COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti mar.-apr. 2015


1.
AGAMBEN, Giorgio
        Odprto : človek in žival / Giorgio Agamben ; prevod Vera Troha ; [spremna beseda Jelica Šumič Riha]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 139 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: L'aperto. - 400 izv. - Hieroglif nove ne-človeškosti / Jelica Šumič Riha: str. 105-139. - Bibliografija: str. 98-102

ISBN 978-961-242-395-7
a) Človek - Filozofija b) Filozofska antropologija c) antropogeneza d) živali e) italijanski filozofi f) filozofska antropologija

141.319.8
1Agamben G.
FRASCATI:
6-301
COBISS.SI-ID 258465536

2.
ARONOFF, Craig E.
        More than family : non-family executives in the family business / Craig E. Aronoff and John L. Ward. - New York ; Palgrave Macmillan : Family Enterprise Publishers, 2011. - 91 str. ; 21 cm. - (Family business leadership series)

Summary: str. 81-83. - Kazalo

ISBN 978-0-230-11111-0 (broš.)
a) Družinska podjetja - Priročniki b) družinska podjetja c) vodenje d) zaposleni

334.722.24:65
COBISS.SI-ID 4285797

3.
ARSENJUK, Urška
        Karierne poti doktoric in doktorjev znanosti / [avtorici Urška Arsenjuk, Darja Vidmar]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2015. - 44 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/StatWeb/Common/PrikaziDokument.ashx?IdDatoteke=8364 (Prost dostop). - Avtorici navedeni v kolofonu. - 400 izv. - Bibliografija: str. 44

ISBN 978-961-239-323-6
a) Doktorji znanosti - Poklicni razvoj b) statistični podatki

331.108.4-057
311
COBISS.SI-ID 278087680

4.
AŽMAN, Renata
        Depra / Renata Ažman. - Brentwood : Chipmunkapublishing, 2007. - 138 str. ; 21 cm

Celjska Mohorjeva in conjunction with DAM, The Society for individuals suffering from depression and anxiety disorders. - Depression is just an ilness / Andrej Marušič: str. 134-138

ISBN 978-1-84747-369-1
a) Depresija (medicina) b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Dnevniki c) depresivnost d) duševne motnje

821.163.6-94
616.895.4(092)
COBISS.SI-ID 4291941

5.
BERGER, Peter L., sociolog, 1929-
        Vprašanja vere : skeptična pritrditev krščanstvu / Peter L. Berger ; prevod Niki Neubauer ; spremna beseda Jan Peršič. - Ljubljana : KUD Logos, 2011 (Ljubljana : Partnergraf). - 320 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 33)

Izv. nasl.: Questions of faith. - Zaupanje v božje signale / Jan Peršič: str. 295-316. - Bibliografija: str. 317-320

ISBN 978-961-6519-57-1
a) Berger, Peter L. (1929-) b) Krščanstvo - Vera c) religioznost d) teologija

27-184.3
COBISS.SI-ID 258784768

6.
BERLIN, Isaiah, 1909-1997
        Ruski misleci / Isaiah Berlin ; prevedla Urša Zabukovec. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 372 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Russian thinkers. - 400 izv. - Urednikov predgovor k angleški izdaji / H. H.: str. 12-18. - Isaiah Berlin in ruska intelektualna tradicija / Urša Zabukovec: str. 359-372. - Bibliografija v opombah na dnu str.

ISBN 978-961-242-949-2
a) Intelektualci - Rusija - 19.st. b) Ruska filozofija - 19.st. c) Ruska književnost - 19.st. d) Rusija - Idejna zgodovina - 19.st.

