Podiplomski študij

ERASMUS+ MOBILNOST

 

Objavljen je naknadni razpis za Erasmus+ prakso v letu 2018/19.  
 

Upravičeno obdobje tega razpisa je od 1. 3. do 30. 9. 2019. Obdobje financiranja je omejeno na (skupaj) 6 mesecev. V okviru ene prijave lahko študent izvede tudi več Erasmus+ praktičnih usposabljanj, v skladu z razpisnimi pogoji (npr. dvakrat po 3 mesece).

Spletna vloga mora biti oddana vsaj 10 delovnih dni pred začetkom prakse!

Razpis ostaja odprt do porabe sredstev.

V okviru Erasmus+ prakse je treba opraviti 5 ur dela na dan oziroma 25 na teden.

Besedilo razpisa je TULE

 

V okviru naknadnega razpisa Erasmus+ SMP 2018/19 bo UL sprejemala vloge do porabe sredstev oz najkasneje do 20.7.2019. Prijavo lahko študentje torej še vedno oddajo (vsi tisti, ki se (še) niso prijavili na naknadni razpis) in ob oddaji ustrezne spletne prijave tudi prejmejo Erasmus+ finančno pomoč.

Pogoji za odobritev naknadne prijave (izven prijavnega roka):

  • študent izpolnjeno prijavnico za naknadno prijavo odda vsaj 30 dni pred začetkom prakse

  • študent ima že urejeno/potrjeno prakso pri delodajalcu in podpisan Študijski sporazum ( Learning Agreement for traineeship)

  • študent ima na voljo še dovolj 'prostih dni' za Erasmus mobilnost ( s to prakso ne bo presegel kvote 12. oz 24. mesecev Erasmus+ mobilnosti na eni stopnji študija)

  • študent izpolnjuje razpisne pogoje

Naknadna prijava, ki mora biti potrjena in poslana s strani članice na elektronski naslov urska.ravnik@uni-lj.si naj prosimo vsebuje: potrjeno prijavnico, potrjen Študijski sporazum ter tabelo s podatki študenta/-ov. Poleg tega prosimo, če študentu ob oddaji prijave daste navodila za oddajo spletne prijave za prejem Erasmus+ finančne pomoči, ki jih posredujemo v priponki. Spletno prijavo bomo študentu odprli predvidoma najkasneje v 5 dneh po prejemu prijave. Spletna prijava pa mora biti s strani študenta oddana vsaj 10 delovnih dni pred pričetkom prakse, da lahko pravočasno uredimo podpis pogodbe in izplačilo.

 

 

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (za en semester) kot za doktorske. 

Potekel je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2019-2020.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je bil 16. januar 2019.

 

 

Potekel je javni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v tujini v študijskem letu 2019-20.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je bil 16. januar 2019.

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

Na magistrski študij je možno iti tudi v Palermo, seveda z znanjem italijanščine.

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah: University of Jyvaskyla (Finska), Alice Salomon Berlin (Nemčija) in Masaryk University Brno (Češka).


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
Faks: 01 280 92 70
E-mail:

Pisarna št. 6

Mobi: 031 755 688