COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISSKnjiž. novosti sep.-dec. 2015


1.
        ACTIVATION or workfare? : governance and neo-liberal convergence / edited by Ivar Lødemel and Amilcar Moreira. - New York : Oxford University Press, 2014. - XII, 367 str. ; 25 cm : ilustr. - (International policy exchange series)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-977358-9
a) Evropska Unija b) socialna politika c) država blaginje d) Združene države Amerike e) zborniki

304(082)
COBISS.SI-ID 4440421

2.
        AGEING in contexts of migration / edited by Ute Karl and Sandra Torres. - London ; New York : Routledge, 2016. - XX, 203 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Routledge advances in sociology ; 132)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73806-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-81760-6 ! (el. knjiga)
a) migracije b) starejši imigranti c) upokojitev d) globalizacija e) zborniki

331.556.44-053.9-054.72(082)
COBISS.SI-ID 4373093

3.
        AKTIVISTKINJE : kako 'opismeniti' teoriju / Vesna Barilar ... [et al.]. - Zagreb : Centar za ženske studije, 2000. - 317 str. ; 23 cm

Includes bibliographical references (p. 305-315)

ISBN 953-97414-4-0
a) Women - Croatia - Social conditions b) Women social reformers - Croatia c) Feminism - Croatia d) Women's rights - Croatia e) feminizem f) ženske študije g) civilna iniciativa h) žensko gibanje i) Hrvaška

396
COBISS.SI-ID 22763106

4.
ALAPONT, Pasqual, 1963-
        Martin pekel / Pasqual Alapont ; [prevedla Barbara Pregelj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 153 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: L'infern de Marta. - 650 izv. - Maska ljubezni / Vicente Garrido: str. 109-150. - O avtorju: str. 152-153

ISBN 978-961-272-016-2
a) Ženske - Zloraba - V mladinskem leposlovju b) Ženske - Nasilje - Preprečevanje c) nasilje d) leposlovje

821.134.2-93-32
343.62-055.2
COBISS.SI-ID 250823680

5.
ALKALAJ, Mišo
        Kaj je res o GSO / [avtorja Mišo Alkalaj in Borut Bohanec]. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, 2015 (Ljubljana : Rotosi). - 44, 44 str. : ilustr. ; 23 cm

Avtorja navedena v kolofonu. - 1. izd. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Vsebuje tudi besedilo, tiskano v obratni smeri: Kaj ni res o GSO / [avtorja Mišo Alkalaj in Borut Bohanec]

ISBN 978-961-6379-33-5
a) Gensko spremenjeni organizmi

604.6
COBISS.SI-ID 281410304

6.
        ANALIZA sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji / avtorice in avtorji Darja Zaviršek ... [et al.] ; [prevod povzetka Gregor Fajdiga]. - Ljubljana : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2015 (Begunje : Cicero). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm

555 izv. - Povzetek ; Summary. - Bibliografija: str. 109-113. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93883-0-3
a) Osebe s posebnimi potrebami - Socialno varstvo - Slovenija b) funkcionalno ovirani ljudje c) institucionalno varstvo d) deinstitucionalizacija e) nevladne organizacije

364.4-056(497.4)
COBISS.SI-ID 281152000

7.
        ANALYSING social work communication : discourse in practice / edited by Christopher Hall ... [et al.]. - London ; New York : Routledge, 2014. - X, 207 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in social work)

Bibliografija: str. 183-202. - Kazali

ISBN 978-0-415-63682-7 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-08496-0 ! (e-knjiga)
a) socialno delo b) komunikacija c) socialne službe d) zborniki

36(082)
COBISS.SI-ID 4362085

8.
AXINN, June
        Social welfare : a history of the American response to need / June Axinn, Herman Levin. - 2nd ed. - New York [etc.] : Harper & Row, 1982. - XIV, 351 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 173-179. - Kazalo

ISBN 0-06-040399-3
a) Social welfare b) socialna politika c) socialna varnost d) socialno skrbstvo e) ZDA f) ukrepi g) revščina h) zgodovinski vidik

364(73)(091)
COBISS.SI-ID 4366693

9.
BABER, Kristine M.
        Women and families : feminist reconstructions / Kristine M. Baber and Katherine R. Allen. - New York ; London : Guilford Press, 1992. - XI, 276 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 238-267. - Kazalo

ISBN 0-89862-082-1
ISBN 0-89862-083-X (broš.)
a) ženske b) družina c) feminizem d) spolne vloge

305
COBISS.SI-ID 4379493

10.
BALDWIN, Clive, 1962-
        Narrative social work : theory and application / Clive Baldwin. - Bristol ; Chicago : Policy Press, 2013. - IX, 161 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 139-157. - Kazalo

ISBN 978-1-84742-826-4 (trda vezava)
ISBN 978-1-84742-825-7 (broš.)
a) socialno delo b) pripovedi c) narativne metode d) narativne teorije

36
COBISS.SI-ID 4365413

11.
BARTHES, Roland
        Mitologije / Roland Barthes ; [prevedla Vera Troha ; spremna beseda Jure Simoniti]. - Ljubljana : Krtina, 2015. - 229 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Mythologies

ISBN 978-961-260-086-0
a) Mitologija

398.22
COBISS.SI-ID 281347072

12.
BAŠIĆ-Hrvatin, Sandra
        In temu pravite medijski trg? : vloga države v medijskem sektorju v Sloveniji / Sandra B. Hrvatin, Brankica Petković. - Ljubjana : Mirovni inštitut, 2007. - 181 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Mediawatch)

Bibliografija z opombami navedena pod črto

ISBN 978-961-6455-48-0
a) javnost b) mediji c) država d) tiskani mediji e) dnevniki f) oglaševanje g) radio h) televizija i) cerkev j) komuniciranje

316.774
659.3/.4
COBISS.SI-ID 236506368

13.
BEAVER, Marion L.
        Clinical social work practice with the eldery : primary, secondary, and tertiary intervention / Marion L. Beaver, Don A. Miller. - 2nd ed. - Belmont : Wadsworth, 1992. - XVIII, 414 str. ; 24 cm

Biblography: str. 375-399. - Kazali

ISBN 0-534-17130-3
a) socialno delo b) praksa c) stri ljudje

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4367461

14.
        BECOMING a social worker : global narratives / edited by Viviene E. Cree. - 2nd ed. - London ; New York : Routledge, 2013. - XI, 228 str. ; 25 cm. - (Student social work)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-66595-7
ISBN 978-0-415-66694-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-06687-4 (el. knjiga)
a) Social workers - Case studies b) socialno delo c) socialni delavci d) socialne službe e) avtobiografije f) študije primera

364.6
COBISS.SI-ID 4358757

15.
BELLAMY, Alex J., 1975-
        The responsibility to protect : a defense / Alex J. Bellamy. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2015. - VIII, 212 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 205-207. - Kazalo

ISBN 978-0-19-870411-9
a) mednarodna skupnost b) svetovna politika c) mednarodna varnost d) humanitarna intervencija e) mirovne sile f) obramba g) množična grozodejstva h) Združeni narodi

355.357:341.485
COBISS.SI-ID 4443237

16.
BERG-Schlosser, Dirk
        Mixed methods in comparative politics : principles and applications / Dirk Berg-Schlosser. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2012. - XI, 245 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Research methods series)

Bibliografija: str.230-242. - Kazalo

ISBN 978-0-230-36177-5
a) kvalitativna komparativna analiza b) družboslovno raziskovanje c) metodologija raziskovanja

303
COBISS.SI-ID 4402021

17.
        BESEDNI most : usposabljanje pripadnikov romske skupnosti na področju jezika in vodenja kulturnih projektov / [avtorji besedil in fotografij Šukrana Hašimi ... [et al.] ; uredil Shemsedin Berisha ; prevod Ksenija Vidic]. - Maribor : Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, 2012 ([Maribor] : Macula Lunea). - 42 str. : ilustr. ; 21 cm

Uvodno besedilo v slov. in angl. - Potiskane notr. str. ov. - 300 izv.

ISBN 978-961-269-760-0
a) Nevladne organizacije - Projekti - Vodenje b) Kultura - Management c) Kultura - Projekti - Usposabljanje d) Romi - Izobraževanje

061.2:005.8
374.7(=214.58)
COBISS.SI-ID 262669568

18.
BLANK, Hanne
        Straight : the surprisingly short history of hetrosexuality / Hanne Blank. - Boston : Beacon Press, 2012. - XXVII, 228 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 181-213. - Kazalo

ISBN 978-0-8070-4459-9
a) heteroseksualnost b) homoseksualnost c) zgodovinski vidik

316.367(091)
COBISS.SI-ID 4426597

19.
BOBEN-Bardutzky, Darja
        Kurja šola, mačja šola / Darja Boben Bardutzky. - 2. natis. - Šmarje-Sap : Buča, 2008 (Ljubljana : Korotan). - 133 str. ; 18 cm

ISBN 978-961-6704-06-9
a) Šola - V leposlovju b) leposlovje c) šola d) socialna sprejetost e) knjige za otroke

821.163.6-32
COBISS.SI-ID 241466880

20.
BOSWORTH, Mary
        Inside immigration detention / Mary Bosworth. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XIV, 283 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 245-270. - Kazalo

ISBN 978-0-19-967547-0
ISBN 978-0-19-872257-1 (broš.)
a) imigracije b) prebežniki c) begunci d) prosilci za azil e) imigranti f) zbirni centri g) človekove pravice h) kakovost življenja

316.728-054.7
COBISS.SI-ID 4325733

21.
BOURDIEU, Pierre
        Moška dominacija / Pierre Bourdieu ; [prevod Jelka Kernev Štrajn ; spremna beseda Milica Antić Gaber in Veronika Tašner]. - Ljubljana : Sophia, 2010 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 175 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2010, 4)

Prevod dela: La domination masculine. - 500 izv. - Bourdieu, feminizem in moška dominacija / Milica Antić Gaber, Veronika Tašner: str. 145-168. - Bibliografija: str. 168-170. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-24-5
a) Bourdieu, Pierre (1930-2002) b) Moški - Družbena moč c) Ženske - Družbeni položaj d) Spol - Družbena vloga e) Odnosi med spoloma

316.346.2
305
COBISS.SI-ID 254103552

22.
BRAND, Russell
        Revolucija / Russell Brand ; iz angleščine prevedla Polona Glavan. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 349 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Revolution. - Črki e in l v nasl. sta obrnjeni. - Dodatek k nasl. v CIP-u: Tisti božanski, pobalinski iskri v vas. - 1.500 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. - Kazalo

ISBN 978-961-274-336-9 (gibka vezava)
ISBN 978-961-274-337-6 (broš.)
a) Brand, Russell (1975-) - Družbeni nazori b) družbene razmere c) družbena gibanja d) družbena angažiranost e) politična participacija

308
821.111-92
COBISS.SI-ID 279880192

23.
BŘEZINOVÁ, Ivona, 1964-
        Bombonček za dedija Edija / Ivona Březinová ; [Ilustracije Eva Mastníková ; prevedla Diana Pungeršič]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 74 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Prva z(o)renja)

Prevod dela: Lentilka pro dědu Edu. - 650 izv. - Spremna beseda / Petr Žižkovský: str. 3

ISBN 978-961-272-176-3
a) Alzheimerjeva bolezen - V otroškem leposlovju b) demenca c) stari ljudje d) leposlovje za otroke

821.162.3-93-32
COBISS.SI-ID 277574400

24.
BRIGGS, Asa
        Socialna zgodovina medijev : od Gutenberga do interneta / Asa Briggs in Peter Burke ; prevod Marjan Sedmak ; [spremna beseda Sandra B. Hrvatin in Marko Prpič]. - Ljubljana : Sophia, 2005 (Ljubljana : Rotosi). - IX, 380 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Razgledi ; 2005, 2)

Prevod dela: A social history of the media. - Bibliografija: str. 339-355. - Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 961-6294-67-9
a) Množični mediji - Zgodovina b) Množični mediji - Družbeni vidik c) Socialna zgodovina - Medijska sredstva d) Socialna zgodovina - Tiskani mediji e) mediji f) tisk g) javnost h) Evropa i) izumi j) informacije k) izobraževanje l) kibernetika m) uporaba računalnika n) internet o) računalniške mreže

659.3/.4(091)
COBISS.SI-ID 221968384

25.
BROCHER, Tobias
        Skupinska dinamika in izobraževanje odraslih / Tobias Brocher ; [prev. Danica Marion]. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1972. - 117 str. ; 20 cm

Prevod dela: Gruppendynamik und Erwachsenenbildung
a) skupinska dinamika b) odrasli c) izobraževanje d) učne metode e) andragogika

374.7:371.311.4
371.311.4:374.7
COBISS.SI-ID 7259393

26.
BROEKHOF, Kees
        Preparing for the future : minorities, migration and integration policies in western and central European countries: beckgrounds, trends and prospects / Kees Broekhof;Mieke den Elt;Jo Kloprogge. - Utrecht : Sardes educational services, 2003. - 76 str. ; 23 cm. - (Sardes European accession series ; Vol. 1)

ISBN 90-5563-060-8
a) manjšine b) narodne manjšine c) etnične manjšine d) kulturne manjšine e) integracijska politika f) izobraževanje g) imigracija h) Nizozemska i) Zahodna Evropa j) manjšinska politika k) Evropska unija l) Češka m) Madžarska n) Nizozemska o) Poljska p) Slovenija

COBISS.SI-ID 567372

27.
BROEKHOF, Kees
        Prospects for language education in multilingual societies / Kees Broekhof: Hans Cohen de Lara. - Utrecht : Sardes educational services, 2003. - 45 str. ; 23 cm. - (Sardes European accession series ; Vol. 2)

ISBN 90-5563-059-4
a) večnacionalne družbe b) integracijska politika c) izobraževanje d) učenje jezika e) jezikovna pedagogika f) Evropska unija g) Češka h) Madžarska i) Nizozemska j) Poljska k) Slovenija

COBISS.SI-ID 567628

28.
BRYSK, Alison, 1960-
        Speaking rights to power : constructing political will / Alison Brysk. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - XV, 252 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 216-243. - Kazalo. - Vsebina: Introduction: Rhetoric For Rights ; Speaking rights. Why We Care: Constructing solidarity ; The message: Human rights as global social imagination ; Hearts and Minds: The politics of persuasion ; Historical repertoires: Attention must be paid. Solidarity: The Dreyfus Affair ; Internationalism: The Spanish Civil War ; Symbolism: The Holocaust ; Globalization: Revolution 2.0 ; Voices: heroes, martyrs, witnesses, and experts. Heroes and martyrs ; Witnesses and experts ; The message matters: framing the claim. Poster children and sex slavery: framing human trafficking ; Reframing FGM ; Human rights in Colombia: when frames fail ; The rhetoric of recognition: Darfur vs. Congo ; Plotting rights: The power of performance. From tragedy to testimonial ; Allegory as protest performance: Indian Summer ; The Power of Parody ; Mobilizing media: Is there an app for that?. Iran: The revolution will not be televised ; China: The Long March to human rights ; The Arab Spring: The Face book path to freedom ; Kony 2012: When buzz is not enough ; Audiences: Constructing cosmopolitans. Building communities of conscience: Scholars at Risk ; Inter-ethnic solidarity ; Across the great divide: Men who care about violence against women ; Constructing political will. Another world is possible ; The power of persuasion: The Liberian civil war ; Acting globally

ISBN 978-0-19-998266-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-1-9998267-7 (broš.)
a) human rights b) politics c) communication d) človekove pravice e) politika f) komunikacija g) politična volja h) nastopanje i) občinstvo j) voditelji

342.7
COBISS.SI-ID 10826569

29.
BURCAR, Lilijana
        Disneyjeve priredbe literarnih besedil na presečišču družbenospolnega in neorasističnega diskurza / Lilijana Burcar. - Ljubljana : Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2015. - Str. 19-45

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 41-44. - Izvleček v slov. in angl. ter daljši povzetek v angl. - P. o.: Primerjalna književnost ; let. 38, št. 1, 2015
a) Disney, Walt (1901-1966) b) literatura in ideologija c) feministična literarna veda d) študije spolov e) otroška književnost f) priredbe literarnih del g) neokolonializem h) neorasizem i) literature and ideology j) feminist literary studies k) gender studies l) children's literature m) literary adaptations n) neocolonialism o) neoracism

82.091-93:305-055.2
FRASCATI:
6-200
COBISS.SI-ID 57918050

30.
BURGOS, Elisabeth
        Ime mi je Rigoberta Menchú : pričevanje gvatemalske Indijanke / Elisabeth Burgos ; [prevedel Jadran Sterle ; spremna beseda Gašper Kralj]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 336 str. : zvd. ; 20 cm + 1 razglednica. - (Rdeča zbirka)

Prevod dela: Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. - 500 izv. - Kdo se boji Rigoberte Menchú? / Gašper Kralj: str. 299-336. - Bibliografija: str. 293

ISBN 978-961-257-043-9
a) Menchú, Rigoberta (1959-) b) Indijanci - Družbeni položaj - Gvatemala c) Ženske - Družbeni položaj - Gvatemala d) Gvatemala - Družbene razmere

821.134.1-94
308(728.1)
929Menchú R.
COBISS.SI-ID 262779136

31.
CARRANZA, Maite, 1958-
        Zastrupljene besede / Maite Carranza ; iz katalonščine prevedla Veronika Rot. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 219 str. ; 24 cm. - (Zbirka Zorenja+)

Prevod dela: Palabras envenenadas. - 600 izv. - O avtorici: str. 219

ISBN 978-961-272-141-1
a) nasilje b) mladinska književnost c) leposlovje

821.134.1-93-311.2
COBISS.SI-ID 271667712

32.
CASTELLANOS, Maria C.
        Manual de trabajo social / Maria C. Castellanos. - Reimpresión. - Coyoacán : La Prensa Médica Mexicana, 1991. - XX, 193 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo
a) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 4374117

33.
CEGLAR, Irena
        Izkušnja materinstva žensk z intelektualno oviro : doktorska disertacija / Irena Ceglar. - Nova Gorica : [I. Ceglar], 2015. - [6], 184 str., [63] str. pril. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Mentor Darja Zaviršek, somentorica Nevenka Podgornik. - Bibliografija: str. 164-184. - Povzetek ; Abstract. - Fak. za upor. družb. študije v Novi Gorici
a) materinstvo b) ženske c) osebe z intelektualno oviro d) podporne mreže e) družbeni odnosi f) podpora

364.65-056.26-055.2(043.3)
COBISS.SI-ID 4447077

34.
CHURCH, Jennifer, 1954-
        Possibilities of perception / Jennifer Church. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - IX, 284 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 267-280. - Kazalo

ISBN 978-0-19-967844-0
a) zaznavanje b) domišljija c) epistemologija

165
COBISS.SI-ID 4440933

35.
        COMMUNITY economic development in social work / Steven D. Soifer ... [et al.]. - New York : Columbia University Press, 2014. - XI, 567 str. ; 23 cm. - (Foundations of social work knowledge)

Bibliografija: str. 499-537. - Kazalo

ISBN 978-0-231-13394-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-231-13395-1 (broš.)
ISBN 978-0-231-50857-5 (el. knjiga)
a) socialno delo b) skupnost c) ekonomski razvoj

36
COBISS.SI-ID 4435301

36.
        COMMUNITY prevention of alcohol problems / edited by Marja Holmila ; foreword by Sally Casswell. - Basingstoke ; London : Macmillan Press : World Health Organization Europe, 1997. - XV, 251 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. 225-241. - Kazalo

ISBN 978-0-333-64839-1
ISBN 0-333-64839-0 (trda vezava)
ISBN 0-333-64840-4 (broš.)
a) alkoholizem b) alkohol c) lokalna skupnost d) preventiva e) zborniki

364-787.26:616.81
COBISS.SI-ID 4448613

37.
CONLEY, Hazel
        Gender equality in public services : chasing the dream / Hazel Conley and Margaret Page. - London ; New York : Routledge, 2015. - XIX, 147 str. ; 25 cm. - (Routledge studies in management, organizations and society ; 32)

Bibliografija: str. 130-140. - Kazalo

ISBN 978-0-415-62776-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-10177-3 (e-knjiga)
a) ženske študije b) enakopravnost c) javni sektor d) spolna diskriminacija e) javne storitve

305:331.1
COBISS.SI-ID 4361829

38.
        The CONTEMPORARY Giddens : social theory in a globalizing age / edited by Christopher G. A. Bryant and David Jary. - Digital printing. - Basingstoke ; New York : Palgrave, 2001. - XVIII, 331 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 271-320 in na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-333-77904-0
ISBN 0-333-77904-5 (trda vezava)
ISBN 0-333-77905-3 (broš.)
a) Giddens, Anthony (1938-) - Sociološke teorije b) sociaologija c) Globalizacija d) kapitalizem e) zborniki

316(082)
COBISS.SI-ID 4446309

39.
CONYNE, Robert K.
        Counseling for wellness and prevention : helping people become empowered in systems and settings / Robert K. Conyne. - 3rd ed. - New York ; London : Routledge, 2015. - XVIII, 241 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-74313-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-74314-3 (broš.)
ISBN 978-1-315-81384-4 (e-knjiga)
a) svetovanje b) psihoterapija c) duševno zdravje d) opolnomočenje

615.851
COBISS.SI-ID 4394085

40.
CORVINO, John, 1969-
        What's wrong with homosexuality? / John Corvino. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - 170 str. ; 19 cm

Bibliografija: str. 155-159. - Kazalo

ISBN 978-0-19-985631-2
a) homoseksualnost

316.367.7
COBISS.SI-ID 4444517

41.
COSTA, Marianne
        No woman's land / Marianne Costa ; prevedla Maja Gal Štromar. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([s. l.] : Belin). - 379 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje)

Prevod dela: No woman's land. - 700 izv. - O avtorici na prednjem zavihku ov.

ISBN 978-961-6897-59-4
a) leposlovje b) migranti

821.133.1-311.2
COBISS.SI-ID 76682497

42.
        CREATING new futures : settling children and youth from refugee backgrounds / editor Mary Crock. - Annandale ; Leichardt : The Federation Press, 2015. - XXII, 313 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 257-293. - Kazalo

ISBN 978-1-86287-999-7 (broš.)
a) begunci b) imigranti c) otroci in mladina d) izobraževanje e) socialna vključenost f) socialno delo g) Avstralija h) zborniki

364.65-054.73-053.2/.6(082)
COBISS.SI-ID 4425829

43.
CREME, Phyllis, 1942-
        Kako pisati na univerzi / Phyllis Creme, Mary R. Lea ; prevedla Mateja Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Writing at university. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 228-229. - Kazalo

ISBN 978-961-241-698-0
a) Strokovni sestavki - Metodologija - Priročniki b) Znanstveni sestavki - Metodologija - Priročniki

001.818(035)
COBISS.SI-ID 265280256

44.
CROWDER, George
        Theories of multiculturalism : an introduction / George Crowder. - Cambridge ; Malden : Polity Press, 2013. - IX, 239 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 220-234. - Kazalo

ISBN 978-0-7456-3626-9 (broš.)
ISBN 978-0-7456-3625-2 (trda vezava)
a) Multiculturalism b) multikulturalizem c) liberalizem d) kulturni sistemi e) pravice f) politične teorije

316:130.2
COBISS.SI-ID 4365157

45.
CROWLEY, Katherine
        Delo s teboj me ubija : izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu / Katherine Crowley in Kathi Elster ; [prevedla Emanuela Malačič Kladnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - XXI, 230 str. ; 23 str. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Working with you is killing me. - 1.000 izv. - Izjemno čtivo tako za vodje kot za zaposlene / Snežana Kragelj: str. XI-XIII. - Knjiga, vredna vašega časa / Nenad Filipović: str. XIV. - Kazalo

ISBN 978-961-93646-8-0
a) Delovno okolje - Medosebni odnosi - Priročniki b) zaposleni c) čustva

331.104.2(035)
COBISS.SI-ID 280110336

46.
CVETEK, Slavko
        Učenje in poučevanje v visokošolskem izobraževanju : teorija in praksa / Slavko Cvetek ; [predgovor Barica Marentič Požarnik]. - Ljubljana : Buča, 2015 ([Maribor] : Designstudio). - IX, 202 str. : ilustr. ; 23 cm

150 izv. - Predgovor / Barica Marentič Požarnik: str. I-IV. - Bibliografija: str. 175-198. - Kazalo

ISBN 978-961-6704-53-3
ISBN 978-961-281-973-6 !
a) Visoko šolstvo - Izobraževanje b) pouk c) učenje d) raziskovalno delo e) kurikulum f) visokošolski študij

378.1
COBISS.SI-ID 281575680

47.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Psihodinamski procesi v družinski skupini : prispevek k razvidnosti družinske skupine / Gabi Čačinovič Vogrinčič. - 1. natis. - Ljubljana : Advance, 1992 (Brežice : Z&R print). - XI, 225 str. ; 21 cm. - (Zbirka Boetika)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 215-225
a) družina b) skupinska dinamika c) psihodinamika d) učbeniki FSD

159.922.27:316.356.2
316.356.2:159.922.27
COBISS.SI-ID 29857536

48.
ČAČINOVIČ Vogrinčič, Gabi
        Soustvarjanje v šoli : učenje kot pogovor / Gabi Čačinovič Vogrinčič ; [spremna beseda Andreja Barle Lakota ; ilustracije Božo Kos]. - 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2008 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 91 str. : ilustr. ; 24 cm

1.350 izv. - Od instrumentalne k etični razsežnosti učenja / Andreja Barle Lakota: str. 73-82. - O avtorici: str. 83. - Bibliografija: str. 84-85. - Kazali

ISBN 978-961-234-661-4
a) Pouk - Metodika b) Pouk - Pedagoška psihologija c) Učenje d) Učitelji - Medosebni odnosi - Učenci

371.3
37.015.3
COBISS.SI-ID 239161600

49.
ČAČINOVIČ-Puhovski, Nadežda
        U ženskom ključu : ogledi u teoriji kulture / Nadežda Čačinović. - Zagreb : Centar za ženske studije, 2000. - VI, 176 str. ; 21 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 953-97414-5-9
a) kultura b) literatura c) ženske d) identiteta e) feminizem f) pisateljice

305
COBISS.SI-ID 645005

50.
DANES, Kay
        Families behind bars : stories of injustice, endurance and hope / Kay Danes. - Sidney [etc.] : New Holland, cop. 2008. - 288 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-74110-6763
a) Zaporniki - Družinski odnosi

343.811:173.7=111
COBISS.SI-ID 20073527

51.
DAVIS, Ronald D.
        Dar disleksije : zakaj nekateri pametni ljudje ne znajo brati in kako se tega lahko naučijo / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun. - Ljubljana : V. B. Z., 2008. - 259 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Strokovno poljudna / V. B. Z. ; 2)

Prevod dela: The gift of dyslexia. - Kazalo

ISBN 978-961-6468-47-3
a) Disleksija b) Učenci - Učne težave

616.89-008.434.5
376
COBISS.SI-ID 241971712

52.
DEAKIN, Nicholas, 1936-
        Public welfare services and social exclusion : the development of consumer-oriented initiatives in the European union / Nicholas Deakin, Ann Davis, Neil Thomas. - Luxembourg : Office for official publications of the European communities, 1995. - XI, 150 str. ; 24 cm

ISBN 92-827-4907-X
a) potrošniki b) socialno delo c) socialne službe d) socialna izključenost e) Evropska unija

364
COBISS.SI-ID 38787073

53.
        DEVELOPMENT and welfare policy in South Asia / [edited by] Gabriele Koehler and Deepta Chopra. - London ; New York : Routledge, 2014. - XX, 228 str. ; 25 cm : ilustr. - (Routledge explorations in development studies)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-82053-0
ISBN 978-0-203-38625-5 (e-knjiga)
a) država blaginje b) socialna politika c) ekonomski razvoj d) južna Azija e) zborniki

316.323.65(292.56)(082)
COBISS.SI-ID 4361573

54.
DICKSON, Anne, 1946-
        Prave besede za težavne pogovore / Anne Dickson ; [prevedla Andželka Korošec, Marko Škorjak]. - Ljubljana : Iskanja, 2007 ([Ljubljana] : Cicero). - 207 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Difficult conversations

ISBN 978-961-6058-43-8
a) Komuniciranje - Priročniki b) Medosebne komunikacije - Priročniki c) verbalne komunikacije d) medosebni odnosi e) psihološki nasveti

159.913(035)
316.772
177.2
COBISS.SI-ID 235570944

55.
DOUPONA Horvat, Marjeta, 1967-
        Pragmatika legitimizacije : retorika begunske politike v Sloveniji / Marjeta Doupona Horvat, Jef Verschueren, Igor Ž. Žagar ; [prevod Igor Ž. Žagar]. - Ljubljana : Open Society Institute, 1998. - 38, 39 str. ; 24 cm. - (Mediawatch)

Vsebuje tudi original, tiskan v obratni smeri: The pragmatics of legitimation : the rhetoric of refugee policies in Slovenia

ISBN 961-6278-00-2
a) Begunci - Slovenija - 1992-1993 b) Politika - Jezikovna pragmatika - Slovenija c) begunci d) Slovenija e) vladna politika f) množični mediji g) politika h) jezikovna pragmatika i) retorika j) analiza diskurza

808.5:32(497.4)"1992/1993"
314.745.22(497.4)"1992/1993"
COBISS.SI-ID 72944384

56.
DUGGAN, Christopher
        Fascist voices : an intimate history of Mussolini's Italy / Christopher Duggan. - London : Vintage Books, 2013. - XXIII, 501 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 437-479. - Kazalo

ISBN 978-0-099-53989-6 (broš.)
a) Mussolini, Benito (1883-1945) b) fašizem c) Italija d) politični sistemi e) zgodovina

94(450)"1922/1945"
COBISS.SI-ID 4435813

57.
DUGGAN, Christopher
        The force of destiny : a history of Italy since 1796 / Christopher Duggan. - London : Penguin Books, 2008. - XXXI, 653 str. ; 20 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 588-625. - Kazalo

ISBN 978-0-141-01390-9 (broš.)
a) Italija b) zgodovina

94(450)
COBISS.SI-ID 4438373

58.
        EFFECTIVE observation in social work practice / edited by Maureen O'Loughlin & Steve O'Loughlin. - Los Angeles [etc.] : Sage ; London : Learning Matters, 2015. - XV, 95 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Transforming social work practice / editors Jonathan Parker and Greta Bradley)

Bibliografija: str. 86-91. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-8276-2
ISBN 978-1-4462-8277-9 (broš.)
a) socialno delo b) praksa socialnega dela c) opazovanje d) zborniki

36
COBISS.SI-ID 4435045

59.
        ELIMINATION of gender stereotypes: mission (im)possible? : conference report / edited by Maruša Gortnar ; [illustrations by Katarina Mrvar and Luka Mancini]. - Ljubljana : Government of the Republic of Slovenia, Office for Equal Opportunities, 2008 (Ljubljana : R-tisk). - 156 str. : ilustr. ; 21 cm

Dostopno tudi na: http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/Gender-Stereotypes_conference_report.pdf. - 500 izv. - Povzetek v slov. in angl.

ISBN 978-961-6298-13-1
a) Odnosi med spoloma - Stereotipi - Posvetovanja b) Slovenija c) spolne vloge d) enakopravnost e) izobrazba f) šolstvo g) spremembe h) stereotipi i) spolna diskriminacija j) Slovenia k) sex l) equality m) education n) educational system o) changes

305:316.647.8(063)
COBISS.SI-ID 239614208

60.
        EMPLOYMENT security and employability : a contribution to the flexicurity debate / authors: Lia Pacelli ... [et al.] ; [issued by] European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, cop. 2008. - 47 str. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.lex.unict.it/eurolabor/documentazione/altridoc/Security_employability_jul08.pdf . - Bibliografija: str. 43-47

ISBN 978-92-897-0828-9
a) Evropska unija b) European Union c) Politika zaposlovanja d) Employment policy e) Dostop do zaposlitve f) Job access g) Varnost delovnega mesta h) Job security i) Socialna varnost j) Social security k) Mobilnost delovne sile l) Labour mobility m) Države ES n) EC countries

331.5(061.1EU)
COBISS.SI-ID 667971

61.
ENTWICKLUNGSPARTNERINNENSCHAFT Donau - Quality in Inclusion. EQUAL. St. Pölten
        Sozialer Sektor im Wandel : zur Qualitätsdebatte und Beauftragung von Sozialer Arbeit / EntwicklungspartnerInnenschaft Donau - Quality in Inclusion (Hg.). - Linz : edition pro mente, 2007. - 367 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih sestavkov

ISBN 978-3-901409-88-2
ISBN 3-901409-88-2
a) socialno delo b) kakovost dela c) načrtovanje kakovosti

36
COBISS.SI-ID 4394597

62.
EPLEY, Nicholas
        Mindwise : how we understand what others think, believe, feel and want / Nicholas Epley. - London : Penguin Books, 2015. - XVIII, 242 str. : ilustr. ; 20 cm

Bibliografija: str. 195-228. - Kazalo

ISBN 978-0-241-95272-6 (broš.)
a) notranji čut b) čustva c) medosebni odnosi d) razumevanje drugih e) dehumanizacija f) empatija

159.956.2
COBISS.SI-ID 4436837

63.
EPSTEIN, William M., 1944-
        Empowerment as ceremony / William M. Epstein. - New Brunswick ; London : Transaction Publishers, 2013. - XII, 111 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 93-105. - Kazalo

ISBN 978-1-4128-5160-2 (trda vezava)
a) opolnomočenje b) samoučinkovitost c) krepitev moči d) socialno delo

36
COBISS.SI-ID 4425573

64.
        ETHNIC and cultural minorities in education : impressions from research, policy and practice in the Czech Republic, Hungary,the Netherlands, Poland, Slovenia / editor Kees Broekhof. - Utrecht : Sardes educational services, 2003. - 121 str. ; 23 cm. - (Sardes European accession series ; Vol. 3)

ISBN 90-5563-058-6
a) manjšine b) narodne manjšine c) etnične manjšine d) kulturne manjšine e) integracijska politika f) izobraževanje g) vloga staršev h) razvoj i) manjšinska politika j) predšolska vzgoja k) jezikovna pedagogika l) Evropska unija m) širitev n) Češka o) Madžarska p) Nizozemska q) Poljska r) Slovenija

COBISS.SI-ID 566860

65.
EUROPEAN Restructuring Monitor
        ERM report 2009. Restructuring in recession / John Hurley ... [et al.] ; [issued by] European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2009. - VI, 130 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/73/en/3/EF0973EN.pdf. - Bibliografija: str. 131-136

ISBN 978-92-897-0856-2
a) Evropska unija b) European Union c) Komisija ES d) EC Commission e) Zaposlene osebe f) Persons in work g) Delovni pogoji h) Working conditions i) Izobraževanje j) Education k) Ocenjevanje l) Assessment m) Države ES n) EC countries o) 2009 p) Poslovno poročilo q) Annual report

331.5:061.1EU
COBISS.SI-ID 954947

66.
        EUROPEAN social models from crisis to crisis : employment and inequality in the era of monetary integration / edited by Jon Erik Dølvik and Andrew Martin. - 1st ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2015. - XIII, 442 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 391-425. - Kazalo

ISBN 978-0-19-871796-6
a) Social legislation - European Union countries b) European Union countries - Social policy - 21st century. c) European Union countries - Economic policy - 21st century. d) Europe - Social conditions - 21st century. e) Europe - Politics and government - 21st century. f) Evropa g) družba h) socialna politika i) socialna varnost j) modeli k) recesije l) krize m) zaposlovanje n) neenakost o) monetarna politika p) institucije q) Europe r) society s) social policy t) social security u) models v) recessions w) crises x) employment y) inequality z) monetary policy {) institutions

308
COBISS.SI-ID 22842342

67.
        EVROPSKA konvencija o človekovih pravicah in njeni izvedbeni mehanizmi za zaščito človekovih pravic državljanov, tujcev in beguncev = The European convention on human rights and its implementing mechanisms for the protection of human rights of nationals, foreigners and refugees : [seminar] Ljubljana, 6. maj 1998 / izdajatelji UNHCR - Visoki komesariat za begunce, Informacijsko dokumentacijski center sveta Evropa pri NUK. - Ljubljana : UNHCR : Svet Evrope, 1998. - 65, 58 str. ; 21 cm

Na obratni strani vzporedno besedilo v angleščini
a) človekove pravice b) konvencije c) Evropska konvencija d) tujci e) begunci f) migranti

342.717(094.2)
COBISS.SI-ID 603726

68.
        EVROPSKO okolje : stanje in napovedi 2015 : strnjeno poročilo / [[pripravila] Evropska agencija za okolje]. - Luksemburg : Urad za publikacije Evropske unije, 2015 (natisnjeno na Danskem). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: The European environment - state and outlook 2015. - Potiskana zadnja notr. str. ov. - Bibliografija: str. 178-205

ISBN 978-92-9213-536-2

doi: 10.2800/276494
a) Okoljevarstvena politika - Evropa - Poročila b) Varstvo okolja c) Ekologija d) Okoljska politika e) Environmental protection f) Ecology g) EU h) okolje i) klimatologija j) energetski viri k) onesnaževanje okolja l) efektivnost m) odpadni material n) zdravje o) trendi p) planiranje

502.14(4)(047)
COBISS.SI-ID 3434725

69.
        EXPLORATORY research on the extent of gender-based violence in Kosova and its impact on women's reproductive health / [by Nicole Farnsworth]. - Prishtina : Kosova Womenʼs Network, 2008. - 95 str. ; 30 cm : graf. prikazi

Bibliografija na dnu strani

ISBN 978-9951-8757-1-4
a) ženske b) nasilje nad ženskami c) Kosovo d) reproduktivno zdravje e) raziskave

613.88-055.2(497.115)
COBISS.SI-ID 4397157

70.
FAULKNER, Paul, 1969-
        Knowledge on trust / Paul Faulkner. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - X, 216 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 205-212. - Kazalo

