Katedra za teorije in metode pomoči

Predstojnica: Lea Šugman Bohinc ...

Na katedri za teorije in metode pomoči raziskujejo koncepte, pristope in metode psihosocialne podpore in pomoči različnim uporabniškim sistemom, predvsem pa  posameznikom, družinam, skupinam in skupnostim, ki potrebujejo oporo pri reševanju psihosocialnih težav in uresničevanju želenih sprememb. Z »delovnim odnosom soustvarjanja« želenih izidov na način »izvirnega delovnega projekta pomoči« raziskujejo in razvijajo »znanost o ravnanju« v socialnem varstvu, vzgoji in izobraževanju in zdravstvu. Sodelujejo v različnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih in strokovnih mrežah (npr. ALLISW – Adult Lifelong Learning in Social Work, SSWEE – Supervision in Social Work Education in Europe, Open Dialogue Network idr.) in v domačih ter mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih. V obdobju 2008-2011 so izvedli razvojno-raziskovalni ESS projekt z naslovom Strokovne podlage za nadaljnji razvoj in uresničevanje Koncepta dela »učne težave v osnovni šoli«. V obdobju 2014-2016 so nosilci projekta v programu Norveškega finančnega mehanizma z naslovom Pomoč družinam v skupnosti: soustvarjanje želenih sprememb za zmanjševanje socialne izključenosti in krepitev zdravja.