1-4338-0561-5 (broš.)
ISBN 1-4338-0561-8 (broš.)
ISBN 978-1-4338-0562-2 (spiraln vezava)
ISBN 1-4338-0562-6 (spiralna vezava)
a) znanstveno delo b) raziskovalno delo c) strokovni sestavki d) publiciranje e) stili citiranja

001.891:159.9(035)
001.891:347.78(035)
COBISS.SI-ID 34944861

140.
        RAD policije sa djecom i mladima : priručnik za obuku / Ahmed Pjano...[et. al.]. - Sarajevo : Save the Children UK, 2005. - 241 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij in pod tekstom
a) Policija - Rad u zajednici - Bosna i Hercegovina - Priručnici b) policija c) otroci in mladina d) skupnostno delo e) Bosna in Hercegovina f) priročniki

351.74(497.6)(035)
COBISS.SI-ID 1024038057

141.
RAKAR, Tatjana
        Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva : končno poročilo, priloge / Tatjana Rakar ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2010. - 2 zv. (154, 146 str.) ; 30 cm

Bibliografija: str. 150-154. - Povzetek; Summary
a) rejništvo b) rejniška dejavnost c) praksa v tujini d) strokovne podlage e) raziskave

364-782.42
COBISS.SI-ID 3361637

142.
RAZPOTNIK, Špela, 1976-
        Preseki odvečnosti : nevidne identitete mladih priseljenk v družbi tranzicijskih vic / Špela Razpotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2004 (Ljubljana : Vovk). - 187 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija: str. 162-170. - Summary / translation Alja Sotlar. - Kazali

ISBN 86-7735-076-4
a) Imigranti - Etnična identiteta b) Imigranti - Potomci - Slovenija c) Imigracija - Ženske

314.742-055.2
323.113
316.73
COBISS.SI-ID 214320640

143.
        RAZVOJ inkluzivne prakse s pomočjo inkluzivnih timov : zbornik prispevkov / [avtorji Marija Kavkler ... [et al.] ; zbrala in uredila Irena Adlešič]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 127 str. : graf. prikazi ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-234-749-9
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Zborniki b) Otroci s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zborniki c) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija - Zborniki d) specialna pedagogika

376(082)
COBISS.SI-ID 251053056

144.
        RECHT. SO : Menschenrechte und Probleme der Sozialarbeit : Festschrift für Karl Dvorak / herausgegeben von Peter Pantucek, Tom Schmid, Monika Vyslouzil. - St. Pölten : FH St. Pölten, 2008. - 269 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-901847-08-2
a) človekove pravice b) socialno delo

36:342.7
COBISS.SI-ID 3126629

145.
        REFLEKSIJE o superviziji : međunarodna perspectiva / uredila Marina Adjuković. - Zagreb : Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centar socialnog rada : Društvo za psihološku pomoć, 2009. - 211 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka socialnog rada)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-953-270-040-4
a) supervizija b) socialno delo c) mednarodni vidik

36
COBISS.SI-ID 3237733

146.
REINHARD, Wolfgang, 1937-
        Zgodovina moderne države : od začetkov do sedanjosti / Wolfgang Reinhard ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 144 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 182)

Prevod dela: Geschichte des modernen Staates. - 400 izv. - Bibliografija: str. 111-112. - Kazalo

ISBN 978-961-260-103-4
a) Država - Zgodovina

321(091)
COBISS.SI-ID 290330880

147.
        RELATIONSHIP-based social work : getting to the heart of practice / edited by Gillian Ruch, Danielle Turney and Adrian Ward. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. - 271 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 247-259. - Kazali

ISBN 978-1-84905-003-6
ISBN 1-84905-003-1
a) Social service - Case studies b) Interpersonal relations - Case studies c) socialno delo d) medosebni odnosi e) socialne službe

36:316.47
COBISS.SI-ID 3520869

148.
        RESEARCH synergies in social professions / edited by Maria Michailidis, Silvia Fargion and Robert Sanders. - Roma : Carocci editore, 2008. - 263 str. ; 22 cm. - (Biblioteca di testi e studi ; 465)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 9788-8-430-4785-7
a) socialno delo b) socialne službe c) raziskovanje d) etika e) družina f) dobre prakse g) zborniki

36(082)
COBISS.SI-ID 4859749

149.
        RESHAPING welfare states and activation regimes in Europe / Amparo Serrano Pascual & Lars Magnusson (eds.). - Bruxelles : P.I.E. P. Lang, 2007. - 319 str. ; 23 cm. - (Work & society ; no. 54)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-90-5201-048-9
a) država blaginje b) socialna politika c) Evropa d) zborniki

364(082)
COBISS.SI-ID 4796261

150.
        RIGHTS of people with intellectual disabilities : access to education and employment : summary reports / [prepared by] EU Monitoring and Advocacy Program ; [in collaboration with] Open Society Mental Health Initiative. - Budapest ; New York : Open Society Institute, 2006. - 1 mapa (13 snopičev) ; 26 cm

Ov. nasl.: Access to education and employment for people with itellectual disabilities. - Vsebina: Introduction ; Bulgaria ; Croatia ; Estonia ; Greece ; Hungary ; Latvia ; Lithuania ; Netherlands ; Poland ; Romania ; Slovenia ; United Kingdom

ISBN 1-891385-34-8
a) izobraževanje b) zaposlovanje c) motnje v duševnem razvoju d) intelektualne ovire e) mentalno zdravje f) človekove pravice g) socialna politika

304
COBISS.SI-ID 448621

151.
RIHTER, Liljana
        Evalvacije na področju socialnega varstva in njihov pomen za prilagajanje sodobnih držav blaginje na izzive globalizacije : doktorska disertacija / Liljana Rihter. - Ljubljana : [L. Rihter], 2004. - 424 f. : tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 321-333. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede
a) Socialno varstvo b) Social security system c) Vrednotenje d) Political thought e) država blaginje f) globalizacija g) modeli h) socialno varstvo i) evalvacija j) Republika Slovenija k) welfare state l) globalisation m) model n) Republic Slovenia

364 (497.4)(043)
COBISS.SI-ID 22739549

152.
RINGEL, Erwin
        Beg ne pomaga : kako se pravilno spoprijemamo s težavami / Erwin Ringel ; [prevedla Barbara Jarc ; spremna beseda Onja Tekavčič Grad]. - Celovec : Mohorjeva = Hermagoras, 2004 (v Celovcu : Mohorjeva družba). - 153 str. ; 19 cm

Prevod dela: Fliehen hilft nicht. - Vizionarska skrb Ervina Ringla za človeka v krizi / Onja Tekavčič Grad: str. 7-14

ISBN 3-7086-0064-9
a) Problemi - Reševanje b) samomori c) samomorilni poskusi d) presuicidalni sindrom e) terapije

159.955.62
COBISS.SI-ID 216077056

153.
RODE, Nino
        Socialno delo kot posrednik med življenjskim svetom in sistemom : doktorska disertacija / Nino Rode. - Ljubljana : [N. Rode], 2005. - 349 f. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Bibliografija: f. 329-341. - Povzetek; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede
a) socialno delo b) definicije c) teorije d) blaginja e) centri za socialno delo

364
COBISS.SI-ID 1836645

154.
ROHRA, Helga, 1953-
        Dementia activist : fighting for our rights / Helga Rohra ; afterward by Elisabeth Stechl and Hans Förstl. - London ; Philadelphia : J. Kingsley, 2011. - 152 str. ; 20 cm

Prevod dela: Aus dem Schatten treten

ISBN 978-1-78592-071-4 (broš.)
ISBN 978-1-78450-332-1 (el. knjiga)
a) Dementia - Patients b) demenca c) duševno zdravje d) življenje z demenco e) Alzheimerjeva bolezen f) avtobiografske zgodbe

616.892
COBISS.SI-ID 4824677

155.
RONEN, Tammie, 1954-
        In and out of anorexia : the story of the client, the therapist and the process of recovery / Tammie Ronen and Ayelet. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2001. - 287 str. : ilustr. ; 24 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 273-279

ISBN 1-85302-990-4 (alk. paper)
a) Anorexia nervosa - Patients - Biography b) Psychotherapist and patient c) Anorexia Nervosa - psychology - Personal Narratives d) Anorexia Nervosa - therapy - Personal Narratives e) Family Therapy - Personal Narratives f) Parent-Child Relations - Personal Narratives g) Physician-Patient Relations - Personal Narratives h) Psychotherapy - Personal Narratives i) motnje hranjenja j) prehranjevanje k) duševno zdravje l) anoreksija m) zdravljenje n) družinska terapija

613.24/.25(035)=111
COBISS.SI-ID 13501243

156.
        ROUTLEDGE international handbook of social work education / edited by Imogen -Taylor, Marion Bogo, Michelle Lefevre and Barbara Teater. - London ; New York : Routledge, 2016. - XXXIII, 415 str. ; 26 cm. - (Routledge international handbooks)

Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-89023-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-71253-6 (e-knjiga)
a) socialno delo b) izobraževanje c) priročniki

