Učiteljska mobilnost in Mobilnost za usposabljanje zaposlenih

Učiteljska mobilnost

Naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen poučevanja (in usposabljanja) v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/19. Glede na razpoložljiva sredstva so se spremenili tudi razpisni pogoji za financiranje mobilnosti, tako da v tem razpisu ni več omejitve števila mobilnosti na eno osebo in števila financiranih dni mobilnosti. Na razpis se tako lahko prijavijo tudi zaposleni, ki so že izvedli mobilnost v okviru razpisa STA 2018/19, skupno dni na Erasmus mobilnosti (financiranih ali nefinanciranih) pa ne sme presegati 60 dni (v to se vključujejo dnevi že izvedene mobilnosti v okviru prvotnega razpisa Erasmus 2018/19).

 

Rok za oddajo je 21. november 2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Sporazum za namen poučevanja in usposabljanja

Sporazum za namen poučevanja 

 

  


Mobilnost za usposabljanje zaposlenih

Naknadni razpis za sofinanciranje mobilnosti osebja za namen usposabljanja v okviru programa Erasmus+ za študijsko leto 2018/19. Zlasti spodbujamo prijave tistih zaposlenih, ki jim ni bila odobrena STT mobilnost oziroma so ostali na čakalni listi v okviru razpisa 2019/20. Glede na razpoložljiva sredstva so se spremenili tudi razpisni pogoji za financiranje mobilnosti, tako da v tem razpisu ni več omejitve števila mobilnosti na eno osebo in števila financiranih dni mobilnosti. Na razpis se tako lahko prijavijo tudi zaposleni, ki so že izvedli mobilnost v okviru razpisa STT 2018/19, skupno dni na Erasmus mobilnosti (financiranih ali nefinanciranih) pa ne sme presegati 60 dni ( v to se vključujejo dnevi že izvedene mobilnosti v okviru prvotnega razpisa Erasmus 2018/19). Velja pa še vedno omejitev, da se na STT razpis lahko prijavijo zaposleni, ki ne poučujejo in se torej ne morejo prijaviti na razpis STA oziroma STAT. Ta razpis je torej prvotno namenjen neakademskemu kadru, ki drugih možnosti za financiranje mobilnosti nima.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Sporazum za usposabljanje

Rok za oddajo je 21. november 2019.

 

 

FAKULTETA ZA SOCIALNO DELO

Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Fakulteta za socialno delo, pisarna 6
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 280 92 73
Elektronska pošta: