Izpitni roki

Izpitni roki 21/22

  • 3. februar,  Praksa 4
  • 17. marec, Praksa 4
  • 16. junij, Praksa 1234
  • 24. avgust, Praksa 1234
  • 7. september, Praksa 1234

Študent, študentka odda poročila mentorju, mentorici na fakulteti, vsaj 7 dni prej! 

Študenti 2. stopnje se prijavite na roke razpisane pri predmetu Praktikum oz. Terensko delo na svojem modulu oz. po navodilih mentorjev.

 

Obveznosti študentov

1. Vpis na razpis prostih mest v učnih bazah
2. Opravljanje prakse v določenem obsegu
3. Obiskovanje mentorske skupine in aktivno sodelovanje v njej
4. Dnevnik prakse, poročila o posameznih nalogah in zaključno poročilo (po priročniku)
5. Pozitivna ocena prakse s strani mentorja v učni bazi in mentorja na FSD

 

Mentorske skupine

Razpored študentov po mentorskih skupinah je posredovan študentom na VIS oglasni deski (e-referat)

 

Prijava na izpit

1. Študent se prijavi na izpit Praksa 1,2,3,4
2. Z mentorjem (FSD) pregledata vse formalnosti (dnevnik, poročila, esej...)
3. Nosilec vpiše študentu oceno od 1 do 10 v e-indeks.

 

Rezultati izpitov

Pri nosilcih predmeta Praksa in mentorjih

 

Kontakt

Vodja centra za praktični študij in koordinator študijske prakse
Marko Mesec...
tel.: 01 3006238
marko.mesec@fsd.uni-lj.si

 

Obvestila

https://visfsd.uni-lj.si/