36:37(035)
COBISS.SI-ID 4854117

157.
SAPON-Shevin, Mara
        Because we can change the world : a practical guide to building cooperative, inclusive classroom communities / Marilyn Friend, William D. BursuckMara Sapon-Shevin. - 4th ed. - Boston [etc.] : Allyn & Bacon : Pearson, 2006 cop. 1996. - XVII, 262 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 256-257

ISBN 978-0-205-17489-8
a) osnovna šola b) učenje tolerance c) inkluzija d) igre e) pesmi za otroke f) priročniki

37(035)
COBISS.SI-ID 4856421

158.
SEELOS, Christian
        Innovation and scaling for impact : how effective social enterprises do it / Christian Seelos and Johanna Mair. - Stanford (Ca) : Stanford Business Books, 2017. - VIII, 246 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 231-236. - Kazalo

ISBN 978-0-8047-9734-4
a) Social entrepreneurship - United States b) Nonprofit organizations - United States c) socialna podjetja d) neprofitne organizacije e) socialno podjetništvo f) menedžment g) inovacije h) učinkovitost

005
COBISS.SI-ID 4810341

159.
SENNETT, Richard, 1943-
        Together : the rituals, pleasures and politics of cooperation / Richard Sennett. - London [etc.] : A. Lane : Penguin Books, 2012. - [324] str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str. 281-302. - Kazalo

ISBN 978-0-713-99874-0
a) sodelovanje b) družbena sprejetost c) družbena prilagodljivost d) psihosocialna prilagojenost

316.62
COBISS.SI-ID 4852581

160.
SEURAT, Alexandre
        Neroda / Alexandre Seurat ; prevedla Saša Jerele. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 117 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 106)

Prevod dela: La maladroite. - 500 izv. - O avtorju in delu na sprednji notr. str. ov. - Potiskane notr. str. ov.

ISBN 978-961-241-990-5

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 288379136

161.
SLEVIN, Martin
        The little girl in the radiator : mum, Alzheimer's and me / Martin Slevin. - [Cheltenham] : Monday Books, 2012. - 236 str. ; 20 cm

ISBN 978-1-906308-43-8
a) Alzheimerjeva bolezen b) demenca c) biografije

616.892
COBISS.SI-ID 4822117

162.
SLOVENIJA. Zakoni itd.
        Zakon o javnih naročilih z novelo ZJN-1A / uvodna pojasnila Vesna Kranjc. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2004 (Ljubljana : Itagraf). - 186 str. ; 21 cm

Nasl. na hrbtu: Zakon o javnih naročilih. - Bibliografija na dnu posameznih str.

ISBN 86-7061-335-2
a) Javna naročila - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) obligacijsko pravo c) konkurenčna klavzula

351.712(497.4)(094.5)
347.45(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 128293888

163.
SLOVENSKA krovna zveza za psihoterapijo. Študijski dnevi (2 ; 2002 ; Rogla)
        Kaj deluje v psihoterapiji : novejše raziskave njene uspešnosti : zbornik prispevkov / Drugi študijski dnevi SKZP, 7-8 junij 2002, Rogla, Slovenija ; [glavna urednika Janko Bohak, Miran Možina]. - Maribor : Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2003 (Maribor : Inštitut RS za rehabilitacijo, delavnice Dlan). - [201] str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 961-90999-1-5
a) psihoterapija b) delavnice

615.851(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 50385153

164.
SNYDER, Timothy
        O tiraniji : dvajset stvari, ki smo se jih naučili iz dvajsetega stoletja / Timothy Snyder ; prevedel Luka Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Totaliteta, 2017. - 139 str. ; 18 cm

Prevod dela: On tyranny. - 800 izv. - O avtorju: str. [143]

ISBN 978-961-94115-7-5
a) Svetovna zgodovina - 20.st. b) Politična kultura c) Politika - Etika d) Demokracija e) Avtoritarnost f) despotizem g) tiranija

321.01
94(100)"19"
COBISS.SI-ID 290339072

165.
        SOCIAL cohesion in education / edited by Bogdana Borota ... [et al.]. - Horlivka : Horlivka State Pedagogical Institute for Foreign Languages, 2011 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 333 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.pef.upr.si/zalozniska_dejavnost/druge_publikacije/. - Prispevki v slov. ali angl., eden v ukr. - Na nasl. str. tudi: Ministry for Education and Science of Ukraine. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazala

ISBN 978-966-8469-19-0
ISBN 978-966-8469-19-9 !
ISBN 978-966-8469-1 !
a) Vzgoja - Družbena kohezija - Zborniki b) Izobraževanje - Družbena kohezija - Zborniki c) socialna kohezivnost d) vzgoja in izobraževanje e) psihosocialni dejavniki f) nadarjeni g) nadarjenost h) inkluzija i) zborniki j) social cohesion k) education l) psychosocial factors m) gifted n) giftedness o) inclusion p) readers

