COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjižne novosti okt - dec 2017


1.
        ACADEMIC profession and the conditions of academic work in Slovenia : findings of the 2013 EUROAC survey / [editors [i. e. authors] M. Klemenčič ... et al.]. - Ljubljana : Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (CMEPIUS), 2015 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 114 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Popravek o avtorjih sporočil založnik. - 300 izv. - Foreword / Pavel Zgaga: str. 9. - Bibliografija: str. 99-101

ISBN 978-961-6628-46-4
a) Visoko šolstvo - Slovenija b) pedagoško delo c) raziskovalno delo d) poklicni razvoj

378(497.4)
005.95/.96:378(497.4)
COBISS.SI-ID 281798400

2.
        ASSESSMENT in child care : using and developing frameworks for practice / edited by Martin C. Calder and Simon Hackett. - Lyme Regis : Russell House, 2003. - [IX], 387 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-903855-14-0
a) otroško varstvo b) otroci c) družina d) družinska politika e) socialne službe f) zborniki

364-053.2(082)
COBISS.SI-ID 4925285

3.
BASS, Ellen
        Trotz allem : Wege zur Selbstheilung für sexuell mißbrauchte Frauen / Ellen Bass, Laura Davis ; aus dem amerikanischen von Karin Ayche. - 3. Aufl. - Berlin : Orlanda Frauenverlag, 1991. - 355 str. ; 25 cm

Prevod dela: Courage to heal. - Bibliografija: str. 336-339. - Kazalo

ISBN 3-922166-61-X
a) ženske b) spolno nasilje c) zlorabe otrok d) psihoterapija e) psihosocialna rehabilitacija f) spolne zlorabe

364.633:305
COBISS.SI-ID 4925541

4.
BECKER, Howard Saul, 1928-
        Tricks of the trade : how to think about your research while you're doing it / Howard S. Becker. - Chicago : University of Chicago Press, 1997. - XI, 232 str. ; 22 cm. - (Chicago guides to writing, editing, and publishing)

Bibliografija: str. 221-228. - Kazalo

ISBN 0-226-04123-9
ISBN 0-226-04124-7 (broš.)
a) družboslovno raziskovanje b) sociologija c) akademsko pisanje d) triki

303
COBISS.SI-ID 4926821

5.
BEESLEY, Paula
        Developing your communication skills in social work / Paula Beesley, Melanie Watts, Mary Harrison. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2018. - VII, 190 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 177-184 in na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-7586-6
ISBN 978-1-4739-7587-3 (broš.)
a) Communication in social work b) komunikacija c) komunikacijske veščine d) socialno delo e) čustvena inteligenca f) empatija g) poslušanje h) poročila i) pogovori j) delovni odnos

316.77:36
COBISS.SI-ID 4932453

6.
BERNE, Eric, 1910-1970
        Games people play : the psychology of human relationships / by Eric Berne. - New York : A. Deutsch, 1968. - 192 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali
a) psihologija b) psihološke igre c) medosebni odnosi d) transakcijska analiza e) psihoterapija

159.964.28
COBISS.SI-ID 4866661

7.
BOWEN, James, 1979-
        Bobov svet / James Bowen ; [prevedel Srđan Milovanović]. - 2. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 206 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The world according to Bob. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-01-3806-8
a) Bowen, James (1979-) - Spomini b) Poulični glasbeniki - London - Spomini

821.111-94
COBISS.SI-ID 280725504

8.
BOWEN, James, 1979-
        Potepuški maček Bob / James Bowen ; [prevedel Tine Verbič]. - 2. izd., 2. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 214 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: A street cat named Bob. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-01-3061-1
a) Bowen, James (1979-) - Spomini b) Poulični glasbeniki - London - Spomini c) Angleška književnost - Romani

821.111-94
COBISS.SI-ID 280994304

9.
BRAJŠA, Pavao
        Timski rad / Pavao Brajša, Đurađ Stakić. - Zagreb : Socijalna zaštita, 1991. - 212 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 147-153. - Kazalo
a) skupine b) socialno delo c) timsko delo d) centri za socialno delo

36
COBISS.SI-ID 314469

10.
BURCAR, Lilijana
        Restavracija kapitalizma : repatriarhalizacija družbe / Lilijana Burcar. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - [X], 356 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Knjigi na pot / Cvetka Hedžet Tóth: str. 345-352. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 315-343. - Summary: Restoration of capitalism = repatriarchalization of society. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-90-0
a) Kapitalizem - Ženske b) Ženske - Družbeni položaj c) kapitalistična družba d) patriarhat

316.323.6:305-055.2
305-055.2
316.346.2-055.2
COBISS.SI-ID 282940160

11.
CERGOL Paradiž, Ana
        Evgenika na Slovenskem / Ana Cergol Paradiž. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 279 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 400 izv. - Znosna in neznosna privlačnost evgenike / Marta Verginella: str. 267-274. - O avtorici: str. [II]. - Bibliografija: str. 245-265. - Summary: Eugenics on the Slovenian-speaking territory. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-89-4
a) Evgenika - Zgodovina - Slovenija

314.113:94(497.4)
613.94(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 281294848

12.
CHAPMAN, Felicity
        Counselling and psychotherapy with older people in care : a support guide / Felicity Chapman. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2018. - 237 str. ; 23 cm : graf. prikazi

Bibliografija: str. 218-225. - Kazali

ISBN 978-1-78592-396-8
ISBN 978-1-78450-751-0 (el. knjiga)
a) stari ljudje b) svetovanje c) psihoterapija

615.851-053.9
COBISS.SI-ID 4926309

13.
        CHILDREN´S voices : interethnic violence in the school environment / edited by Zorana Medarić and Mateja Sedmak. - Koper : University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 262 str. : ilustr. ; 24 cm

2.000 izv. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6862-30-1
a) Šole - Etnični konflikti - Zborniki b) Šole - Nasilje - Zborniki c) otroci d) učenci e) medosebni odnosi f) konflikti

37:323.1(082)
323.1:37(082)
316.62-053.5(082)
COBISS.SI-ID 264888832

14.
        COMMON passion, different voices : reflections on citizenship and intersubjectivity / Eva Skærbæk ... [et al.]. - York : Raw Nerve Books, 2006. - 91 str. ; 17 cm. - (Travelling concepts in feminist pedagogy : European perspectives)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-0-9553586-2-3 (broš.)
ISBN 0-9553586-2-0
a) ženske študije b) feministična pedagogika c) Evropa d) državljanstvo e) intersubjektivnost

305(4)
COBISS.SI-ID 4867685

15.
        COMMUNITY-based psychotherapy with young people : evidence and innovation in practice / [edited by] Geofferey Baruch. - Hove ; New York : Brunner-Routledge, 2001. - XVIII, 190 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-415-21510-2
ISBN 0-415-21511-0 (broš.)
a) psihoterapija b) skupnostno delo c) duševno zdravje d) otroci in mladina e) svetovanje f) zborniki

615.851-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 4868197

16.
        CREATIVE approaches in dementia care / edited by Hilary Lee and Trevor Adams. - Hampshire : Palgrave Macmillan, 2011. - XX, 257 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-230-23165-8
a) demenca b) umetnostna terapija c) kreativnost d) komplementarne terapije e) skrb za dementne osebe f) zborniki

616.892(082)
COBISS.SI-ID 4884581

17.
DAVIES, Nick, 1953-
        Zgodbe s ploščate zemlje : [laži, izkrivljanja in propaganda v globalnih medijih] / Nick Davies ; [prevedla Katja Cvahte, Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2011 ([Ljubljana] : Rotosi). - 463 str. ; 20 cm

Prevod dela: Flat Earth news. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 500 izv. - O avtorju na zavihkih ov.

ISBN 978-961-6627-24-5
a) Novinarstvo - Korupcija b) novinarji c) politika d) gospodarstvo e) odnosi z javnostmi f) zlorabe g) družbene razmere

070.15/.16
343.352:070
COBISS.SI-ID 258250752

18.
DEKLEVA, Bojan
        Brezdomstvo v Ljubljani / avtorja Bojan Dekleva in Špela Razpotnik. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Vovk). - 147 str. : ilustr. ; 30 cm

Bibliografija: str. 141-144. - Kazali

ISBN 978-961-253-018-1
a) Brezdomci - Ljubljana b) Marginalne skupine - Slovenija

316.344.7-058.51(497.4Ljubljana)
364.682.42(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 235279616

19.
DELEUZE, Gilles
        Anti-Ojdip : kapitalizem in shizofrenija / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; [prevedla Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Eva D. Bahovec ... et al.]. - Ljubljana : Krtina, 2017. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: L'anti-Oedipe

ISBN 978-961-260-109-6
a) Deleuze, Gilles (1925-1995) b) Francoska filozofija - 20.st. c) kapitalistična družba d) filozofija kulture e) teoretska psihoanaliza

1Deleuze G.
1Guattari F.
130.2
COBISS.SI-ID 292382464

20.
DIENEL, Christiane
        Familienpolitik : eine praxisorientierte Gesamtdarstellung der Handlungsfelder und Probleme / Christiane Dienel. - 4., überarbeitete Aufl. - Weinheim ; München : Juventa, 2002. - 294 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Grundlagentexte soziale Berufe)

ISBN 978-3-7799-0730-5
a) družina b) družinska politika

304:355.644
COBISS.SI-ID 4865637

21.
        DOING a systematic review : a student's guide / edited by Angela Boland, M. Gemma Cherry & Rumona Dickson. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2014. - XXVII, 275 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 263-269. - Kazalo

ISBN 978-1-4739-6700-7
ISBN 978-1-4739-6701-4 (broš.)
a) Systematic reviews (Medical research) b) Scientific research c) Znanstveno raziskovanje d) Pisanje e) zborniki

001.891(082)
COBISS.SI-ID 4927333

22.
DOYAL, Len
        A theory of human need / Len Doyal and Ian Gough. - Basingstoke ; London : MacMillan Press, 1991. - XVI, 365 str. ; 22 cm

Na ovoju: Winner of the Myrdal prize 1992. - Na ovoju: The Deutscher Prize 1993. - Bibliografija: str. 328-348. - Kazalo

ISBN 978-0-333-38325-4 (broš.)
ISBN 978-1-349-21500-3 (el. knjiga)

doi: 10.1007/978-1-349-21500-3
a) človekove potrebe b) teorija potreb c) zdravje d) avtonomija e) blaginja f) paticipacija g) družbena neenakost h) socialna politika i) human needs j) theory of needs k) health l) autonomy m) welfare n) social inequality o) social policy

330.163:304
COBISS.SI-ID 4928357

23.
ENSACT Joint European Conference (1 ; 2009 ; Dubrovnik)
        Social action in Europe : different legacies & common challenges? / 1st ENSACT Joint European Conference, Dubrovnik, 26-29 April, 2009. - [Dubrovnik : s.n., 2009]. - 249 str. ; 23 cm

ISBN 953996535-7
a) socialno delo b) kongresi

36
COBISS.SI-ID 3141733

24.
ERIKSON, Erik Homburger, 1902-
        The life cycle completed / Erik H. Erikson. - Extended version, 1st publ. / with new chapters on the ninth stage of development by Joan M. Erikson. - New York ; London : W.W. Norton, 1998. - 134 str. ; 21 cm

Kazalo str. [131]-134

ISBN 0-393-31772-2 (broš.)
a) duševni razvoj - razvojna psihologija b) psihoanaliza c) psihologija osebnosti d) Developmental psychology e) Psychoanalysis f) Personality

159.92
COBISS.SI-ID 45959937

25.
        EVROPSKO poročilo o drogah : trendi in razvoj / [pripravil] Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami. - Luksemburg : Urad za publikacije Evropske unije, 2017. - 90 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Poročilo o drogah v Evropi ..., ISSN 1977-9984)

ISBN 978-92-9497-077-0
a) Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami b) European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction c) Zasvojenost d) Addiction e) Preventiva f) Prevention g) Politika do drog h) Drug policy i) Poročila j) Reports k) Države Evropske unije l) European Union countries m) droge n) politika drog o) zasvojenost p) Evropa q) preventiva r) letna poročila

