Skupne službe

Izdajateljska in organizacijska služba
Vodja Borut Petrović Jesenovec ...

Kadrovska služba
Samostojna strokovna delavka Leonida Venek ...

Knjižnica
Barbara Černač, vodja knjižnice
Martina Konjedic, bibliotekarka
Simona Glavan, bibliotekarka

Projektna pisarna
Vodja Mirjam Ten Veen ...
Samostojna strokovna delavka Patricija Krivec Gorjup ...

Računovodsko-finančna služba
Vodja Marjana Kovačič ...
Samostojna strokovna delavka Meta Jerabek ...
Samostojna strokovna delavka Simona Praznik ...

Referat za študentske zadeve
Pisarna za dodiplomski študij: samostojni strokovni delavec Dejan Aubreht ...
Pisarna za podiplomski študij: samostojna strokovna delavka Neda Bezjak ...

Tajništvo
Poslovna tajnica Polona Klemenčič ...
Samostojna strokovna delavka Nika Cigoj ...

Tehnična in IT služba
Žiga Rajšter ...