Učiteljska mobilnost in Mobilnost za usposabljanje zaposlenih

Mobilnost učiteljskega osebja (STA)

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (z usposabljanjem) v okviru programa Erasmus+.

Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024.

Za razliko od preteklih let naj učitelji, ki bi želeli izvesti več kot eno mobilnost, oddajo ločene prijave (za vsako mobilnost posebej). Dolžina financiranja bo predvidoma omejena na največ 30 dni (oz 60 dni za tiste učitelje, ki potrebujejo mobilnost za habilitacijo). V to kvoto se všteva že izvedena mobilnost v študijskem leto 2022-23 (šteje se potrjena in ne le financirana mobilnost - dnevi za pot se ne štejejo v to kvoto), saj se te mobilnosti financirajo še iz projekta 2022 in zaposleni skupno ne sme preseči 60 dni Erasmus+ mobilnosti (+ dnevi za pot). Ostala prijavna dokumentacija bo posredovana ob odobritvi, septembra 2023, saj bo ta usklajena z manjšimi nadgradnjami v spletni prijavi VIS.

Rok za oddajo prijave je bil 31. avgust 2023.

RAZPIS

PRIJAVA

AGREEMENT FOR TEACHING

AGREEMENT FOR TEACHING AND TRAINING

 

 

Mobilnost neakademskega osebja (STT)

Odprt je razpis Erasmus+ STT 2023-24 za strokovno osebje z namenom usposabljanja z upravičenim obdobjem od 1. 10. 2023 do 30. 6. 2024. Prijave za razpis bodo na UL zbirali sproti, na podlagi potrjenih predlogov.

RAZPIS


Zaradi omejenih razpoložljivih sredstev veljajo v okviru tega razpisa določene omejitve financiranja, ki so opisane v Razpisu (točka 4). O odobritvi prijave odloča odgovorna oseba na članici, Erasmus+ koordinator, ki je tudi podpisnik Erasmus+ Sporazuma za mobilnost osebja z namenom usposabljanja. Dodana je omejitev, da se posameznega usposabljanja lahko udeležita največ dve osebi iz iste članice UL.

 

 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Fakulteta za socialno delo, pisarna 6
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 280 92 73
Elektronska pošta: