Obrazci

Priznanje obveznosti

Prošnja za priznanje v tujini opravljenih študijskih obveznosti (Zgled)

Postopek priznavanja dveh vrst obštudijske dejavnosti-21.11.2022

Komisijsko opravljanje izpita (4. in 5.)

Potrdilo mentorja FSD za pogojni vpis brez zaključene prakse zaradi Covid-19 (velja za š.l.19/20). Potrdilo priložite prošnji za pogojni vpis.


Pogodbe o izvedbi študija

Pogodba za študente 1. letnik

Pogodba za študente 2. letnik

Pogodba za študente 3. letnik

Pogodba za študente 4. letnik