Mednarodno sodelovanje

mednarodno sodelovanje

 

Fakulteta sodeluje s številnimi visokošolskimi ustanovami in drugimi organizacijami iz tujine (seznam partnerjev). Vključena je v najpomembnejše evropske programe, ki spodbujajo meduniverzitetno izobraževanje in raziskovanje.

Od leta 2005 fakulteta sodeluje z Univerzo v Colombu (Šrilanka), kjer je pomagala vzpostaviti študij socialnega dela.