Izpitni roki

Izpitni roki 19/20

  •     29. januar,  Praksa 4
  •     17. marec, Praksa 4
  •     18. junij, Praksa 1234
  •     25. avgust Praksa 1234
  •     7. september, Praksa 1234

Študent, študentka odda poročila mentorju, mentorici na fakulteti, vsaj 7 dni prej! 

Študenti 2. stopnje se prijavite na roke razpisane pri predmetu Praktikum na svojem modulu oz. po navodilih mentorjev.

 

Obveznosti študentov

1. Vpis na razpis prostih mest v učnih bazah
2. Opravljanje prakse v določenem obsegu
3. Obiskovanje mentorske skupine in aktivno sodelovanje v njej
4. Dnevnik prakse, poročila o posameznih nalogah in zaključno poročilo (po priročniku)
5. Pozitivna ocena prakse s strani mentorja v učni bazi in mentorja na FSD

 

Mentorske skupine

Razpored študentov po mentorskih skupinah je posredovan študentom na VIS oglasni deski (e-referat)

 

Prijava na izpit

1. Študent se prijavi na izpit Praksa 1,2,3,4
2. Z mentorjem (FSD) pregledata vse formalnosti (dnevnik, poročila, esej...)
3. Nosilec vpiše študentu oceno od 1 do 10 v e-indeks.

 

Rezultati izpitov

Pri nosilcih predmeta Praksa in mentorjih

 

Kontakt

Vodja centra za praktični študij in koordinator študijske prakse
Marko Mesec...
tel.: 01 3006238
marko.mesec@fsd.uni-lj.si

 

Obvestila

https://visfsd.uni-lj.si/