Podiplomski študij

ERASMUS+ MOBILNOST

 

Odprt je naknadni javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v drugem semestru 2020.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za spletno prijavo je 15. oktober 2019 do 9.00.

Pri izboru kandidatov bo fakulteta upoštevala tri merila: 1) višji letniki imajo prednost pred nižjimi, 2) kandidati iz istega letnika z višjo povprečno oceno imajo prednost pred kandidati z nižjo povprečno oceno, 3) če je selekcija še vedno potrebna, bo odločala kakovost motivacijskega pisma v angleščini.

Pri spletni prijavi je treba naložiti motivacijsko pismo v angleščini in potrdilo o znanju tujega jezika (maturitetno spričevalo).

 

Na Fakulteti za socialno delo je študijska izmenjava možna tako za magistrske študente (v drugem semestru) kot za doktorske. 

 

 

 

Potekel je javni razpis za Erasmus+ študij v tujini v študijskem letu 2019-2020.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je bil 16. januar 2019.

 

 

Potekel je naknadni razpis za Erasmus+ prakso v letu 2018/19.  

Upravičeno obdobje tega razpisa je bilo od 1. 3. do 30. 9. 2019. Obdobje financiranja je bilo omejeno na (skupaj) 6 mesecev. V okviru ene prijave lahko študent izvede tudi več Erasmus+ praktičnih usposabljanj, v skladu z razpisnimi pogoji (npr. dvakrat po 3 mesece).

Spletna vloga je morala biti oddana vsaj 10 delovnih dni pred začetkom prakse!

V okviru Erasmus+ prakse je treba opraviti 5 ur dela na dan oziroma 25 na teden.

Besedilo razpisa je TULE

V okviru naknadnega razpisa Erasmus+ SMP 2018/19 je UL sprejemala vloge do 20.7.2019.

 

Potekel je javni razpis za Erasmus+ praktično usposabljanje v tujini v študijskem letu 2019-20.

Besedilo razpisa TULE.

Rok za prijavo je bil 16. januar 2019.

 

Sklep sestanka skrbnic in skrbnikov študijskih programov in modulov z dne 14. 1. 2019, ki je pomemben za študijsko izmenjavo na magistrski stopnji:

"Študentke in študenti 2. stopnje na FSD lahko odidejo na Erasmus izmenjavo le v drugem semestru. Maksimalno število priznanih kreditov je 20 (v tujini lahko pridobijo in jim FSD prizna večje število KT, za nadomestilo KT predmetov v predmetniku FSD pa lahko uveljavijo največ 20 KT, pridobljenih na izmenjavi). Pred odhodom na izmenjavo se študentka oz. študent dogovori s skrbnico oz. skrbnikom modula o vsebinskem načrtu izmenjave. Skrbnici/skrbniku prinese uradne učne načrte izbranih predmetov v tujini in se na podlagi vsebin dogovorita o tem, katere predmete iz našega predmetnika lahko nadomesti z opravljenim predmetom v tujini. Potrebno je izbrati primerljive vsebine."

 

Možne destinacije za magistrski študij v tujini:

Na magistrski študij je možno iti tudi v Palermo, seveda z znanjem italijanščine.

Doktorski študij je mogoč samo na treh ustanovah: University of Jyvaskyla (Finska), Alice Salomon Berlin (Nemčija) in Masaryk University Brno (Češka).


 

Ko se vrnete z izmenjave, je za priznanje opravljenih obveznosti v tujini treba oddati OBRAZEC Erasmus koordinatorju na FSD (office@fsd.uni-lj.si).

 

 


KONTAKT
Borut Petrović Jesenovec
Erasmus koordinator
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za socialno delo
Topniška 31, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 280 92 73
Faks: 01 280 92 70
E-mail:

Pisarna št. 6