130.2(47)"18"
821.161.1.09"18"
316.344.32(47)"18"
COBISS.SI-ID 272297984

7.
BERNARD, Janine M.
        Fundamentals of clinical supervision / Janine M. Bernard, Rodney K. Goodyear. - 5th ed., Pearson new international ed. - Harlow : Pearson, 2014. - II, 354 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Pearson custom library)

Bibliografija: str. 291-344. - Kazalo

ISBN 978-1-29204-207-7 (broš.)
ISBN 1-29204-207-9
a) psihoterapija b) klinična psihologija c) supervizija d) zdravstveni delavci e) psychotjerapy f) clinical psychology g) supervision h) health personnel

005.584:615.851
COBISS.SI-ID 4281189

8.
BLEIKER, Roland
        Aesthetics and world politics / Roland Bleiker. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XI, 272 str. ; 22 cm. - (Rethinking peace and conflict studies)

Bibliografija: str. 232-253. - Kazalo

ISBN 978-1-403-98976-5
ISBN 978-0-230-39063-8 (broš.)
a) svetovna politika b) estetika c) politična teorija d) mednarodni odnosi e) politika

327:796.01
COBISS.SI-ID 4282981

9.
BUDEN, Boris
        Cona prehoda : o koncu postkomunizma / Boris Buden ; [prevod Samo Krušič ; spremna beseda Gal Kirn]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 208 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 172)

Prevod dela: Zone der Übergangs

ISBN 978-961-260-076-1
a) Svetovna politika - 1989- b) Postkomunizem c) Družbene spremembe

316.323.6/.7
316.334.3
COBISS.SI-ID 275709184

10.
CHANDLER, G. Donald, 1950- III
        On effective leadership : across domains, cultures, and eras / G. Donald Chandler, III and John W Chandler. - New York ; Basinstoke : Palgrave Macmillan, 2013. - XIV, 254 str. ; 24 cm. - (Jepson Studies in Leadership)

Bibliografija: str. 237-242. - Kazalo

ISBN 978-1-137-30070-6
ISBN 978-1-137-30069-0 (broš.)
a) Leadership b) vodenje c) organizacija d) študije primera

005
COBISS.SI-ID 4287333

11.
DONKIN, Richard
        The history of work / Richard Donkin. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XXI, 391 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 352-381. - Kazalo

ISBN 978-0-230-23893-0
a) Labor b) delo c) zgodovinski vidik

331.1
COBISS.SI-ID 4284773

12.
DOUGLAS, Mary, 1921-2007
        Čisto in nevarno : analiza konceptov nečistosti in tabuja / Mary Douglas ; prevedla Marija Zidar. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 261 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Purity and danger. - 400 izv. - Bibliografija: str. 254-261

ISBN 978-961-242-325-4
a) Tabuji - Antropologija b) Obredna čistost - Antropologija c) Nečistost - Sociološki vidik d) kulturna antropologija e) socialna antropologija

316.754.6
2-536.1
COBISS.SI-ID 253367296

13.
DURKHEIM, Émile, 1858-1917
        Moralna vzgoja : kurz iz sociologije na Sorboni v letu 1902/03 / Émile Durkheim ; [prevedel Miha Marek] ; [uredil Marjan Šimenc]. - Ljubljana : Krtina, 2014 ([Ljubljana] : Tiskarna Pleško). - 237 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: L'éducation morale. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-260-081-5
a) Durkheim, Émile (1858-1917) b) Moralna vzgoja c) Šolstvo - Zgodovina - Francija d) pedagoška sociologija e) morala f) avtonomija volje g) znanost vzgoje h) družba

37.015.31:17.022.1
37(44)(091)
FRASCATI:
5-410
6-301
COBISS.SI-ID 276869120

14.
EPSTEIN, Marc J.
        Making sustainability work : best practices in managing and measuring corporate social, environmental, and economic impacts / Marc J. Epstein and Adriana Rejc Buhovac ; with forewords by John Elkington and Herman B. "Dutch" Leonard. - 2nd ed. completely revised and updated. - Sheffield : Greenleaf ; San Francisco : Berrett-Koehler, cop. 2014. - XVII, 305 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija: str. 284-297. - Kazalo

ISBN 978-1-907643-93-4
ISBN 978-1-60994-993-8 (hardcover)
a) management b) inovativno poslovanje c) uravnotežen razvoj d) ekonomija okolja e) socio-economic systems f) družbena odgovornost g) management h) innovative management i) sustainable development j) environmental economy k) družbenoekonomski sistemi l) social responsibility

005.3
COBISS.SI-ID 21957350

15.
        ETHICS of media / edited by Nick Couldry, Mirca Madianou and Amit Pinchevski. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XI, 298 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-34763-2
ISBN 978-0-230-34783-0 (broš.)
a) mediji b) etika

