COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti nov-dec. 2016


1.
AŽMAN, Renata
        Depra / Renata Ažman ; [uvodna beseda Jožef Magdič, spremna beseda Andrej Marušič]. - 2. ponatis. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2008 (Maribor : Dravska tiskarna). - 96 str. ; 23 cm

1.000 izv. - Knjigi na pot / Jožef Magdič: str. 7-9. - Depresija je le bolezen; bolezen kot vsaka druga / Andrej Marušič: str. [97-100]

ISBN 978-961-218-669-2
a) Depresija (medicina) b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Dnevniki

821.163.6-94
616.895.4(092)
COBISS.SI-ID 237844480

2.
BABIĆ, Jasna, 1977-
        V vrtincu subkultur / Jasna Babić ; [spremna beseda Mitja Velikonja]. - Ljubljana : Sophia, 2016 (Ljubljana : Matformat). - XV, 202 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Subcultures are (not) dead! / Mitja Velikonja: str. 193-200. - O avtorici na prelim. str. - Opombe z bibliografijo na dnu str. in na str. 183-191. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-06-2
a) Subkultura b) Mladina c) Youth d) Subkultura e) Subculture f) Sociologija kulture g) Sociology of culture h) mladina i) sociologija kulture

316.723
COBISS.SI-ID 287156992

3.
BARRY, Sebastian, 1955-
        Skrito sporočilo / Sebastian Barry ; prevedel Jure Potokar ; spremno besedo napisala Jasna Vombek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2011 (natisnjeno v Sloveniji). - 327 str. ; 23 cm

Prevod dela: The secret scripture. - 600 izv. - Ko notranja pokrajina gradi preteklost / Jasna Vombek: str. 315-327. - nagrada Costa. - nagrada James Tait Black Memorial Prize

ISBN 978-961-241-543-3
a) Barry, Sebastian (1955-) - Literarne študije b) Irska književnost - Starostniki - Zdravniki - Spomini - Irska - Avtorjeva sodobnost - Roman

821.111(417)-311.2
821.111(417).09Barry S.
COBISS.SI-ID 255847168

4.
BARTLETT, Ruth
        Broadening the dementia debate : towards social citizenship / Ruth Bartlett and Deborah O'Connor with a foreword by Jim Mann. - Bristol ; Portland : Policy Press, 2010. - XI, 151 str. ; 25 cm : ilustr. - (Ageing and the lifecourse)

Bibliografija: str. 131-143. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-178-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-84742-177-7 (broš.)
a) demenca b) socialno državljanstvo c) stari ljudje

364.65-053.9:616.89
COBISS.SI-ID 4319589

5.
BERNSTEIN, Albert J.
        Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki te povsem izpijejo / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Chiara, 2014 ([Bled] : Belin grafika). - 256 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Emotional vampires. - Dodatek k nasl. na ov.: Kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 12. - Bibliografija na dnu str.

ISBN 978-961-93646-1-1
a) Čustva - Medosebni odnosi - Priročniki b) čustvene zlorabe c) psihična energija d) čustveno nasilje e) psihopatologija f) psihološki nasveti

159.942(035)
COBISS.SI-ID 10669342

6.
BERNSTEIN, Albert J.
        Kdo je tu nor? : 101 predlog, kako preživeti norosti na delovnem mestu / Albert J. Bernstein ; [prevedla Irena Pan]. - Ljubljana : Chiara, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 290 str. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Am I the only sane person working here?. - 1.000 izv. - Knjigi na pot / Jurij Clemenz: str. 281-283

ISBN 978-961-93915-7-0
a) Delovna mesta - Medosebni odnosi - Priročniki b) čustvene zlorabe c) psihična energija d) laži e) strategije preživetja

331.103.1:159.942(035)
COBISS.SI-ID 285421312

7.
BLACKHAM, Alysia
        Extending working life for older workers : age discrimination law, policy and practice / Alysia Blackham. - Oxford ; Portland : Hart, 2016. - XVI, 235 str. : tabele ; 24 cm

Op. na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-1-5099-0576-8
ISBN 978-1-5099-0578-2 (ePDF)
ISBN 978-1-5099-0577-5 (el. knjiga)
a) starejši delavci b) diskriminacija c) delovno pravo d) zakonodaja e) Velika Britanija f) Finska g) družboslovno raziskovanje h) Delphi metoda

331.574:303
COBISS.SI-ID 4639845

8.
BLAUSTEIN, Margaret E.
        Treating traumatic stress in children and adolescents : how to foster resilience through attachment, self-regulation, and competency / Margaret E. Blaustein, Kristine M. Kinniburgh. - New York ; London : Guilford Press, 2010. - XII, 372 str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Guilford substance abuse series)

Bibliografija: str. 361-367. - Kazalo

ISBN 978-1-60623-625-3 (broš.)
a) travme b) stres c) otroci d) mladostniki e) posttravmatska stresna motnja f) psihoterapija g) klinična psihologija h) navezanost i) samoregulacija j) usposobljenost k) pomoč skrbnikom

615.851:159.94-053.2/.6
COBISS.SI-ID 4669797

9.
BLAŽIČ, Miha
        Samoumevni svet / Miha Blažič - N'Toko ; [ilustracije Uroš Abram ; fotografije v 6. poglavju Borut Krajnc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Kultura)

1.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 156-157

ISBN 978-961-01-4098-6
a) Slovenija - Družbene razmere b) družbene spremembe c) družbena kriza d) način življenja

308(497.4)
COBISS.SI-ID 286426624

10.
BOFULIN, Martina
        Daleč doma : migracije iz Ljudske republike Kitajske v Slovenijo / Martina Bofulin. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC SAZU, 2016 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 242 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Migracije, ISSN 1580-7401 ; 25)

300 izv. - Bibliografija: str. 217-236. - Kazalo

ISBN 978-961-254-858-2
a) Kitajski izseljenci - Slovenija b) etnografske raziskave c) migracije d) Kitajska e) Slovenija f) ethnographic research g) migrations h) China i) Slovenia

39:314.151.3-054.72(497.4=581)
COBISS.SI-ID 282741248

11.
BOUWKAMP, Roel
        Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela / Roel Bouwkamp in Sonja Bouwkamp v sodelovanju s Claro Bartelds ; urednica slovenske izdaje Mija M. Klemenčič Rozman ; prevod Stana Anželj. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete : Pedagoška fakulteta : Inštitut za družinsko terapijo, 2014 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 386 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: Dicht bij huis. - 400 izv. - Beseda urednice / Mija M. Klemenčič Rozman: str. 9-14. - Knjigi na pot / Majda Mramor: str. 15-16. - O avtorjih: str. 373-374. - Bibliografija: str. 353-372. - Kazalo

ISBN 978-961-237-650-5 (Znanstvena založba Filozofske fakultete)
a) Družina - Vedenjski vzorci - Priročniki b) otroci c) psihosocialna terapija d) družinska terapija e) psihoterapija f) družinski odnosi g) starši h) strokovni delavci i) diagnosticiranje

316.622(035)
159.922.2(035)
COBISS.SI-ID 274117376

12.
CARR, Alan
        Family therapy : concepts, process and practice / Alan Carr. - 3rd ed. - Chichester : Wiley-Blackwell, cop. 2012. - XVIII, 531 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Wiley Series in Clinical Psychology)

Bibliografija: str. 488-525. - Kazalo

ISBN 978-1-119-95465-1
a) Družinska terapija b) Družina - Psihoterapija c) Family Therapy - therapeutic use d) klinična psihologija e) metode f) zdravljenje

159.973:316.356.2
COBISS.SI-ID 512538936

13.
CHAMAYOU, Grégoire
        Teorija drona / Grégoire Chamayou ; [prevod Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2016. - 239 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 180)

Prevod dela: Théorie du drone

ISBN 978-961-260-093-8
a) vojaška etika b) brezpilotna letala

355/359:174
COBISS.SI-ID 286148352

14.
CUKUT Krilić, Sanja
        Spol in migracija : izkušnje žensk kot akterk migracij / Sanja Cukut Krilić. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Migracije / Založba ZRC, ZRC SAZU ; 30 [i. e. 20]. Migrantke ; 3)

360 izv. - Bibliografija: str. 165-179. - Kazalo

ISBN 978-961-254-176-7
a) Ženske - Migracije b) Imigracija - Slovenija c) Imigrantke - Družbeni položaj - Slovenija d) priseljenke e) življenjske zgodbe f) immigrant women g) life stories

314.151.3-054.72-055.2(497.4)
COBISS.SI-ID 249803008

15.
        DISABILITY, politics & the struggle for change / edited by Len Barton. - London : D. Fulton Publishers, 2001. - VIII, 184 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 160-178. - Kazalo

ISBN 1-85346-809-6
ISBN 978-1-85346-809-4
a) People with disabilities - Great Britain b) Discrimination against people with disabilities - Great Britain c) Great Britain - Social policy - 1979- d) invalidi e) odvisnost f) feminizem g) socialna izključenost h) diskriminacija i) pravičnost

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 3434597

16.
The EUROPEAN School Survey Project on Alcohol and Other Drugs
        ESPAD report 2015 : results from the European school survey project on alcohol and drugs / ESPAD group. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. - 99 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Bibliografija: str. 95-99

ISBN 978-92-9168-918-7
ISBN 978-92-9168-919-4 (PDF)
ISBN 978-92-9168-917-0 (EPUB)
ISBN 978-92-9168-920-0 (HTML)
a) Evropska unija b) European Union c) 2015 d) droge e) alkohol f) dijaki g) poročila

613.8:061.1EU
COBISS.SI-ID 4622437

17.
FITTIPALDI, Emiliano
        Pohlep : dokumenti, ki razkrivajo bogastvo, škandale in skrivnosti Frančiškove cerkve / Emiliano Fittipaldi ; [prevod Albert Pikuš]. - Mengeš : Ciceron, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 219 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Avarizia. - Tiskano po naročilu

ISBN 978-961-6627-65-8
a) Ecclesia catholica - Financiranje b) Ecclesia catholica - Korupcija c) finančni škandali

272:336.531.2
343.352:272
COBISS.SI-ID 284809472

18.
FUREDI, Frank, 1947-
        Zapravljeno : zakaj šola ne izobražuje več / Frank Furedi ; [prevod Miha Marek]. - Ljubljana : Krtina, 2016 ([Medvode] : Nonparel). - 267 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Krt ; 181)

Prevod dela: Wasted. - 400 izv. - Bibliografija: str. 255-262. - Kazalo

ISBN 978-961-260-097-6
a) Izobraževanje - Družbeni vidik b) Izobraževalna politika

37.014
316.74:37
COBISS.SI-ID 286968320

19.
GOFFMAN, Erving
        Stigma : notes on the management of spoiled identity / by Erving Goffman. - New York [etc.] : Touchstone, 1986. - 147 str. ; 21 cm

ISBN 0-671-62244-7
a) stigmatizacija b) socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 7855202

20.
KLEVIŠAR, Metka
        V dom - zakaj pa ne? / Metka Klevišar ; [spremna beseda Jože Planinšek]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2016 ([Maribor] : Dravski tisk). - 95 str. ; 20 cm

700 izv. - V dom - zakaj pa ne? / Jože Planinšek: str. 90-94. - O avtorici na sprednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-278-272-6
a) Domovi za stare ljudi b) Stari ljudje - Institucionalno varstvo - Doživljanje

364-54-053.9(092)
COBISS.SI-ID 284875776

21.
KORN, Leslie E.
        Rhythms of recovery : trauma, nature, and the body / Leslie E. Korn. - New York ; London : Routledge, 2013. - XX, 314 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 267-301. - Kazalo

ISBN 978-0-415-80749-4
ISBN 978-0-415-80750-0 (broš.)
ISBN 978-0-203-14812-9 (el. knjiga)
a) stres b) travme c) biološki ritmi d) posttravmatska stresna motnja e) terapije f) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 4673637

22.
KRSTULOVIĆ, Gašper
        Večni otroci : pogajanje o prehodu v odraslost mladostnikov z intelektualnimi ovirami v Sloveniji : doktorska disertacija / Gašper Krstulović. - Ljubljana : [G. Krstulović], 2016. - 312 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_KRSTUL. - Mentorica Darja Zaviršek, somentorica Shulamit Ramon. - Bibliografija: str. 239-258. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Skupni doktorski program socialnega dela (INDOSOW)
a) socialno delo b) hendikep c) osebe z intelektualnimi ovirami d) mladostniki e) odraščanje f) pokroviteljski odnos g) varstveno delovni centri h) institucionalno varstvo i) zaposlovanje pod posebnimi pogoji j) disertacije

364.622-053.6(043.3)
COBISS.SI-ID 4628325

23.
LANDA, Mariasun
        Moja roka v tvoji / Mariasun Landa ; prevedla Marija Uršula Geršak ; [fotografije Maks Dežman, Ruben García Tejero in Maria Pačkova]. - 1. natis. - Medvode : Malinc, 2016 (tiskano v Sloveniji). - 65 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Mi mano en la tuya; izv. stv. nasl.: Nire eskua zurean. - 700 izv. - Ko je srce hitrejše od glave / Barbara Pregelj: str. 53-60. - O pisateljici: str. 62. - Bibliografija: str. 61

ISBN 978-961-6886-24-6
a) Mladostniki - Odraščanje - V mladinskem leposlovju b) Matere in sinovi - V mladinskem leposlovju c) medosebni odnosi

821.361-93-32
COBISS.SI-ID 286458112

24.
LAVRIČ, Andreja, 1972-
        Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih : priročnik za vsakdanjo rabo / Andreja Lavrič in Mateja Štirn ; [fotografije Jakob Oražem]. - Ljubljana : Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016 ([Kranj : Tisk Žnidarič]). - 146 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtoricah: str. 4. - Bibliografija: str. 136-139

ISBN 978-961-92687-5-9
a) Nesreče - Psihosocialna pomoč - Priročniki b) nesreče c) nezgode d) krizni dogodki e) pomoč

614.8:159.9(035)
COBISS.SI-ID 284822528

25.
LINKER, Maureen
        Intellectual empathy : critical thinking for social justice / Maureen Linker. - Ann Arbor : University of Michigan Press, 2016. - XIX, 220 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 201-211. - Kazalo

ISBN 978-0-472-07262-0
ISBN 978-0-472-05262-2 (broš.)
ISBN 978-0-472-12104-5 (el. knjiga)
a) empatija b) družbena neenakost c) socialna pravičnost d) kritično razmišljanje

159.942:374.7
COBISS.SI-ID 4635237

26.
        MANAGING and sharing research data : a guide to good practice / Louise Corti, Veerle Van den Eynden, Libby Bishop, Matthew Woollard. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2014. - X, 222 str. : ilustr. ; 25 cm

Companion website with additional exercises and links from the UK Data Service available at: http://ukdataservice.ac.uk/manage-data/handboo k/. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo. - Vsebina: The importance of managing and sharing research data ; The research data lifecycle ; Research data management planning ; Documenting and providing context for data ; Formatting and organizing data ; Storing and transferring data ; Legal and ethical issues in sharing data ; Rights relating to research data ; Collaborative research : data management strategies for research teams and research managers ; Making use of other people's research data : opportunities and limitations ; Publishing and citing research data