ISBN 978-0-19-958978-4
ISBN 978-0-19-870933-6 (broš.)
a) spoznavna teorija b) teorija vednosti c) filozofija znanja d) védenje e) pričevanje f) zaupanje

165
COBISS.SI-ID 4445285

71.
        FOTOTERAPIJA : od konceptov do praks / urednik Matej Peljhan ; [fotografije osebni arhivi avtorjev]. - Kamnik : CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015 (Medvode : Pleško). - 264 str. : fotogr. ; 21 cm

350 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93866-2-0
a) Umetnostna terapija - Zborniki b) Fotografska terapija - Zborniki c) umetnost d) fotografija e) fotografiranje f) terapevtska uporaba g) osebe s posebnimi potrebami h) rehabilitacija i) hendikep

615.851.8:77(082)
COBISS.SI-ID 280513024

72.
FOUCAULT, Michel
        Rojstvo biopolitike : kurz na Collège de France : 1978-1979 / Michel Foucault ; [prevedel Aljoša Kravanja ; spremna beseda Zdravko Kobe]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Pleško). - 336 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Naissance de la biopolitique. - 400 izv. - Nevarna misel Michela Foucaulta / Zdravko Kobe: str. 305-336. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazali

ISBN 978-961-260-088-4
a) Foucault, Michel (1926-1984) b) Filozofija politike c) biopolitika d) neoliberalizem e) sodobna filozofija f) etika

32:1
1Foucault M.
COBISS.SI-ID 282105856

73.
        FRAUEN - das hilfreiche Geschlecht : Dienst am Nächsten oder soziales Expertentum? / Frank Nestmann, Christiane Schmerl (Hg.). - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1991. - 200 str. ; 19 cm. - (Rororo Sachbuch)

Bibliografija: str. 188-198

ISBN 978-3-499-18894-7 (broš.)
a) Women b) ženske c) psihosocialna pomoč d) socialne službe e) socialno delo f) Nemčija g) zborniki

305:36(082)
COBISS.SI-ID 4380005

74.
FROMM, Erich, 1900-1980
        Anatomija človekove uničevalnosti / Erich Fromm ; [prevedla Irena Duša]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 603 str. ; 23 cm. - (Zbirka Esenca / Mladinska knjiga)

Prevod dela: The anatomy of human destructiveness. - 1.000 izv. - O avtorju na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 600-603

ISBN 978-961-01-2340-8
a) Agresivnost - Socialna psihologija b) osebnostni razvoj c) vrednote d) družba e) teoretska psihoanaliza

316.647.3:159.9
COBISS.SI-ID 268348416

75.
GAMBINO, Ferruccio
        Prebežniki v viharju : opazke ob začetku novega tisočletja / Ferruccio Gambino ; [spremna beseda Barbara Beznec ; prevedla Polona Mesec]. - Ljubljana : Sophia, 2011 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XVI, 223 str. ; 21 cm. - (Zbirka Teorija / Sophia ; 2011, 15)

Prevod dela: Migranti nella tempesta. - 400 izv. - Spremna beseda / Barbara Beznec: str. 209-223. - Opombe z bibliografijo na dnu večine str.

ISBN 978-961-6768-40-5
a) Migracije - Družbeni vidik b) Migracije - Ekonomski vidik c) Imigranti - Družbeni položaj - Italija d) ekonomske migracije e) mednarodne migracije f) imperializem

331.556
314.151.3-054.72(450)
COBISS.SI-ID 259635968

76.
GEIGER, Arno
        Stari kralj v izgnanstvu : [življenje z Alzheimerjevo boleznijo] / Arno Geiger ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 176 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

Prevod dela: Der alte König in seinem Exil. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.400 izv. - Spremna beseda / Aleš Kogoj: str. 172-176

ISBN 978-961-01-2349-1
a) Demenca - V leposlovju b) Očetje in sinovi - V leposlovju

821.112.2(436)-94
COBISS.SI-ID 260794624

77.
        GENDER and lynching : the politics of memory / Evelyn M. Simien. - New York : Palgrave Macmillan, 2011. - XIV, 184 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-11270-4
a) nasilje b) ženske c) Afroameričanke d) rasizem e) linčanje f) posilstvo g) zborniki

179.8-058.68-055.2(082)
COBISS.SI-ID 4450661

78.
        GENDER inequality in the labour market in the UK / edited by Giovanni Razzu. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - XXVI, 147 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 133-142. - Kazalo

ISBN 978-0-19-968648-3
a) zaposlovanje b) trg dela c) ženske d) spolna neenakost e) spolna diskriminacija f) Velika Britanija g) zborniki

331.5-005.2(082)
COBISS.SI-ID 4444261

79.
        GENDERING science : Slovenian surveys and studies in the EU paradigms / Mirjana Ule, Renata Šribar, Andreja Umek Venturini, editors ; [figures and graphs Armin Reautschnig]. - Wien : Echoraum, cop. 2015 ([Ljubljana] : Present). - 208 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Sozialwissenschaften beobachten = Observing social sciences ; vol. 4)

Bibliografija: str. 195-204. - Kazalo

ISBN 978-3-901941-45-0
a) Znanstvenoraziskovalno delo - Ženske - Slovenija - Zborniki b) znanost c) vloga spola d) enakost spolov e) spolna diskriminacija f) položaj žensk

305:001.891-055.2(497.4)(082)
001.891-005.2(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 1550733

80.
        GENDERING the international / edited by Louiza Odysseos and Hakan Seckinelgin. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan : Millennium, 2002. - VII, 238 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-333-98713-1
ISBN 0-333-98713-6 (trda vezava)
a) mednarodni odnosi b) spolna diskriminacija c) seksizem d) zborniki

305(082)
COBISS.SI-ID 4450917

81.
GENDRON, Marie
        Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja / Marie Gendron ; [prevedla [!] Mojca Merc, Neža Grilj]. - 1. izd. - Ljubljana : Chiara, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 277 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Knjiga kot zdravilo)

Prevod dela: Le mystère Alzheimer. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Peter Pregelj: str. 5. - Knjigi na pot / Nataša Zalokar: str. 7-8. - Bibliografija: str. [281]

ISBN 978-961-93646-7-3
a) Alzheimerjeva bolezen b) Demenca - Doživljanje bolezni c) etiologija d) simptomi e) diagnostika f) zdravljenje g) preprečevanje h) bolniki i) oskrba (nega) j) osebna doživetja

616.894-052
COBISS.SI-ID 279793408

82.
GEORGE, Susan, 1934-
        Kdo vas je pa izvolil? : vzpon nelegitimne oblasti korporacij in zaton demokracije / Susan George ; [prevod Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2015 ([Ljubljana] : Rotosi). - 199 str. ; 20 cm

Prevod dela: Who elected you?. - Tiskano po naročilu. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6627-57-3
a) Mednarodna podjetja - Politika b) svetovno gospodarstvo c) svetovna politika d) mednarodni ekonomski odnosi

339.94:32
COBISS.SI-ID 279328256

83.
GERENČER Pegan, Simona
        Družbeni položaj oseb z gluhoslepoto v Sloveniji in na Madžarskem : doktorska disertacija / Simona Gerenčer Pegan. - Ljubljana : [S. Gerenčer Pegan], 2015. - 488 f. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_GERENCER. - Mentorica Mojca Urek, somentor Nino Rode. - Bibliografija: f. 420-446. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) gluhoslepota b) hendikep c) družbeni položaj d) socialna izključenost e) socialno vključevanje f) Slovenija g) Madžarska

316.662-056.263-056.262
COBISS.SI-ID 4393317

84.
GIDDENS, Anthony
        Modernity and self-identity : self and society in the late modern age / Anthony Giddens. - Stanford : Stanford University Press, 1991. - 256 str. ; 24 cm

Opombe z bibliografijo: str.232-241

ISBN 0-8047-1943-8 (cloth.)
ISBN 0-8047-1944-6 (pbk)
a) modernizacija b) identiteta c) družba

130.2:316.6
COBISS.SI-ID 37261

85.
GITHENS, Marianne
        Contested voices : women immigrants in today's world / Marianne Githens. - New York : Palgrave Macmillan, 2013. - XI, 173 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 159-166. - Kazalo

ISBN 978-0-312-24041-7 (broš.)
a) ženske b) migracije c) kulturna asimilacija d) begunci

305-054.7
COBISS.SI-ID 4426085

86.
GODINA, Vesna V.
        Zablode postsocializma / Vesna V. Godina. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Beletrina, 2015. - 377 str. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

500 izv. - Bibliografija: str. 341-356 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-284-108-9
a) Postkomunizem - Slovenija b) postsocializem c) kapitalizem d) socializem e) družbene spremembe f) antropologija

316.42(497.4)
316.323.62(497.4)
COBISS.SI-ID 281410560

87.
GRAHAM, Nori
        Demence in Alzheimerjeva bolezen / Nori Graham in James Warner ; [prevod Ani Bitenc]. - 1. izd. - Ljubljana : eBesede, 2013 ([Ljubljana] : Schwarz Print). - 119 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Družinski zdravnik / eBesede)

Prevod dela: Understanding Alzheimer's disease & other dementias. - 2.000 izv. - Kazalo

ISBN 978-961-6922-19-7
a) Demenca - Priročniki b) Alzheimerjeva bolezen - Priročniki c) Bolniki - Nasveti d) simptomi e) diagnostika f) zdravljenje g) prognoza h) vprašanja in odgovori

616.892.3(035)
616.894(035)
COBISS.SI-ID 268946688

88.
GREEN Lister, Pam
        Integrating social work theory and practice : a practical skills guide / Pam Green Lister. - London ; New York : Routledge, 2012. - IX, 131 str. ; 25 cm. - (Student social work)

Bibliografija: str. 122-126. - Kazalo

ISBN 978-0-415-48112-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-48113-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-13651-5 (el. knjiga)
a) Social work b) socialno delo c) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 4363365

89.
GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
        Bolivijski dnevnik / Ernesto Che Guevara ; z uvodno besedo Franca Jurija, Camila Guevare in Fidela Castra ; iz španščine prevedla Jadran Sterle in Tina Malič. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 255 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: El diario del Che en Bolivia. - Ikona doslednosti utopije-aktualnost Chejeve načelnosti / Franco Juri: str. 7-[10]. - Predgovor / Camilo Guevara: str. 15-20. - Nujni uvod / Fidel Castro: str. 21-35. - Imenik

ISBN 978-961-6653-89-3
a) Guevara, Ernesto (1928-1967) - Dnevniki b) Bolivija - Družbene razmere c) gverila d) gverilska gibanja

821.134.2(84)-94"196"
929Guevara E.
COBISS.SI-ID 239386112

90.
GUEVARA, Ernesto, 1928-1967
        Motoristov dnevnik : zapisi s potovanja / Ernesto Che Guevara ; iz španščine prevedli Urša Červ in Tina Malič ; [predgovor Aleida Guevara March ; spremna beseda Cintio Vitier]. - Ljubljana : Sanje, 2008. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

Prevod dela: Notas de Viaje: Diario en Motocicleta. - Predgovor / Aleida Guevara March: str. 9-10. - Spremna beseda / Cintio Vitier: str. 19-31. - Opomba k prvi izdaji / Aleida March de la Torre: str. 13

ISBN 978-961-6653-96-1
a) Guevara, Ernesto (1928-1967) - Dnevniki b) Južna Amerika - Potopisi

821.134.2(82)-94
929Guevara E.
908(8)(092)
COBISS.SI-ID 241513216

91.
HAAVIO-Mannila, Elina
        Sexual lifestyles in the twentieth century : a research study / Elina Haavio-Mannila, Osmo Kontula and Anna Rotkirch. - Basingstoke ; New York : Palgrave, 2002. - XV, 224 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 207-211. - Kazalo

ISBN 978-0-333-79418-0
ISBN 0-333-79418-4 (trda vezava)
a) spolno vedenje b) spolne navade c) spolnost d) 20. stoletje e) raziskave

613.88:303
COBISS.SI-ID 4448357

92.
        HANDBOOK of feminist research : theory and praxis / edited by Sharlene Nagy Hesse-Biber. - 2nd ed. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2012. - XXIII, 764 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija ob koncu posameznih poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-4129-8059-3
a) družboslovno raziskovanje b) metodologija c) raziskave d) feminizem e) ženske študije f) priročniki

305:303(035)
COBISS.SI-ID 4442469

93.
        The HANDBOOK of mentoring at work : theory, research, and practice / editors Belle Rose Ragins, Kathy E. Kram. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2008. - XI, 745 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 978-1-4129-1669-1 (trda vezava)
a) vodenje b) mentorstvo c) medosebni odnosi d) priročniki

331.361.3:005.7(035)
COBISS.SI-ID 4442213

94.
HATT, Sue, 1946-
        Gender, work and labour markets / Sue Hatt. - Basingstoke ; London : Macmillan ; New York : St. Martin's Press, 1997. - XI, 200 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 194-196. - Kazalo

ISBN 0-333-65779-9 (broš. (Macmillan))
ISBN 0-333-65778-0 (trda vezava (Macmillan))
ISBN 0-312-17246-X (clothbound (St. Martin's Press))
a) ženkse b) zaposlovanje c) spolna diskriminacija d) brezposelnost e) trg dela f) Velika Britanija

331.5:305
COBISS.SI-ID 4449125

95.
HEIDENSOHN, Frances
        Women and crime / Frances Heidensohn. - Basingstoke ; London : Macmillan Press, 1993. - XII, 216 str. ; 22 cm. - (Women in society : a feminist list)

Bibliografija str. 201-213. - Kazalo

ISBN 0-333-36216-0 (trda vezava)
ISBN 0-333-36217-9 (broš.)
a) žene b) kriminal c) deviantnost d) pravosodni sistem e) ženski zapori f) kazenski sistem

343.9-055.2
COBISS.SI-ID 4380261

96.
HILL, Twyla J.
        Family caregiving in aging populations / Twyla J. Hill. - New York ; Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2015. - XIV, 132 str. ; 23 cm. - (Palgrave Pivot)

Bibliografija: str. 106-130. - Kazalo

ISBN 978-1-137-52067-8 (trda vezava)
ISBN 978-1-137-51155-3 (e-knjiga)
ISBN 978-1-137-51156-0 (PDF)
a) družina b) dolgotrajna oskrba c) družinski oskrbovalci d) stari ljudje

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4376165

97.
HIRSCH, Joachim
        Gospostvo, hegemonija in politične alternative / Joachim Hirsch ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Sašo Furlan]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XII, 291 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

400 izv. - Prevod dela: Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen. - Zakaj levica potrebuje teorijo države / Sašo Furlan: str. [261]-291. - O avtorju: str. II. - Bibliografija: str. [245]-259

ISBN 978-961-6768-76-4
a) Gospodarstvo b) Kapitalizem c) Državne intervencije d) Economy e) Capitalism f) State intervention

338.2:321.01
339.9
COBISS.SI-ID 277241600

98.
HOF, Marjolijn
        Mama številka nič / Marjolijn Hof ; [prevedla Katjuša Ručigaj]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 158 str. ; 20 cm. - (Zbirka Prva zorenja)

Prevod dela: Moeder nummer nul. - 650 izv. - Knjigi ob rob / Nataša Banko: str. 152-154. - O avtorici: str. 155

ISBN 978-961-6630-95-5
a) posvojitve b) leposlovje

821.112.5-93-32
COBISS.SI-ID 248102400

99.
HORVAT, Jožek, 1965-
        Porajmos / Jožek Horvat Muc, Dragoljub Acković, Rajko Djurić ; [fotografije Stanko Baranja]. - Murska Sobota : Romani Union, 2015 (Murska Sobota : Studio Signal HD). - 128 str. : ilustr. ; 21 cm

Ov. nasl. - 100 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-93602-8-6
a) Romi - Genocid - Slovenija b) druga svetovna vojna c) Sinti

341.485(497.4=214.58)
COBISS.SI-ID 81264897

100.
        HOUSING decisions in later life / Roger Clough ... [et al.]. - Houndmills, Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2004. - XI, 255 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 240-247. - Kazali

ISBN 1-4039-1287-4
a) Older people - Housing - Great Britain - Decision making b) Housing - Resident satisfaction - Great Britain c) stari ljudje d) stanovanjska problematika

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 1758565

101.
HUGMAN, Richard, 1954-
        Social development in social work : practices and principles / Richard Hugman. - London ; New York : Routledge, 2016. - IX, 181 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 159-177. - Kazalo

ISBN 978-1-138-01763-4
ISBN 978-1-138-01764-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-78033-7 (el. knjiga)
a) Social work b) socialno delo c) družbeni razvoj d) družbeno planiranje e) socialne službe f) socialno skrbstvo g) etika

36:304
COBISS.SI-ID 4383845

102.
        HUMANITARNE organizacije za vključujočo družbo : zbornik Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije (NFHOS) / [urednica Tereza Novak]. - Ljubljana : NFHOS - Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, 2015 (Kranj : Melior). - 134 str. : ilustr. ; 24 cm

500 izv.

ISBN 978-961-281-929-3

061.23(082)
COBISS.SI-ID 280660224

103.
        I never told anyone : writings by women survivors of child sexual abuse / edited by Ellen Bass and Louise Thornton ; with Jude Brister ... [et al. ; with a new afterword by Ellen Bass]. - 1st HarperPerennial ed. - New York : HarperPerennial, 1991. - 278 str. ; 21 cm

Originally published: New York : Random House, 1983. - Bibliografija: str. 269-276

ISBN 978-0-06-096573-0 (broš.)
ISBN 0-06-096573-8
a) Adult child sexual abuse victims - United States - Case studies b) Sexually abused children - United States - Case studies c) spolno nasilje d) ženske e) odrasle žrtve nasilja f) zgodbe g) zborniki

179.8-055.2
COBISS.SI-ID 4379749

104.
        IMPLEMENTING evidence-based practices for treatment of alcohol and drug disorders / Eldon Edmundson, Jr., Dennis McCarty, editors. - Binghamton : Haworth Medical Press, 2005. - XVIII,115 str. ; 22 cm : ilustr.

Vsebina knjige je bila vzporedno objavljena v Journal of addictive diseases, Vol. 24, no. 1, 2005. - Bibliografija na koncu prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-7890-3151-8
ISBN 0-7890-3151-5 (trda vezava)
ISBN 978-0-7890-3152-5 (broš.)
ISBN 0-7890-3152-3 (broš.)
a) droge b) alkohol c) zasvojenost d) alkoholizem e) zdravljenje f) z dokazi podprta praksa g) zborniki

616.8(082)
COBISS.SI-ID 4449893

105.
        IMPROVING mental health information in Europe : proposal of the Mindful project / Juha Lavikainen, Tom Fryers and Ville Lehtinen (eds.). - Helsinki : Stakes, 2006. - 167 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija pri večini prispevkov

ISBN 978-951-33-1913-7
a) Duševno zdravje b) Mental health c) Duševne bolezni d) Mental illness e) Informacijski sistemi f) Information system g) Evropa h) Europe

616.89(4):004
COBISS.SI-ID 26074205

106.
        IN celebration of life : a self-help journey on preparing a good death and living with loss and bereavement / [Cecilia Lai-wan Chan ... [et al.]]. - Hong Kong : Centre on Behavioral Health, the University of Hong Kong, 2009. - 176 str. ; 27 cm : ilustr.

