Magistrski študij (2. stopnja)

Študijski programi

Predstavitveni zborniki magistrskih študijskih programov 2. stopnje 2024/25:

1. Podatki o študijskih programih

  • vrsta študijskega programa: druga stopnja: magistrski študijski program
  • trajanje študijskega programa: 1 leto
  • število KT: 60 ECTS

2. Razvrstitev v nacionalno ogrodje kvalifikacij; evropsko ogrodje visokošolskih klasifikacij ter evropsko ogrodje kvalifikacij

  • Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 8
  • Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 7
  • Evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij: EOVK druga stopnja

3. Vpisni pogoji

4. Prijava za vpis

5. Pogoji za napredovanje po programu

Študij je enoleten, zato napredovanje v višji letnik ni.

6. Pogoji za prehajanje med programi

Študij je enoleten, zato prehodi med programi 2. stopnje niso predvideni.

7. Pogoji za dokončanje študija

Študent_ka zaključi študij, ko opravi vse predpisane obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk iz predmetnika oz. priznanih obveznosti.

8. Strokovni naslov tvorjen v skladu z zakonom

Strokovni naslov diplomanta/ke je magister/magistrica socialnega dela.

9. Cenik

Šolnine veljajo za izredni študij, za tujce in za redne študente z že pridobljeno izobrazbo, ki ustreza drugi stopnji.

10. Kraj izvajanja

 Programi se izvajajo v prostorih fakultete na Topniški ulici 31 v Ljubljani.