Povezave

Prost dostop do revij, ki jih naroča knjižnica FSD

SLOVENSKE TUJE

Boljši, slabši, povprečni

Časopis za kritiko znanosti  (delno polni dostop)

Delavci in delodajalci (delno polni dostop)

Družboslovne razprave in Družboslovne razprave

Iz sveta tišine

Kairos

Kakovostna starost (dostop od 2008-2019)

Letno poročilo Urad varuha človekovih pravic

Letno poročilo Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, UTŽO

Mavrica aktivnega življenja

Monitor ISH

Narobe : revija, kjer je vse prav

Obzornik zdravstvene nege

Organizacija

Organizacija znanja

Po-moč

Poročilo o delu javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Prepletanja (nepopolni arhiv)

Problemi

Redno letno poročilo Zagovornik načela enakosti

Rehabilitacija (dostop od 2008-2020)

Rejniški glasnik (dostop od 2014-2020)

Revija za kriminalistiko in kriminologijo

Romano them (dostop od 1996 do 2013)

Socialna pedagogika

Socialni razgledi

Socialno delo in Socialno delo

Sodobna pedagogika (dostop od 2005 do 2017)

Sodobnost (dostop od 1963 do 2020)

Sončnik (dostop od 2010 do 2021)

Spominčica (dostop od 2014 do 2018)

Statistični letopis

Statopis

Šolsko polje (dostop od 2005 do 2020)

Šolsko svetovalno delo (dostop od 2012 do 2019)

Teklo je leto … (dostop od 2010 do 2020)

Teorija in praksa

Učiteljev glas (dostop od 2014 do 2018)

Uradni list RS

Urbani izziv

Varstvoslovje (dostop od 2010 do 2020)

Vzgoja in izobraževanje (dostop od 2011 do 2019)

Critical social policy

European journal of social work

Family process

Health & social care in the community

International journal of social welfare

International social security review

Journal of social work practice

Ljetopis socijalnog rada

Qualitative social work

Research on social work practice

Revija za sociajalnu politiku

Social development issues (kopije člankov naročite na naslov izposoja@fsd.uni-lj.si )

Social work

Social work research

The British journal of social work

The journals of gerontology. Series B, Psychological science and social sciences

Trauma, violence & abuse