Vabilo k sodelovanju

Vabimo vas, da se nam pridružite pri oblikovanju izpopolnjevanja in dopolnilnega izobraževanja iz socialnega dela. Program oblikujemo na podlagi evalvacije izvedenih seminarjev pa tudi na podlagi izraženih potreb in želja po tovrstnem izobraževanju, ki jim lahko ustrežemo z najnovejšimi dognanji na izbranem področju. 

Predloge in zamisli lahko za posamezna področja pošljete na

Center za strokovno izpopolnjevanje:

Borut Petrović Jesenovec

cisd@fsd.uni-lj.si

(01) 2809273