Prijava

Postopek prijave

Na e-naslov cisd@fsd.uni-lj.si do 3.6. 2022 pošljite prijavo z imenom in priimkom, podatkom, na katero izobraževanje se prijavljate in vaš kontaktni e-mail naslov. K prijavi dodate obvezni prilogi:

- strokovni življenjepis, v katerem posebej izpostavite, na kakšen način izpolnjujete pogoje za imenovanje zastopnika pravic ljudi na področju duševnega zdravja (po Zakonu o duševnem zdravju, 25. člen: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2157),

- izjava o tem, da niste pravnomočno obsojeni na nepogojno kazen zapora.

Izobraževanje je brezplačno.

Podrobnejši urnik z izvajalci bomo objavili pred pričetkom izobraževanja.

Kontaktna oseba: Mojca.Urek@fsd.uni-lj.si

Toplo vabljeni vsi, ki ste zainteresirani opravljati delo zastopnika in izpolnjujete pogoje.