BASILEUS

Predstavitev programa
Aktualni razpisi
Povezave in kontakti

----------------------------

Predstavitev programa

BASILEUS – Izmenjave študentov in učiteljev z univerzami v državah Zahodnega Balkana

BASILEUS (Balkans Academic Scheme for the Internationalisation of Learning in cooperation with EU universities) je program v okviru projekta Erasmus Mundus External Cooperation Window (EMECW). Projekt BASILEUS zagotavlja sredstva za akademsko mobilnost z Zahodnega Balkana v EU in iz EU na Zahodni Balkan. Partnerstvo BASILEUS sestavlja 8 univerz iz držav EU in 12 univerz na Zahodnem Balkanu. Projekt se financira iz program Evropske komisije "Erasmus Mundus External Cooperation Window" in je prvi obsežen projekt akademske mobilnosti za to regijo.


Partnerske ustanove Zahodnega Balkana:
Univerza v Korçëju Fan S. Noli (Albanija)
Univerza v Skadru (Albanija)
Univerza v Sarajevu (Bosna in Hercegovina)
Univerza svetih Cirila in Metoda v Skopju (Makedonija)
Univerza sv. Klemna Ohridskega v Bitoli (Makedonija)
Jugovzhodna evropska univerza v Tetovu (Makedonija)
Univerza v Prištini (Kosovo)
Črnogorska univerza (Črna gora)
Univerza v Beogradu (Srbija)
Univerza v Kragujevcu (Srbija)
Univerza v Nišu (Srbija)
Univerza v Novem sadu (Srbija)

Partnerske ustanove EU:
Univerza v Ghentu (Belgija)
Univerza v Nici Sophia Antipolis (Francija)
Univerza v Lundu (Švedska)
Univerza v Rimu La Sapienza (Italija)
Univerza v Ljubljani (Slovenija)
Univerza sv. Klemna Ohridskega v Sofiji (Bolgarija)
Univerza v Zagrebu (Hrvaška)
Univerza v Heidelbergu (Nemčija)


Komu je namenjen?

Študenti in osebje vseh partnerskih univerz, tako iz držav Zahodnega Balkana in EU kot tudi drugi državljani sodelujočih držav Zahodnega Balkana, lahko zaprosijo za štipendije:

 • dodiplomski študenti: za obdobje mobilnosti 6, 10 ali 34 mesecev
 • študenti magistrskega študija: za obdobje mobilnosti 6, 10 ali 22 mesecev
 • študenti doktorskega študija: za obdobje mobilnosti 6, 10 ali 34 mesecev
 • podoktorski študenti: za obdobje mobilnosti 10 mesecev
 • akademsko osebje (poučevanje, usposabljanje in raziskave): za obdobje mobilnosti 1 mesec

Prednostna področja, kot jih opredeljuje Evropska komisija, so:

 • Kmetijske vede
 • Arhitektura, regionalno in urbanistično načrtovanje
 • Študij upravnih in poslovnih ved
 • Energija, tehnologija
 • Jezikovne in filološke znanosti
 • Pravo
 • Matematika, informatika
 • Medicinske vede
 • • Naravoslovje
 • Družbene vede

Dodatne informacije: http://www.basileus.ugent.be/index.asp


Aktualni razpisi

Novembra 2012 je bil odobren Erasmus Mundus  Action 2 projekt, Basileus IV. Basileus ponuja možnost obojestranskih eno- in dvosemestrskih izmenjav za študente vseh stopenj kot tudi možnost rednega študija na 2. in 3. stopnji. Pri učiteljih pa ponuja 1 mesečne izmenjave.

Nasi študenti in učitelji lahko kandirajo za izmenjavo na sledečih univerzah iz JZ Balkana:

Western Balkan partner institutions:
University of Novi Sad (Serbia)
University of Tirana (Albania)
University of Sarajevo (Bosnia-Herzegovina)
SEEU Tetovo (FYROM)
Ss. Cyril and Methodius Skopje (FYROM)
University St. Kliment Ohridski Bitola (FYROM)
University of Prishtina (Kosovo)
University of Montenegro (Montenegro)
University of Belgrade (Serbia)
University of Kragujevac (Serbia)

Višina štipendije ostaja enaka:

 • 1. in 2. stopnja -1000€ na mesec
 • 3. stopnja -1500€ na mesec
 • Post-doc-1800€ na mesec
 • Učitelji-2500€ na mesec

Razpis je odprt od 15. 11. 2012 do 1. 2. 2013.

Domači študenti bodo potrebovali vsaj eno priporočilno pismo, napisano v angleškem jeziku, od profesorja, ki je neposredno vključen v študijski program, kjer je kandidat vpisan.

Izmenjave se bodo lahko pričele z začetkom študijskga leta 2013-2014 oz. PhD in post-doc študenti lahko pričnejo po dogovoru tudi malo kasneje, najkasneje pa do 31.12.2013. To pravilo ne velja za učitelje, ki svojo izmenjavo lahko opravijo do konca projekta, to je do 13.6.2016.

Na voljo so zloženke in poster. 

Informacijo o odprtem razpisu Basileus IV: http://www.basileus.ugent.be/index.asp?p=93&a=93

Navodila prijaviteljem oz “ Guidelines for Applicansts”, kjer so podrobno obrazloženi pogoji in prijavni postopek: http://www.basileus.ugent.be/index.asp?p=1154&a=1154
----------------------------


Povezave in kontakti

Povezava: http://www.basileus.ugent.be/
Kontaktna oseba Mednarodne pisarne Univerze v Ljubljani:
Bibi Ovaska Presetnik
Univerza v Ljubljani/University of Ljubljana
Služba za mednarodno sodelovanje/Office of International Relations
Kongresni trg 12
SI-1000 Ljubljana
tel.: (01) 2418594
faks: (01) 2418593
e-pošta:
www.uni-lj.si