Osnovni podatki

Fakulteta za socialno delo ima strokovno knjižnico, organizirano v skladu z enotnim načrtom knjižničnega sistema univerze. Knjižnica je od leta 1995 aktivno vključena v knjižnični informacijski sistem Slovenije in vzajemni knjižnični katalog v sistemu COBISS, ki je po internetu dostopen vsem kot OPAC (javno dostopen katalog). Knjižnično gradivo je namenjeno zlasti študentom, pedagoškim delavcem, raziskovalcem in sodelavcem fakultete, a tudi drugim uporabnikom.


knjižnicaV knjižnici najdemo bogato zbirko tuje in domače literature s širšega področja socialnega dela in drugih znanstvenih področij, ki so v študijskem programu: sociologije, pedagogike, psihologije, prava, psihiatrije in psihoterapije, metodologije in raziskovanja v družbenih vedah in statistike. S pomočjo računalnikov lahko uporabniki iščejo literaturo v številnih knjižničnih bazah pa tudi brskajo po internetu.

V lepo urejeni čitalnici imajo uporabniki na voljo vodilne domače in tuje revije s širšega področja socialnega dela in bogato izbiro referenčne literature.

Knjižnica hrani 38.000 enot knjižničnega gradiva ter prejema 58 domačih in 30 tujih znanstvenih in strokovnih revij.
 

Knjižničarka: Simona Glavan ...

Knjižničarka: Martina Konjedic ...

Izposoja (tudi medknjižnična):
e-pošta:
tel.: 01 2809 262, 051 232 694

 Cenik knjižničnih storitev


Knjižnični red