Katedra za proučevanje družbene pravičnosti in družbenega vključevanja

Predstojnica: Darja Zaviršek ...

Katedra-pravičnost
Katedra za proučevanje socialne pravičnosti in vključevanja poučuje, razvija in raziskuje teorije, metode in praktično socialno delo, ki temelji na konceptih socialne pravičnosti, vključevanja in antidiskriminacije. Socialno delo kot specifičen način razmišljanja in dela z ljudmi povezuje in kontekstualizira znanja s področja socialne politike, ki jo razume kot načine državnega reguliranja socialnega področja. Katedra se posebej ukvarja s tremi temeljnimi področji: socialnim delom na področju žensk, otrok in enakosti spolov, socialnim delom na področju ljudi z ovirami (disability studies) in etnično kompetentnim socialnim delom za članice in člane različnih etničnih skupnosti. Katedra poučuje temeljna etična načela socialnega dela in si zastavlja za cilj, da študent in študentka med študijem spoznata, razumeta in ponotranjita globalna etična načela socialnega dela, sta sposobna razumeti številne etične dileme v socialnem delu in socialni politiki in sta sposobna upoštevati specifične značilnosti socialnega in političnega konteksta, v katerem se izvaja socialno delo.