613.83:061.1EU(047.1)
COBISS.SI-ID 35192413

26.
FANON, Frantz, 1925-1961
        Črna koža, bele maske / Frantz Fanon ; [prevod Ana Monika Habjan ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2016 ([Ljubljana] : Studio print). - 228 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: Peau noire, masques blancs. - Črnec ne obstaja / Mladen Dolar: str. 203-224. - 400 izv. - Bibliografija: str. 225-228 in opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6798-65-5 (broš.)
a) Kolonializem - Interpretacija b) Rasni odnosi c) Colonialism d) Race relations e) rasna diskriminacija f) psihoanaliza g) črnci h) družbene razmere i) rasizem

325.01
COBISS.SI-ID 287286272

27.
FAULKNER, Neil
        Ljudska zgodovina oktobrske revolucije / Neil Faulkner ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2017 ([Ljubljana] : Primitus). - 295 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: A people's history of the Russian revolution. - Tiskano po naročilu. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 291-295

ISBN 978-961-6627-72-6 (broš.)
a) Revolucije - Rusija b) Oktobrska revolucija 1917 c) Rusija - Zgodovina - 19.-20.st. d) Sovjetska zveza - Zgodovina

94(47)"18/19"
323.272(47)"1917"
COBISS.SI-ID 291560960

28.
FONAGY, Peter, 1952-
        Attachment theory and psychoanalysis / Peter Fonagy. - New York : Other Press, cop. 2001. - vi, 261 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. [193]-246. - Kazalo

ISBN 1-892746-70-0 (alk. paper)
a) Attachment behavior b) Attachment behavior in children c) Object relations (Psychoanalysis) d) Psychoanalysis e) Object Attachment f) Personality Development g) Psychoanalytic Theory h) razvojna psihologija i) psihoanaliza otroka j) psihoterapija k) teorija navezanosti

159.922.7:159.964.2
COBISS.SI-ID 735333

29.
        GAY men and the sexual history of the political left / Gert Hekma, Harry Oosterhuis, James Steakley, editors. - New York ; London : The Haworth Press, 1995. - 408 str. ; 23 cm

Gay men and the sexual history of the political left has also been published as Journal of homosexuality, Vol. 29, No. 2/3 and 4, 1995. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-56024-724-1
a) homoseksualnost b) spolno vedenje c) geji d) politična levica e) politična aktivnost f) zgodovinski vidik g) zborniki

316.367.7:32(082)
COBISS.SI-ID 4867429

30.
GELHARD, Andreas
        Kritika kompetence / Andreas Gelhard ; [prevod Samo Krušič ; spremna beseda Damijan Štefanc]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 143 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 183)

Prevod dela: Kritik der Kompetenz

ISBN 978-961-260-107-2
a) kompetence b) inteligenca c) kompetenčni kapital d) standardizirani testi e) testiranje f) normiranje g) optimiranje h) competences i) intelligence j) competential capital k) standardised tests l) testing m) normating n) optimising

1:005
159.942
COBISS.SI-ID 292077568

31.
GERSIE, Alida
        Reflections on therapeutic storymaking : the use of stories in groups / Alida Gersie. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 1997. - 248 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 228-242. - Kazali

ISBN 978-1-85302-272-2
a) pripovedovanje zgodb b) skupine c) skupinska dinamika d) narativna terapija

615.851
COBISS.SI-ID 4883045

32.
GIBSON, Faith
        Reminiscence and life story work : a practice guide / Faith Gibson. - 4th ed. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2011. - 304 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 279-287. - Kazali

ISBN 978-1-84905-151-4
a) pripovedovanje zgodb b) remiscenca c) spominjanje d) življenjske zgodbe

159.953.34:364.4
COBISS.SI-ID 4883301

33.
GILLIES, Val
        Challenging the politics of early intervention : who's 'saving' children and why / Val Gillies, Rosalind Edwards and Nicola Horsley. - Bristol ; Chicago : Policy Press, 2017. - IV, 201 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 173-196. - Kazalo

ISBN 978-1-4473-2409-6
ISBN 978-1-4473-2410-2 (broš.)
ISBN 978-1-4473-2413-3 (ePub)
ISBN 978-1-4473-2414-0 (Mobi)
ISBN 978-1-4473-2412-6 (ePdf)
a) zgodnja obravnava b) otroci c) družinska politika d) socialne službe e) neenakosti f) Velika Britanija

364.65-053.2/.6
COBISS.SI-ID 4933733

34.
GOUGH, Ian
        Heat, greed and human need : climate change, capitalism and sustainable wellbeing / Ian Gough. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar Publishing, 2017. - IX, 250 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 210-239. - Kazalo

ISBN 978-1-78536-510-2
ISBN 978-1-78536-512-6 (broš.)
ISBN 978-1-78536-511-9 (el. knjiga)
a) socialna politika b) klimatske spremembe c) toplogredni plini d) izpusti e) trajnostni razvoj f) kapitalizem

304:504
COBISS.SI-ID 4928869

35.
GRĐAN, Kristijan, 1982-
        Zaštita i afirmacija prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj : analiza zakonodavstva s preporukama izmjena i dopuna / Kristjan Grđan, suradnice Jadranka Kovačević, Zrinka Perčin. - U Zagrebu : Udruga korisnika ustanova duševnog zdravlja - Sjaj, 2006. - 135 str. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.google. si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA_IKo2urWAhXKNxQKHS13ALcQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ijf. hr%2Fsocijalna_ukljucenost%2Fadminmax%2Ffiles%2Fzastita%2520i%2520afirmacija.pdf&usg=AOvVaw2ofND-z1Eh3W62jswLUjIP. - Bibliografija na dnu strani
a) osebe z motnjami v duševnem zdravju b) duševno zdravje c) pravice d) psihiatrija e) socialno skrbstvo f) zakonodaja g) Hrvatska

342.726-056.34(497.5)
COBISS.SI-ID 4868709

36.
HALL, Will
        Vodnik za opuščanje uporabe psihiatričnih zdravil v skladu z načeli zmanjševanja škode / Will Hall ; [prevedle Petra Cvek, Vida Gostenčnik in Nina Venier ; avtor spremne besede Miran Možina]. - Ljubljana : Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice : Šent - Slovensko združenje za duševno zdravje : Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda ; [Škofja Loka] : Mesto znanja - Društvo za izobraževanje in svetovanje ; Ilirska Bistrica : Zavod moja pot - Zavod za psihoterapijo in svetovanje, 2016. - 59 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Harm reduction guide to coming off psychiatric drug, 2nd ed. - 1.000 izv. - Psihiatrična zdravila : kdaj so koristna in kdaj so lahko škodljiva / Miran Možina: str. 56-59. - Bibliografija: str. 47-52

ISBN 978-961-92747-6-7 (Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice)
a) Duševno zdravje - Zmanjševanje škode - Priročniki b) Psihotropna zdravila - Delovanje - Uporaba - Priročniki c) Psihotropna zdravila - Opuščanje - Priročniki d) duševne motnje e) farmakoterapija f) psihiatrična zdravila g) stranski učinki h) informacijaki viri

616.89-085(035)
615.214(035)
COBISS.SI-ID 286877440

37.
HANCOCK, Ange-Marie
        Intersectionality : an intellectual history / Ange-Marie Hancock. - New York : Oxford University Press, cop. 2016. - X, 260 str. ; 21 cm

Bibliografija: str. 235-248. - Kazalo. - Vsebina: 1. Intersectionality: Intellectual Property or Meme? ; 2. The Activist Roots of Intersectionality ; 3. The Multicultural Epistemology of Intersectionality ; 4. Bridges, Interstices and Intersections: Experience(s) and Narrative(s) as Tools of Revolution ; 5. "We Are Named By Others and We Are Named By Ourselves": Social Constructivism and Intersectionality-Like Thinking ; 6. Whither Intersectionality?

ISBN 978-0-19-937036-8 (trda vezava)
ISBN 0-19-937036-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-19-937037-5 (broš.)
ISBN 0-19-937037-0 (broš.)
a) Prejudices b) Discrimination c) Equality d) Group identity e) Marginality, Social f) Predsodki g) Diskriminacija h) Enakost i) Skupinska identiteta j) Družbena obrobnost

316.35:305
COBISS.SI-ID 34909277

38.
        HANDBOOK of European social policy / edited by Patricia Kennett, Noemi Lendvai-Bainton. - 2nd ed. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2017. - XVIII, 458 str. : graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-645-9
ISBN 978-1-78347-646-6 (el. knjiga)
a) socialna politika b) Evropa c) socialna varnost d) država blaginje e) zborniki

304(082)
COBISS.SI-ID 4884069

39.
        HANDBOOK of international social work : human rights, development, and the global profession / edited by Lynne M. Healy, Rosemary J. Link. - New York : Oxford University Press, 2012. - XX, 534 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vsakem poglavju. - Kazalo

ISBN 978-0-19-533361-9 (trda vezava, brezkislinski papir)
ISBN 0-19-533361-6 (trda vezava, brezkislinski papir)
a) Social service - International cooperation b) Social service - History c) Human rights - International cooperation d) Economic development - Social aspects e) Socialno delo - Mednarodno sodelovanje f) Socialno delo - Zgodovina g) Človekove pravice - Mednarodno sodelovanje h) Ekonomski razvoj - Družbeni vidik i) socialno varstvo j) socialne službe

36:342.7(100)
COBISS.SI-ID 3722597

40.
HERER, Jack
        Konoplja kanabis : rastlina, ki bi lahko reševala planet / Jack Herer ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 239 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: The emperor wears no clothes : Canabis and the conspiracy against marihuana. - Tisk na zahtevo. - Prečni format. - Opombe z bibliografijo: str. 232-239

ISBN 978-961-6627-66-5
a) Konoplja - Kulturna zgodovina b) Konoplja - Uporaba c) marihuana d) industrijski izdelki e) zdravilne učinkovine f) terapevtska uporaba g) zgodovinski pregledi

633.522(091)
615.322:633.522
COBISS.SI-ID 286831360

41.
HRIBAR, Tine, 1941-
        Nesmrtnost in neumrljivost. Knj. 2, Krščanska posmrtna nesmrtnost / Tine Hribar. - Ljubljana : Slovenska matica, 2017 ([Ljubljana] : Studio Print). - 444 str. ; 25 cm. - (Razprave in eseji / Slovenska matica ; 71)

400 izv. - Bibliografija: str. 437-444

ISBN 978-961-213-271-2 (trda vezava)
a) Nesmrtnost - Krščanstvo b) Immortality c) Christianity d) neumrljivost

27-187
COBISS.SI-ID 291571968

42.
HROVAT, Tjaša, 1977-
        Preprečevanje in prepoznavanje spolnih zlorab otrok : najpogostejša vprašanja in odgovori nanje / [avtorice Tjaša Hrovat, Sabina Čobec, Katja Strle]. - Ponatis. - Ljubljana : Društvo za nenasilno komunikacijo, 2017. - 64 str. ; 21 cm

Avtorice navedene v kolofonu. - Bibliografija: str. 54-58

ISBN 978-961-91732-6-8
a) Otroci - Spolna zloraba - Preprečevanje b) nasilje nad otroci c) spolno nasilje d) priročniki

343.541-053.2
COBISS.SI-ID 291212800

43.
HYMER, Barry
        Filozofija za otroke : zelo kratek uvod / Barry Hymer in Roger Sutcliffe ; [prevedla Eva Zakšek]. - V Ljubljani : Krtina, 2017 ([Medvode] : Nonparel). - 112 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka, ISSN 2536-2097 ; 29)

Prevod dela: P4C pocketbook. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Prevajalka navedena v CIP-u. - 400 izv. - Potiskana zavihka ov. - Bibliografija: str. 101-106

ISBN 978-961-260-105-8
a) Filozofija - Vaje za osnovne šole

1(075.2)(076)
COBISS.SI-ID 290816512

44.
IFE, Jim, 1946-
        Community development in an uncertain world : analysis and practice / Jim Ife. - 2nd ed. - Port Melbourne : Cambridge University Press, 2016. - XI, 402 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 382-396. - Kazalo

