Urejanje študijskih besedil

Študijska besedila (seminarsko, diplomsko in magistrsko delo, dispozicija doktorske disertacije in doktorska disertacija) morajo biti urejena v skladu z navodili "Kako uredimo študijsko besedilo". 

Pri pisanju diplomskega ali magistrskega dela si pomagamo s priročnikom "Kako napišemo diplomsko delo", kjer najdemo tudi merila za ocenjevanje diplomskih in magistrskih del.