This book is part of the Project ENABLE. - Bibliografija na koncu nekaterih poglavij

ISBN 978-962-86424-7-2 (broš.)
a) Bereavement - Psychological aspects b) Self-help groups c) smrt d) umiranje e) žalovanje f) samopomoč

393
COBISS.SI-ID 4377957

107.
        INTERCOUNTRY adoption : policies, practices, and outcomes / edited by Judith L. Gibbons, Karen Smith Rotabi. - Farnham ; Burlington : Ashgate, cop. 2012. - XXVI, 389 str. ; 24 cm : ilustr. - (Contemporary social work studies)

Bibliografija: str. 317-377. - Kazalo

ISBN 978-1-4094-1054-6
a) meddržavne posvojitve b) otroci c) zakonodaja d) socialno delo

347.633:36
COBISS.SI-ID 4393829

108.
        INTERNATIONAL perspectives on elder abuse / edited by Amanda Phelan. - London ; New York : Routledge, 2013. - XIV, 235 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in health and social policy)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-69405-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-203-38705-4 ! (e-knjiga)
a) stari ljudje b) nasilje c) zlorabe d) zborniki

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4362853

109.
        INTERNATIONAL social work practice : case studies from a global context / Joanna E. Bettmann, Gloria Jacques and Caren J. Frost. - London ; New York : Routledge, 2013. - XVIII, 265 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-78365-1 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-78366-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-07650-7 (e-knjiga)
a) Social work b) mednarodno socialno delo c) praksa socialnega dela d) študije primera e) zborniki

36
COBISS.SI-ID 4364901

110.
        ISSUES in international social work : global challenges for a new century / edited by M. C. Hokenstad and James Midgley. - Washington, DC : NASW Press, 1997. - X, 184 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 0-87101-280-4 (broš.)
a) Social work b) socialno delo c) socialne službe d) mednarodno socialno delo e) zborniki

36
COBISS.SI-ID 4366181

111.
        IZBOR prispevkov ob 40-letnici / [uredili Vidka in Mihael Ribičič, Nataša Končnik Goršič]. - Ljubljana : Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 1995 (Ljubljana : Bori). - 184 str. : ilustr. ; 24 cm

a) Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (Ljubljana) - Zborniki b) Svetovalno delo - Zborniki - Vedenjske motnje c) Otroci - Psihosocialni razvoj - Zborniki d) Mladostniki - Psihosocialni razvoj - Zborniki e) otroci f) mladostniki g) učne težave h) motnje vedenja i) psihosocialni razvoj j) duševno zdravje k) svetovanje l) psihoterapija m) vzgoja posebnih skupin n) zborniki

159.922.7/.8(082)
159.913:316.472.42(082)
615.851(082)
COBISS.SI-ID 49838848

112.
JENSEN, Carsten, 1980-
        The right and the welfare state / Carsten Jensen. - Oxford : Oxford University Press, 2014. - XI, 155 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 137-151. - Kazalo

ISBN 978-0-19-967841-9
a) država blaginje b) socialni programi c) trg delovne sile d) socialne pravice e) konservativizem f) liberalizem

316.323.65:330
COBISS.SI-ID 4441189

113.
JOHNSTON, Julie
        Adam in Eva in Uščipni me / Julie Johnston ; [prevedla Darica Majer Leban]. - Dob pri Domžalah : Miš, 2005 ([Ljubljana] : Present). - 271 str. ; 21 cm. - (Zbirka Z(o)renja)

Prevod dela: Adam and Eve and Pinch-me. - O avtorici: str. 266

ISBN 961-6506-53-6
a) rejništvo b) leposlovje

821.111-93-31
COBISS.SI-ID 220598528

114.
KAHN, Alfred J., 1919-2009
        Social services in international perspective : the emergence of the sixth system / Alfred J. Kahn & Sheila B. Kamerman. - Washington : U. S. Department of health, education, and welfare, Office of Education, 1977. - XIV, 411 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 401-402. - Kazali

ISBN 0-8357-0170-0
a) socialne službe b) socialnovarstvene storitve c) socialno skrbstvo

364
COBISS.SI-ID 4367973

115.
KANTOR, David
        Inside the family : toward a theory of family process / David Kantor, William Lehr. - San Francisco ; Washington ; London : Jossey-Bass, 1976. - XVIII, 259 str. ; 24 cm. - (Behavioral science series)

Bibliografija: str. 251-252. - Kazalo

ISBN 0-87589-250-7
a) družina b) sistemski pristop

316.356.2
COBISS.SI-ID 4376677

116.
KAVCIC, Voyko
        Umovadba za bistre možgane v poznih letih : [o možganih, demenca, Alzheimerjeva bolezen : skrb za možgane, vaje za krepitev možganov] / Vojko Kavčič ; [ilustracije in fotografije DepositPhotos, fotografije 1-5 (priloga) [z dovoljenjem] National Institute on Aging at NIH]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 272, [14] str. pril. : ilustr. ; 23 cm

Dodatka k nasl. navedena na ov. - 800 izv. - Knjigi ob rob / Simon Brezovar: str. 261-263. - O avtorju: str. 272. - Bibliografija: str. 266-268. - Kazalo

ISBN 978-961-272-184-8
a) Možgani - Staranje - Priročniki b) Kognitivne sposobnosti - Staranje - Priročniki c) Umske sposobnosti - Krepitev - Vaje - Priročniki d) demenca e) Alzheimerjeva bolezen f) simptomi g) dejavniki tveganja h) preprečevanje

159.95(035)
612.82(035)
COBISS.SI-ID 279339264

117.
KAVKA Gobbo, Živa
        Transparentnost lokalnih volitev 2014 v Sloveniji : poročilo raziskave / [avtorji Živa Kavka Gobbo, Sebastijan Peterka, Zala Turšič]. - Ljubljana : Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta, 2015 (Žirovnica : Medium). - 50 str. : ilustr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.transparency.si/images/publikacije/Transparentnost_lokalnih_volitev_2014.pdf. - 150 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Bibliografske opombe: str. 46-50

ISBN 978-961-93255-4-4
a) predvolilna kampanja

342.8:352(497.4)
COBISS.SI-ID 282494208

118.
KERKOŠ, Saša
        Jagoda / vištorija, zgodba, story by Saša Kerkoš ; ilustracija, illustration Tina Brinovar in otroci Kerinovega grma = narisinde Tina Brinovar i čhavora zu Kruglov veš ; [prevod v romski jezik Nataša Brajdič, Jasna Hudorovič, Martina Hudorovič, prevod v angleški jezik Dženi Rostohar]. - Krško : Društvo zaveznikov mehkega pristanka ; Ljubljana : Amnesty International Slovenije, 2008. - [48] str. : ilustr. ; 22 cm

Ma ov. tudi nasl. v angl.: Strawberry. - Vzpor. slov., romsko in angl. besedilo. - Ilustr. na spojnih listih

ISBN 978-961-6544-05-4 (Amnesty International Slovenije)
a) slikanice b) romski jezik

087.5
COBISS.SI-ID 237894144

119.
KISER, Laurel J., 1955-
        Strengthening family coping resources : intervention for families impacted by trauma / Laurel Kiser. - New York ; London : Routledge, 2015. - IX, 283 str. ; 28 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-138-83011-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-72953-6 (broš.)
ISBN 978-1-315-83282-1 (el. knjiga)
a) družina b) travme c) posttravmatska stresna motnja d) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 4376421

120.
KLEIN, Naomi
        This changes everything : capitalism vs. the climate / Naomi Klein. - UK [i. e. London] [etc.] : Penguin Books, 2015. - VIII, 566 str. ; 20 cm

Opombe z bibliografijo: str. 467-525. - Kazalo

ISBN 978-0-241-95618-2 (broš.)
ISBN 0-241-95618-8
a) Climatic changes b) Climatic changes - Political aspects c) Capitalism d) Klimatske spremembe - Politični vidik e) Kapitalizem - Vplivi - Klimatske spremembe f) Okoljska politika - Ekonomski vidik g) Globalno ogrevanje - Politični vidik

504.61:330.342.14
330.342.14:504.61
COBISS.SI-ID 1108492894

121.
KOCMUT, Aleksandra, 1976-
        Čisto sam na svetu / Aleksandra Kocmut. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 143 str. ; 20 cm

600 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-762-8
a) Alzheimerjeva bolezen - V leposlovju b) stari ljudje c) demenca

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 268486912

122.
        KOMPENDIJ socioloških teorij / [izbral, uredil in uvod napisal] Frane Adam. - V Ljubljani : Študentska organizacija Univerze, 1995 (Begunje : Cicero). - 295 str. ; 30 cm. - (Zbirka Scripta. Sociologija)

Kompendij vsebuje prevode izbranih avtorjev in njihovo kratko predstavitev. - Bibliografija: str. 18-19 in pri posameznih avtorjih. - Kazalo

ISBN 86-7347-062-5
a) Sociološke teorije - Zborniki b) sociologija c) sociološke teorije d) zborniki

316.2(082)
COBISS.SI-ID 54766336

123.
KORNBLITH, Hilary
        A naturalistic epistemology : selected papers / Hilary Kornblith. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2014. - IX, 222 str. ; 25 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani. - Kazalo

ISBN 978-0-19-871245-9
a) epistemologija b) naturalizem c) spoznavna teorija d) teorija znanja

165
COBISS.SI-ID 4444005

124.
KOŠIR, Manca, 1948-
        Surovi čas medijev / Manca Košir ; recenzenta France Vreg, Melita Poler Kovačič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2003 ([Ljubljana] : Littera picta). - 257 str. ; 22 cm. - (Zbirka Media)

Nekaj prispevkov v angl., večina v slov. - Iz surovega časa medijev v čas odgovornih medijev / Melita Poler Kovačič: str. 7-27. - Bibliografija: str. 249-257

ISBN 961-235-125-2
a) Novinarstvo - Slovenija b) Množični mediji - Slovenija c) informiranje d) mediji e) javno obveščanje f) poklicna etika g) demokracija

070(497.4)
659.3/.4(497.4)
COBISS.SI-ID 125229056

125.
LACLAU, Ernesto
        O populističnem umu / Ernesto Laclau ; prevod Jelka Kernev-Štrajn. - Ljubljana : Sophia, 2008. - 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sodobna družba / Sophia ; 23)

Prevod dela: On populist reason

ISBN 978-961-6294-98-0
a) Populizem

321.01
COBISS.SI-ID 241543680

126.
LAZZARI, Francesco
        La sfida dell'integrazione : un patchwork italiano / Francesco Lazzari. - Milano : Vita e pensiero, 2015. - 190 str. ; 22 cm. - (Ricerche, Sociologia)

Bibliografske opombe na dnu strani

ISBN 978-88-343-2979-5
a) integracija b) socialna vključenost c) Italija d) priseljenci e) multikulturalizem f) socialna izključenost g) socialna politka

316.34:314.15
COBISS.SI-ID 4423781

127.
LE Goff, Jacques, 1924-
        Denar in življenje : gospodarstvo in vera v srednjem veku / Jacques Le Goff ; [prevedel Gregor Moder ; spremna beseda Mladen Dolar]. - Ljubljana : Sophia, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 130 str. ; 21 cm. - (Zbirka Refleksija / Sophia ; 2012, 4)

Prevod dela: La bourse et la vie : économie et religion au Moyen Age. - 350 izv. - Denar ali življenje? Da, prosim / Mladen Dolar: str. 111-130. - Bibliografija: str. 105-110

ISBN 978-961-6768-45-0
a) Le Goff, Jacques (1924-) - Študije b) Oderuštvo - Srednji vek c) Evropa - Ekonomska zgodovina - Srednji vek d) Evropa - Cerkvena zgodovina - Srednji vek - Zborniki

27-9(4)"653"
338(4)(091)
336.782(091)
930.1(44):929Le Goff J.
COBISS.SI-ID 263638528

128.
LEBOWITZ, Michael A.
        Socialistična alternativa : resnični človekov razvoj / Michael A. Lebowitz ; [prevod in spremna beseda Primož Krašovec]. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - XIII, 193 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: The socialist alternative. - 400 izv. - Razpoke v socialističnem trikotniku / Primož Krašovec: str. 165-187. - O avtorju na prelim. str. - Bibliografija: str. 161-164 in opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-6768-81-8
a) Socializem b) socialistično gospodarstvo c) socialistična družba

330.342.151
316.323.72
COBISS.SI-ID 276714752

129.
LENNOX, Judith
        All my sisters / Judith Lennox. - London : Pan Books, 2005. - 629 str. ; 18 cm

ISBN 0-330-41978-1

821.111-311.2=111
COBISS.SI-ID 11401778

130.
LESSENICH, Stephan
        Ponovno izumljanje socialnega : socialna država v prožnem kapitalizmu / Stephan Lessenich ; [prevod Mojca Dobnikar ; spremna beseda Srečo Dragoš]. - Ljubljana : Krtina, 2015 ([Ljubljana] : Littera picta). - 215 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 176)

Prevod dela: Die Neuerfindung des Sozialen. - 400 izv. - Nova socialnost na Slovenskem / Srečo Dragoš: str. 185-212. - Bibliografija: str. 161-184 in pri spremni besedi

ISBN 978-961-260-084-6
a) Kapitalizem - Socialna država

304:330.342.14
COBISS.SI-ID 280561408

131.
LEVINE, Peter A.
        Kako prebuditi tigra : zdravljenje travm : prirojena sposobnost preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo / Peter A. Levine, Ann Frederick ; iz angleščine prevedla Jedrt Maležič. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2015. - 202 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Prestop ; knj. 9)

Prevod dela: Waking the tiger. - 800 izv.

ISBN 978-961-6468-81-7
a) Samospoznavanje - Priročniki b) travme c) prva pomoč d) zdravljenje travm

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 278768384

132.
        A LIFE course perspective on health trajectories and transitions / Claudine Burton-Jeangros ... [et al.], editors. - Cham [etc.] : Springer Open, cop. 2015. - VI, 213 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Life course research and social policies ; 4)

Bibliografija na koncu poglavij

ISBN 978-3-319-20483-3 (trda vezava)
ISBN 978-3-319-20484-0 (e-knjiga)
a) zdravstvo b) življenska doba c) življenski ciklus d) zdravstvene smernice e) longitudinalne študije f) zborniki

614(082)
COBISS.SI-ID 4425317

133.
LINDBERGH, Reeve
        Babica moja pogosto pozabi / Reeve Lindbergh ; ilustracije Kathryn Brown ; prevod Tina Bilban. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - [21] str. : ilustr. ; 27 cm

Prevod dela: My little grandmother often forgets. - 650 izv.

ISBN 978-961-272-174-9
a) Demenca - V otroškem leposlovju b) Stare mame - V otroškem leposlovju c) stari ljudje d) leposlovje za otroke

821.111(73)-93-1
821.111(73)-93-32
COBISS.SI-ID 277380864

134.
LISAK, Natalija
        Perspektiva roditelja kao doprinos konceptualizaciji kvalitete života obitelji i razvoju podrške zajednice u Hrvatskoj : doktorski rad = Perspectives of parents as a contribution to the conceptualization of family quality of life and community development in Croatia : doctoral thesis / Natalija Lisak. - Zagreb : [N. Lisak], 2013. - 305 f. : ilustr. ; 30 cm + 1 CD ROM

Mentorici Darja Zaviršek, Ljiljana Igrić. - Bibliografija: f. 293-305. - Sažetak ; Abstract. - Sveučilište u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
a) Socialno delo b) družine c) otroci s posebnimi potrebami d) kvaliteta življenja e) življenske zgodbe f) invalidi g) socialne storitve

364.65-056.26
COBISS.SI-ID 4139365

135.
        LIVING and working in Europe : Eurofound yearbook 2013 / [prepared by] European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, cop. 2014. - 69 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Report on the activities of the European Foundation for the Improvement of Livig, ISSN 1016-5614)

Dostopno tudi na: https://eurofound.europa.eu/pubdocs/2014/16/en/3/EF1416EN.pdf

ISBN 978-92-897-1182-1

doi: 10.2806/60734
a) Evropska unija b) Komisija ES c) Življenjske razmere d) Življenjski standard e) Mobilnost delovne sile f) Poklicna mobilnost g) Družinska migracija h) 2013

331.5:061.1EU
COBISS.SI-ID 1050179

136.
LLOVET, Juan José
        Los trabajadores sociales : de la crisis de identidad a la profesionalización / Juan José Llovet y Ricardo Usieto Atondo. - Madrid : Editorial Popular, 1990. - 188 str. ; 21 cm. - (Trabajo social, política social ; 6)

Bibliografija: str. 181-185

ISBN 84-7884-009-5
a) socialno delo b) socialni delavci in delavke c) kriza identitete

36
COBISS.SI-ID 4374629

137.
LORENČIČ, Danaja
        Ana v meni / Danaja Lorenčič ; [spremna beseda Vesna Vuk Godina]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2014 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 207 str. ; 21 cm. - (Zbirka Upanje)

1.000 izv. - Spremna beseda / Vesna V. Godina: str. 173-203. - O avtorici na zadnjem ov.