37:316.454.4(082)
CC-APA:
3530
COBISS.SI-ID 48601698

166.
        SOCIAL divisions / edited by Geoff Payne. - 2nd ed. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. - XIX, 408 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0634/2006041733-t.html
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0634/2006041733-b.html
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0634/2006041733-d.html. - Bibliografija: str. 360-394. - Kazalo

ISBN 1-4039-4439-3
ISBN 978-1-4039-4439-9 (13)
a) Družbena slojevitost b) Social stratification c) sociologija d) zborniki e) sociology f) miscellanies

316.34
COBISS.SI-ID 25636445

167.
        SOCIAL innovations in the urban context / Taco Brandsen, Sandro Cattacin, Adalbert Evers, Annette Zimmer, editors. - Cham : Springer Open, 2016. - XIII, 313 str. ; 25 cm. - (Nonprofit and civil society studies : an international multidisciplinary series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-319-21550-1
ISBN 978-3-319-21551-8 (el. knjiga)
a) socialne inovacije b) mestno okolje c) socialna politika d) zborniki

330.342.146(082)
COBISS.SI-ID 4811365

168.
        SOCIAL justice : building a fairer Britain / edited by Nick Pearce and Will Paxton. - London : Politico's : ippr, 2005. - XXIII, 406 str. ; 20 cm : graf. prikazi

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-1-84275-133-6 (broš.)
a) socialna pravičnost b) socialna politika c) Velika Britanija d) zborniki

304(410)(035)
COBISS.SI-ID 4856165

169.
        SOCIAL work in Slovenia : a selection of papers. - Ljubljana : Scool of Social Work, 1998. - 1 zv. (loč. pag.) : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih
a) socialno delo b) metode socialnega dela c) akcijsko raziskovanje d) socialne službe

36(497.4)
COBISS.SI-ID 1015653

170.
        SOCIJALNA politika Hrvatske / Vlado Puljiz, Gojko Bežovan, Teo Matković, Zoran Šućur, Siniša Zrinščak. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta v Zagrebu, 2008. - XIII, 444 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih delov. - Kazali

ISBN 978-953-97320-9-5
a) socialna politika b) Hrvaška

304
COBISS.SI-ID 3141477

171.
        SOCIOLOG v dialogu : pogovori z novinarji v obdobju 1987-2016 / [intervjuvanec] Niko Toš ; uredil Ali Žerdin. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2017 (Ljubljana : Present). - 423 str. ; 25 cm. - (Znanstvena knjižnica / Fakulteta za družbene vede. Refleksije ; 5)

250 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-235-819-8
a) Toš, Niko (1934-) - Intervjuji - 1987-2016 b) Sociologija - Slovenija c) Družboslovno raziskovanje - Slovenija d) Javno mnenje - Slovenija e) Slovenija - Družbene razmere

316(497.4)
316.653(497.4)
303(497.4)
929Toš N.(047.53)
COBISS.SI-ID 290365184

172.
STO
        100 besed za enakost : slovar izrazov o enakosti žensk in moških / [uredila Vera Kozmik ; prevod Mateja Mrak Thorne]. - Ljubljana : Vlada Republike Slovenije, Urad za žensko politiko, 1998 ([Ljubljana] : Radio). - 38 str. ; 30 cm. - (Zbirka EU: enake možnosti)

Prevod dela: One hundred words for equality

ISBN 961-90317-8-4
a) Enakost spolov - Terminologija - Poliglotski slovarji b) ženske c) moški d) enakopravnost e) odnosi med spoloma f) človekove pravice g) enake možnosti

316.346.2(038)=00
COBISS.SI-ID 77466368

173.
        STRATEGIJA internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 / [uredili Katarina Aškerc Veniger, Alenka Flander]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja : Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport, 2016. - 22 str. : ilustr. ; 30 cm

Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020 je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 28. 7. 2016. - Bibliografija med opombami na dnu strani
a) visoko šolstvo b) strategije c) sodelovanje

COBISS.SI-ID 4666875

174.
        SUSTAINABLE development in social work : the case of a regional network in the Balkans ; edited by Sven Hessle, Darja Zaviršek. - Stockholm : Stockholm University, Department of social work, 2005. - str. 242 ; 24 cm. - (International projects)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 91-971-682-4-6
a) socialno delo b) zgodovina izobraževanja c) supervizija d) Romi e) invalidnost

36
COBISS.SI-ID 2340453

175.
SVETOVALNI center za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana)
        Mozaik našega delovanja : zbornik prispevkov ob 50-letnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana : [50 let : 1955-2005] / [uredniški odbor Irena Andolšek ... et al.] ; [fotografije s komentarji zbrala in uredila Irena Andolšek]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2006 (Medvode : Premiere). - 376 str. : graf. prikazi, fotogr. ; 22 cm

