Center za strokovno izpopolnjevanje

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

Katalog ponudbe strokovnih seminarjev in akreditiranih programov usposabljanja za koledarsko leto 2023 smo oblikovali tik pred 8. kongresom socialnega dela, ki bo potekal 16. in 17. novembra v Zrečah. Letošnja ponudba na svoj način zrcali čas zategovanja pasu, ki se s politično in medijsko demagogijo zastraševanja in vsakdanjimi izzivi spoprijemanja z vse večjo draginjo zajeda v naše življenje. Obseg Kataloga 2023 je namenoma manjši od lanskega, a podobno organiziran v dve kategoriji: datumsko določeni seminarji in stalna ponudba seminarjev za izvedbo po naročilu ter dveh daljših programov usposabljanja. Prvo kategorijo smo tokrat omejili na tista izobraževanja, za katera ste v zadnjih dveh letih pokazali največ zanimanja. Nekoliko smo povečali nabor seminarjev, ki jih lahko naročite za svojo delovno organizacijo v terminu in na lokaciji, ki vam najbolj ustrezata. Programa usposabljanja ostajata enaka kot zadnji dve leti: Usposabljanje supervizorjev/supervizork v socialnem varstvu in Interdisciplinarni in medsektorski pristop k zaščiti otrok.

Med temami, ki jih v zadnjih letih pogosteje obravnavamo, je identiteta – poklicna samopodoba in javna podoba – socialnega dela. Zanjo strokovne in pedagoške delavke in delavci ter študentke in študenti ugotavljamo, da je nižja, kot bi si želeli. Nismo zelo uspešni v prizadevanjih narediti svoj poklic in svoje študijske in delovne dosežke vidne, prepoznavne za večinski del prebivalstva. V javnosti se – tudi ali predvsem na račun medijskih objav, ki se hranijo z večinoma negativnim senzacionalizmom – ohranja razmeroma negativna stereotipna predstava o našem delu. K precej nizki poklicni identiteti pripomoremo tudi socialne delavke in delavci sami, ko kompleksnost izzivov, s katerimi se spoprijemamo, in negotovost glede razpletov problemskih situacij, ki jih rešujemo s svojimi sodelavci (uporabniki, kolegi iz naše in drugih strok, predstavniki skupnosti in upravno administrativnih sistemov) doživljamo kot znamenja svoje lastne strokovne nekompetentnosti, včasih celo manjvrednosti v primerjavi z nekaterimi družbeno bolj cenjenimi in bolje plačanimi poklici. Mrežna prepletenost in enkratnost vsakokratnih problemskih okoliščin in našega konstruiranja pomenov se neogibno izražata v mrežni strukturi naše poklicne samopodobe (Stephen Web, Professional identity and social work, 2017).

Iz radovednosti sem v Google vtipkala »rada imam/ljubim poklic socialnega dela« in ugotovila, da skoraj ni zadetkov, ki bi vsebovali takšno izjavo. Nekaj sem jih našla za poklic psihologinje in malo več za poklic zdravnice, čeprav so bili tudi ti redki. Nato sem v brskalnik vpisala »I love/like social work« in našla na desetine objav, v katerih socialne delavke, supevizorke, učiteljice in raziskovalke v blogih, internetnih vprašalnikih in kvizih, na spletnih straneh različnih društev, nevladnih organizacij, inštitutov, univerz in v strokovnih in znanstvenih člankih s ponosom opisujejo svojo ljubezen in neredko tudi strast do našega poklica. Naj povzamem nekaj njihovih utemeljitev (blog Dorlee Michaeli, Social work career, 2017; Joel Fischer, Why I love social work, 2018; National Health Foundation, Why I love social work, 2019; Liliana Bazikiyan, Why I love working in social services, 2019): ker je zanje to najboljše delo, zgrajeno na vrednotah družbene pravičnosti; ker jim zagotavlja prenosljiva znanja in spretnosti; ker lahko drugim pomagajo reševati težave in okrevati; ker pripomorejo k izboljševanju sveta; ker je pomagati drugim temeljna sestavina človečnosti; ker omogočajo izraziti glas tistim, ki se jih sicer ne sliši; ker s svojim delom pomagajo ljudem, ki doživljajo revščino, zatiranje in živijo z omejenimi viri; ker ni večjega zadovoljstva, kot videti uporabnika, ki je prejel ključe svojega novega doma; ker se spoprijemajo z nepričakovanimi izzivi in ustvarjajo močne čustvene vezi s toliko ljudmi, katerih sicer ne bi imele nikoli časti spoznati; ker lahko tako različno uporabljajo svoje socialnodelovne spretnosti; ker lahko razvijajo in na novo izumljajo sami sebe; ker pripomorejo k spremembam v življenju ljudi – včasih k majhnim, komaj opaznim, drugič življenjsko transformativnim; ker imajo tudi na svoj najslabši dan privilegij dodajati moč drugim na način, ki lahko preusmeri pot njihovega življenja; ker podpirajo ljudi v njihovih najhujših trenutkih in položajih; ker je zanje velika čast pomagati drugim doseči življenjske cilje; ker lahko usposabljajo in izobražujejo druge, da postanejo socialne delavke in delavci, in jih s supervizijo spodbujajo k izboljševanju prakse; ker imajo rade svoje sodelavke in sodelavce; ker jim zagotavlja zelo različne in nove priložnosti za poklicno kariero; ker lahko sodelujejo pri razvoju stroke in znanosti socialnega dela; ker jih frustracije, ki jih doživljajo ob neuspešnih poskusih pomagati drugim v stiski, slej ko prej primorajo k temu, da začnejo skrbeti tudi zase, obnavljati lastne vire trdoživosti – osebne, družinske in skupnostne; ker jih uporabniki s svojimi zgodbami o pozitivnih premikih in s tem, ko izražajo zaupanje v svoje sposobnosti pomagati jim uresničiti želene spremembe, vsak dan navdihujejo; ker se čutijo »poklicane« za socialno delo; ker je zaveza služenju drugim enkratna lastnost tega in sorodnih poklicev pomoči, kot je enkratna posvečenost razumevanju in spreminjanju okolja; ker doživljajo kariero v socialnem delu kot darilo in so hvaležne za priložnost delovati v poklicu, ki seže do najranljivejših populacij in si prizadeva ustvariti želene spremembe v življenju mnogih posameznikov, družin in skupnosti.

In zakaj imate ve in vi radi socialno delo?

S Katalogom seminarjev 2023 želimo v sodelovanju z vami ustvariti priložnosti za to, da bomo  razvijali in izboljševali svoje izobraževalne sposobnosti, večali bazen učnih in delovnih izkušenj, izpopolnjevali svoje strokovne kompetence za uspešno in učinkovito prakso in krepili pozitivno poklicno identiteto. Srčno vabljene in vabljeni, da se nam pridružite! In ne pozabite na 8. kongres socialnega dela!

Lea Šugman Bohinc, predsednica Komisije za strokovno izpopolnjevanje      

 

Aktualni seminarji

Seminarji stalne ponudbe

 

Center za strokovno izpopolnjevanje:

Borut Petrović Jesenovec

cisd@fsd.uni-lj.si

(01) 2809273