Oddaljen dostop

ODDALJEN DOSTOP DO INFORMACIJSKIH VIROV

VSTOP

Knjižnica FSD omogoča svojim študentom in zaposlenim oddaljen dostop do naročniških informacijskih virov, kot so elektronski znanstveni časopisi, elektronski knjige in znanstvene bibliografije. Na voljo so nam v trenutku, ko jih potrebujemo, ne glede na to, kje se nahajamo (doma, v internetni kavarni ...).

Opozoriti je treba, da moramo spoštovati določila licenčnih pogodb, ki so jih knjižnice sklenile s ponudnikom informacijskih virov. Dovoljena je samo uporaba za osebne namene.

Kadar knjižnica omogoča svojim uporabnikom dostop do različnih naročniških elektronskih virov, mora po določilih licenčnih pogodb zagotoviti, da do virov dostopajo samo njeni uporabniki. Kot najbolj običajen način se uporablja nadzor dostopa prek IP naslovov računalnikov, vendar je s tem dostop do virov omejen na lokacije in čas odprtosti knjižnice. Oddaljen dostop pa omogoča uporabnikom dostop do virov s poljubne lokacije ob poljubnem času. Za avtentifikacijo potrebujemo številko izkaznice knjižnice FSD (vpisno številko) in geslo.

Knjižnica FSD omogoča oddaljen dostop t. i. notranjim članom, to je študentom in zaposlenim, ki imajo veljavno članstvo v knjižnici FSD. Študenti drugih fakultet so t. i. zunanji člani in morajo urediti članstvo in geslo za dostop na svoji matični fakulteti ali v NUK. Njim se bo ob poskusu oddaljenega dostopa z geslom FSD pokazalo sporočilo: "Zavrnjen dostop zaradi licenčnih pogojev."

Geslo za oddaljen dostop je enako kot geslo za podaljševanje/rezerviranje gradiva prek storitve Moja knjižnica v sistemu COBISS/OPAC. Za pridobitev gesla se moramo oglasiti osebno na izposoji knjižnice FSD. Imeti mora vsaj štiri znake brez šumnikov. Napisano mora biti z VELIKIMI TISKANIMI črkami. V primeru težav pri dostopu se obrnemo na knjižnico FSD (tel. 01 2809262).

Knjižnice imajo s ponudniki virov sklenjene licenčne pogodbe, ki med drugim določajo, kdo ima oddaljen dostop do informacijskega vira. Do največjega števila virov imajo dostop študenti in osebje Univerze v Ljubljani. Člani knjižnic fakultet Univerze v Ljubljani, ki nimajo statusa študenta, imajo dostop le do zelo omejenega števila virov. Nekateri viri pa so dostopni z oddaljenih lokacij samo študentom in osebju določenih fakultet. Če niste upravičeni do dostopa, vam servis po prijavi pokaže okno s sporočilom: "Zavrnjen dostop zaradi licenčnih pogojev." Podrobne informacije o različnih licenčnih režimih so na voljo na spletni strani oddaljenega dostopa v Seznamu virov po licenčnih omejitvah dostopa.

Natančna navodila in pojasnila v zvezi z oddaljenim dostopom dobimo na spletni strani Navodila za oddaljen dostop.

_________________________________________________________________________________________

V knjižnici FSD je uporabnikom na voljo elektronska storitev Moja knjižnica, ki omogoča:

  • pregled izposojenega gradiva in možnost elektronskega podaljševanja,
  • rezerviranje gradiva in možnost preklica rezervacij,
  • obveščanje po e-pošti (ali GSM) o skorajšnjem opominu,
  • obveščanje po e-pošti (ali GSM) o prispelem rezerviranem gradivu,
  • pregled dolgov in omejitev za posameznega uporabnika,
  • možnost spreminjanja gesla,
  • možnost vnašanja podatkov o e-naslovu in številki mobilnega telefona za aktiviranje storitev elektronskega obveščanja (obveščanje po e-pošti je brezplačno, obveščanje s SMS sporočili se zaračunava).

Uporabnik mora ob obisku knjižnice s knjižničarjem na izposoji določiti svoje geslo. Za uspešno prijavo v storitev Moja knjižnica potrebujemo geslo in vpisno številko člana knjižnice (to ni številka na študentski izkaznici!).

VSTOP

Geslo za dostop do storitev Moje knjižnice je isto kot geslo za Oddaljen dostop do informacijskih virov članov knjižnic Univerze v Ljubljani.