Humanistika in družboslovje - področje Socialno delo

Obrazci in navodila

Rokovnik sej Komisije za doktorski študij FSD 2023/24

Prijava teme doktorske disertacije

Obrazec za prijavo dispozicije

Usmeritve za pripravo načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki
za doktorske študente_obrazec

Sklepi Komisije za doktorski študij UL - postopek za pridobivanje soglasij k temam doktorskih disertacij

Komisija za etiko

Sklep Komisije za doktorski študij UL - pridobivanje soglasij etičnih komisij v sklopu raziskav na doktorskem študiju

Komisija za etiko UL FSD

Etika v raziskovanju in komisije


Oddaja doktorske disertacije

Izjava o avtorstvu

Navajanje imena Univerze v Ljubljani v objavah povezanih z doktorskim delom


Gl. tudi