17:316.77
COBISS.SI-ID 4284261

16.
        The EUROPEAN environment. State and outlook 2015 : synthesis report. - Copenhagen : European Environment Agency, cop. 2015. - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report. - Bibliografija: str. 178-205

ISBN 978-92-9213-522-5

doi: 10.2800/071291

COBISS.SI-ID 22491878

17.
FAHY, Thomas Richard
        Freak shows and the modern American imagination / Thomas Fahy : constructing the damaged body from Willa Cather to Truman Capote. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2006. - X, 190 str. ; 22 cm : ilustr. - (American literature readings in the 21st century / series editor Linda Wagner-Martin)

Bibliografija: str. 169-181. - Kazalo

ISBN 978-0-230-12098-3
a) fizična deformiranost b) telo c) ZDA

572
COBISS.SI-ID 4283237

18.
FAUSTO-Sterling, Anne
        Biološki/družbeni spol : biologija v družbi / Anne Fausto-Sterling ; [prevod Iva Jevtić ; spremna beseda Milica Antić Gaber ; uredila Milica Antić Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2014. - 179 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 175)

Prevod dela: Sex/gender. - Bibliografija: str. 143-160. - Kazalo

ISBN 978-961-260-082-2
a) Spol b) Spolna diferenciacija c) Spolna identiteta d) študije spolov

305
57.017.5
FRASCATI:
5-410
COBISS.SI-ID 277033216

19.
FOUCAULT, Michel
        The courage of truth : the government of self and others II : lectures at the Collège de France 1983-1984 / Michel Foucault ; edited by Frédéric Gros ; translated by Graham Burchell. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XVI, 364 str. ; 22 cm

Prevod dela: Le courage de la verité. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-4039-8668-9
ISBN 978-1-4039-8669-6 (broš.)
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) politične vede c) filozofija d) svoboda govora e) resnica

132:32
COBISS.SI-ID 4286053

20.
FOUCAULT, Michel
        The government of self and others : lectures at the College de France 1982-1983 / Michel Foucault ; edited by Frédéric Gros ; translated by Graham Burchell. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - XVII, 402 str. ; 22 cm

Prevod dela: Le gouvernement de soi et des autres. - Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-4039-8666-5
ISBN 978-1-4039-8667-2 (broš.)
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) politične vede c) filozofija d) svoboda govora e) resnica

132:32
COBISS.SI-ID 4286309

21.
GARDNER, Ali
        Personalisation in social work / Ali Gardner. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage ; London : Learning Matters, 2014. - XIV, 162 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transforming social work practice / editors Jonathan Parker and Greta Bradley)

Bibliografija: str. 150-158. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-6878-0
ISBN 978-1-4462-6879-7 (broš.)
a) socialno delo b) personalizacija c) učbeniki

36
COBISS.SI-ID 4282725

22.
GIBSON, Hamilton Bertie
        Loneliness in later life / Hamilton B. Gibson. - Basingstoke ; London ; New York : Macmillan, 2000. - XVI, 150 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 131-139. - Kazalo

ISBN 978-0-333-92018-3 (broš.)
ISBN 0-333-92017-1
ISBN 0-333-92018-X (broš.)
a) stari ljudje b) staranje c) osamljenost d) samota

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4282469

23.
        GLOBAL social work : crossing borders, blurring boundaries / edited by Carolyn Noble, Helle Strauss and Brian Littlechild. - Sydney : Sydney University Press, 2014. - VIII, 384 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-1-74332-404-2 (broš.)
ISBN 978-1-74332-405-9 (epub)
ISBN 978-1-74332-406-6 (mobipocket)
a) socialno delo b) socialne službe c) mednarodno sodelovanje

36
COBISS.SI-ID 4292709

24.
GODINA, Vesna V.
        Zablode postsocializma / Vesna V. Godina. - Ljubljana : Beletrina, 2014. - 377 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 341-356 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-284-048-8

