Razpis za vpis

V skladu z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2021/2022

Fakulteta za socialno delo razpisuje področje Socialno delo v interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE.

Več o programu si lahko pogledate tu ali v predstavitvenem zborniku

INFORMATIVNI DAN

27. 5. 2021 ob 16:30, na daljavo na: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99496369935, če izvedba v živo ne bo mogoča

PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

 • 1. rok: do vključno 9. junija 2021 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),
 • 2. rok: do vključno 20. avgusta 2021 (državljani Slovenije in državljani EU).

Drugi rok bo razpisan v primeru, če bodo po zaključenem prvem roku še ostala prosta vpisna mesta.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program.

POSTOPEK PRIJAVE

Kandidati prijavo za vpis v razpisane doktorske študijske programe in vse k prijavi zahtevane priloge in dokazila oddajo elektronsko preko portala eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. 

Na tej spletni strani so objavljena tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje prijave za vpis: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-ii.-in-iii.-stopnjo

Kandidati s tujimi listinami o izobraževanju, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje vpisnih pogojev, z isto prijavo oddajo tudi vlogo za priznavanje tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja na Univerzi v Ljubljani. Informacije o postopkih priznavanja izobraževanja so dosegljive na spletnih straneh: https://www.uni-lj.si/studij/prijavno-sprejemni-postopki/kandidati-s-tujimi-listinami-visokosolski-dr.

Upoštevane in obravnavane bodo zgolj prijave/vloge za priznavanje tujega izobraževanja, ki bodo prispele pravočasno in v predpisani obliki.

1) S kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z AAI–računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) prijavo za vpis oddano v eVŠ do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu.

2) Z uporabniškim imenom in geslom prijavo za vpis oddano v eVŠ do roka za prijavo, določenega pri vsakem študijskem programu.

Kot pravočasna se upošteva:

1) prijava, ki je bila do prijavnega roka izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ in

2) prijava, ki je bila izpolnjena z uporabniškim imenom in geslom in do prijavnega roka izpolnjena in oddana v eVŠ.

Tehnična podpora pri izpolnjevanju prijave za vpis: Enotni kontaktni center državne uprave

 • (EKC) e-naslov: ekc@gov.si 
 • tel.: 080 20 02 (ponedeljek–petek: 8.00–22.00)
 • tel. za klice iz tujine: + 386 1 478 85 90

Kontaktni podatki za vsebinska vprašanja (priloge, prijavni roki ali izpolnjevanje vpisnih pogojev): Referat za podiplomski študij: (Podiplomski@fsd.uni-lj.si)

DOKAZILA oz. PRILOGE

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov in prilog. Kandidati bodo o zahtevi za dopolnitev prijave obveščeni na elektronski naslov, ki so ga navedli v prijavi, na portalu eVŠ. Navodila za oddajo dokazil in prilog.

Dokazila kandidati priložijo v prijavi oziroma naknadno, v skladu z navodili in roki iz tega razpisa oziroma v skladu z obvestili, ki jih kandidati prejmejo z naslova članice UL na portalu eVŠ.

Obvezne priloge:

 • kratek življenjepis z navedbo morebitne bibliografije
 • predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
 • sken / fotografija diplomske listine (dodiplomski študij). (Če ste študijski program zaključili na Fakulteti za socialno delo, dokazila ni potrebno predložiti).
 • sken / fotografija magistrske listine oz. začasnega potrdila o zaključku magistrskega študija, v kolikor listina še ni bila izdana (Če ste študijski program zaključili oziroma ga še boste na Fakulteti za socialno delo, dokazila ni potrebno predložiti).
 • sken ali fotografijo potrdila o opravljenih izpitih ali kopijo priloge k diplomi z navedbo povprečne ocene za dodiplomski in magistrski študij (Če ste katerga od predhodnih študijskih programov zaključili na Fakulteti za socialno delo, dokazil ni potrebno predložiti).
 • soglasje somentorja/-ice  za informacijo o izpolnjevanju pogojev za mentorstvo se obrnite na referat

V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan »do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela«.

VPISNI ROK:

Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2021.

ŠOLNINE: