Izpitni roki

Izpitni roki 23/24

  • 2. februar,  Praksa 4
  • 15. marec, Praksa 4
  • 21. junij, Praksa 1234
  • 23. avgust, Praksa 1234
  • 6. september, Praksa 1234

Študent, študentka odda poročila mentorju, mentorici na fakulteti vsaj 7 dni prej! 

Študenti 2. stopnje se prijavite na roke razpisane pri predmetu Praktikum oz. Terensko delo na svojem modulu oz. po navodilih mentorjev.

 

Obveznosti študentov

1. Vpis na razpis prostih mest v učnih bazah
2. Opravljanje prakse v določenem obsegu
3. Obiskovanje mentorske skupine in aktivno sodelovanje v njej
4. Dnevnik prakse, poročila o posameznih nalogah in zaključno poročilo (učna mapa)
5. Pozitivna ocena prakse s strani mentorja v učni bazi in mentorja na FSD

 

Mentorske skupine

Razpored študentov po mentorskih skupinah je posredovan študentom na VIS oglasni deski (e-referat)

 

Prijava na izpit

1. Študent se prijavi na izpit Praksa 1,2,3,4 in 7dni pred izpitnim rokom odda učno mapo mentorju (FSD).
2. Mentor (FSD) pregleda učno mapo.
3. Nosilec vpiše študentu oceno v e-indeks.

 

Rezultati izpitov

Pri nosilcih predmeta Praksa in mentorjih

 

Kontakt

Vodja centra za praktični študij in koordinator študijske prakse
Marko Mesec...
tel.: 01 3006238
marko.mesec@fsd.uni-lj.si

 

Obvestila

https://visfsd.uni-lj.si/