Dodatka k nasl. na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 961-91056-4-8
ISBN 978-961-91056-4-1
a) Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana) - 1955-2005 - Zborniki b) Svetovalno delo - Zborniki c) Otroci - Psihosocialni razvoj - Zborniki d) Mladostniki - Psihosocialni razvoj - Zborniki

364.62-47-053.2(082)
COBISS.SI-ID 225958656

176.
ŠVAB, Alenka, 1970-
        Neznosno udobje zasebnosti : vsakdanje življenje gejev in lezbijk / Alenka Švab in Roman Kuhar. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2005 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 159 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Politike)

O njih, ki smo mi / Tanja Rener: str. 7-18. - Bibliografija: str. 131-136
- - Različnost bogati, ne siromaši [Elektronski vir]. - 1 optični disk (CD-ROM)

ISBN 961-6455-38-9
a) Homoseksualci - Vsakdanje življenje - Slovenija

316.723-055.3(497.4)
COBISS.SI-ID 224892160

177.
TAYLOR, Richard, 1943-2015
        Alzheimer's from the inside out / Richard Taylor. - Baltimore ; London ; Sydney : Health Professions Press, 2015. - XXIII, 257 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-932529-23-4
a) Alzheimer's disease - Patients - Care b) Alzheimerjeva bolezen c) demenca d) duševno zdravje e) eseji f) avtobiografske zgodbe

616.892
COBISS.SI-ID 4821861

178.
TJON Soei Len, Lyn Kim Lan, 1984-
        Minimum contract justice : a capabilities perspective on sweatshops and consumer contracts / Lyn K L Tjon Soei Len. - Oxford ; Portland : Hart, 2017. - XII, 160 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 149-156. - Kazalo

ISBN 978-1-78225-709-7
ISBN 978-1-78225-711-0 (ePDF)
ISBN 978-1-78225-710-3 (el. knjiga)
a) izkoriščanje delavcev b) industrija c) delovno pravo d) zakonodaja e) etični vidik

349.2
COBISS.SI-ID 4816997

179.
TOMORI, Martina
        Tukaj sem : priročnik za odrasle / Martina Žmuc Tomori, Tone Kladnik, Miha Kramli ; [fotografije iStockphoto ... et al.]. - 1. izd. - Solkan : Zavod 7, 2010 ([Sp. Pirniče] : Premiere). - 55 str. : ilustr. ; 23 cm

Potiskana sprednja notr. str. ov. - 60.000 izv. - Spremna besedila / Vlasta Nussdorfer ... [et al.]: str. 50-55, sprednja notr. str. ov. - BSDOCID164419. - Bibliografija: str. [56]

ISBN 978-961-92796-0-1
a) Starševstvo - Psihološki nasveti b) Otroška psihologija - Priročniki

159.922.7(035)
COBISS.SI-ID 249233408

180.
        TOWARDS research-oriented social work education in Europe. - Magdeburg : University of applied sciences Magdeburg, Faculty of social sciences and public health ; Durham : University of Durham, School of applied social sciences, Social work section ; Jyväskylä : University of Jyväskylä, Department of social sciences and philosophy, Social work unit ; Ljubljana : University of Ljubljana, Faculty of social work, [2004]. - 55 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 3-00-015300-4
a) socialno delo b) raziskovanje c) visoko šolstvo

378:36
COBISS.SI-ID 1628517

181.
TUŠAK, Matej
        Živeti s stresom : tehnike samopomoči / Matej Tušak, Patricia Blatnik. - 1. izd. - Maribor : Poslovna založba MB, 2017. - 327 str. : ilustr., tabele, graf. prikazi ; 22 cm

Nasl. na hrbtu: Živeti s stresom - tehnike samopomoči. - 500 izv. - Recenzija znanstvene monografije z naslovom: Živeti s stresom / Robert Masten: str. 8. - Recenzija znanstvene monografije Živeti s stresom / Rado Pišot: str. 9. - O avtorjih na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 312-327

ISBN 978-961-94024-3-6
a) Stres - Priročniki b) bolezni c) psihosomatika d) izgorelost e) delovno okolje f) otroci g) zdravje h) telesna aktivnost i) ekonomski vidik j) samopomoč k) tehnike sproščanja l) mentalne tehnike

159.944.4(035)
616.89(035)
COBISS.SI-ID 92168705

182.
        UČNE težave v osnovni šoli : koncept dela / [Lidija Magajna ... et al.] ; [uredila Mateja Nagode]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008. - 98 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 92-98

