Skupne službe

Izdajateljska in organizacijska služba
Vodja Borut Petrović Jesenovec ...

Kadrovska služba
Samostojna strokovna delavka Milena Čuden ...

Knjižnica
Vodja Martina Kerec ...
Samostojna strokovna delavka Martina Konjedic ...
Strokovni delavec Tomaž Červek ...

Projektna pisarna
Vodja Mirjam Ten Veen ...

Računovodsko-finančna služba
Vodja Marjana Kovačič ...
Samostojna strokovna delavka Meta Jerabek ...
Samostojna strokovna delavka Simona Praznik ...

Referat za študentske zadeve
Pisarna za dodiplomski študij: samostojni strokovni delavec Dejan Aubreht ...
Pisarna za podiplomski študij: samostojna strokovna delavka Neda Bezjak ...

Tajništvo
Poslovna tajnica Polona Klemenčič ...
Samostojna strokovna delavka Nika Cigoj ...

Tehnična in IT služba
Žiga Rajšter ...