Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Petra Videmšek

št. sobe: 29
telefon: + 386 (0)1 2809255
e-pošta: petra.videmsek@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: študije hendikepa; nasilje v družini, nad ženskami in otroki, vključevanje ljudi z osebnimi izkušnjai v raziskovanje, duševno zdravje, supervizija v socialnem delu
govorilne ure:

Govorilen ure:

Torek od 14- 15 00 (zaželen predhodni dogovor).

 

 

 

 


delovanje:

Načrtovanje podpore v skupnosti (1. letnik)

Supervizija v socialnem delu (2.letnik)

Izvedenstvo uporabnikov v praksi socialnega dela (2. letnik)

Uporabniška perspektiva v raziskovanju (3. letnik)


 


sodelovanje na projektih:

2008 – 2010 Socialno delo in socialna kohezivnost: dileme avtonomne in heteronomne regulacije socialnih sistemov (nosilka red. prof. dr. Darja Zaviršek)
 

2007- 2008 Romi v Ljubljani : različnost perspektiv (FSD in MI)
 

2005- 2007 Empowerment in theory and practice (EX-IN), LEonardo da vinci projekt.

2003- 2005 Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva: načrt pilotskega projekta uvajanja neposrednega financiranja
 


bibliografija:

Izobrazba:

Doktorat: VIDEMŠEK, Petra (2011), Vpliv ljudi s težavami z duševnim zdravjem na delovanje skupnostnih služb za duševno zdravje v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana:

Magisterij: VIDEMŠEK, Petra (1999), Opolnomočenje prizadetih ljudi na področju spolnosti in preprečevanju spolnih zlorab : magistrsko delo. Ljubljana

Diplomsko delo: VIDEMŠEK, Petra (1996), 13.05.1996 : čisto navaden dan prizadetih ljudi : diplomska naloga visokošolskega programa. Ljubljana

Diplomsko delo:VIDEMŠEK, Petra (1993), Mama, kdo mi bo povedal, če ne ti : mladostniki in spolnost : diplomska naloga. Ljubljana.
 

Znanstvena monografija:

Videmšek, Petra (2013), Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo.

Znanstveni članki

VIDEMŠEK, Petra, FOX, Joanna. Exploring the value of involving experts-by-experience in social work research : experiences from Slovenia and the UK. European journal of social work : the forum for the social professions, ISSN 1369-1457, 2018, vol. 21, no. 4, str. 498-508. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13691457.2017.1292220?needAccess=true, doi: 10.1080/13691457.2017.1292220. [COBISS.SI-ID 4730725], [JCRSNIPWoS do 22. 6. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, Scopus do 29. 5. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

VIDEMŠEK, Petra, MALI, Jana. Od načrta skrbi in programa oskrbe do osebnega načrtovanja in izvajanja storitev. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2018, letn. 57, št. 1, str. 27-42. https://www.fsd.uni-lj.si/mma/Spletna-2018-1/2018042314231130/. [COBISS.SI-ID 4974949]

VIDEMŠEK, Petra. Expert by experience research as grounding for social work education. Social work education, ISSN 0261-5479, 2017, vol. 36, no. 2, str. 172-187. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/02615479.2017.1280013?needAccess=true, doi: 10.1080/02615479.2017.1280013. [COBISS.SI-ID 4712293], [SNIPWoS do 14. 7. 2019: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, Scopus do 29. 8. 2019: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4]

RAMON, Shula, VAKALOPOULOU, Athina, LLOYD, Michele, ROLLE, Luca, ROSZXYNSKA-MICHTA, Joanna, VIDEMŠEK, Petra. Understanding the connections between intimate partner domestic violence and mental health within the European context : implications for innovative practice. Dialogue in praxis : a social work international journal, ISSN 2232-3953, 2015, vol. 4 (17), iss. 1/2 (28/29), pp. 1-21. http://dialogueinpraxis.fsd.uni-lj.si/pdf.php?pdf=5559dee5115268bc, http://dialogueinpraxis.fsd.uni-lj.si/index.php?id=5&a=article&aid=47. [COBISS.SI-ID 4349541]

VIDEMŠEK, Petra, LESKOŠEK, Vesna. Dezinstitucionalizacija : dosegljiv cilj ali nerealna vizija. Socialno delo, ISSN 0352-7956, okt.-nov. 2015, letn. 54, št. 5, str. 259-268. [COBISS.SI-ID 4456293]

VIDEMŠEK, Petra. Vpliv družbenih gibanj na razvoj socialnega dela v Sloveniji. Socialno delo, ISSN 0352-7956, mar./jun. 2013, letn. 52, št. 2/3, str. 129-138, 220, 223. [COBISS.SI-ID 4020325]

VIDEMŠEK, Petra. Prehodnost stanovanjskih skupin - kje se izgublja proces dezinstitucionalizacije?. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 [i. e. 40], št. 250, str. 74-85, 293, 301. [COBISS.SI-ID 3936357]

VIDEMŠEK, Petra. Vloga uporabniških gibanj pri spreminjanju vpliva uporabnikov. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 [i. e. 40], št. 250, str. 106-115, 294, 302. [COBISS.SI-ID 3936613]

VIDEMŠEK, Petra. Spreminjanje socialne vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami duševne stiske : od boja za pravice do vključenosti v raziskovanje. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2011, let. 50, št. 3/4, str. 217-227. 

