Podiplomski študij

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUSU

Večkrat je slišati, da študentkam in študentom ni jasen celoten postopek glede prijave na Erasmus+ mobilnost, priprave, odhoda, vrnitve, dokumentacije … Zato so v Univerzitetni mednarodni službi UL pripravili časovnico na spodnji povezavi:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/casovnica/

 

Tule pa so odgovori na pogosto zastavljena vprašanja, povezana z Erasmusom:

https://www.uni-lj.si/mednarodno_sodelovanje_in_izmenjave/program_erasmus_plus/erasmus_plus_mobilnost_studentov_za_studij/odgovori_na_pogosta_vprasanja/

 

 

 

Objavljen je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2020/21.

Besedilo razpisa je TULE.

Pri izboru kandidatov fakulteta upošteva tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo).

Prijavijo se lahko vsi, ki bodo imeli status študenta v študijskem letu 2020/21, razen prvi letniki in tisti, ki ponavljajo.

Rok za spletno prijavo je do vključno 28. januarja 2020.

 

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (samo v drugem semestru) kot za doktorske. 

 

 

 

Informativni predstavitvi Erasmus mobilnosti za študentke in študente FSD bosta organizirani

  • v četrtek, 28. novembra, ob 15.05 v P2
  • v torek, 10. decembra, ob 12.35 v P7

Možna so tudi individualna svetovanja pri Erasmus koordinatorju.

 

 

 

Objavljen je naknadni razpis za Erasmus+ prakso v tujini.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je do porabe sredstev, najpozneje do 19. 7. 2020.

Prijavnica je TULE, navodila pa so TULE.

Razpis za Erasmus+ prakso (SMP) za 2020-2021 bo objavljen predvidoma spomladi 2020, saj je trenutno še odprt naknadni razpis za leto 2019-2020 z obdobjem izvajanja mobilnosti do 30. 9. 2020. Z namenom optimalne porabe sredstev naj se študentke in študenti, ki bodo prakso končali do 30. 9. 2020, prijavijo na naknadni razpis 2019-2020.

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

Na magistrski študij je možno iti tudi v Palermo, seveda z znanjem italijanščine.

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah: University of Jyvaskyla (Finska), Alice Salomon Berlin (Nemčija) in Masaryk University Brno (Češka).


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
Faks: 01 280 92 70
E-mail:

Pisarna št. 6