Ostali mednarodni projekti

14.03.2019 - Evropska raziskovalna mreža za podporo družinam. na dokazih temelječ, multidisciplinaren pristop od spodaj navzgor01.12.2017 - Best practices for Care and Wellbeing Education to support the needs of LGBT people as they age - BEING ME01.10.2017 - Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-201817.07.2017 - Interdisciplinary life-long learning child protection programme03.04.2017 - Technical assistance support for the deinstitutionalization process in social sector01.09.2016 - Learning to Innovate with Families - LIFE01.09.2016 - Regards croisés sur la bientraitance en établissement01.07.2013 - Internacionalizacija Univerze v Ljubljani01.03.2013 - Kakovost - Univerza v Ljubljani01.05.2010 - Challenging identity normativity: affirmative social identities, empowerment policies and social cohesion 01.12.2009 - DAPHNE III : Homophob motivierte Gewalterfahrungen von Kindern homosexueller Eltern im Kontext Schule 01.09.2007 - DEMOGENE - The European Network on Elderly Policy and Social Work with the Elderly in a World of Demographical Changes01.06.2006 - Etničnost in izobraževanje za socialno delo01.06.2006 - Leonardo Da Vinci mobilnost 2006/07: Prilagajanje evropskemu sistemu izobraževanja: Mednarodni doktorski študij socialnega dela01.01.2006 - Peer Education – Project for Young Drivers to Prevent Alcohol and Drugs in Connection with Road Use: Drive Clean! 01.10.2005 - Raziskovalni projekt na področju ugotavljanja potreb po novih programih pomoči za uporabnike drog v RS 01.10.2005 - Izobraževalni projekt na področju drog za različne ciljne skupine V RS 01.05.2005 - Nacionalni program PHARE 2003: Vseživljenjsko učenje - Poklicno informiranje in svetovanje za rome (PISR)01.01.2005 - Partnerstvo za bodoče možnosti v okviru pobude skupnosti EQUAL 01.01.2003 - Dostop do izobraževanja in zaposlovanja ljudi z intelektualnimi ovirami v Sloveniji