Members of the Senate

Srečo Dragoš ...
Vera Grebenc ...
Alenka Gril ...
Barbara Kresal ...
Vesna Leskošek ...
Jana Mali ...
Bojana Mesec ...
Nina Mešl ...
Milko Poštrak ...
Liljana Rihter ...
Ana Marija Sobočan ...
Lea Šugman Bohinc ...
Mojca Urek ...
Petra Videmšek ...
Darja Zaviršek ...
Students representative ...


Honorary Members

Gabi Čačinovič Vogrinčič
Ann Davis
Subhangi Herath
Blaž Mesec
Vida Miloševič Arnold
Shulamit Ramon
Pavla Rapoša Tajnšek
Alenka Šelih
John Southgate
Bernard Stritih