Študijska praksa

Socialno delo je praktičen poklic in študij socialnega dela je praktičen študij. Prakso študentje socialnega dela vsako leto opravljajo v več kot 250 učnih bazah, v sodelovanju z več kot 250 mentorji in mentoricami.

CSD LJ Moste - Cona Fužine
Z vsakoletnimi projekti prostovoljnega socialnega dela, se krepi razvoj in kvaliteta družbenih dejavnosti in delovanje civilne družbe.

V projekte prostovoljnega socialnega dela se vključuje vse več ljudi, kar je tudi posledica večje promocije prostovoljnega dela in njegovega umeščanja v programe na področju izobraževanja (prostovoljno socialno delo v srednjih šolah in na nekaterih visokih strokovnih šolah in fakultetah).

Študenti prostovoljci sodelujejo pri izvedbi programov za uporabnike in s tem prispevajo h kakovostnejšim storitvam.

 Cent'r MostUporabniki storitev sodelujejo v projektih in s svoje perspektive prispevajo velik del, k razvoju kvalitetnih programov in storitev.

Mentorji, ki sodelujejo s fakulteto, so v stiku z razvojem stroke, novimi koncepti in se preko razpisanih strokovnih izobraževanje dodatno izpopolnjujejo.

Praktični študij, ki študentom in študentkam omogoči pridobivanje potrebnega strokovnega znanja, je tudi priložnost za organizacije, da vzgojijo kvalitetne bodoče sodelavce.


O praksi in Centru za praktični študij

Prijava prostih mest, rokovnik, informacije

Kontakt

Vodja Centra za praktični študij
Marko Mesec...
tel.: 01 3006238
marko.mesec@fsd.uni-lj.si