Razpisi

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUSU

Večkrat je slišati, da študentkam in študentom ni jasen celoten postopek glede prijave na Erasmus+ mobilnost, priprave, odhoda, vrnitve, dokumentacije … Zato so v Univerzitetni mednarodni službi UL pripravili časovnico na spodnji povezavi:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/casovnica/

 

Tule pa so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, povezana z Erasmusom:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/odgovori_na_pogosta_vprasanja/

Promocijski video: Univerza v Ljubljani, Promocijski video za Erasmus+ študentke in študente - YouTube

 

 

 

Objavljen je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2023/24.

 

Besedilo razpisa je TULE, the English version HERE.

Pri izboru kandidatov fakulteta upošteva tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo). Motivacijsko pismo naj bo na eni strani, v njem pa napišete, zakaj bi radi šli na izmenjavo in zakaj prav na želeno destinacijo.

Prijavijo se lahko vsi, ki bodo imeli status študenta v študijskem letu 2023/24, ne morejo pa na izmenjavo tisti, ki ponavljajo ali bi v času izmenjave hodili v prvi letnik.

Rok za spletno prijavo v VIS-u je bil 9. FEBRUAR 2023.

 

 

Objavljen je razpis za Erasmus+ prakso v tujini 2022-2023.

Besedilo razpisa je TULE.

Prijavnica je TULE.

Upravičeno obdobje razpisa je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023. Prijave se zbirajo sproti, do porabe sredstev. Prijavo na razpis lahko odda le študentka, ki že ima izbranega delodajalca in urejen Erasmus+ Učni sporazum za prakso (tule so navodila) ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti.

Prijava na fakulteti mora biti oddana vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti, da lahko UL naknadno uredi vnos prijav v spletno aplikacijo VIS, izdajo pogodbe in izplačilo Erasmus+ finančne pomoči. Po prejemu prijav bo služba na UL študentke obvestila o prejemu prijave in jim poslala navodila za oddajo spletne prijave za Erasmus+ finančno pomoč, ki jo morajo oddati vsaj 10 delovnih dni pred začetkom prakse. Spletna prijava za Erasmus+ finančno pomoč 2022 bo odprta predvidoma v drugi polovi maja 2022.

 

 

 

KOMISIJA ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE JE 7. 9. 2017 SPREJELA ŠTIRI SKLEPE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRED PODPISOM ERASMUS+ ŠTUDIJSKEGA SPORAZUMA

-     Ugotavljamo, da prihaja do različnih zapletov zaradi tega, ker študentka v Učnem sporazumu pomladi napiše domače predmete, za katere želi uveljaviti ECTS iz tujine, nato pa iz določenega razloga omenjenih domačih predmetov ne vpiše (zlasti v primeru izbirnih predmetov, kjer je omejen vpis, poleg tega se vsako leto vsi ne razpišejo; v primeru modularnih pa le, če je študentka ob podpisu Učnega sporazuma (US) v 2. letniku in še ni gotovo, če se bo uspela vpisati v predvideni modul). Dogovorimo se, da se v US pomladi imensko vpiše samo skupne predmete, ostale pa kot npr. »modularni predmet 1, 2« in »izbirni predmet 1, 2«, nato pa se jeseni, ko se študentka vpiše v višji letnik, US dopolni z imeni domačih predmetov (za katere bo uveljavljala ECTS iz tujine).

-        Študente, ki gredo na izmenjavo, je treba še bolj opozoriti, naj v letu izmenjave ne pristopajo k izpitu iz domačih predmetov, za katere so v US predvideli, da jih bodo nadomestili z ECTS iz tujine. Ob vpisu v letnik izmenjave jim namreč v referatu iz e-indeksa izbrišejo omenjene domače predmete, poleg tega po pravilniku o mednarodnih študijskih izmenjavah študentka ne more z ECTS iz tujine nadomestiti domačega predmeta, ki ga je že neuspešno opravljala.

