Delavke, delavci in sodelavke, sodelavci fakultete

Izr. prof. dr. Petra Videmšek

št. sobe: 29
telefon: + 386 (0)1 2809255
e-pošta: petra.videmsek@fsd.uni-lj.si
področje delovanja: študije hendikepa; nasilje v družini, nad ženskami in otroki, vključevanje ljudi z osebnimi izkušnjai v raziskovanje, duševno zdravje, supervizija v socialnem delu
govorilne ure:

Govorilen ure v poletnem semestru 2023/24

Torek od 13 30- 14 30 (zaželen predhodni dogovor).

 

 

 

 


delovanje:

Načrtovanje podpore v skupnosti (1. letnik)

Supervizija v socialnem delu (2.letnik)

Izvedenstvo uporabnikov v praksi socialnega dela (2. letnik)

Uporabniška perspektiva v raziskovanju (3. letnik)


 


sodelovanje na projektih:

 

2018- 2023. Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevnaja in socialno pravičnosti v Sloveniji- teoretske podlage in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj (vodja Zaviršek Darja)

2015- 2015 Analiza sistema institucionalnega varstva in možnosti nevladnih organizacij zagotavljati storitve v skupnosti za uresničevanje deinstitucionalizacije v Sloveniji (vodja Leskošek, Vesna, Zaviršek Darja). Ministrstvo za javno upravo.

2008 – 2010 Socialno delo in socialna kohezivnost: dileme avtonomne in heteronomne regulacije socialnih sistemov (nosilka red. prof. dr. Darja Zaviršek) 

2004- 2005 Oblikovanje sistema indikatorjev za ugotavljanje potreb ljudi po vrsti in količini posameznih storitev in razvoja novih oblik storitev/pomoči na področju socialnega varstva v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za socialno (vodja Flaker, Vito)

1996- 2001 »Obala 2001« (vodja dr. Jelka Škerjanc). MOK.

1999- 2000. Oblike bivanja za odrasle ljudi, ki potrebujejo organizirano skrb in podporo: analiza in predlog ukrepov (vodja Flaker, Vito). MDDSZ.997- 1998. »Dobri in slabi dotiki, prepoznavanje spolnih zlorab prizadetih ljudi«EU Projekt evropskega programa: Phare program.

1996- 1997 Opolnomočenje prizadetih ljudi na področju spolnosti in prepoznavanja spolnih zlorab (vodja in koordinaror). EU Leonardo da Vinci.

1994- 1995 Načrtovanje razvoja psihosocialnih služb na podlagi potreb ljudi z dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami na področju R Slovenije (vodja Flaker, Vito). MOL.

.

 

 

 

 

 

 


bibliografija:

Izobrazba:

Doktorat: VIDEMŠEK, Petra (2011), Vpliv ljudi s težavami z duševnim zdravjem na delovanje skupnostnih služb za duševno zdravje v Sloveniji : doktorska disertacija. Ljubljana:

Magisterij: VIDEMŠEK, Petra (1999), Opolnomočenje prizadetih ljudi na področju spolnosti in preprečevanju spolnih zlorab : magistrsko delo. Ljubljana

Diplomsko delo: VIDEMŠEK, Petra (1996), 13.05.1996 : čisto navaden dan prizadetih ljudi : diplomska naloga visokošolskega programa. Ljubljana

Diplomsko delo:VIDEMŠEK, Petra (1993), Mama, kdo mi bo povedal, če ne ti : mladostniki in spolnost : diplomska naloga. Ljubljana.
 

Znanstvena monografija:

Videmšek, Petra (2021). Supervizija v socialnem delu. Učenje na podalgi dobrih izkušenj. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo. 

Videmšek, Petra (2013). Iz institucij v skupnost : stanovanjske skupine nevladnih organizacij na področju duševnega zdravja. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo.

Znanstveni članki

VIDEMŠEK, Petra (2020). Umeščanje refleksije o strokovnih izkušnjah s pozitivnimi izidi v supervizijski proces. Socialno delo. apr.-sep. 2020, letn. 59, št. 2/3, str. 177-192.