ISBN 978-961-234-652-2
a) Učenci - Učne težave

376.1
COBISS.SI-ID 238881792

183.
UNIVERZA (Ljubljana)
        Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev / Univerza v Ljubljani. - Ljubljana : Univerza, 1957-<1999>. - Zv. <1-5> ; 31 cm

Od 3. knj. dalje nasl.: Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev. - V letih 1979-1990 se je univerza imenovala Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani. - Kazali

Dosedanja vsebina:
[Knj. 1] / [bibliografski urednik Janez Logar]. - 1957 (v Murski Soboti : Pomurska tiskarna). - 429 str. - 1.500 izv.
Knj. 2: 1956-1966 / [bibliografski urednik Janez Logar]. - 1969 (v Ljubljani : Univerzitetna tiskarna). - 684 str. - 1.500 izv.
Knj. 3: 1966-1976, Del 1 / [bibliografski urednik Jože Kokole]. - 1979 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - 636 str. - 2.000 izv.
Knj. 3: 1966-1976, Del 2 / [bibliografski urednik Jože Kokole]. - 1981 (v Ljubljani : "Tone Tomšič"). - Str. 647-1412. - 2.000 izv.
Knj. 4: 1977-1986, Del 1 / [glavni urednik Anton Ramovš]. - 1995 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - 1027 str. - 1.000 izv.
Knj. 4: 1977-1986, Del 2 / [glavni urednik Anton Ramovš]. - 1995 (v Ljubljani : Ljudska pravica). - Str. 1035-2036. - 1.000 izv.
Knj. 5: 1987-1996, Del 1 / [glavni urednik Branko Stanovnik]. - 1997 (v Ljubljani : Dan). - 1107 str. - 700 izv.
Knj. 5: 1987-1996, Del 2 / [glavni urednik Branko Stanovnik]. - 1998 (v Ljubljani : Dan). - Str. 1117-1979. - 700 izv.
Knj. 5: 1987-1996, Del 3 / [glavni urednik Branko Stanovnik]. - 1999 (v Ljubljani : Optima). - Str. 1987-2930. - 700 izv.

ISBN 961-90154-4-4 (knj. 5)
a) Univerza (Ljubljana) - Bibliografije b) Universities - Slovenia c) Faculty - Biobliography - Slovenia d) Univerze - Slovenija e) Visokošolsko učno osebje - Biobliografija - Slovenija f) univerze g) profesorji h) biografije

378.12(497.4 Ljubljana):929
013:378.12(497.4 Ljubljana)
COBISS.SI-ID 28677633

184.
        USPOSABLJANJE strokovnih delavcev za uspešno vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v vzgojo in izobraževanje v letih 2008, 2009, 2010 in 2011 / [urednika Karl Destovnik, Andreja Tasič]. - Ljubljana : SOUS - Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji, 2011 ([Bevke] : Bograf). - 295 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. na ov. in hrbtu knj.: Usposabljanje strokovnih delavcev v obdobju 2008-2011. - 500 izv. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-269-466-1
a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja - Zborniki b) Otroci s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zborniki c) Mladostniki s posebnimi potrebami - Vzgoja - Zborniki d) Mladostniki s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zborniki e) Strokovni delavci - Izobraževanje - Slovenija - Zborniki f) strokovno usposabljanje

376(082)
37.091.12(497.4):005.963(082)
COBISS.SI-ID 256274432

185.
        V sodelovanju je moč : zbornik prispevkov ob 55. obletnici / [uredniški odbor Zalika Matejek ...[et al.]. - Maribor : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2007 (Maribor : Tiskarna Pohorec). - 140 str. : ilustr. ; 24 cm

150 izv.

ISBN 961-91220-4-4 ! (ISBN-10)
ISBN 978-961-91220-4-4 (ISBN-13)
a) Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (Maribor) - Vzgojno svetovanje - Zgodovina - Zborniki - Posvetovanja b) domoznanstvo

37.04(497.4Maribor)(091)(082)
COBISS.SI-ID 59203585

186.
VIDANOVIĆ, Ivan
        Rečnik socijalnog rada / Ivan Vidanović. - Beograd : [I. Vidanović] : Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. - 438 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 437-438

ISBN 86-904183-4-2
a) socialno delo b) slovarji

36(031)
COBISS.SI-ID 130623244

187.
        VIOLENCE in the EU examined : policies on violence against women, children and youth in 2004 EU accession countries / edited by Milica Antić Gaber. - 1st ed. - Ljubljana : Faculty of Arts, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 199 str. ; 24 cm

