Učiteljska mobilnost in Mobilnost za usposabljanje zaposlenih

Mobilnost učiteljskega osebja (STA)

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (z usposabljanjem) v okviru programa Erasmus+.

Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023.

Za razliko od preteklih let naj prosim učitelji, ki bi želeli izvesti več kot eno mobilnost, oddajo ločene prijave (za vsako mobilnost posebej). Predvidoma bo število mobilnosti omejeno na 1 ali 2 mobilnosti na osebo in dolžino financiranja na največ 30 dni.

Rok za oddajo prijave je 9. maj 2022. Prijavo pošljite na office@fsd.uni-lj.si.

RAZPIS

PRIJAVA

AGREEMENT FOR TEACHING

AGREEMENT FOR TEACHING AND TRAINING

 

 

Mobilnost neakademskega osebja (STT)

Odprt je razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+. To je razpis za neakademski kader (strokovne in podporne službe), torej za tiste, ki niso vključeni v pedagoški proces.

Rok upravičenostih aktivnosti je od 1. 6. 2022 do 30. 9. 2023.

Rok za oddajo prijave je 9. maj 2022. Prijavo pošljite na office@fsd.uni-lj.si.

RAZPIS

PRIJAVA

TRAINING AGREEMENT

 

 

 

 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Fakulteta za socialno delo, pisarna 6
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 280 92 73
Elektronska pošta: