Katedra za raziskovanje in organizacijo

Predstojnica: Bojana Mesec ...

Katedra za raziskovanje in organizacijo združuje dve za socialno delo zelo pomembni področji, ki omogočata študentkam in študentom socialnega dela na 1. in 2. stopnji študija samostojno iskanje, odkrivanje in adaptiranje konceptualnih pristopov v socialnem delu.
Temeljni cilji predmetov v katedri za raziskovanje in organizacijo so:

  • vpeljati študente v samostojno načrtovanje in evalviranje programov v socialnem varstvu,
  • razumeti analizo, sintezo in predvidevanje rešitev in posledic,
  • vpeljati študente v iskanje alternativnih rešitev v procesu strateškega načrtovanja socialne akcije,
  • pripraviti študente na reševanje zahtevnih problemov posameznikov, ki nastajajo v delovnem okolju


V katedri za raziskovanje in organizacijo si zato prizadevamo, da se študentke in študenti seznanijo z uveljavljenimi metodami raziskovanja in razvijanja socialnih programov, da s tem znanjem lahko postanejo kompetentni tudi zunaj slovenskih meja. Ta cilj dosegamo tako, da študentke in študenti med študijem pridobijo temeljna znanja iz:

  • raziskovanja v socialnem delu,
  • načrtovanja socialne akcije,
  • evalviranja socialnih programov,
  • financiranja projektov s strani evropskih socialnih skladov,
  • vodenja socialnih projektov.