1.100 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-237-301-6
a) Nasilje - Evropa - Zborniki b) Nasilje - Ženske - Evropa - Zborniki c) Nasilje - Otroci - Evropa - Zborniki d) Nasilje - Mladostniki - Evropa - Zborniki e) nasilje nad ženskami f) nasilje nad otroki g) nasilje nad mladostniki h) Evropska unija i) Slovenija j) Madžarska k) Slovaška l) Češka m) Litva n) Latvija o) Estonija p) Ciper q) Malta r) Poljska

364.632:061.1EU(082)
COBISS.SI-ID 246712064

188.
        VIZIJA posebnih socialnih zavodov / Milka Cizelj ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo : Skupnost socialnih zavodov Slovenije, 2004 (Darima). - 163 str. : ilustr. ; 23 cm

Podnaslov na ov.: delovno gradivo. - Bibliografija: str. 141-147. - Povzetek ; Summary

ISBN 961-91026-4-9
a) Osebe s posebnimi potrebami - Socialno varstvo - Slovenija b) Socialni zavodi - Slovenija c) socialni zavodi d) duševne motnje e) invalidi f) nacionalni program g) socialno varstvo h) deinstitucionalizacija i) kriza institucije j) raziskave fsd k) Hrastovec

364.65-056.34(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 213462016

189.
        VZGOJA in izobraževanje otrok in mladih s posebnimi potrebami : problemi, dileme, rešitve : brošura povzetkov s strokovnega posveta / uredila Damijan Štefanc, Irena Lesar. - Ljubljana : Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 2016. - 26 str. ; 30 cm

Ov. nasl.
a) otroci s posebnimi potrebami b) mladostniki c) socialna pedagogika

376
COBISS.SI-ID 4504421

190.
        VZPOSTAVLJANJE osebnih paketov storitev : poročilo o pilotskem projektu Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva / Vito Flaker ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2007. - 276 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [231]-233. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-14-9
a) Socialno varstvo - Financiranje - Projekti - Poročila b) socialno varstvo c) financiranje

336.531.2:364(047)
364-624(047)
COBISS.SI-ID 236504320

191.
WEARING, Michael, 1961-
        Working in community services : management and practice / Michael Wearing. - St. Leonards : Allen & Unwin, 1998. - XXVII, 196 str. ; 22 cm. - (Studies in Society)

Bibliografija: str. 171-186. - Kazalo

ISBN 978-1-86448-722-0
a) skupnostne službe b) socialne službe c) Avstralija d) menedžment e) praksa f) administracija g) skupnostna skrb h) socialno delo i) supervizija

364
COBISS.SI-ID 4841317

192.
WEBER, Nana
        Pravna ureditev položaja spolnih manjšin in družbena realnost : doktorska disertacija / Nana Weber. - Ljubljana : [N. Weber], 2013. - 481 str. : ilustr. ; 30 cm

Mentorica Barbara Novak. - Bibliografija: str. 409-480. - Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pravna fak.
a) homoseksualnost b) spolna diskriminacija c) istospolna partnerska skupnost d) družinska razmerja e) disertacije

316.362.34(043.3)
COBISS.SI-ID 13254737

193.
WEISS, Thomas George
        Humanitarian intervention : ideas in action / Thomas G. Weiss. - 3rd ed. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2016. - XX, 267 str. ; 21 cm. - (War and conflict in the modern world)

Bibliografija: str. 209-251. - Kazalo

ISBN 978-1-5095-0731-3
ISBN 978-1-5095-0732-0 (broš.)
a) humanitarna intervencija b) vojna c) civilne žrtve d) človekove pravice e) Združeni narodi f) mirovne operacije

341.3:342.7
COBISS.SI-ID 4821349

194.
        YO, también [Videoposnetek] = Jaz bi tudi / música Guille Milkyway ; fotografía Alfonso Postigo ; escrita y dirigida por Álvaro Pastor y Antonio Naharro ; prevedla Andreja Kurent. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2011, p 2009. - 1 video DVD (ca 99 min) : barve, zvok (Dolby digital 2.0) ; 12 cm

Možnost podnaslavljanja v slov., hrv., bos. in srb. - Produkcija: Alicia Produce in Promico Imagen. - Igrajo: Lola Dueñas, Pablo Pineda, Antonio Naharro, Isabel García Lorca itd.
a) Španski filmi - Filmska drama - Igrani filmi - Video DVD-ji b) španski igrani filmi c) DVD d) Downov sindrom

791.221.4(460)
COBISS.SI-ID 1097708894

195.
        YOUTH without corporal punishment for our children / edited by Pavle Kornhauser ; [translation Ana Belac ... et al.]. - Ljubljana : Slovenian Association of Friends of Youth, 2009. - 196 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu vsakega prispevka

