Podiplomski študij

ERASMUS+ MOBILNOST

 

Objavljen je naknadni razpis za Erasmus+ prakso v letu 2018/19.  
 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 3. do 30. 9. 2019. Obdobje financiranja je omejeno na (skupaj) 6 mesecev. V okviru ene prijave lahko študent izvede tudi več Erasmus+ praktičnih usposabljanj, v skladu z razpisnimi pogoji (npr. dvakrat po 3 mesece).

Spletna vloga mora biti oddana vsaj 10 delovnih dni pred začetkom prakse!

Razpis ostaja odprt do porabe sredstev.

V okviru Erasmus+ prakse je treba opraviti 5 ur dela na dan oziroma 25 na teden.

Besedilo razpisa je TULE

 

 

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (za en semester) kot za doktorske. 

Potekel je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2019-2020.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je bil 16. januar 2019.

 

 

Potekel je javni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v tujini v študijskem letu 2019-20.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je bil 16. januar 2019.

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

Na magistrski študij je možno iti tudi v Palermo, seveda z znanjem italijanščine.

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah: University of Jyvaskyla (Finska), Alice Salomon Berlin (Nemčija) in Masaryk University Brno (Češka).


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
Faks: 01 280 92 70
E-mail:

Pisarna št. 6

Mobi: 031 755 688