ISBN 978-1-107-54336-2 (broš.)
a) Community development b) skupnost c) socialna pravičnost d) razvoj skupnosti e) ekološki koncepti

364-787.26:316.3
COBISS.SI-ID 4928613

45.
        INCLUSION, prevention, development : social co-operation between the European Union and Russia / [Sven Trygged (ed.)]. - Stockholm : Stockholm university, Department of social work, 2002. - 124 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 115-118

ISBN 91-971682-0-3
a) Evropska Unija b) Rusija c) socialna politika d) sodelovanje e) zborniki

364:061.1EU(082)
COBISS.SI-ID 4866149

46.
        INTEGRATING social and employment policies in Europe : active inclusion and challenges for local welfare governance / edited by Martin Heidenreich and Deborah Rice. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2016. - XIII, 307 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri vseh prispevkih. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-491-2 (trda vezava)
ISBN 1-78347-491-2 (trda vezava)
a) Zaposlovalna politika b) Integracijski procesi c) Družbena izključenost d) Employment policy e) Process of integration f) Social exclusion

331.5(4)
COBISS.SI-ID 34696285

47.
        The INTERNATIONAL handbook of gender and poverty : concepts, research, policy / edited by Sylvia Chant. - Reprinted. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2015. - XXXIV, 698 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-84844-334-1
ISBN 978-1-84980-095-2 (broš.)
a) Poverty b) Sex differences c) revščina d) spol e) študije spolov f) ženske g) priročniki

316.344.233(035)
COBISS.SI-ID 4884325

48.
        IZZIVI z zasvojenostmi v Ljubljani / [zbrali in uredili Tilka Klančar, Tanja Hodnik, Danči Maraž ; uvodne besede prispevala Zoran Janković, Tilka Klančar ; fotografije Miha Fras ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2017 ([Divača] : Mljač). - 47 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljubljana - zdravo mesto = [Ljubljana] - healthy city)

Dostopno tudi na: http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/. - 1.500 izv.
a) Mestna občina (Ljubljana) - Programi - Financiranje b) Socialno varstvo - Programi - Ljubljana c) zdravstvene razmere d) zdravstveno stanje e) prebivalstvo f) zdravstveno varstvo g) zdravstvena kultura h) zdravstvena statistika i) zborniki

352(497.4Ljubljana)(083.97)
36:336.531.2(497.4Ljubljana)(083.97)
COBISS.SI-ID 292771584

49.
JACOB, François
        Logika živega : zgodovina dednosti / François Jacob ; [prevedel, spremna beseda Miha Marek]. - Ljubljana : Krtina, 2017 ([Kranj] : Nonparel). - 360 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina, ISSN 2536-2089)

Prevod dela: La logique du vivant. - Od bakterije do človeka: logika živega, logika reprodukcije / Miha Marek : str. 341-360. - Kazalo

ISBN 978-961-260-110-2
a) Genetika - Zgodovina

575(091)
COBISS.SI-ID 292519168

50.
JEŠE Perković, Ana
        Zahodni Balkan na poti v EU : pasti tranzicije, demokratizacije in evropeizacije / Ana Ješe Perković ; [izdal] Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 237 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2016, 3)

200 izv. - Spremna beseda / Damjan Mandelc: str. 7-8. - Bibliografija: str. 225-234. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-880-6
a) Evropska unija - Širitev b) Evropska unija - Vplivi - Jugovzhodna Evropa c) Politični sistemi - Demokratizacija - Jugovzhodna Evropa d) Tranzicija e) Transition f) Demokracija g) Democracy h) Mednarodni odnosi i) International relations j) Zahodni Balkan - Integracija - Evropa k) tranzicija l) demokracija m) Zahodni Balkan

061.1EU:327(4-12)
327(497:4)
COBISS.SI-ID 287829504

51.
        A JOURNEY to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice / edited by Mateja Sedmak ... [et al.]. - Koper : Univerzitetna založba Annales = Annales University Press, 2015 ([Ljubljana] : Present). - 279 str. : graf. prikazi, ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorjih: str. 276-277. - The interview with a former unaccompanied minor: str. 233-275. - Bibliografija na koncu vseh prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-961-6964-50-0
a) Migranti - Otroci - Pravno varstvo - Zborniki b) Begunci c) Refugees d) Človekove pravice e) Human rights f) Otroci g) Children h) migracije i) pravice otrok

342.726-054.7-053.2(082)
314.151.3-054.7-053.2(082)
COBISS.SI-ID 283254016

52.
JOVIČEVIĆ, Milanko
        Čovek i zemljotres : s posebnim osvrtom na iskustva o psihičkom reagovanju stanovništva za vreme zemljotresa na Crnogorskom primorju 1979. godine / Milanko Jovićević. - 1. izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1984. - 170 str. : ilustr. ; 20 cm

2.000 izv. - Bibliografija: str. 168-170
a) potresi - psihične reakcije - Črnogorsko primorje - leto 1979 b) naravne nesreče c) travme d) psihopatologija

159.9.019.4:550.34
COBISS.SI-ID 3678981

53.
        KAKO danes živi duh liberalizma? / [urednik Božidar Flajšman]. - Ljubljana : Liberalna akademija, 2010 ([Ljubljana] : Schwarz). - 84 str. : ilustr. ; 24 cm

Na nasl. str. tudi: Liberalizem v Sloveniji danes? Možnosti vnovičnega vzpona liberalnih strank v Sloveniji? Pasti in prednosti ekonomskega liberalizma? Svoboda skozi prizmo oblasti! Zmote v minulih letih! Vsebine, pri katerih liberalni duh ne sme popuščati? Identifikacija liberalcev s politično stranko? Nevarna razmerja med liberalizmom in neoliberalizmom!. - 1.000 izv.

ISBN 978-961-6616-08-9
a) Liberalizem - Zborniki

329.12(082)
FRASCATI:
6-000
COBISS.SI-ID 251350784

54.
KARA, Helen
        Creative research methods in the social sciences : a practical guide / Helen Kara ; [foreword by Kenneth J. Gergen and Mary M. Gergen]. - Reprinted. - Bristol ; Chicago : Policy Press, 2017, cop. 2015. - X, 221 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

This accessible book examines the four pillars of creative research methods: arts-based research, research using technology, mixed-method research and transformative research frameworks. It offers examples in practice and shows readers why, when, and how to use them in their research. - Bibliografija: str. 182-212. - Kazalo. - Vsebina: Machine generated contents note: How this book can help ; One. Introducing creative research ; Introduction ; Creative research methods ; What do we know about creativity'? ; Creativity in research ; Informal and formal research ; Evaluation research ; Conclusion ; Two. Creative research methods in practice ; Introduction ; History of creative research methods ; Good practice in creative research ; Arts-based research in practice ; Autoethnography in practice ; Mixed-methods research in practice ; Research using technology in practice ; Conclusion ; Three. Creative research methods and ethics ; Introduction ; Research governance ; Theories of ethics ; Feminist research ; Emancipatory research ; Decolonised research ; Participatory research ; Critiquing transformative research frameworks ; Managing ethical dilemmas in creative research ; Ethics in arts-based research ; Ethics in mixed-methods research ; Ethics in research using technology

ISBN 978-1-4473-1627-5 (broš.)
ISBN 978-1-4473-1626-8 (trda vezava)
a) Social sciences - Research - Methodology b) Družboslovno raziskovanje c) Metodologija d) Internet

303.42:001.8
COBISS.SI-ID 34805853

55.
KERNBERG, Otto F., 1928-
        Love relations : normality and pathology / Otto F. Kernberg. - New Haven ; London : Yale University Press, cop. 1995. - xiii, 203 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 189-197. - Kazalo

ISBN 0-300-06031-9
ISBN 0-300-07435-2 (pbk)
a) Love b) Object relations (Psychoanalysis) c) Psychoanalysis d) Psychoanalytic Theory e) Love f) Object Attachment g) Interpersonal Relations h) Relaciones interpersonales (Psicoanálisis) i) Psicoanálisis j) seksualnost k) ljubezenski odnosi l) patološki vidik m) psihoanaliza

316.47
COBISS.SI-ID 720741

56.
KLEMENČIČ Rozman, Mija Marija
        Sami po moč : skupine za samopomoč in podporne skupine kot vir moči / Mija M. Klemenčič Rozman. - 1. izd., 1. natis. - V Ljubljani : Pedagoška fakulteta, 2015 ([Ljubljana] : Formatisk). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 250 izv. - Bibliografija: str. 181-194. - Kazalo

ISBN 978-961-253-170-6
a) Samopomoč - Skupinsko delo b) skupine za samopomoč c) podporne skupine d) samopomoč e) tehnike za samopomoč f) Slovenija g) self-help h) support groups i) self-help techniques

615.851:364-42(497.4)
364-362
316.354:364-36
CC-APA:
3353
COBISS.SI-ID 279299840

57.
KLEMENČIČ, Manja
        Evalvacija učinkov programa Erasmus na visoko šolstvo v Sloveniji / avtorici Manja Klemenčič in Alenka Flander ; [raziskovalna asistenca Mateja Žagar]. - Ponatis. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2014 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 184 str. : tabele ; 25 cm

500 izv. - O avtoricah: str. 184. - Bibliografija: str. 178-180. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6628-39-6
a) Visoke šole - Mednarodno sodelovanje - Evropa b) Visoko šolstvo - Slovenija c) Colleges d) Higher education e) Slovenija f) izobraževanje g) visoko šolstvo h) učni programi i) učne metode j) Erasmus k) ocene l) raziskave m) analiza n) Slovenia o) training p) university education q) teaching programmes r) teaching methods s) Erasmus t) evaluation u) research v) analysis

378(4:497.4)
COBISS.SI-ID 272584192

58.
KLEMENČIČ, Manja
        Pogoji akademskega dela v Sloveniji : ugotovitve študije EUROAC 2013 / [avtorice Manja Klemenčič, Alenka Flander in Mateja Žagar Pečjak]. - Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2015 ([Radovljica] : Tiskarna Radovljica). - 86 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

Dostopno tudi na: http://www.cmepius.si/wp-content/uploads/2014/02/EUROAC-Slovenia_popravljena-za-net.pdf. - Avtorice navedene v kolofonu. - 500 izv. - Predgovor / Pavel Zgaga: str. 3. - Povzetek

ISBN 978-961-6628-44-0
a) Visoko šolstvo - Slovenija b) visoko šolstvo c) akademsko delo d) študije e) priročniki f) Slovenija

378(497.4)
COBISS.SI-ID 279633920

59.
KLINE, Nancy
        Time to think : listening to ignite the human mind / Nancy Kline. - London : Ward Lock, 1999. - 256 str. ; 24 cm

Kazalo

ISBN 978-0-7063-7745-3
a) razmišljanje b) vodenje c) management

159.95:005
COBISS.SI-ID 4926565

60.
KODELE, Tadeja
        Participacija učencev v procesu reševanja njihovih učnih težav : doktorska disertacija / Tadeja Kodele. - Ljubljana : [T. Kodele], 2017. - 286 str. : tabele ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/4890. - Mentorica Irena Lesar. - Bibliografija: str. 236-250. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
a) participation b) learning difficulty c) pupil d) soodločanje e) učne težave f) učenec g) učenci z učnimi težavami h) pogoji za participacijo i) šola j) pripoznanje učenca kot zmožnega bitja k) prepričanja šolskih strokovnih delavcev

37(043.3)
COBISS.SI-ID 11847753

61.
        KOMUNIKACIJA in jezikovna kultura v šoli : zbornik / [uredniški odbor France Žagar (glavni in odgovorni urednik) ... et al.]. - Ljubljana : Pedagoška akademija, 1990 (Ljubljana : Pleško). - 353 str. : ilustr. ; 21 cm

"Posvetovanje Komunikacija in jezikovna kultura v šoli" ---> na hrbtu nasl. str. - Bibliografija pri večini prispevkov
a) komuniciranje b) medosebne komunikacije c) učenci d) govorna vzgoja e) jezikovna vzgoja f) pouk g) metodika h) jezik i) pedagogika j) šolstvo k) posvetovanje

