Razpis za vpis

V skladu z Razpisom za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2020/2021

Fakulteta za socialno delo razpisuje področje Socialno delo v interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE.

Več o programu si lahko pogledate tu ali v predstavitvenem zborniku .

INFORMATIVNI DAN: v ponedeljek, dne 25. 5. 2020 ob 16. uri  preko spletne povezave: https://zoom.us/j/93582161526

PRIJAVNI ROK:

Kandidati za vpis se lahko v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijavijo preko spletne aplikacije eVŠ v dveh prijavnih rokih:

- 1. rok: do vključno 10. junija 2020 (državljani Slovenije, državljani EU in državljani izven EU),

- 2. rok: do vključno 21. avgusta 2020 (državljani Slovenije in državljani EU).

-3.rok: : do vključno 23. 9. 2020 (za državljane Slovenije in državljane EU). Prijavno dokumentacijo je potrebno oddati najkasneje do vključno 24. 9. 2020 (prejeta pošta).

Dokumentacija za prijavo na razpis mora biti oddana v referatu za podiplomski študij najpozneje do predpisanega roka.

Postopki in roki za prijavo na razpis in izvedbo vpisa

Postopek prijave

Kandidati morajo prijavo za vpis oddati elektronsko, in sicer prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi eVŠ. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ki želijo študirati na doktorskih študijskih programih Univerze v Ljubljani, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že zaključili predhodni študij ali ne. Zaključen predhodni študij ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/. Vsak kandidat lahko odda več prijav za različne študijske programe, in sicer, če se prijavlja:

1. S kvalificiranim digitalnim potrdilom – v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).  

2. Brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom) - v tem primeru morajo kandidati oddati prijavo za vpis elektronsko v eVŠ, jo natisniti, podpisati in skupaj s prilogami, ki so zahtevane z razpisom, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti do zaključka prijavnega roka na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu.

3. Z AAI-računom - v tem primeru kandidati natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti, temveč prijavo za vpis v eVŠ oddajo do zaključka prijavnega roka. V tem roku morajo na članico, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, ki je objavljen v nadaljevanju razpisa pri posameznem doktorskem študijskem programu, osebno dostaviti oziroma priporočeno poslati po pošti le priloge, ki so zahtevane z razpisom (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prijave za vpis in študijski program, na katerega se prijavljajo).

Kot pravočasna se upošteva:

1)      prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do zaključka prijavnega roka,

2)      prijava, ki je bila v eVŠ oddana do zaključka prijavnega roka, natisnjena in podpisana ter priporočeno poslana na naslov članice, ki razpisuje študijski program oz. na naslov, objavljen pri posameznem razpisanem programu do zaključka prijavnega roka, in

3)      prijava, ki je bila izpolnjena z AAI-računom in poslana v eVŠ do zaključka prijavnega roka.   

Kontakt za podporo kandidatom pri izpolnjevanju prijave za vpis je:

Enotni kontaktni center državne uprave (EKC)

 • e-naslov: ekc@gov.si
 • tel.: 080-2002 (med delavniki od 8.00 do 22.00)
 • tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

 

Prijavni rok

Na razpis se lahko prijavijo vsi kandidati, ne glede na to, ali so v času oddaje prijave že diplomirali ali ne. Diplomiranje ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za vpis v študijski program.

Kandidati za vpis se morajo v skladu z navodili v skupnem delu razpisa prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ najkasneje do predpisnega roka.

Ne glede na način prijave mora kandidat priloge k prijavi poslati v do predpisanega roka, priporočeno po pošti ali jih dostaviti osebno na naslov:

Fakulteta za socialno delo, Referat za podiplomski študij, Topniška 31, 1000 Ljubljana

Priloge ki jih morajo priložiti kandidati za vpis so:

 • kratek življenjepis
 • predlog idejnega osnutka dispozicije doktorske teme (do 1000 besed) z navedbo seznama temeljne literature
 • kopijo vseh pridobljenih diplomskih listin:
  • če ne boste diplomirali do predpisenga roka, jo priložite naknadno ( zagovor mora biti opravljen najkasneje do 30. 9. 2020)
  • kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana
  • odločbo o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe, če je diploma pridobljena v tujini
 • potrdilo o opravljenih izpitih ali kopijo priloge k diplomi (če ste diplomant fakultete, na katero oddajate prijavo in je vaša izpitna evidenca v elektronskem indeksu popolna, bomo podatke pridobili sami)
 • soglasje somentorja/-ice  za informacijo o izpolnjevanju pogojev za mentorstvo se obrnite na

V skladu s 13. členom Pravilnika o doktorskem študiju Univerze v Ljubljani se je kandidat dolžan »do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovoriti z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem za mentorstvo/somentorstvo ter najpozneje ob vpisu predložiti njegovo soglasje o prevzemu mentorstva/somentorstva in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela«.

Vpisni rok:
Vpis bo zaključen najkasneje do 30. septembra 2020.


Sofinanciranje doktorskega študija na Univerzi v Ljubljani

Šolnine  in  drugi  stroški  za  vpis  v  doktorske  študijske  programe  na  Univerzi  v  Ljubljani  so  objavljeni v Ceniku storitev za študente.