316.42(497.4)
316.323.62(497.4)
COBISS.SI-ID 277465856

25.
GRAEBER, David
        Dolg : prvih 5000 let dolžništva / David Graeber ; [prevod Branko Gradišnik ; spremna beseda Franček Drenovec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2014 ([Maribor] : Darima). - 673 str. : ilustr. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Debt. - Dealerji, pusherji in userji / Franček Drenovec: str. 661-669. - Prevajalčevo pojasnilo / BG: str. 1-4. - 500 izv. - Bibliografija: str. 583-660. - Kazalo

ISBN 978-961-257-060-6
a) Denar - Sociologija kulture b) Dolgovi - Zgodovina c) antropologija d) zadolževanje e) poslovna etika f) finančna kriza

336.74(091):316.7
364.664(091)
COBISS.SI-ID 275064576

26.
HARVEY, Jennifer, 1971-
        Whiteness and morality / Jennifer Harvey : pursuing racial justice through reparations and sovereignty. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. - XIII, 264 str. ; 22 cm. - (Black religion / Womanist thought / Social justice / series editors Dwight N. Hopkins and Linda E. Thomas)

Bibliografija: str. 241-247. - Kazalo

ISBN 978-1-137-26367-4
a) rasna diskrininacija b) morala c) odškodnine d) ZDA e) Afroameričani f) sužnji g) socialna pravičnost

323.14:341.384
COBISS.SI-ID 4285541

27.
HEATON, John M.
        The talking cure / John M. Heaton : Wittgenstein on language as bewitchment and clarity. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XVI, 227 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 215-221. - Kazalo

ISBN 978-1-137-32643-0
a) Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) b) psihoterapija c) filozofija d) psihoanaliza e) jezik

615.851:1
COBISS.SI-ID 4282213

28.
HERZOG, Ben
        Revoking citizenship : expatriation in America from the colonial era to the war on terror / Ben Herzog. - New York ; London : New York University Press, 2015. - XV, 187 str. ; 24 cm : ilustr. - (Citizenship and migration in the Americas)

Bibliografija: str. 161-175. - Kazalo

ISBN 978-0-8147-6038-3
a) Združene države Amerike b) državljanstvo c) nacionalizem d) ekspatriacija e) migracije f) zgodovinski vidik

314.15
COBISS.SI-ID 4279397

29.
HINDUJA, Sameer
        Bullying beyond the schoolyard : preventing and responding to cyberbullying / Sameer Hinduja, Justin W. Patchin. - 2nd ed. - Thousand Oaks : Corwin Press, 2015. - XXII, 282 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4833-4993-0 (broš.)
a) Cyberbullying b) nasilje c) učenci d) računalniški kriminal e) internet f) zloraba otrok g) preprečevanje

343.546:004
COBISS.SI-ID 4280933

30.
        INEQUALITY around the world / edited by Richard B. Freeman. - Basingstoke ; New York : Palgrave MacMillan, 2002. - XIII, 281 str. : ilustr. ; 22 cm. - (IEA conference volume ; no. 134)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-0-333-77354-3
ISBN 978-0-333-77355-0 (broš.)
a) ekonomski razvoj b) globalizacija c) dežele v razvoju d) gospodarski razvoj e) socialna neenakost

334
COBISS.SI-ID 4285285

31.
KLEIN, Naomi
        Doktrina šoka : razmah uničevalnega kapitalizma / Naomi Klein ; [prevedla Barbara Simoniti ; spremna beseda Tomaž Mastnak]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 770 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The shock doctrine. - 1.500 izv. - Opomba prevajalke / Barbara Simoniti: str. 754-758. - Uničevalen in globalen od začetka / Tomaž Mastnak: str. 759-770. - Opombe z bibliografijo: str. 631-744

ISBN 978-961-01-1071-2
a) Kapitalizem b) Svetovno gospodarstvo - Globalizacija c) Neoliberalizem d) mednarodna politika

339.9
327
COBISS.SI-ID 248794368

32.
KLEIN, Naomi
        The shock doctrine : the rise of disaster capitalism / Naomi Klein. - London [etc.] : Penguin, 2008. - 558 str. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 467-526. - Kazalo

ISBN 978-0-141-02453-0 (pbk.)
a) Kapitalizem - Naravne nesreče - Družbene krize b) svetovna ekonomija c) krizna žarišča d) krizni kapitalizem

330.342.14-022.326.5=111
COBISS.SI-ID 14933564

33.
KRESAL Šoltes, Katarina
        Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja : najpogostejša vprašanja in odgovori : z besedilom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) / Katarina Kresal Šoltes, Barbara Kresal, Darja Senčur Peček. - 2. spremenjena in dopolnjena izd. - V Ljubljani : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014 (Ljubljana : Birografika Bori). - 163 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-6660-04-4
a) Delovno pravo - Slovenija - Priročniki b) Delovna razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Priročniki c) zakoni d) zakonodaja

349.22(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 273492736

34.
LEVINE, Peter A.
        Kako prebuditi tigra : zdravljenje travm : prirojena sposobnost preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo / Peter A. Levine, Ann Frederick ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2015. - 202 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prestop ; knj. 9)

Prevod dela: Waking the tiger. - 800 izv.

ISBN 978-961-6468-81-7
a) Samospoznavanje - Priročniki b) travme c) prva pomoč d) zdravljenje travm

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 278768384

35.
LIEBERMAN, Lisa J., 1956-
        Leaving you : the cultural meaning of suicide / Lisa Lieberman. - Chicago : Ivan R. Dee, cop. 2003. - XIII, 175 str. ; 22 cm

Literatura: str.155-165. - Kazalo

ISBN 1-56663-496-2
a) Samomori

616.89
COBISS.SI-ID 1314789

36.
LUHMANN, Niklas, 1927-1998
        Die Gesellschaft der Gesellschaft / Niklas Luhmann. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2006, cop. 1997. - 2 zv. (594 ; 597-1164 str.) ; 18 cm. - (Suhrkamp taschenbuch wissenschaft ; 1360)

Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 3-518-28960-8
a) Komunikološko raziskovanje b) Množični mediji c) sociologija d) družbena diferenciacija e) družba f) mediji

316.258
COBISS.SI-ID 32608605

37.
MALONE-France, Derek, 1972-
        Faith, fallibility and the virtue of anxiety : an essay in religion and political liberalism / Derek Malone-France. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. - XI, 184 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 157-175. - Kazalo

ISBN 978-1-137-32439-9
a) vera b) politični liberalizem c) religija d) politika e) anksioznost

2:32
COBISS.SI-ID 4287077

38.
        MEDIACIJA v teoriji in praksi : veliki priročnik o mediaciji / [avtorji Nina Betetto ... [et al.] ; urednika Gordana Ristin, Zoran Hajtnik ; stvarno kazalo Nina Betetto ; seznam kratic in uporabljenih pravnih virov Mateja Končina Peternel]. - 1. izd. - Ljubljana : Društvo mediatorjev Slovenije, 2011. - 334 str. : ilustr. ; 25 cm

Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Pravni viri: 296-297. - Iz vsebine: Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah ; Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov

ISBN 978-961-269-498-2
ISBN 961-269-498-2
a) Medosebni odnosi - Konflikti - Reševanje - Priročniki b) Mediacija - Priročniki c) medosebne komunikacije d) reševanje konfliktov

347.919.1(035)
159.913:316.472.42(035)
COBISS.SI-ID 257212672

39.
MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (5 ; 2012 ; Ljubljana)
        Sodelovanje med vrtcem in starši "družinami" : zbornik / V. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2012, [Ljubljana, 26. 1. 2012] ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2012. - 172 str. : ilustr. ; 24 cm

Podatek o kraju in času konference naveden v CIP-u. - Prispevki v slov., en v hrv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija in povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-4-2
a) Starši - Sodelovanje - Otroški vrtci - Posvetovanja b) Vzgojitelji - Sodelovanje - Starši - Posvetovanja c) zborniki

373.2.064.1(082)
COBISS.SI-ID 259642112

40.
        MOJA kariera : informacije za otroke, učence, dijake, študente, mlade in odrasle, starše in strokovne delavce / [avtorji Tatjana Ažman ... [et al.] ; uredila Tatjana Ažman in Miha Lovšin]. - Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 97 str. : ilustr. ; 21 cm + errata

Na vrhu nasl. str.: Mojaizbira.si. - 1.800 izv. - Bibliografija: str. 92-96

ISBN 978-961-6904-46-9
a) Poklicno usmerjanje b) Poklicni razvoj

331.548
COBISS.SI-ID 277275392

41.
        MOZAIK poslovnih statistik / [avtorji Jaka Erpič ... et al.]. - Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije, 2015. - 60 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Brošure / Statistični urad Republike Slovenije)

Dostopno tudi na: http://www.stat.si/dokument/8408/Mozaik-poslovnih-statistik.pdf. - 450 izv. - Bibliografija: str. 60

ISBN 978-961-239-326-7
a) statistični podatki

311.42
COBISS.SI-ID 278413824

42.
NAUGHTON, Michael, 1962-
        Rethinking miscarriages of justice : beyond the tip of the iceberg / Michael Naughton ; [foreword by Jonathan Simon]. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XIX, 233 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 199-221. - Kazalo

ISBN 978-0-230-01906-5
ISBN 978-0-230-39060-7 (broš.)
a) kazensko pravosodje b) kazenski postopek c) kazensko pravo d) sodne napake e) zloraba prava

343.1
COBISS.SI-ID 4283749

43.
        NEW waves in ethics / edited by Thom Brooks. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2011. - X, 298 str. ; 22 cm. - (New waves in philosophy)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-23275-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-230-23276-1 (broš.)

17
COBISS.SI-ID 4284005

44.
ORR, Dominic
        Social and economic conditions of student life in Europe : synopsis of indicators : final report : Eurostudent III 2005-2008 / [authors Dominic Orr, Klaus Schnitzer, Edgar Frackmann ; editor Dominic Orr]. - Bielefeld : W. Bertelsmann, cop. 2008. - 190 str. : graf. prikazi ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/Synopsis_of_Indicators_EIII.pdf. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na nasl. str.: A joint international project co-ordinated by the Higher Education Information System (HIS), Germany

ISBN 978-3-7639-3662-5
a) študenti b) visoko šolstvo c) študij d) ekonomski pogoji e) Evropa f) socialni pogoji g) indikatorji h) standard i) evroštudent

378.091.8(061.1EU)
COBISS.SI-ID 675148

45.
PATON, Douglas
        Disaster resilience : an integrated approach / Douglas Paton and David Johnston. - Springfield : C. C Thomas, 2006. - XXII, 266321 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-398-07664-1 (broš.)
ISBN 0-398-07664-2
ISBN 0-398-07663-4 (trda vezava)
a) Disasters - Risk assessment b) nesreče c) naravne nesreče d) trdoživost e) obvladovanje tveganj f) skupnost g) pripravljenost na nesreče

614.8
COBISS.SI-ID 4291429

46.
PINK, Sarah
        Doing sensory ethnography / Sarah Pink. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015. - XV, 216 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 195-208. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-0595-5
ISBN 978-1-4462-8759-0 (broš.)
a) Etnologija - Znanstveno raziskovanje b) socialna antropologija c) opazovanje z udeležbo d) metodologija raziskovanja e) terensko delo f) zaznavanje g) čutila h) etnografija

39:001.8
COBISS.SI-ID 4281445

47.
PIPES, Richard
        Kratka zgodovina ruske revolucije / Richard Pipes ; prevedla Seta Knop ; [spremna beseda Igor Grdina]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011 ([Ljubljana] : Demat). - 522 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: A concise history of the Russian revolution. - 500 izv. - Richard E. Pipes in njegovo razumevanje ruske revolucije / Igor Grdina: str. 497-522. - Bibliografija: str. 483-484. - Kazalo

ISBN 978-961-242-397-1
a) Revolucije - Rusija - 20.st. b) Oktobrska revolucija 1917 c) Rusija - Zgodovina - 1899-1924

94(47)"1899/1924"
323.272(47)"1917"
COBISS.SI-ID 258470912

48.
        The PURSUIT of justice : law and economics of legal institutions / edited by Edward J. López ; foreword by Robert D. Tollison. - New York : Palgrave Macmillan : The Independent Institute, 2010. - XI, 303 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 255-282. - Kazalo

ISBN 978-0-230-10245-3 (broš.)
a) pravičnost b) legalnost c) pravne institucije d) ekonomika

34
COBISS.SI-ID 4286821

49.
        RACIALIZING justice, disenfranchising lives : the racism, criminal justice, and law reader / edited by Manning Marable, Ian Steinberg and Keesha Middlemass. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. - VII, 387 str. ; 24 cm. - (The critical black studies series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-7766-3
ISBN 1-4039-7766-6 (hbk)
ISBN 978-1-4039-7767-0 (broš.)
ISBN 1-4039-7767-4 (broš.)
a) rasna diskrininacija b) kriminal c) kazensko pravosodje d) ZDA e) Afroameričani f) pravičnost

343:141.74
COBISS.SI-ID 4286565

50.
        RESEARCH on social work and disasters / Calvin L. Streeter, Susan A. Murty, editors. - New York ; London : Routledge, 2012. - 160 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-7890-0028-8 (trda vezava)
ISBN 978-0-7890-0303-4 (broš.)
ISBN 0-7890-0303-1
a) socialno delo b) nesreče c) raziskovanje d) socialne službe e) naravne nesreče f) skupnost g) skupnostno delo

36:614.8
COBISS.SI-ID 4291685

51.
SCHROEDER, Ralph
        An age of limits : social theory for the 21st century / Ralph Schroeder. - Houndmills (Basingstoke) ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - IX, 257 str. : tabele ; 22 cm

Bibliografija: str. 231-246. - Kazalo

ISBN 978-0-230-36060-0 (hardback)
ISBN 978-0-230-36061-7 (paperback)
a) politika b) ekonomija c) kultura d) demokracija e) gospodarski liberalizem f) svobodna trgovina g) znanost h) tehnologija i) religija j) okolje k) trendi

330
COBISS.SI-ID 21822182

52.
SLAPŠAK, Svetlana
        Zelje in spolnost : iz zgodovinske antropologije hrane : študija o kultni, ritualni in kulturni vlogi zelja / Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 175 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

400 izv. - Bibliografija: str. 160-175

ISBN 978-961-242-896-9 (trda vezava)
a) Prehrana - Antropologija b) Zelje - Kulturna zgodovina c) Spolnost - Zgodovina d) zgodovinska antropologija e) zelje f) spolnost g) sociologija kulture

316.7:635.34
635.34:930.85
572.023
176(091)
FRASCATI:
5-402
COBISS.SI-ID 269143040

53.
        SOCIALIZACIJA in socialne formacije / uredil Andrej Naterer. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013 (Postojna : Ale). - 145 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Frontier ; 073) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Tematska izdaja ; št. 12-13)

Dostopno tudi na: http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/front/img/admin/file/frontier/Subkulture_12-13.pdf. - Prispevki v slov., angl. ali bos. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetek v slov. in angl. pri večini prispevkov, pri enem v bos. in angl.

ISBN 978-961-6620-40-6
a) Subkultura - Zborniki b) Sociologija kulture - Zborniki c) Socializacija - Zborniki d) Subculture e) Sociology of culture f) Socialization

316.723(082)
316.614(082)
COBISS.SI-ID 76356097

54.
        SOCIALNE in čustvene potrebe nadarjenih in talentiranih = Social and emotional needs of gifted and talented : zbornik : II. mednarodna znanstvena konferenca 2010 = II. international scientific conference 2010 / [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2010 ([Ljubljana] : Pleško). - 424 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo slov., hrv. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov

ISBN 978-961-92823-1-1
a) Nadarjeni učenci - Psihosocialni razvoj - Posvetovanja b) socialne potrebe c) čustvene potrebe d) čustveni razvoj e) nadarjeni f) talentirani g) čustvena inteligenca h) vedenjske motnje i) Romi j) konference

159.924-053.5(082)
COBISS.SI-ID 253219328

55.
STANDING, Guy
        A precariat charter : from denizens to citizens / Guy Standing. - London [etc.] : Bloomsbury, 2014. - XIV, 424 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 389-402. - Kazalo. - Vsebina: Denizens and the precariat ; The austerity era ; The precariat grows ; Confronting the utilitarian consensus ; Towards a precariat charter ; There is a future