800:007(082)
007:800(082)
371.3:800(082)
COBISS.SI-ID 19133696

62.
KRALJ, Ana, 1978-
        Nepovabljeni : globalizacija, nacionalizem in migracije / Ana Kralj ; [prevajanje Monica Rebeschini]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2008 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 255 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

500 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 203-223. - Povzetek ; Abstract ; Riassunto. - Kazali

ISBN 978-961-6732-03-1 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Nacionalizem b) Migracije c) Globalizacija

314.15
323.14
005.44
COBISS.SI-ID 242290432

63.
KUHAR, Roman, 1973-
        Prizadevanja za enakost : okviri homofobije v Sloveniji : [priročnik] / Roman Kuhar in Iztok Šori ; [prevod Andrej Zavrl]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Bori). - 65, 65 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/prizadevanja_za_enakost. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 60. - Vsebuje tudi prevod, tiskan v obratni smeri: Campaigning for equality : the frames of homophobia in Slovenia : [handbook]

ISBN 978-961-237-957-5
a) Enakost spolov - Slovenija - Priročniki b) človekove pravice c) ženske d) moški e) enakopravnost f) enake možnosti g) vladna politika h) statistični podatki

342.726(497.4)(035)
316.346.2(497.4)(035)
COBISS.SI-ID 291897088

64.
KVATERNIK, Ines
        Droge med politiko in vsakdanjim življenjem / Ines Kvaternik, Vera Grebenc, Liljana Rihter. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008. - 141 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 133-135

ISBN 978-961-6569-19-4
a) Droge - Javna politika - Slovenija b) droge c) alkoholizem d) odvisnosti

351.761(497.4)
613.83(497.4)
COBISS.SI-ID 242417664

65.
KVATERNIK, Ines
        Politika drog : pogledi uporabnikov in uporabnic / Ines Kvaternik Jenko. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2006 (Ljubljana : Boex). - 201 str. ; 23 cm

300 izv. - O avtorici: str. [202]. - Bibliografija: str. 183-192. - Kazalo

ISBN 961-6569-04-X
ISBN 978-961-6569-04-0
a) Droge - Javna politika b) Narkomani - Pravice c) Droge - Uporabniki - Subkultura d) prepovedane droge e) odvisniki f) osebna doživetja g) zdravljenje h) metadon i) politika do drog

316.723-056.83
342.7-056.83
613.83
COBISS.SI-ID 229741312

66.
        LABOUR law, Fundamental Rights and Social Europe / edited by Mia Rönnmar. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2011. - XXIV, 280 str. ; 24 cm. - (Swedish Studies in European Law ; Vol. 4)

Kazalo. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-1-84946-210-5
a) delovno pravo b) pravice c) Evropa d) socialna varnost

349.22(4)
COBISS.SI-ID 4421163

67.
LAMOVEC, Tanja
        Kako misliti drugačnost / Tanja Lamovec. - Ljubljana : Visoka šola za socialno delo, 1999 (Ljubljana : Optima). - 150 str. ; 23 cm

ISBN 961-90257-7-6
a) Psihiatrija - Družbeni vidik b) duševno zdravje c) duševne bolezni d) shizofrenija e) duševni bolniki f) človekove pravice g) prisilna hospitalizacija h) zakonodaja i) psihiatrične bolnišnice j) družba k) skupine za samopomoč

616.89:316
COBISS.SI-ID 103870208

68.
LENARČIČ, Blaž, 1976-
        Socialni kapital v virtualnih skupnostih / Blaž Lenarčič. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2010 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 214 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor / Zdravko Mlinar: str. 13-15. - Bibliografija: str. 183-201. - Kazalo. - Povzetek ; Abstract

ISBN 978-961-6732-18-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Informacijska družba b) Socialni kapital

316.334
316.42:659.2
COBISS.SI-ID 253141248

69.
LENIN, Vladimir Il´ič
        Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917 / Vladimir Iljič Lenin ; [prevod, ureditev in spremna študija Lev Centrih ; spremna študija Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2017 ([Ljubljana] : Studio print). - 239 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - O diktaturi proletariata včeraj in danes / Lev Centrih: str. 187-222. - Brati teorijo kot revolucionar / Jože Vogrinc : str. 223-239. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6798-70-9
a) Marksizem b) Država c) leninizem d) revolucija

141.82
323.272:321.01
COBISS.SI-ID 291226112

70.
        LIFE story work with people with dementia : ordinary lives, extraordinary people / edited by Polly Kaiser and Ruth Eley ; foreword by Tommy and Joyce Dunne. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2017. - 277 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 250-267. - Kazali

ISBN 978-1-84905-505-5 (broš.)
ISBN 978-0-85700-914-2 (el. knjiga)
a) Dementia - Patients - Care b) demenca c) stari ljudje d) življenjske zgodbe e) pripovedovanje zgodb f) delo z dementnimi osebami g) zborniki

364.4:616.89(082)
COBISS.SI-ID 4882789

71.
LIKAR Bajželj, Mirana
        Babuškin kovček / Mirana Likar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2017 (natisnjeno v Sloveniji). - 364 str. ; 20 cm. - (Zbirka Bralec ; 109)

500 izv. - Predstavitev avtorice in dela na sprednji notr. str. ov.

ISBN 978-961-287-009-6
a) Družinski odnosi - V leposlovju b) Matere in hčere - V leposlovju

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 290238720

72.
LUKAS, Elisabeth
        Osnove logoterapije : človeška podoba in metode / Elisabeth Lukas ; prevedel Jože Stabej ; [spremni besedi Jože Ramovš in Paul Heinrich Bresser]. - 4., pregledana izd. - Celje : Celjska Mohorjeva družba ; [Celje] : Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 368 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Smisel)

Prevod dela: Lehrbuch der Logotherapie. - 700 izv. - Logoterapevtski učbenik E. Lukas v slovenščini / Jože Ramovš: str. 7-13. - Predgovor / Paul Heinrich Bresser: str. 15-20. - Abecedni seznam poimenovanja duševnih težav v logoterapevtski literaturi in ustrezne šifre iz MKB-10: str. 321-328. - Strokovni izrazi v logoterapiji in antropohigieni / pripravila Jože Ramovš in Anton Trstenjak ; dopolnjuje J. Ramovš: str. 341-366. - Avtorica in njeno delo: str. 367-368. - Izbrana literatura s področja logoteorije, logoterapije in antropohigiene v slovenščini / Jože Ramovš: str. 337-340

ISBN 978-961-278-337-2
a) Logoterapija

124.2:615.851(075)
COBISS.SI-ID 290416640

73.
LUKAS, Elisabeth
        Vse se uglasi in izpolni : logoterapija v poznejšem življenjskem obdobju / Elisabeth Lukas ; [prevedla Janko Jeromen in Tadeja Petrovčič Jerina ; spremna beseda Jože Ramovš]. - 2., dopolnjena izd. - Celje : Mohorjeva družba ; Društvo Mohorjeva družba, 2017 ([Maribor] : Dravski tisk). - 109 str. ; 21 cm. - (Zbirka Smisel)

Prevod dela: Alles fügt sich und erfüllt sich. - 1.000 izv. - Ustvarjalni odnos do svojega življenja in usode - skrivnost kakovostne starosti / Jože Ramovš: str. 103-107. - O avtorici: str. 109-[110]. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-278-342-6
a) Staranje - Smisel b) Stari ljudje - Logoterapija c) starost d) osebnostni razvoj e) kvaliteta življenja f) duševna higiena g) psihoterapija

159.964:124.2
124.2:615.851-053.9
COBISS.SI-ID 291634432

74.
MACUH, Bojan
        Življenjski slog starostnikov v domovih za starejše : znanstvena monografija / Bojan Macuh. - 1. izd. - Maribor : Kulturni center, 2017. - 272 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 101)

100 izv. - Predgovor / Jana Goriup: str. 13-19. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Recenzenti Jana Goriup, Milena Kerndl. - Kazalo. - Bibliografija: str. 223-238

ISBN 978-961-6620-97-0
a) Domovi za starejše ljudi b) Starejši ljudje - Življenjski stil c) socialno skrbstvo d) staranje e) vseživljenjsko učenje

364-54-053.9:304.3
316.728-053.88
COBISS.SI-ID 91595265

75.
MALI, Jana
        Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana / Jana Mali. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 171 str. : preglednice ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 155-163. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-49-1
a) Mestna občina (Ljubljana) - Dolgotrajna oskrba b) stari ljudje c) socialno varstvo

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 76309249

76.
MALI, Jana
        Od hiralnic do domov za stare ljudi / Jana Mali. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008. - 258 str. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija:str. 241-249

ISBN 978-961-6569-21-7
a) domovi za stare b) staranje c) socialne storitve d) domsko varstvo e) pravica do izbire f) totalna institucija g) demenca

364.4-053.9(497.4)
COBISS.SI-ID 242418432

77.
MANNE, Kate
        Down girl : the logic of misogyny / Kate Manne. - New York : Oxford University Press, 2018. - XXIV, 338 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 309-325. - Kazalo

ISBN 978-0-19-060498-1
a) ženske b) mizoginija c) spolna diskriminacija d) študije spolov

305
COBISS.SI-ID 4925797

78.
MEDNARODNI festival sodobnih umetnosti (17 ; 2011 ; Ljubljana)
        Abrakadabra / 17. mednarodni festival sodobnih umetnosti [tudi] Mesto žensk, 5-15 okt. = 17th International Festival of Contemporary Arts [also] City of women, Oct. 2011 ; [prireditelj Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi = oganised by City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture ; besedila Maja Vujić ... [et al.] ; urednica Alja Stvarnik]. - Ljubljana : Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi = City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2011. - 127 str. : ilustr. ; 21 cm

2.500 izv. - Vsebuje tudi angl. besedilo, tiskano v obratni smeri: Abracadabra / [angleški prevod Melita Silič]

ISBN 978-961-92182-5-9
a) Mednarodni festival sodobnih umetnosti (17 ; 2011 ; Ljubljana) - Zborniki b) kultura c) umetnost d) 21.st. e) ženske f) mednarodni festivali

7(100)-055.2(067)
061.7(497.4Ljubljana)"2011"
COBISS.SI-ID 257835776

79.
MEDNARODNI festival sodobnih umetnosti (18 ; 2012 ; Ljubljana)
        Staranje = Aging / 18. mednarodni festival sodobnih umetnosti [tudi] Mesto žensk, 4-13 oktober = 18th International Festival of Contemporary Arts [being] City of Women, October 2012 ; [organised by City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture ; texts Maja Vujić ... [et al.] ; editor Rok Avbar ; translation Melita Silič]. - Ljubljana : City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2012. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. tiskan v obratni smeri. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-92182-6-6
a) Mednarodni festival sodobnih umetnosti (18 ; 2012 ; Ljubljana) - Katalogi b) kultura c) umetnost d) 21.st. e) ženske f) mednarodni festivali

7(100)-055.2(083.82)
7.091(497.4Ljubljana)"2012"
COBISS.SI-ID 263265536

80.
MEDNARODNI festival sodobnih umetnosti (19 ; 2013 ; Ljubljana)
        Ustvarimo si mesto = Let's create a place for ourselves / 19. mednarodni festival sodobnih umetnosti [tudi] Mesto žensk = 19th International Festival of Contemporary Arts [being] City of women, 2-13. 10. 13 ; [prireditelj Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi = organised by City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture ; besedila Maja Vujić ... [et al.] ; urednik Rok Avbar ; angleški prevod Melita Silič]. - Ljubljana : Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi = City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2013. - 104 str. : ilustr. ; 21 cm

Besedilo v angl. jeziku tiskano v obratni smeri

ISBN 978-961-92182-8-0
a) Mednarodni festival sodobnih umetnosti (19 ; 2013 ; Ljubljana) - Katalogi b) kultura c) umetnost d) 21.st. e) ženske f) mednarodni festivali

7(100)-055.2(083.82)
7.091(497.4Ljubljana)"2013"
COBISS.SI-ID 268829696

81.
MEDNARODNI festival sodobnih umetnosti (20 ; 2014 ; Ljubljana)
        Taktike preživetja = Survival tactics / 20. mednarodni festival sodobnih umetnosti [tudi] Mesto žensk, 2.-12. oktober 2014 = 20th International Festival of Contemporary Arts [being] City of women, October 2nd - 12th, 2014 ; [prireditelj Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi ; besedila Vesna Leskošek ... [et al.] ; urednik, editor Rok Avbar ; angleški prevod Melita Silič]. - Ljubljana : Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi, 2014. - 81, 79 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod v angl. tiskan v obratni smeri. - 1.500 izv.

ISBN 978-961-92182-9-7
a) Mednarodni festival sodobnih umetnosti (20 ; 2014 ; Ljubljana) - Katalogi b) kultura c) umetnost d) 21.st. e) ženske f) mednarodni festivali

7(100)-055.2(083.82)
7.091(497.4Ljubljana)"2014"
COBISS.SI-ID 275499520

82.
MEDNARODNI festival sodobnih umetnosti (21 ; 2015 ; Ljubljana)
        Telo - moj teritorij / 21. mednarodni festival sodobnih umetnosti [tudi] Mesto žensk, 5.-15. oktober ; [prireditelj Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi ; besedila Mara Vujić ... [et al.] ; urednik Rok Avbar]. - Ljubljana : Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi, 2015. - 63, 63 str. : ilustr. ; 21 cm

1.000 izv. - Vsebuje tudi angl. besedilo, tiskano v obratni smeri: My body - my territory / 21st International Festival of Contemporary Arts [being] City of Women, 5-15 October ; [translation Melita Silič, Ana Grm]

ISBN 978-961-93888-0-8
a) Mednarodni festival sodobnih umetnosti (21 ; 2015 ; Ljubljana) - Katalogi b) kultura c) umetnost d) 21.st. e) ženske f) mednarodni festivali

7(100)-055.2(083.82)
7.091(497.4Ljubljana)"2015"
COBISS.SI-ID 281310208

83.
MEDNARODNI festival sodobnih umetnosti (22 ; 2016 ; Ljubljana)
        [Dvaindvajseti]
        XXII. mednarodni festival sodobnih umetnosti - Mesto žensk, 3.-16. 10. 2016, Ljubljana = International Festival of Contemporary Arts - City of Women / [prirediteljica Mesto žensk - Društvo za promocijo žensk v kulturi ; besedila Teja Reba ... [et al.] ; urednici Nada Vodušek, Teja Reba ; angleški prevod Melita Silič]. - Ljubljana : Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi, 2016. - 135 str. : ilustr. ; 21 cm

Slov. besedilo in prevod v angl. tiskan vzporedno

ISBN 978-961-93888-1-5
a) Mednarodni festival sodobnih umetnosti (22 ; 2016 ; Ljubljana) - Katalogi b) kultura c) umetnost d) 21.st. e) ženske f) mednarodni festivali

7(100)-055.2(083.82)
7.091(497.4Ljubljana)"2016"
COBISS.SI-ID 286351616

84.
MESEC, Blaž
        Študijsko gradivo za predmet Teorije pomoči II : š. l. 2001/2002 / [Blaž Mesec]. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2002. - 140 str. ; 30 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij
a) socialno delo b) teoretične usmeritve c) psihodinamske teorije d) fenomenološko eksistencialistični pristopi e) interakcijske teorije f) kvazi-sistemske teorije g) kognitivni in vedenjski pristopi h) teorije dodajanja moči in zagovorništva i) učbeniki FSD

364.4
COBISS.SI-ID 1163877

85.
MESEC, Bojana
        Družbeni okvir neprofitnih organizacij / Bojana Mesec. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008 (Ljubljana : Boex). - 79 str. : ilustr., preglednice ; 23 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 73-75. - Kazalo

ISBN 978-961-6569-20-0

334.012.46:316
COBISS.SI-ID 242417920

86.
MEŠL, Nina
        Razvijanje in uporaba znanja v socialnem delu z družino : procesi soustvarjanja teoretskega znanja v praksi / Nina Mešl. - V Ljubljani : Fakulteta za socialno delo, 2008. - 192 str. ; 23 cm

Kazali. - Bibliografija:str. 166-175

ISBN 978-961-6569-16-3
a) socialno delo b) družina c) soustvarjanje odnosa d) kritična analiza

364.4-053.5/.7
COBISS.SI-ID 242012672

87.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače / Milena Miklavčič. - Žiri : Jutri, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 342 str. ; 22 cm

300 izv. - Beseda, dve o pisateljici: str. [345-346]

ISBN 978-961-281-251-5 (broš.)
a) Spolnost - Zgodovina - Žiri (okolica) - 1900-1960

392.6(497.4Žiri)(091)
613.88(497.4Žiri)(091)
COBISS.SI-ID 270557696

88.
MIKLAVČIČ, Milena
        Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje / Milena Miklavčič. - Žiri : Jutri 2052, 2017 (Brežice : Primus). - 461 str. ; 22 cm

1.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-92872-5-5
a) Spolnost - Zgodovina - Slovenija b) Vsakdanje življenje - Slovenija c) etnologija d) spolno življenje e) odnosi med spoloma f) zgodovinski pregledi g) spomini

392.6(497.4)(091)
394(497.4)(091)
613.88(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 292193536

89.
MITROVIĆ, Slađana
        Užitek in nelagodje : ženska podoba in seksualno 20. stoletja / Slađana Mitrović. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio Print). - 248 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Apes)

400 izv. - Bibliografija: str. 207-225

ISBN 978-961-6798-55-6
a) Akt (umetnost b) Ženski spolni organi - Umetnost c) Spolnost - Umetnost d) žensko telo e) pornografija f) seksualnost g) pogled h) 20.st.

73/76:611.673"19"
COBISS.SI-ID 281702656

90.
        MLADINSKO delo / uredil Andrej Naterer. - Maribor : Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2015 (Postojna : Ale). - 136 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Frontier. Teorija ; 091) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Tematska izdaja ; št. 15)

"Zbornik Subkulture ..." --> kolofon. - 500 izv. - Bibliografija ter povzetek v slov. in angl. pri vseh prispevkih

ISBN 978-961-6620-72-7
a) Mladinsko delo - Zborniki b) neformalno izobraževanje c) prostovoljno delo d) mladina

374-053.6(082)
316.346.32-053.6(082)
COBISS.SI-ID 84517889

91.
        MODELI mentorstva pri vključevanju ranljivih skupin / uredili Jana Rapuš Pavel, Bojan Dekleva, Špela Razpotnik ; [angleški prevodi Multilingual in Manica Baša]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Vovk). - 164 str. ; ilustr. : 24 cm. - (Socialnopedagoške teme ; 4)

Povzetki v slov. in angl. na koncu knj.

ISBN 978-961-253-016-7
a) Ranljive skupine - Izobraževanje - Mentorstvo - Zborniki b) vseživljenjsko učenje c) neformalno izobraževanje d) socialna pedagogika e) družbena izključenost f) marginalne skupine g) projekti

371.398-056(082)
316.344.7(082)
364.6(082)
COBISS.SI-ID 234883072

92.
MÜLLER, Jan-Werner
        Kaj je populizem / Jan-Werner Müller ; prevod Tea Mejak ; [spremna beseda Ali Žerdin]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 126 str. ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: What is populism?. - 1.000 izv. - Kemični svinčnik je orožje, vzemi ga v roke / Ali Žerdin: str. 115-126. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-01-4975-0
a) Populizem b) Demokracija c) Politika d) Populizem e) Populism

321.01
COBISS.SI-ID 291524608

93.
MUSEK, Janek
        Osebnost, vrednote in psihično blagostanje / Janek Musek. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (Ljubljana : Birografika Bori). - 242 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 215-231. - Povzetek ; Summary. - Kazali

ISBN 978-961-237-757-1
a) vrednote b) duševna higiena c) pozitivno mišljenje

159.923
COBISS.SI-ID 280434432

94.
        NEW frontiers in mirror neurons research / edited by Pier Francesco Ferrari and Giacomo Rizzolatti. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - XIII, 408 str. ; 26 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968615-5
a) zrcalni nevroni b) kognitivna psihologija c) nevroznanost d) zborniki

612.822:159.95(082)
COBISS.SI-ID 4858725

95.
        OBSERVATION and its application to social work : rather like breathing / edited by Pat Le Riche and Karen Tanner. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 1998. - 224 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 1-85302-629-8
ISBN 978-1-85302-630-0 (broš.)
a) socialno delo b) opazovanje c) zborniki

36(082)
COBISS.SI-ID 4868453

96.
        ODRŽIVI razvoj i socijalni rad : studija slučaja regionalne mreže na Balkanu ; [glavni urednik Drago Branković, odgovorni urednik Ana Gavrilović]. - Banja Luka : Univerzitet u Banjoj Luci, Filozofski fakultet, 2005. - 322 str. ; 27 cm

Uvod: Sven Hessle, Darja Zaviršek. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 99938-34-43-2
a) socialno delo b) izobraževanje c) Balkan

36:378
COBISS.SI-ID 2341733

97.
        OKTOBER 1917-2017 / uredila Lev Centrih in Tanja Velagić. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Matformat). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Borec, ISSN 0006-7725 ; letn. 69 (2017), št. 739-741)

300 izv. - "Posebna izdaja ob stoletnici oktobrske revolucije" --> zadnji zavihek ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-7003-18-5
a) Revolucije - Rusija - Zborniki b) Oktobrska revolucija 1917 - Zborniki c) Rusija - Zgodovina - 1917 - Zborniki

323.272(47)"1917"(082)
94(47)"1917"(082)
COBISS.SI-ID 292386816

98.
        ONLINE counseling : a handbook for mental health professionals / edited by Ron Kraus, Jason S. Zack, George Stricker. - Amsterdam [etc.] : Elsevier Academic Press, cop. 2004. - XLI, 278 str. ; 24 cm : ilustr. - (Practical resources for the mental health professional)

Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/toc/els051/2004298944.html (Kazalo). - Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo

ISBN 0-12-425955-3 (ISBN-10)
ISBN 978-0-12-425955-3 (ISBN-13)
a) Counseling b) Internet in psychotherapy c) psihoterapija d) svetovanje e) psihologija f) internet g) spletno svetovanje

615.85:004.738.5
COBISS.SI-ID 512457776

99.
        An ORDINARY life in practice : developing comprehensive community-based services for people with learning disabilities / edited by David Towell. - London : King Edward's Hospital Fund for London, cop. 1988. - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 1-870551-10-9 (broš.)
a) People with mental disabilities - Home care - Great Britain b) hendikepirani c) integracija d) skupnostna skrb e) skupnostne službe f) učne težave g) osebe z motnjami v duševnem razvoju h) vsakdanje življenje i) zborniki

364.65-056.2/.3(082)
COBISS.SI-ID 1320293

100.
        OTROCI na cesti / uredil Andrej Naterer. - Maribor : Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2014 (Postojna : Ale). - 192 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Frontier ; 084. Teorija) (Subkulture : prispevki za kritiko in analizo družbenih gibanj. Tematska izdaja ; št. 14)

Nasl. na ov.: Otroki na cesti. - Prispevki v slov. ali angl. - 500 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih razen pri zadnjem. - Povzetki v slov. in/ali angl. pri večini prispevkov

ISBN 978-961-6620-58-1
a) Brezdomci - Otroci - Zambija - Zborniki b) Marginalne skupine - Zambija - Zborniki

316.344.7-058.51-053.2(689.4)(082)
316.723-058.51-053.2(689.4)(082)
364.682.42-053.2(689.4)(082)
COBISS.SI-ID 80014337

101.
PAŠIĆ, Ahmed
        Še vedno verjamem : popotovanja od Jesenic do Singapurja / Ahmed Pašić. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba Maks Viktor, 2017 ([s. l.] : Tiskarna Demat). - 242 str. : fotogr. ; 21 cm

500 izv.

