8. Kongres socialnega dela - Zreče 2022

uvodnik teme odbori program prijava lokacija informacije povezave arhiv

Fakulteta za socialno delo
www.fsd.uni-lj.si

Agencija za raziskovalno dejavnost
www.arrs.gov.si

Društvo socialnih delavk in delavcev Slovenije
dsdds.splet.arnes.si

Inštitut za socialno varstvo
www.irssv.si

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
www.mddsz.gov.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
www.mizks.gov.si

Skupnost centrov za socialno delo
www.scsd.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije
www.ssz-slo.si

Socialna zbornica Slovenije
www.szslo.si

Varuh človekovih pravic
www.varuh-rs.si

Alumni klub FSD
www.fsd.uni-lj.si/raziskovalno_in_razvojno_delo/alumni