Prijavnica za prakso

Prijavnico izpolnite samo študenti, ki se sami dogovorite za prakso z učno bazo, ki je ni med razpisanimi!
Razpisi so dostopni na https://www.fsd.uni-lj.si/izobrazevanje/studijska_praksa/ucne_baze/

Prijavnico izpolni v razpisnem roku (1. stopnja) oz. vsaj tri dni pred začetkom prakse (2. stopnja).

Pogoj za mentorje v učni bazi je izobrazba mag.soc.del., univ.dipl.soc.del. ali dipl.soc.del. oz. v obliki somentorstva izjemoma tudi drug soroden profil, ki pri svojem delu z uporabniki uporablja metode socialnega dela in ima večletne izkušnje pri delu z uporabniki.

Opomba za 3. in 4. letnik 1. stopnje ter 1. letnik 2. stopnje
Če boš prakso opravljal_a izven razpisanih terminov, zapiši dogovorjen datum pod "drugo". Termin opravljanja prakse izpolni obvezno, ker je v tem terminu potrebno urediti pogodbo in zavarovanje študenta na praksi . Upoštevaj, da FSD krije zavarovanje; 3.l. za največ 3 mesece, 4.l. za največ 2. meseca, 1.l. 2.st. za največ 5 mesecev!