Podiplomski študij

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUSU

Večkrat je slišati, da študentkam in študentom ni jasen celoten postopek glede prijave na Erasmus+ mobilnost, priprave, odhoda, vrnitve, dokumentacije … Zato so v Univerzitetni mednarodni službi UL pripravili časovnico na spodnji povezavi:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/casovnica/

 

Tule pa so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, povezana z Erasmusom:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/odgovori_na_pogosta_vprasanja/

 

Promocijski video: Univerza v Ljubljani, Promocijski video za Erasmus+ študentke in študente - YouTube

 

 

Objavljen je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2024/25.

 

Besedilo razpisa je TULE, the English version HERE.

Pri izboru kandidatov fakulteta upošteva tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo). Motivacijsko pismo naj bo na eni strani, v njem pa napišete, zakaj bi radi šli na izmenjavo in zakaj prav na želeno destinacijo.

Prijavijo se lahko vsi, ki bodo imeli status študenta v študijskem letu 2024/25, ne morejo pa na izmenjavo tisti, ki ponavljajo.

Rok za spletno prijavo v VIS-u je 7. FEBRUAR 2024.

Erasmus koordinator je na voljo za svetovanje. Predlagajte dopoldanski termin po elektronski pošti: office@fsd.uni-lj.si

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (samo v drugem semestru) kot za doktorske. 

 

NOVOST: KRATKOROČNA DOKTORSKA MOBILNOST ZA 2022/23

Besedilo razpisa TULE the English version HERE

Upravičeno obdobje izvedbe kratkoročnih doktorskih mobilnosti za namen študija/prakse je s 30. 9. 2022 podaljpšano na 31.5.2023.

S tem razpis za ta tip mobilnosti ostaja odprt. Doktorski študenti se nanj še naprej prijavljajo na fakulteti. Prijave bodo na UL sprejemali do 1.5.2023.

Pogosta vprašanja in odgovori o kratkoročni doktorski mobilnosti TULE

Ker gre za odprt razpis, se pravi do porabe sredstev, se naj kandidatke in kandidati sproti javljajo Erasmus koordinatorju: office@fsd.uni-lj.si

 

 

 

Objavljen je razpis za Erasmus+ prakso v tujini 2023-2024.

Besedilo razpisa je TULE.

Prijavnica je TULE.

Upravičeno obdobje razpisa je od 1. 9. 2023 do 30. 9. 2024. Prijave se zbirajo sproti, do porabe sredstev. Prijavo na razpis lahko odda le študentka, ki že ima izbranega delodajalca in urejen Erasmus+ Učni sporazum za prakso in ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti.

Omejitev Erasmus+ financiranja je 10 mesecev. Prijavo na razpis lahko odda le študentka, ki že ima izbranega delodajalca  in urejen Erasmus+  študijski sporazum za praktično usposabljanje ter ob prijavi izkazuje izpolnjevanje razpisnih pogojev za celotni čas mobilnosti (izvzeti so mladi diplomanti, kjer je pogoj, da prijavo oddajo še v času, ko imajo status in še niso zaključili študija). Prijava na fakulteti Erasmus koordinatorju (office@fsd.uni-lj.si) mora biti oddana vsaj en mesec dni pred začetkom mobilnosti.

 

 

 

 

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah:

  • University of Jyvaskyla (Finska) info
  • Alice Salomon Berlin (Nemčija) info
  • Masaryk University Brno (Češka) info


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
E-mail:

Pisarna št. 6