ISBN 978-961-01-3316-2
a) Anoreksija nervoza b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 272966400

138.
MADANES, Cloé
        Sex, love, and violence : strategies for transformation / Cloé Madanes. - 1st ed. - New York ; London : Norton, cop. 1990. - XV, 256 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 249-250. - Kazalo

ISBN 0-393-70096-8
a) Violence b) Love c) Sex crimes - Psychological aspects d) Psychotherapy e) Family Therapy f) Love g) Models, Psychological h) Psychotherapy - methods i) Sex Offenses j) Violence k) Violence l) Amour - Aspect psychologique m) Crimes sexuels - Aspect psychologique n) Psychothérapie o) nasilje p) ljubezen q) spolni delikti r) psihoterapija

615.851
COBISS.SI-ID 2359397

139.
        The MAKING of European women`s studies : a work in progress report on curriculum development and related issues in gender education and research. Volume 7 / edited by Rosi Braidotti, Berteke Waaldijk. - Utrecht : ATHENA - Advanced Thematic Network in Activities in Women`s Studies in Europe : Utrecht University, 2006. - 208 str. ; 25 cm

Knjiga je bila izdana s pomočjo Socrates/Erasmus programa Evropske komisije. - Bibliografija ob posameznih prispevkih

ISBN 90-806128-6-3
ISBN 978-90-806128-6-0 (13)
a) ženske študije b) kurikulum c) žensko vprašanje d) izobraževanje e) projekti f) digitalna knjižnica

396.4
COBISS.SI-ID 1272205

140.
MANDL, Irene
        Tackling the recession : employment-related public initiatives in the EU Member States and Norway / Irene Mandl with Lidia Salvatore ; [issued by] European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2009. - V, 33 str. : fotogr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurofound.europa.eu/docs/erm/tn0907020s/tn0907020s.pdf. - Bibliografija: str. 30-32
a) Evropska unija b) European Union c) Delovno okolje d) Working environment e) Delovni pogoji f) Working conditions g) Pobuda Skupnosti h) Community initiative i) Javno gospodarstvo j) Public economy

331.4(061.1EU)
COBISS.SI-ID 970563

141.
        MAPIRANJE mizoginije u Srbiji : diskurzi i prakse / priredila Marina Blagojević ; [prevod na engleski Lilla Jacobsz]. - Beograd : AŽIN - Asocijacija za žensku inicijativu, 2000. - 702 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu tudi v angl. jeziku: Mapping the misogyny in Serbia. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov. - Summary

ISBN 86-83371-01-8
a) mizoginija b) patriarhalnost c) spolna neenakost d) ženske e) feminizem f) žensko vprašanje g) Srbija

316.346.2:396.1
COBISS.SI-ID 229485

142.
MARKAČ, Natalija
        Zlorabljen otrok v sistemu države / Natalija Markač ; [spremni besedi Vida Berglez in Matic Munc]. - Prevalje : samozal., 2008. - 186 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-245-488-3
a) nasilje nad otroki b) pravice otrok

343.62
342.726-053.2
COBISS.SI-ID 238891776

143.
MARSHALL, Mary, 1945-
        Social work with older people / Mary Marshall and Mary Dixton. - 3rd ed. - Houndmills ; London : Macmillan, 1996. - VII, 150 str. ; 22 cm. - (Practical social work)

Bibliografija: 145-147. - Kazalo

ISBN 0-333-64168-X (broš.)
a) stari ljudje b) socialno delo s starimi

364.65-053.9
COBISS.SI-ID 4366949

144.
MARTINSSON, Lena
        Norms at work : challenging homophobia and heteronormativity / Lena Martinsson ... [et al.]. - [s.l.] : Transnational Cooperation for Equality, 2007. - 87 str. : ilust. ; 20 cm

ISBN 978-91-976096-7-8
a) Heteronormativnost - Zaposlovanje b) Normalizacija - Delovno mesto c) homofobija d) spolne norme e) homoseksualci f) geji g) lezbijke h) heteronormativnost

316.35
COBISS.SI-ID 523373

145.
MEDNARODNA konferenca Izobraževanje za medkulturni dialog (2008 ; Nova Gorica)
        Zbornik predavanj in dokumentov Mednarodne konference Izobraževanje za medkulturni dialog = Collection of written contributions and documents / International Conference on Education for Intercultural Dialogue, Nova Gorica, 8.-9. maj 2008 ; [uredila Liana Kalčina ; prevod Maja Vitežnik ... et al.]. - Ljubljana : Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2009 ([Kočevje] : Kočevski tisk). - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

Besedilo v slov., deloma angl. in srb. prevod. - 1.000 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Izvleček v angl. ali slov. in angl. pri nekaterih prispevkih

ISBN 978-961-6331-28-9
a) Medkulturno sporazumevanje - Zborniki b) Večkulturnost - Vzgoja - Zborniki

316.7(082)
37.015.31:316.7(082)
COBISS.SI-ID 244690688

146.
        MENTAL health and social problems : a social work perspective / edited by Nina Rovinelli Heller and Alex Gitterman. - London ; New York : Routledge, 2011. - XVII, 514 str. ; 25 cm

Bibliografija na koncu posameznega prispevka. - Kazalo

ISBN 978-0-415-49386-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-49387-1 (broš.)
ISBN 978-0-203-84060-3 (e-knjiga)
a) duševno zdravje b) socialni problemi c) socialno delo d) zborniki

364.6:616.89
COBISS.SI-ID 4363109

147.
        MENTORSTVO v zrelem obdobju življenja / uredili Jana Rapuš Pavel, Alenka Kobolt, Jacek Pyżalski ; [prevodi Maja Vodopivec, Maja Selan, Urška Orešnik]. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2008 (Ljubljana : Pleško). - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

300 izv. - Kazali. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Povzetki

ISBN 978-961-253-030-3
a) Izobraževanje odraslih - Mentorstvo - Zborniki b) stari ljudje c) učenje

374.7:371.213.3(082)
COBISS.SI-ID 241217536

148.
        MIGRATION and insecurity : citizenship and social inclusion in a transnational era / edited by Niklaus Steiner, Robert Mason and Anna Hayes. - London ; New York : Routledge, 2013. - XI, 192 str. ; 24 cm. - (Routledge research on the global politics of migration ; 3)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-138-82218-4 (broš.)
ISBN 978-0-415-66549-0 (trda vezava)
a) migracije b) socialna integracija c) kulturna asimilacija d) priseljenci e) begunci f) azilanti g) varnost h) socialna inkluzija i) zborniki

314.15(082)
COBISS.SI-ID 4426341

149.
MIHEVC, Bogomir
        Ključ je v naših rokah! : študentska gibanja za univerzo in boljši študij / Bogomir Mihevc ; [prevod povzetka v angleščino Irena Watton]. - Ljubljana : Univerza, 2008 ([Ljubljana] : Schwarz). - 455 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica arhiva in muzeja Univerze ; zv. 2)

300 izv. - Bibliografija: str. 425-436. - Povzetek: Ključ je v naših rokah! ; Summary: The key is in our hands. - Kazala

ISBN 978-961-6410-20-5
a) Visoko šolstvo - Zgodovina b) Univerze - Zgodovina c) Študenti - Politična angažiranost d) študentsko gibanje

378.091.8(100)(091)
378.4(100)(091)
COBISS.SI-ID 239953664

150.
MILLET, Damien
        AAA : revizija, odpis, drugačna politika / Damien Millet in Éric Toussaint ; [prevedla Katja Kraigher ; spremna beseda Maja Breznik]. - Ljubljana : Sophia, 2014 (Collegium Graphicum ; Ljubljana). - 197 str. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!, ISSN 2385-880X)

Prevod dela: AAA: audit, anulation, autre politique. - O dolžniškem suženjstvu / Maja Breznik: str. 173-197. - 400 izv. - Bibliografija: str. 165-167

ISBN 978-961-6768-79-5

336.71(4)
COBISS.SI-ID 276615424

151.
MILOSAVLJEVIĆ, Milosav, 1941-
        Devijacije i društvo / Milosav Milosavljević. - Beograd : Draganić, 2003. - 404 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Studije / Draganić)

Bibliografija: str. 389-400

ISBN 86-441-0523-X
a) Družbene deviacije - Učbeniki za visoke šole b) socialna patologija c) družbeni problemi d) socialno delo

316.624(075.8)
COBISS.SI-ID 215877632

152.
MILOSAVLJEVIĆ, Miloslav, 1941-
        Socijalni rad u zajednici / Miloslav Milosavljević, Miroslav Brkić. - Beograd : Socijalna misao, 2005. - 319 str. ; 23 cm. - (Edicija Udžbenici ; 2)

Bibliografija: str. 301-311

ISBN 86-82463-36-9
a) socialno delo b) skupnost c) skupnostno socialno delo

364.4
COBISS.SI-ID 4382053

153.
        MINORITY protection : country reports. Vol. 1, An assessment of selected policies in candidate states. - Budapest ; New York : Open Society Institute, 2002. - 633 str. ; 25 cm. - (Monitoring the EU accession process)

ISBN 1-891385-26-7
a) Evropska unija b) države kandidatke c) etnične manjšine d) zaščita manjšin e) državljanske pravice f) človekove pravice g) poročila h) socialna izključenost

316.347.2
COBISS.SI-ID 260205

154.
MLAKAR, Tanja, 1964-
        Vsiljivka v družini : ko se prikrade demenca / Tanja Mlakar. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2014 (tiskano v Sloveniji). - 212 str. ; 20 cm

500 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-04-0103-2
a) Demenca - V leposlovju

821.163.6-94
COBISS.SI-ID 274963456

155.
        MONITORING Implementation of United Nations Security Council Resolution 1325 in Kosova. - 2nd ed. - Prishtina : Kosova Womenʼs Network, 2009. - 87 str. ; 30 cm

Opombe z bibliografijo na dnu strani

ISBN 978-9951-8757-6-9
a) ženske b) pravice žensk c) Kosovo d) mirovni procesi e) Organizacija Združenih Narodov f) resolucije OZN

305:341(497.115)
COBISS.SI-ID 4396901

156.
MORRIS, Allison, 1945-
        Women, crime and criminal justice / Allison Morris. - Oxford ; Cambridge : Basil Blackwell, 1993. - VII, 270 str. ; 22 cm

Bibliografija: str. 217-248. - Kazalo

ISBN 0-631-15444-2 (trda vezava)
ISBN 0-631-15445-0 (broš.)
a) ženske b) kriminalna dejanja c) pravosodni sistem d) kazensko pravni sistem e) ženski zapori f) zapornice g) osebje v zaporih

343-055.2
COBISS.SI-ID 4381541

157.
MRAK, Andreja, 1976-
        Ali so inšpekcijski postopki res transparentni in učinkoviti? : [priporočila odločevalcem / avtorji Andreja Mrak, Simona Habič, Sebastjan Peterka]. - 1. natis. - Ljubljana : Transparency International Slovenia - Društvo Integriteta, 2015. - 20 str. ; 29 cm

Dostopno tudi na: http://www.transparency.si/images/publikacije/PP_inspekcije.pdf. - 400 izv. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Dodatek k nasl. na ov.
a) inšpekcijski nadzor b) inšpekcijski postopki c) inšpekcijske službe d) transparentnost

3.075.6
COBISS.SI-ID 22896870

158.
MURPHY, Philip Michael, 1957-
        Loneliness, stress, and well-being : a helper's guide / P.M. Murphy and G.A. Kupshik. - London ; New York : Tavistock/Routledge, 1992. - 158 str. : ilustr. ; 23 cm

Bibliografija: str. [144]-152. - Kazalo

ISBN 0-415-01450-6 (hbk)
ISBN 0-415-07032-5 (broš.)
a) Loneliness b) Adjustment (Psychology) c) Counseling d) Counseling e) Loneliness f) Stress, Psychological g) svetovanje h) stres i) osamljenost

159.94
COBISS.SI-ID 936549

159.
NADEL, Jacqueline
        How imitation boosts development : in infancy and autism spectrum disorder / Jacqueline Nadel ; translation by Eleanor Corbett and Jaqueline Nadel. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2014 . - XXXIII, 237 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Imiter pour grandir. - Bibliografija: str. 199-218. - Kazalo. - Vsebina: What imitation means ; Imitation and development ; What is imitation for? ; What imitation can do for the infant ; What can imitation do for children with autism spectrum disorder? ; The toolbox of imitation ; Evaluating imitation and imitation recognition in autism spectrum disorder ; Imitation : the overseer of development ; Conclusion : imitation as a contribution to an individual history of actions

ISBN 978-0-19-870400-3 (broš.)
a) imitation b) infant c) autism d) backward child e) developmental psychology f) imitacija g) dojenček h) avtizem i) otrok s posebnimi potrebami j) razvojna psihologija k) avtistični spekter l) posnemanje

616.89:159.922.7
159.922.7
COBISS.SI-ID 10812745

160.
NADEL, Jennifer
        Sara Thornton : the story of a woman who killed / Jennifer Nadel. - London : V. Gollancz, 1993. - XII, 246 str. ; 21 cm : ilustr.

ISBN 0-575-05581-2 (broš.)
a) ženske morilke b) pravosodni sistem c) alkoholizem d) žrtve alkoholizma

343.1
COBISS.SI-ID 4379237

161.
        NAŠI dečki z ulice / [pripravila] Vlasta Nussdorfer ; [ilustracije Alenka Podobnik ; avtorji dodatnega besedila Nataša Benčič ... [et al.]. - Ljubljana : Zavod Meta, 2006 (Ljubljana : Biro M). - 304 str. : ilustr. ; 22 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 3.000 izv.

ISBN 961-238-849-0
ISBN 978-961-238-849-2
a) Družina - Nasilje b) Dečki - Zloraba

343.541
821.163.6-32
COBISS.SI-ID 230020864

162.
        NE NATO - mir nam dajte! / [urednika Marta Gregorčič in Gorazd Kovačič ; fotografije Aleš Drolc, Franci Pavlišič, Marta Gregorčič]. - Ljubljana : Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2002. - 193 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Svete krave)

Opombe z bibliografijo ob posameznih prispevkih

ISBN 961-6455-01-X
a) North Atlantic Treaty Organization - Zborniki b) Nacionalna varnost - Slovenija - Zborniki c) Slovenija - Obrambna politika - Zborniki d) Slovenija - Mednarodno vojaško sodelovanje - Zborniki e) nasprotovanje NATU f) pacifizem g) antiglobalizacija h) mirovništvo i) militarizacija j) gibanje odpora k) Slovenija l) aktivna nevtralnost m) vojna paradigma n) alternative o) NATO

355.02(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 118786560

163.
        NEW social connections : sociology's subjects and objects / edited by Judith Burnett, Syd Jeffers and Graham Thomas. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XII, 259 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-57598-1
a) sociologija b) sociološke teorije c) zborniki

316(082)
COBISS.SI-ID 4449637

164.
        NONRESIDENTIAL parenting : new vistas in family living / Charlene E. Depner, James H. Bray, editors. - Newbury Park ; London ; New Delhi : Sage, 1993. - VII, 218 str. ; 22 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazali

ISBN 0-8039-5050-0 (trda vezava)
ISBN 0-8039-5051-9 (broš.)
a) Family b) družina c) starševstvo d) razveza zakonske zveze e) skrbništvo nad otroci f) zborniki

316.363(082)
COBISS.SI-ID 4376933

165.
NOVAK, Barbara, pravnica
        Šola in otrokove pravice / Barbara Novak ; [izdala] Pravna fakulteta. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2004 (Ljubljana : Ma tisk). - 404 str. ; 21 cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 26)

Bibliografija: str. 349-359. - Zusammenfassung. - Kazali

ISBN 961-231-442-X
a) otrokove pravice b) temeljne pravice c) temeljne svoboščine d) vzgoja in izobraževanje e) šolstvo

342.726-053.2:371
347.6:371
COBISS.SI-ID 214831104

166.
NOVAK, Barbara, profesorica prava
        Družinsko pravo / Barbara Novak. - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2014 ([Ljubljana] : Demat). - 347 str. ; 24 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 301-308. - Kazalo

ISBN 978-961-204-574-6
a) Družinska razmerja - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni b) Zakonska zveza - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni c) Socialno skrbstvo - Pravna ureditev - Slovenija - Zakoni d) družina e) otroci f) starši g) družinsko pravo h) preživljanje i) vzgoja

347.61/.64(497.4)(094.5)
364(497.4)(094.5)
COBISS.SI-ID 276097792

167.
NOVAK, Mojca, 1953-
        Dober dan, revščina : dejstva, pristopi, politike / Mojca Novak. - Ljubljana : Socialna zbornica Slovenije, 1994 ([Ljubljana] : Sonce). - XIII, 233 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Zbirka Socialni izziv)

1.000 izv. - Bibliografija: str. 219-228. - Summary. - Kazali
a) Revščina b) revščina c) kvaliteta življenja d) družbena neenakost e) dohodek

316.344.233
330.59
COBISS.SI-ID 42476288

168.
NUSSDORFER, Vlasta
        Abeceda življenja / Vlasta Nussdorfer. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 179 str. ; 21 cm

2.200 izv. - Za začetek / Manca Košir: str. 7-11. - Knjigi na pot / Anton Tomažič: str. 13-20

ISBN 978-961-01-0615-9
a) Vrednote - Eseji b) kolumne

17.022.1(081)
821.163.6-92
COBISS.SI-ID 243684096

169.
NUSSDORFER, Vlasta
        Vrednote na odru življenja / Vlasta Nussdorfer. - 1. ponatis. - Ljubljana : Planet GV, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 121 str. : ilustr. ; 19 cm

500 izv. - Spremna beseda / Petra Ilar: str. 7. - Zahvala / Nina: str. 9-10

ISBN 978-961-6529-53-2
a) Vrednote - Eseji

17.022.1(081)
COBISS.SI-ID 244594944

170.
        OLD, female, and rural / B. Jan McCulloch, editor. - New York ; London : The Haworth Press, 1998. - 97 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu vsakega prispevka. - Kazalo

ISBN 0-7890-0664-2
ISBN 0-7890-0671-5 (broš.)
a) kmečke ženske b) ženske študije c) staranje d) starost e) zborniki

305-053.9
COBISS.SI-ID 4366437

171.
        ORGANISING knowledge : methods and case studies / edited by Johannes Gadner, Renate Buber and Lyn Richards. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2004. - XVI, 232 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-1-4039-1661-7 (trda vezava)
ISBN 1-4039-1661-6
a) teorija vednosti b) organizacija znanja c) spoznavna teorija d) management e) zborniki

165(082)
COBISS.SI-ID 4452453

172.
        ORIS kronologije delavskega gibanja na Slovenskem : 1867-1968 / [sestavili sodelavci Inštituta za zgodovino delavskega gibanja]. - Ljubljana : Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, 1969 (Kranj : Gorenjski tisk). - 191 str. ; 21 cm

Avtorji: Pavel Dobrila, Alenka Nedog, Milica Kacin-Wohinz, Štefka Zadnik, Ivka Križnar, Miroslav Luštek
a) Delavsko gibanje - Zgodovina - Slovenija - 1867-1968

331.109(497.12)"1867/1968"=863
COBISS.SI-ID 4663561

173.
        OTROKOVA varnost v sistemu skrbi za otroke, ki ne morejo živeti pri starših / Vida Berglez ... [et al.]. - Hoče : Združenje Moč za zaščito otrok, ki ne morejo živeti pri starših, 2008. - 120 str. : graf. prikazi ; 21 cm

Bibliografija pri nekaterih prispevkih
a) Rejništvo - Slovenija - Zborniki b) socialno varstvo c) socialno delo d) skrbništvo e) posvetovanja

364-782.42(497.4)(082)
347.633(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 237929472

174.
        OXFORD studies in epistemology : Volume 4 / edited by Tamar Szabó Gendler and John Hawthorne. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - IX, 348 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-19-967270-7
ISBN 978-0-19-967271-4 (broš.)
a) spoznavna teorija b) teorija vednosti c) epistemologija d) zborniki

165(082)
16
COBISS.SI-ID 4445541

175.
PAPIĆ, Žarana
        Sociologija i feminizam : savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju / Žarana Papić. - [1. izd.]. - Beograd : Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1989 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 109 str. ; 24 cm

Tiraž 1.000. - Beleške uz tekst. - Bibliografija: str. 98-109. - Donekle prerađena i doterana verzija magistarskog rada Savremeni pokret i misao o oslobođenju žena i njegov uticaj na sociologiju odbranjena decembra 1986. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu

ISBN 86-7017-056-6 ((Broš.))
a) feminizem b) ženske

316:396
COBISS.SI-ID 5532418

176.
PATON, Kirsteen
        Gentrification : a working-class perspective / Kirsteen Paton. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - XI, 223 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 205-218. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-1850-0
ISBN 978-1-4724-1851-7 (el. knjiga)
ISBN 978-1-4724-1852-4 (ePub.)
a) gentrifikacija b) delavski razred c) soseske d) skupinska identiteta e) Velika Britanija