ISBN 978-1-4725-1039-6 (broš.)
ISBN 978-1-4725-0575-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-4725-0847-8 (epdf)
ISBN 978-1-4725-0798-3 (epub)
a) Začasno delo b) Temporary employment c) Državljanske pravice d) Civil rights e) Minimalna plača f) Minimum pay g) Revščina h) Poverty i) Socialna varnost j) Social security k) Socialno gibanje l) Social movement m) prekerno delo n) prekariat o) vstajniška gibanja p) državljanstvo

331.102.1
COBISS.SI-ID 529919

56.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (7 ; 2013 ; Ljubljana)
        Ustvarjalno preživljanje prostega časa v OPB : zbornik / VII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2013 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2013. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - 200 izv. - Bibliografija pri večini, povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-7-3
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) prosti čas c) posvetovanja

37.091.21(082)
COBISS.SI-ID 266065152

57.
STROKOVNA konferenca učiteljev podaljšanega bivanja (8 ; 2014 ; Ljubljana)
        Sprostitveno gibalne dejavnosti v OPB : zbornik / VIII. strokovna konferenca učiteljev podaljšanega bivanja 2014 ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2014. - 130 str. : ilustr. ; 24 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Zbornik prispevkov. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri večini, povzetek pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-92823-9-7
a) Osnovne šole - Podaljšano bivanje - Zborniki b) Gibalna vzgoja - Zborniki c) gibanje d) posvetovanja

37.091.21(082)
37.015.31:796(082)
COBISS.SI-ID 272712192

58.
        TEACHING and learning in the (dis)comfort zone : a guide for new teachers and literacy coaches / Deborah Ann Jensen, Jennifer A. Tuten, Yang Hu and Deborah B. Eldridge ; foreward by Sandra Wilde. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XVI, 185 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-230-61768-1
ISBN 978-0-230-61769-8 (broš.)
a) poučevanje b) pismenost c) učitelji d) izobraževanje učiteljev

37
COBISS.SI-ID 4285029

59.
        TEACHING gender / edited by Alice Ferrebe and Fiona Tolan. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XII, 212 str. ; 22 cm. - (Teaching the new English)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-25251-6
ISBN 978-0-230-25252-3 (broš.)
a) spol b) študije spolov c) poučevanje d) ženske študije e) feminizem

305
COBISS.SI-ID 4284517

60.
        TEACHING politics and international relations / edited by Cathy Gormley-Heenan and Simon Lightfoot. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XII, 260 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-30001-9
ISBN 978-1-137-00339-3 (broš.)
a) Politične vede b) Political science c) Mednarodni odnosi d) International relations e) Učenje in poučevanje f) Study and teaching

32:37.091.3
COBISS.SI-ID 31353181

61.
THEOBALD, Theo, 1957-
        Doing the right thing : the importance of wellbeing in workplace / Theo Theobald & Cary Cooper. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, cop. 2012. - IX, 185 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 177-179. - Kazalo

ISBN 978-0-230-29844-6
a) delo b) delovno okolje c) zadovoljstvo pri delu d) stres

331.4
COBISS.SI-ID 4283493

62.
URŠIČ, Marko, 1951-
        Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori. Pomlad : prvi čas / Marko Uršič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2002 ([Ljubljana] : Biro M). - 602 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 589-598. - Kazalo

ISBN 961-231-263-X
a) Filozofija - Zgodovina - Eseji b) kozmologija c) narava

1(091)(081)
821.163.6-96
COBISS.SI-ID 116250624

63.
        VODNIK po sporazumih evropskih socialnih partnerjev z vidika vsebin za kolektivna pogajanja / [avtorji Katarina Kresal Šoltes ... [et al.] ; uredila Katarina Kresal Šoltes] ; [izdajatelja] Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani [in] Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. - V Ljubljani : Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 164 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

200 izv. - Bibliografija na koncu večine prispevkov

ISBN 978-961-6660-03-7
a) Pogajanja - Delovno pravo - Evropa - Priročniki b) kolektivne pogodbe

349.222.4(4)(035)
COBISS.SI-ID 270653696

64.
VOGELNIK, Eka
        Ročne lutke za deževne dni / Eka Vogelnik. - Ljubljana : Borec, 1988 (v Ljubljani : Mladinska knjiga). - [32] str. : ilustr. ; 27 cm

Tiraž 4.000

688.721/.723
COBISS.SI-ID 3827714