VIDEMŠEK, Petra (2020). Razvoj supervizije na področju socialnega varstva in uvajanje izobraževanja za supervizorke. Socialno delo. okt.-dec. 2020, letn. 59, št. 4, str. 235-253. 

VIDEMŠEK, Petra, KODELE, Tadeja (2019). Uporabniška perspektiva v praktičnem usposabljanju na Fakulteti za socialno delo. Socialno delo. jul.-dec. 2019, letn. 58, št. 3/4, str. 255-269.

VIDEMŠEK, Petra, FOX, Joanna (2018). Exploring the value of involving experts-by-experience in social work research : experiences from Slovenia and the UK. European journal of social work : the forum for the social professions. 2018, vol. 21, no. 4, str. 498-508. 

VIDEMŠEK, Petra, MALI, Jana (2018).  Od načrta skrbi in programa oskrbe do osebnega načrtovanja in izvajanja storitev. Socialno delo, ISSN 0352-7956, jan.-apr. 2018, letn. 57, št. 1, str. 27-42. 

VIDEMŠEK, Petra, LESKOŠEK, Vesna (2015). Dezinstitucionalizacija : dosegljiv cilj ali nerealna vizija. Socialno delo, ISSN 0352-7956, okt.-nov. 2015, letn. 54, št. 5, str. 259-268.

VIDEMŠEK, Petra (2013). Vpliv družbenih gibanj na razvoj socialnega dela v Sloveniji. Socialno delo, ISSN 0352-7956, mar./jun. 2013, letn. 52, št. 2/3, str. 129-138, 220, 223.

VIDEMŠEK, Petra (2012). Prehodnost stanovanjskih skupin - kje se izgublja proces dezinstitucionalizacije?. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 [i. e. 40], št. 250, str. 74-85, 293, 301. [COBISS.SI-ID 3936357]

VIDEMŠEK, Petra (2012). Vloga uporabniških gibanj pri spreminjanju vpliva uporabnikov. Časopis za kritiko znanosti, ISSN 0351-4285, 2012, letn. 39 [i. e. 40], št. 250, str. 106-115, 294, 302. [COBISS.SI-ID 3936613]

VIDEMŠEK, Petra (2011). Spreminjanje socialne vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami duševne stiske : od boja za pravice do vključenosti v raziskovanje. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2011, let. 50, št. 3/4, str. 217-227. 

ZAVIRŠEK, Darja, VIDEMŠEK, Petra (2009). Uključivanje korisnika usluga u istraživanje i poučavanje : ima li tome mjesta u istočnoeuropskom socijalnom radu. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2009, god. 16, br. 2, str. 189-205. [COBISS.SI-ID 3294309], [JCRSNIPScopus do 22. 6. 2018: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 2]

ZAVIRŠEK, Darja, VIDEMŠEK, Petra (2009). Service users involvement in research and teaching : is there a place for it in Eastern European social work. Ljetopis socijalnog rada, ISSN 1846-5412, 2009, god. 16, br. 2, str. 207-222. [COBISS.SI-ID 3294053], [JCRSNIPWoS do 16. 6. 2019: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, Scopus do 22. 3. 2019: št. citatov (TC): 12, čistih citatov (CI): 10]

VIDEMŠEK, Petra (2008). Krepitev moči kot temeljno orodje socialnega dela. Socialno delo, ISSN 0352-7956, 2008, let. 47, št. 3/6, str. 209-217. [COBISS.SI-ID 2972517]

VIDEMŠEK, Petra (2012). Prehodnost stanovanjskih skupin : kje se izgublja proces dezinstitucionalizacije?. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 250, str. 74-85.

VIDEMŠEK, Petra (2012). Vloga uporabniških gibanj pri spreminjanju vpliva uporabnikov. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 250, str. 106-115.

 

Strokovni članki

FOX, Joanna, VIDEMŠEK, Petra (2022). Experiences of service user involvement in social work education in England and Slovenia. Ljetopis socijalnog rada. 2022, vol. 29, br. 2, str. 327-345.

