Magistrski študij (2. stopnja)

Magistrsko delo

Objavljeni dokumenti so razvrščeni po korakih študija. Vsa polja v obrazcih, kjer ni drugače označeno, izpolni študent/ka.


Prijava teme magistrskega dela

Od študijskega leta 2015/16 dalje morate najmanj 3 mesce pred predvidenim rokom za oddajo magistrskega dela v referatu za podiplomski študij oddati prijavo teme magistrskega dela.

Sklep Senata FSD, 8. seja, dne 26. 3. 2018:

»Študentke in študenti magistrskega študijskega programa druge stopnje morajo oddati prijavo teme magistrskega dela najmanj 3 mesece pred predvideno oddajo magistrskega dela.«

Ta sklep prične veljati dne 1. 10. 2018 (s študijskim letom 2018/19).

   Obrazec za prijavo teme
   Navodilo za prijavo teme

Dispozicijo (izpolnjen obrazec za prijavo teme) po predhodnem dogovoru z mentorico oddate v spletnem referatu pod razdelkom Zaključek študija  -> Prijava  teme. Elektronska prijava teme se šteje kot oddana, ko jo elektronsko potrdi mentor-ica.

Pred oddajo magistrskega dela poskrbimo, da je delo urejeno v skladu z navodili.

Oddaja magistrskega dela

V skladu s Pravilnikom o preverjanju podobnosti vsebine elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija in pogojih za začasno nedostopnost vsebine zaključnega dela študija vas seznanjamo z novim postopkom (ki prične veljati z dnem 21. 3. 2019) oddaje zaključnega dela (formulacija »zaključno delo« se v nadaljevanju uporablja za diplomsko in magistrsko delo). Elektronska oddaja poteka preko spletnega referata (VIS-a).  Opis postopka oddaje najdete v navodilih.

Oddaja magistsrkega  dela POMEMBNO: VSE ŠTUDENTE IN ŠTUDENTKE OBVEŠČAMO, DA V ČASU TRAJANJA IZREDNIH RAZMER OZ. DO NADALJNJEGA VELJAJO NAVODILA ZA ODDAJO ZAKLJUČNEGA DELA.

Roki za oddajo magistrskega dela in zagovori

Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. oktobra: zagovor v novembru                 
Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. decembra: zagovor v januarju
Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. marca: zagovor v aprilu
Oddaja magistrskega dela od 1. do 15. maja: zagovor v juniju
Oddaja magistrskega dela od 15. do 30. junija: zagovor v septembru

Ob prijavi na zagovor magistrskega dela študent/ka odda:

  • magistrsko delo (1 vezani izvod, trda platnica);
  • izjava o avtorstvu, ki jo natisnete v VIS-u na zavihku Zaključek študija – Izjava ob oddaji dela. Podpisana izjava ni vezana v zaključno delo in jo ob oddaji obvezno prinesete v referat za študentske zadeve;
  • potrdilo knjižnice o vrnjenih knjigah;
  • izredni študentje tudi potrdilo, da so poravnali vse finančne obveznosti, ki ga dobijo v računovodstvu

Plačilo zaključnega dela - redni študij

Študenti in študentke, ki boste v času statusa študenta opravili vse izpite in boste prijavo teme zaključnega oddali najkasneje v šestih mesecih po izgubi statusa, stroškov magistrskega dela ne plačujete, če od izgube statusa nista minili več kot dve leti.


Gl. tudi