7. Kongres socialnega dela - Moravske Toplice 2019

1. tema: Socialno delo in država/socialno delo kot država: etični razmisleki
Socialno delo in država/socialno delo kot država: etični razmisleki

2. tema: Socialno delo v medijih
Socialno delo v medijih

3. tema: Globalni izzivi: zeleno socialno delo; socialno delo in politični konflikti; globalne migracije v luči humanizma
Globalni izzivi: zeleno socialno delo; socialno delo in politični konflikti; globalne migracije v luči humanizma

4. tema: Revščina, prekarizacija in socialno izključevanje v Sloveniji: etična ravnanja in humanistična drža
Revščina, prekarizacija in socialno izključevanje v Sloveniji: etična ravnanja in humanistična drža

5. tema: Socialno delo in politični ekstremizmi v luči mednarodnih etičnih standardov socialnega dela
Socialno delo in politični ekstremizmi v luči mednarodnih etičnih standardov socialnega dela

6. tema: Mednarodne primerjave socialnodelovnih praks
Mednarodne primerjave socialnodelovnih praks

7. tema: Raziskovanje v socialnem delu
Raziskovanje v socialnem delu

8. tema: Mednarodni simpoziji (17.10.)
Mednarodni simpozij (17.10.)

-----------------------------------------------------------------------------------------


1. tema: Socialno delo in država/socialno delo kot država: etični razmisleki
-

Socialno delo in država/socialno delo kot država: etični razmisleki


na vrh
------------------------------------------

2. tema: Socialno delo v medijih
-

Socialno delo v medijih


na vrh
------------------------------------------

3. tema: Globalni izzivi: zeleno socialno delo; socialno delo in politični konflikti; globalne migracije v luči humanizma
-

Globalni izzivi: zeleno socialno delo; socialno delo in politični konflikti; globalne migracije v luči humanizma


na vrh
------------------------------------------

4. tema: Revščina, prekarizacija in socialno izključevanje v Sloveniji: etična ravnanja in humanistična drža
-

Revščina, prekarizacija in socialno izključevanje v Sloveniji: etična ravnanja in humanistična drža


na vrh
------------------------------------------

5. tema: Socialno delo in politični ekstremizmi v luči mednarodnih etičnih standardov socialnega dela
-

Socialno delo in politični ekstremizmi v luči mednarodnih etičnih standardov socialnega dela


na vrh
------------------------------------------

6. tema: Mednarodne primerjave socialnodelovnih praks
-

Mednarodne primerjave socialnodelovnih praks


na vrh
------------------------------------------

7. tema: Raziskovanje v socialnem delu
-

Raziskovanje v socialnem delu


na vrh
------------------------------------------

8. tema: Mednarodni simpoziji (17.10.)


Mednarodni simpoziji (17.10.)


na vrh