-        Ponovno je treba opozoriti študente in naše mentorice za prakso, da morajo natančno predvideti, kako bodo ravnali glede predmeta prakse. Že nekajkrat se je zgodilo, da mentorica študentki za prakso, ki jo je sicer opravila v tujini, vpiše oceno kar v e-indeks (s čimer pridobi ustrezno število ECTS, npr. 20 za 3. letnik), nakar študentka v prošnji za KŠZ želi te iste ECTS uveljaviti za zamenjavo prakse (ker drugega ne more), s čimer bi pridobila še dodatnih 20 ECTS, za isto prakso torej skupno 40 ECTS. Tak sklep KŠZ ni ustrezen oz. veljaven. Študentki se ocena za prakso vpiše v indeks (v okviru našega predmetnika) ali pa prizna v tujini opravljena praksa s sklepom KŠZ, oboje ni mogoče.

-        Prenos viška ECTS iz tujine v višji letnik je mogoč, vendar mora študentka v prošnji natančno določiti, katere tuje predmete (ECTS) bo uporabila namesto izbranih domačih predmetov. Najbolj pregledno bo, če za vsak letnik napiše svojo prošnjo, se pravi najprej za tekočega, ko se vpiše v višji letnik, pa še za tega. Priznava se tuj predmet (ECTS) za domači predmet (ECTS) in računica se zaradi različnega števila ECTS enih in drugih predmetov včasih ne izide, tako da se študentki sicer priznajo vsi v tujini pridobljeni ECTS, ne more pa vseh uveljaviti za nadomestitev domačih predmetov – zlasti če gre za višek ECTS, ki jih bo prenesla v višji letnik. Da bodo tovrstne izgube ECTS čim manjše in korist študentov od izmenjave čim večja, je treba pri oblikovanju US misliti tudi na to, se pravi, izbirati tuje predmete ne le glede na njihovo vsebino, ampak tudi število ECTS, ki naj bolj čim bližje 5 ECTS.

 

----------------------------------

SEZNAM PARTNERSKIH USTANOV ZA ERASMUS+ ŠTUDIJSKO MOBILNOST


Pri vsaki partnerski univerzi številka v oklepaju pomeni, koliko študentk se lahko prijavi nanjo s FSD.

Spletna brošura o Erasmus izmenjavahAVSTRIJA

Če želite študirati v Avstriji, morate znati nemško. Izjemi sta Dornbirn (pri švicarski meji; tam v drugem semestru ponujajo predavanja v angleščini za 30 kreditnih točk) in Dunaj.

 

BELGIJA

Šola v Gentu velja za eno boljših v Belgiji (za domače študente, za tuje je kvečjemu povprečna). Tudi največ študentov je v tem izjemno lepem mestu, družbe vam ne bo manjkalo, čeprav je mednarodnih študentov socialnega dela bolj malo. Kortrijk ponuja kakovosten študij, a je mesto majhno. Antwerpen je velikansko pristaniško mesto, tam priporočamo Karla Velikega.

 

BOLGARIJA

 

ČEŠKA

 

DANSKA

Kar zadeva študij, odločitve za Dansko ne boste obžalovali. Danska spodbuja neodvisno, kritično razmišljanje.

 

FINSKA

Študentke so s študijem v Tampereju zelo zadovoljne.

 

FRANCIJA

 

GRČIJA

 • Korint: University of Peloponnes: info (2 štud.) Konzultacije v angleščini Gostoljubna lokalna grška študentka ponuja pomoč (amily93@hotmail.com).

 

HRVAŠKA

 • Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku info (2 štud.) Zelo priporočljivo za tiste, ki znajo srbo-hrvaško, možne pa so tudi samo kunzultacije v angleščini. Poudarek je na človekovih pravicah. Mesto je zelo lepo in cenejše od Zagreba. Practicalities Brošura Predmeti Cene
 • Zagreb: Univerza u Zagrebu info (2 štud.) Lahko študirate v hrvaščini, na voljo pa so tudi predmeti v angleščini. Poročilo Poročilo Poročilo

 

IRSKA

Maynooth je edina irska državna univerza, ki stoji na podeželju, vendar kljub temu ni zelo oddaljena od Dublina. Poudarek je na družbenih vedah (primerno za tiste, ki ste izbrali modul socialna pravičnost in vključevanje).

