Magistrski študij (2. stopnja)

Obrazci in navodila

PREKINITEV ŠTUDIJA

Če je od vašega zadnjega vpisa minilo več kot dve leti, v referatu  oddate Vlogo za nadaljevanje študija po prekinitvi vlogo za nadaljevanje oziroma dokončanje študija po prekinitvi. Vloga je plačljiva v . Vlogo obravnava komisija za študentske zadeve.

IZPITI

1. Prijavljanje in odjavljanje od izpita po dnevih

Prijavljanje in odjavljanje od izpita

PRIJAVA

Na izpit se lahko prijavite najkasneje 5 dni pred razpisanim izpitnim rokom.

ODJAVA

Od izpita se lahko odjavite najkasneje do 12. ure dan pred izpitnim rokom.

 

2. Priznanje izpitov

2. 1.Vloga za priznanje izpita - opravljenih na drugih visokošolskih programih. Vloga se  s priloženimi dokazili  vloži v referatu za študentske zadeve.

PRAVILNIKI IN CENIK