316.6
COBISS.SI-ID 4373605

177.
PEARL, Judea
        Causality : models, reasoning, and inference / Judea Pearl. - 2nd ed., reprinted with corrections. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2013. - XIX, 464 str. : ilustr. ; 27 cm

Bibliografija: str. 429-453. - Kazali

ISBN 978-0-521-89560-6 (trda vezava)
ISBN 0-521-77362-8 !
a) Causation b) Probabilities c) družboslovno raziskovanje d) statistični modeli e) vzročnost f) vzročni modeli g) verjetnost h) social science research i) statistical models j) causality k) causal models l) probability

519.2
303.724
COBISS.SI-ID 4373349

178.
PERKINS, John, 1945-
        Izpovedi ekonomskega morilca / John Perkins ; iz angleščine prevedla Maja Ropret. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 270 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Zbirka Dokumenta)

Prevod dela: Confessions of an economic hit man. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 257-259. - Opombe z bibliografijo: str. 260-270

ISBN 978-961-274-035-1 (trda vezava)
ISBN 978-961-274-164-8 (broš.)
a) Perkins, John (1945-) b) Multinacionalne družbe - Združene države Amerike c) imperializem d) ekonomska politika e) mednarodni ekonomski odnosi

339.94(73)
COBISS.SI-ID 262719232

179.
PERKO, Andrej, 1953-
        Pijan od življenja : premagati alkohol in spet zaživeti / Andrej Perko. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 167 str. ; 19 cm. - (Zbirka Ogledalo)

800 izv. - Bibliografija: str. 161-163. - Seznam priporočenih knjig: str. 164-166

ISBN 978-961-01-2686-7
a) Alkoholizem - Etiologija b) Alkoholizem - Zdravljenje c) odvisnosti d) alkoholiki e) posledice f) družbeno okolje g) družina h) recidiv i) tesnoba j) anonimni alkoholiki k) socialno-andragoška metode

613.81
COBISS.SI-ID 264762112

180.
PETROVEC, Dragan
        Nasilje pod masko / Dragan Petrovec. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015 (tiskano v Sloveniji). - 109 str. ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

700 izv. - Bibliografija: str. 102-109. - Kazalo

ISBN 978-961-274-338-3
a) Nasilje b) Družbene norme c) institucionalno nasilje d) ljudski običaji e) človekove pravice

343.615
316.754
COBISS.SI-ID 279167488

181.
        PHOTOTHERAPY : from concepts to practices / editor Matej Peljhan ; [English translation Jedrt Maležič ... [et al.] ; photographs personal archives of the authors]. - Kamnik : CIRIUS, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje, 2015 (Medvode : Pleško). - 272 str. : fotogr. ; 21 cm

Izv. stv. nasl.: Fototerapija. - 200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 978-961-93866-3-7
a) Umetnostna terapija - Zborniki b) Fotografska terapija - Zborniki c) umetnost d) fotografija e) fotografiranje f) terapevtska uporaba g) osebe s posebnimi potrebami h) rehabilitacija i) hendikep

615.851.8:77(082)
COBISS.SI-ID 280514304

182.
PIKETTY, Thomas, 1971-
        Ekonomija neenakosti / Thomas Piketty ; [prevod Miha Lenardič]. - 1. natis. - Ljubljana : Sophia, 2015. - 158 str. : tabele ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

Prevod dela: L'économie des inégalités. - 400 izv. - Bibliografija: str. [149]-158

ISBN 978-961-6768-86-3
a) Ekonomska neenakost - Teorija b) ekonomske teorije c) ekonomski sistemi d) kapital

330.526
COBISS.SI-ID 281296128

183.
PIKETTY, Thomas, 1971-
        Kapital v 21. stoletju / Thomas Piketty ; prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2015 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 768 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Zbirka Premiki)

Prevod dela: Le capital au XXIe siècle. - 3.000 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo

ISBN 978-961-01-3831-0

330.1
COBISS.SI-ID 280649472

184.
POTOČNJAK, Draga
        Alisa, Alice / [a play by] Dragica Potočnjak ; translated [& with an introduction] by Lesley Anne Wade. - Bristol, UK ; Portland, OR, USA : Intellect Books, 2003. - VI, 82 str. ; 25 cm

Izv. nasl.: Alisa, Alica. - O avtorici: str. III-IV. - Translator's afterword: str. 73-[82]

ISBN 1-84150-104-2
a) Potočnjak, Draga (1958-) b) begunci c) leposlovje

821.163.6-2
821.163.6.09 Potočnjak D.
COBISS.SI-ID 125203712

185.
        PRACTISING social work ethics around the world : cases and commentaries / edited by Sarah Banks and Kirsten Nøhr. - London ; New York : Routledge, 2012. - XXXI, 264 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-415-56031-3 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-56031-4 (trda vezava : brezkislinski papir)
ISBN 978-0-415-56033-7 (broš. : brezkislinski papir)
ISBN 0-415-56033-0 (broš. : brezkislinski papir)
a) Social service - Moral and ethical aspects - Case studies b) Social workers - Professional ethics - Case studies c) Social Work - ethics - Case Reports d) socialno delo e) etični vidik f) profesionalna etika g) študije primerov

17:36
COBISS.SI-ID 3704933

186.
        PREDŠOLSKA vzgoja in varstvo v Evropi : odpravljanje socialne in kulturne neenakosti / [avtorici slovenskega poročila Nada Turnšek, Marcela Zorec Batistič ; prevod Katarina Majerhold, prevod dodatkov Polona Podgoršek ; uredila Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009 (Postojna : ČukGraf). - 187 str. : ilustr. ; 27 cm

Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/001_188_LR_popr.pdf. - Prevod dela: Early childhood education and care in Europe. - Na nasl. str. tudi: Eurydice, EACEA - Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. - 1.200 izv. - Bibliografija pri posameznih poglavjih

ISBN 978-961-6101-46-2 (Ministrstvo za šolstvo in šport)
ISBN 978-92-9201-021-8 (EACEA P9 Eurydice)
a) Predšolska vzgoja - Družbeni vidik - Evropa b) Predšolska vzgoja - Družbena neenakost - Evropa c) Predšolska vzgoja - Javna politika - Evropa d) Izobraževalna politika - Evropa e) predšolski otroci f) institucionalna predšolska vzgoja g) otroški vrtci h) primerjalne študije

373.2(4):316.344
316.344.34:373.2(4)
373.2.014(4)
COBISS.SI-ID 245179648

187.
PREGELJ, Sebastijan
        Kronika pozabljanja / Sebastijan Pregelj ; [spremna beseda Manca Košir]. - Novo mesto : Goga, 2014. - 184 str. ; 21 cm. - (Literarna zbirka Goga)

400 izv. - Če bi živel še enkrat od začetka / Manca Košir: str. 178-184

ISBN 978-961-277-085-3
a) Demenca - V leposlovju b) stari ljudje

821.163.6-311.2
COBISS.SI-ID 275990272

188.
        PROFESIONALNA etika pri delu z ljudmi : zbornik / [uredil Miha Pauko ; prevod povzetkov Nada Šabec]. - Maribor : Univerza ; v Ljubljani : Inštitut Antona Trstenjaka za psihologijo, logoterapijo in antropohigieno, 1996 ([Ljubljana] : "Jože Moškrič"). - 426 str. : ilustr. ; 22 cm

1.500 izv. - "Posvetovanje Profesionalna etika pri delu z ljudmi ..." --> spremna beseda. - Povzetek in/ali summary ter bibliografija pri večini prispevkov. - Vsebuje tudi nekatere kodekse profesionalne etike

ISBN 961-6206-00-1 (Univerza)
a) Etika - Zborniki b) Poklicna etika - Zborniki c) delo z ljudmi d) družba e) socialna etika f) poklici

174(082)
COBISS.SI-ID 38829825

189.
        PSYCHOSOCIAL oncology & palliative care in Hong Kong : the first decade / edited by Richard Fielding and Cecilia Lai-wan Chan. - Hong Kong : Hong Kong University Press, 2000. - VII, 298 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 962-209-503-8 (broš.)
a) paliativna oskrba b) rak c) psihosocialna onkologija d) Hong Kong e) zborniki

364.692:616-006(512.317)(082)
COBISS.SI-ID 4378469

190.
RABER, Merrill F.
        Duševna vitalnost in čilost : praktični vodnik za izboljšanje duševnega zdravja / Merrill F. Raber in George Dyck ; [prevedel Iztok Ilich]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1992 (Maribor : Mariborski tisk). - 69 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Za podjetnike in poslovneže)

Prevod dela: Mental fitness : a guide to emotional health
a) duševna higiena b) duševno zdravje c) stres d) psihološki nasveti

159.913
613.86
616-001.36
COBISS.SI-ID 29431552

191.
RAFAELIČ, Andreja
        Pomen povezovanja in vključevanja pri oskrbi po meri človeka in procesih dezinstitucionalizacije : doktorska disertacija / Andreja Rafaelič. - Ljubljana : [A. Rafaelič], 2015. - VII, 360 f. : tabele, graf. prikazi ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_RAFAEL. - Mentor Vito Flaker. - Bibliografija: f. 232-248. - Kazali. - Povzetek ; Abstract. - Univ. v Ljubljani, Fak. za socialno delo
a) deinstitucionalizacija b) dolgotrajna oskrba c) potrebe d) osebe z dolgotrajnimi duševnimi stiskami e) osebe z intelektualnimi ovirami f) disertacije

364.4:616.89
COBISS.SI-ID 4375909

192.
RAMŠAK, Mojca, 1969-
        Družbeno-kulturne podobe raka dojk v Sloveniji = Social and cultural imagery of breast cancer in Slovenia / Mojca Ramšak ; [prevod, translation Mojca Ramšak, Franc Smrke ; izdajatelj, published by Europa Donna]. - 1. natis. - Ljubljana : Delo Revije, 2007 ([Brežice] : Utrip). - 85, 57 str. : ilustr. ; 24 cm

Nasl. v kolofonu: Družbeno kulturne podobe raka dojk v Sloveniji. - Angl. besedilo tiskano v obratni smeri. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 77-80. - Kazalo

ISBN 978-961-6289-96-2
a) Dojke - Rak (medicina) - Družbeni vidik - Slovenija b) Dojke - Rak (medicina) - Psihološki vidik c) antropologija d) kulturna antropologija e) medicinska antropologija f) socialna antropologija g) rak (medicina) h) onkologija i) Slovenija j) anthropology k) cultural anthropology l) medical anthropology m) social anthropology n) cancer (medicine) o) oncology p) Slovenia

616-006:39(497.4)
616-006:159.9
COBISS.SI-ID 234419712

193.
RATHNAYAKE, Anula R. M.
        Duševno zdravje in družina na Šrilanki : intervencija v družino in pomen podpore družini oseb s težavami v duševnem zdravju : doktorska disertacija = Mental Health and Family in Sri Lanka : family intervention and the significance of family support for people with mental health problems : doctoral dissertation / R. M. Anula Rathnayake. - Ljubljana : [R. M. A. Rathnayake], 2015. - XXXVI, 374 f. ; 30 cm : ilustr.

Dostopno tudi na: http://www.nbn.si/URN:NBN:SI:FSD:DOC-DIS_ANULA. - Mentorica Gabi Čačinovič Vogrinčič. - Bibliografija: f. 250-284. - Kazali. - Povzetek ; Summary. - Univ. v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo
a) Duševno zdravje b) duševno zdravje v skupnosti c) osebe s težavami v duševnem zdravju d) družina e) svojci f) pomoč družini g) Šrilanka h) socialno delo i) intervencije j) disertacije

364.65-056.34(548.7)
COBISS.SI-ID 4371557

194.
RATNER, Harvey
        Brief coaching with children and young people : a solution focused approach / Harvey Ratner and Denise Yusuf. - London ; New York : Routledge, 2015. - VIII, 145 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-85588-4 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-85589-1 (broš.)
ISBN 978-1-315-74368-4 (e-knjiga)
a) Psihoterapija b) svetovanje c) sistemska psihoterapija d) otroci e) mladostniki f) kovčing

615.851
COBISS.SI-ID 4394341

195.
RAZPOTNIK, Špela, 1976-
        Na cesti - brezdomci o sebi in drugi o njih / avtorja Špela Razpotnik in Bojan Dekleva. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2007 (Domžale : Vovk). - 201 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Socialno pedagoške teme ; 5)

Bibliografija: str. 194-197. - Kazali

ISBN 978-961-253-004-4
a) Brezdomci - Slovenija b) Marginalne skupine - Slovenija c) brezdomci d) marginalne skupine e) življenjske razmere f) množični mediji g) analiza diskurza h) javnost i) Slovenija j) spomini k) homeless people l) marginal group

316.344.7-058.51(497.4)
364.682.42(497.4)
COBISS.SI-ID 236500224

196.
        RESPONSIBILITY and distributive justice / edited by Carl Knight and Zofia Stemplowska. - Oxford : oxford university press, cop. 2014. - VI, 309 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 287-302. - Kazalo

ISBN 978-0-19-956580-1 (Trda vezava)
ISBN 978-0-19-870795-0 (Broš.)
a) filozofija prava b) pravna država c) sodstvo d) pravičnost e) odgovornost f) etika g) politične razprave

COBISS.SI-ID 1574369

197.
        REVŠČINA zaposlenih / Vesna Leskošek ... [et al.] ; [urednik Uroš Zorman]. - Ljubljana : Sophia, 2013. - 233 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

400 izv. - Bibliografija: str. 207-223. - Kazali

ISBN 978-961-6768-60-3
a) Zaposleni - Revščina

364.662
COBISS.SI-ID 270797056

198.
RIGERT, Joe
        Zlorabe, molk in laži : spolno nasilje v irski katoliški cerkvi / Joe Rigert ; [prevedel Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2010 ([Horjul] : Potens). - 191 str. : ilustr. ; 20 cm

Prevod dela: Irish tragedy. - 700 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str.

ISBN 978-961-6627-15-3
a) Ecclesia Catholica - Irska b) Ecclesia Catholica - Združene države Amerike c) Duhovniki - Spolnost d) Otroci - Spolna zloraba

343.541-053.2:27-725
COBISS.SI-ID 250191872

199.
RØNNING, Rolf
        Innovation in social welfare and human serveices / Rolf Rønning and Marcus Knutagård. - London ; New York : Routledge, 2015. - VIII, 115 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in health and social policy)

Bibliografija: str. 95-107. - Kazalo

ISBN 978-0-415-73126-3 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-84981-2 (e-knjiga)
a) socialne inovacije b) socialne službe c) socialno varstvo

001.895:368.9
COBISS.SI-ID 4362597

200.
ROSSELL, Teresa
        La entrevista en el trabajo social / Teresa Rossell. - Barcelona : Escuela Universitaria de Trabajo Social : Hogar del Libro, 1989. - 208 str. ; 21 cm. - (Colección EUGE ; 5)

Bibliografija: str. 199-205

ISBN 84-7279-383-4
a) socialno delo b) intervjuji

36
COBISS.SI-ID 4374373

201.
ROT, Nikola
        Psihologija grupa : prvenstveno malih grupa i organizacija / Nikola Rot. - 2. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1988. - 388 str. ; 24 cm. - (Psihologija i vaspitanje ; 3)

a) socialna psihologija b) učbeniki za visoke šole c) skupine d) skupinska dinamika

316.352:159.9(075.8)
159.9.012.43(075.8)
COBISS.SI-ID 7815680

202.
ROYCE, Edward Cary
        Poverty and power : the problem of structural inequality / Edward Royce. - 2nd ed. - Lanham [etc.] : Rowman & Littlefield, 2015. - XV, 375 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 259-361. - Kazalo

ISBN 978-1-4422-3807-7 (trda vezava)
ISBN 978-1-4422-3808-4 (broš.)
ISBN 978-1-4422-3809-1 (el. knjiga)
a) revščina b) moč c) strukturna neenakost d) Združene države Amerike

364.662(73)
COBISS.SI-ID 4433509

203.
ROZMAN, Sanja
        Pogum : kako preboleti travmo / Sanja Rozman in Mija ; [tehnične ilustracije Darko Simeršek ; fotografije Bigstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2015 (natisnjeno v Sloveniji). - 232 str. : ilustr. ; 24 cm

1.500 izv. - Uvodni besedili / Gabi Čačinovič Vogrinčič, Alenka Rebula Tuta: str. 7-8. - Bibliografija: str. 231-232. - Kazalo

ISBN 978-961-241-927-1
a) Psihične travme - Posledice b) Psihične travme - Zdravljenje c) travme d) posttravmatska stresna motnja e) disociacija f) terapije

159.97
615.851
COBISS.SI-ID 281164544

204.
ROŽIČ, Tatjana
        Supervizija v psihoterapiji : regulacija afekta v relacijski superviziji in terapiji / Tatjana Rožič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana ; Vienna : Sigmund Freud University Press, 2015 (Radovljica : Tiskarna Radovljica). - 284 str. : ilustr. ; 21 cm

100 izv. - Recenzenta Katarina Kompan Erzar, Bernard Stritih. - Bibliografija: str. 261-275. - Kazali. - Povzetek ; Summary

ISBN 978-961-93861-0-1
a) Supervizija - Psihoterapija

159.913:316.472.42
COBISS.SI-ID 280379904

205.
RUTHVEN, Malise
        Fundamentalizem : zelo kratek uvod / Malise Ruthven ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 174 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 13)

Prevod dela: Fundamentalism. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 162-166. - Kazalo

ISBN 978-961-260-039-6
a) Fundamentalizem b) Radikalizem c) Nacionalizem

322
COBISS.SI-ID 253372416

206.
RYAN, Christopher, 1962-
        Seks ob zori : predzgodovinski izvori moderne spolnosti / Christopher Ryan in Cacilda Jethá ; prevedel Uroš Kalčič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 374 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Sex at dawn. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 305-357. - Kazalo

ISBN 978-961-241-724-6
a) Spolnost - Zgodovina b) Spolno vedenje - Razlike med spoloma c) Primati - Spolno vedenje d) socialna antropologija e) evolucija f) monogamija g) zakonska zveza h) nezvestoba i) libido j) homoseksualnost

176
316.367
613.88
COBISS.SI-ID 265779968

207.
        The SAGE handbook of measurement / edited by Geoffrey Walford, Eric Tucker, and Madhu Viswanathan. - Los Angeles [etc.] : Sage, 2010. - XXII, 626 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazali

ISBN 978-1-4129-4814-2 (hbk)
a) Metodologija b) Methodology c) Družbene vede d) Social sciences e) Družboslovno raziskovanje f) Social science research g) Metode h) Social sciences - Statistical methods i) Meetmethoden j) Sociale wetenschappen k) Priročniki l) Handbooks

303(035)
COBISS.SI-ID 29973853

208.
        The SAGE handbook of mental health and illness / edited by David Pilgrim, Anne Rogers and Bernice Pescosolido. - Los Angeles [etc.] : SAGE, 2011. - XVIII, 547 str. : ilustr., graf. prikazi ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-84787-382-8
a) mental health b) mental handicap c) mental illness d) duševno zdravje e) motnje v duševnem razvoju f) duševna bolezen

616
COBISS.SI-ID 8798793

209.
        The SAGE handbook of qualitative research in psychology / edited by Carla Willig and Wendy Stainton-Rogers. - Los Angeles (Calif.) [etc.] : SAGE Publications, 2008. - XXIX, 631 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija za posameznimi prispevki. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-0780-4 (hbk)
ISBN 1-4129-0780-2 (hbk)
a) Psychology - Qualitative research b) Psychology - methods c) Psychological Theory d) Qualitative Research e) Research Design f) Psychologie g) Onderzoeksmethoden h) Kwalitatieve methoden i) Psychologie - Recherche j) Recherche qualitative k) psihologija l) raziskovanje m) kvalitativne raziskave

303.442(082):159.9
COBISS.SI-ID 16872712

210.
        The SAGE handbook of quantitative methods in psychology / edited by Roger E. Millsap and Alberto Maydeu-Olivares. - Los Angeles ; London : SAGE, 2009. - XXVI, 759 str., pril. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija navedena med posameznimi prispevki. - Kazalo

ISBN 978-1-4129-3091-8 (hbk.)
ISBN 1-4129-3091-X (hbk.)
a) Psychology - Mathematical models b) Psychology - Statistical methods c) sociologija d) kvantitativne metode e) psihologija f) matematični modeli g) statistične metode

159.9
COBISS.SI-ID 3440078

211.
        The SAGE handbook of social marketing / edited by Gerard Hastings, Kathryn Angus and Carol Bryant. - Los Angeles : Sage, 2011. - XXVI, 442 str. : ilustr. ; 26 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

Dosedanja vsebina:
Section 1: Theoretical debates
Section 2: Marketing planning
Section 3: Research: it's roles and techniques
Section 4: Dancing with the Devil
Section 5: Upstream and social change
Section 6: Social marketing in practice: case studies

ISBN 978-1-84920-188-9
ISBN 1-84920-188-9
a) Social marketing - Handbooks, manuals, etc b) Behavior modification c) socialni marketing d) družbene norme e) marketinško planiranje f) raziskovalne metode g) družbene spremembe h) trženje

658.8
COBISS.SI-ID 3810149

212.
SAGUY, Abigail C., 1970-
        What's wrong with fat? / Abigail C. Saguy. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2013. - XII, 259 str. ; 23 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 223-248. - Kazalo

ISBN 978-0-19-985708-1
ISBN 978-0-19-937711-4 (broš.)
a) debelost b) družba

613.2:316.6
COBISS.SI-ID 4451941

213.
        SELECTED papers : Belgrade women's studies journal : anniversary issue 1992/2002 / editors Jelisaveta Blagojević, Dušan Đorđević Mileusnić. - Beograd : Centar za ženske studije, 2002. - 221 str. ; 23 cm

Literatura v opombah pod črto

ISBN 86-902929-2-6
a) ženske b) feministične študije c) Beograd

COBISS.SI-ID 779086

214.
SHARMA, Ajay
        From birth to five years : practical delevopmental examination / Ajay Sharma and Helen Cockerill. - Abington ; New York : Routledge, 2014. - X, 145 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 138-143

ISBN 978-0-415-83458-2 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83459-9 (broš.)
ISBN 978-0-203-49181-2 (e-knjiga)
a) Children - Growth b) otroci c) predšolski otroci d) rast e) razvoj otroka

613.954
COBISS.SI-ID 4364389

215.
SHARMA, Ajay
        Mary Sheridanʹs from birth to five years : children's developmental progress / Ajay Sharma and Helen Cockerill. - 4th ed. - Abington ; New York : Routledge, 2014. - XI, 132 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 129-132

ISBN 978-0-415-83353-0 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-83354-7 (broš.)
ISBN 978-0-203-49456-1 (e-knjiga)
a) Children - Growth b) Child development c) Child Development d) otroci e) predšolski otroci f) rast g) razvoj otroka

613.954
COBISS.SI-ID 4364133

216.
SKLOOT, Rebecca, 1972-
        Nesmrtno življenje Henriette Lacks / Rebecca Skloot ; [prevedla Irena Duša ; fotografija celic HeLa Shutterstock]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2011 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 399 str. : ilustr. ; 25 cm

Prevod dela: The immortal life of Henrietta Lacks. - Fotogr. na spojnih listih. - 2.000 izv.

ISBN 978-961-01-1663-9
a) Lacks, Henrietta (1920-1951) - Biografije b) Rak (medicina) - Bolniki - Biografije c) Rak (medicina) - Raziskave - Zgodovina - Združene države Amerike d) Celice HeLa e) leposlovje f) medicinska etika g) zdravstvo

929Lacks H.
616-006-052(092)
COBISS.SI-ID 257146112

217.
SKUPNOST centrov za socialno delo Slovenije. Ljubljana
        Skupnost centrov za socialno delo Slovenije = Association of Centres for Social Work. - [Ljubljana] : Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2008. - 16 str. ; 24 cm

Ov .nasl.
a) centri za socialno delo b) socialno delo c) organiziranost d) social work e) social welfare f) centres for social work g) scheme of structure h) Slovenia

364(041)
COBISS.SI-ID 4397413

218.
SLOBODA, Rudolf
        Razum / Rudolf Sloboda ; iz slovaščine prevedla [in spremni zapis] Alenka Šalej. - Ljubljana : Sanje, 2007. - 221 str. ; 25 cm. - (Zbirka Roman Sanje)

Prevod dela: Rozum. - 600 izv. - Končno - kaj sem pa v življenju z razumom dosegel!?! / Alenka Šalej: str. 219-221

ISBN 961-6387-92-8 (broš.)
ISBN 978-961-6387-92-7 (broš.)
ISBN 978-961-6653-00-8 (trda vezava)
a) Sloboda, Rudolf (1938-1995) - Avtobiografije b) leposlovje

821.162.4-312.6
COBISS.SI-ID 228695552

219.
SLOVENSKA krovna zveza za psihoterapijo. Študijski dnevi (1 ; 2001 ; Rogla)
        Dialog : zbornik Prvih študijskih dnevov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, 8.-9. junij 2001, Rogla, Slovenija / uredila Janko Bohak, Miran Možina. - Maribor : Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, 2002 (Maribor : Inštitut RS za rehabilitacijo, delavnice Dlan). - 150 str. : ilustr. ; 29 cm

Besedilo v slov., en prispevek tudi v angl. - 300 izv. - Bibliografija pri večini prispevkov. - Vsebina na nasl. str.: Predavanji ; Okrogla miza ; Delavnice ; Predstavitev modalitet ; Propedevtika ; Psihoterapija na Slovenskem

ISBN 961-90999-0-7
a) Psihoterapija - Posvetovanja b) psihoterapevti c) izobraževanje d) propedevtika e) zdravljenje f) gestalt terapija g) logoterapija h) Slovenija i) zborniki

615.851(063)(082)
COBISS.SI-ID 47629057

220.
SLOVENSKI kongres doživljajske pedagogike (1 ; 2000 ; Zreče)
        Umestitev doživljajske pedagogike kot ustaljene oblike pomoči mladim : zbornik 1. slovenskega kongresa doživljajske pedagogike z mednarodno udeležbo / 1. slovenski kongres doživljajske pedagogike, Zreče, 1. - 3. junij 2000 = Einordnung der Erlebnispädagogik als einer Etablierten form von Jugendhilfe : Sammelband 1. slowenischer Kongress der Erlebnispädagogik mit international Teilnahme / 1. slowenischer Kongress der Erlebnispädagogik, Zreče, 1. - 3. Juni 2000 ; urednik, Redakteur Mitja Krajnčan. - Ljubljana : Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije, 2000. - 52, 51 str. ; 30 cm. - (Bilten društva za doživljajsko pedagogiko, ISSN 1408-5089)

V obratni smeri tiskani prispevki ali povzetki v angl. in nem. - Na vzpor. nasl. str.: Zbornik povzetkov 1. slovenskega kongresa doživljajske pedagogike. - Ov. nasl.: Zbornik povzetkov
a) remedial instruction sciences - Slovenia - 2000 - congress b) specialna pedagogika - Slovenija - 2000 - kongres c) doživljajska pedagogika d) kongresi

37.01
COBISS.SI-ID 3654217

221.
        SOCIAL and solidarity economy : beyond the fringe / edited by Peter Utting. - London : Zed Books : UNRISD, 2015. - XIII, 386 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Just sustainabilities)

Bibliografija: 341-371. - Kazalo

ISBN 978-1-78360-345-9 (trda vezava)
ISBN 978-1-78360-344-2 (broš.)
ISBN 978-1-78360-346-6 (pdf)
ISBN 978-1-78360-347-3 (el. knjiga)
ISBN 978-1-78360-348-0 (mobi)
a) Socialna ekonomija b) socialna ekonomija c) solidarnost d) trajnostni razvoj e) ekonomski razvoj f) zborniki

330.162(082)
COBISS.SI-ID 4432229

222.
        The SOCIAL construction of social policy : methodologies, racism, citizenship and the environment / edited by Colin Samson and Nigel South. - Basingstoke : Macmillan ; New York : St. Martin's, 1996. - XI, 230 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Explorations in sociology ; 44)

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-333-63089-1
ISBN 0-333-63089-0 (trda vezava (MacMillan))
ISBN 0-333-63090-4 (broš. (MacMillan))
ISBN 0-312-12717-0 (trda vezava (St. Martin's))
a) socialna politika b) socialne razmere c) rasizem d) državljanstvo e) okolje f) Velika Britanija g) zborniki

304(082)
COBISS.SI-ID 4445797

223.
        SOCIAL services in Europe : an annotated bibliography / by Helmut K. Anheier and Sarabajaya Kumar. - Updated and extanded ed. - [Germany] : Observatory for the Development of Social Services in Europe = Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa, 2003. - 486 str. ; 22 cm

ISBN 3-88493-184-9
a) socialne službe b) socialno varstvo c) Evropa d) socialni sistemi e) socialno delo f) bibliografski podatki

36(016)
COBISS.SI-ID 1031781

224.
        SOCIAL work with children under post-war conditions : experiences from the Federation of Bosnia and Herzegovina / editors Muhamed Dervišbegović and Sven Hessle ; [translated by Noella Bickham ... [et al.]]. - Sarajevo : Department of Social Work, Faculty of Political Science, Sarajevo University ; Stockholm : Department of Social Work, Stockholm University, 1998 (Sarajevo : Studentska štamparija Univerziteta). - 247 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 9958-9492-1-0 !
a) socialno delo b) otroci c) Bosna in Hercegovina d) povojni čas e) zborniki

364.442-053.2(497.6)(082)
COBISS.SI-ID 1347351

225.
SOFAER, Beatrice
        Pain : a handbook for nurses / Beatrice Sofaer. - 2nd ed. - London [etc.] : Chapman & Hall, 1993. - XIII, 99 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 93 in na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 0-412-44010-5
a) bolečina b) medicinske sestre c) priročniki d) lajšanje bolečine

616.8-009.7-051
COBISS.SI-ID 4378725

226.
        SOVETSKAJA socialʹnaja politika 1920-1930-h godov : ideologija i povsednevnostʹ : sbornik statej / pod redakciej P. V. Romanova, E. R. Jarskoj-Smirnovoj. - Moskva : Variant, 2007. - 430 str. : ilustr. ; 23 cm

Cir. - Bibliografija na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-5-903360-04-8
a) Socialna politika - Sovjetska zveza b) zborniki

304(47+57)(082)
COBISS.SI-ID 4381797

227.
SPECHT, Harry
        Unfaithful angels : how social work has abandoned its mission / Harry Specht, Mark E. Courtney. - New York : The Free Press, 1995. - XII, 209 str. ; 24 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 176-200. - Kazalo

ISBN 978-0-02-874086-7 (broš.)
ISBN 0-02-874086-6
a) socialno delo b) socialne službe c) socialni delavci in delavke d) psihoterapija e) Združene države Amerike

36:615.851
COBISS.SI-ID 4424293

228.
SPOCK, Benjamin
        Vzgoja otrok v težavnih obdobjih / Benjamin Spock ; [prevedla Nataša Golob]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 1977 ([Ljubljana : Učne delavnice]). - 302 str. ; 21 cm

prevod dela: Raising children in a difficult time
a) otroci b) vzgoja c) mladostnik d) družina e) spolnost f) psihoterapija

37.018.1
159.922.7./8
COBISS.SI-ID 9941761

229.
        SPOZNAJTE svoje obveznosti : priročnik za preprečevanje prisilnih izselitev. - [Ljubljana] : Amnesty international, 2012. - 40 str. ; 21 cm

Ov. nasl.
a) človekove pravice - prisilna izselitev b) stanovanjski problemi

342.7
COBISS.SI-ID 11697971

230.
STANLEY, Jason
        Know how / Jason Stanley. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XII, 201 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 191-197. - Kazalo

ISBN 978-0-19-969536-2
ISBN 978-0-19-968316-1 (broš.)
a) znanje b) spoznavna teorija c) teorija vednosti d) filozofija znanja

001.1
COBISS.SI-ID 4443493

231.
        STAREJŠI za starejše : za boljše zdravje in višjo kakovost življenja doma / [uredniški odbor Darja Cibic ... et al.]. - Ljubljana : Ministrstvo za zdravje : Zveza društev upokojencev Slovenije, 2006 (Žirovnica : Medium). - 274 str. : tabele ; 21 cm

1.000 izv. - Bibliografija pri enem prispevku

ISBN 961-6523-14-7 (Ministrstvo za zdravje)
a) Prebivalstvo - Staranje - Družbeni vidik - Zborniki b) Stari ljudje - Kvaliteta življenja - Projekti - Slovenija - Zborniki c) stari ljudje d) gerontologija e) staranje f) družbena integracija g) skupnostna skrb h) samostojno življenje

316.346.3-053.9(497.4)(082)
364.65-053.9(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 225075200

232.
STAROVIČ, Vojko
        Brez človeka : enoumje neoliberalizma / Vojko Starovič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013. - 408 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Zbirka Dokumenta / Sanje)

O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-274-188-4
a) Neoliberalizem b) politika c) družbeni sistemi

329.12
COBISS.SI-ID 268649984

233.
        The STATE of the world's children 2004 : girls, education and development / Carol Bellamy. - New York : UNICEF, 2003. - VII, 147 str. : ilustr. ; 28 cm

Bibliografija: str. 94-95. - Kazalo

ISBN 92-806-3784-5 !
a) Children - Developing countries b) otroci c) deklice d) vzgoja in izobraževanje e) dežele v razvoju

37-055.25(100)
COBISS.SI-ID 4377701

234.
STEINHAGE, Rosemarie
        Sexueller Mißbrauch an Mädchen : ein Handbuch für Beratung und Therapie / Rosemarie Steinhage. - Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1989. - 186 str. ; 20 cm. - (Rororo Sachbuch ; 880)

Bibliografija: str. 182-186

ISBN 3-499-18582-2
a) spolno nasilje b) ženske c) deklice d) svetovanje e) psihoterapija

615.851-055.25
COBISS.SI-ID 4378213

235.
STEWART, Ian, 1940-
        Sodobna transakcijska analiza : novi uvod v transakcijsko analizo / Ian Stewart, Vann Joines ; [prevajalec Igor M. Ravnik]. - 1. izd. - Ljubljana : Opportunitas, 2015 ([Ljubljana] : Itagraf). - 423 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: TA today. - 450 izv. - O avtorjih: str.4. - Bibliografija: str. 393-402. - Kazalo. - Knjige Erica Berna: str. 353-354

ISBN 978-961-281-732-9
a) Transakcijska analiza b) psihoterapija c) teorija osebnosti d) egostanje e) življenjski načrt f) življenjski skript g) skriptna prepričanja h) transakcijska analiza

159.964
COBISS.SI-ID 277939712

236.
STOLLER, Robert J.
        Presentations of gender / Robert J. Stoller. - New Haven ; London : Yale University Press, 1985. - XI, 219 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 207-213. - Kazalo

ISBN 0-300-05474-3
a) ženske b) moški c) študije spolov d) femininost e) maskulinost f) spolna identiteta

305
COBISS.SI-ID 2572558

237.
STUART, Kaz
        Evaluation practice for projects with young people : a guide to creative research / Kaz Stuart, Lucy Maynard and Caroline Rouncefield. - . - Los Angeles [etc.] : Sage, 2015. - XIV, 228 str. : ilustr. ; 25 cm

Bibliografija: str. 214-223 in na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-1-4462-7599-3
ISBN 978-1-4462-7600-6 (broš.)
a) socialno delo z mladimi b) evalvacija c) metodologija raziskovanja d) projekti

303:36
COBISS.SI-ID 4435557

238.
SZASZ, Thomas
        Our right to drugs : the case for a free market / Thomas Szasz. - 1st Syracuse University Press ed. - New York : Syracuse University Press, 1996. - XXV, 199 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 185-189. - Kazali

ISBN 0-8156-0333-9
a) Zdravstvena politika - Združene države Amerike b) Zdravila - Prodaja - Združene države Amerike c) Zdravila - Zloraba - Vladna politika - Združene države Amerike d) zdravila e) narkotiki f) mamila g) prodaja h) kontrola i) legalizacija j) zloraba k) vladna politika l) zdravstvena politika m) ZDA

614.35(073)
614.27/.28(73)
613.83(73)
COBISS.SI-ID 65071104

239.
TOPIĆ, Peter
        Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi : priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane / Peter Topić. - 1. izd. - Maribor : Založba Pivec, 2015. - 355 str. ; 25 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 341-349

ISBN 978-961-6968-30-0
a) seks b) pornografija c) nasilje d) nevroznanost e) psihoterapija f) travme g) zasvojenost h) spolnost

613.88:621.3.037.37
COBISS.SI-ID 84181761

240.
TORRES Díaz, Jorge H.
        Historia del trabajo social / Jorge H. Torres Díaz. - Buenos Aires : Editorial Humanitas, 1987. - 294 str. ; 20 cm

Bibliografija: str. 290-293
a) socialno delo b) zgodovinski vidik

36(091)
COBISS.SI-ID 4367205

241.
        TOWARDS integration : comprehensive services for people with mental handicaps / David Sines (ed.). - London [etc.] : Chapman & Hall, 1992. - XI, 399 str. ; 22 cm : ilustr.

Bibliografija na koncu posameznega poglavja. - Kazalo

ISBN 0-412-53160-6 (broš.)
a) osebe s motnjo v duševnem razvoju b) integracija c) socialne službe d) zdravstvene službe e) zborniki

364.65-056.34(082)
COBISS.SI-ID 4380773

242.
        TRANSNATIONAL social work practice / edited by Nalini Junko Negi and Rich Furman. - New York : Columbia University Press, 2010. - VI, 248 str. ; 24 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-231-14448-3 (trda vezava)
ISBN 978-0-231-52631-9 (e-knjiga)
a) socialno delo b) migracije c) socialne službe d) zborniki

364.65-054.7
COBISS.SI-ID 4365669

243.
TUČKOVÁ, Kateřina
        Žitkovske boginje / Kateřina Tučková ; iz češčine prevedla Anjuša Belehar. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2015. - 422 str. ; 24 cm. - (Zbirka Sanje. Roman)

Prevod dela: Žítkovské bohyně. - O avtorici na ov. - Cena Josefa Škvoreckého = Josef Škvorecky Award, 2012. - Cena čtenářů České knihy = The Czech Book Reader's Award, 2013. - Magnesia litera, 2013

ISBN 978-961-274-323-9

821.162.3-311.2
COBISS.SI-ID 280641024

244.
TURNER, John Rodney, 1953-
        The handbook of project-based management : leading strategic change in organizations / J. Rodney Turner. - 3rd ed. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2009. - XVII, 452 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija na koncu poglavij. - Kazala

ISBN 978-0-07-154974-5
ISBN 0-07-154974-9
a) Project management b) Project Management (PM) c) Projectized Organization d) projektno vodenje

65.012.4:65.012.12
COBISS.SI-ID 63696641

245.
URBANC, Kristina
        Izazovi socijalnog rada s pojedincem / Kristina Urbanc. - Zagreb : Alinea, 2006. - 172 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Socijalni rad ; Kolo 1, knj. 1)

Bibliografija: str. 167-172

ISBN 953-180-134-7
a) Socialno delo b) socialno delo s posameznikom c) sistemski pristop d) načrtovane spremembe

364.46
COBISS.SI-ID 4381285

246.
        USPEŠNOST in pravičnost v šoli / [Cveta Razdevšek Pučko ... et al.] ; urednici Mojca Peček, Cveta Razdevšek-Pučko. - Ljubljana : Pedagoška fakulteta, 2003 (Ljubljana : Littera picta). - 169 str. : graf. prikazi ; 24 cm

Bibliografija pri posameznih prispevkih

ISBN 86-7735-069-1
a) Učenci - Uspešnost - Zborniki b) Izobraževanje - Pravičnost - Zborniki c) osnovne šole d) učenci e) neenakost f) pravičnost v šoli g) pedagoška sociologija h) socialnoekonomski status i) učni uspeh j) pedagogika k) vzgoja in izobraževanje

371.212.7(082)
COBISS.SI-ID 127360512

247.
VALDES Greenwood, David
        Homo domesticus : zapisi iz istospolnega zakona / David Valdes Greenwood ; prevod Lili Potpara. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. ; 24 cm

Prevod dela: Homo domesticus : notes from a same-sex marriage. - 800 izv. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.

ISBN 978-961-241-669-0
a) Istospolna partnerska skupnost - V leposlovju b) medosebni odnosi c) homoseksualnost d) leposlovje

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 262381312

248.
VALTONEN, Kathleen, 1944-
        Social work and migration : immigrant and refugee settlement and integration / Kathleen Valtonen. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2008. - XIII, 218 str. ; 25 cm. - (Contemporary social work studies)

Bibliografija: str. 191-216. - Kazalo

ISBN 978-0-7546-7194-7
a) Social work b) Migration c) socialno delo d) migracije e) begunci f) priseljenci g) integracija

364.65-054.7
COBISS.SI-ID 4364645

249.
        VALUES in social work : a discussion paper produced by the working party on the teaching of the value base of social work. - London : Central council for education and training in social work, 1976. - 86 str. ; 30 cm. - (Social work curriculum study)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij

ISBN 0-903720-32-9
a) socialno delo b) vrednote c) izobraževanje v socialnem delu

36:17
COBISS.SI-ID 4367717

250.
VELIKONJA, Mitja
        Rockʼnʼretro : novi jugoslavizem v sodobni slovenski popularni glasbi / Mitja Velikonja. - Ljubljana : Sophia, 2013 (Ljubljana : Collegium Graphicum). - X, 109, X, 107 str., [14] str. barvnih pril. ; 21 cm. - (Zbirka Naprej!)

400 izv. - Bibliografija: str. 103-105. - Vsebuje tudi angleški prevod, tiskan v obratni smeri: Rockʼnʼretro : new yugoslavism in contemporary popular music in Slovenia / [translated from Slovenian by Olga Vuković]

ISBN 978-961-6768-56-6
a) Slovenska popularna glasba - Kulturni vidik b) Jugoslavija - Identiteta c) postkomunizem d) sociologija kulture

784.66(497.4):316.7
316.74:78
COBISS.SI-ID 269058816

251.
VELIKONJA, Mitja
        Titostalgija - študija nostalgije po Josipu Brozu / Mitja Velikonja. - Ljubljana : Mirovni inštitut, 2008. - ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Mediawatch)

Vsebuje tudi angl. prevod, tiskan v obratni smeri: Titostalgia - a study of nostalgia for Josip Broz / [translation Olga Vuković]

ISBN 978-961-6455-53-4
a) Broz, Josip (1892-1980) - Kult osebnosti b) Politika - Mitologija c) jugoslovanski politiki

929Broz J.-Tito
COBISS.SI-ID 243168000

252.
VERMA, Vinod, 1947-
        Preprečevanje demence : na osnovi ajurvede, joge in drugih metod / Vinod Verma ; prevedla Vera Čertalič. - Brežice : Primus, 2014 ([Begunje] : Cicero). - 103 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka InZdravje)

Prevod dela: Prevention of dementia. - Nasl. v kolofonu: Preprečevanje demence na osnovi ajurvede, joge in drugih metod. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Dharmamand Sharma: str. 9. - O avtorici: str. 99-100. - Bibliografija avtorice: str. 101-102
Avtorjev podpis: NUK: GS I 742518

ISBN 978-961-6950-19-0
a) Demenca - Dejavniki tveganja - Priročniki b) Demenca - Preprečevanje - Naravne metode - Priročniki c) Ajurveda - Priročniki

615.8(540):616.892.3(035)
COBISS.SI-ID 275498496

253.
VIDANOVIĆ, Ivan
        Rečnik socijalnog rada / Ivan Vidanović. - Beograd : [I. Vidanović] : Udruženje stručnih radnika socijalne zaštite Srbije : Asocijacija centara za socijalni rad Srbije, 2006. - 438 str. ; 24 cm

Bibliografija: str. 437-438

ISBN 86-904183-4-2
a) socialno delo b) slovarji

36(031)
COBISS.SI-ID 130623244

254.
        VIOLENZA di genere e percorsi mediterranei : voci, saperi, uscite / a cura di Ignazia Bartholini. - Milano : Guerini, 2015. - 258 str. ; 24 cm : ilustr. - (Intersezioni e asincronie)

Bibliografija: str. 235-258

ISBN 978-88-6250-586-4
a) nasilje med spoloma b) medijska reprezentacija c) študije spolov d) Sredozemlje e) zborniki

364.63(082)
COBISS.SI-ID 4375141

255.
VODOVNIK, Žiga
        Demokracija kot glagol / Žiga Vodovnik. - Ljubljana : Krtina, 2015. - 157 str. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 177)

ISBN 978-961-260-087-7

321.7
COBISS.SI-ID 281507328

256.
        VPRAŠAJ Alico / anonimna avtorica ; [prevedla Lili Potpara]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2014 (natisnjeno v Sloveniji). - 175 str. ; 20 cm

Prevod dela: Go ask Alice. - 800 izv.

ISBN 978-961-241-783-3
a) Narkomani - Dnevniki b) droge c) zasvojenost d) leposlovje

821.111-94
COBISS.SI-ID 271505408

257.
        VZPOREDNA življenja : Romom v Sloveniji nista zagotovljeni pravici do ustreznega bivališča in vode / [fotografije Arne Hodalič]. - London : Amnesty international, 2011. - 75 str. : fotogr. ; 30 cm

Dostopno tudi na: http://www.amnesty.si/files/Poro%C4%8Dilo%20Amnesty%20International%20-%20Vzporedna%20%C5%BEivljenja_0.pdf. - Ov. nasl. - Izv. stv. nasl.: Parallel lives. - Na ov. tudi: Zahtevamo dostojanstvo
a) Človekove pravice b) Human rights c) Rom d) Gypsy e) Pravno sredstvo f) Appeal g) Boj proti diskriminaciji h) Anti-discriminatory measure i) Poročilo j) Report k) Nevladna organizacija l) Non-governmental organisation m) Slovenija n) Slovenia o) Romi p) romska naselja q) diskriminacija r) dostop do pitne vode s) pravica do ustreznega bivališča t) pravica do vode

342.72/.73(497.4=214.58)(047.1)
316.347(497.4=214.58)(047.1)
COBISS.SI-ID 395775

258.
WALKOWITZ, Daniel J.
        Working with class : social workers and the politics of middle-class identity / Daniel J. Walkowitz. - Chapel Hill ; London : University of North Carolina Press, 1999. - XXV, 413 str. : ilustr. ; 24 cm

Bibliografija: str. 329-386. - Kazalo

ISBN 0-8078-2454-2
ISBN 0-8078-4758-5 (broš.)
a) socialni delavci in delavke b) socialno delo c) srednji sloj d) skupinska identiteta e) rasa

364
COBISS.SI-ID 4424037

259.
        WEIBLICHKEIT und Männlichkeit in der Sozialen Arbeit / Aila-Leena Matthies, Fruke Mingerzahn und Meinrad M. Armbruster (Hrsg.). - Magdeburg : Hochschule Magdeburg-Stendal (FH) : Verlag der Erich-Weinert-Buchhandlung, 2004. - 137 str. ; 22 cm : ilustr. - (Magdeburger Reiche ; Bd. 14)

Bibliografije na koncu posameznih prispevkov

ISBN 978-3-933999-14-6
a) ženskost b) moškost c) študije spolov d) socialno delo e) zborniki

305:36(082)
COBISS.SI-ID 4377445

260.
WENDT, Sarah
        Domestic violence in diverse contexts : a re-examination of gender / Sarah Wendt and Lana Zannettino. - London ; New York : Routledge, 2015. - VII, 224 str. ; 25 cm. - (Routledge advances in health and social policy)

Bibliografija na koncu posameznih poglavij. - Kazalo

ISBN 978-0-415-53010-1 (trda vezava)
ISBN 978-1-315-75189-4 (e-knjiga)
a) nasilje v družini b) družina c) ženske d) feminizem

364.632-027.553:305
COBISS.SI-ID 4362341

261.
WESTOBY, Peter
        Theorising the practice of community development : a South African perspective / Peter Westoby. - Farnham ; Burlington : Ashgate, 2014. - XVIII, 202 str. ; 25 cm

Bibliografija: str. 185-202. - Kazalo

ISBN 978-1-4724-2309-2
ISBN 978-1-4724-2310-8 (e-pdf)
ISBN 978-1-4724-2311-5 (e-Pub)
a) Community development b) skupnost c) razvoj skupnosti d) Južna Afrika e) organizacija skupnosti f) lokalna skupnost

304
COBISS.SI-ID 4363877

262.
WILLEMSEN, Roger
        Tu Guantánamo : Roger Willemsen v pogovorih z nekdanjimi zaporniki / [prevedel Jože Plešej]. - Mengeš : Ciceron, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - 203 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Hier spricht Guantánamo

ISBN 978-961-6627-10-8
a) Zapori - Guantanamo b) mednarodni terorizem c) politični zaporniki

343.818(729.1Guantanamo)(092)
COBISS.SI-ID 245498624

263.
WILSON, John
        Learning to love / John Wilson. - Basingstoke ; London : Macmillan ; New York : St.Martin's press, 2000. - XIII, 301 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 301

ISBN 0-333-77902-9 (trda vezava (Macmillan))
ISBN 0-333-79316-1 (broš. (Macmillan))
ISBN 0-312-22856-2 (trda vezava (St.Martin's Press))
ISBN 0-312-22857-0 (broš. (St.Martin's Press))
a) spolnost b) medosebni odnosi

316.47
COBISS.SI-ID 4449381

264.
WINTER, Karen
        Building relationships and communicating with young children : a practical guide for social workers / Karen Winter. - London ; New York : Routledge, 2011. - X, 165 str. ; 25 cm : ilustr.

Bibliografija: str. 151-161. - Kazalo

ISBN 978-0-415-56267-6 (trda vezava)
ISBN 978-0-415-56268-3 (broš.)
ISBN 978-0-203-83672-9 (el. knjiga)
a) Social work b) socialno delo z otroci c) socialno delavski odnos d) komunikacija e) praksa socialnega dela

36
COBISS.SI-ID 4363621

265.
        WOMEN, research and careers / edited by Sue Hatt, Julie Kent and Carolyn Britton. - Basingstoke ; London : Macmillan Press, 1999. - XVII, 197 str. ; 23 cm

Bibliografija: str. 186-193. - Kazalo

ISBN 978-0-333-72298-5
ISBN 0-333-72298-1 (trda vezava)
ISBN 0-333-77323-3 (broš.)
a) ženske b) kariera c) raziskovanje d) spolna diskriminacija e) zborniki

305:331.5-055.2(082)
COBISS.SI-ID 4452709

266.
        WORK and life in the global economy : a gendered analysis of service work / edited by Debra Howcroft and Helen Richardson. - Basingstoke ; New York : Palgrave Macmillan, 2010. - XII, 284 str. ; 23 cm

Bibliografija na koncu posameznih prispevkov. - Kazalo

ISBN 978-0-230-58084-8
a) globalizacija b) delo c) zaposlovanje d) ženske e) študije spolov f) storitvene dejavnosti g) zborniki

305(082)
COBISS.SI-ID 4452965

267.
        Z enim klikom do modrosti / [[pripravili], fotografije] Marjeta Bizant, Aljaž Arbiter, Nika Čuk. - Postojna : samozal. avtorjev, 2015 ([Šempeter pri Gorici] : A-media). - 47 str. : ilustr. ; 21 cm

70 izv. - O avtorjih: str. 42-47. - Bibliografija: str. 41

ISBN 978-961-283-429-6
a) Informacijska tehnologija - Družbeni vidik b) Informacijska družba - Stari ljudje c) Stari ljudje - Vsakdanje življenje d) Življenjska modrost e) spomini

316.42:659.2
316.728-053.9
17.023.3(092)
821.163.6-94
COBISS.SI-ID 281397248

268.
        ZA duševno zdravje v Ljubljani / [zbrali in uredili Tilka Klančar, Tanja Hodnik, Danči Maraž ; uvodne besede prispevala Zoran Janković, Tilka Klančar ; fotografije Miha Fras ... et al.]. - Ljubljana : Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2015 ([Divača] : Mljač). - 46 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Ljubljana - zdravo mesto = [Ljubljana] - healthy city)

Dostopno tudi na: http://www.ljubljana.si/si/mol/publikacije/. - 1.500 izv.
a) Mestna občina (Ljubljana) - Programi - Financiranje b) Socialno varstvo - Programi - Ljubljana c) duševno zdravje d) duševne stiske e) zdravstveno stanje f) osebe s težavami v duševnem zdravju g) pomoč h) Ljubljana i) zborniki

352(497.4Ljubljana)(083.97)
364:616.89(497.4Ljubljana)(083.97)
COBISS.SI-ID 282157824

269.
        ZAGOTAVLJANJE enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji / uredili Darja Kobal Grum in Barbara Kobal ; oblikovanje ovitka in ilustracije Bojan Grum. - Ljubljana : Društvo za enake možnosti slepih DEMS, 2006 (Ljubljana : RTV Slovenija). - str. 257 : ilustr. ; 24 cm

ISBN 961-91855-0-1
a) Enakopravnost - Pravna ureditev - Slovenija b) Slepi - Izobraževanje - Slovenija - Zborniki

342.722:376.32(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 228084224

270.
        ZAHTEVNA razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti / Milica Antić Gaber ... [et al.] ; [urednica Milica Antić Gaber]. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 201 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF, ISSN 2335-3333)

300 izv. - Bibliografija: str. 147-175. - Povzetek ; Summary. - Kazalo

ISBN 978-961-237-718-2
a) Spol - Družbena vloga - Zborniki b) Ženske - Družbeni položaj - Zborniki c) Politika - Ženske - Zborniki d) družbena struktura e) spol f) enakopravnost g) feminizem h) enakost spolov i) položaj žensk j) politika

316.66-055.2(082)
316.346.2-055.2(082)
305(082)
FRASCATI:
5-410
COBISS.SI-ID 277260800

271.
ZAVIRŠEK, Darja
        Social work in Eastern Europe / Darja Zaviršek. - [S. l. : s. n.], 2015. - Str. 795-800 ; 30 cm

Čelni nasl. - Bibliografija: str. 800. - Abstract. - P. o.: Internationan Encyclopedia of the social & behavioral sciences, 2nd ed. ; Vol. 22, 2015
a) socialno delo b) Vzhodna Evropa

364(4-014)
COBISS.SI-ID 4426853

272.
ZAVIRŠEK, Darja
        Šolanje in zaposlovanje otrok in odraslih, ki se težko učijo : lahko branje / Darja Zaviršek, Katarina Gorenc ; [avtorica ilustracij Zvonka T. Simčič ; avtorica fotografije Irena Ceglar]. - Ljubljana : Modra - društvo za raziskovanje in uresničevanje psihosocialnih potreb žensk : YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, 2007 ([Ljubljana] : Peklaj). - 23 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 978-961-90447-3-5 (YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa)
a) Osebe s posebnimi potrebami - Izobraževanje - Zaposlovanje b) osebe s posebnimi potrebami c) izobraževanje d) zaposlovanje

376
COBISS.SI-ID 232839168

273.
        ZDRAVJE in vedenjski slog prebivalcev Slovenije : trendi v raziskavah CINDI 2001-2004-2008 / avtorji besedil Barbara Artnik ... [et al.] ; [uredniki] Jožica Maučec Zakotnik ... [et al.]. - Ljubljana : Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2012 ([Trzin] : Herle M&V). - XXIX, 286 str. : ilustr. ; 24 cm

Dostopno tudi na: http://img.ivz.si/janez/2196-6318.pdf. - 1.400 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih. - Povzetek. - Kazalo

ISBN 978-961-6911-06-1
ISBN 978-961-6911-07-8 (pdf)
a) Zdravstvene razmere - Slovenija b) javno zdravje c) vedenjski slog d) Slovenija

614(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 264538624

274.
        ZDRAVSTVENI profil Mestne občine Ljubljana : končno poročilo raziskave / Vesna Leskošek ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za socialno delo, 2015. - 288 str. : graf. prikazi ; 30 cm

Naročnik Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo. - Bibliografija: str. 254-262
a) zdravstveno varstvo b) zdravstvo c) mestna občina d) Ljubljana e) raziskave FSD

614(497.451.1Ljubljana)
COBISS.SI-ID 4393573

275.
        ŽENSKE Balkana za mir / uredili Ghislaine Glasson Deschaumes, Svetlana Slapšak. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2005 ([Ljubljana] : Januš). - 236 str. : ilustr. ; 23 cm

300 izv. - "Knjiga je istočasno izšla v slovenščini, albanščini, makedonščini, srbščini, hrvaščini, bosanščini.". - Bibliografija: str. 231-232. - Kazalo

ISBN 961-6192-27-2
a) Vojne - Ženske - Balkanski polotok - Zborniki b) Ženske - Politična angažiranost - Balkanski polotok - Zborniki c) socialna antropologija d) feminizem

316.346.2-055.2(497)(082)
396(497)(082)
COBISS.SI-ID 220197376