ZAVIRŠEK, Darja, VIDEMŠEK, Petra. Uključivanje korisnika usluga u istraživanje i poučavanje : ima li tome mjesta u istočnoeuropskom socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2009, god. 16, br. 2, str. 189-205. [COBISS.SI-ID 3294309], [JCRSNIPScopus do 22. 6. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

ZAVIRŠEK, Darja, VIDEMŠEK, Petra. Service users involvement in research and teaching : is there a place for it in Eastern European social work. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2009, god. 16, br. 2, str. 207-222. [COBISS.SI-ID 3294053], [JCRSNIPWoS do 16. 6. 2019: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 22. 3. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10]

VIDEMŠEK, Petra. Krepitev moči kot temeljno orodje socialnega dela. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2008, let. 47, št. 3/6, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 2972517]

VIDEMŠEK, Petra. Prehodnost stanovanjskih skupin : kje se izgublja proces dezinstitucionalizacije?. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 250, str. 74-85.

VIDEMŠEK, Petra. Vloga uporabniških gibanj pri spreminjanju vpliva uporabnikov. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 250, str. 106-115.

VIDEMŠEK, Petra. Spreminjanje socialne vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami duševne stiske : od boja za pravice do vključenosti v raziskovanje. Soc. delo, 2011, let. 50, št. 3/4, str. 217-227. 

ZAVIRŠEK, Darja, VIDEMŠEK, Petra (2009), Uključivanje korisnika usluga u istraživanje i poučavanje : ima li tome mjesta u istočnoeuropskom socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, 2009, god. 16, br. 2, str. 189-205.

ZAVIRŠEK, Darja, VIDEMŠEK, Petra (2009), Service users involvement in research and teaching : is there a place for it in Eastern European social work. Ljetopis socijalnog rada, 2009, god. 16, br. 2, str. 207-222.


VIDEMŠEK, Petra (2008), Krepitev moči kot temeljno orodje socialnega dela. Soc. delo, let. 47, št. 3/6, str. 209-217.

Monografija:

ZAVIRŠEK, Darja, ZORN, Jelka, VIDEMŠEK, Petra (2002), Inovativne metode v socialnem delu : opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba.

Priročnik: VIDEMŠEK, Petra 81999), Priročnik o dobrih in slabih dotikih. Ljubljana: Phare LIEN: Društvo za prostovoljno delo - MOST.

Znanstveni članki v monografski publikaciji:
VIDEMŠEK, Petra, FOX, Joanna (2009), Concept mapping as a discovery and learning method : the strenghts and benefits of its use in social work research and practice. V: RAMON, Shula (ur.), ZAVIRŠEK, Darja (ur.). Critical edge issues in social work and social policy : comparative research perspectives. Ljubljana: Faculty of Social Work.

VIDEMŠEK, Petra (2009), From the margin to the centre : service users as researchers in social work practice. V: LESKOŠEK, Vesna (ur.). Theories and methods of social work : exploring different perspectives. Ljubljana: Faculty of Social Work.

Predavanja na tuji univerzi

VIDEMŠEK, Petra. Influence of service users movements on the changes of theories and methods in social work : [lecture at] University of Colombo, Sri Lanka, May 9, 2012. Colombo, 2012.

VIDEMŠEK, Petra. Involvement of expert by experience into research-tool for implementation of basic social work concepts : [lecture at] Jyväskylän Yliopista, Jyväskylä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Oct 7, 2012. Jyväskylä, 2012. 

VIDEMŠEK, Petra. Development of community mental health services in Slovenia : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 9.6. 2005. 2005.


VIDEMŠEK, Petra. Individual care planning : development and use of care plan in social work practice : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 10.6.2005. 2005.

VIDEMŠEK, Petra. Direct payment as a tool for empowerment service users : Slovenian experience with implementation of direct payment : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 18.5.2006. 2006.

VIDEMŠEK, Petra. Social policy and social work in Slovenia : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 12.6.2008. 2008.

VIDEMŠEK, Petra. Where the process of dezinstitutionalization is lost : the paradigm and pitfalls of Slovenian example. St. Poelten, 2009