ISBN 978-961-6331-31-9
a) Otroci - Telesno kaznovanje - Preprečevanje - Zborniki b) otroci c) kazen d) kaznovanje e) preprečevanje kaznovanja f) zborniki

343.4-053.2(082)
COBISS.SI-ID 246623232

196.
        ZA človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju / urednika Gorazd Meško in Darja Zorc Maver. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta : Fakulteta za varnostne vede, 2017 (Ljubljana : Formatisk). - 196 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-253-203-1 (Pedagoška fakulteta)
a) Skalar, Vinko (1932-) - Zborniki b) Socialna pedagogika - Zborniki c) Kriminologija - Zborniki d) vzgoja e) izobraževanje f) penologija

37.013.42(082)
343(082)
929Skalar V.(082)
COBISS.SI-ID 288266496

197.
        ZAGOTAVLJANJE celostne oskrbe za ljudi z demenco in pomoči njihovim sorodnikom : zbornik strokovnega srečanja, Ljubljana, 22. 11. 2016 / [uredila Jana Mali]. - Ljubljana : Skupnost socialnih zavodov Slovenije : Gerontološko društvo Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Fotolito Dolenc). - 80 str. ; 21 cm

500 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-90781-3-6 (Skupnost socialnih zavodov Slovenije)
a) Demenca - Socialno varstvo - Posvetovanja b) zborniki c) stari ljudje d) svojci e) socialna oskrba na domu f) pomoč svojcem g) socialno delo

364.622:616.892.3(082)
COBISS.SI-ID 287346432

198.
        ZAGOVORNIK - glas otroka : zbornik prispevkov za izobraževanje zagovornikov / [uredniški odbor Martina Jenkole, Nataša Kuzmič, Lidija Hvastja Rupnik]. - Ljubljana : Varuh človekovih pravic, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 130 str. : graf. prikazi ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-91394-6-2
a) Otroci - Človekove pravice - Zborniki b) pravice otrok c) zagovorništvo

342.726-053.2(082)
COBISS.SI-ID 248492800

199.
        ZAKON o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem / [avtorji [komentarja] Irena Bečan ... [et al.] ; urednice Nataša Belopavlovič ... [et al.] ; stvarno kazalo Dean Zagorac]. - 1. natis. - Ljubljana : IUS Software, GV založba, 2016 (Ljubljana : Itagraf). - 1201 str. ; 25 cm. - (Nova slovenska zakonodaja / IUS Software, GV založba)

Nasl. na ov. in hrbtu: Zakon o delovnih razmerjih. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Bibliografija: str. 1171-1179 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-247-336-5
a) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni s komentarjem b) delovno pravo

349.2(497.4)(094.5.072)
COBISS.SI-ID 284982528

200.
        Ein ZAUN kennt viele Farben : Plädoyer für eine kreative Kultur der Begegnung mit Menschen mit Demenz / Gudrun Piechotta-Henze ... [et al.] (Hrsg.). - Frankfurt am Main : Mabuse-Verlag, 2011. - 166 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-940529-95-4 (broš.)
a) staranje - gerontologija - zborniki b) demenca c) komunikacija d) umetnost e) poezija f) glasba g) pripovedovanje zgodb

616.892.3:364-785.4(082)
COBISS.SI-ID 4857957

201.
ZAVIRŠEK, Darja
        Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo : lahko branje / Darja Zaviršek, Katarina Gorenc ; [avtorica ilustracij Zvonka T. Simčič ; avtorica fotografije Irena Ceglar]. - Ljubljana : Modra - društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007 ([Ljubljana] : Peklaj). - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-90447-3-5 (YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa)
a) Osebe s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zaposlovanje b) osebe s posebnimi potrebami c) izobraževanje d) zaposlovanje

376
COBISS.SI-ID 232839168

202.
        ZDRAVJE in vedenjski slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008 / avtorji besedil Barbara Artnik ... [et al.] ; [uredniki] Jožica Maučec Zakotnik ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012 ([Trzin] : Herle M&V). - XXIX, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://img.ivz.si/janez/2196-6318.pdf. - 1.400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6911-06-1
ISBN 978-961-6911-07-8 (pdf)
a) Zdravstvene razmere - Slovenija b) javno zdravje c) vedenjski slog d) Slovenija

614(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 264538624

203.
ŽABOT, Vida
        Križ na prsih / Vida Žabot. - 1. izd., 3. ponatis. - Ljubljana : Gyrus, 2002 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 164 str. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih

ISBN 961-6340-32-8
a) Žabot, Vida (1956-) - Avtobiografije b) katoliška cerkev c) redovništvo d) redovnice e) salezijanke f) Razkrižje g) spomini

929 Žabot V.
271.9:929 Žabot V.
COBISS.SI-ID 7818294