Podiplomski študij

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUSU

Večkrat je slišati, da študentkam in študentom ni jasen celoten postopek glede prijave na Erasmus+ mobilnost, priprave, odhoda, vrnitve, dokumentacije … Zato so v Univerzitetni mednarodni službi UL pripravili časovnico na spodnji povezavi:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/casovnica/

 

Tule pa so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, povezana z Erasmusom:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/odgovori_na_pogosta_vprasanja/

 

Promocijski video: Univerza v Ljubljani, Promocijski video za Erasmus+ študentke in študente - YouTube

 

 

Objavljen je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2022/23.

 

Besedilo razpisa je TULE, the English version HERE.

Pri izboru kandidatov fakulteta upošteva tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo). Motivacijsko pismo naj bo na eni strani, v njem pa napišete, zakaj bi radi šli na izmenjavo in zakaj prav na želeno destinacijo.

Prijavijo se lahko vsi, ki bodo imeli status študenta v študijskem letu 2022/23, ne morejo pa na izmenjavo tisti, ki ponavljajo ali bi v času izmenjave hodili v prvi letnik.

Rok za spletno prijavo v VIS-u je 8. FEBRUAR 2022.

 

Predstavitev Erasmus mobilnosti v živo bo v sredo, 22. decembra, od 12.30 do 13.30 v P7.

Za individualno svetovanje pišite na office@fsd.uni-lj.si ali pokličite: 01/2809 273

 

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (samo v drugem semestru) kot za doktorske. 

 

NOVOST: KRATKOROČNA DOKTORSKA MOBILNOST ZA 2021/22

Besedilo razpisa TULE the English version HERE

Ker gre za odprt razpis, se pravi do porabe sredstev, se naj kandidatke in kandidati sproti javljajo Erasmus koordinatorju: office@fsd.uni-lj.si

 

 

Objavljen je razpis za Erasmus+ prakso v tujini.

Besedilo razpisa ze TULE.

Glede na razpoložljiva sredstva bo razpis ostal odprt do porabe sredstev oziroma do 30. 9. 2022. Študent, ki se naknadno prijavlja na razpis, mora imeti že izbranega delodajalca in potrjen Študijski sprazum za prakse. Naknadne prijave morajo biti oddane vsaj en mesec pred začetkom mobilnosti.

Razpis ostaja odprt za naknadne prijave (ki jih študentke oddajo na svoji fakulteti) do 20. 7. 2022.

 

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

 

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah:

  • University of Jyvaskyla (Finska) info
  • Alice Salomon Berlin (Nemčija) info
  • Masaryk University Brno (Češka) info


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
E-mail:

Pisarna št. 6