Izbirni predmeti za doktorski študij

Fakulteta ponuja študentkam in študentom programa INDOSOW ali drugih doktorskih programov tele izbirne predmete: 
 

Delo in reprodukcija (učni načrt
Nosilka Darja Zaviršek ...

Koncept čustev v socialnem delu (učni načrt)
Nosilec Milko Poštrak ...

Kultura in hendikep (učni načrt)
Nosilka Birgit Rommelspacher ...

Narativni modeli psihosocialne pomoči in supervizije (učni načrt)
Nosilka Lea Šugman Bohinc ...

Psihoanalitična teorija (učni načrt)
Nosilec Bogdan Lešnik ...

Socialne politike in spoli (učni načrt)
Nosilka Vesna Leskošek ...

Spol v antropologiji (učni načrt)
Nosilka Darja Zaviršek ...

Travma in okrevanje (učni načrt)
Nosilka Darja Zaviršek ...

Zgodovina idej in razvoj socialnega dela: mednarodna perspektiva (učni načrt)
Nosilka Darja Zaviršek ...

Ženske in duševno zdravje (učni načrt
Nosilka Darja Zaviršek ...

Teorija in praksa socialnega dela (učni načrt)

Nosilci Vito Flaker, Jana Mali