VIDEMŠEK, Petra (2020). Usposabljanje za supervizorje/supervizorke v socialnem varstvu. Socialno delo. jan.-mar. 2020, letn. 59, št. 1, str. 99-101.

 

Priročniki

ZAVIRŠEK, Darja, ZORN, Jelka, VIDEMŠEK, Petra (2002), Inovativne metode v socialnem delu : opolnomočenje ljudi, ki potrebujejo podporo za samostojno življenje, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana: Študentska založba.

Priročnik: VIDEMŠEK, Petra (1999), Priročnik o dobrih in slabih dotikih. Ljubljana: Phare LIEN: Društvo za prostovoljno delo - MOST.
 

Intervju

NOVAK, Nevenka (oseba, ki intervjuva), VIDEMŠEK, Petra (intervjuvanec). Priložnost, da iz slišanih dobrih zgodb nastane še več dobrih zgodb. Univerza v Ljubljani. 8. 7. 2020.


Predavanja na tuji univerzi

VIDEMŠEK, Petra (2021). Inclusion is not a verb, it is a life experience : invited lecture at University-wide seminar "EUTOPIA promoting inclusion and equal societies", EUTOPIA European University, Göteborg University, 16. 12. 2021.

VIDEMŠEK, Petra (2019). Co-produced qualitative research on mental health group homes in Ljubljana (Slovenia) : invited lecture at Royal College of Psychiatrists, London, 23. 6. 2019

VIDEMŠEK, Petra (2019). Involvement of expert by experience in the research : lecture at University of Hadfield, Hadfield, 5. 4. 2019.

VIDEMŠEK, Petra. Learning form success : supervision in and for social work : lecture at University of Hadfield, Hadfield, 11. 4. 2019

VIDEMŠEK, Petra (2019). Reflection and Resilience, working with uncertainty in social work practice : lecture at University of Hadfield, Hadfield, 10. 4. 2019.

VIDEMŠEK, Petra (2019). Supervision in helping professionals : lecture at University of Hadfield, Hadfield, 18. 4. 2019

VIDEMŠEK, Petra (2019) The meaning of reflective practice : learning from good practice to promote better working : lecture at University of Hadfield, Hadfield, 30. 5. 2019

VIDEMŠEK, Petra (2019).. Influence of service users movements on the changes of theories and methods in social work : [lecture at] University of Colombo, Sri Lanka, May 9, 2012. Colombo, 2012.

VIDEMŠEK, Petra (2019). Involvement of expert by experience into research-tool for implementation of basic social work concepts : [lecture at] Jyväskylän Yliopista, Jyväskylä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Oct 7, 2012. Jyväskylä, 2012. 

VIDEMŠEK, Petra. Development of community mental health services in Slovenia : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 9.6. 2005. 2005.


VIDEMŠEK, Petra. Individual care planning : development and use of care plan in social work practice : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 10.6.2005. 2005.

VIDEMŠEK, Petra. Direct payment as a tool for empowerment service users : Slovenian experience with implementation of direct payment : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 18.5.2006. 2006.

VIDEMŠEK, Petra. Social policy and social work in Slovenia : [predavanje na] Fachhochschule St. Poelten, St. Poelten University of Applied Sciences, 12.6.2008. 2008.

VIDEMŠEK, Petra. Where the process of dezinstitutionalization is lost : the paradigm and pitfalls of Slovenian example. St. Poelten, 2009

 

Elaborat

VIDEMŠEK, Petra, GILLO NILSSON, Catherine, SOBOČAN, Ana Marija, VIGMO, Sylvi (2021). A common framework for identifying best practices for inclusion applicable in diverse European Universities : EUTOPIA Output II, WP5, 5.1.1. V.01. [S. l.]: EUTOPIA European University, 2021. 

VIDEMŠEK, Petra, GILLO NILSSON, Catherine, SOBOČAN, Ana Marija, VIGMO, Sylvi (2021). An operational common framework for identifying disadvantaged student communities applicable in diverse European Universities : EUTOPIA Output, WP5, 5.1.1. V.01. [S. l.]: EUTOPIA European University, 2020.