Razpis za vpis

V skladu z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019

Fakulteta za socialno delo razpisuje področje Socialno delo v interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE.

Več o programu si lahko pogledate tu ali v predstavitvenem zborniku .

Humanistika in družboslovje -  drugi prijavni rok 2018/19: od 17. 9. 2018 do vključno 20. 9. 2018

Dokumentacija za prijavo na razpis mora biti oddana v referatu za podiplomski študij najpozneje do vključno 20. 9. 2018.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa

Postopek prijave

Kandidati morajo prijavo za vpis oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi eVŠ. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda več prijav za različne študijske programe, in sicer, če se prijavlja:
1)  S kvalificiranim digitalnim potrdilom natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do zaključka prijavnega roka (20. 9. 2018). V tem roku mora na naslov fakultete, po pošti priporočeno poslati tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko
prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavlja).
2)  Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ, ga natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka (20. 9. 2018) na fakulteto.

Kot pravočasna se upošteva:
1)  prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do zaključka prijavnega roka in
2)  prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu eVŠ, podpisana in priporočeno poslana na fakulteto.

Kontakti za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis:

 • Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis: Enotni kontaktni center državne uprave (EKC), e-naslov: , tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00), tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.
   

Prijavni rok

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program.

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do vključno 20. 9. 2018.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati v do vključno 20. 9. 2018, priporočeno po pošti ali jih dostaviti osebno na naslov:

Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana

Priloge ki jih morajo priložiti kandidati za vpis so:

 • kratek življenjepis
 • predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
 • kopijo vseh pridobljenih diplomskih listin:
  • če ne boste diplomirali do 20. 9. 2018, jo priložite naknadno ( zagovor mora biti opravljen najkasneje do 28. 9. 2018)
  • kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana
  • odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe, če je diploma pridobljena v tujini
 • potrdilo o opravljenih izpitih ali kopijo priloge k diplomi (če ste diplomant fakultete, na katero oddajate prijavo in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)
 • soglasje somentorja/-ice  za informacijo o izpolnjevanju pogojev za mentorstvo se obrnite na

V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan »do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela«.

Vpisni rok:
Vpis bo zaključen najkasneje do 28. septembra 2018.


Sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani

Šolnine  in  drugi  stroški  za  vpis  v  doktorske  študijske  programe  na  Univerzi  v  Ljubljani  so  objavljeni v Ceniku storitev za študente.