EX-IN – Experienced Involvement

Code: 2005 PP 146341

Beginning: 01.10.2005

End: 30.09.2007

Leader: izr. prof. dr. Vito Flaker

Associates:

Nika Cigoj Kuzma
as. dr. Vera Grebenc
as. Tadeja Kodele
Bogomir Kranjc
Tina Pirnat
Alojz Smole
doc. dr. Mojca Urek
as. mag. Petra Videmšek
as. mag. Simona Žnidarec Demšar
in drugi udeleženci preizkušanja modula in študentke in študentke 4. letnika na smeri duševno zdravje v skupnosti (2007/2008).