Podiplomski študij

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUSU

Večkrat je slišati, da študentkam in študentom ni jasen celoten postopek glede prijave na Erasmus+ mobilnost, priprave, odhoda, vrnitve, dokumentacije … Zato so v Univerzitetni mednarodni službi UL pripravili časovnico na spodnji povezavi:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/casovnica/

 

Tule pa so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, povezana z Erasmusom:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/odgovori_na_pogosta_vprasanja/

 

Promocijski video: Univerza v Ljubljani, Promocijski video za Erasmus+ študentke in študente - YouTube

 

 

Objavljen je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2021/22.

 

Besedilo razpisa je TULE.

Pri izboru kandidatov fakulteta upošteva tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini (na eni strani) in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo).

Prijavijo se lahko vsi, ki bodo imeli status študenta v študijskem letu 2021/22 in tisti, ki ponavljajo.

Rok za spletno prijavo v VIS-u je 11. MAREC 2021.

 

 

Predstavitev Erasmus mobilnosti za vse, ki jih zanimajo praktične informacije o Erasmus izmenjavi, bo v četrtek, 11. februarja 2021 ob 13.00 na Zoomu: https://uni-lj-si.zoom.us/j/98177724677?pwd=Q0JKc2pya3hOc3BvRHRWVkhXUUhXZz09

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (samo v drugem semestru) kot za doktorske. 

 

 

Objavljen je naknadni razpis za Erasmus+ prakso v tujini.

Besedilo razpisa je TULE.

Redni razpis za Erasmus praktično usposabljanje SMP 2020/2021 bo objaviljen januarja 2021, z upravičenim obdobjem po 1. 1. 2021. Razpis SMP 19/20 je zaradi izrednih razmer podaljšan do 31. 12. 2020  in ker bi sredstva radi kar najbolje izkoristili tudi iz tega razpisa, bomo vse študente, ki bodo opravili prakso do 31. 12. 2020, obravnavali in financirali iz tega razpisa. Vsi študenti, ki bodo torej prakso opravili do 31. 12. (če jo bodo opravljali dlje od tega datuma, bodo za obdobje po 1. 1. 2021 oddali novo vlogo znotraj razpisa SMP 20/21), morajo poslati prijavnico. Pogoj za prijavo je, da ima študent že urejeno prakso in potrjen LA.

Prijavnica je TULE, navodila pa so TULE.

 

Možna so tudi individualna svetovanja pri Erasmus koordinatorju.

 

Objavljen je razpis za Erasmus+ prakso v tujini.

Besedilo razpisa ze TULE.

Možno se je prijaviti na mobilnost, ki bo izvedena od 1. januarja 2021 do najpozneje 31. decembra 2021.

Naslednji razpis za prakso bo objaviljen konec poletja 2021 ali na začetku jeseni 2021, saj trenutni traja do 31.12.21

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

 

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah:

  • University of Jyvaskyla (Finska) info
  • Alice Salomon Berlin (Nemčija) info
  • Masaryk University Brno (Češka) info


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
E-mail:

Pisarna št. 6