ISBN 978-1-4462-6725-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4462-6726-4 (broš.)
a) social sciences b) research c) communication d) družbene vede e) raziskovanje f) communication g) objavljanje h) raziskovalni krog i) iskanje informacij j) etični vidik k) organiziranje l) avtorsko pravo m) raziskovalne skupine n) navajanje virov

001
COBISS.SI-ID 10465097

27.
MARSHALL, Mary, 1945-
        Social work and people with dementia / Mary Marshall and Margaret-Anne Tibbs. - Revisted 2nd. ed. - Bristol : Policy Press, 2006. - VII, 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 223-238. - Kazalo

ISBN 978-1-86134-703-9 (trda vezava)
ISBN 1-86134-703-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-86134-702-2 (broš.)
ISBN 1-86134-702-2 (broš.)
a) demenca b) socialno delo z osebami z demenco c) stari ljudje

364.65-053.9:616.89
COBISS.SI-ID 4318053

28.
MCGHEE, Christina
        Lemons 2 lemonade [Videoposnetek] : how to handle life when things go sour between mom and dad = Od limon do limonade : kako ravnati, ko se mama in oče ne razumeta : [program za otroke ločenih staršev] / created and hosted by Christina McGhee, Stephen Loughhead ; music composed and performed by Jason Netardus ; lyrics written by David Hays. - 1. izd. - [Višnja Gora] : Svetovalno izobraževalni center MIT, 2015. - 1 video DVD (ca 53 min) : barve, zvok ; 12 cm

Drugi vzpor. dodatek k nasl. z embalaže. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Stay at Home and Learn. - Posneto 2006. - Sodelujejo še: Abiel Cruz, Holly Flentge, Sparkle Hamilton, David Hays, Ursula Johnson itd.
a) Otroci - Vzgoja - Video DVD-ji b) Otroci - Medosebni odnosi - Razvezani starši - Video DVD-ji c) Razveza zakonske zveze - Doživljanje - Otroci - Video DVD-ji d) DVD

37.018.1(086.82)
316.363.5(086.82)
COBISS.SI-ID 279993344

29.
MCGHEE, Christina
        Vzgajati ločeno : kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke / Christina McGhee ; prevedla in priredila Andreja Terbos ; [spremna beseda založnika Taja Borštnar in Matej Zaplotnik]. - 1. izd., 1. dotis. - Grosuplje : Svetovalno izobraževalni center MIT, 2015. - 352 str. ; 21 cm

Prevod dela: Parenting apart

ISBN 978-961-93834-0-7
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) Otroci - Medosebni odnosi - Razvezani starši - Priročniki d) Razveza zakonske zveze - Doživljanje - Otroci - Priročniki

37.018.1(035)
316.363.5(035)
COBISS.SI-ID 281209088

30.
        OBRAVNAVA v skupnosti / [avtorji Renata Ažman ... [et al.] ; urednica Vesna Švab]. - Ljubljana : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje, 2015 ([Maribor] : Demago). - 124 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.sent.si/fck_files/Ucbenik_OBRAVNAVA_V_SKUPNOSTI_Vesna_Svab_ur.pdf. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-961-93651-5-1
ISBN 978-961-93651-6-8 !
a) Duševno zdravje - Slovenija - Zborniki b) Duševne motnje - Zdravljenje - Zborniki c) Duševni bolniki - Skupnostna skrb - Zborniki d) skupnostna psihiatrija e) pacientove pravice f) stigmatizacija g) psihosocialna rehabilitacija h) družinski zdravniki i) skupine za samopomoč j) preventiva k) promocija zdravja

616.89(082)
COBISS.SI-ID 282326016

31.
PIVEC, Gregor
        Zgodovina medicine 20. stoletja : prispevki k prikazu razvoja medicinske stroke in zdravstvenega sistema / Gregor Pivec. - 1. izd. - Maribor : Pivec, 2011 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič). - 471 str. : ilustr. ; 27 cm + 1 zvd. : barve ; 32 x 53 cm, zganjen na 17 x 18 cm

Dodatek k nasl. v kolofonu: Prispevki k prikazu medicinske stroke in zdravstvenega sistema. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 425-430. - Kazali

ISBN 978-961-6817-63-9
a) Medicina - Zgodovina - 20.st. - Svetovni pregledi b) Zdravstvo - Zgodovina - Slovenija - 20.st. c) zgodovinski pregledi

61(100)"19"
614.2(497.4)"19"
COBISS.SI-ID 67926529

32.
RANKE-Heinemann, Uta, 1927-
        Evnuhi za nebeško kraljestvo : katoliška cerkev in spolnost od Jezusa do Benedikta XVI. / Uta Ranke-Heinemann ; prevedla Tomo Virk in Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 501 str. ; 24 cm

Prevod dela: Eunuchen für das Himmelreich : Katholische Kirche und Sexualität von Jesus bis Benedikt XVI. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 487 in v opombah na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-241-688-1
a) Ecclesia catholica - Spolnost - Zgodovina b) Spolnost - Krščanski vidik c) krščanstvo d) etika e) krščanska morala

27-447
613.88:272(091)
COBISS.SI-ID 263786752

33.
RANKIN, Lissa
        Ozdravimo strah : negovanje poguma kot zdravila za telo, um in dušo / Lissa Rankin ; prevedla Mojca Seliškar. - Ljubljana : Gnostica ; Brežice : distributor Primus, 2016 ([Begunje] : Cicero). - 289 str. ; 24 cm

Prevod dela: The fear cure. - 800 izv. - Predgovor / Rachel Naomi Remen: str. 9-11. - O avtorici z njeno barvno fotogr. na zadnjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo: str. 276-282

ISBN 978-961-229-129-7
a) Samozdravljenje b) naravno zdravljenje c) duševna higiena d) pozitivno mišljenje e) strah f) pogum

615.85
COBISS.SI-ID 284443136

34.
REAMER, Frederic G.
        Ethical dilemmas in social service / Frederic G. Reamer. - 2nd ed. - New York : Columbia University Press, 1990. - XVII, 266 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 247-262. - Kazalo

ISBN 0-231-06968-5
ISBN 0-231-06969-3 (broš.)
a) socialno delo b) etika c) socialne službe d) etične dileme

17:36
COBISS.SI-ID 4640101

35.
SCURATI, Antonio
        Nezvesti oče / Antonio Scurati ; prevedel Janko Petrovec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2016 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. ; 21 cm. - (Zbirka Roman / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Il padre infedele. - 800 izv. - O avtorju: str. [214]

ISBN 978-961-01-4067-2

821.131.1-311.2
COBISS.SI-ID 286755328

36.
        SEARCHING for a Rose Garden : challenging psychiatry, fostering mad studies / edited by Jasna Russo and Angela Sweeney. - Monmouth : PCCS Books, 2016. - 261 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-910919-23-1
a) Mental illness b) duševne motnje c) psihiatrija d) alternativno zdravljenje e) zborniki f) mental health g) psychiatry h) alternative treatment i) survivor research

616.89(082)
COBISS.SI-ID 4606053

37.
SINGH, Kathleen Dowling
        Milina staranja : prebujenje v zrelih letih / Kathleen Dowling Singh ; [prevedla Vera Čertalič]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2016 ([Ljubljana] : Matformat). - 223 str. ; 23 cm

Prevod dela: The grace in ageing. - 500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6943-49-9
a) Staranje - Psihološki vidik b) osebnostna rast c) duhovna rast

159.922.6
COBISS.SI-ID 285435136

38.
SITAR, Sanja
        Uporaba in razvijanje teoretskih konceptov socialnega dela v praksi centrov za socialno delo : doktorska disertacija / Sanja Sitar Surić. - Ljubljana : [S. Sitar Surić], 2016. - 442 str. ; 30 cm : graf. prikazi + 1 optični disk (CD-ROM)

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_SITAR. - Priloge se nahajajo na priloženi zgoščenki. - Mentorica Gabi Čačinovič Vogrinčič, somentorica Bojana Mesec. - Bibliografija: str. 414-433. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) mladi b) socialno delo c) soustvarjanje pomoči d) socialno delovni odnos e) individualni projekti pomoči f) centri za socialno delo g) disertacije

364.4:316.47(043.3)
COBISS.SI-ID 4629605

39.
        SPREMEMBE očetovstva : moški med delom in starševstvom / uredila Majda Hrženjak. - 1. izd. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2016 (Radovljica : Tiskarna knjigoveznica). - 182 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

200 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-961-6455-84-8
a) Očetovstvo - Zborniki b) Očetje - Zaposlovanje - Zborniki c) moški d) starševstvo e) družina f) skrbstveno delo g) enakost spolov h) neenakost i) delo j) delitev dela k) trg dela l) delodajalci m) prekarno delo n) socialne pravice

316.356.2-055.52-055.1(082)
331.5:316.36(082)
COBISS.SI-ID 286426880

40.
STEELE, William
        Trauma-informed practices with children and adolescents / William Steele and Cathy A. Malchiodi. - New York ; London : Routledge, 2012. - XXIX, 249 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 217-233. - Kazalo

ISBN 978-0-415-89052-6
a) Psihoterapija b) otroci c) mladostniki d) travme e) posttravmatska stresna motnja f) zdravljenje g) pomoč h) krepitev odpornosti

615.851:159.95-052./.6
COBISS.SI-ID 4670053

41.
ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
        Katarinin hrib : zgodbe zavodskih otrok, ki so poskušali stopiti na pravo pot / Jasna Šebjanič Pupis ; [spremna beseda Alenka Kobolt, Marko Juhant ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 2. natis. - Dobrova : Pipinova knjiga, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 110 str. : ilustr. ; 22 cm

200 izv. - Knjigi na pot / Alenka Kobolt, Marko Juhant: str. 110

ISBN 978-961-93354-9-9
a) Vzgojni zavodi - Življenje - Planina - Spomini b) Otroci - V leposlovju c) Vzgojitelji - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 279348224

42.
ŠEBJANIČ Pupis, Jasna
        Zgodba o Filipu / Jasna Šebjanič Pupis ; [spremna beseda Gabi Čačinovič Vogrinčič ; ilustracije Ksenija Konvalinka]. - 1. izd., 1. natis. - Podsmreka : Pipinova knjiga, 2016 ([Bled] : Belin Grafika). - 260 str. : ilustr. ; 22 cm

600 izv. - Knjigi na pot / Gabi Čačinovič Vogrinčič: str. 8-9

ISBN 978-961-93760-7-2
a) Rejništvo - Slovenija - V leposlovju b) Rejenci - Odraščanje - V leposlovju c) Matere in sinovi - V leposlovju d) Vzgojni zavodi - Planina - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 285071872

43.
ŠORI, Iztok
        Samskost : med ideologijo družine in ideologijo izbire / [Iztok Šori]. - 1. izd. - Maribor : Aristej, 2015 (Maribor : Dravski tisk). - 227 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dialogi : humanistična in družboslovna zbirka ; letnik 15)

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 208-220 in opombe z bibliografijo pri nekaterih prispevkih. - Kazali

ISBN 978-961-220-104-3
a) Samske ženske - Sociološki vidik b) Samski moški - Sociološki vidik c) samskost d) samsko življenje e) ideologija družine f) ideologija izbire g) modernizacija