 

ITALIJA

Potrebno je znanje italijanščine.

 

LITVA

 

MADŽARSKA

 

NEMČIJA

Študij je praviloma soliden. Največkrat je potrebno znanje nemščine, vendar pa lahko v nekaterih mestih študirate tudi samo v angleščini: Berlin, Bochum, Frankfurt, Hildesheim, Düsseldorf.

 

NIZOZEMSKA

Nizozemska slovi po dobrem študiju.

 

NORVEŠKA

Norveška je najdražja država v Evropi. Veliko bolje je iti tja v drugem semestru.

 

MAKEDONIJA

 • Skopje: Univerza sv. Cirila in Metoda, Filozofska fakulteta info (1 štud.) Predmetnik

 

POLJSKA

Življenjski stroški so manjši, poljski izobraževalni sistem velja za enega najboljših v Evropi.

 • Krakov: Pedagogical University of Cracow info (1 štud.) Skop izbor predmetov v angleščini. Poročilo
 • Varšava: Universytet warszawski - Institute of social policy info (2 štud.) Predmeti v angleščini, poudarek na socialni politiki.
 • *Varšava: Maria Grzegorzewska University info (2 štud.) Practicalities Poročilo Poročilo Poročilo

 

PORTUGALSKA

 • *Portalegre: Instituto Politecnico de Portalegre info (1 štud.) Practicalities Predmetnik Mestece na podeželju ni primerno za tiste, ki jih je druženje na prvem mestu.
 • Porto: Instituto Superior de Servicio Social do Porto info (1 štud.). Na voljo so samo individualne konzultacije v angleščini. Poročilo

 

ROMUNIJA

Poceni država. Vsi študenti imajo pravico do brezplačne uporabe železnice po vsej Romuniji (kot nalašč za tiste, ki radi potujete). Univerza v Oradei ponuja poceni namestitev v študentskem domu, nima pa veliko Erasmus študentov. 

 

SRBIJA

 • Beograd: Univerzitet u Boegradu (2 štud.) info
 • Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, Departman za socijalnu politiku in socijalni rad (2 štud.) info
 • Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet (4 štud.), info

 

ŠPANIJA

Španija je najbolj priljubljena Erasmus destinacija v Evropi. Potrebno je znanje španščine, razen v Madridu (Complutense, drugi semester) in Pamploni (prvi semester). Turistične informacije

 • Barcelona: Ramon Llull University, Faculty of social education and social work info (2 štud.) Potrebno znanje španščine.
 • Granada: Universidad de Granada, Faculdad de trabajo Social info (1 štud./5 mes.) Poročilo
 • *Madrid: LaSalle info (2 štud.) Practicalities Poročilo Potrebno znanje španščine.
 • Malaga: Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo info (1 štud.) Potrebno znanje španščine.
 • Pamplona: Universidad Publica de Navarra info (2 štud.). Practicalities Študij v angleščini v prvem semestru.
 • *San Sebastian: University of Deusto info (4 štud.) Practicalities Brošura1 Brošura2 Poročilo
 • Sevilla: Universidad pablo de Olavide de Sevilla info (1 štud.) Poročilo Poročilo2
 • *Vigo: Universidade de Vigo info (2 štud.) Practicalities
 • *Zaragoza: Universidad de Zaragoza info (2 štud.) Practicalities Načelno bi bilo možno opravljati izpite individualno v angleščini. Poročilo

 

ŠVEDSKA

Dobra kakovost študija. Umea je študentsko mesto, zato vam družbe ne bo manjkalo. Je precej na severu.

 

 

HousingAnywhere.com - možnost oddaje sobe med izmenjavo

Sublet your room or offer a home stay during your semester abroad
Študenti, ki se odpravljate na študijsko izmenjavo ali prakso in želite oddati svoje študentske sobe v Ljubljani v najem, lahko uporabite stanovanjsko platform www.HousingAnywhere.com! Poleg tega, da lahko zaslušiš in si z denarjem najemnine poravnaš svojestroške v tujini, tudi pomagaš mednarodnim študentom, ki prihajajo na izmenjavo na Univerzo v Ljubljani in iščejo sobe za kratkoročna bivanja. Spletna stran je zastonj za uporabo in deluje na študentski osnovi.

If you know one or more trustable landlords that are willing to rent out rooms to international incoming exchange students, you can let us know as well and we can ask the HousingAnywhere team to activate them on the platform too.

Also if you live with your parents, you can use this platform to rent out your room: most parents like to host an international student for 1 semester; ask them first of course before doing it! If you want more information about HousingAnywhere.com before using it, check out the YouTube channel: www.youtube.com/HousingAnywhere.-----------------------------------
Postopek priznavanja v tujini pridobljenih kreditnih točk
 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

Opozorilo:

 • Študent/ka oblikuje prošnjo za tekoči letnik študija, ko je bil/a na izmenjavi v tujini. Če je pridobil/a večje število ECTS (KT), kot jih lahko uveljavi za ECTS (KT) predmetov na FSD, jih lahko uporabi v naslednjem študijskem letu, a mora za to napisati posebno prošnjo. V vsaki od prošenj mora navesti, za katere predmete, ki jih je opravil/a v tujini, prosi za nadomestilo ECTS (KT) predmetov na FSD.
 • Študentki oz. študentu bo FSD sicer priznala vse na izmenjavi pridobljene ECTS (KT), ki se ji oz. mu bodo vpisali v prilogo k diplomi, vendar bo dovolila zamenjavo ECTS (KT) v tujini opravljenih jezikovnih predmetov le v obsegu do 6 ECTS (KT) na semester.
 • ECTS (KT) za vse predmete iz predmetnika FSD niso avtomatično nadomestljivi z ECTS (KT), pridobljenimi v tujini. Erasmus koordinator seznani študentko oz. študenta pred oblikovanjem in podpisom študijskega sporazuma (Learning Agreement) o obveznih predmetih na FSD, ki jih študent/ka ne more zamenjati s predmeti na tuji ustanovi.
 • Vsaj 50 % kreditnih točk s študijskega sporazuma mora študent/ka pridobiti za predmete, ki se vsebinsko navezujejo na področje socialnega dela.
 • Študent ne more uveljaviti priznanja izpita za predmet, pri katerem je na matični članici že opravljal izpit in dosegel nezadostno oceno.
 • Prav tako študent/ka ne more nadomestiti ECTS (KT), pridobljenih v tujini, za predmete z enako ali zelo podobno vsebino, ki jih je že opravil/a v dosedanjem študiju na FSD, za ECTS (KT) predmetov iz tekočega letnika, v katerem poteka izmenjava.Seznam obveznih predmetov:

Naloga študentke oz. študenta, ki odhaja na študijsko izmenjavo v tujino, je, da se še pred odhodom oz. najkasneje po vrnitvi iz tujine glede priznavanja ECTS za predmete iz spodnjega nabora obrne na nosilko oz. nosilca konkretnega predmeta. Slednje velja tudi v primeru, da študent/-ka v tujini opravi celotni letnik in pridobi do skupno 60 ECTS.

 • 1. letnik: Vzpostavljanje delovnega odnosa in osebnega stika, Uvod v socialno delo, Praksa I (več o praksi v tujini)
 • 2. letnik: Metodologija raziskovanja v socialnem delu II: kvalitativne raziskave, Praksa II (več o praksi v tujini)
 • 3. letnik: Socialno delo z družino (v prvem semestru - kandidatke/kandidati se morajo takoj ob potrditvi prijave (marca) obrniti na Nino Mešl in Tadejo Kodele), Praksa III (več o praksi v tujini)
 • 4. letnik: Spol in nasilje, Praksa IV (več o praksi v tujini)


---------------------------------

Kontakti

Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel.: +386 1 280 92 73
E-mail:

Pisarna št. 6

Za svetovanje se lahko dogovorite po elektronski pošti. 

---------------------------------