ISBN 978-961-94103-2-5
a) Slovenska književnost - Kratka proza b) Kolumne

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 93276929

102.
PATEMAN, Carole
        Spolna pogodba / Carole Pateman ; [prevod Urban Tarman in Ksenija Zubković ; predgovor napisala Ksenija Vidmar Horvat]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 263 str. ; 24 cm

Prevod dela: The sexual contract. - 300 izv. - Spolna pogodba in njen postnacionalni aneks / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-16. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-237-825-7
a) Feminizem - Politični vidik b) Družbena pogodba c) Odnosi med spoloma d) Prostitucija e) Patriarhat f) kapitalizem g) zakonska zveza h) ženske i) spolna identiteta j) delitev dela

141.72:32
305
316.346.2
COBISS.SI-ID 284530688

103.
PEARSON, Jenny, 1936-
        Dramatherapy with myth and fairytale : the golden stories of Sesame / Jenny Pearson, Mary Smail and Pat Watts ; foreword by Alida Gersie. - London ; Philadelphia : J. Kingsley Publishers, 2013. - 238 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 229-231. - Kazalo

ISBN 978-1-84905-030-2 (broš.)
ISBN 978-0-85700-438-3 (e-book)
a) Mythology - Therapeutic use b) Dramatherapy c) dramska terapija d) mitologija v terapiji e) psihoterapija f) miti g) pravljice

615.851
COBISS.SI-ID 4111717

104.
PETROVEC, Dragan
        Nasilje pod masko / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 109 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 102-109. - Kazalo

ISBN 978-961-274-338-3
a) Nasilje b) Družbene norme c) institucionalno nasilje d) ljudski običaji e) človekove pravice

343.615
316.754
COBISS.SI-ID 279167488

105.
PODBORŠEK, Ljubica
        Projekt Uvajanje znakovnega jezika v vzgojo, izobraževanje in usposabljanje slušno prizadetih v Sloveniji / [pripravila Ljubica Podboršek s sodelavci]. - Ljubljana : Zavod za usposabljanje slušno in govorno prizadetih, 1990 ([Ljubljana] : Učne delavnice). - 25 str. ; 24 cm. - (Knjižnica Deklica s školjko)

Avtorica navedena na hrbtu nasl. str. in v kolofonu. - Bibliografija: str. 25
a) slušno prizadeti otroci b) jezik kretenj c) vzgoja d) izobraževanje e) komuniciranje

376.33-053.4/.5
800.952:376.33
COBISS.SI-ID 20755712

106.
        PODOBE obmejnosti / zbrala in uredila Mateja Sedmak ; [prevajanje Breda Biščak (ang.), Devana Jovan Lacovich (it.)]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 205 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora)

300 izv. - O avtorjih: str. 201-202. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetek ; Riassunto ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-6732-10-9 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko)
a) Slovenija - Obmejna območja - Zborniki b) Italija - Obmejna območja - Zborniki c) narodne manjšine d) migracije e) narodna identiteta f) komuniciranje

316.7:314.15(497.472/.473)(082)
COBISS.SI-ID 248429824

107.
PODREKA, Jasna
        Bila si tisto, kar je molčalo : intimnopartnerski umori žensk v Sloveniji / Jasna Podreka ; [fotografije Primož Novak]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. - 317 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo. - Bibliografija: str. 281-306

ISBN 978-961-237-960-5
a) Moški - Nasilje - Slovenija b) Ženske - Umori - Slovenija c) družbena moč d) spolna neenakost e) partnerske zveze

305(497.4)
316.356.2(497.4)
343.611-055.2(497.4)
COBISS.SI-ID 291989504

108.
        PRIMERI raziskovalnih nalog študentov : raziskovalni seminar četrtega letnika / uredila Blaž Mesec in Nino Rode. - Ljubljana : Univerza v Ljubljani, Visoka šola za socialno delo, 19999. - 102 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki v angl. na koncu publikacije
a) Socialno delo - Raziskovalne naloge - Zborniki b) socialno delo c) učbeniki FSD d) raziskovalne naloge

364(082)
001.891:364(082)
COBISS.SI-ID 105191680

109.
        PRIROČNIK za psihosocialno pomoč otrokom beguncem / Anica Mikuš Kos ... [et al.] ; [uredila Sabrina Lever]. - 1. natis. - Radovljica : Didakta, 2017 (natisnjeno v EU). - 137 str. : ilustr. ; 21 cm

250 izv. - Predhodni nasl. v CIP-u: Otroci begunci v Sloveniji. - O avtorjih: str. 136-137. - Bibliografija: str. 132-135

ISBN 978-961-261-472-0

364-3-054.73-053.2(497.4)
COBISS.SI-ID 290527232

110.
        PROSTITUTION in Croatia and Slovenia : sex workers' experiences / Ivana Radačić & Mojca Pajnik (eds.). - Zagreb : Institute of Social Sciences Ivo Pilar ; Ljubljana : Peace Institute, 2017 (Zagreb : ITG). - 196 str. : tabele ; 24 cm + errata. - (Bibliotheca studies / Institute of Social Sciences Ivo Pilar ; book 36)

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-953-7964-56-6
a) Prostitucija b) Prostitution c) Sociološki vidik d) Sociological aspects e) Javna politika f) Public policy g) Hrvaška h) Croatia i) Slovenija j) Slovenia

316.62:176.5(497.5+497.4)
COBISS.SI-ID 35300957

111.
        PSYCHOLOGY and geriatrics : integrated care for an aging population / edited by Benjamin A. Bensadon. - Amsterdam [etc.] : Elsevier : Academic Press, 2015. - XXVIII, 251 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-12-420123-1
a) psihologija b) stari ljudje c) gerontopsihologija d) geriatrija e) zborniki

159.9:364.4-053.9(082)
COBISS.SI-ID 4927589

112.
        QUALITY of life and mental health services / Joseph Oliver ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 1996. - XII, 310 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 271-296. - Kazali

ISBN 978-0-415-16151-0
a) osebe s težavami v duševnem zdravju b) duševno zdravje c) kakovost življenja d) socialnovarstvene storitve

364.622-73-54
COBISS.SI-ID 4866917

113.
RABINOWITCH, Alexander
        Boljševiki prihajajo na oblast : revolucija leta 1917 v Petrogradu / Alexander Rabinowitch ; prevedla Mojca Dobnikar ; [spremna beseda Lev Centrih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2017 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - LV, 413 str. : ilustr., zvd. ; 24 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The Bolsheviks come to power. - 500 izv. - Vulgarni marksizem in oktobrska revolucija / Lev Centrih: str. 389-407. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. 363-387. - Kazalo

ISBN 978-961-7003-19-2
a) Boljševizem - Zgodovina b) Revolucije - Rusija c) Oktobrska revolucija 1917 d) Rusija - Zgodovina - 1917 e) St. Petersburg - Zgodovina - 1917

94(470.23)"1917"
323.272(47)"1917"
COBISS.SI-ID 292387840

114.
RAMANATHAN, Chathapuram S.
        All our futures : principles and resources for social work practice in a global era / Chathapuram S. Ramanathan and Rosemary J. Link ; with a foreward by Shanti Khinduka. - Belmont [etc.] : Books/Cole, Wadsworth, 1998. - 277 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 237-258

ISBN 0-534-35587-0
a) socialno delo b) ekološki dejavniki c) organizacija dela d) etika e) učenje f) socialna politika g) socialni razvoj h) socialna izključenost

36
COBISS.SI-ID 955237

115.
RAMŠAK, Mojca, 1969-
        "Mama me je s policijo gnala nazaj, ko sem dobila sina" ali O nezakonskih otrocih in njihovih starših na Koroškem v 19. in prvi polovici 20. stoletja / Mojca Ramšak. - Ljubljana : Etnografski muzej, 1997. - Str. 289-312 ; 24 cm

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 305-306. - Abstract ; Resume. - P. o.: Etnolog ; let. 7, 1997
a) Nezakonski otroci - Izvenzakonske skupnosti - Sociologija družine - Zgodovinski pregledi z19.st. b) slovenska Koroška c) etnologija d) sociologija kulture

316.754:176
COBISS.SI-ID 4925029

116.
RAPE, Tamara
        Načrtovanje raziskave : gradivo za vaje : (za interno uporabo) / Tamara Rape Žiberna, Liljana Rihter. Metodologija raziskovanja v socialnem delu 1. - Ljubljana : Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, 2017. - 42 f. ; 30 cm : ilustr.

Bibliografija: f. 4
a) vrste raziskav b) kvantitativne raziskave c) vaje d) metodologija raziskovanja e) načrti raziskav f) empirični podatki

303
COBISS.SI-ID 4866405

117.
        REGENBOGENFAMILIEN - alltäglich und doch anders : Beratungsführer für lesbische Mütter, schwule Väter und familienbezogene Fachkräfte / [Autor(inn)en Elke Jansen ... et al.]. - 2. komplett überarbeitete Aufl. - Köln : Familien- und Sozialverein des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland, 2014. - 224 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 203-219
a) homoseksualnost b) istospolne družine c) družina d) otroci e) istospolno starševstvo f) priročniki

316.367.7(035)
COBISS.SI-ID 4865381

118.
        RESTRUCTURING welfare governance : marketization, managerialism and welfare state professionalism / edited by Tanja Klenk and Emmanuele Pavolini. - Cheltenham ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2015. - XVI, 273 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78347-576-6
ISBN 978-1-78347-577-3 (el. knjiga)
a) država blaginje b) marketizacija c) managerializem d) javne službe e) zborniki

316.3(082)
COBISS.SI-ID 4884837

119.
ROBINSON, Margaret
        Family transformation through divorce and remarriage : a systemic approach / Margaret Robinson. - Reprinted in paperback. - London ; New York : Routledge, 1993. - XVIII, 350 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm

Foreword / Robin Skynner: str. XI-XIII. - Bibliografija: str. 304-330 in str. 350. - Kazali

ISBN 0-415-05227-0
ISBN 0-415-05228-9 (pbk)
a) family b) marriage c) divorce d) družina e) poroka f) ločitev

173
COBISS.SI-ID 520009

120.
        ROUTLEDGE handbook of youth and young adulthood / edited by Andy Furlong. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2017. - XVI, 465 str. : tabele ; 26 cm. - (Routledge international handbooks)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-80435-7
ISBN 978-1-315-75305-8 (ebk)
a) Mladina b) Mladi odrasli c) Življenjski stili d) Spolna identiteta e) Družina f) Vrednote g) Družbene razmere h) mladi i) priročniki

316.346.32-053.6(035)
COBISS.SI-ID 4928101

121.
RUTAR, Dušan
        Inkluzija otrok s posebnimi potrebami : za družbeno pravičnost / Dušan Rutar ; [fotografije Dušan Rutar ... et al.]. - 1. natis. - Kamnik : CIRIUS, 2017. - 257 str. : ilustr. ; 21 x 21 cm

Bibliografske opombe pod tekstom

ISBN 978-961-93866-6-8
a) Otroci s posebnimi potrebami - Inkluzija b) otroci c) osebe z ovirami d) vključenost e) družbena pravičnost f) umetnost

376
COBISS.SI-ID 292186112

122.
SALECL, Renata
        Tek na mestu / Renata Salecl. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 221 str. ; 21 cm. - (Kultura)

1.500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-01-4575-2
a) Družbeni procesi - Psihološki vidik b) Neoliberalizem c) družba d) družbeni odnosi e) socialna psihologija f) psihoanaliza

316.4
159.964.2:316.4
COBISS.SI-ID 289804544

123.
SAMARY, Catherine
        Komunizem v gibanju : zgodovinski pomen jugoslovanskega samoupravljanja / Catherine Samary ; [prevod Maja Breznik in Rastko Močnik ; spremna beseda Marko Kržan]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2017 ([Maribor] : Darima). - 242 str. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Le communisme en mouvement. - Jugoslovansko samoupravljanje in prihodnost socializma / Marko Kržan: str. 213-242. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-257-084-2
a) Socializem b) Samoupravljanje - Jugoslavija c) SFRJ d) komunizem e) ekonomski sistem f) neuvrščeni g) trg h) delegatski sistem i) planiranje j) trg k) demokracija

331.107.8(497.1)
321.74(497.1)
COBISS.SI-ID 292493824

124.
SATKA, Mirja
        Making social citizenship : conceptual practices from the Finnish Poor Law to professional social work / Mirja Satka. - Jyväskylä : University of Jyväskylä, 1996. - 213 str. ; 26 cm. - (SoPhi : publications of social and political sciences and philosophy, ISSN 1238-8025)

Bibliografija: str. 197-212. - Abstract

ISBN 951-34-0642-3
a) socialna politika b) država blaginje c) socialne službe d) socialno delo e) državljanstvo f) Finska

316.334.3(480)
COBISS.SI-ID 4865893

125.
SCHPOLARICH, Dascha
        Nega bolnika na domu : v objemu Alzheimerjeve bolezni / Dascha Schpolarich. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2016 (natisnjeno v Sloveniji). - 499 str. : ilustr. ; 22 cm

500 izv. - O avtorici: str. 498-499. - Bibliografija: str. 470-475

ISBN 978-961-6893-74-9
a) Bolniki - Nega na domu - Priročniki b) Alzheimerjeva bolezen - Nega na domu - Priročniki c) domača nega d) staranje e) starostne bolezni f) demenca g) socialno varstvo h) stari ljudje i) bivalno okolje j) osebna higiena k) prehrana l) paliativna oskrba m) sporazumevanje

649-056.24(035)
616.894:649(035)
COBISS.SI-ID 282469120

126.
SCHWARTZ, Richard C.
        Internal family systems therapy / Richard C. Schwartz. - New York ; London : The Guilford Press, 1995. - VII, 248 str. ; 23 cm. - (The Guilford family therapy series)

Bibliografija: str. 237-241. - Kazalo

ISBN 978-1-57230-272-3 (broš.)
ISBN 0-89862-273-5
a) Family psychotherapy b) Family - Psychological aspects c) družinska psihoterapija d) študije primera e) psihologija družine f) družina

615.851
COBISS.SI-ID 4867941

127.
SITAR, Polona
        "Ne le kruh, tudi vrtnice!" : potrošnja, tehnološki razvoj in emancipacija žensk v socialistični Sloveniji / Polona Sitar. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 419 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Kulturni spomin, ISSN 2232-3872 ; knj. 6)

Fotogr. na spojnih listih. - 300 izv. - Bibliografija: str. 376-410. - Kazalo

ISBN 978-961-05-0005-6
a) Ženske - Slovenija - 1945-1991 b) Potrošniška družba - Slovenija - 1945-1991 c) socializem d) način življenja e) potrošništvo f) potrošnja g) prosti čas h) delo i) spol j) emancipacija k) tehnološki razvoj

930.85(497.4)"1945/1991"
316.728-055.2(497.4)"1945/1991"
COBISS.SI-ID 290333696

128.
SMITH, Julia L. T.
        Women, disability and mental distress / Julia L. T. Smith. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2015. - VII, 162 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 143-156. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-5400-7
ISBN 978-1-4094-5401-4 (ebook pdf)
ISBN 978-1-4724-0709-2 (ebook ePub)
a) ženske b) osebe z ovirami c) duševno zdravje d) duševne stiske e) svetovanje

364.4-055.2-056.26
COBISS.SI-ID 4927845

129.
        The SOCIAL legitimacy of targeted welfare : attitudes to welfare deservingness / edited by Wim van Oorschot ... [et al.]. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2017. - XVIII, 366 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Globalization and welfare)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-78536-720-5
ISBN 978-1-78536-721-2 (el. knjiga)
a) država blaginje b) socialna politika c) socialna pomoč d) upravičenost e) javno mnenje f) zborniki

364.3:351.84(082)
COBISS.SI-ID 4885093

130.
        SOCIAL services disrupted : changes, challenges and policy implications for Europe in times of austerity / edited by Flavia Martinelli, Anneli Anttonen, Margitta Mätzke. - Cheltenham ; Northampton (MA) : E. Elgar, 2017. - XVI, 425 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (New horizons in social policy)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-78643-210-0 (trda vezava)
ISBN 978-1-78643-211-7 (el. knjiga)
a) socialne službe b) socialno varstvo c) država blaginje d) socialna politika e) socialna vključenost f) skrb za stare ljudi g) deinstitucionalizacija h) socialne inovacije i) Evropa j) zborniki

364(04)(082)
COBISS.SI-ID 4912229

131.
        STABILITY of happiness : theories and evidence on whether happiness can change / edited by Kennon M. Sheldon, Richard E. Lucas. - Amsterdam [etc.] : Academic Press, 2014. - XVI, 317 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-12-810249-7
a) sreča b) teorije c) psihologija d) raziskave e) zborniki

159.942(082)
COBISS.SI-ID 4934245

132.
SYCHENKO, Elena
        Individual labour rights as human rights : the contributions of the European Court of Human Rights to worker's rights protection / Elena Sychenko ; general editor Frank Hendrickx, founding editor Roger Blanpain. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer : Kluwer Law International, 2017. - XII, 249 str. ; 25 cm. - (Bulletin of comparative labour relations ; 96)

Bibliografija: str. 223-240 in na dnu strani

ISBN 978-90-411-8629-4
ISBN 978-90-411-8646-1 (el. knjiga)
a) Employee rights b) Human rights c) delovno pravo d) pravice delavcev e) človekove pravice f) Evropsko sodišče za človekove pravice g) primeri

331:342.7
COBISS.SI-ID 4864613

133.
SZASZ, Thomas Stephen
        Kraja človeka : eseji proti medikalizaciji vsakdanjega življenja / Thomas Szasz ; prevedel Branko Gradišnik. - 1. natis. - Ljubljana : UMco, 2013 (Ljubljana : NTD). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Preobrazba)

Prevod dela: The medicalization of everyday life. - 400 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 271-280. - Kazalo

ISBN 978-961-6803-78-6
a) Psihiatrija - Eseji b) Duševne bolezni - Eseji c) Medikalizacija - Eseji d) Medicinska etika - Eseji

616.89(081)
174:61(081)
COBISS.SI-ID 268741632

134.
SZASZ, Thomas Stephen
        Psychiatry : the science of lies / Thomas Szasz. - 1st ed. - Syracuse : Syracuse University Press, 2008. - XIII, 148 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 131-141. - Kazalo

ISBN 978-0-8156-0910-0
a) psihiatrija b) psihopatologija c) psihiatri d) duševno zdravje

616.89
COBISS.SI-ID 4927077

135.
SZASZ, Thomas Stephen
        Suicide prohibition : the shame of medicine / Thomas Szasz. - 1st ed. - Syracuse (New York) : Syracuse University Press, 2011. - XV, 132 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 123-127. - Kazalo

ISBN 978-0-8156-0990-2
a) Samomor - Psihiatrija b) psihologija c) preprečevanje samomora d) morala e) etika f) preventiva g) duševno zdravje

616.89-008.441.44=111
COBISS.SI-ID 11380631

136.
ŠOLA za klinične mentorje (6 ; 2013 ; Ljubljana)
        Sodobna zdravstvena nega ali Znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj : teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje : zbornik prispevkov / 6. šola za klinične mentorje, [Ljubljana, 31. januar 2015 in 5. februar 2013 ; urednici Brigita Skela Savič, Simona Hvalič Touzery]. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2013 (Ljubljana : Salve). - 271 str. : ilustr. ; 24 cm

Prispevki v slov., hrv. ali angl. - 150 izv. - Bibliografija ter izvleček v slov. ali hrv. ali/in angl. pri vseh prispevkih. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Integracija znanja in potreb v raziskovanju : razvojni in raziskovalni oddelki v zdravstveni negi / 4. šola raziskovanja z mednarodno udeležbo, [22. november 2012, Ljubljana]

ISBN 978-961-6888-05-9
a) Zdravstvena nega - Raziskovalno delo - Posvetovanja b) Zdravstvena nega - Kvaliteta - Posvetovanja c) Zdravstvena nega - Modeli - Posvetovanja d) Pacienti - Varnost - Posvetovanja e) zborniki

616-083:005.336.3(082)
001.891:616-083(082)
614.253.83(082)
COBISS.SI-ID 72774401

137.
ŠTEFANEC, Vladimir P.
        Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov / Vladimir P. Stefanec [!]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 209 str. ; 20 cm

600 izv. - Večernica, 2015

ISBN 978-961-241-802-1
a) Drugačnost - Strpnost - V mladinskem leposlovju b) Mladostniki - Odnosi - V mladinskem leposlovju c) Koncerti - Glasba - Punk - V mladinskem leposlovju

821.163.6-93-311.2
COBISS.SI-ID 272720128

138.
        T-Kit 8 : Social inclusion / editors of therevised edition: Adina Marina Calafateanu, Miguel Angel Garcia Lopez. - Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2017. - 114 str. : ilustr. ; 29 cm. - (T-Kit ; no. 8) (The training kits series)

Na ov.: "Youth partnership: partnership between the European Commission and the Council of Europe in the field of youth". - Bibliografija: str. 113-114

ISBN 978-92-871-8325-5
a) socialna vključenost b) Evropa c) socialna izključenost d) inkluzija e) otroci in mladina f) mladinsko delo

316.344.7:374(4)
COBISS.SI-ID 4933989

139.
        TECHNOLOGY in counselling and psychotherapy : a practitioner's guide / edited by Stephen Goss and Kate Anthony. - Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2003. - XX, 217 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://www.loc.gov/catdir/toc/hol041/2003040525.html
Sorodni elektronski vir: http://www.loc.gov/catdir/description/hol041/2003040525.html. - Bibliografija: str. [207-208]. - Kazalo

ISBN 1-4039-0060-4 (broš.)
a) psihoterapija - svetovanje - informacijska tehnologija - vodniki b) Counseling - Computer network resources c) Counseling - Computer programs d) Psychotherapy - Computer network resources e) Psychotherapy - Computer programs f) spletno svetovanje g) internet h) elektronska pošta

615.851:004(036)
COBISS.SI-ID 52475649

140.
        TERENSKO delo : institucionalni, javni in zasebni prostori socialnega dela / Vida Miloševič Arnold ... [et al.] ; uredili Vida Miloševič Arnold, Špela Urh. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 158 str. ; 24 cm. - (Zbirka Katalog socialnega dela)

300 izv. - Bibliografija: str. 147-151. - Kazali

ISBN 978-961-6569-29-3
a) institucionalni prostor b) zasebni prostor c) javni prostor d) skupnost e) socialno delo

364.4:316.334.55/.56
COBISS.SI-ID 248363520

141.
TEZZA, Cristóvão
        Večni sin / Cristóvão Tezza ; prevedla in spremno besedo napisala Katja Zakrajšek. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 199 str. ; 23 cm

Prevod dela: O filho eterno. - 600 izv.

ISBN 978-961-241-751-2
a) Tezza, Cristóvão (1952-) b) Downov sindrom - Otroci - V leposlovju

821.134.3(81)-31
821.134.3(81).09Tezza C.
COBISS.SI-ID 268152320

142.
THAYER, Robert E., 1935-
        The origin of everyday moods : managing energy, tension, and stress / Robert E. Thayer. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1996. - X, 276 str. ; 24 cm

ISBN 0-19-508791-7
a) psihologija - etologija - psihoterapija - psihotehnika b) razpoloženja c) čustva d) stres e) samoobvladovanje

159.929:159.98+615.815
COBISS.SI-ID 40416001

143.
TORNSTAM, Lars, 1943-2016
        Gerotranscendenca : razvojna teorija o dobrem staranju / Lars Tornstam ; [prevod Tomaž Gerdina ; spremna beseda Otto Gerdina]. - Ljubljana : Opro, zavod za aplikativne študije, 2017. - 194 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Prevod dela: Gerotranscendence: a developmental theory of positive aging. - Bibliografija: str. 191-192

ISBN 978-961-94287-0-2
a) Staranje b) stari ljudje c) socialna gerontologija d) gerotranscendenca

316.346.32-053.9
612.67
COBISS.SI-ID 291750144

144.
TRAYNOR, Pamela
        Roads to recovery : inspiring stories from survivors of illness, accident and loss / Pamela Traynor. - St. Leonards : Allen & Unwin, 1997. - XII, 270 str. ; 22 cm : ilustr.

ISBN 978-1-86448-195-2
a) življenjske zgodbe b) preživeli c) okrevanje d) travme

159.94:82-3
COBISS.SI-ID 4881765

145.
UČAKAR, Tjaša
        Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju / Tjaša Učakar. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 205 str. : tabele ; 23 cm. - (Zbirka Dela / Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo ; 2017, 4)

200 izv. - Migracije, EU in neoliberalni duh / Ksenija Vidmar Horvat: str. 5-6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 195-201. - Abstract. - Kazalo

ISBN 978-961-237-941-4
a) Evropska unija - Migracijska politika b) Migracije - Evropa c) Migracijska politika d) Migration policy e) Države Evropske unije f) European Union countries g) mednarodne migracije h) družbeni procesi i) družbena izključenost

314.15(4)
316.344.7+314.5(4)"20"
COBISS.SI-ID 290709760

146.
        USPEŠNO vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II : [zbornik projekta] / [urednici Marjeta Gašperšič, Darja Brezovar ; prevodi iz slovenščine v angleščino Andreja Rezelj, Nikolina Pleše]. - Kočevje : Ljudska univerza, 2012 ([Novo mesto] : S. Opara). - 199 str. : ilustr. ; 30 cm

Nasl. na ov. tudi v angl.: Successful inclusion of Roma into education II. - Dodatek k nasl. naveden v CIP-u. - Besedilo v slov., dva prispevka prevedena tudi v angl. - 2.500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Povzetek v slov. in/ali angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-269-838-6
a) Romi - Izobraževanje - Projekti - Slovenija - Zborniki b) vzgojnoizobraževalni proces c) medkulturni dialog d) projektno delo e) osnovne šole f) romski pomočniki

376-054.57(497.4=214.58)(082)
COBISS.SI-ID 264136960

147.
        UTOPIJE - še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju / [Neven Borak ... [et al.] ; ureditev Neda Pagon, Saša Pagon]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2015 ([Ljubljana] : Studio print). - 524 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

400 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Povzetki na koncu knjige

ISBN 978-961-6798-61-7
a) Utopija - Zborniki b) Filozofija c) Philosophy d) Filozofija kulture e) Philosophy of culture

141.81(082)
130.2(082)
COBISS.SI-ID 283764736

148.
        UVOD v civilno pravo / Miha Juhart ... [et al.] ; [stvarno kazalo sestavil Gregor Dugar]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2016 ([Ljubljana] : Demat). - 316 str. ; 24 cm

150 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-204-467-1
a) Civilno pravo - Učbeniki za visoke šole b) pravna razmerja c) pravni subjekti d) pravice e) pravni posli f) zastopanje g) odškodninska obveznost h) osebnostne pravice i) intelektualna lastnina

347.1(497.4)(075.8)
COBISS.SI-ID 284304640

149.
VAN Reybrouck, David
        Proti volitvam / David Van Reybrouck ; [prevod Katarina Rotar, Tanja Mlaker (Epilog)]. - Ljubljana : Krtina, 2017. - 153 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt, ISSN 1408-1105 ; 185)

Prevod dela: Tegen verkiezingen. - 400 izv.

ISBN 978-961-260-108-9
a) Demokracija b) Democracy c) Volitve d) Elections e) politika f) volilni sistem g) parlament h) žreb i) žrebanje j) senat k) demokratične inovacije

321.7
COBISS.SI-ID 292362240

150.
VERHAEGHE, Paul
        Identiteta / Paul Verhaeghe ; [prevod Zdenka Kristan]. - Mengeš : Ciceron, 2016 ([Ljubljana] : Primitus). - 274 str. ; 20 cm

Prevod dela: Identiteit. - Nasl. na ov. in na hrbtu: Identiteta v času neoliberalizma, izgubljenih vrednot in anonimne avtoritete. - O avtorju in delu na zavihkih ov. - Tisk na zahtevo. - Bibliografija: str. 267-274 in opombe: str. 263-266

ISBN 978-961-6627-68-9
a) Identiteta - Družbeni vidik b) Neoliberalizem c) pedagoška sociologija d) psihoanaliza e) psihoterapija

159.923.2:316.323.6
COBISS.SI-ID 287426048

151.
        VKLJUČUJOČA šola : priročnik za učitelje in strokovne delavce / Jana Grah [et al.] ; [ilustracije Davor Grgičević]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017 ([Ljubljana] : Present). - 1 mapa (6 zv.) : ilustr. ; 31 cm

Ov. nasl. - Bibliografija na koncu posameznega zv. - Vsebina: Zv. 1: Zakaj vključujoča šola / Jana Grah, Simona Rogič Ožek, Brigita Žarkovič Adlešič. - 28 str. ; Zv. 2: Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu / Ana Holcar Brunauer ... [et al.]. - 80 str. ; Zv. 3: Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost / Zora Rutar Ilc. - 40 str. ; Zv. 4: Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost / Zora Rutar Ilc, Simona Rogič Ožek, Jožica Gramc. - 32 str. ; Zv. 5: Tudi učitelji smo učenci / Mariza Skvarč, Andreja Čuk, Zora Rutar Ilc. - 36 str. ; Zv. 6: Vključevanje v vrtcu / Janja Cotič Pajntar in Nives Zore. - 32. str.

ISBN 978-961-03-0384-8
a) Preverjanje znanja - Priročniki b) Vrednotenje znanja - Priročniki c) šole d) otroški vrtci e) vzgoja f) izobraževanje g) otroci h) učenci i) inkluzija j) priročniki

37.01(035)
COBISS.SI-ID 292219648

152.
        VOM Erfahrenen zum Experten : wie Peers die Psychiatrie verändern / Jörg Utschakowski, Gyöngyver Sielaff, Thomas Bock (Hg.). - Bonn : Psychiatrie-Verlag, 2012. - 239 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 232-237

ISBN 978-3-88414-470-1
ISBN 978-3-88414-737-5 (pdf)
a) psihiatrija b) osebe s težavami v duševnem zdravju c) vzajemna podpora d) vrstniško vodene skupine e) vrstniška podpora f) zborniki g) psychiatry h) peer support

616.89(082)
COBISS.SI-ID 4890469

153.
WANASUNDERA, Leelangi
        Rural women in Sri Lanka's post-conflict rural economy / Leelangi Wanasundera. - [Colombo] : Centre for Women's Research Sri Lanka ; Bangkok : Food and Agriculture Organization of the United Nations, Regional Office for Asia and the Pacific, 2006. - VII, 43 str. ; 26 cm. - (RAP publication ; 2006/13)

Bibliografija: str. 39-43

ISBN 974-7946-87-4
a) kmečke ženske b) Šrilanka c) podeželje d) socialni položaj e) kmetijska politika f) raziskave

305(548.7)
COBISS.SI-ID 4867173

154.
WOOD, Andrew F., 1968-
        Online communication : linking technology, identity, and culture / Andrew F. Wood, Matthew J. Smith. - Mahwah, NJ ; London : L. Erlbaum Associates, 2001. - XXI, 225 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija pri vseh poglavjih. - Kazali

ISBN 0-8058-3731-0 (broš.)
a) Informacijska tehnologija - Družbeni vidik b) Komunikacije - Družbeni vidik c) Internet(računalniško omrežje) - Družbeni vidik d) računalniško posredovana komunikacija e) on-line odnosi f) on-line identiteta g) spletno nadlegovanje

004:316
COBISS.SI-ID 115716096

155.
        WORK-life balance in the modern workplace : interdisciplinary perspectives from work-family research, law and policy / editor Sarah De Groof. - Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, cop. 2017. - XXIV, 389 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Bulletin of comparative labour relations ; vol. 98)

Bibliografija z opombami na dnu str. in na koncu posameznih poglavij

ISBN 978-90-411-8630-0
ISBN 978-90-411-8648-5 (el. knjiga)
a) pravo b) delovno pravo c) delovna mesta d) poklicno življenje e) družinsko življenje f) usklajevanje

349.2
COBISS.SI-ID 4882277

156.
        YOUTH-community partnerships for adolescent alcohol prevention / Andrea J. Romero, editor. - Cham : Springer, 2016. - VIII, 273 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-3-319-26028-0
ISBN 978-3-319-26030-3 (el. knjiga)
a) mladi b) alkohol c) preventiva d) skupnost e) delo z mladimi f) zborniki

364.4-053.2/.6:613.81(082)
COBISS.SI-ID 4929125

157.
        ZAKON o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) : (neuradno prečiščeno besedilo) : s komentarjem / avtorice [komentarja] Nataša Pirc Musar ... [et al.] ; urednici Nataša Pirc Musar, Tina Kraigher Mišič. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2017 ([Begunje] : Cicero). - 445 str. ; 25 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)

250 izv. - Bibliografija: str. 425-445

ISBN 978-961-204-610-1 (trda vezava)
a) Osebni podatki - Pravno varstvo - Slovenija - Zakoni b) Varstvo podatkov - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) Personal data d) Data protection e) Slovenija f) civilno pravo g) informacije h) javno obveščanje i) varstvo podatkov j) pravice k) zakoni l) Slovenia m) civil law n) information o) public information p) data protection q) rights r) laws

347.18(497.4)(094)
342.738(497.4)(094)
COBISS.SI-ID 290205696

158.
        ZALOŽNIŠKI standardi : kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji / Branka Bizjak Zabukovec ... [et al.] ; [uredili Andrej Blatnik, Miha Kovač in Samo Rugelj]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2017 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 342 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Bralna znamenja / Cankarjeva založba)

500 izv. - O avtorjih: str. 331-335. - Bibliografija: str. 317-330. - Kazalo

ISBN 978-961-282-237-8
a) Založništvo - Standardi b) knjižni trg c) Slovenija d) elektronsko založništvo e) knjige f) marketing g) avtorske pravice h) uredniški postopki i) knjižne ilustracije j) grafično oblikovanje

006:655.41(497.4)
COBISS.SI-ID 291240960

159.
ZVEZA društev za socialno gerontologijo Slovenije
        [Trideset]
        30 let programa Skupine starih ljudi za samopomoč / [izdajatelj Zveza društev za socialno gerontologijo ; uredili Radojka Hižman, glavni ur. ... et al.]. - Maribor : Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, 2017 (Tacen : Artelj). - 156 str. : ilustr. ; 24 cm

1.200 izv. - Avtorji prispevkov: str. 154

ISBN 978-961-92904-4-6
a) Stari ljudje - Skupine za samopomoč b) georontologija c) društva d) delovanje e) albumi

364-42-053.9
COBISS.SI-ID 290319360

160.
ŽIDANIK, Miloš
        Sindrom odvisnosti od alkohola : priročnik za strokovnjake, ki se ukvarjajo z osebami z odvisnostjo in vse druge bralce, ki jih zanimajo posledice škodljivega uživanja alkohola / Miloš Židanik, Zdenka Čebašek-Travnik. - Maribor : Dispanzer za zdravljenje alkoholizma in drugih odvisnosti, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca ; Ljubljana : Psihiatrična klinika, 2003 (Maribor : Tiskarna tehniških fakultet). - 104 str. : graf. prikazi ; 23 cm

O avtorjih na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 101-104

ISBN 961-90806-5-3 (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca)
a) Alkoholizem - Patogeneza - Priročniki b) Duševne motnje - Alkoholiki - Priročniki c) Alkoholizem - Zdravstvene posledice - Priročniki d) Alkoholizem - Zdravljenje - Priročniki

613.81(035)
COBISS.SI-ID 124614400

161.
        ŽIVETI z demenco doma : vodnik o demenci za svojce / [uredniški odbor Štefanija L. Zlobec ... [et al.] ; akvareli Jonas T. Daatland]. - 2. izd. - Ljubljana : Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2017 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 92 str. : ilustr. ; 24 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 90-91

ISBN 978-961-90898-6-6
a) Demenca - Simptomi - Priročniki b) Demenca - Bolniki - Pomoč - Priročniki c) Negovalci - Medosebne komunikacije - Bolniki - Priročniki d) Alzheimerjeva bolezen

616.892.3(035)
COBISS.SI-ID 290693376