316.366
COBISS.SI-ID 84994049

44.
        TAKSONOMIJA za učenje, poučevanje in vrednotenje znanja : revidirana Bloomova taksonomija izobraževalnih ciljev / uredniki izvirnika Lorin W. Anderson in David R. Krathwohl ... [et al.] ; [prevod Sonja Sentočnik]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2016 ([Ljubljana] : Present). - 332 str. : ilustr., tabele ; 24 cm

Prevod dela: A taxonomy for learning, teaching, and assessing. - Potiskane notr. str. ov. - 400 izv. - Bibliografija: str. 321-328 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-03-0338-1
a) Izobraževanje - Standardizacija b) Preverjanje znanja - Standardizacija c) učenje d) znanje e) učni cilji f) učni načrti g) taksonomija h) didaktika

37.02
COBISS.SI-ID 285155584

45.
        TELLING tales about dementia : experiences of caring / edited by Lucy Whitman ; foreword by Joanna Trollope. - London ; Philadelphia : Jessica Kingsley Publishers, 2010. - 222 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-1-84310-941-9 (broš.)
ISBN 1-84310-941-7
a) Dementia - Patients - Care b) Caregivers' writings, American c) demenca d) dementni bolniki e) stigma f) zgodbe svojcev g) pomoč družinam

364.4:616.89
COBISS.SI-ID 3399781

46.
TROTTER, Chris
        Collaborative family work : a practical guide to working with families in the human services / Chris Trotter. - 3rd ed. - Sidney ; Melbourne ; Auckland ; London : Allen & Unwin, 2013. - IX, 238 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 223-233. - Kazalo

ISBN 978-1-74175-832-0
a) socialno delo z družino b) socialne službe c) družina

364.4-055.5/.7
COBISS.SI-ID 4659045

47.
        The WELFARE society : an aim for social development / Roar Sundby, Arno Heimgartner. - Wien : LIT Verlag, 2016. - 201 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Soziale Arbeit - Social Issues ; Band 20)

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Abstract

ISBN 978-3-643-90718-9 (broš.)
a) družba blaginje b) lokalna soldiarnost c) lokalna skupnost d) inkluzija

304(082)
COBISS.SI-ID 4594277

48.
        The WILEY Blackwell handbook of individual differences / edited by Tomas Chamorro-Premuzic, Sophie von Stumm, and Adrian Furnham. - Chichester : Wiley Blackwell, 2015. - XXIV, 820 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 26 cm. - (Wiley Blackwell handbooks in personality and individual differences ; 1)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4443-3438-8
ISBN 978-1-119-05030-8 (broš.)
a) individualne razlike b) osebnost c) inteligentnost d) genetika e) psihosocialni dejavniki f) ustvarjalnost g) čustvena inteligentnost h) psihologija osebnosti i) blagostanje j) zdravje k) zdravstvena psihologija l) psihologija dela m) vodenje n) priročniki

159.923(035)
COBISS.SI-ID 4679013

49.
WITTGENSTEIN, Ludwig, 1889-1951
        Modra in Rjava knjiga / Ludwig Wittgenstein ; [prevedla Erna Strniša ; spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2016. - 238 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: The blue and brown books. - 400 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-260-096-9
a) Wittgenstein, Ludwig (1889-1951) - Študije b) avstrijski filozofi

1Wittgenstein L.
COBISS.SI-ID 286967808

50.
ZIDAR, Romana, 1976-
        Uporabnost modelov strateškega socialnega marketinga za teorijo in prakso socialnega dela : doktorska disertacija / Romana Zidar. - Ljubljana : [R. Zidar], 2016. - 413 f. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_ZIDAR. - Mentorica Tanja Kamin, somentorica Bojana Mesec. - Bibliografija: f. 329-368. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) socialno delo b) socialnovarstvene organizacije c) država blaginje d) socialna politika e) socialno varstvo f) socialni marketing g) disertacije

658.8:36(043.3)
COBISS.SI-ID 4628581