Učiteljska mobilnost in Mobilnost za usposabljanje zaposlenih

Mobilnost učiteljskega osebja (STA)

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (z usposabljanjem) v okviru programa Erasmus+.

Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, z morebitnim podaljšanjem do 31. 5. 2023 v primeru izrednih razmer.

V okviru tega razpisa ni večjih sprememb glede na pretekli razpis; ni omejitev števila mobilnosti, financiranje je omejeno na največ 60 dni, prav tako je še vedno možno financiranje mobilnosti zaposlenih tudi v Združeno kraljestvo.

Vse tiste, ki zaradi izrednih razmer ne morete izvesti fizične mobilnosti, UL spodbuja, da jo izvedete virtualno.

Tisti, ki boste izvedli mobilnost z namenom poučevanja v kombinaciji z usposabljanjem (STAT), vedite, da mora biti to usposabljanje s področja pedagoških spretnosti in priprave učnih načrtov in da mora biti to tudi jasno opredeljeno v Planu mobilnosti.

Rok za oddajo prijave je 3. maj 2021. Prijavo pošljite na office@fsd.uni-lj.si. Do takrat se poskusite dogovoriti s partnersko ustanovo, da vam podpiše Staff-Mobility-Agreement.

Če želi zaposleni izvesti več mobilnosti, odda le eno prijavo (ki omogoča več spletnih prijav za različne mobilnosti).

RAZPIS

PRIJAVA

AGREEMENT FOR TEACHING

AGREEMENT FOR TEACHING AND TRAINING

 

Mobilnost neakademskega osebja (STT)

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+. To je razpis za neakademski kader (strokovne in podporne službe), torej za tiste, ki niso vključeni v pedagoški proces.

Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 6. 2021 do 31. 5. 2022, z morebitnim podaljšanjem do 31. 5. 2023 v primeru izrednih razmer.

V okviru tega razpisa ni večjih sprememb glede na pretekli razpis; ni omejitev števila mobilnosti, financiranje je omejeno na največ 60 dni, prav tako je še vedno možno financiranje mobilnosti zaposlenih tudi v Združeno kraljestvo.

Vse tiste, ki zaradi izrednih razmer ne morete izvesti fizične mobilnosti, UL spodbuja, da jo izvedete virtualno.

Rok za oddajo prijave je 3. maj 2021. Prijavo pošljite na office@fsd.uni-lj.si. Do takrat se poskusite dogovoriti s partnersko ustanovo, da vam podpiše Staff-Mobility-Agreement.

Če želi zaposleni izvesti več mobilnosti, odda le eno prijavo (ki omogoča več spletnih prijav za različne mobilnosti).

RAZPIS

PRIJAVA

TRAINING AGREEMENT

 

 

 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Fakulteta za socialno delo, pisarna 6
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 280 92 73
Elektronska pošta: